Úprava obrázka

Pole osi prechodu na detaily v Power View

Do vytvorených tvarov je možné pridávať farby, tiene či zadávať text.

Čo popisuje táto stránka

Zmena farby obrázka

Zadanie textu do obrázka

Zoskupenie obrázkov

Zmena farby obrázka

Zmeňte farbu šípky.

 1. Kliknutím vyberte požadovaný tvar.

 2. Na karte Formát v časti Štýly tvarov kliknite na tlačidlo , ktoré sa nachádza vedľa položky Výplň tvaru.

  Odstránenie digitálneho certifikátu

  Zobrazí sa paleta farieb.

  Ukážte kurzorom myši na niektorú z farieb. Príslušný obrázok sa zobrazí vo vybratej farbe.

 3. Kliknite na požadovanú farbu.

  Obnova neuložených dokumentov vo Worde

  Farba šípky sa zmení.

  The color of the arrow changes.

Ďalším krokom je zmena farby obrysov obdĺžnika.

 1. Kliknutím vyberte obdĺžnik.

 2. Na karte Formát v časti Štýly tvarov kliknite na tlačidlo , ktoré sa nachádza vedľa položky Obrys tvaru. Potom vyberte farbu.

  To change the outline color, on the Format tab, in the Shape Styles group, use Shape Outline.

  Farba obrysovej čiary obdĺžnika sa zmení.

  Vyberte akciu makra

Tip: Používanie rýchleho priradenia štýlov

Doctor

V programe Word je k dispozícii funkcia rýchleho priradenie štýlov, ktorá kombinuje rôzne typy formátovania, ako napríklad farieb, tieňov alebo efektov 3D.

Rýchle priradenia štýlov sa vyberajú z galérie rýchleho priradenia štýlov, ktorá sa nachádza v časti okna Štýly tvarov na karte Formát. Galéria umožňuje použiť množstvo rôznych typov formátovania, nielen farieb.

A quick style is selected from the Quick Styles gallery.

Kliknutím na položku Variácie galérie pozadí sa rozbalí galéria rýchleho priradenia štýlov a zobrazí sa väčší počet štýlov.

Na začiatok stránky

Zadanie textu do obrázka

Zadajte text do obdĺžnika.

 1. Kliknutím vyberte obdĺžnik.

 2. Umiestnite kurzor na obdĺžnik, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Upraviť text.

  Obrazovkový komentár s podrobným popisom

  Po zobrazení kurzora v obdĺžniku môžete napísať text.

 3. Do obdĺžnika napíšte nasledujúci text.

  Ak sa text do obdĺžnika nezmestí, zväčšite obdĺžnik.

  Tlačidlá posúvača hárka

Tip: Presunutie tvaru na pozíciu napísaného textu

Doctor

Ak kliknete do tvaru so zadaným textom, tvar sa nedá presúvať, pretože sa zobrazuje kurzor.

Ak chcete tvar presúvať, ukážte ukazovateľom myši na okraj tvaru a po následnej zmene ukazovateľa myši tvar presuňte.

To move a shape, click the border of the shape and drag it to the desired location.

Na začiatok stránky

Zoskupenie obrázkov

Viaceré tvary sa dajú zoskupovať. Zoskupovaním tvarov môžete narábať s viacerými tvarmi spôsobom, akoby išlo iba o jeden tvar. Tento prístup je užitočný v prípade, keď chcete naraz presúvať viaceré objekty alebo nastavovať rovnaké formátovanie.

V tomto príklade zoskupte obdĺžnik a šípku do jednej skupiny.

 1. Kliknutím vyberte obdĺžnik.

 2. Kliknite na šípku a zároveň podržte stlačený kláves Ctrl.

  Prostredníctvom klávesu Ctrl môžete vybrať viaceré tvary.

  Click the rectangle, and then click the arrow while pressing the Ctrl key.

 3. Na karte Formát kliknite v časti okna Usporiadať na možnosť Zoskupiť, ktorá sa nachádza pod položkou Zoskupiť.

  On the Format tab, in the Arrange group, click Group, and then click Group.

  Obdĺžnik a šípka sa zoskupia.

  The rectangle and arrow are grouped.

Pozrime sa na správanie tvarov po presunutí alebo zmene veľkosti.

Na začiatok stránky

Nasleduje téma Používanie grafických prvkov SmartArt.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×