Úprava formulárov zoznamu v programe SharePoint Designer pomocou programu InfoPath 2010

Každý zoznam lokality SharePoint obsahuje množinu formulárov zoznamu, ktoré slúžia na zobrazenie, úpravu alebo pridávanie položiek do zoznamu. Každý formulár zoznamu zobrazuje stĺpce z daného zoznamu ako polia na stránke, kde môžu používatelia zobrazovať, pridávať alebo upravovať informácie.

Pomocou programu Microsoft SharePoint Designer 2010 môžete tieto formuláre prispôsobiť, aby sa ľahšie používali a aby čo najviac zodpovedali vášmu obchodnému riešeniu. Na vytváranie a prispôsobovanie týchto formulárov môžete použiť aj program Microsoft InfoPath 2010.

Tento článok obsahuje informácie o programe Microsoft InfoPath 2010, o niektorých výhodách používania programu InfoPath 2010 a o prispôsobení zoznamu pomocou programu InfoPath 2010 v rámci programu Microsoft SharePoint Designer 2010.

Obsah článku

Informácie o programe Microsoft InfoPath 2010

Práca so zoznamami lokality SharePoint v programe InfoPath 2010

Zobrazenie ukážky formulára zoznamu pred jeho prispôsobením v programe InfoPath

Prispôsobenie formulára zoznamu pomocou programu InfoPath 2010

Ďalšie spôsoby prispôsobenia formulára zoznamu

Ďalšie kroky

Informácie o programe Microsoft InfoPath 2010

InfoPath 2010 je výkonný program na vytváranie formulárov a zhromažďovanie informácií, ktorý je súčasťou vydania balíka Microsoft Office 2010. Pomocou programu InfoPath 2010 môžete vytvárať dokonale prispôsobené, premyslené formuláre bez potreby písania kódu. Do formulára môžete myšou presunúť polia, pridať okamžité overovanie formulára na základe množiny pravidiel a použiť vo formulári rôzne motívy alebo značky.

Možnosti prispôsobenia formulára zoznamu v programe InfoPath Designer 2010 sú podobné ako v programe Microsoft SharePoint Designer 2010. Spravidla môžete pridať alebo odstrániť polia, pridať text, grafické prvky alebo ovládacie prvky servera a zmeniť rozloženie, vzhľad a správanie formulára.

Formuláre zoznamu programu InfoPath pre lokalitu SharePoint

V programe InfoPath 2010 je však vykonávanie týchto úloh omnoho jednoduchšie, pretože môžete využiť širokú ponuku šablón, rozložení, motívov a výkonných funkcií správy pravidiel. Navyše stačí, ak upravíte jeden súbor – šablónu formulára programu InfoPath (XSN), a vykonané zmeny sa použijú vo všetkých troch typoch formulárov zoznamu. (V programe SharePoint Designer 2010 je potrebné samostatne prispôsobiť formulár zobrazenia, formulár úprav a formulár novej položky, ak chcete tie isté zmeny použiť vo všetkých troch typoch.)

Na začiatok stránky

Práca so zoznamami lokality SharePoint v programe InfoPath 2010

Keď otvoríte zoznam v programe Microsoft SharePoint Designer 2010, zobrazia sa tri formuláre, ktoré sú k dispozícii pre daný zoznam: DispForm.aspx, EditForm.aspx a NewForm.aspx.

Formuláre zoznamu programu InfoPath pre lokalitu SharePoint

 • Formulár DispForm.aspx slúži na zobrazenie vlastností položky v zozname.

 • Formulár EditForm.aspx slúži na úpravu položky v zozname.

 • Formulár NewForm.aspx slúži na vytvorenie nových položiek v zozname.

Ak chcete tieto formuláre prispôsobiť v programe Microsoft SharePoint Designer 2010, môžete ich po jednom otvoriť a vykonať v nich zmeny alebo vytvoriť nové formuláre, ktoré ich nahradia.

V programe Microsoft SharePoint Designer 2010 tiež môžete vybrať možnosť, ktorá umožňuje prispôsobiť tieto formuláre pomocou programu InfoPath 2010. Pri výbere tejto možnosti vytvoríte a publikujete šablónu formulára programu InfoPath alebo súbor XSN, ktorý sa použije s novou množinou formulárov zoznamu: displayifs.aspx, editifs.aspx a newifs.aspx. Šablóna a nové formuláre nahradia predvolené formuláre ASPX, ktoré ste používali na začiatku.

Pri ďalšom otvorení lokality v programe Microsoft SharePoint Designer 2010 si môžete všimnúť, že nové formuláre sa pridali na stránku súhrnu pre zoznam.

Formuláre zoznamu programu InfoPath pre lokalitu SharePoint

POZNÁMKY

 • Nové formuláre je možné otvoriť v programe Microsoft SharePoint Designer 2010, ale ich obsah nie je možné prispôsobiť, pretože sú uložené vo webovej časti formulára programu InfoPath. Na aktualizáciu týchto súborov použite šablónu formulára programu InfoPath.

 • Šablóna formulára programu InfoPath (súbor XSN) sa nezobrazuje na stránke súhrnu v programe Microsoft SharePoint Designer 2010. Ak chcete túto šablónu zobraziť, prejdite na formuláre zoznamov v hierarchii lokality (pomocou prepojenia Všetky súbory na table Navigácia).

Na začiatok stránky

Zobrazenie ukážky formulára zoznamu pred jeho prispôsobením v programe InfoPath

Skôr ako sa rozhodnete prispôsobiť formulár zoznamu v programe InfoPath 2010, je užitočné vedieť, ako sa zmení jeho vzhľad po prispôsobení v programe InfoPath.

Predvolený formulár úprav (EditForm.aspx) vyzerá v prehľadávači takto:

Formuláre zoznamu programu InfoPath pre lokalitu SharePoint

Keď formulár prispôsobíte v programe InfoPath 2010, nový formulár úprav (editifs.aspx s príslušnou šablónou programu InfoPath) sa bude v prehľadávači zobrazovať takto:

Formuláre zoznamu programu InfoPath pre lokalitu SharePoint

V novom formulári sa používa odlišná farebná schéma aj písmo a pole Prílohy sa zobrazuje vnorené, a nie v hlavičke formulára. Toto je však len predvolené nastavenie použité v novom formulári. Keď dokončíte prispôsobovanie formulára, môžete vzhľad a správanie formulára úplne zmeniť.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie formulára zoznamu pomocou programu InfoPath 2010

V programe Microsoft SharePoint Designer 2010 máte možnosť prispôsobiť formuláre zoznamu pomocou programu InfoPath 2010. Keď vyberiete túto možnosť, otvorí sa program InfoPath 2010 Designer s novou šablónou formulára programu InfoPath (XSN), pomocou ktorej môžete prispôsobiť formuláre zoznamu. Po dokončení publikujete formulár v zozname lokality SharePoint a potom sa podľa potreby vrátite do programu Microsoft SharePoint Designer 2010.

 1. Otvorte svoju lokalitu v programe Microsoft SharePoint Designer 2010.

 2. Na table Navigácia kliknite na položku Zoznamy a knižnice.

 3. Otvorte zoznam, ktorý chcete prispôsobiť.

 4. Na karte Nastavenia zoznamu v skupine Akcie kliknite na položku Vytvoriť návrh formulára v programe InfoPath a potom vyberte typ obsahu, ktorý chcete použiť pre formuláre zoznamu.
  Formuláre zoznamu programu InfoPath pre lokalitu SharePoint
  POZNÁMKA: Každý zoznam lokality SharePoint je možné nakonfigurovať tak, aby boli povolené viaceré typy obsahu, ktoré sa zobrazia v tejto ponuke. Pre každý typ obsahu môžete vytvoriť vlastný formulár zoznamu. Ak váš zoznam napríklad obsahuje typy obsahu Tlačové správy a Správy z odvetvia činnosti, pre každý z týchto typov obsahu je možné vytvoriť vlastný formulár zoznamu. Nezabudnite, že formulár sa zobrazí iba v prípade, ak je vybratý typ obsahu predvoleným obsahom pre daný zoznam.

 5. Otvorí sa program InfoPath 2010 s novou šablónou formulára programu InfoPath.
  Formuláre zoznamu programu InfoPath pre lokalitu SharePoint

 6. Pomocou nástrojov na úpravu formulárov v programe InfoPath 2010 prispôsobte vzhľad a správanie formulára a pridajte potrebnú logiku založenú na pravidlách. Ďalšie informácie o používaní programu InfoPath 2010 nájdete v časti Pozrite tiež.

 7. Keď skončíte s prispôsobovaním, publikujte šablónu v zozname lokality SharePoint. Môžete to vykonať dvoma spôsobmi:

  1. Ak ste dokončili prácu s formulárom, jednoducho formulár zatvorte a po zobrazení výzvy vyberte položku Uložiť a publikovať.

  2. Ak chcete formulár publikovať a potom pokračovať v práci v programe InfoPath, kliknite na kartu Súbor, vyberte položku Informácie a potom kliknite na položku Rýchle publikovanie.
   Formuláre zoznamu programu InfoPath pre lokalitu SharePoint

 8. V hlásení o potvrdení publikovania kliknite na položku OK.

 9. Zavrite program InfoPath 2010 a podľa potreby sa vráťte do programu Microsoft SharePoint Designer 2010.

Ak chcete ďalej prispôsobovať formuláre zoznamu, znova vykonajte vyššie uvedené kroky.

Na začiatok stránky

Ďalšie spôsoby prispôsobenia formulára zoznamu

Okrem prispôsobenia formulárov zoznamu pomocou programu InfoPath 2010 v rámci programu Microsoft SharePoint Designer 2010 môžete na prispôsobenie týchto formulárov použiť aj niektorý z nasledujúcich spôsobov.

Použitie prehľadávača na prispôsobenie formulára zoznamu v programe InfoPath 2010

Ak chcete prispôsobiť formulár zoznamu v prehľadávači, prejdite na požadovaný formulár a potom na karte Zoznam v skupine Prispôsobiť zoznam vyberte položku Prispôsobiť formulár, ako je to znázornené nižšie.

Formuláre zoznamu programu InfoPath pre lokalitu SharePoint

Použitie programu InfoPath 2010 na vytvorenie nového formulára zoznamu alebo prispôsobenie existujúceho formulára

Ak chcete v programe InfoPath 2010 vytvoriť nový formulár zoznamu, kliknite na kartu Súbor, vyberte položku Nové a kliknite na položku Zoznam lokality SharePoint. Zadajte umiestnenie lokality a potom vyberte existujúci zoznam alebo vytvorte nový.

Formuláre zoznamu programu InfoPath pre lokalitu SharePoint

Ak chcete prispôsobiť formulár, ktorý ste vytvorili v minulosti, kliknite na kartu Súbor, vyberte položku Naposledy otvorené a potom vyberte požadovanú šablónu formulára zo zoznamu Naposledy otvorené šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Ak trávite pomerne veľa času prispôsobovaním formulárov zoznamu lokality SharePoint v programe InfoPath 2010, môžete sa rozhodnúť preniesť do programu InfoPath 2010 všetky formuláre alebo len tie, ktoré vyžadujú vysokú úroveň prispôsobenia vzhľadom na požiadavky používateľov alebo lokality vášho obchodného riešenia.

Okrem práce s formulármi zoznamu môžete program Microsoft InfoPath 2010 použiť aj na vytváranie výkonných formulárov inicializácie pracovných postupov, formulárov pre knižnice formulárov, formulárov určených pre prehľadávače, formulárov offline s pracovnými priestormi programu SharePoint Workspace a mnohých ďalších formulárov.

Ďalšie informácie o rôznych spôsoboch použitia programu InfoPath 2010 nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×