Úlohy správy údajov – dialógové okno

Pomocou dialógového okna Spravovanie úloh údajov v Accesse môžete zobrazovať a spravovať operácie importu a exportu (tiež známe ako špecifikácie), ktoré ste vytvorili pre aktuálnu databázu. Pri spustení rôznych sprievodcov importu a exportu môžete operáciu uložiť ako špecifikáciu pre použitie v budúcnosti.

Karty Uložené importované údaje a Uložené exportované údaje

Ak chcete v Accesse zobraziť dialógové okno Spravovanie úloh údajov, kliknite na položky Externé údaje > Uložené importované údaje alebo na položky Externé údaje > Uložené exportované údaje. Kliknutím na niektorú z kariet v dialógovom okne môžete prepínať medzi uloženými špecifikáciami pre import a export.

Ak chcete zmeniť názov špecifikácie, jej popis a cestu a názov zdrojového alebo cieľového súboru, vykonajte tieto kroky:

  • Upravte názov špecifikácie tak, že naň kliknete, a potom v textovom poli vykonajte zmeny. Stlačením klávesu ENTER zmeny uložíte a stlačením klávesu ESC zmeny zrušíte.

  • Upravte cestu alebo názov súboru kliknutím na reťazec a potom v textovom poli vykonajte zmeny. Stlačením klávesu ENTER zmeny uložíte a stlačením klávesu ESC zmeny zrušíte.

  • Upravte popis kliknutím na miesto nad cestou a názvom súboru a potom v textovom poli vykonajte zmeny. Stlačením klávesu ENTER zmeny uložíte a stlačením klávesu ESC zmeny zrušíte.

    Poznámky: 

    • Iné nastavenia uložené ako súčasť špecifikácie, ako sú napríklad názvy hárka, pomenované rozsahy, typy údajov v poliach a zdrojové alebo cieľové tabuľky, nie je možné upravovať.

    • Keď pre špecifikáciu pre import vyberiete iný zdrojový súbor, skontrolujte, či nový súbor spĺňa všetky požiadavky potrebné na úspešné dokončenie operácie.

Spustenie

Operáciu môžete zopakovať kliknutím na špecifikáciu a následným kliknutím na položku Spustiť. Po dokončení operácie sa zobrazí hlásenie, ktoré popisuje stav operácie.

Ďalšie informácie nájdete v článku Spustenie uloženej operácie importu alebo exportu.

Odstránenie outlookovej úlohy

Ak chcete operáciu pravidelne opakovať, môžete v Outlooku vytvoriť úlohu, na základe ktorej sa bude spúšťať príslušná špecifikácia. Ak chcete vytvoriť outlookovú úlohu, musíte mať v počítači alebo zariadení nainštalovaný Microsoft Outlook. Ak chcete naplánovať úlohu, vyberte špecifikáciu a potom kliknite na položku Vytvoriť úlohu programu Outlook. V okne Úlohy v Outlooku zadajte požadované nastavenia a potom kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Ďalšie informácie nájdete v článku Naplánovanie operácie importu alebo exportu.

Odstránenie

Ak už konkrétnu operáciu vykonávať nepotrebujete, môžete špecifikáciu odstrániť. Vyberte špecifikáciu a kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka: Vykonané zmeny, ako je napríklad názov špecifikácie, názov súboru, nastavenia cesty alebo odstránené špecifikácie, nie je možné vrátiť späť.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×