Vizualizarea și gestionarea obiectelor utilizând Panoul de navigare

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Toate obiectele într-o bază de date desktop Access sunt listate în panoul de navigare.

Aveți posibilitatea să particularizați categoriile și grupurile de obiecte în Panoul de navigare. De asemenea, este posibil să ascundeți obiecte, grupuri sau chiar întregul Panou de navigare. Access furnizează mai multe categorii care se pot utiliza imediat și, de asemenea, puteți să creați categorii și grupuri particularizate.

Sfat:  Apăsați F11 pentru a afișa sau a ascunde Panoul de navigare.

Notă: Panoul de navigare nu este disponibil atunci când utilizați o aplicație web Access sau o bază de date web într-un browser. Chiar dacă puteți să utilizați Panoul de navigare într-o aplicație web Access deschisă în Access, acesta are un set de caracteristici limitat: afișarea, sortarea și căutarea obiectelor bazei de date.

În acest articol

Prezentare generală

Selectarea unei categorii în Panoul de navigare

Afișarea și sortarea obiectelor în Panoul de navigare

Găsirea obiectelor dintr-o bază de date în Panoul de navigare

Crearea și gestionarea categoriilor și grupurilor particularizate în Panoul de navigare

Adăugarea de obiecte într-un grup particularizat din Panoul de navigare

Eliminarea și restaurarea comenzilor rapide din grupurile particularizate în Panoul de navigare

Ascunderea obiectelor și a grupurilor din Panoul de navigare

Anularea ascunderii obiectelor și a grupurilor din Panoul de navigare

Prezentare generală

Panoul de navigare este metoda principală prin care puteți să vizualizați și să accesați toate obiecte ale bazei de date. Când deschideți o bază de date în Access, Panoul de navigare apare în mod implicit de-a lungul marginii din stânga a spațiului de lucru.

Ajustarea Panoului de navigare

Aspectul Panoului de navigare se poate ajusta în modalitățile următoare:

Intenție

Acțiune

Modificarea lățimii Panoului de navigare

Poziționați indicatorul deasupra muchiei din dreapta a Panoului de navigare, apoi, când se transformă într-o săgeată cu două vârfuri, trageți muchia pentru a mări sau reduce lățimea.

Deschiderea și închiderea Panoului de navigare

Faceți clic pe butonul de închidere/deschidere bară de obturare Buton de deschidere/închidere bară de obturare pentru Panoul de navigare din Access sau apăsați F11 pentru a deschide și închide Panoul de navigare.

Panoul de navigare, afișat închis și deschis

Utilizarea obiectelor din baza de date în Panoul de navigare

Este posibil să utilizați orice obiect din Panoul de navigare făcând dublu clic pe el. Dacă faceți clic cu butonul din dreapta pe un obiect, vedeți un meniu de comenzi rapide care vă permite să efectuați diverse acțiuni, cum ar fi deschiderea unui obiect în vizualizarea Proiect.

Categorii și grupuri în Panoul de navigare

Obiectele dintr-o bază de date se pot organiza în grupuri și categorii. Grupurile vă permit să aranjați și să asociați obiectele în Panoul de navigare și categoriile vă permit să aranjați și să asociați grupurile.

Panoul de navigare

De exemplu, în figura precedentă, Navigare activități este categoria și Activități, Persoane de contact și Obiecte de asistență sunt grupurile.

Când selectați o categorie, elementele sunt aranjate în grupuri pe care le conține categoria. De exemplu, dacă alegeți categoria Tabele și vizualizări asociate, elementele sunt aranjate într-un singur grup per tabel, fiecare grup conținând comenzi rapide la toate obiectele care utilizează tabelul - interogări, formulare, rapoarte etc. Dacă un obiect utilizează mai multe tabele, acesta apare în toate grupurile relevante.

Începutul paginii

Selectarea unei categorii în Panoul de navigare

Când se creează o nouă bază de date, categoria afișată în mod implicit este Tabele și vizualizări asociate, iar grupul este Toate tabelele. De asemenea, fiecare bază de date are o categorie denumită Particularizat care se poate utiliza pentru a crea o vizualizare particularizată a obiectelor. În plus, Access furnizează două categorii suplimentare predefinite ce se pot selecta, în funcție de modalitatea în care doriți să se afișeze obiectele:

Categorie

Descriere

Tip obiect

Se vizualizează toate obiectele din baza de date, sortate după tip.

Data creării

și

Data modificării

Găsește obiectele care sunt create sau modificate la o dată specificată sau într-un interval de date. Se pot filtra după Azi sau Toate datele. Aceste categorii afișează obiectele în ordine descrescătoare, de la data la care au fost create sau de la ultima modificare.

Panou de navigare arătând tabele în cadrul grupurilor și obiectele corelate cu fiecare tabel

Fiecare categorie predefinită include un grup global care conține toate obiectele din baza de date. Grupul global al unei categorii se poate găsi ușor căutând cuvântul Toate în fața numelui grupului. De exemplu, dacă selectați categoria Tabele și vizualizări corelate, grupul global se numește Toate tabelele.

Începutul paginii

Afișarea și sortarea obiectelor în Panoul de navigare

Modul în care obiectele din baza de date sunt afișate în Panoul de navigare se poate selecta. De exemplu, se poate include data creării sau a modificării, sau obiectele se pot afișa ca pictograme sau liste. Implicit, Access sortează obiectele în Panoul de navigare după tip, în ordine alfabetică crescătoare, dar sortarea se poate modifica după necesități. Pentru a specifica modul de afișare și sortare al obiectelor, procedați astfel:

 • Faceți clic cu butonul din dreapta pe partea de sus a Panoului de navigare pentru a afișa meniul de comenzi rapide, apoi alegeți una dintre următoarele alternative:

  • Pentru a modifica modul de afișare al obiectelor, indicați spre Vedere după, apoi faceți clic pe Detalii, Pictogramă sau Listă.

  • Pentru a vedea toate grupurile din baza de date, faceți clic pe Afișare totală grupuri.

  • Pentru a modifica ordinea de sortare a Panoului de navigare, indicați spre Sortare după, apoi selectați o opțiune de sortare.

  • Pentru a sorta manual și a particulariza ordinea de sortare, faceți clic pe Sortare după, apoi pe Eliminare sortări automate.

Începutul paginii

Găsirea obiectelor dintr-o bază de date în Panoul de navigare

În timp ce tastați text în caseta Căutare, Access caută în categorie orice grup care conține un obiect sau o comandă rapidă la un obiect care corespunde termenilor căutării. Grupurile care nu conțin potriviri sunt restrânse.

Notă: Access caută obiecte numai în categoriile și grupurile care sunt afișate în momentul respectiv în Panoul de navigare.

Sfat: Pentru a căuta un anumit obiect în întreaga bază de date, selectați una dintre categoriile predefinite din Panoul de navigare, cum ar fi Tabele și vizualizări corelate sau Tip obiect. Acest lucru poate asigura că toate grupurile sunt vizibile în Panoul de navigare.

Utilizarea casetei Căutare pentru a găsi obiecte din baza de date sau comenzi rapide

 1. În cazul în care caseta Căutare nu este deja vizibilă în partea de sus a Panoului de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe bara de meniu din partea de sus a Panoului de navigare, apoi faceți clic pe Bara de căutare.

 2. În caseta Bară de căutare, tastați parțial sau complet numele obiectului sau al comenzii rapide.

  Bara de căutare din Panoul de navigare

  În timp ce tastați caractere, Access caută și elimină titlurile de grup care nu conțin o potrivire.

 3. Pentru a efectua o altă căutare, faceți clic pe Golire șir de căutare Butonul Golire șir de căutare sau apăsați tasta BACKSPACE pentru a șterge caractere, apoi tastați noul text de căutat.

  Notă: Dacă goliți caseta Bară de căutare, Panoul de navigare afișează din nou toate obiectele disponibile.

Începutul paginii

Crearea și gestionarea categoriilor și grupurilor particularizate în Panoul de navigare

Notă:  Această secțiune nu se aplică într-o aplicație web Access.

Când creați o nouă bază de date fără a utiliza un șablon, în mod implicit, baza de date conține categoria Particularizat, care afișează un grup care conține toate obiectele definite în baza de date. Aveți posibilitatea de a redefini categoria particularizată, de a crea mai multe grupuri în aceasta și de a asocia obiecte la aceste grupuri. Opțiunea de sortare implicită pentru grupuri este Toate tabelele.

Când vizualizați categorii și grupuri particularizate în Panoul de navigare, vedeți întotdeauna comenzile rapide la obiecte. Comenzile rapide pot fi ușor identificate după o mică săgeată situată în colțul stânga jos al pictogramei obiectului.

Comenzi rapide într-o vizualizare particularizată de categorie

Când deschideți o comandă rapidă, se deschide obiectul la care acesta indică. Dar dacă ștergeți comanda rapidă, Access nu șterge obiectul din baza de date la care indica această comandă rapidă. Comenzile rapide pot fi ascunse sau redenumite fără a modifica datele la care comenzile rapide indică în baza de date.

Un mod de a particulariza obiecte într-o bază de date este crearea de categorii particularizate. De exemplu, se poate crea o categorie particularizată când doriți să creați un formular cu anumite tipuri de butoane sau linkuri cu care se poate naviga în baza de date. Categoria particularizată creată se aplică numai bazei de date curente. Este imposibil transferul de categorii și grupuri particularizate la alte baze de date. O categorie particularizată se poate se poate crea prin redenumirea categoriei implicite Particularizare furnizată de Access sau prin crearea unei categorii particularizate noi. Limitarea numărului de categorii și grupuri particularizate în baza de date ușurează găsirea datelor.

Notă: Deși aveți posibilitatea să eliminați obiecte dintr-o categorie particularizată sau un grup particularizat, nu aveți posibilitatea să eliminați obiecte dintr-un grup predefinit sau o categorie predefinită.

Caseta de dialog Opțiuni navigare se utilizează pentru a crea și gestiona categorii și grupuri particularizate. Caseta de dialog afișează o listă cu toate categoriile care au fost definite în baza de date și arată grupurile pentru o categorie selectată.

Crearea unei categorii particularizate

Când se creează o nouă categorie particularizată, se creează grupuri cu numele Obiecte neasociate și Grupare particularizată 1 pentru acea categorie. Access nu pune niciun obiect în grupul Obiecte neasociate. În schimb, toate obiectele dintr-o categorie care nu sunt într-un grup sunt afișate în grupul Obiecte neasociate din Panoul de navigare.

 1. Pentru a crea o categorie nouă, faceți clic cu butonul din dreapta în partea superioară a Panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni de navigare.

 2. Sub Categorii, faceți clic pe Adăugare element.

  Sub Categorii, apare o nouă categorie în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Introduceți un nume pentru noua categorie, apoi apăsați ENTER.

Redenumirea unei categorii particularizate în Panoul de navigare

Dacă este disponibilă o categorie particularizată, aceasta se poate redenumi în loc de a adăuga o nouă categorie particularizată.

 1. Pentru a redenumi o categorie particularizată, faceți clic cu butonul din dreapta pe meniul din partea de sus a panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni de navigare.

 2. Sub Categorii, faceți clic pe Particularizat, apoi pe Redenumire element.

 3. Introduceți un nume nou pentru categorie, apoi apăsați ENTER.

După ce creați sau redenumiți o categorie particularizată, este necesar să creați grupuri particularizate sub fiecare categorie particularizată.

Access creează automat un grup Grupare particularizată 1 și un grup Obiecte neatribuite sub fiecare categorie nouă. Obiectele care nu sunt asociate unor grupuri sunt automat plasate în grupul Obiecte neatribuite. Aveți posibilitatea fie să creați un nou grup particularizat, fie să redenumiți grupul Grupare particularizată 1 cu numele ales.

Crearea unui grup particularizat în Panoul de navigare

 1. Pentru a crea un nou grup particularizat, faceți clic cu butonul din dreapta în partea superioară a Panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni navigare.

 2. Sub Grupuri pentru nume categorie, faceți clic pe Adăugare grup.

 3. Introduceți un nume pentru noul grup, apoi apăsați ENTER.

Redenumirea unui grup particularizat în Panoul de navigare

 1. Pentru a redenumi un grup particularizat, faceți clic cu butonul din dreapta pe meniul din partea de sus a panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni de navigare.

 2. Sub Grupuri pentru nume categorie, faceți clic pe grupul particularizat, apoi pe Redenumire grup.

 3. Introduceți un nou nume pentru grup, apoi apăsați ENTER.

După crearea unui grup particularizat într-o categorie particularizată, adăugați sau mutați obiecte, cum ar fi tabele, în grupul particularizat.

Începutul paginii

Adăugarea de obiecte într-un grup particularizat din Panoul de navigare

Notă:  Această secțiune nu se aplică într-o aplicație web Access.

La un grup particularizat se pot adăuga obiecte în câteva moduri diferite, cum ar fi glisarea unui obiect pentru a crea o comandă rapidă, copierea și lipirea sau importul de obiecte din surse externe. Dar dacă alegeți să decupați un obiect dintr-un grup, aveți grijă că acest lucru poate produce probleme. Nu recomandăm decuparea unui obiect, deoarece o bază de date este un set de componente care funcționează împreună, iar dacă un obiect este șters din acel set de componente, poate deteriora parțial sau total funcționarea bazei de date.

 • Pentru a adăuga sau muta obiectele din baza de date într-un grup particularizat, faceți clic pe săgeata orientată în jos aflată în partea de sus a panoului de navigare, apoi faceți clic pe grupul particularizat pe care l-ați creat.

 • Sub Obiecte neatribuite, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiectul pe care doriți să îl adăugați sau să îl mutați.

 • Faceți clic pe Adăugare la grup în meniul de comenzi rapide, apoi faceți clic pe grupul particularizat la care doriți să adăugați obiectul.

Copierea și lipirea obiectelor

 • În panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiectul pe care doriți să îl copiați, apoi pe Copiere.

 • Faceți clic cu butonul din dreapta pe grupul din Panoul de navigare unde doriți să lipiți obiectul, apoi pe Lipire. De asemenea, obiectul poate fi lipit în Panoul de navigare al altei baze de date deschise în Access.

Importul de tabele din alte baze de date sau importul de date din alte programe (cum ar fi fișiere text și registre de lucru Microsoft Office Excel) reprezintă o altă modalitate de a adăuga obiecte la baza de date. Pentru mai multe informații despre modul de a importa date externe, consultați linkurile din secțiunea Consultați și a acestui articol.

Începutul paginii

Eliminarea și restaurarea comenzilor rapide din grupurile particularizate în Panoul de navigare

Notă:  Această secțiune nu se aplică într-o aplicație web Access.

Când vedeți obiecte particularizate în panoul de navigare, priviți de fapt comenzi rapide la aceste obiecte. O pictogramă de obiect cu o săgeată mică alături de colțul său din stânga jos indică o comandă rapidă sau un indicator către obiectul real.

Comenzi rapide într-o vizualizare particularizată de categorie

Dacă eliminați sau ștergeți o comandă rapidă din Panoul de navigare, eliminați doar indicatorul către acel obiect, nu eliminați și obiectul din baza de date. Când comanda rapidă la un obiect este eliminată dintr-un grup particularizat din Panoul de navigare, referința la obiect este eliminată din grupul particularizat, iar obiectul apare în grupul Obiecte neatribuite din Panoul de navigare.

 • Pentru a elimina o comandă rapidă, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiect în Panoul de navigare, apoi faceți clic pe Eliminare.

 • Pentru a restaura comanda rapidă pentru obiect, glisați obiectul, din grupul Obiecte neatribuite din Panoul de navigare, în grupul particularizat.

Important: Cu toate că grupurile predefinite și particularizate se pot șterge (adică eliminate definitiv), nu recomandăm acest lucru, deoarece poate provoca probleme în baza de date. Bazele de date sunt componente care funcționează intercorelat, iar dacă un obiect este șters din acel set de componente, poate deteriora parțial sau total funcționarea bazei de date.

Începutul paginii

Ascunderea obiectelor și a grupurilor din Panoul de navigare

Notă:  Această secțiune nu se aplică într-o aplicație web Access.

Ascunderea unui obiect sau a unui grup poate fi o opțiune mai potrivită decât ștergerea, atunci când obiectul sau grupul nu este utilizat sau dacă doriți să restricționați accesul la acesta. Ascunderea unui obiect nu modifică baza de date, pe când ștergerea unui obiect sau a unui grup (chiar dacă pare a fi o dublură) poate deteriora parțial sau total funcționarea bazei de date.

Pentru a ascunde un obiect sau un grup în Panoul de navigare, alegeți una dintre următoarele variante:

 • Pentru a ascunde un obiect, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiect, apoi faceți clic pe Se ascunde în acest grup.

 • Pentru a ascunde un grup întreg, faceți clic cu butonul din dreapta pe grup, apoi pe Ascundere.

Pentru a ascunde un obiect sau un grup care apare estompat în Panoul de navigare, procedați astfel:

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe bara de meniu din partea de sus a Panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni de navigare.

 2. În caseta de dialog Opțiuni de navigare, debifați caseta de selectare Afișare obiecte ascunse, apoi faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Anularea ascunderii obiectelor și a grupurilor din Panoul de navigare

Notă:  Această secțiune nu se aplică într-o aplicație web Access.

Pentru a afișa obiectele sau grupurile ascunse, fără a oferi acces la ele, procedați astfel:

 • Faceți clic cu butonul din dreapta pe bara de meniu din partea de sus a Panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni de navigare.

 • În caseta de dialog Opțiuni de navigare, debifați caseta de selectare Afișare obiecte ascunse, apoi faceți clic pe OK.

Dacă obiectele și grupurile ascunse apar estompate în Panoul de navigare, acestea nu sunt activate. Pentru ca aceste obiecte sau grupuri estompate să fie disponibile în Panoul de navigare, procedați astfel:

 • Pentru a activa un obiect, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiect, apoi faceți clic pe Se afișează în acest grup.

 • Pentru a anula ascunderea unui grup, faceți clic cu butonul din dreapta pe grup, apoi faceți clic pe Reafișare.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×