Verificarea ortografică și gramaticală într-o altă limbă

Verificarea ortografică și gramaticală într-o altă limbă

Dacă lucrați într-un document și trebuie să adăugați text care este în altă limbă decât cea pe care utilizați în mod normal, Office vă poate verifica ortografia și gramatica textului. 

Dacă vă interesează informații despre cum să utilizați instrumentele de verificare, să activați ori să dezactivați verificarea ortografică sau gramaticală, consultați: Verificarea ortografică și gramaticală în Office 2010 și versiunile ulterioare.

Notă: Dacă doriți să tastați într-o limbă care nu se bazează pe alfabetul latin, cum ar fi araba sau chineza, puteți comuta structura tastaturii folosind bara lingvistică. Atunci când comutați structura tastaturii, Office schimbă limba pentru verificarea ortografică și gramaticală. Pentru mai multe informații, consultați Activarea sau schimbarea limbii structurii tastaturii.

Pentru a verifica ortografia și gramatica în mod corect, Office trebuie să știe în ce limbă este textul.

 1. Plasați cursorul în documentul în care doriți să începeți să tastați un text în altă limbă. Sau, dacă ați tastat deja textul, selectați-l. Rețineți că dacă nu plasați cursorul pe textul pe care doriți să îl verificați sau în acesta, este posibil ca pasul 2 să nu fie disponibil.

 2. Pe fila Revizuire, în grupul Limbă, faceți clic pe Limbă, apoi faceți clic pe Setare limbă pentru corectare ortografică.

  Setarea limbii de verificare

 3. Defilați până la limba pe care doriți să o utilizați și selectați-o.

 4. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Limbă.

Pentru a schimba limba în timp ce verificați ortografia unei baze de date sau a unui registru de lucru, schimbați limba de dicționar în timpul procesului de verificare ortografică:

 1. Pe fila Revizuire din Excel sau pe fila Pornire din Access, faceți clic pe Corectare ortografică.

 2. În panoul sau caseta de dialog Corectare ortografică, selectați limba dorită din lista Limba dicționarului.

  Sfat: Dacă verificarea ortografică nu găsește erori, nu veți vedea o casetă de dialog Corectare ortografică. Dacă acest lucru se întâmplă atunci când încercați să schimbați limba dicționarului, scrieți intenționat greșit un cuvânt, pentru a forța caseta de dialog să apară.

Dacă limba dorită nu este disponibilă, poate fi necesar un pachet lingvistic Office. Pentru mai multe informații, consultați Pachet de accesorii lingvistice pentru Office 2016.

Dacă doriți să schimbați limba implicită de editare pentru a verifica ortografia, consultați Schimbarea limbii pe care Office o utilizează în meniuri și în instrumentele de verificare.

În InfoPath Designer, Setare limbă pentru corectare ortografică se aplică la vizualizarea de formular curentă. Formularele cu mai multe vizualizări pot avea limbi pentru corectare ortografică diferite pentru fiecare vizualizare. În InfoPath Editor, Setare limbă pentru corectare ortografică se aplică pentru întregul formular. Limba pentru corectare ortografică se aplică la întreaga vizualizare. Tot textul din vizualizare este marcat ca fiind în aceeași limbă.

Pentru a schimba limba unui formular, procedați astfel:

 1. Pe fila Pornire, faceți clic pe săgeata de sub Corectare ortografică, apoi pe Setare limbă de verificare.

 2. În caseta de dialog Limbă, faceți clic pe limba dorită.

 3. Începeți să tastați sau să verificați ortografia.

Consultați și

Note: 

Pentru a seta limba în Access, puteți să tastați doar în limba pe care doriți să o utilizați.

Sau, dacă doriți să schimbați limba asociată cu o secțiune de text, selectați textul, verificați ortografia și schimbați limba de dicționar în caseta de dialog Corectare ortografică.

Pentru a schimba limba de dicționar pentru întreaga bază de date:

 1. Deschideți baza de date Access pentru care doriți să schimbați limba de dicționar.

 2. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe Opțiuni Access.

  Butonul Opțiuni Access

 3. Faceți clic pe Verificare.

 4. În lista Limba de dicționar, faceți clic pe limba de dicționar pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe OK.

 5. Pentru a verifica ortografia, selectați înregistrările sau câmpurile pe care doriți să le verificați, apoi faceți clic pe Corectare ortografică Buton WordArt pe fila Pornire.

  Notă: Verificatorul ortografic utilizează limba de dicționar selectată pentru a verifica ortografia în baza de date. Pentru a verifica ortografia într-o bază de date multilingve, trebuie să schimbați limba de dicționar și să verificați ortografia pentru fiecare limbă în baza de date.

Pentru a seta limba în Excel, puteți să tastați doar în limba pe care doriți să o utilizați.

Sau, dacă doriți să schimbați limba asociată cu o secțiune de text, selectați textul, verificați ortografia și schimbați limba de dicționar în caseta de dialog Corectare ortografică.

Pentru a schimba limba de dicționar pentru întregul registru de lucru:

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

  Butonul Opțiuni Excel

 2. Faceți clic pe Verificare.

 3. În lista Limba de dicționar, selectați limba de dicționar pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe OK.

 4. Pentru a verifica ortografia în foaia de lucru, pe fila Revizuire, în grupul Verificare, faceți clic pe Corectare ortografică Buton WordArt .

  Sfat: Pentru a verifica ortografia într-un registru de lucru multilingv, trebuie să schimbați limba de dicționar și să verificați ortografia pentru fiecare limbă utilizată în fiecare foaie de lucru sau celulă.

Pentru a seta limba în InfoPath, puteți să tastați doar în limba pe care doriți să o utilizați.

Sau, dacă doriți să schimbați limba asociată cu o secțiune de text, selectați textul, verificați ortografia și schimbați limba de dicționar în caseta de dialog Corectare ortografică.

Pentru a schimba limba de dicționar pentru un întreg formular sau șablon InfoPath:

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Setare limbă Buton WordArt .

 2. În caseta de dialog Limbă, faceți clic pe limba pe care doriți să o utilizați.

 3. Începeți să tastați în limba nouă.

 4. Pentru a reveni la limba originală sau pentru a comuta la o altă limbă, repetați pașii de la 1 la 2. În pasul 2, alegeți noua limbă pe care doriți să o utilizați.

 5. Pentru a verifica ortografia într-un formular, pe fila Revizuire, în grupul Verificare, faceți clic pe Corectare ortografică Buton WordArt .

Pentru a seta limba în OneNote, puteți să tastați doar în limba pe care doriți să o utilizați.

Sau, dacă doriți să schimbați limba asociată doar cu o secțiune de text, selectați textul, verificați ortografia și schimbați limba de dicționar în panoul de activități Verificare ortografie.

Pentru a seta limba de dicționar pentru o notă:

 1. Selectați nota pentru care doriți să setați limba sau plasați cursorul acolo unde doriți să începeți o notă nouă.

 2. În meniul Instrumente, faceți clic pe Setare limbă Buton WordArt .

 3. În panoul de activități Setare limbă, selectați limba pe care doriți s-o utilizați.

 4. Pentru a reveni la limba originală sau pentru a comuta la altă limbă, repetați pașii de la 1 la 3. La pasul 3, alegeți noua limbă pe care doriți să o utilizați.

 5. Pentru a verifica ortografia, în meniul Instrumente, indicați spre Corectare ortografică, apoi faceți clic pe Corectare ortografică Buton WordArt .

Pentru a seta limba în Outlook, puteți să tastați doar în limba pe care doriți să o utilizați.

Sau, dacă doriți să schimbați limba asociată doar cu o secțiune de text, selectați textul, verificați ortografia și schimbați limba de dicționar în caseta de dialog Ortografie și gramatică.

Pentru a schimba limba de dicționar pentru întregul mesaj:

 1. Pe fila Mesaj, în grupul Verificare, faceți clic pe săgeata de sub Corectare ortografică, apoi pe Setare limbă Buton WordArt .

 2. În caseta de dialog Limbă, selectați limba pe care doriți s-o utilizați.

  În cazul în care limba este precedată de pictograma Ortografie și gramatică Buton WordArt , înseamnă că instrumentele de verificare, cum ar fi verificatorul ortografic, verificatorul gramatical și lexiconul sunt instalate pentru limba respectivă. Dacă limba nu este precedată de pictograma Ortografie și gramatică Buton WordArt , puteți tasta și edita un text, dar nu puteți să verificați ortografia și gramatica și nu puteți să utilizați lexiconul pentru limba respectivă.

 3. Pentru a reveni la limba inițială sau pentru a comuta la o altă limbă, repetați pașii de la 1 la 3. La pasul 3, selectați limba nouă pe care doriți să o utilizați.

 4. Pentru a verifica ortografia unui mesaj, faceți clic pe Corectare ortografică Buton WordArt pe fila Mesaj.

  Sfat: Dacă verificatorul ortografic nu identifică greșelile de ortografie corect după ce urmează acești pași, încercați să debifați caseta de selectare Detectarea automată a limbii în caseta de dialog Limbă (la pasul 2).

Pentru a seta limba în PowerPoint, puteți să tastați doar în limba pe care doriți să o utilizați.

Sau, dacă doriți să schimbați limba asociată doar cu o secțiune de text, selectați textul, verificați ortografia și schimbați limba de dicționar în caseta de dialog Ortografie și gramatică.

Pentru a schimba limba de dicționar pentru întregul diapozitiv:

 1. Pe fila Revizuire, în grupul Verificare, faceți clic pe Limbă Buton WordArt .

 2. În caseta de dialog Limbă, selectați limba pe care doriți s-o utilizați.

  În cazul în care limba este precedată de pictograma Ortografie și gramatică Buton WordArt , aceasta înseamnă că instrumentele de verificare, cum ar fi verificatorul ortografic, verificatorul gramatical și lexiconul sunt instalate pentru acea limbă. Dacă limba nu este precedată de pictograma Ortografie și gramatică Buton WordArt , puteți tasta și edita un text, dar nu puteți să verificați ortografia și gramatica și nu puteți să utilizați lexiconul pentru acea limbă.

 3. Pentru a reveni la limba inițială sau pentru a comuta la o altă limbă, repetați pașii de la 1 la 2. La pasul 2, selectați limba nouă pe care doriți să o utilizați.

 4. Pentru a verifica ortografia unui diapozitiv, faceți clic pe Corectare ortografică Buton WordArt pe fila Revizuire.

  Notă: În PowerPoint, trebuie să utilizați verificatorul ortografic pentru fiecare diapozitiv.

Pentru a seta limba în Publisher, puteți să tastați doar în limba pe care doriți să o utilizați.

Sau, dacă doriți să schimbați limba asociată cu o secțiune de text, selectați textul, verificați ortografia și schimbați limba de dicționar în caseta de dialog Corectare ortografică.

Pentru a schimba limba de dicționar pentru întreaga publicație:

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Limbă, apoi faceți clic pe Setare limbă.

 2. În caseta de dialog Limbă, selectați limba pe care doriți s-o utilizați.

 3. Pentru a reveni la limba inițială sau pentru a comuta la altă limbă, repetați pașii de la 1 la 3. La pasul 3, alegeți noua limbă pe care doriți să o utilizați.

 4. Pentru a verifica ortografia, în meniul Instrumente, indicați spre Corectare ortografică, apoi faceți clic pe Corectare ortografică Buton WordArt .

  Sfat: Pentru a verifica ortografia pentru toate paginile unei publicații cu mai multe pagini, asigurați-vă că este bifată caseta de selectare Se verifică toate articolele la caseta de dialog Verificare ortografică.

Pentru a seta limba în Visio, puteți să tastați doar în limba pe care doriți să o utilizați.

Pentru a schimba limba de dicționar pentru un anumit text în Visio:

 1. Selectați o secțiune existentă a textului. Sau tastați un nou fragment de text în limba pe care doriți să o utilizați, apoi selectați textul.

 2. În meniul Format, faceți clic pe Text, apoi faceți clic pe fila Font.

 3. În lista caseta de dialog Limbă, faceți clic pe limba pe care doriți să o utilizați.

 1. Plasați cursorul în documentul în care doriți să începeți să tastați un text în altă limbă. Sau, dacă doriți să schimbați limba asociată cu o secțiune existentă de text, selectați textul.

 2. Pe fila Revizuire, în grupul Verificare, faceți clic pe Setare limbă Buton WordArt .

 3. În caseta de dialog Limbă, selectați limba pe care doriți s-o utilizați.

  În cazul în care limba este precedată de pictograma Ortografie și gramatică Buton WordArt , înseamnă că instrumentele de verificare, cum ar fi verificatorul ortografic, verificatorul gramatical și lexiconul sunt instalate pentru limba respectivă. Dacă limba nu este precedată de pictograma Ortografie și gramatică Buton WordArt , puteți tasta și edita un text, dar nu puteți să verificați ortografia și gramatica și nu puteți să utilizați lexiconul pentru limba respectivă.

 4. Pentru a reveni la limba inițială sau pentru a comuta la altă limbă, repetați pașii de la 1 la 3. La pasul 3, selectați noua limbă pe care doriți să o utilizați.

  Sfat: Dacă verificatorul ortografic nu identifică greșelile de ortografie corect după ce urmează acești pași, încercați să debifați caseta de selectare Detectarea automată a limbii în caseta de dialog Limbă (la pasul 3).

Consultați și

Setarea limbii de verificare atunci când creați un document nou

 1. În noul document, faceți clic acolo unde doriți să începeți să scrieți într-o altă limbă.

 2. Pe fila Revizuire, faceți clic pe Corectare ortografică și pe Setare limbă de verificare.

  Pe fila Revizuire, faceți clic pe Corectare ortografică > Setare limbă de verificare

 3. Defilați prin listă pentru a selecta limba dorită și faceți clic pe OK.

  Imagine a listei Setare limbă de verificare din Word Web App.

 4. Începeți să tastați în limba pe care ați selectat-o.

 5. Pentru a reveni la limba inițială, repetați pașii de la 3 la 4.

Setarea limbii de verificare când editați un document existent

 1. Deschideți documentul existent pentru care doriți să schimbați limba.

 2. Faceți clic pe Editare Document, apoi pe Word Online.

  Editare în Word Online

 3. Selectați și faceți clic dreapta pe text, apoi faceți clic pe Setare limbă de verificare.

  Faceți clic dreapta și faceți clic pe Setare limbă de verificare

 4. Defilați prin listă pentru a selecta limba dorită și faceți clic pe OK.

  Imagine a listei Setare limbă de verificare din Word Web App.

 5. Începeți să tastați în limba pe care ați selectat-o.

 6. Pentru a reveni la limba inițială, repetați pașii de la 3 la 4.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×