Verificarea compatibilității Web: erori de schemă

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Acest articol listează erorile de schemă care pot apărea când executați Verificatorul de compatibilitate și oferă informații care vă pot ajuta să le rezolvați.

Pentru informații generale despre erorile de verificatorul de compatibilitate, consultați articolul de compatibilitate Web verificare erori generale.

Utilizarea Expertului căutare pentru a crea sau a modifica un câmp de căutare

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Utilizarea Expertului Căutare pentru a crea sau a modifica un câmp de căutare

Mai multe erori de schemă sunt cauzate de probleme cu câmpuri de căutare. Aceste proceduri vă arată cum să lansați Expertul căutare în vizualizarea foaie de date pentru a remedia problemele de mai jos, crearea sau modificarea unui câmp de căutare.

Crearea unui câmp de căutare în vizualizarea Foaie de date

 1. Deschideți tabelul la care doriți să adăugați un câmp de căutare și selectați ultima coloană, etichetată Faceți clic pentru adăugare.

 2. Faceți clic pe săgeata de lângă Faceți clic pentru adăugare, apoi faceți clic pe Căutare și relații.

 3. Urmați pașii din Expertul Căutare pentru a crea câmpul de căutare dorit.

Modificarea unui câmp de căutare în vizualizarea Foaie de date

 1. Deschideți tabelul și selectați câmpul de căutare pe care doriți să îl modificați.

 2. Variante disponibile:

  • Pe fila Câmpuri, în grupul Proprietăți, faceți clic pe Modificare căutări.

  • Faceți clic cu butonul din dreapta pe câmpul de căutare, apoi pe Modificare căutări.

 3. Urmați pașii din Expertul Căutare pentru a rezolva problema specifică.

ACCWeb105003

Textul erorii    Tipul de date de coloană pentru căutările în listele de valori trebuie să fie „Text“ pentru a fi compatibil Web.

Ce înseamnă    Căutarea indicată utilizează o listă care nu este acceptată într-o bază de date Web. Lista de valori trebuie să fie legată la o coloană text de pe server.

Ce se poate face    Deschideți tabelul în vizualizarea Proiect și modificați tipul de date din câmpul de căutare la Text. Dacă nu este disponibilă vizualizarea Proiect, ștergeți câmpul de căutare, apoi utilizați Expertul Căutare pentru a-l crea din nou.

Începutul paginii

ACCWeb105012

Eroare de text    Sursele de rând de căutare cu clauză clauze sunt incompatibile Web.

Ce înseamnă    Câmpul de căutare indicat utilizează o interogare care conține o clauză WHERE, care nu este acceptată pe Web.

Ce se poate face    Deschideți tabelul în vizualizarea Proiect și eliminați clauza WHERE din proprietatea Sursă rânduri a câmpului de căutare relevant. Dacă vizualizarea Proiect nu este disponibilă, ștergeți câmpul de căutare, apoi utilizați Expertul Căutare pentru a-l crea din nou.

Începutul paginii

ACCWeb105018

Textul erorii    O cheie primară care este o căutare este incompatibilă Web.

Ce înseamnă    Tabelul indicat are o cheie primară care este un câmp de căutare care face referire la alt tabel, ceea ce nu se acceptă pe Web.

Ce se poate face    Deschideți tabelul în vizualizarea Proiect, modificați proprietatea Tip de control pentru câmpul de căutare la Casetă text (pe fila Căutare). Apoi, deschideți fereastra Relații și ștergeți toate relațiile în care câmpul de căutare se află pe partea „mai mulți“ a relației (săgeata indică în direcție opusă câmpului de căutare).

Dacă vizualizarea Proiect și fereastra Relații nu sunt disponibile, procedați astfel:

 1. Creați o bază de date nouă necompletată (nu o bază de date Web).

 2. Importați tabelele de care aveți nevoie din baza de date originală în noua bază de date.

 3. Efectuați modificările necesare în noua bază de date.

 4. În baza de date originală, ștergeți tabelele, apoi importați-le din noua bază de date.

Începutul paginii

ACCWeb107000

Textul erorii    Tipul de date al câmpului este incompatibil Web.

Ce înseamnă    Câmpul indicat are un tip de date care nu este acceptat pe Web, cum ar fi Obiect OLE.

Ce se poate face    Creați din nou câmpul cu unul dintre tipurile de date acceptate:

 • Text

 • Număr

 • Simbol monetar

 • Da/Nu

 • Dată/Oră

 • Câmp calculat

 • Atașare

 • Hyperlink

 • Memo

 • Căutare

Începutul paginii

ACCWeb107001

Textul erorii    Indecșii compuși sunt incompatibili Web.

Ce înseamnă    Tabelul indicat are o cheie primară compusă (o cheie care constă din mai multe câmpuri). Aveți posibilitatea să utilizați numai un câmp Numerotare automată pe post de cheie primară pentru un tabel Web. Nu aveți posibilitatea să utilizați indecși compuși pe Web.

Ce se poate face    Dacă indexul compus era destinat unei chei primare, creați un o cheie primară de tip Numerotare automată pentru tabelul indicat. Apoi, creați o regulă de validare de înregistrare pentru a vă asigura că datele din câmpurile originale sunt unice.

Începutul paginii

ACCWeb107002

Textul erorii    Tabelele cu mai mult de un câmp Atașare sunt incompatibile Web.

Ce înseamnă    Tabelul indicat conține mai multe câmpuri de atașări, ceea ce provoacă erori în timpul operațiunii de publicare, deci nu este compatibil pe Web.

Ce se poate face    Luați în considerare stocarea tuturor atașărilor pentru fiecare înregistrare într-un singur câmp de atașare. Dacă aveți nevoie de mai mult de un câmp de atașare per înregistrare, creați pentru fiecare câmp de atașare un tabel nou, care să conțină numai câmpul de atașare și un câmp ID, apoi legați tabelul nou și tabelul original utilizând Expertul Căutare.

Începutul paginii

ACCWeb107003

Textul erorii    Expresia de câmp calculat are un câmp de intrare de un tip incompatibil Web, cum ar fi Numerotare automată, Memo sau Binar.

Ce înseamnă    Câmpul calculat indicat utilizează un calcul care preia ca intrare un câmp care nu este acceptat pe Web.

Ce se poate face    Ajustați calculul astfel încât toate câmpurile de intrare să aibă unul dintre următoarele tipuri de date acceptate:

 • Text

 • Număr

 • Simbol monetar

 • Da/Nu

 • Dată/Oră

 • Câmp calculat

Începutul paginii

ACCWeb107004

Textul erorii    Tipul de date rezultate pentru coloana calculată este incompatibil Web.

Ce înseamnă    Rezultatul calculului pentru câmpul indicat este un tip de date care nu este acceptat pe Web.

Ce se poate face    Creați din nou câmpul calculat, astfel încât tipul de date rezultat să fie de unul dintre următoarele tipuri de date acceptate:

 • Text

 • Număr

 • Simbol monetar

 • Da/Nu

 • Dată/Oră

Începutul paginii

ACCWeb107005

Textul erorii    Tabelele cu mai mult de 220 de câmpuri sunt incompatibile Web.

Ce înseamnă    Tabelul indicat conține mai mult de 220 de câmpuri. Nu aveți posibilitatea să publicați pe Web un tabel cu mai mult de 220 de câmpuri.

Ce se poate face    Creați un tabel nou care să conțină câmpurile suplimentare. Apoi, utilizați Expertul Căutare pentru a crea un câmp nou care creează o legătură între tabelul nou și tabelul existent.

Începutul paginii

ACCWeb107006

Textul erorii    Numele tabelului este un nume rezervat și este incompatibil Web.

Ce înseamnă    Numele de tabel indicat este rezervat pentru utilizarea în SharePoint și nu este acceptat pe Web.

Ce se poate face    Evitați utilizarea următoarelor nume de tabel rezervate:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Începutul paginii

ACCWeb107007

Textul erorii    Tabelele nepublicate cu căutări în tabele publicate sunt incompatibile Web.

Ce înseamnă    Tabelul indicat nu a fost încă publicat și conține un câmp de căutare care indică spre un tabel publicat, ceea ce va împiedica publicarea.

Ce se poate face    Publicați tabelul nepublicat fără să adăugați o căutare. Aveți posibilitatea să sincronizați baza de date Web pentru a realiza acest lucru. După ce este publicat tabelul nou, creați căutarea dorită la celălalt tabel publicat.

Începutul paginii

ACCWeb107008

Textul erorii    Formatele particularizate sunt incompatibile Web

Ce înseamnă    Câmpul indicat are un format de monedă particularizat, care nu este acceptat pe Web.

Ce se poate face    Utilizați un format de monedă standard pentru câmp. Setați formatul câmpului la Monedă sau Euro, utilizând lista verticală Formatare.

Începutul paginii

ACCWeb107009

Textul erorii    Numai una dintre proprietățile Se permite lungime zero și Obligatoriu ar trebui setată ca adevărată pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Câmpul indicat are atât proprietatea Se permite lungime zero, cât și proprietatea Obligatoriu setate la valoarea adevărat.

Ce se poate face    Asigurați-vă că cel mult una dintre proprietățile indicate este setată la valoarea Adevărat. Aveți posibilitatea să utilizați vizualizarea Proiect pentru a modifica aceste proprietăți.

Începutul paginii

ACCWeb107010

Textul erorii    Valoarea proprietății trebuie să fie setată la „nu” pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Proprietatea Numai adăugare a câmpului de hyperlink indicat este setată la Da, ceea ce nu este acceptat pe Web.

Ce se poate face    Modificați proprietatea Numai adăugare la valoarea Nu.

Începutul paginii

ACCWeb107011

Textul erorii    Valoarea implicită ar trebui să fie goală pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Câmpul de căutare indicat are o valoare implicită într-o interogare de căutare sau într-o listă care permite date multiple, ceea ce nu este acceptat pe Web.

Ce se poate face    Asigurați-vă de următoarele:

 • Nu există nicio valoare implicită setată pentru interogarea de căutare; sau

 • Nu există nicio valoare implicită setată pentru lista de valori de căutare care permite valori multiple

Începutul paginii

ACCWeb107012

Textul erorii    Valoarea implicită ar trebui să fie goală pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Câmpul de hyperlink indicat are o valoare implicită, ceea ce nu se acceptă pe Web.

Ce se poate face    Eliminați valoarea implicită pentru câmpul de hyperlink.

Începutul paginii

ACCWeb107013

Textul erorii    Valoarea proprietății nu este compatibilă Web.

Ce înseamnă    Câmpul Număr indicat are proprietatea Format setată la alt format decât Număr general, Procent sau Standard. Doar aceste formate sunt acceptate pe Web.

Ce se poate face    Modificați formatul câmpului la Număr general, Procent sau Standard.

Începutul paginii

ACCWeb107014

Textul erorii    Un tabel trebuie să aibă o cheie primară și aceasta trebuie să fie număr cu dimensiune de câmp „lungă” pentru a fi compatibil Web.

Ce înseamnă    Tabelul indicat are una sau mai multe dintre următoarele probleme:

 • Tabelul nu are o cheie primară.

 • Tipul de date al cheii primare nu este Număr.

 • Dimensiunea de câmp pentru cheia primară nu este de tip lung.

Ce se poate face    Modificați cheia primară existentă în vizualizarea Proiect astfel încât să aibă tipul de date și dimensiunea de câmp corecte sau creați o nouă cheie primară pentru tabel, utilizând tipul de date Numerotare automată. Dacă vizualizarea Proiect nu este disponibilă, creați un tabel nou și adăugați la acesta coloanele din tabelul original, apoi renunțați la tabelul original.

Începutul paginii

ACCWeb107015

Textul erorii    Valoarea proprietății trebuie să fie setată la „fals” pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Proprietatea Unic a câmpului de memo indicat este setată la valoarea adevărat, ceea ce nu este acceptat pe Web.

Ce se poate face    Schimbați valoarea pentru Unic la Fals.

Începutul paginii

ACCWeb107016

Textul erorii    Valoarea proprietății trebuie să fie setată la „fals” pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Proprietatea Unic a câmpului Da/Nu indicat este setată la valoarea Adevărat.

Ce se poate face    Schimbați valoarea pentru Unic la Fals.

Începutul paginii

ACCWeb107017

Textul erorii    Valoarea proprietății trebuie să fie setată la „fals” pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Proprietatea Unic a câmpului de hyperlink indicat este setată la valoarea adevărat, ceea ce nu este acceptat pe Web.

Ce se poate face    Schimbați valoarea pentru Unic la Fals.

Începutul paginii

ACCWeb107018

Textul erorii    Coloana de legătură trebuie să fie setată la cheia primară a tabelului și aceasta trebuie să fie prima coloană pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Câmpul de căutare indicat are una sau mai multe dintre următoarele probleme:

 • Coloana legată este setată la alt câmp decât cheia primară a tabelului sursă.

 • Coloana legată nu este prima coloană a căutării.

Ce se poate face    Utilizați Expertul Căutare pentru a modifica câmpul de căutare.

Începutul paginii

ACCWeb107019

Textul erorii    Valoarea proprietății trebuie să fie setată la „Da” pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Proprietatea Limitare la listă a câmpului de căutare indicat este setată la Nu, dar câmpul de căutare nu este o listă de valori cu o singură valoare, iar prin urmare setarea proprietății nu este compatibilă Web.

Ce se poate face    Utilizați Expertul Căutare pentru a modifica câmpul de căutare. Asigurați-vă că bifați caseta de selectare Limitare la listă când o afișează expertul.

Începutul paginii

ACCWeb107020

Textul erorii    Valoarea proprietății trebuie să fie necompletată pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Proprietatea Legare câmpuri descendente a câmpului indicat nu este necompletată, prin urmare nu este compatibilă Web.

Ce se poate face    Deschideți tabelul în vizualizarea Proiect și debifați proprietatea Legare câmpuri descendente. Apoi setați proprietatea Nume subfoaie de date la [Auto] sau [Fără]. Dacă vizualizarea Proiect nu este disponibilă, în vizualizarea Foaie de date, pe fila Pornire, în grupul Înregistrări, faceți clic pe Mai multe, indicați spre Subfoaie de date, apoi faceți clic pe Eliminare.

Începutul paginii

ACCWeb107021

Textul erorii    Valoarea proprietății trebuie să fie necompletată pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Proprietatea Legare câmpuri principale a câmpului indicat nu este necompletată, prin urmare nu este compatibilă Web.

Ce se poate face    Deschideți tabelul în vizualizarea Proiect și debifați proprietatea Legare câmpuri principale. Apoi setați proprietatea Nume subfoaie de date la [Auto] sau [Fără]. Dacă vizualizarea Proiect nu este disponibilă, în vizualizarea Foaie de date, pe fila Pornire, în grupul Înregistrări, faceți clic pe Mai multe, indicați spre Subfoaie de date, apoi faceți clic pe Eliminare.

Începutul paginii

ACCWeb107022

Textul erorii    Valoarea proprietății trebuie să fie necompletată sau să fie setată la „auto” pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Proprietatea Nume subfoaie date a câmpului indicat nu este setată nici la [Auto], nici la [Fără], deci nu este compatibilă Web.

Ce se poate face    Deschideți tabelul în vizualizarea Proiect și setați proprietatea Nume subfoaie date la [Auto] sau [Fără]. Dacă vizualizarea Proiect nu este disponibilă, în vizualizarea Foaie de date, pe fila Pornire, în grupul Înregistrări, faceți clic pe Mai multe, indicați spre Subfoaie de date, apoi faceți clic pe Eliminare.

Începutul paginii

ACCWeb107023

Textul erorii    Valoarea proprietății trebuie să fie specificată pentru a fi compatibilă Web.

Ce înseamnă    Proprietatea Lățime coloană a câmpului de căutare indicat este necompletată, prin urmare nu este compatibilă Web.

Ce se poate face    Deschideți tabelul în vizualizarea Proiect și specificați o valoare pentru Lățime coloană (pe fila Proprietăți căutare). Sau selectați coloana în vizualizarea Foaie de date, iar pe fila Câmpuri, în grupul Proprietăți, faceți clic pe Modificare căutări. Urmați pașii din Expertul Căutare.

Începutul paginii

ACCWeb107024

Textul erorii    Numerotarea automată nu se acceptă pentru niciun câmp în afară de cheia primară.

Ce înseamnă    Câmpul indicat utilizează un tip de date Numerotare automată, dar nu este cheia primară a tabelului, deci nu este compatibilă Web.

Ce se poate face    Modificați tipul de date al câmpului la Număr. Ca o soluție ocolitoare, aveți posibilitatea să utilizați macrocomenzi de date pentru a ajunge la o funcționalitate asemănătoare. Faceți câmpul cu această proprietate cheie primară în vizualizarea Proiect sau modificați tipul de date la Număr.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×