Utilizator gestionare scenarii pentru Office 365 PowerShell

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Utilizați aceste scenarii PowerShell pentru a rapid adăugarea conturilor de utilizator dintr-un fișier, atribuirea de licențe, gestionarea apartenenței la grup de distribuire și setați parole.

Automatizarea importul mai multor utilizatori

Pot automatiza importul mai multor utilizatori în Office 365 și Salvați mult timp. Pentru a importa un număr mare de utilizatori, aveți nevoie pentru a vă pregăti mai întâi un fișier de valori separate prin virgulă (CSV) cu informațiile relevante. Minimă informațiile necesare pentru a crea un cont de utilizator este un nume afișat și un nume Principal utilizator (UPN).

O UPN-ul este numele de utilizator într-un format de adresa de e-mail. Numele de utilizator (sau "utilizator") este urmat de "la semn" urmat de numele de domeniu de Internet de abonament Office 365. Un exemplu UPN-ul este belindan@contoso.com. De asemenea, puteți furniza date pentru orice proprietăți de cont de utilizator inscriptibil, cum ar fi locația, numerele de contact și adresele de.

Pentru proprietăți cont utilizator de bază, cum ar fi UPN-ul și un nume afișat, pregătiți un fișier CSV cu anteturi de coloană două următoarele:

 • UserPrincipalName, DisplayName

În continuare, adăugați un nou cont de utilizator pe fiecare rând al CSV, tastând UPN-ul și afișează numele, separate prin virgulă.

Notă: Pentru că nu de precizie specificând o parolă pentru fiecare cont nou, Office 365 va genera-le.

Stocați fișierul CSV într-o locație pe care le puteți accesa, cum ar fi C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Acum sunteți gata să creați conturi de utilizator.

Pentru a începe, trebuie să vă conectați la Office 365 cu modul Windows Azure Active Directory pentru Windows PowerShell. Consultați conectarea la Office 365 PowerShell pentru instrucțiuni.

În continuare, completați calea și numele fișierului între două-ghilimele, eliminarea textului de instruire și < și > caractere.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Rulați comenzile rezultată din fereastra modul Windows Azure Active Directory pentru Windows PowerShell.

Pentru informații mai detaliate cont de utilizator, pregătiți un fișier CSV cu următoarele anteturi de coloane și popula cât mai multe rânduri de utilizator după cum este necesar:

 • UserPrincipalName DisplayName, prenume, nume, titlu, parola, UsageLocation, Office, Departamentul, MobilePhone, StreetAddress, City, starea, codpoștal se încadrează, țară

Notă: Anteturile de coloană ar trebui să aibă fără spații, așa cum fiecare trebuie să fie utilizată de $_. element de comanda Import Csv . Doar câmpurile UserPrincipalName și DisplayName sunt necesare și valorile necompletate vor fi ignorate. Codul UsageLocation este codul ISO două caractere pentru utilizator regiune.

Stocați fișierul CSV într-o locație pe care le puteți accesa, cum ar fi C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Acum sunteți gata să le importați ca conturilor de utilizator.

Completați numele de fișier pentru fișierul CSV și apoi rula comenzile de rezultate.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Atribuirea de licențe în Office 365

Pentru ca utilizatorii să aibă acces complet la Office 365, care au nevoie pentru a atribui o licență Office 365. În acest scenariu, puteți să atribuiți licențe conturilor de utilizator.

Pentru a începe, trebuie să vă conectați la Office 365 cu modul Windows Azure Active Directory pentru Windows PowerShell. Consultați conectarea la Office 365 PowerShell pentru instrucțiuni.

Înainte să atribuiți o licență unui utilizator, trebuie să setați locația de utilizare pentru acel cont de utilizator pe baza codului ISO două caractere pentru regiunea lor. Locație utilizare specifică țara în care serviciul este de a fi utilizat și determină ce caracteristici cu licență sunt disponibile pentru acea regiune. De exemplu, SUA este pentru Statele Unite ale Americii. Iată un exemplu de setarea locația de utilizare bazat pe un cont de utilizator UPN:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Pentru a vizualiza lista de licențele disponibile, SKU-urile lor cont și cantitate rămase pentru atribuire, rulați următoarea comandă:

Get-MsolAccountSku

În continuare, completați cu licență și UPN-ul de cont de utilizator și apoi rulați comenzile rezultată din fereastra modul Windows Azure Active Directory pentru Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Atribuirea de licențe pentru mai mulți utilizatori

În scenariul anterior, vă atribuie o licență pentru un cont de utilizator unic. Atribuirea de licențe pentru mai mulți utilizatori necesită mai multe câțiva pași, dar timpul petrecut va fi în valoare de ea pentru un număr mare de conturi de utilizator.

Pentru a începe, trebuie să vă conectați la Office 365 cu modul Windows Azure Active Directory pentru Windows PowerShell. Consultați conectarea la Office 365 PowerShell pentru instrucțiuni.

Mai întâi, afișați lista de licențele disponibile, SKU-urile lor cont și cantitate rămase pentru atribuire cu această comandă:

Get-MsolAccountSku

Pentru a afișa o listă de utilizatori fără licență, utilizați această comandă:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Pentru a salva lista de utilizatori fără licență într-un fișier CSV din care puteți utiliza pentru a alege conturilor de utilizator pentru a atribui licențe, completați calea și numele fișierului, apoi rulați comenzile rezultată.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Puteți utiliza, de asemenea, în cazul în care comanda pentru a afișa o listă a conturilor de utilizator fără licență bazată pe o criterii mai specifice, cum ar fi cele din Statele Unite. Iată un exemplu:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Utilizați aceste comenzi pentru a specifica o proprietate de cont de utilizator și valoarea sa necesare și a afișa un set specific de utilizatori fără licență și apoi rulați comenzile rezultată.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Pentru a accesa lista de proprietăți de cont utilizator, completați orice cont de utilizator UPN-ul, apoi rulați comenzile rezultată.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Exemplul următor afișează toți utilizatorii fără licență din Londra:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

După ce ați identificat setul de conturi de utilizator, puteți combina cu cmdletul Set-MsolUserLicense pentru a atribui licențe pentru fiecare dintre ele. Completați licenței, numele proprietății și sa vale și apoi rula comenzile de rezultate.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Iată un exemplu care atribuie licențe Office 365 E5 Contoso pentru toate conturile de utilizator fără licență din Londra:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Gestionarea destinatarilor de grup de distribuire

Puteți utiliza grupurile de distribuire pentru a crea liste de distribuire de e-mail. Grupurile de distribuire pot fi utilizate doar cu aplicații de e-mail, cum ar fi Microsoft Outlook pentru a trimite mesaje de e-mail de colecții de utilizatori. În acest scenariu, utilizați PowerShell pentru a gestiona destinatari dintr-un grup de distribuire.

Pentru a începe, trebuie să se conecteze la Exchange Online. Pentru a vă conecta la Exchange Online cu un cont numele de utilizator și parola, consultați conectarea la Exchange Online PowerShell. Pentru a instala Microsoft Exchange Online Remote PowerShell modulul și conectați-vă cu Mae, consultați conectarea la Exchange Online PowerShell utilizând autentificarea prin mai multe metode.

Pentru a adăuga un destinatar la un grup de distribuire, completați numele grupului de distribuire și UPN-ul de cont de utilizator, apoi rulați comenzile rezultată.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Pentru a elimina un destinatar dintr-un grup de distribuire, completați numele grupului de distribuire și UPN-ul de cont de utilizator, apoi rulați comenzile rezultată.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Setați parole pentru mai multe conturi de utilizator

Utilizați acest scenariu pentru a seta ca parola într-un grup de conturi de utilizator. De exemplu, aveți un nou grup de voluntari care apar într-o dată pe săptămână pentru a ajuta sau le furnizați demonstrație posturi de lucru pentru a fi utilizat la o conferinţă.

O modificare parolă în masă pot fi utile pentru a reinițializa parole, conturi reutilizabile în mod regulat. Dacă desemnați un grup de utilizatori, departament sau alte criterii, puteți masiv resetarea parolelor bazată pe criterii respectivă. Primul pas este să exportați numele de cont de utilizator Office 365 într-un fișier CSV.

Pentru a exporta o listă pe baza unei proprietăți de cont de utilizator și o anumită valoare într-un fișier CSV, completați nume proprietate, valoarea sa și numele de fișier CSV, apoi rulați comenzile rezultată.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Iată un exemplu care exportă toți membrii Departamentul voluntari în fișier denumit c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Revizuiți numele conținute în fișierul CSV pentru a vă asigura că ați identificat utilizatorii corectă înainte resetarea parolelor orice. Odată ce am un validate liste de utilizatori în CSV format, există trei metode simple pentru a crea și a atribui o parolă nouă pentru fiecare utilizator.

 1. Specificați o parolă nouă și atribuirea aceeași parolă pentru toți utilizatorii în fișierul CSV.

  Completați din nou parola și numele de fișier CSV și apoi rula comenzile de rezultate.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Definirea manual o parolă nouă pentru fiecare utilizator în fișierul CSV.

  Pentru această opțiune, trebuie să modificați fișierul CSV. Adăugați o coloană lângă UserPrincipalName etichetată parola, apoi atribuiți o parolă pentru toți utilizatorii din listă. Completați numele de fișier CSV și apoi rula comenzile de rezultate.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Aveți Office 365 genera automat o parolă pentru fiecare cont de utilizator în fișierul CSV.

  Completați numele de fișier CSV și apoi rula comenzile de rezultate.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Notă: Toate cele trei dintre aceste opțiuni impune o modificare parolă prima dată utilizatorul se conectează cu contul de utilizator. Pentru a preveni acest lucru, eliminați - ForceChangePassword $True față de comanda Set-MSolUserPassword .

Consultați și

PowerShell pentru administratorii Office 365

Scenarii pentru Office 365 PowerShell

Scenarii pentru Office 365 PowerShell de configurare

Scenarii pentru Office 365 PowerShell de raportare

Mai multe funcționalități scenarii pentru Office 365 PowerShell

Resursele Comunității Office 365 PowerShell

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×