Utilizarea unui cititor de ecran pentru a sorta sau a filtra un tabel în Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a sorta sau a filtra un tabel în Excel

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol este pentru persoanele care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați Excel 2016 cu tastatura și un cititor de ecran, cum ar fi JAWS sau Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a sorta și a filtra tabele. Sortarea datelor vă ajută să organizați și să găsiți rapid datele pe care le doriți, pentru o analiză mai rapidă. Filtrarea datelor vă ajută să vă concentrați asupra unui anumit set de date, lucru util mai ales în foile de lucru mari.

Note: 

În acest articol

Comenzi rapide de la tastatură pentru sortare și filtrare

Acest tabel afișează comenzile rapide de la tastatură pentru sortare și filtrare

Pentru aceasta

Apăsați

Dezactivați meniul vertical Filtrare automată într-un titlu de coloană

Ctrl+Shift+L

Deschideți meniul vertical Filtrare automată dintr-un antet de coloană

Alt + săgeată în jos

Sortați de la cel mai mic la cel mai mare sau de la A la Z

Alt + A, S + A sau Alt + săgeată în jos săgeată, S

Sortați de la cel mai mare la cel mai mic sau de la Z la A

Alt + A, S + D sau Alt + săgeată în jos săgeată, O

Deschideți caseta de dialog Sortare

Alt+A, S+S sau Alt+H, S, U

Reaplicați o sortare după ce modificați datele

Ctrl+Alt+L (sau Alt+A, Y+3)

Filtrare după culoare

Alt + săgeată în jos, am

Filtrare după număr sau un text

Alt + săgeată în jos, F

Deschideți caseta de dialog Formatare celule

Alt + H, O, pot

Utilizați funcția TRIM

Alt + M, T și apoi trecerea la TRIM cu tasta săgeată în jos

Aflați despre sortare în Excel

Puteți sorta datele după text (de la A la Z sau de la Z la A), după numere (de la cele mai mici la cele mai mari sau de la cele mai mari la cele mai mici), după date și ore (de la cele mai vechi la cele mai noi și de la cele mai noi la cele mai vechi) într-una sau mai multe coloane. De asemenea, puteți sorta după o listă particularizată (cum ar fi Mare, Mediu și Mic) sau după format, inclusiv după culoarea celulei, culoarea de font sau setul de pictograme. Majoritatea operațiunilor de sortare sunt sortări de coloane, dar puteți sorta și după rânduri.

Atunci când sortați un tabel, Excel salvează criteriile pe care le-ați utilizat cu registrul de lucru, astfel încât să le puteți reaplica de fiecare dată când deschideți registrul de lucru. Acest lucru este important mai ales pentru sortările mai multor coloane sau pentru sortările a căror creare necesită mult timp. Cu toate acestea, metoda funcționează doar pentru datele dintr-un tabel; nu se aplică și la zonele de celule. Dacă doriți să salvați criteriile de sortare astfel încât să puteți reaplica periodic o sortare atunci când deschideți un registru de lucru, este o idee bună să utilizați un tabel.

Notă: După ce ați sorta datele, nu poate restaura ordinea originală. Dacă nu ați salvat fișierul după sortare, puteți utiliza anulare (Ctrl + Z) pentru a merge înapoi.

Sortarea textului dintr-un tabel sau dintr-o zonă

Sortarea textului dintr-un tabel

 1. Navigați la rândul antet din tabel.

 2. Apăsați tasta săgeată dreapta sau la stânga pentru a trece la antetul de coloană pentru datele pe care doriți să sortați.

 3. Apăsați Alt + săgeată în jos tasta săgeată pentru a deschide meniul filtrare și apăsați tasta Tab pentru a vă deplasa în meniul.

 4. În opțiunile care apar depind de tipul de date din coloană. De exemplu, puteți să sortați date numerice de la cel mai mic la cel mai mare sau cel mai mare la cel mai mic. Puteți sorta date alfanumerice de la A la Z, de la Z la A sau de culoare.

  Utilizați tasta săgeată în jos pentru a parcurge opțiunile și apăsați pe Enter pentru a selecta o opțiune.

Sortarea textului dintr-o zonă

 1. Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date alfanumerice.

 2. Apăsați Alt + A. Se deschide fila date , și auzi: "colțul panglica, casetă de grupare, fila date." (Narator, auzi: "filele din panglică, selectate, datele fila element".

  • Pentru a sorta în ordine alfanumerică ascendentă (sortare de la A la Z), apăsați S + A.

  • Pentru a sorta în ordine alfanumerică descendentă (Sortare de la Z la A), apăsați S+D.

Efectuarea unei sortări care face diferența între literele mari și cele mici

 1. Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date alfanumerice.

 2. Apăsați Alt + H, S, U. Se deschide caseta de dialog Sortare , și auzi: "dialog Sortare, butonul OK". (Narator, auzi: "Sortare, OK butonul.")

 3. Apăsați Tab cheie până când se aude "Opțiuni buton," și apăsați bara de spațiu pentru a deschide caseta de dialog Opțiuni de sortare . Auziți "Sortare de dialog Opțiuni, caseta de selectare minuscule, nu este bifată." (Narator, auzi: "Opțiuni de sortare. Minuscule, debifată caseta de selectare.")

 4. Apăsați bara de spațiu pentru a bifa caseta de selectare sensibilă la litere .

 5. Apăsați tasta Tab până când auzi "butonul OK", apăsați pe Enter. Se deschide caseta de dialog Sortare , și auzi: "Casetă de dialog Sortare." (Narator, auzi: "Sortare, butonul opțiuni.")

 6. Apăsați tasta Tab până când auzi "butonul OK", apăsați pe Enter.

Sfaturi: 

 • În cazul în care coloana sortați conține un amestec de numere și text, poate fi necesar să le formatați toate ca text. Altfel, Excel sortează numerele ca numere mai întâi și apoi sortează textul. Pentru a formata datele, selectați toate datele din coloana și apăsați Alt + H, F, N. se utilizează tasta săgeată la stânga pentru a vă deplasa la fila număr, apoi utilizați tasta Tab pentru a vă deplasați la lista de categorii și apăsați tasta săgeată în jos până când se aude "Text". Apăsați tasta Tab în același timp pentru a trece la butonul OK și apăsați pe Enter.

Sfaturi: 

 • Atunci când importați sau copiați date dintr-o altă locație, acestea pot avea spații inițiale inserate înaintea datelor. De exemplu, numele „Crina Codreanu” poate fi introdus ca „(spațiu)(spațiu)Crina Codreanu”.

 • Dacă utilizați un cititor de ecran, este posibil să nu vă dați seama de spații, deoarece JAWS nu citește spațiile goale din celule.

 • Pentru a vă ajuta să le găsiți, Excel plasează celulele care conțin spații la început în partea de sus a unei coloane sortate.

Sortarea numerelor

Sortarea numerelor

 1. Selectați o coloană de date numerice dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice.

 2. Apăsați Alt + A. Se deschide fila date , și auzi: "colțul panglica, casetă de grupare, fila date." (Narator, auzi: "filele din panglică, selectate, datele fila element.")

  • Pentru a sorta De la cel mai mic la cel mai mare, apăsați S+A.

  • Pentru a sorta De la cel mai mare la cel mai mic, apăsați S+D.

Verificați dacă numerele sunt stocate ca numere

 1. Apăsați Alt + H, F + N. Se deschide caseta de dialog Formatare celule , și auzi: "Casetă de dialog Formatare celule." (Narator, auzi: "Formatarea celulelor.")

 2. Pentru a vă deplasa la fila număr , utilizați tasta săgeată la stânga (sau apăsați Ctrl + Tab). Auzi: "Fila număr." (Narator, auzi: "Număr elementul.")

 3. Apăsați tasta Tab. Se deschide lista de categorii și auzi categoria selectată momentan, cum ar fi "General" sau "Dată".

 4. Apăsați pe sus sau tasta săgeată în jos până când auzi "Numărul."

 5. Pentru a închide caseta de dialog, apăsați tasta Tab până când auzi "butonul OK", apăsați pe Enter.

Sortarea datelor și a orelor

 1. Selectați o coloană de date sau ore dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date sau ore.

 2. Apăsați Alt + A. Se deschide fila date , și auzi: "colțul panglica, casetă de grupare, fila date." (Narator, auzi: "panglica File, selectate, fila date.")

  • Pentru a sorta De la cel mai vechi la cel mai nou, apăsați S+A.

  • Pentru a sorta de la cel mai nou la cel mai vechi, apăsați S + D.

  • Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele, selectați o celulă din zonă sau tabel, apoi apăsați Ctrl+Alt+L.

Sortarea după mai multe coloane

Sortarea după mai multe rânduri sau coloane poate fi necesară atunci când există date pe care doriți să le grupați după aceeași valoare dintr-o coloană sau dintr-un rând, apoi să sortați altă coloană sau alt rând din același grup de valori egale. De exemplu, dacă aveți o coloană Departament și una Angajat, puteți să sortați mai întâi după Departament (pentru a grupa toți angajații din același departament), apoi să sortați după nume (pentru a ordona alfabetic numele din fiecare departament). Se pot sorta până la 64 de coloane.

Notă: Pentru rezultate optime, zona de celule pe care o sortați ar trebui să aibă titluri de coloană. Pentru a sorta după rânduri, asigurați-vă că este debifată caseta de selectare tabelul meu are titluri în caseta de dialog Sortare .

 1. Selectați o zonă de celule cu două sau mai multe coloane de date sau asigurați-vă că celula activă se află într-un tabel cu două sau mai multe coloane.

 2. Apăsați Alt + A, S + S. Se deschide caseta de dialog Sortare , și auzi: "dialog Sortare, butonul OK". (Narator, auzi: "Sortare, OK butonul.")

 3. Apăsați tasta Tab până când găsiți coloană: sortați după caseta combo și utilizați tastele săgeată pentru a selecta prima coloană pe care doriți să sortați.

 4. Pentru a selecta tipul de sortare, deplasați-vă cu tasta Tab la caseta combo Sortare pe baza și utilizați tastele săgeată.

  • Pentru a sorta după text, număr sau dată și oră, selectați Valori de celule.

  • Pentru a sorta după format, selectați culoare celulă, culoare de Font sau pictogramă de formatare condiționată.

 5. Selectați modul în care doriți să sortați:

  • Pentru a sorta după valorile, apăsați tasta Tab până când găsiți caseta combo ordine , utilizați tastele săgeată pentru a selecta modul în care doriți să sortați.

  • Pentru a sorta text și valori numerice, selectați De la cel mai mic la cel mai mare sau De la cel mai mare la cel mai mic.

  • Pentru a sorta pe baza unei liste particularizate, selectați Listă particularizată.

  • Pentru a sorta după culoarea celulei, culoarea de font sau pictogramă celulă, utilizați tastele săgeată pentru a face selecția și apoi apăsați tasta Tab până când găsiți următoarea casetă combo ordine , utilizați tastele săgeată pentru a selecta în partea de sus sau în jos.

 6. Pentru a adăuga o altă coloană pentru a sorta după, utilizați tasta Tab pentru a trece la butonul Adăugare nivel , apăsați pe Enter și apoi Repetați pașii de la trei până la cinci.

 7. Pentru a aplica din nou o sortare după coloană după ce modificați datele, selectați o celulă din intervalul sau tabelul, apoi apăsați Ctrl + Alt + L. (Ctrl + Alt + L reaplicați o sortare după rând.)

Sfaturi pentru problemele cu sortarea

Dacă primiți rezultate neașteptate atunci când sortați datele:

 • Verificați dacă valorile returnate de o formulă s-au modificat. Dacă datele pe care le-ați sortat conțin una sau mai multe formule, valorile returnate ale acestor formule se pot modifica atunci când foaia de lucru este recalculată. În acest caz, asigurați-vă că reaplicați sortarea pentru a obține rezultate actualizate.

 • Reafișați rândurile și coloanele înainte de a sorta. Coloanele ascunse nu sunt mutate atunci când sortați coloane, iar rândurile ascunse nu sunt mutate atunci când sortați rânduri. Înainte de a sorta date, este o idee bună să reafișați rândurile și coloanele ascunse.

 • Verificați setări regionale neimplicite. Ordini de sortare variază în funcție de setările regionale setare. Asigurați-vă că aveți potrivite setări regionale neimplicite în Setările regionale sau Opțiuni regionale și lingvistice din panoul de Control pe computerul dvs.

 • Activați sau dezactivați rândul antet. De obicei, este cel mai bine să aveți un rând antet atunci când sortați o coloană, pentru a înțelege mai ușor sensul datelor. În mod implicit, valoarea din antet nu este inclusă în operațiunea de sortare. Ocazional, poate fi necesar să activați sau să dezactivați antetul, astfel încât valoarea din acesta să fie inclusă sau nu în operațiunea de sortare.

 • Pentru a exclude primul rând de date din sortare deoarece este un titlu de coloană, apăsați Alt + H, S, U. În caseta de dialog Sortare particularizată , bifați caseta de selectare datele au anteturi .

 • Pentru a include primul rând de date în sortare deoarece nu este un titlu de coloană, apăsați Alt + H, S, U. În caseta de dialog Sortare particularizată , debifați caseta de selectare datele au anteturi .

Filtrarea datelor dintr-un tabel

Atunci când plasați datele într-un tabel, Excel adaugă automat un meniu vertical Filtrare automată la fiecare antet de coloană. Puteți să deschideți acest meniu pentru a filtra rapid. Pentru a elimina meniul vertical de Filtrare automată dintr-un titlu de coloană, selectați antetul, apoi apăsați Ctrl + Shift + L.

 1. În titlul de tabel al coloanei pe care doriți să le filtrați, apăsați Alt + săgeată în jos tasta săgeată. Se deschide meniul vertical de Filtrare automată. În narator, auzi: "Meniul.")

 2. În meniul Filtrare automată , în cazul în care coloana conține numere, utilizați tasta săgeată în jos la Filtre numerice și apăsați pe Enter. În cazul în care coloana are intrări de text, treceți la Filtre Text și apăsați pe Enter. Se deschide un submeniu și auzi "Egal."

 3. Pentru a muta opțiunea de filtrare doriți, utilizați tastele săgeată, apoi apăsați Enter. Se deschide caseta de dialog Filtrare automată particularizată și auzi: "Casetă de dialog filtrare automată particularizată." (Narator, auzi: "Filtrare automată particularizată.")

 4. Tastați sau selectați condițiile de filtrare.

  De exemplu, pentru a afișa numere care depășesc o anumită valoare, selectați Mai mare sau egal cu, apoi introduceți numărul dorit în caseta combo următoare.

  Pentru a filtra după două condiții, introduceți condițiile de filtrare în ambele seturi de casete combo de editare și alegeți Și pentru ca ambele condiții să fie adevărate sau alegeți Sau pentru ca una dintre condiții să fie adevărată.

 5. Pentru a închide caseta de dialog, apăsați tasta Tab până când găsiți butonul OK și apăsați pe Enter.

Filtrarea datelor dintr-o zonă

 1. Selectați celulele pe care doriți să le filtrați.

 2. Apăsați Ctrl+Shift+L. Excel adaugă un meniu vertical Filtrare automată la prima celulă din zonă.

 3. Selectați celula cu meniul vertical de Filtrare automată . Apăsați Alt + săgeată în jos tasta săgeată. Deschide meniul vertical de Filtrare automată și auzi: "Meniul contextual." (Narator, auzi: "Meniul.")

 4. Pentru a trece la opțiunea de filtrare dorită, utilizați tastele săgeată și tasta Tab.

 5. După ce ați făcut selecțiile, deplasați-vă cu tasta Tab la butonul OK, apoi apăsați Enter.

Pentru a goli filtrul, selectați orice celulă din zonă, apoi apăsați Ctrl+Shift+L.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a intitula un tabel în Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a crea anteturi de coloană într-un tabel din Excel

Comenzi rapide de la tastatură și taste funcționale Excel pentru Windows

Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în Excel utilizând caracteristici accesibile

Utilizați Excel pentru Android cu TalkBack, cititorul de ecran încorporat în Android, pentru a sorta și a filtra tabele. Sortarea vă ajută să organizați și să analizați date. Filtrarea datelor este utilă mai ales atunci când foile de lucru conțin volume mari de date.

Note: 

 • Caracteristicile noi din Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, de aceea, este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți obține mai rapid noile caracteristici, vizitați Când obțin cele mai noi caracteristici din Office 2016 pentru Office 365?.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Android, TalkBack. Pentru a afla mai multe despre utilizarea TalkBack, accesați Accesibilitatea pentru Android.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un telefon Android. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă Android.

În acest articol

Sortarea datelor în Excel

Puteți sorta date textuale și numerice într-o foaie de lucru Excel pentru a le aranja într-o anumită ordine, cum ar fi texte de la A la Z sau de la Z la A, numere de la cel mai mic la cel mai mare sau de la cel mai mare la cel mai mic, și date și ore de la prima la ultima sau de la ultima la prima.

Notă: După ce ați sorta datele, nu poate restaura ordinea originală.

 1. Atingeți orice loc din foaia Excel. TalkBack anunță celula selectată.

 2. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când ajungeți în coloana pe care doriți să o sortați. Atingeți de două ori pentru a activa selecția.

 3. Pentru a explora prin atingere, glisați încet degetul în partea de sus a ecranului până când TalkBack anunță: „Butonul Mai multe opțiuni”. Focalizarea este acum pe buton și puteți să ridicați degetul.

 4. Atingeți de două ori ecranul în orice loc pentru a activa butonul. TalkBack anunță: „Meniul File, Pornire selectat”. În partea de jos a ecranului, trageți în sus cu două degete în mod repetat, până când ajungeți la sfârșitul listei. TalkBack redă sunete atunci când trageți cu degetul și rămâne silențios atunci când ați ajuns la sfârșitul listei.

 5. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului. TalkBack anunță elementele de listă pe măsură ce glisați cu degetul.

 6. Atunci când TalkBack anunță „Meniul Sortare și filtrare”, ridicați degetul și atingeți de două ori ecranul.

 7. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului. TalkBack anunță elementele de listă pe măsură ce glisați cu degetul.

  • Selectați Sortare ascendentă pentru a sorta date alfanumerice de la A la Z sau de la cel mai mic la cel mai mare, sau pentru a sorta datele și orele de la o versiune anterioară la o versiune mai recentă. TalkBack anunță: "Sortare ascendentă, nu bifate argument."

  • Selectați Sortare descendentă pentru a sorta date alfanumerice la Z la A sau de la cel mai mare la cel mai mic sau sortarea datelor și orelor dintr-o versiune mai recentă la o versiune anterioară. Talkback anunță: "Sortare descendentă, nu bifate argument."

  Atunci când găsiți opțiunea dorită, ridicați degetul și atingeți de două ori. Elementele sunt sortate în mod corespunzător.

 8. Pentru a reveni la foaia de lucru, trageți cu degetul dreapta până când se aude: "Bifate mai multe opțiuni de comutare." Acum este selectat butonul Mai multe opțiuni , atingeți de două ori pentru a o activa.

Sortarea unei zone de celule

Dacă există celule goale în registrul de lucru, puteți să selectați mai întâi o zonă, apoi să sortați zona.

 1. În registrul de lucru, glisați încet degetul în partea de sus a ecranului până când TalkBack anunță: „Butonul Mai multe opțiuni”. Focalizarea este acum pe buton și puteți să ridicați degetul.

 2. Atingeți de două ori ecranul în orice loc pentru a activa butonul. TalkBack anunță: „Meniul File, Pornire selectat”.

 3. În partea de jos a ecranului, trageți în sus cu două degete în mod repetat, până când ajungeți la sfârșitul listei. TalkBack redă sunete atunci când trageți cu degetul și rămâne silențios atunci când ați ajuns la sfârșitul listei.

 4. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului. TalkBack anunță elementele de listă pe măsură ce glisați cu degetul.

 5. Atunci când TalkBack anunță „Selectare zonă”, ridicați degetul și atingeți de două ori ecranul.

 6. Se deschide caseta de dialog Selectare celulă sau zonă, iar focalizarea se mută în câmpul zonei. Tastați zona pe care doriți să o selectați, de exemplu „A1:C15”. Glisați degetul pe ecran până când auziți TalkBack anunțând „Butonul OK”. Ridicați degetul și atingeți de două ori. Zona este acum selectată.

 7. Glisați degetul în partea de sus a ecranului până când TalkBack anunță: „Butonul Mai multe opțiuni”. Ridicați degetul și atingeți de două ori pentru a activa butonul.

 8. Explorați lista în partea de jos a ecranului glisând un deget peste elemente. Atunci când TalkBack anunță „Meniul Sortare și filtrare”, ridicați degetul și atingeți de două ori ecranul.

 9. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului. TalkBack anunță elementele de listă pe măsură ce glisați cu degetul.

  • Selectați Sortare ascendentă pentru a sorta date alfanumerice de la A la Z sau de la cel mai mic la cel mai mare, sau pentru a sorta datele și orele de la o versiune anterioară la o versiune mai recentă. TalkBack anunță: "Sortare ascendentă, nu bifate argument."

  • Selectați Sortare descendentă pentru a sorta date alfanumerice la Z la A sau de la cel mai mare la cel mai mic sau sortarea datelor și orelor dintr-o versiune mai recentă la o versiune anterioară. Talkback anunță: "Sortare descendentă, nu bifate argument."

  Atunci când găsiți opțiunea dorită, ridicați degetul și atingeți de două ori. Elementele sunt sortate în mod corespunzător.

Formatarea datelor

Uneori, poate fi necesar să reformatați datele pentru a obține rezultatele corecte atunci când sortați.

 1. Navigați la celula sau coloana pe care doriți să o formatați. Atingeți de două ori pentru a activa selecția.

 2. Pentru a explora prin atingere, glisați încet degetul în partea de sus a ecranului până când TalkBack anunță: „Butonul Mai multe opțiuni”. Focalizarea este acum pe buton și puteți să ridicați degetul.

 3. Atingeți de două ori ecranul în orice loc pentru a activa butonul. TalkBack anunță: „Meniul File, Pornire selectat”. În partea de jos a ecranului, trageți în sus cu două degete pentru a defila în jos în listă.

 4. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului. TalkBack anunță elementele de listă pe măsură ce glisați cu degetul.

 5. Atunci când TalkBack anunță: „Meniul Format de număr”, ridicați degetul și atingeți de două ori ecranul.

 6. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului. TalkBack anunță elementele de listă pe măsură ce glisați cu degetul.

  Puteți să alegeți dintre următoarele formate: General, Număr, Monedă, Contabilitate, Dată, Oră, Procent, Fracție, Științific, Text și Special. Atunci când găsiți formatul pe care doriți să îl utilizați, ridicați degetul și atingeți de două ori pentru a-l aplica.

Sfaturi pentru rezolvarea problemelor cu sortarea

Dacă primiți rezultate neașteptate atunci când sortați datele, verificați următoarele aspecte:

 • Dacă datele pe care le-ați sortat conțin una sau mai multe formule, valorile returnate ale acestor formule se pot modifica atunci când foaia de lucru este recalculată. În acest caz, asigurați-vă că repetați sortarea pentru a obține rezultate actualizate.

 • Coloanele ascunse nu sunt mutate atunci când sortați coloane, iar rândurile ascunse nu sunt mutate atunci când sortați rânduri. Înainte de a sorta date, este o idee bună să reafișați rândurile și coloanele ascunse. Pentru a anula ascunderea, în registrul de lucru Excel:

  1. Navigați la un rând sau o coloană lângă un rând sau coloană ascunse. TalkBack anunță: "Adiacente la celulele ascunse."

  2. Glisați cu degetul pentru a vă deplasa în sus la antetul de coloană sau spre stânga la numărul de rând și ridicați degetul. Atingeți de două ori pentru a selecta întreaga coloană sau întregul rând.

  3. Atingeți din nou de două ori pentru a deschide meniul.

  4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul Reafișare”. Atingeți de două ori pentru a reafișa. TalkBack anunță locația curentă în registrul de lucru și coloana sau rândul este reafișat.

 • Verificați setarea regională pe telefon. Rezultatele sortării pot varia în funcție de setarea regională.

Filtrarea datelor dintr-un tabel

Prin introducerea datelor într-un tabel Excel, puteți utiliza filtre pentru a găsi rapid valorile care îndeplinesc criteriile dvs.

 1. În Excel, glisați degetul pe ecran până când ajungeți la tabel. TalkBack anunță celula selectată.

 2. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când ajungeți în antetul tabelului pe care doriți să îl filtrați. Puteți, de asemenea, să glisați cu degetul pe ecran pentru a găsi antetul.

 3. Glisați încet degetul în partea de sus a ecranului până când TalkBack anunță: „Butonul Mai multe opțiuni”. Focalizarea este acum pe buton și puteți să ridicați degetul.

 4. Atingeți de două ori ecranul în orice loc pentru a activa butonul. TalkBack anunță: „Meniul File, Pornire selectat”. În partea de jos a ecranului, trageți în sus cu două degete în mod repetat, până când ajungeți la sfârșitul listei. TalkBack redă sunete atunci când trageți cu degetul și rămâne silențios atunci când ați ajuns la sfârșitul listei.

 5. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului. TalkBack anunță elementele de listă pe măsură ce glisați cu degetul.

 6. Atunci când TalkBack anunță „Meniul Sortare și filtrare”, ridicați degetul și atingeți de două ori ecranul.

 7. Explorați lista glisând un deget în partea de jos a ecranului. TalkBack anunță elementele de listă pe măsură ce glisați cu degetul. Când ajungeți la Afișați butoanele de filtrare, ridicați degetul și atingeți de două ori.

 8. Pentru a reveni la foaia de lucru, glisați cu degetul în partea de sus a ecranului până când auziți TalkBack anunțând antetul tabelului.

 9. Trageți cu degetul spre dreapta o dată pentru a ajunge la butonul filtru. TalkBack anunță locație, cum ar fi: "Coloană zero, rând antet zero, fără Filtre aplicate". Trageți cu degetul la stânga pentru a merge la elementul următor. TalkBack anunță: "Filtru aplicat." Ridicați cu degetul și atingeți de două ori.

 10. Se deschide meniul Sortare și filtrare . Trageți cu degetul spre dreapta până când TalkBack anunță "Filtrare elemente butonul" și atingeți de două ori ecranul. Focalizarea este în câmpul de căutare. Atingeți de două ori pentru a activa câmpul de căutare și a afișa tastatura în partea de jos a ecranului.

 11. Glisați degetul peste tastatura vizuală pentru a tasta criteriile cu care doriți să filtrați.

 12. Când ați terminat, glisați cu degetul în partea de sus a ecranului până când auziți TalkBack anunțând criteriile corecte. Ridicați degetul și atingeți de două ori pentru a selecta.

 13. Glisați degetul pe ecran până când TalkBack anunță butonul Gata (în colțul din dreapta sus). Ridicați degetul și atingeți de două ori.

 14. Meniul Filtrare elemente se închide și reveniți la tabelul cu criteriile de filtrare selectate aplicate.

Consultați și

Utilizarea TalkBack pentru a insera și edita un tabel în Excel pentru Android

Utilizarea unei tastaturi externe cu Excel pentru Android

Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în Excel utilizând caracteristici accesibile

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×