Utilizarea unui cititor de ecran pentru a seta interlinia și indentări în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a seta interlinia și indentări în Word

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol se adresează persoanelor cu deficiențe de vedere care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați Word cu tastatură și un cititor de ecran pentru a da documentului un aspect îngrijit, punând la paragrafe arată așa cum doriți. Am testat-o cu Naratorul și JAWS, dar aceasta să funcționeze cu alte cititoare de ecran, atâta timp cât acestea folosesc standarde de accesibilitate comune și tehnici. Veți învăța cum să setați volumul de spațiu înainte și după fiecare paragraf și dimensiunea indentări și linii.

Note: 

În acest articol

Setarea spațierii paragrafelor

 1. Deschideți documentul, apoi selectați paragraful pentru care doriți să setați spațierea. Dacă doriți să setați spațierea paragrafelor pentru întregul document, apăsați Ctrl+A.

 2. Pentru a seta spațierea înaintea unui paragraf, apăsați Alt + P, SB. Auzi: "Paragraf, Spațiere înainte." În sus sau în jos tastele săgeată până când se aude pe punct valoarea dorită sau tastați punctul valoarea care doriți (de exemplu, 6 sau 18) și apoi apăsați pe Enter. Valori mai mici punct reprezintă mai puțin spațiu.

 3. Pentru a seta spațiere după un paragraf, apăsați Alt + P, SA. Auzi: "Paragraf, spațiere după." În sus sau în jos tastele săgeată până când se aude pe punct valoarea dorită sau tastați punctul valoarea care doriți (de exemplu, 6 sau 18) și apoi apăsați pe Enter.

Mai multe opțiuni de spațiere

 • Pentru a rapid setarea interliniei pentru un paragraf selectat în Word, apăsați Alt + H, K. Auzi: "Interlinie și Spațiere paragraf." În sus sau în jos tastele săgeată pentru a selecta dintr-o listă de dimensiuni spațierea liniilor utilizate frecvent și apăsați pe Enter pentru a o aplica.

 • Pentru a seta o spațiere a paragrafelor ca spațiere implicită, procedați astfel:

  1. În document, selectați un text care are spațiere paragraf pe care doriți să aplicați ca spațierea implicită.

  2. Pentru a deschide caseta de dialog paragraf , apăsați Alt + H, PG.

  3. Pentru a seta spațiere paragraf în mod implicit, apăsați Alt + D.

  4. În caseta de dialog Microsoft Word , utilizați în sus și în jos tastele săgeată pentru a selecta acest document doar fie opțiunea toate documentele , apăsați tasta Tab până când auzi "OK", apoi apăsați pe Enter.

  5. Pentru a închide caseta de dialog paragraf , apăsați tasta Tab până când auzi "OK", apoi apăsați pe Enter.

Setarea indentării paragrafelor

 1. Deschideți documentul și selectați paragraful pe care doriți să setați indentării pentru. Dacă doriți să setați indent de paragraf pentru întregul document, apăsați Ctrl + A.

 2. Pentru a seta dimensiunea indentarea la stânga, apăsați Alt + P, IL. Auzi: "Paragraf, indentarea la stânga." În sus și în jos tastele săgeată sau tastați valoarea (de exemplu, .25 sau .5) și apoi apăsați pe Enter.

 3. Pentru a seta dimensiunea indentarea la dreapta, apăsați Alt + P, IR. Auzi: "Paragraf, Indent dreapta" În sus și în jos tastele săgeată sau tastați valoarea (de exemplu, .25 sau .5) și apoi apăsați pe Enter.

Mai multe opțiuni pentru setarea indentării

 • Pentru a adăuga rapid o indentare a primei linii într-un singur paragraf, mutați focalizarea la începutul primei linii din paragraf și apăsați tasta Tab. Cu indentarea primei linii, prima linie a unui paragraf este indentată mai mult decât celelalte linii din paragraf.

 • Pentru a seta orice indentare selectată ca indentare implicită, procedați astfel:

  1. În document, selectați un text care are indentarea paragraf pe care doriți să aplicați ca Indentarea implicită.

  2. Pentru a deschide caseta de dialog paragraf , apăsați Alt + H, PG.

  3. Pentru a seta indent de paragraf în mod implicit, apăsați Alt + D.

  4. În caseta de dialog Microsoft Word , utilizați în sus și în jos tastele săgeată pentru a selecta acest document doar fie opțiunea toate documentele , apăsați tasta Tab până când auzi "OK", apoi apăsați pe Enter.

  5. Pentru a închide caseta de dialog paragraf , apăsați tasta Tab până când auzi "OK", apoi apăsați pe Enter.

 • Pentru imprimare stil carte, utilizați caracteristica oglindă indentați, în care Indentările de paragraf între ele în oglindă pe pagini față în față. Indentarea la stânga devine indentarea în interiorul și indentarea la dreapta devine exterior indentarea. Pentru a activa oglindă Indent:

  1. În document, selectați un text care are paragraf indentarea dorită pentru a reflecta orientat către pagini.

  2. Pentru a deschide caseta de dialog paragraf , apăsați Alt + H, PG.

  3. Pentru a activa indentări în oglindă, apăsați Alt + M.

  4. Pentru a închide caseta de dialog paragraf , apăsați tasta Tab până când auzi "OK", apoi apăsați pe Enter.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a alinia text și paragrafe în Word

Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word în Windows

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Word

Utilizați Word pentru iOS cu VoiceOver, cititorul de ecran iOS încorporată, pentru a modifica spațierea dintre paragrafe și linii.

Note: 

În acest articol

Setarea spațierii paragrafelor

 1. În document, selectați paragraf al cărui spațiere care doriți să setați.

 2. Pentru a accesa panglica, trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga până când se aude "Afișare panglică" și atingeți de două ori ecranul. Auzi numele filei curente din panglică.

 3. Pentru a selecta fila Pornire din panglică, atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Paragraf formatarea butonul", atingeți de două ori ecranul.

 5. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga spațiu înainte de paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Adăugare spațiu înainte de paragraf butonul" și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a adăuga spațiu după paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Adăugare spațiu după paragraf butonul" și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a elimina spațiu înainte de paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Eliminare spațiu înainte de paragraf butonul" și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a elimina spațiu după paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Eliminare spațiu după paragraf butonul" și atingeți de două ori ecranul.

Notă: Puteți doar comuta spațiu înainte și după un paragraf sau a dezactiva, astfel încât opțiunea de a adăuga spațiu este disponibilă numai dacă nu există niciun spațiu înainte sau după un paragraf deja și opțiunea de a elimina spațiul este disponibilă numai dacă există în prezent spațiu înainte sau după un paragraf.

Setarea interliniei

 1. În document, selectați paragraf al cărui interlinia care doriți să setați.

 2. Pentru a accesa panglica, trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga până când se aude "Afișare panglică" și atingeți de două ori ecranul. Auzi numele filei curente din panglică.

 3. Pentru a selecta fila Pornire din panglică, atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Paragraf formatarea butonul", atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Butonul interlinie", atingeți de două ori ecranul.

 6. Păstrați trăgând dreapta pentru a merge la valorile de spațiere linie disponibile: 1.0, 1.15, 1,5, 2.0, 2,5și 3.0. Când auzi valoarea dorită, duble atingeți ecranul pentru a seta o interlinie.

Setarea indentării paragrafelor

Indentarea doar a primei linii a unui paragraf

 1. În document, selectați paragraful pe care doriți să o indentați.

 2. Pentru a accesa panglica, trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga până când se aude "Afișare panglică" și atingeți de două ori ecranul. Auzi numele filei curente din panglică.

 3. Pentru a selecta fila Pornire din panglică, atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Paragraf formatarea butonul", atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "speciale indentare butonul", atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Prima linie butonul", atingeți de două ori ecranul.

Indentarea întregului paragraf, cu excepția primei linii

 1. În document, selectați paragraful pe care doriți să o indentați.

 2. Pentru a accesa panglica, trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga până când se aude "Afișare panglică" și atingeți de două ori ecranul. Auzi numele filei curente din panglică.

 3. Pentru a selecta fila Pornire din panglică, atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Paragraf formatarea butonul", atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "speciale indentare butonul", atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul în dreapta până când se aude "Agățat butonul" și atingeți de două ori ecranul.

Mărirea sau micșorarea indentării unui paragraf întreg

 1. În document, selectați paragraful pe care doriți să o indentați.

 2. Pentru a accesa panglica, trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga până când se aude "Afișare panglică" și atingeți de două ori ecranul. Auzi numele filei curente din panglică.

 3. Pentru a selecta fila Pornire din panglică, atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a mări indentarea, trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Mări indentarea poziție", atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a micșora indentarea, trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Micșorare indent poziție", atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia și gramatica în Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Word

Utilizați Word pentru Android cu TalkBack, cititorul de ecran Android încorporată, pentru a modifica spațierea dintre paragrafe și linii.

Note: 

În acest articol

Setarea spațierii paragrafelor

 1. În document, selectați paragraf al cărui spațiere care doriți să o formatați.

 2. Pentru a merge la panglică, trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga până când se aude "nu este bifată, comutați mai multe opțiuni", atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a selecta fila pornire , atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când se aude "Pornire tab", și apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Paragraf formatarea meniu", atingeți de două ori ecranul.

 5. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga spațiu înainte de paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Adăugare spațiu înainte de paragraf butonul" și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a adăuga spațiu după paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Adăugare spațiu după paragraf butonul" și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a elimina spațiu înainte de paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Eliminare spațiu înainte de paragraf butonul" și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a elimina spațiu după paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Eliminare spațiu după paragraf butonul" și atingeți de două ori ecranul.

Notă: Puteți doar comuta spațiu înainte și după un paragraf sau a dezactiva, astfel încât opțiunea de a adăuga spațiu este disponibilă numai dacă nu există niciun spațiu înainte sau după un paragraf deja și opțiunea de a elimina spațiul este disponibilă numai dacă există în prezent spațiu înainte sau după un paragraf.

Setarea interliniei

 1. În document, selectați paragraf al cărui spațiere care doriți să o formatați.

 2. Pentru a merge la panglică, trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga până când se aude "nu este bifată, comutați mai multe opțiuni", atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a selecta fila pornire , atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când se aude "Pornire tab", și apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Paragraf formatarea meniu", atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Linie spațiere casetă combo", atingeți de două ori ecranul.

 6. Păstrați trăgând dreapta pentru a merge la valorile de spațiere linie disponibile: 1.0, 1.15, 1,5, 2.0, 2,5și 3.0. Când auzi valoarea dorită, duble atingeți ecranul pentru a seta o interlinie.

Setarea indentării paragrafelor

Indentarea doar a primei linii a unui paragraf

 1. În document, selectați paragraf al cărui spațiere care doriți să o formatați.

 2. Pentru a merge la panglică, trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga până când se aude "nu este bifată, comutați mai multe opțiuni", atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a selecta fila pornire , atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când se aude "Pornire tab", și apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Paragraf formatarea meniu", atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "meniu liniuță speciale", atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul în dreapta până când se aude "prima linie, nu este bifată, argument" și atingeți de două ori ecranul.

Indentarea întregului paragraf, cu excepția primei linii

 1. În document, selectați paragraf al cărui spațiere care doriți să o formatați.

 2. Pentru a merge la panglică, trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga până când se aude "nu este bifată, comutați mai multe opțiuni", atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a selecta fila pornire , atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când se aude "Pornire tab", și apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Paragraf formatarea meniu", atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "meniu liniuță speciale", atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul în dreapta până când se aude "Agățat, nu este bifată, argument" și atingeți de două ori ecranul.

Mărirea sau micșorarea indentării unui paragraf întreg

 1. În document, selectați paragraful pe care doriți să o indentați.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a mări indentarea, trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Mărire indent butonul" și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a micșora indentarea, trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Micșorare indent butonul" și atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia și gramatica în Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Word

Utilizați Word Mobile cu Naratorul, cititorul de ecran Windows predefinite, pentru a modifica spațierea dintre paragrafe și linii.

Note: 

În acest articol

Setarea spațierii paragrafelor

 1. Amplasați punctul de inserare oriunde în paragraful ale căror spațiere care doriți să setați.

 2. Trageți cu degetul în sus sau în jos cu un singur deget, până când se aude: "Elemente".

 3. Swip e dreapta până când auzi "Mai multe opțiuni", atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți fila curentă și atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Pe fila pornire , trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Formatarea paragrafului" și atingeți de două ori ecranul.

 7. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga spațiu înainte de paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Adăugare spațiu înainte de paragraf" și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a adăuga spațiu după paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Adăugare spațiu după paragraf" și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a elimina spațiu înainte de paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Eliminare spațiu înainte de paragraf" și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a elimina spațiu după paragraf, trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Eliminare spațiu după paragraf" și atingeți de două ori ecranul.

Notă: Puteți doar comuta spațiu înainte și după un paragraf sau a dezactiva, astfel încât opțiunea de a adăuga spațiu este disponibilă numai dacă nu există niciun spațiu înainte sau după un paragraf deja și opțiunea de a elimina spațiul este disponibilă numai dacă există în prezent spațiu înainte sau după un paragraf.

Setarea interliniei

 1. Locul Inserare punct oriunde în paragraful ale căror interlinia care doriți să setați.

 2. Trageți cu degetul în sus sau în jos cu un singur deget, până când se aude: "Elemente".

 3. Swip e dreapta până când auzi "Mai multe opțiuni", atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți fila curentă și atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Pe fila pornire , trageți cu degetul spre dreapta până când auzi "Formatarea paragrafului" și atingeți de două ori ecranul.

 7. Trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Linii de spațiere, butonul," și atingeți de două ori ecranul.

 8. Păstrați trăgând dreapta pentru a merge la valorile de spațiere linie disponibile. Când auzi valoarea dorită, duble atingeți ecranul pentru a seta o interlinie.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură cu o tastatură externă în Word Mobile pentru Windows 10

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Word

Utilizați Word Online cu un cititor de ecran pentru a da documentului un aspect îngrijit, punând la paragrafe arată așa cum doriți. Am testat-o cu Naratorul, dar aceasta să funcționeze cu alte cititoare de ecran, atâta timp cât acestea folosesc standarde de accesibilitate comune și tehnici. Veți învăța cum să setați volumul de spațiu înainte și după fiecare paragraf și dimensiunea indentări și linii.

Note: 

 • Dacă utilizați Naratorul cu Windows 10 Fall Creators Update, trebuie să dezactivați modul de scanare pentru a edita documente, foi de calcul sau prezentări cu Office Online. Pentru mai multe informații, consultați Dezactivarea modului virtual sau de navigare în cititoarele de ecran în Windows 10 Fall Creators Update.

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Pentru a afla mai multe despre cititoarele de ecran, accesați Cum funcționează cititoarele de ecran cu Microsoft Office.

 • Atunci când utilizați Word Online, vă recomandăm să folosiți Microsoft Edge ca browser web. Pentru că Word Online rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere) se aplică la browserul web, nu la Word Online.

În acest articol

Setarea paragraf și spațierea liniilor

 1. Deschideți documentul și selectați paragraful pe care doriți să setați spațierea pentru prin mutarea punctului de inserare la începutul paragrafului, apăsați tasta săgeată Shift + Ctrl + Săgeată în jos. Dacă doriți să setați spațierea pentru întregul document, apăsați Ctrl + A.

 2. Pentru a seta spațierea înaintea unui paragraf, apăsați tasta siglă Alt + Windows și apoi apăsați P, SB. Auzi: "Spațiere înainte." În sus sau în jos tastele săgeată până când se aude pe punct valoarea dorită sau tastați punctul valoarea care doriți (de exemplu, 6 sau 18) și apoi apăsați pe Enter. Valori mai mici punct reprezintă mai puțin spațiu.

 3. Pentru a seta spațiere după un paragraf, apăsați tasta siglă Alt + Windows și apoi apăsați P, SA. Auzi: "Spațiere după". În sus sau în jos tastele săgeată până când se aude pe punct valoarea dorită sau tastați punctul valoarea care doriți (de exemplu, 6 sau 18) și apoi apăsați pe Enter.

 4. Pentru a seta interlinie pentru un paragraf selectat, apăsați tasta siglă Alt + Windows și apăsați H, 02. Auzi: "Interlinie." Apăsați pe Enter, apoi utilizați în sus și în jos tastele săgeată pentru a selecta dintr-o listă de dimensiuni spațierea liniilor utilizate frecvent și apăsați pe Enter pentru a aplica-l.

Setarea indentării paragrafelor

 1. Deschideți documentul și selectați paragraful pe care doriți să setați indentării pentru prin mutarea punctului de inserare la începutul paragrafului, apăsați tasta săgeată Shift + Ctrl + Săgeată în jos. Dacă doriți să setați paragraf indentarea pentru întregul document, apăsați Ctrl + A.

 2. Pentru a seta dimensiunea indentarea la stânga, apăsați tasta siglă Alt + Windows, P, IL. Auzi: "Indentarea la stânga." Pentru a seta valoarea pe care doriți, în sus și în jos tastele săgeată sau tastați valoarea (de exemplu, .25 sau .5) și apoi apăsați pe Enter.

 3. Pentru a seta dimensiunea indentarea la dreapta, apăsați tasta siglă Alt + Windows, P, IL. Auzi: "Indent dreapta". Pentru a seta valoarea pe care doriți, în sus și în jos tastele săgeată sau tastați valoarea (de exemplu, .25 sau .5) și apoi apăsați pe Enter.

 4. Pentru a adăuga un indent prima linie a unui paragraf, mutați focalizarea la începutul a primei linii din paragraf, apoi apăsați tasta Tab. Cu o indentare a primei linii, prima linie a unui paragraf este indentată mai mult decât celelalte linii din paragraf.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Comenzi rapide de la tastatură în Word Online

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Word

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×