Utilizarea unui cititor de ecran pentru a crea o interogare în bazele de date desktop Access

Puteți utiliza un cititor de ecran și o tastatură pentru a crea o interogare în Access. O interogare vă ajută să vizualizați, să adăugați, să ștergeți sau să modificați mai ușor date din baza de date Access pentru desktop. Interogările sunt, de asemenea, utile atunci când doriți să găsiți rapid anumite date, să calculați sau să însumați date sau să automatizați activitățile de gestionare a datelor, cum ar fi revizuirea periodică a celor mai actuale date.

Notă: Acest articol presupune că utilizatorii JAWS au dezactivat caracteristica Meniu virtual Panglică.

În acest articol

Tipuri de interogări

Într-o bază de date bine proiectată, datele pe care doriți să le prezentați prin intermediul unui formular sau raport se află, de obicei, în mai multe tabele. Interogarea extrage informațiile din tabele diferite și le asamblează pentru a le afișa într-un formular sau raport. Există două tipuri principale de interogări: interogarea de selectare și interogarea de acțiune. Tipul de interogare pe care îl creați depinde de activitatea pe care doriți să o efectuați.

Interogarea de selectare este o solicitare a rezultatelor obținute pentru date. O interogare de selectare vă ajută să preluați doar datele de care aveți nevoie într-o vizualizare Foaie de date. Utilizați o interogare de selectare pentru:

 • Examinarea datelor doar în anumite câmpuri dintr-un tabel

 • Examinarea simultană a datelor din mai multe tabele asociate

 • Examinarea datelor pe baza anumitor criterii

 • Efectuarea de calcule

 • Combinarea datelor din tabele diferite.

De exemplu, dacă un tabel Produs are mai multe câmpuri (coloane), puteți crea o interogare de selectare pentru a obține o vizualizare organizată care să se concentreze doar asupra câmpurilor (coloanelor) de care aveți nevoie. De asemenea, puteți adăuga criterii pentru a filtra numărul de rânduri returnate, astfel încât să fie returnate, de exemplu, doar rândurile care conțin produse cu prețul peste 10,00 lei.

Interogarea de acțiune este o solicitare de acțiune asupra datelor. Utilizați o interogare de acțiune pentru a adăuga, a modifica sau a șterge date din baza de date. Fiecare activitate, cum ar fi adăugarea sau ștergerea datelor, are un anumit tip de interogare de acțiune.

Crearea unei interogări de selectare

Puteți crea o interogare de selectare utilizând Expertul interogare sau opțiunea Proiectare interogare. Dacă doriți să efectuați o interogare simplă, utilizați Expertul interogare. Dacă doriți să adăugați criterii la interogarea dvs., utilizați Proiectare interogare.

Utilizarea Expertului interogare

 1. Apăsați Alt+C, Q+Z. Se deschide fereastra Interogare nouă, cu Expertul Interogare simplă selectat.

  Sfaturi: 

  • Dacă nu ați salvat încă tabelul pentru care doriți să creați o interogare, vi se va solicita să faceți acest lucru înainte de a deschide Expertul interogare.

  • Puteți utiliza Expertul interogare și pentru a crea alte tipuri de interogări: Interogare tabel încrucișat, Interogare de căutare dubluri (pentru a găsi înregistrările cu valori de câmp dublate într-un singur tabel) și Interogare necorespondențe (pentru a găsi înregistrări [rânduri] într-un tabel care nu au înregistrări asociate într-un alt tabel).

 2. Apăsați pe Enter. Se deschide fereastra Interogare simplă, cu focalizarea pe caseta listă Câmpuri disponibile.

 3. Pentru a accesa caseta combo de editare Tabele/interogări, apăsați Alt+T sau Shift+Tab.

 4. Pentru a deschide o listă verticală, apăsați Alt+săgeată în jos. În lista verticală, pentru a selecta tabelul pentru care doriți să rulați interogarea, utilizați tasta săgeată în sus și tasta săgeată în jos.

 5. Pentru a accesa caseta listă Câmpuri disponibile, apăsați tasta Tab. Pentru a selecta câmpul pentru care doriți să rulați interogarea, utilizați tasta săgeată în jos.

 6. Pentru a adăuga câmpul la interogare, apăsați Alt+S. Focalizarea se mută la caseta listă Câmpuri selectate.

 7. Apăsați tasta Tab. Când auziți „Butonul Mai mare decât”, apăsați pe Enter. Dacă doriți să adăugați toate câmpurile, apăsați Alt+S, apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Săgeată dublă la dreapta” și apăsați pe Enter.

  Pentru a adăuga mai multe tabele la interogare, apăsați Alt+T. Focalizarea se mută la câmpul de editare Tabele/interogări. Repetați pașii 4-7, după cum este necesar.

 8. După ce ați terminat de introdus toate tabelele și câmpurile, pentru a trece la pagina următoare a expertului, apăsați Alt+N.

  Sfat: În funcție de informațiile pe care le-ați introdus, paginile următoare ale expertului pot varia. De exemplu, este posibil să vi se solicite să selectați un detaliu sau un rezumat al interogării. Efectuați selecția și, pentru a trece la pagina următoare a expertului, apăsați Alt+N.

 9. Atunci când treceți la o nouă pagină a expertului și auziți „Ce titlu alegeți pentru interogare?”, apăsați Shift+Tab. Focalizarea se mută la câmpul Editare titlu. Tastați un nume.

 10. Vizualizați, modificați și salvați interogarea.

  • Pentru a salva interogarea și a o deschide pentru a vedea informațiile, apăsați Alt+O, Enter. Pentru a închide interogarea, apăsați F6.

  • Pentru a salva interogarea și a închide expertul fără să vizualizați rezultatele interogării, apăsați Alt+F. Atunci când expertul se închide, interogarea apare pe o filă nouă, cu focalizarea în prima celulă.

  • Pentru a modifica proiectarea interogării, apăsați Alt+M, Enter. Interogarea se deschide în vizualizarea Proiect.

Utilizarea instrumentului Proiectare interogare

 1. Apăsați Alt+C, Q+D. Se deschide caseta de dialog Afișare tabel cu fila Tabele selectată și auziți „Caseta de dialog Afișare tabel”.

 2. În caseta Afișare tabel, pentru a selecta un tabel și a-l adăugați la interogare, utilizați tasta săgeată în jos și apăsați Alt+A. Tabelul este lipit în spațiul de lucru, deasupra grilei de proiectare.

 3. Pentru a închide caseta de dialog Afișare tabel, apăsați Alt+C.

 4. Focalizarea este în grila de proiectare, în caseta de editare Rând câmp. Veți auzi „Proiectare, Numerotare automată, tastare și text”. (În Narator, auziți „Acces, Rândul 1, Coloana 1”.) Pentru a adăuga un câmp la grila de proiectare, apăsați Alt+săgeată în jos. Se deschide o listă verticală cu câmpurile disponibile.

 5. Pentru a accesa lista verticală, apăsați Ctrl+săgeată în sus. (În Narator, focalizarea se mută automat la lista verticală.)

 6. Pentru a selecta un câmp din lista verticală, utilizați tasta săgeată în jos, apoi apăsați Enter. Câmpul pe care l-ați selectat apare în coloană. Focalizarea se mută automat la coloana următoare.

 7. Pentru a adăuga un alt câmp la interogare, repetați pașii 4-6.

 8. Pentru a adăuga un criteriu la un câmp:

  1. În coloana din câmpul în care doriți să adăugați un criteriu, apăsați tasta săgeată în jos până când auziți „Criterii”. (În Narator, auziți „Rândul 11, Coloana 1”.)

  2. Introduceți un criteriu. De exemplu, pentru câmpul Preț din tabelul Produse, puteți introduce >=10 pentru a afișa o listă de produse cu valoarea mai mare decât sau egală cu 10,00 lei.

 9. Pentru a vedea rezultatele interogării, apăsați Alt, J+Q, apoi G.

 10. Pentru a salva interogarea, apăsați Ctrl+S. În caseta de dialog Salvare ca, introduceți un nume pentru interogare și apăsați pe Enter.

Notă: Puteți utiliza opțiunea Proiectare interogare pentru a examina date din mai multe tabele asociate în același timp. De exemplu, dacă aveți o bază de date cu un tabel Clienți și un tabel Comenzi, și fiecare tabel are un câmp ID client care constituie baza unei relații de tip unu-la-mai-mulți între cele două tabele, puteți crea o interogare ce returnează comenzile pentru clienții dintr-o anumită localitate. Pentru a crea o interogare care examinează simultan date din mai multe tabele, utilizați procedura descrisă aici, dar repetați pașii 2-8 pentru a adăuga tabele, câmpuri și criterii suplimentare la interogare.

Crearea unei interogări cu parametri

Dacă rulați frecvent variante ale unei anumite interogări, luați în considerare utilizarea unei interogări cu parametri. Când rulați o interogare cu parametri, interogarea vă solicită valori de câmp, apoi utilizează valorile pe care le furnizați pentru a crea criterii pentru interogare.

 1. În panoul Navigare, selectați interogarea pe care doriți să se bazeze interogarea cu parametri.

 2. Apăsați tasta de aplicație (aflată de obicei în secțiunea din dreapta jos a tastaturii) sau Shift+F10. Se deschide meniul de comenzi rapide și veți auzi „Deschidere, O”.

 3. Apăsați pe D. Interogarea se deschide în vizualizarea Proiectare, cu focalizarea în primul rând din primul câmp al grilei de proiectare a interogării.

 4. Pentru a accesa câmpul pe care doriți să-l modificați, utilizați tasta săgeată la dreapta.

 5. Pentru a accesa rândul Criterii, apăsați tasta săgeată în jos până când auziți „Criterii”. (În Narator, auziți „Rândul 11, Coloana 1”.)

 6. În celulă, ștergeți toate informațiile existente și introduceți un șir de parametri. De exemplu, dacă doriți să creați o interogare cu parametri pentru a găsi clienții din Sibiu, ștergeți „Sibiu” și introduceți [Pentru ce localitate?]. Într-o solicitare de parametri nu puteți utiliza nici punctul (.), nici semnul de exclamare (!) ca text.

  Șirul [Pentru ce localitate?] este solicitarea de parametri. Parantezele indică faptul că doriți ca interogarea să solicite date de intrare, iar textul (în acest caz, [Pentru ce localitate?]) este întrebarea pe care o afișează solicitarea de parametri.

 7. Pentru a rula interogarea, apăsați Alt, J+Q, apoi G. Se deschide fereastra Introducere valoare parametru, cu focalizarea în câmpul de editare. Introduceți o valoare, de exemplu, Sibiu.

 8. Deplasați-vă cu Tab la butonul OK, apoi apăsați pe Enter. În acest exemplu, se afișează comenzile pentru clienții din Sibiu.

Specificarea tipurilor de date de parametri

De asemenea, puteți specifica ce tip de date ar trebui să accepte un parametru. Puteți seta tipul de date pentru orice parametru, dar este deosebit de important să setați tipul de date pentru datele numerice, monetare sau de tipul data/ora. Când specificați tipul de date pe care ar trebui să îl accepte un parametru, utilizatorii văd un mesaj de eroare mai folositor dacă introduc un tip greșit de date, cum ar fi text atunci când se așteaptă o valoare monetară.

Notă: În cazul în care un parametru este setat să accepte date text, orice intrare este interpretată ca text și nu este afișat niciun mesaj de eroare.

Pentru a specifica tipul de date pentru parametrii dintr-o interogare:

 1. Deschideți interogarea cu parametri. Pentru a comuta la vizualizarea Proiectare, apăsați Alt+H, W, apoi D. Se deschide grila de proiectare.

 2. Apăsați Alt, J+Q, apoi S+P. Se deschide caseta de dialog Parametri de interogare, cu focalizarea în coloana Parametru.

 3. Tastați solicitarea pentru fiecare parametru pentru care doriți să specificați tipul de date. Asigurați-vă că fiecare parametru corespunde solicitării pe care o utilizați în rândul Criterii din grila de proiectare a interogării. De exemplu, dacă ați introdus [Pentru ce localitate?], introduceți aceeași solicitare în caseta de dialog Parametri de interogare.

 4. Pentru a vă deplasa la coloana Tip de date, apăsați tasta Tab.

 5. Pentru a deschide o listă verticală, apăsați Alt+săgeată în jos.

 6. Pentru a selecta tipul de date pentru un parametru, utilizați tasta săgeată în jos.

 7. Pentru a salva și a închide caseta de dialog, apăsați pe Enter.

Mai multe informații despre utilizarea parametrilor pentru solicitarea de intrări la rularea unei interogări.

Crearea unei interogări tabel încrucișat

Atunci când doriți să restructurați date rezumative pentru a le face mai ușor de citit și de înțeles, utilizați o interogare tabel încrucișat. Interogarea tabel încrucișat calculează o sumă, o medie sau altă funcție agregată și grupează rezultatele după două seturi de valori: unul pe marginea de jos a foii de date și celălalt în partea de sus. Puteți utiliza Expertul interogare pentru a crea rapid o interogare tabel încrucișat.

Expertul interogare de tip tabel încrucișat vă impune să alegeți un singur tabel sau o interogare ca sursă de înregistrări pentru interogarea de tip tabel încrucișat. Dacă un singur tabel nu are toate datele pe care doriți să le adăugați la interogarea tabel încrucișat, începeți prin a crea o interogare de selectare care returnează datele dorite.

 1. Apăsați Alt+C, Q+Z. Se deschide caseta de dialog Interogare nouă, cu Expertul Interogare simplă selectat.

  Sfat: Dacă nu ați salvat încă tabelul pentru care doriți să creați o interogare, vi se va solicita să faceți acest lucru înainte de a deschide Expertul interogare.

 2. Apăsați tasta săgeată în jos. Veți auzi „Expertul Interogare de tip tabel încrucișat”.

 3. Apăsați pe Enter sau Alt+N. Se deschide Expertul Interogare de tip tabel încrucișat, cu butonul radio Tabele selectat și focalizarea în caseta listă Tabele.

 4. Selectați obiectele pe care doriți să le utilizați pentru a crea o interogare tabel încrucișat:

  • Pentru a selecta un tabel, utilizați tasta săgeată în jos.

  • Pentru a selecta o interogare, apăsați Alt+Q. Când auziți „Butonul radio Interogări selectat”, pentru a accesa caseta listă, apăsați Shift+Tab apoi, pentru a selecta o interogare, utilizați tasta săgeată în jos.

  • Pentru a selecta atât tabele, cât și interogări, apăsați Alt+O. Când auziți „Butonul radio Ambele selectat”, pentru a accesa caseta listă, apăsați Shift+Tab apoi, pentru a selecta tabelele și interogările dorite, utilizați tasta săgeată în jos.

 5. Pentru a trece la următoarea pagină, apăsați pe Enter sau Alt+N.

 6. Se deschide pagina următoare, cu focalizarea în caseta listă Câmpuri disponibile. Pentru a selecta câmpul care conține valorile pe care doriți să le utilizați ca titluri de rând, apăsați tasta săgeată în jos.

 7. Pentru a adăuga câmpul selectat, apăsați tasta Tab, apoi apăsați Enter. Repetați procedura pentru fiecare câmp pe care doriți să-l adăugați.

  Sfaturi: 

  • Aveți posibilitatea să selectați până la trei câmpuri de utilizat ca surse de titlu de rând, dar cu cât utilizați mai puține titluri de rând, cu atât va fi mai simplă citirea foii de date de tip tabel încrucișat.

  • Dacă alegeți mai multe câmpuri pentru a furniza titluri de rând, ordinea în care alegeți câmpurile determină ordinea implicită în care sunt sortate rezultatele dvs.

 8. Pentru a trece la următoarea pagină a expertului, apăsați pe Enter sau Alt+N

 9. Pe pagina următoare, pentru a selecta câmpul care conține valorile pe care doriți să le utilizați ca titluri de coloană, utilizați tasta săgeată în jos.

  Sfat: În general, trebuie să alegeți un câmp care conține mai puține valori, pentru a face ca rezultatele să fie mai simplu de citit. De exemplu, utilizarea unui câmp care are doar câteva valori posibile (cum ar fi sexul) poate fi preferabilă utilizării unui câmp care conține multe valori diferite (cum ar fi vârsta).

 10. În cazul în care câmpul pe care optați să îl utilizați pentru titlurile de coloană are tipul de date Data/Ora, expertul adaugă un pas care vă permite să grupați datele în intervale. Puteți să specificați valorile An, Trimestru, Lună, Dată sau Dată/oră. Dacă nu alegeți un câmp Dată/oră pentru titlurile de coloană, expertul ignoră această pagină.

 11. Pentru a trece la următoarea pagină, apăsați pe Enter sau Alt+N. Atunci când se deschide pagina, este selectat primul câmp din caseta listă Câmpuri și focalizarea se află în caseta listă Funcții.

 12. Pentru a trece la caseta listă Câmpuri pentru a selecta alt câmp, apăsați Shift+Tab. Veți auzi „Câmpuri, două puncte, casetă listă” și numele primului câmp. (În Narator, auziți „Câmpuri, selectat”.)

 13. Pentru a selecta un câmp, utilizați tasta săgeată în jos.

 14. Pentru a accesa caseta listă Funcții, apăsați tasta Tab. Veți auzi „Funcții, două puncte, casetă listă” și numele primei funcții. (În Narator, auziți „Funcții, selectat”.)

 15. Pentru a selecta o funcție pe care să o utilizați pentru calcularea valorilor de sinteză, utilizați tasta săgeată în jos. Tipul de date al câmpului selectat determină funcțiile disponibile.

 16. După ce ați efectuat selecția, deplasați-vă cu Tab la caseta de selectare Da, cuprinde sume de rânduri și bifați-o sau debifați-o.

  Dacă includeți sume de rânduri, interogarea tabel încrucișat are un titlu de rând suplimentar care utilizează același câmp și aceeași funcție ca valoarea câmp. Includerea unei sume de rânduri inserează o coloană suplimentară ce sintetizează coloanele rămase. De exemplu, dacă interogarea tabel încrucișat calculează vârsta medie după locație și sex (cu titluri de coloană sex), coloana suplimentară calculează vârsta medie după locație, pentru toate sexele.

  Sfat: Aveți posibilitatea să modificați funcția utilizată pentru a genera sume de rânduri, editând interogarea tabel încrucișat în vizualizarea Proiect.

 17. Pentru a trece la următoarea pagină a expertului, apăsați pe Enter sau Alt+N.

 18. Pe pagina următoare, pentru a denumi interogarea, apăsați Shift+Tab și introduceți un nume. Numele implicit conține sufixul „_tabel încrucișat”.

 19. Vizualizați, modificați și salvați interogarea.

  • Pentru a vizualiza interogarea tabel încrucișat, apăsați pe Enter.

  • Pentru a modifica proiectarea interogării, apăsați Alt+M, Enter.

  • Pentru a salva interogarea și a închide expertul, apăsați Alt+F.

Crearea unei interogări de ștergere

Dacă doriți să eliminați simultan înregistrări întregi (rânduri) dintr-un tabel sau din două tabele asociate, utilizați o interogare de ștergere. Interogarea de ștergere este utilă deoarece vă permite să specificați criterii pentru a găsi și a șterge rapid datele. De asemenea, vă ajută să economisiți timp, deoarece puteți să reutilizați o interogare salvată.

Note: 

 • Înainte de a șterge date sau de a rula o interogare de ștergere, asigurați-vă că aveți o copie backup a bazei de date Access pentru desktop. Interogarea de ștergere vă oferă ocazia de a examina rândurile care vor fi șterse înainte de a efectua ștergerea.

 • Dacă doriți doar să ștergeți câteva înregistrări, nu aveți nevoie de o interogare. Deschideți pur și simplu tabelul în vizualizarea Foaie de date, selectați câmpurile (coloanele) sau înregistrările (rândurile) pe care doriți să le ștergeți, apoi apăsați pe Delete. Vi se va cere să confirmați ștergerea permanentă.

Crearea unei interogări de ștergere

 1. Apăsați Alt+C, Q+D. Se deschide caseta de dialog Afișare tabel.

 2. Pentru a selecta un tabel, utilizați tasta săgeată în jos. Apăsați Alt+A. Repetați procedura pentru fiecare tabel din care doriți să ștergeți înregistrări.

 3. Pentru a închide caseta de dialog Afișare tabel, apăsați Alt+C. Tabelul apare ca o fereastră în secțiunea din stânga sus a grilei de proiectare a interogării, cu toate câmpurile listate.

 4. Apăsați Alt, J+Q, apoi X. Se deschide grila de proiectare, cu focalizarea în primul câmp. În grila de proiectare, rândurile Sortare și Afișare nu mai sunt disponibile, în schimb este disponibil rândul Ștergere.

 5. Atunci când auziți „Numerotare automată, Rândul 1, Tastare și text”, pentru a deschide lista verticală, apăsați Alt+săgeată în jos.

 6. Pentru a șterge toate rândurile goale din tabel sau câmp:

  1. Folosiți tasta săgeată în jos pentru a selecta un câmp din tabel și apăsați Enter. Focalizarea se mută la coloana următoare.

  2. Pentru a trece la coloana anterioară, apăsați tasta săgeată la stânga.

  3. Pentru a trece la rândul Ștergere, apăsați tasta săgeată în jos. Atunci când auziți „Ștergere două puncte”, pentru a deschide o listă verticală, apăsați Alt+săgeată în jos.

  4. Pentru a selecta „Unde”, apăsați tasta săgeată în sus și Enter. Focalizarea se mută la coloana următoare.

  5. Pentru a trece la coloana anterioară, apăsați tasta săgeată la stânga.

  6. Pentru a trece la rândul Criterii, apăsați tasta săgeată în jos.

  7. Atunci când auziți „Criterii” sau „Rândul 11, Coloana 1”, tipul este null.

 7. Pentru a utiliza criterii specifice într-o interogare de ștergere:

  1. a. Pentru a selecta câmpul cu criteriile pe care doriți să le ștergeți, utilizați tasta săgeată în jos și apăsați pe Enter.

  2. b. Pentru a trece la rândul Ștergere, apăsați tasta săgeată în jos. Apăsați Alt+săgeată în jos apoi, pentru a selecta „Unde”, apăsați tasta săgeată în jos și Enter. Focalizarea se mută la coloana următoare.

  3. c. Pentru a trece la coloana anterioară, apăsați tasta săgeată la stânga.

  4. d. Pentru a trece la rândul Criterii, apăsați tasta săgeată în jos.

  5. e. Introduceți criteriile. Pentru un exemplu de listă cu criterii de interogare, consultați Crearea și rularea unei interogări de ștergere.

  6. f. Pentru a trece la rândul Afișare, apăsați tasta săgeată în sus.

  7. g. Debifați caseta de selectare Afișare pentru fiecare criteriu.

 8. Pentru a verifica dacă interogarea returnează înregistrările pe care doriți să le ștergeți, apăsați Alt+H, W, apoi H.

 9. Pentru a rula interogarea:

  1. Comutați la vizualizarea Proiectare apăsând Ctrl+H, W, apoi D.

  2. În vizualizarea Proiectare, apăsați Alt, J+Q, apoi G. Se deschide o fereastră de confirmare, care vă solicită să confirmați ștergerea unui număr de x rânduri.

  3. Pentru a șterge rândurile, apăsați pe Enter.

 10. Pentru a salva interogarea, apăsați Ctrl+S. În caseta de dialog Salvare ca, tastați un nume și apăsați pe Enter.

Copierea de backup a bazei de date

 1. Apăsați Alt+F, A. Se deschide pagina Salvare ca, cu opțiunea salvare bază de date ca selectată.

 2. Pentru copierea de backup a bazei de date, apăsați B, apoi Enter. Se deschide caseta de dialog Salvare ca, cu focalizarea pe caseta de editare Nume fișier. Dacă doriți, introduceți un nou nume pentru baza de date, apoi apăsați pe Enter.

Dacă utilizați un fișier sau o bază de date doar în citire sau una creată într-o versiune anterioară de Access, este posibil să primiți un mesaj care să vă anunțe că nu este posibil să creați o copie de backup a bazei de date.

Pentru a reveni la o copie backup, închideți și redenumiți fișierul original astfel încât copia backup să utilizeze numele versiunii originale. Atribuiți numele versiunii originale copiei backup și deschideți copia backup redenumită în Access.

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×