Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga, a citi și a șterge comentarii în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga, a citi și a șterge comentarii în Word

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol este pentru persoanele care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizarea Word cu tastatură și Narator, cititorul de ecran Windows predefinite, să adauge comentarii într-un document Word. Cu comentarii, puteți sugera modificări la documente sau marca probleme pentru urmărire. Cu ușurință pot șterge comentariile după citire sau de răspuns la un comentariu.

Note: 

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Pentru comenzile rapide de la tastatură, accesați Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Windows, Narator. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Naratorului, accesați Ghidul complet pentru Narator.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un PC. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă sau un telefon Windows.

În acest articol

Adăugarea unui comentariu

Puteți adăuga un comentariu într-un document Word, de exemplu, atunci când o revizuiți lucru altei persoane, dacă doriți să scrieți o notă în documentul propriu sau dacă doriți să țineți evidența problemelor pentru urmărire.

 1. Pentru a începe să continue de citire în locația curentă în document, apăsați Caps lock + M.

 2. Pentru a opri Naratorul într-un loc în care doriți să inserați un comentariu, apăsați Ctrl.

  Sfat: Pentru a selecta mai multe cuvinte în corp de text să se evidențieze ca comentate text, apăsați Ctrl + Shift + săgeată dreapta tasta săgeată. Auziți cuvintele selectate.

 3. Pentru a adăuga un comentariu nou, apăsați Ctrl+Alt+M. Veți auzi: „<Numele utilizatorului>, comentariu, editare”. În JAWS, veți auzi: „Se inserează comentariul <numărul comentariului> de către <numele utilizatorului>”.

 4. Tip comentariu. Pentru a închide panoul de comentariu și a reveni la unde ați rămas în corpul de text, apăsați Caps lock + Shift + Insert sau Esc.

Afișarea comentariilor într-un document

Punctele de inserare a comentariilor sunt evidențiate în corpul de text al documentului în modul Toate marcajele.

 1. Pentru a comuta la modul Toate marcajele, apăsați Alt+R, TD. Veți auzi: „<numele marcajului selectat în prezent>”. În JAWS, veți auzi: „Panglica inferioară, casetă de grupare Urmărire, <numele marcajului selectat în prezent>”. Se deschide o listă cu patru opțiuni de vizualizare.

 2. În listă, apăsați tastele săgeată până când auziți: „Toate marcajele”. Apoi apăsați pe Enter. Focalizarea revine la corpul de text.

Navigarea la și prin comentarii

Naratorul anunță comentariile atunci când citește corpul de text. Textul actual al comentariului și detaliile sale sunt afișate într-o casetă de comentariu de pe marginea documentului. JAWS citește textul comentariului și anunță, de asemenea, cine a lăsat comentariul, atunci când citește corpul de text. Veți auzi: „Comentariu, <textul comentariului>, de <comentator>.”

Navigarea la comentarii și înapoi la corpul de text

 1. Asigurați-vă că ați selectat opțiunea Toate marcajele după cum se descrie mai sus, în Afișarea comentariilor într-un document.

 2. Pentru a începe să continue de citire, apăsați Caps lock + M. Să citiți corpul de text până când auzi un comentariu anunțat cititorul de ecran.

 3. Pentru a trece la comentarii, în funcție de cititorul de ecran, efectuați una dintre următoarele:

  • Narator, apăsați Caps lock + Inserare. Focalizarea se mută la comentarii de pe margine. Pentru a reveni la unde ați rămas în document de editare, apăsați pe Esc sau Caps lock + Shift + Insert.

  • În JAWS, apăsați Shift+Ctrl+apostrof ('). Veți auzi: „Vă rugăm așteptați, se procesează <numărul de comentarii> elemente, caseta de dialog cu comentariile recenzentului”. În caseta de dialog Comentariile recenzentului, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos pentru a asculta comentariile și pentru a auzi informații despre autorul și data comentariului. După ce ați terminat, apăsați pe Tab până când auziți: „Butonul OK”. Apoi apăsați pe Enter. Veți auzi comentariul și focalizarea revine la corpul de text.

Navigarea prin comentarii

 1. Pentru a naviga prin toate comentariile din document, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a naviga prin toate comentariile, apăsați Alt+R, N. Focalizarea se mută la comentariul următor. Pentru a trece la comentariul anterior, apăsați Alt+R, V. Repetați oricare dintre acțiuni până când ați trecut prin toate comentariile sau ați găsit comentariul pe care îl căutați.

  • Pentru a naviga prin toate modificările urmărite și toate comentariile, apăsați Alt+R, H. Focalizarea se mută la modificarea următoare. Pentru a trece la modificarea anterioară, apăsați Alt+R, F. Repetați oricare dintre acțiuni până când ați trecut prin toate modificările și comentariile sau ați găsit modificarea sau comentariul pe care îl căutați.

 2. Pentru a auzi comentariul și informațiile despre autorul și data comentariului, utilizați comenzile de navigare prin elemente ale cititorului de ecran. Pentru comenzile Naratorului, consultați Comenzi de la tastatură și gesturi tactile în Narator. Pentru comenzile JAWS, consultați Apăsările de taste JAWS.

Ștergerea comentariilor

Puteți să ștergeți comentariile unul după altul sau toate comentariile din document în același timp.

Ștergerea sau răspunsul la un singur comentariu

 1. Navigați la un comentariu pe care doriți să îl ștergeți sau la care doriți să răspundeți așa cum se indică în Navigarea la și prin comentarii.

 2. Apăsați Shift+F10. Se deschide meniul contextual.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a șterge comentariul, în meniul contextual, apăsați tastele săgeată până când auziți „Ștergere comentariu”, apoi apăsați pe Enter. Comentariul curent este șters. Apoi puteți naviga la comentariul următor din document.

  • Pentru a răspunde la un comentariu, apăsați tastele săgeată până când auziți „Răspuns la un comentariu”. Scrieți răspunsul dvs. și navigați la comentariul următor.

  Sfat: Alternativ, pentru a răspunde la un comentariu, apăsați Ctrl+Alt+M atunci când ajungeți la comentariu.

Ștergerea tuturor comentariilor

 1. Apăsați Alt+R, D, O.

Închiderea comentariilor

Pentru a închide un comentariu, marcați comentariul ca finalizat. Comentariul închis este estompat pe margine și nu mai pot fi adăugate răspunsuri la acesta. Puteți să ștergeți sau să deschideți din nou un comentariu închis. Închiderea unui comentariu nu îl șterge.

 1. Navigați la un comentariu pe care doriți să îl închideți așa cum se indică în Navigarea la și prin comentarii.

 2. Apăsați Shift+F10. Se deschide meniul contextual.

 3. Apăsați tasta săgeată în sus sau săgeată în jos până când auziți „Închidere comentariu”, apoi apăsați Enter. Comentariul curent este acum estompat.

 4. Pentru a redeschide un comentariu închis, navigați la comentariu și apăsați Shift+F10. În meniul contextual, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos până când auziți: „Redeschidere comentariu”. Comentariul este din nou editabil.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word în Windows

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în Word utilizând caracteristici accesibile

Utilizarea VoiceOver, cititorul de ecran Android încorporată, pentru a adăuga comentarii la un document Word . Navigați la comentarii în document, tastați răspunsuri și ștergerea comentariilor.

Note: 

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Android, TalkBack. Pentru a afla mai multe despre utilizarea TalkBack, accesați Accesibilitatea pentru Android.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un telefon Android. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă Android.

În acest articol

Adăugați un comentariu

 1. În documentul Word , trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga pentru a naviga la locația pe care doriți să adăugați comentariu, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul direct în mod repetat până când se aude "comentariu nou, butonul," și atingeți de două ori ecranul.

 3. Utilizați tastatura vizuală pentru a tip comentariu. Când termină, atingeți ecranul și trageți cu degetul la stânga. Auzi: "Terminat". Atingeți de două ori ecranul.

 4. Comentariul este adăugat la document. Pentru a închide panoul de comentarii și a reveni la document, trageți cu degetul la stânga. Auzi: "Butonul de închidere,." Atingeți de două ori ecranul.

Navigarea prin comentarii

Fiecare comentariu într-un document Word este indicat cu o bulă mici vorbire în marginea din dreapta pe document. Pentru a auzi un comentariu, mai întâi, navigați la panoul de comentarii de pe margine, apoi deschideți comentariu pop-out.

 1. Pentru a accesa panoul de comentarii în marginea documentului, trageți cu degetul direct în mod repetat până când se aude: "Comentariu, sfat."

 2. Pentru a merge la primul comentariu, trageți cu degetul spre dreapta din nou, atingeți de două ori ecranul. Se deschide pop-out de comentariu. Trageți cu degetul spre dreapta până când se aude comentariul.

 3. Pentru a trece la comentariul următor, trageți cu degetul spre stânga până când se aude "Next comentariu, butonul," și atingeți de două ori ecranul. TalkBack citește comentariul următor.

Răspundeți la comentarii

 1. Pentru a răspunde la un comentariu, mai întâi navigați la comentariul cel descris în navigare prin comentarii de mai sus.

 2. Trageți cu degetul la stânga în mod repetat până când se aude "comentariu nou, butonul," și atingeți de două ori ecranul.

 3. Utilizați tastatura vizuală pentru a tip comentariu. Când termină, atingeți ecranul și trageți cu degetul la stânga până când se aude "Terminat, butonul" și atingeți de două ori ecranul.

Ștergerea comentariilor

 1. Pentru a șterge un comentariu, mai întâi navigați la comentariul cel descris în navigare prin comentarii de mai sus.

 2. Trageți cu degetul la stânga în mod repetat până când se aude ", butonul Ștergere," și atingeți de două ori ecranul. Comentariul este eliminată și focalizarea revine la textul corpul documentului.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în Word utilizând caracteristici accesibile

Utilizați Word Mobile cu Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a adăuga comentarii într-un document Word Mobile. Folosind comentariile, puteți să sugerați modificări la documente sau să marcați problemele pentru monitorizare. Puteți să ștergeți cu ușurință comentarii după ce le citiți sau să răspundeți la un comentariu.

Note: 

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Windows, Narator. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Naratorului, accesați Ghidul complet pentru Narator.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un telefon Windows. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă sau un PC.

În acest articol

Navigarea la fila Revizuire

Puteți găsi funcțiile pentru comentarii descrise în acest subiect pe fila Revizuire.

 1. În documentul Word Mobile, trageți cu un deget în sus sau în jos pe ecran până când auziți: „Elemente”.

 2. Trageți cu un deget spre dreapta până când auziți: „Butonul Mai multe opțiuni, restrâns, atingeți de două ori pentru a extinde.” Atingeți de două ori ecranul. Se extinde meniul Mai multe opțiuni.

 3. Trageți cu un deget spre stânga până când auziți: „Butonul Pornire, restrâns.” Atingeți de două ori pentru a extinde.” Atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Pornire, <numărul de file disponibile și locul filei curente din lista de meniu>, selectat.” Meniul principal este acum extins.

 4. În meniu, trageți cu un deget spre dreapta până când auziți: „Revizuire, <numărul de file disponibile și locul filei curente din lista de meniu>, atingeți de două ori pentru a selecta.” Atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Fereastra Word”. Opțiunile din fila Revizuire sunt acum disponibile.

Adăugarea unui comentariu

Puteți adăuga un comentariu într-un document Word Mobile, de exemplu, atunci când verificați munca unei alte persoane, dacă doriți să scrieți o notă în propriul document sau dacă doriți să urmăriți probleme de monitorizat.

 1. Pentru a începe citirea continuă din locația curentă din document, trageți în jos cu trei degete.

 2. Pentru a opri Naratorul într-un loc în care doriți să inserați un comentariu, atingeți ecranul.

 3. Navigați la fila Revizuire așa cum se indică în Navigarea la fila Revizuire.

 4. În fila Revizuire, atingeți ecranul, apoi trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Butonul Comentariu nou, atingeți de două ori pentru a activa”. Atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Detașare comentariu, editare”. Se afișează tastatura vizuală.

 5. Tip comentariu și să închideți comentariu pop out, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auzi: "Butonul închidere, atingeți de două ori pentru a activa." Atingeți de două ori ecranul. Focalizarea se întoarce la zona de conținut principală. Auzi: "< nume Document > Editare .docx."

Navigarea la comentarii

Puteți să navigați la un comentariu din corpul de text atunci când Naratorul citește documentul sau să utilizați butoanele din panglica Revizuire, Următorul și Anteriorul pentru a vă deplasa între comentarii.

Navigarea la un comentariu din corpul de text

Naratorul anunță comentariile inserate odată cu corpul de text. În modul de citire continuă, când auziți reperul de comentariu, puteți să opriți citirea și să treceți la comentariu.

 1. Pentru a începe citirea continuă din locația curentă din document, trageți în jos cu trei degete. Când Naratorul întâlnește un comentariu, veți auzi: „Comentariu, <punctul de inserare a comentariului în text>. Sfârșit comentariu”.

 2. Pentru a opri citirea continuă la comentariu, atingeți ecranul o dată cu două degete.

 3. Pentru a naviga la textul comentariului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Indicii de comentariu, conține <numărul de comentarii> elemente, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori. Se deschide zona de comentarii.

 4. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți „Marcaje și containere”, apoi atingeți o dată cu un deget pentru a selecta. Apoi trageți cu un deget spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Zona de comentarii. Conține <numărul de comentarii> elemente”. Atingeți o dată cu un deget pentru a selecta.

 5. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți: „Elemente”. Atingeți o dată cu un deget pentru a selecta. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Grupul Comentarii, comentariul din <numărul de comentarii>”. Apoi atingeți o dată pentru a selecta.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta pentru a auzi Naratorul citind caseta de comentarii.

 7. Trageți cu degetul la stânga până când auziți: „Butonul Următorul, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori pentru a trece la comentariul următor.

Navigarea la un comentariu utilizând panglica Revizuire

 1. În fila Revizuire, trageți cu un deget spre dreapta până când auziți: „Grupul Comentarii”. În grupul Comentarii, trageți cu degetul până când auziți: „Butonul Următorul, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori elementul cu un deget.

 2. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți: „Marcaje și containere”. Atingeți o dată cu un deget pentru a selecta.

 3. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Zona de comentarii, conține <numărul de elemente> elemente”. Focalizarea se mută la caseta text de comentarii. Se afișează meniul de comentarii.

 4. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți: „Elemente”. Atingeți o dată cu un deget pentru a selecta. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Grupul Comentarii, comentariul din <numărul de comentarii>”. Apoi atingeți o dată pentru a selecta comentariul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta pentru a auzi Naratorul citind caseta de comentarii.

 6. Trageți cu degetul la stânga până când auziți: „Butonul Următorul, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori ecranul pentru a trece la comentariul următor.

Răspunsul la un comentariu

Puteți să răspundeți la un comentariu lăsat de cineva pentru a fi mai simplu pentru toată lumea să urmărească întreaga conversație.

 1. Navigați la un comentariu la care doriți să răspundeți așa cum se indică în Navigarea la comentarii.

 2. Trageți cu un deget spre stânga până când auziți: „Butonul Comentariu nou, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „<Numele utilizatorului>, comentariu, editare”. Se afișează tastatura vizuală.

 3. Tastați comentariul și, pentru a ieși din comentariu, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Butonul Închidere, atingeți de două ori pentru a activa”. Atingeți de două ori ecranul. Focalizarea revine la zona de conținut principală. Veți auzi: „<Numele documentului>.docx se editează”.

Ștergerea comentariilor

Puteți să ștergeți comentariile unul după altul sau toate comentariile din document odată.

Ștergerea unui singur comentariu

 1. Navigați la un comentariu pe care doriți să îl ștergeți așa cum se indică în Navigarea la comentarii.

 2. Trageți cu un deget spre stânga până când auziți: „Butonul Ștergere, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori ecranul. Comentariul curent este șters și focalizarea se mută la comentariul următor din document.

Ștergerea tuturor comentariilor

 1. În fila Revizuire, trageți cu un deget spre dreapta până când auziți: „Ștergere. Restrâns, butonul Scindare, atingeți de două ori pentru a activa, atingeți de trei ori pentru a extinde”. Atingeți de trei ori ecranul. Trageți cu degetul în jos până când auziți: „Elemente”. Apoi atingeți ecranul. Veți auzi: „Butonul Ștergere, atingeți de două ori pentru a activa”.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul Se șterg toate comentariile din document, atingeți de două ori pentru a activa”. Atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia unui document Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Aflați cum să navigați în Word utilizând caracteristici accesibile

Utilizarea Naratorului, cititorul de ecran Windows predefinite, pentru a adăuga comentarii la un document Word . Găsiți comentariile existente din document și tipul de răspunsuri. Când ați terminat, puteți marca comentarii rezolvare sau ștergeți-le.

Note: 

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Pentru comenzile rapide de la tastatură, accesați Comenzi rapide de la tastatură în Word Online.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Windows, Narator. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Naratorului, accesați Ghidul complet pentru Narator.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un PC. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă sau un telefon Windows.

 • Pentru că Word Online rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere), se aplică la browserul web, nu la Word Online.

În acest articol

Adăugați un comentariu

 1. Accesați Word Online în browser și deschideți documentul pe care doriți să comentariu. Pentru instrucțiuni, consultați deschiderea Word Web App și începeți un document nou.

 2. Apăsați tasta Tab în mod repetat până când se aude "Editare Document, butonul," și apăsați pe Enter.

 3. Apăsați tasta Tab până când se aude "editare în Browser. Efectuați modificări rapid dreapta aici utilizând Word Online"și apăsați pe Enter. Documentul se deschide în vizualizarea de editare.

 4. Apăsați Ctrl + F6, până când ajunge la corpul documentului de text. Pentru a începe citire, apăsați Caps lock + M.

 5. Când ajungeți fragment de text care doriți să adăugați un comentariu, apăsați pe Ctrl pentru a opri Naratorul.

 6. Pentru a adăuga un comentariu, apăsați Ctrl + Alt + M. Se deschide panoul Comentarii și aveți posibilitatea să tastați comentariul dvs. Când termină, apăsați tasta Tab până când se aude: "Publicare, butonul." Apăsați pe Enter pentru a adăuga comentarii la document.

 7. Pentru a închide panoul Comentarii și a reveni la corpul documentului de text, apăsați Esc.

Navigarea prin comentarii

Fiecare comentariu într-un document Word Online este indicat cu o bulă mici vorbire în marginea din dreapta pe document. În timp ce citiți documentul, naratorul anunță când există un comentariu, puteți să deschideți panoul de comentarii pentru a asculta comentariul.

 1. Asigurați-vă că documentul se deschide în vizualizarea de editare. Pentru instrucțiuni despre cum să îl deschideți în vizualizarea de editare, consultați secțiunea adăugarea unui comentariu de mai sus.

 2. Apăsați Ctrl + F6, până când ajunge la corpul documentului de text. Pentru a începe citire, apăsați Caps lock + M.

 3. Când auzi "Imagine, faceți clic pe pentru a vedea acest comentariu", există un comentariu în document. Pentru a deschide comentariul, apăsați pe Enter. Se deschide panoul Comentarii și Naratorul este numele utilizatorului care a adăugat comentarii, atunci când s-a adăugat comentariul și textul comentariului.

 4. Puteți să navigați prin comentarii în panoul de comentarii. Pentru a auzi la comentariul următor, apăsați tasta Tab în mod repetat. Pentru a auzi la comentariul anterior, apăsați tasta Shift + Tab în mod repetat. Pentru a închide panoul de comentarii și a reveni la document, apăsați Esc.

Răspundeți la comentarii

 1. Navigați la și deschideți comentariul pe care doriți să răspundeți. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea navigare prin comentarii mai sus.

 2. Apăsați tasta Tab. Auzi: "Răspuns, butonul." Apăsați pe Enter și tastați răspunsul dvs.

 3. Când termină, apăsați pe Tab. Auzi: "Publicare, butonul." Apăsați pe Enter pentru a adăuga răspunsul.

Închiderea comentariilor

Atunci când un comentariu este rezolvată, a marcată ca terminat și gri în panoul de comentarii, dar nu este eliminat.

 1. Navigați la și deschideți comentariul pe care doriți să se rezolve. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea navigare prin comentarii mai sus.

 2. Apăsați tasta Tab până când auzi "Butonul Marcați ca terminat,", apăsați pe Enter. Comentariul este rezolvată.

Ștergerea comentariilor

 1. Navigați la și deschideți comentariul pe care doriți să îl ștergeți. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea navigare prin comentarii mai sus.

 2. Apăsați tasta Tab până când se aude ", butonul Ștergere," și apăsați pe Enter. Comentariul este eliminat.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Comenzi rapide de la tastatură în Word Online

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu Word

Aflați cum să navigați în Word utilizând caracteristici accesibile

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×