Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga, a citi și a șterge comentarii în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga, a citi și a șterge comentarii în Word

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol se adresează persoanelor cu deficiențe de vedere care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați Word cu tastatură și un cititor de ecran pentru a adăuga comentarii într-un document Word . Am testat-o cu Naratorul, JAWS și NVDA, dar aceasta să funcționeze cu alte cititoare de ecran, atâta timp cât acestea folosesc standarde de accesibilitate comune și tehnici. Cu comentarii, puteți sugera modificări la documente sau marca probleme pentru urmărire. Cu ușurință pot șterge comentariile după citire sau de răspuns la un comentariu.

Note: 

În acest articol

Adăugarea unui comentariu

Puteți adăuga un comentariu într-un document Word , de exemplu, atunci când o revizuiți lucru altei persoane, dacă doriți să scrieți o notă în documentul propriu sau dacă doriți să țineți evidența problemelor pentru urmărire.

 1. Pentru a începe citire continuă la locația curentă în document, apăsați SR cheie + Ctrl + R.

 2. Pentru a opri Naratorul într-un loc în care doriți să inserați un comentariu, apăsați Ctrl.

  Sfat: Pentru a selecta mai multe cuvinte în corp de text să se evidențieze ca comentate text, apăsați Ctrl + Shift + săgeată dreapta tasta săgeată. Auziți cuvintele selectate.

 3. Pentru a adăuga un comentariu nou, apăsați Ctrl+Alt+M. Veți auzi: „<Numele utilizatorului>, comentariu, editare”. În JAWS, veți auzi: „Se inserează comentariul <numărul comentariului> de către <numele utilizatorului>”.

 4. Tip comentariu. Pentru a închide panoul de comentariu și a reveni la unde ați rămas în corpul de text, apăsați SR cheie + Shift + A sau Esc.

Afișarea comentariilor într-un document

Punctele de inserare a comentariilor sunt evidențiate în corpul de text al documentului în modul Toate marcajele.

 1. Pentru a modifica modul de toate marcajele, apăsați Alt + R, TD. Auzi numele de marcaj selectată momentan. În JAWS, auzi: "Panglică inferioară, urmărirea casetă de grupare," urmat de numele de marcaj selectată momentan. Se deschide o listă cu patru opțiuni de vizualizare.

 2. În lista, apăsați sus și în jos tastele săgeată până când auzi "Toate marcajele" și apoi apăsați pe Enter. Focalizarea se întoarce la corpul de text.

Navigarea la și prin comentarii

Naratorul anunță comentariile atunci când citiți corpul de text. Textul comentariului real și detalii sunt afișate într-o casetă de comentariu în marginea documentului. JAWS citește textul comentariului, anunță și cine a părăsit comentariul atunci când citiți corpul de text. Auzi: "Comentariu", urmat de textul comentariului și numele comentator.

Navigarea la comentarii și înapoi la corpul de text

 1. Asigurați-vă că ați selectat opțiunea Toate marcajele după cum se descrie mai sus, în Afișarea comentariilor într-un document.

 2. Pentru a începe continuă citire, apăsați SR + Ctrl + R. Să citiți corpul de text până când auzi un comentariu anunțat cititorul de ecran.

 3. Pentru a trece la comentarii, în funcție de cititorul de ecran, efectuați una dintre următoarele:

  • Narator, apăsați SR cheie + A. Focalizarea se mută la comentarii de pe margine. Pentru a reveni la unde ați rămas în document de editare, apăsați pe Esc sau SR cheie + Shift + A.

  • În JAWS, apăsați Shift + Ctrl + apostrof ('). Auzi: "așteptați, procesare <number de comentarii > elemente, dialog de comentarii recenzent." În caseta de dialog recenzentului comentarii , apăsați pe sus sau în jos tasta săgeată pentru a asculta comentariile și pentru a auzi informațiile de care lăsat comentarii și când. După ce ați terminat, apăsați tasta Tab până când se aude: "Butonul OK". Apoi apăsați pe Enter. Auziți comentariul și focalizarea revine la corpul de text.

Navigarea prin comentarii

 1. Pentru a naviga prin toate comentariile din document, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a naviga prin toate comentariile, apăsați Alt+R, N. Focalizarea se mută la comentariul următor. Pentru a trece la comentariul anterior, apăsați Alt+R, V. Repetați oricare dintre acțiuni până când ați trecut prin toate comentariile sau ați găsit comentariul pe care îl căutați.

  • Pentru a naviga prin toate modificările urmărite și toate comentariile, apăsați Alt+R, H. Focalizarea se mută la modificarea următoare. Pentru a trece la modificarea anterioară, apăsați Alt+R, F. Repetați oricare dintre acțiuni până când ați trecut prin toate modificările și comentariile sau ați găsit modificarea sau comentariul pe care îl căutați.

 2. Pentru a auzi comentariile și informațiile de care lăsat comentariu atunci când, utilizați cititorul de ecran element comenzi de navigare.

Ștergerea comentariilor

Puteți să ștergeți comentariile unul după altul sau toate comentariile din document în același timp.

Ștergerea sau răspunsul la un singur comentariu

 1. Navigați la un comentariu pe care doriți să îl ștergeți sau la care doriți să răspundeți așa cum se indică în Navigarea la și prin comentarii.

 2. Apăsați Shift+F10. Se deschide meniul contextual.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a șterge comentariul, în meniul contextual, apăsați tastele săgeată până când auziți „Ștergere comentariu”, apoi apăsați pe Enter. Comentariul curent este șters. Apoi puteți naviga la comentariul următor din document.

  • Pentru a răspunde la un comentariu, apăsați tastele săgeată până când auziți „Răspuns la un comentariu”. Scrieți răspunsul dvs. și navigați la comentariul următor.

  Sfat: Alternativ, pentru a răspunde la un comentariu, apăsați Ctrl+Alt+M atunci când ajungeți la comentariu.

Ștergerea tuturor comentariilor

 1. Apăsați Alt+R, D, O.

Închiderea comentariilor

Pentru a închide un comentariu, marcați comentariul ca finalizat. Comentariul închis este estompat pe margine și nu mai pot fi adăugate răspunsuri la acesta. Puteți să ștergeți sau să deschideți din nou un comentariu închis. Închiderea unui comentariu nu îl șterge.

 1. Navigați la un comentariu pe care doriți să îl închideți așa cum se indică în Navigarea la și prin comentarii.

 2. Apăsați Shift+F10. Se deschide meniul contextual.

 3. Apăsați tasta săgeată în sus sau săgeată în jos până când auziți „Închidere comentariu”, apoi apăsați Enter. Comentariul curent este acum estompat.

 4. Pentru a redeschide un comentariu închis, navigați la comentariu și apăsați Shift+F10. În meniul contextual, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos până când auziți: „Redeschidere comentariu”. Comentariul este din nou editabil.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word în Windows

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Word

Utilizarea VoiceOver, cititorul de ecran Android încorporată, pentru a adăuga comentarii la un document Word . Navigați la comentarii în document, tastați răspunsuri și ștergerea comentariilor.

Note: 

În acest articol

Adăugarea unui comentariu

 1. În documentul Word , trageți cu degetul spre dreapta sau la stânga pentru a naviga la locația pe care doriți să adăugați comentariu, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul direct în mod repetat până când se aude "comentariu nou, butonul," și atingeți de două ori ecranul.

 3. Utilizați tastatura vizuală pentru a tip comentariu. Când termină, atingeți ecranul și trageți cu degetul la stânga. Auzi: "Terminat". Atingeți de două ori ecranul.

 4. Comentariul este adăugat la document. Pentru a închide panoul de comentarii și a reveni la document, trageți cu degetul la stânga. Auzi: "Butonul de închidere,." Atingeți de două ori ecranul.

Navigarea prin comentarii

Fiecare comentariu într-un document Word este indicat cu o bulă mici vorbire în marginea din dreapta pe document. Pentru a auzi un comentariu, mai întâi, navigați la panoul de comentarii de pe margine, apoi deschideți comentariu pop-out.

 1. Pentru a accesa panoul de comentarii în marginea documentului, trageți cu degetul direct în mod repetat până când se aude: "Comentariu, sfat."

 2. Pentru a merge la primul comentariu, trageți cu degetul spre dreapta din nou, atingeți de două ori ecranul. Se deschide pop-out de comentariu. Trageți cu degetul spre dreapta până când se aude comentariul.

 3. Pentru a trece la comentariul următor, trageți cu degetul spre stânga până când se aude "Next comentariu, butonul," și atingeți de două ori ecranul. TalkBack citește comentariul următor.

Răspundeți la comentarii

 1. Pentru a răspunde la un comentariu, mai întâi navigați la comentariul cel descris în navigare prin comentarii de mai sus.

 2. Trageți cu degetul la stânga în mod repetat până când se aude "comentariu nou, butonul," și atingeți de două ori ecranul.

 3. Utilizați tastatura vizuală pentru a tip comentariu. Când termină, atingeți ecranul și trageți cu degetul la stânga până când se aude "Terminat, butonul" și atingeți de două ori ecranul.

Ștergerea comentariilor

 1. Pentru a șterge un comentariu, mai întâi navigați la comentariul cel descris în navigare prin comentarii de mai sus.

 2. Trageți cu degetul la stânga în mod repetat până când se aude ", butonul Ștergere," și atingeți de două ori ecranul. Comentariul este eliminată și focalizarea revine la textul corpul documentului.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Word

Utilizați Word Mobile cu Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a adăuga comentarii într-un document Word Mobile. Folosind comentariile, puteți să sugerați modificări la documente sau să marcați problemele pentru monitorizare. Puteți să ștergeți cu ușurință comentarii după ce le citiți sau să răspundeți la un comentariu.

Note: 

În acest articol

Navigarea la fila Revizuire

Puteți găsi funcțiile pentru comentarii descrise în acest subiect pe fila Revizuire.

 1. În documentul Word Mobile, trageți cu un deget în sus sau în jos pe ecran până când auziți: „Elemente”.

 2. Trageți cu degetul dreapta cu un singur deget, până când se aude: "Butonul mai multe opțiuni." Atingeți de două ori ecranul. Extinde meniul Mai multe opțiuni .

 3. Trageți cu degetul la stânga cu un singur deget, până când se aude: "Butonul pornire, restrânsă." Atingeți de două ori ecranul. Auzi: "Acasă", urmat de numărul de filele disponibile și locul din fila curentă din lista de meniu. Meniul principal este acum extins.

 4. În meniul, trageți cu degetul în dreapta cu un singur deget până când se aude: "Revizuire", urmat de numărul de filele disponibile și locul din fila curentă din lista de meniu. Atingeți de două ori ecranul. Auzi: "Word fereastră." Opțiunile de fila revizuire sunt acum disponibile.

Adăugarea unui comentariu

Puteți adăuga un comentariu într-un document Word Mobile, de exemplu, atunci când verificați munca unei alte persoane, dacă doriți să scrieți o notă în propriul document sau dacă doriți să urmăriți probleme de monitorizat.

 1. Pentru a începe citirea continuă din locația curentă din document, trageți în jos cu trei degete.

 2. Pentru a opri Naratorul într-un loc în care doriți să inserați un comentariu, atingeți ecranul.

 3. Navigați la fila Revizuire așa cum se indică în Navigarea la fila Revizuire.

 4. În fila revizuire , atingeți ecranul și apoi trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când se aude: "Butonul Comentariu nou." Atingeți de două ori ecranul. Auzi: "Extindere, editare comentariu." Tastatura vizuală apare afară.

 5. Tip comentariu și să închideți comentariu pop out, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auzi: "Butonul închidere." Atingeți de două ori ecranul. Focalizarea se întoarce la zona de conținut principală. Auzi numele documentului, urmat de "Editare .docx."

Navigarea la comentarii

Puteți să navigați la un comentariu din corpul de text atunci când Naratorul citește documentul sau să utilizați butoanele din panglica Revizuire, Următorul și Anteriorul pentru a vă deplasa între comentarii.

Navigarea la un comentariu din corpul de text

Naratorul anunță comentariile inserate odată cu corpul de text. În modul de citire continuă, când auziți reperul de comentariu, puteți să opriți citirea și să treceți la comentariu.

 1. Pentru a începe citirea continuă din locația curentă din document, trageți în jos cu trei degete. Când Naratorul întâlnește un comentariu, veți auzi: „Comentariu, <punctul de inserare a comentariului în text>. Sfârșit comentariu”.

 2. Pentru a opri citirea continuă la comentariu, atingeți ecranul o dată cu două degete.

 3. Pentru a naviga la textul comentariului, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta cu un singur deget până când se aude: "Comentariu sugestii, conține elemente < numărul de comentarii >," și apoi atingeți de două ori ecranul. Îndoire comentarii se deschide.

 4. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți „Marcaje și containere”, apoi atingeți o dată cu un deget pentru a selecta. Apoi trageți cu un deget spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Zona de comentarii. Conține <numărul de comentarii> elemente”. Atingeți o dată cu un deget pentru a selecta.

 5. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când se aude: "Elemente". Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta. Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când se aude "Comentariu grup, comentariu < număr de comentarii >,", apoi atingeți o dată pentru a o selecta.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta pentru a auzi Naratorul citind caseta de comentarii.

 7. Trageți cu degetul la stânga până când se aude: "De lângă butonul" și apoi atingeți de două ori pentru a trece la comentariul următor.

Navigarea la un comentariu utilizând panglica Revizuire

 1. În fila Revizuire, trageți cu un deget spre dreapta până când auziți: „Grupul Comentarii”. În grupul Comentarii, trageți cu degetul până când auziți: „Butonul Următorul, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori elementul cu un deget.

 2. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți: „Marcaje și containere”. Atingeți o dată cu un deget pentru a selecta.

 3. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Zona de comentarii, conține <numărul de elemente> elemente”. Focalizarea se mută la caseta text de comentarii. Se afișează meniul de comentarii.

 4. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când se aude: "Elemente". Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta. Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când se aude: "Comentariu grup, comentariu < număr de comentarii >,", apoi atingeți o dată pentru a selecta comentariul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta pentru a auzi Naratorul citind caseta de comentarii.

 6. Trageți cu degetul la stânga până când se aude: "De lângă butonul" și apoi atingeți de două ori ecranul pentru a vă deplasa la un comentariu următoare.

Răspunsul la un comentariu

Puteți să răspundeți la un comentariu lăsat de cineva pentru a fi mai simplu pentru toată lumea să urmărească întreaga conversație.

 1. Navigați la un comentariu la care doriți să răspundeți așa cum se indică în Navigarea la comentarii.

 2. Trageți cu degetul la stânga cu un singur deget, până când auzi "Butonul Comentariu nou", apoi atingeți de două ori ecranul. Auzi: "< numele de utilizator > comentariu, editarea." Tastatura vizuală apare afară.

 3. Tip comentariu și pentru a închide comentariul, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auzi "Butonul de închidere", apoi atingeți de două ori ecranul. Focalizarea se întoarce la zona de conținut principală. Auzi: "< nume Document > Editare .docx."

Ștergerea comentariilor

Puteți să ștergeți comentariile unul după altul sau toate comentariile din document odată.

Ștergerea unui singur comentariu

 1. Navigați la un comentariu pe care doriți să îl ștergeți așa cum se indică în Navigarea la comentarii.

 2. Trageți cu degetul la stânga cu un singur deget, până când se aude "Butonul Ștergere", și apoi atingeți de două ori ecranul. Comentariu curent este șters, iar focalizarea se mută la comentariul următor în document.

Ștergerea tuturor comentariilor

 1. În fila revizuire , trageți cu degetul în dreapta cu un singur deget până când se aude: "Ștergere. Restrâns, butonul scindate, atingeți de două ori pentru a activa, atingeți de trei ori pentru a extinde." Atingeți de trei de două ori ecranul. Trageți cu degetul în jos cu un singur deget, până când auzi "Elemente", apoi atingeți ecranul. Auzi: "Butonul Ștergere."

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când se aude "Ștergeți toate comentariile din Document butonul", și apoi atingeți de două ori ecranul pentru a șterge toate comentariile.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia unui document Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Word

Utilizați Word Online cu tastatură și un cititor de ecran pentru a adăuga comentarii într-un document Word . Am testat-o cu Naratorul, JAWS și NVDA, dar aceasta să funcționeze cu alte cititoare de ecran, atâta timp cât acestea folosesc standarde de accesibilitate comune și tehnici. Găsiți comentariile existente din document și tipul de răspunsuri. Când ați terminat, puteți marca comentarii rezolvare sau ștergeți-le.

Note: 

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Pentru a afla mai multe despre cititoarele de ecran, accesați Cum funcționează cititoarele de ecran cu Microsoft Office.

 • Pentru că Word Online rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere), se aplică la browserul web, nu la Word Online.

În acest articol

Adăugarea unui comentariu

 1. Accesați Word Online în browser și deschideți documentul pe care doriți să comentariu. Pentru instrucțiuni, consultați deschiderea Word Web App și începeți un document nou.

 2. Apăsați tasta Tab în mod repetat până când se aude "Editare Document, butonul," și apăsați pe Enter.

 3. Apăsați tasta Tab până când se aude "editare în Browser. Efectuați modificări rapid dreapta aici utilizând Word Online"și apăsați pe Enter. Documentul se deschide în vizualizarea de editare.

 4. Apăsați Ctrl + F6, până când ajunge la corpul documentului de text. Pentru a începe citire, apăsați SR cheie + Ctrl + R.

 5. Când ajungeți fragment de text care doriți să adăugați un comentariu, apăsați pe Ctrl pentru a opri Naratorul.

 6. Pentru a adăuga un comentariu, apăsați Ctrl + Alt + M. Se deschide panoul Comentarii și aveți posibilitatea să tastați comentariul dvs. Când termină, apăsați tasta Tab până când se aude: "Publicare, butonul." Apăsați pe Enter pentru a adăuga comentarii la document.

 7. Pentru a închide panoul Comentarii și a reveni la corpul documentului de text, apăsați Esc.

Navigarea prin comentarii

Fiecare comentariu într-un document Word Online este indicat cu o bulă mici vorbire în marginea din dreapta pe document. În timp ce citiți documentul, naratorul anunță când există un comentariu, puteți să deschideți panoul de comentarii pentru a asculta comentariul.

 1. Asigurați-vă că documentul se deschide în vizualizarea de editare. Pentru instrucțiuni despre cum să îl deschideți în vizualizarea de editare, consultați secțiunea adăugarea unui comentariu de mai sus.

 2. Apăsați Ctrl + F6, până când ajunge la corpul documentului de text. Pentru a începe citire, apăsați SR cheie + Ctrl + R.

 3. Când auzi "Imagine, faceți clic pe pentru a vedea acest comentariu", există un comentariu în document. Pentru a deschide comentariul, apăsați pe Enter. Se deschide panoul Comentarii și Naratorul este numele utilizatorului care a adăugat comentarii, atunci când s-a adăugat comentariul și textul comentariului.

 4. Puteți să navigați prin comentarii în panoul de comentarii. Pentru a auzi la comentariul următor, apăsați tasta Tab în mod repetat. Pentru a auzi la comentariul anterior, apăsați Shift + Tab în mod repetat. Pentru a închide panoul de comentarii și a reveni la document, apăsați Esc.

Răspundeți la comentarii

 1. Navigați la și deschideți comentariul pe care doriți să răspundeți. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea navigare prin comentarii mai sus.

 2. Apăsați tasta Tab. Auzi: "Răspuns, butonul." Apăsați pe Enter și tastați răspunsul dvs.

 3. Când termină, apăsați tasta Tab. Auzi: "Publicare, butonul." Apăsați pe Enter pentru a adăuga răspunsul.

Închiderea comentariilor

Atunci când un comentariu este rezolvată, a marcată ca terminat și gri în panoul de comentarii, dar nu este eliminat.

 1. Navigați la și deschideți comentariul pe care doriți să se rezolve. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea navigare prin comentarii mai sus.

 2. Apăsați tasta Tab până când auzi "Butonul Marcați ca terminat,", apăsați pe Enter. Comentariul este rezolvată.

Ștergerea comentariilor

 1. Navigați la și deschideți comentariul pe care doriți să îl ștergeți. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea navigare prin comentarii mai sus.

 2. Apăsați tasta Tab până când se aude ", butonul Ștergere," și apăsați pe Enter. Comentariul este eliminat.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Comenzi rapide de la tastatură în Word Online

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Word

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×