Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga și a formata text în PowerPoint

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga și a formata text în PowerPoint

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol se adresează persoanelor cu deficiențe de vedere care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați PowerPoint cu tastatura și un cititor de ecran pentru a adăuga text și a aplica formatarea la o prezentare. Formatarea textului din prezentarea PowerPoint face mai ușoară citirea. L-am testat cu Naratorul și cu JAWS, dar poate funcționa cu alți cititori de ecran, atât timp cât respectă standardele și tehnicile comune de accesibilitate. Veți învăța cum să creați liste cu marcatori sau numerotate pentru a structura prezentările mai bine sau pentru a adăuga hyperlinkuri la alte surse de informații.

Note: 

În acest articol

Adăugarea de text la un diapozitiv

Puteți să adăugați conținut la un diapozitiv în Vizualizarea normală.

 1. Pentru a trece la vizualizarea normală, apăsați alt + W, apoi L. Auziți "panou diapozitiv", urmat de numărul de diapozitiv. În JAWS, veți auzi: „Zona diapozitivului”.

 2. Pentru a selecta diapozitivul în care doriți să adăugați text, apăsați F6 până când ajungeți în panoul de miniaturi de diapozitive. Auziți "miniaturi", urmat de numărul de diapozitiv.

 3. Pentru a parcurge diapozitivele, apăsați tastele săgeată în sus sau în jos până când auziți numărul și titlul diapozitivului. Dacă diapozitivele sunt amplasate în secțiuni, utilizați tastele săgeată în sus sau în jos pentru a naviga prin secțiuni și apăsați tasta săgeată la dreapta pentru a extinde secțiunea.

 4. Pentru a muta focalizarea la zona de editare a unui diapozitiv, apăsați F6. În Narator, auziți "panou diapozitiv", urmat de numărul de diapozitiv. În JAWS, veți auzi: „Zona diapozitivului”.

 5. Apăsați tasta Tab pentru a muta un substituent text. În Narator, substituenții sunt numiți casete text, deci veți auzi, de exemplu: „Caseta text Titlu”. În JAWS, veți auzi: „Substituent titlu”.

 6. Pentru a înlocui substituentul cu textul, apăsați pe Enter pentru a accesa modul de editare și selectați tot textul, apoi începeți să tastați.

 7. Pentru a muta punctul de inserare la următorul titlu sau substituent corp de text, apăsați Ctrl+Enter.

  Notă: De asemenea, puteți apăsa tasta SR + tasta săgeată la dreapta sau la stânga pentru a naviga prin substituenți și apăsați tasta SR + Enter pentru a plasa punctul de inserare a textului la sfârșitul casetei text selectate.

  Notă: Dacă nu există alți substituenți text, în majoritatea cazurilor, apăsarea pe Ctrl+Enter inserează un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv ca cel al diapozitivului inițial și plasează focalizarea pe primul substituent al diapozitivului nou. Însă dacă diapozitivul original are aspectul „Diapozitiv titlu”, diapozitivul nou creat va avea aspectul „Titlu și conținut”.

  Notă: Dacă doriți să editați textul pe care l-ați adăugat deja într-un câmp text, apăsați tasta Tab pentru a trece la câmpul text, apoi apăsați F2 pentru a selecta tot textul și a începe să editați. Pentru a opri editarea și a muta focalizarea înapoi în caseta text, apăsați din nou F2.

  Notă: Pentru a afla cum să aplicați formatarea caracterelor utilizând tastatura, cum ar fi aldin, subliniat, cursiv, indice sau exponent, accesați formatare text în Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a crea prezentări PowerPoint.

Adăugarea de marcatori sau numere la text

Puteți să creați o listă numerotată sau cu marcatori utilizând comenzile rapide de la tastatură. Puteți să transformați linii de text existente într-o listă, să modificați stilul marcatorilor sau să creați liste imbricate.

Adăugarea de marcatori și numerotare unui text

 1. Într-un substituent text, selectați textul la care doriți să adăugați marcatori sau numerotare.

  Sfat: Pentru a afla mai multe despre cum să selectați textul din PowerPoint utilizând tastatura, accesați selectarea și editarea textului și a obiectelor din Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a crea prezentări PowerPoint.

 2. Alegeți ce doriți să faceți:

  • Pentru a adăuga marcatori, apăsați Alt + H, apoi U. Apăsați tasta Tab pentru a parcurge stilurile de marcatori. Auziți descrierea stilului de marcator în timp ce vă deplasați. Pentru a insera stilul, apăsați pe Enter.

  • Pentru a adăuga numerotare, apăsați Alt + H, apoi N. Apăsați tasta Tab pentru a parcurge stilurile de numerotare. Auziți descrierea stilului de numerotare în timp ce vă deplasați. Pentru a insera stilul, apăsați pe Enter.

 3. Pentru a crea elemente de listă suplimentare, plasați punctul de inserare la sfârșitul unui element de listă și apăsați pe Enter.

 4. Pentru a opri crearea listei, plasați punctul de inserare la sfârșitul ultimului element de listă, apăsați pe Enter și pe Backspace.

Crearea unei liste cu marcatori pe măsură ce tastați

 1. La începutul unei linii noi, tastați * (asterisc), apoi apăsați bara de spațiu sau tasta Tab.

 2. Tastați orice text doriți. Un element listă cu marcatori rotunzi este creat automat după ce apăsați pe Enter.

 3. Pentru a crea un nou element de listă, apăsați pe Enter.

 4. Pentru a opri crearea listei, apăsați pe Enter, apoi tasta Backspace.

Crearea unei liste numerotate pe măsură ce tastați

 1. La începutul unui rând nou, tastați 1. (numărul 1 urmat de un punct), apoi apăsați bara de spațiu sau tasta Tab.

 2. Tastați textul dorit. Un element de listă numerotată este creat automat după ce apăsați pe Enter.

 3. Pentru a crea un nou element de listă, apăsați pe Enter.

 4. Pentru a opri crearea listei, apăsați pe Enter, apoi tasta Backspace.

Indentarea elementelor dintr-o listă

 1. Selectați elementele de listă pe care doriți să le indentați.

 2. Alegeți ce doriți să faceți:

  • Pentru a mări indentarea, apăsați Alt + H, apoi A și I.

  • Pentru a micșora indentarea, apăsați Alt + H, apoi A și o.

Adăugarea unui hyperlink

Puteți să adăugați hyperlinkuri care deschid o pagină web, o altă parte a prezentării sau alt fișier. De asemenea, puteți adăuga un link mailto care deschide automat un mesaj de e-mail nou către o anumită adresă de e-mail.

Crearea unui link la o pagină web

 1. Amplasați punctul de inserare în locul în care doriți să adăugați linkul în prezentare.

 2. Pentru a adăuga un link la o pagină web, apăsați Ctrl + K.

 3. Apăsați tasta Tab până când auziți: "adresă". Tastați adresa paginii web.

 4. Pentru a adăuga text care se afișează ca text link în locul adresei, apăsați tasta Tab până când auziți: "text de afișat". Tastați textul.

 5. Pentru a adăuga linkul, apăsați pe Enter.

Crearea unui link la un fișier existent

 1. Amplasați punctul de inserare în locul în care doriți să adăugați linkul în prezentare.

 2. Pentru a adăuga un link la un fișier, apăsați Ctrl + K.

 3. Apăsați tasta Tab până când auziți: "Răsfoire după fișier, buton". Pentru a selecta, apăsați Enter.

 4. Pentru a răsfoi la fișier, apăsați tasta Tab până când auziți un nume de folder, de exemplu, "acest PC". Apăsați tasta săgeată în sus sau în jos pentru a parcurge folderele și tasta săgeată la dreapta pentru a afișa subfoldere. Veți auzi numele de foldere în timp ce navigați.

 5. Atunci când găsiți folderul potrivit, apăsați pe Enter. Veți auzi numele unui fișier din folder.

 6. Apăsați tasta Tab și tasta săgeată în sus sau în jos pentru a parcurge fișierele până când auziți numele fișierului pe care îl doriți și apăsați pe Enter pentru a-l selecta.

 7. Pentru a adăuga linkul, apăsați pe Enter.

Crearea unui link la un diapozitiv din prezentare

 1. Amplasați punctul de inserare în locul în care doriți să adăugați linkul.

 2. Pentru a adăuga un link la un diapozitiv din prezentare, apăsați Ctrl + K.

 3. Apăsați Ctrl + Tab până când auziți: "Selectați un punct în acest document."

 4. Pentru a selecta diapozitivul pe care doriți să îl legați, apăsați tasta săgeată în jos până ce auziți numele diapozitivului.

 5. Pentru a adăuga linkul, apăsați pe Enter.

Crearea unui link la o adresă de e-mail

 1. Amplasați punctul de inserare în locul în care doriți să adăugați linkul în prezentare.

 2. Pentru a adăuga o adresă de e-mail, apăsați Ctrl + K.

 3. Apăsați Ctrl + Tab până când auziți: "adresă de E-mail. Se editează textul”.

 4. Tastați adresa de e-mail.

 5. Pentru a adăuga text care se afișează în textul linkului în locul adresei pe care ați tastat-o, apăsați tasta Tab până când auziți: "text de afișat". Apoi tastați textul.

 6. Pentru a adăuga linkul, apăsați pe Enter.

Modificarea culorii textului

Puteți să modificați culoarea anumitor porțiuni de text din prezentare.

 1. Selectați textul pe care doriți să-l colorați.

 2. Pentru a schimba culoarea, apăsați Alt + H, apoi F și C. Veți auzi: "culori tematice".

 3. Apăsați tasta Tab până când auziți culoarea și umbra dorită.

 4. Pentru a selecta culoarea, apăsați pe Enter.

Modificarea culorii textului unui hyperlink

Culoarea textului hyperlinkului poate fi modificată în întreaga prezentare, aplicând modificări la coordonatorul de diapozitive.

 1. Pentru a deschide Coordonatorul de diapozitive, apăsați Alt+W, apoi M.

 2. Pentru a modifica schema de culori a coordonatorului de diapozitive, apăsați alt + M, apoi T, C și C.

 3. Apăsați tasta săgeată în sus până când auziți: "hyperlink". Apăsați Enter pentru a selecta.

 4. Apăsați tasta Tab până când auziți culoarea și umbra dorită. Apoi apăsați pe Enter.

 5. Pentru a salva modificările, apăsați Alt+S.

 6. Pentru a părăsi vizualizarea Coordonator de diapozitive și a reveni la Vizualizarea normală, apăsați Alt+W, apoi L.

Evidențierea textului

Puteți evidenția părțile importante ale prezentării. Părțile evidențiate vor capta atenția publicului.

Evidențierea textului

 1. Selectați textul pe care doriți să îl evidențiați.

 2. Pentru a deschide meniul Culoare evidențiere, apăsați Alt + H, T, apoi C.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga prin opțiunile de culoare, apoi apăsați pe Enter pentru a selecta o culoare.

Evidențierea textului utilizând efecte de text

 1. Selectați textul pe care doriți să îl evidențiați.

 2. Pentru a deschide meniul efect text, apăsați Alt + J, apoi D, T și X.

 3. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "strălucire", apoi apăsați pe Enter.

 4. Pentru a selecta varianta culoare și evidențiere, apăsați tasta Tab până când auziți opțiunea dorită, apoi apăsați pe Enter.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a lucra cu diapozitive în PowerPoint

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a partaja și a elabora în comun prezentări în PowerPoint

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a crea prezentări PowerPoint

Activități de bază pentru crearea unei prezentări în PowerPoint cu un cititor de ecran

Configurați dispozitivul pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în PowerPoint

Utilizați PowerPoint cu VoiceOver, cititorul de ecran iOS încorporat, pentru a adăuga și a formata text în diapozitive și a furniza audienței o prezentare bine structurată și ușor de urmărit, cu linkuri relevante la mai multe informații.

Note: 

În acest articol

Adăugarea de text la un diapozitiv

Atunci când deschideți prima dată PowerPoint, ecranul este scindat între panoul de miniaturi din stânga (dacă țineți telefonul în orientare vedere) sau în partea de jos (dacă țineți telefonul în orientarea portret), zona de editare a diapozitivului din mijloc și câmpul note în jos, sub zona de editare.

 1. În prezentarea dvs., selectați diapozitivul la care doriți să adăugați text. Pentru a selecta un diapozitiv, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Diapozitivul <numărul diapozitivului> din <numărul total de diapozitive>”, apoi trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți diapozitivul pe care doriți să îl selectați. Diapozitivele sunt anunțate pe măsură ce vă deplasați. Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Selectat”.

 2. Când ajungeți la diapozitivul la care doriți să adăugați text, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți tipul de casetă text și „Casetă text, câmp text”. În cazul în care caseta text conține deja text, VoiceOver citește textul pentru dvs. Pentru a selecta caseta text, atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a adăuga text, atingeți de două ori ecranul. Apoi tastați textul utilizând tastatura vizuală. Pentru a accesa tastatura, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Q”. Pentru a închide tastatura, trageți cu degetul spre stânga până când auziți: „Ascundere tastatură”. Atingeți de două ori ecranul.

 4. Pentru a naviga la următoarea casetă text, trageți cu degetul spre stânga până când auziți caseta text.

Adăugarea de marcatori și numerotare unui text

Puteți crea liste numerotate sau cu marcatori utilizând un cititor de ecran.

 1. Accesați diapozitivul în care doriți să începeți lista.

 2. Pentru a accesa panglica, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Afișare panglică”. Atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a vă deplasa la fila pornire de pe panglică, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți un nume de filă din panglică și "filă". Atingeți de două ori ecranul. Pentru a naviga la fila pornire , trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți: "fila pornire". Pentru a selecta, atingeți de două ori ecranul.

 4. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a crea o listă cu marcatori, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul, Marcatori”. Atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Marcatori.

  • Pentru a crea o listă numerotată, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul, Numerotare”. Atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Numerotare.

 5. Pentru a parcurge opțiunile din meniurile Marcatori și Numerotare, trageți cu degetul spre dreapta. VoiceOver anunță opțiunile în timp ce vă deplasați. Când ajungeți la o opțiune pe care doriți să o utilizați, atingeți de două ori ecranul pentru a o selecta. Marcatorii sau numerele sunt inserate.

 6. Pentru a închide panglica, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: "Ascundere panglică, buton". Atingeți de două ori ecranul.

 7. Panglica se închide și focalizarea se mută pe listă. Tastatura vizuală devine disponibilă și puteți să tastați textul.

Crearea unei liste cu marcatori pe măsură ce tastați

 1. Selectați caseta text unde doriți să începeți lista.

 2. Navigați la * (asterisc) pe tastatura vizuală. Atingeți de două ori ecranul pentru a-l selecta. Apoi navigați la space și atingeți de două ori ecranul.

 3. Tastați textul elementului de listă utilizând tastatura vizuală. Când ați terminat, navigați la tasta return și atingeți de două ori ecranul pentru a o selecta.

  PowerPoint pornește automat o listă cu marcatori.

Crearea unei liste numerotate pe măsură ce tastați

 1. Selectați caseta text unde doriți să începeți lista.

 2. Utilizând tastatura vizuală, tastați 1. (numărul 1 și un punct). Apoi navigați la space și atingeți de două ori ecranul.

 3. Tastați textul elementului de listă utilizând tastatura vizuală. Când ați terminat, navigați la tasta return și atingeți de două ori ecranul pentru a o selecta.

  PowerPoint pornește automat o listă numerotată.

Adăugarea sau editarea unui hyperlink

Puteți să adăugați hyperlinkuri care deschid o pagină web. De asemenea, puteți adăuga un link mailto care utilizează contul de e-mail de pe iPhone pentru a crea un nou mesaj de e-mail cu adresa definită completată automat.

Crearea unui link la o pagină web

 1. Deplasați-vă la diapozitivul în care doriți să adăugați linkul.

 2. Tastați adresa web utilizând tastatura vizuală, apoi navigați la tasta space sau return. Atingeți de două ori ecranul pentru a apăsa tasta. PowerPoint creează automat hyperlinkul.

Crearea unui link la un mesaj de e-mail nou

 1. Deplasați-vă la diapozitivul în care doriți să adăugați linkul.

 2. Tastați adresa de e-mail utilizând tastatura vizuală, apoi navigați la tasta space sau return. Atingeți de două ori ecranul pentru a apăsa tasta. PowerPoint creează automat linkul.

Editarea unui hyperlink

 1. Pentru a edita un hyperlink, plasați cursorul pe acesta și atingeți de două ori ecranul cu două degete. Veți auzi adresa hyperlinkului.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: "Editare, buton". Se deschide meniul Editare link.

 3. Pentru a modifica textul afișat pentru un hyperlink, navigați la câmpul text Afișare. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți adresa curentă și „Afișare”. Atingeți de două ori ecranul. Apoi utilizați tastatura vizuală pentru a edita textul afișat.

  Sfat: Puteți să ștergeți rapid textul afișat curent fără a utiliza tastatura. Pentru a șterge textul afișat curent, în câmpul text Afișare, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: „Butonul Ștergere text”. Apoi atingeți de două ori ecranul pentru a-l selecta.

 4. După ce tastați textul dorit pentru afișare, trageți cu degetul la stânga până când auziți: „Butonul Gata”. Atingeți de două ori ecranul.

 5. Textul afișat a fost modificat și focalizarea se mută la prezentare.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a lucra cu diapozitive în PowerPoint

Utilizarea unui cititor de ecran pentru citirea sau adăugarea notelor de vorbitor și a comentariilor în PowerPoint

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a crea prezentări PowerPoint

Activități de bază pentru crearea unei prezentări în PowerPoint cu un cititor de ecran

Configurați dispozitivul pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în PowerPoint

Utilizați PowerPoint pentru Android cu TalkBack, cititorul de ecran încorporat în Android, pentru a adăuga text și hyperlinkuri la o prezentare. De asemenea, puteți crea liste numerotate sau cu marcatori pentru a vă structura mai bine prezentările.

Note: 

În acest articol

Adăugarea de text la un diapozitiv

 1. Deși aveți o prezentare deschisă în PowerPoint, iar focalizarea este pe un diapozitiv, atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Butonul Editare”. Atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când găsiți caseta text unde doriți să adăugați text. Atingeți de două ori ecranul pentru a deschide caseta text pentru editare.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Editare text” și atingeți de două ori ecranul.

 4. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta textul.

 5. Trageți cu degetul în jos, apoi spre stânga pentru a închide tastatura.

  Cursorul rămâne în caseta text. Trageți din nou cu degetul în jos, apoi spre stânga pentru a reveni la vizualizarea de selectare a diapozitivului.

Adăugarea de marcatori și numerotare unui text

Puteți adăuga o listă cu marcatori sau numerotată la orice casetă text din prezentare.

 1. Deși aveți o prezentare deschisă în PowerPoint, iar focalizarea este pe un diapozitiv, atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Butonul Editare”. Atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când găsiți caseta text unde doriți să adăugați marcatori sau numere. Atingeți de două ori ecranul pentru a edita caseta text.

 3. Pentru a adăuga marcatori sau numerotare:

  • Pentru a adăuga un element de listă cu marcatori, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Nebifat, marcatori, buton, atingeți de două ori pentru a comuta”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a adăuga un element de listă numerotată, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Nebifat, numerotare, buton, atingeți de două ori pentru a comuta”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  Notă: Caseta text poate fi setată deja pentru a conține o listă în șablonul PowerPoint pe care îl utilizați. În acest caz, veți auzi „Bifat” în loc de „Nebifat”.

 4. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta elementul de listă.

 5. Pentru a adăuga un alt element de listă, glisați cu degetul în jurul colțului din dreapta jos al ecranului până când auziți: „Enter”. Ridicați degetul pentru a insera un element de listă nou și utilizați tastatura pentru a tasta.

 6. Când lista este gata, trageți cu degetul în jos, apoi spre stânga pentru a închide tastatura.

  Cursorul rămâne în caseta text. Trageți din nou cu degetul în jos, apoi spre stânga pentru a reveni la vizualizarea de selectare a diapozitivului.

Adăugați un hyperlink

 1. Deși aveți o prezentare deschisă în PowerPoint, iar focalizarea este pe un diapozitiv, atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Butonul Editare”. Atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când găsiți caseta text unde doriți să adăugați un hyperlink. Atingeți de două ori ecranul pentru a edita caseta text.

 3. Trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Nebifat, extindere, comutator”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Meniul File, activat”.

 4. Atingeți de două ori ecranul, apoi trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Fila Inserare, atingeți de două ori pentru a activa”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Meniul Link, atingeți de două ori pentru a-l activa”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Fereastra Link, adresă, editare.”

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Inserare link”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Casetă de editare pentru adresă”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 8. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta adresa hyperlinkului.

 9. Glisați cu degetul în jurul colțului din dreapta jos al ecranului până când auziți: „Gata”. Ridicați degetul pentru a insera linkul.

  Meniul Mai multe opțiuni este închis. Trageți cu degetul în jos, apoi spre stânga pentru a reveni la vizualizarea de selectare a diapozitivului.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a lucra cu diapozitive în PowerPoint

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a crea prezentări PowerPoint

Activități de bază pentru crearea unei prezentări în PowerPoint cu un cititor de ecran

Configurați dispozitivul pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în PowerPoint

Utilizați PowerPoint Mobile cu Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a adăuga text și hyperlinkuri la o prezentare. De asemenea, puteți crea liste numerotate sau cu marcatori pentru a vă structura mai bine prezentările.

Note: 

În acest articol

Adăugarea de text la un diapozitiv

 1. În timp ce editați un diapozitiv, trageți cu degetul spre dreapta până când găsiți caseta text în care doriți să adăugați text. Atingeți de două ori ecranul pentru a deschide caseta text pentru editare.

 2. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta textul.

 3. Glisați cu degetul în jurul marginii de jos a ecranului până când auziți: "înapoi, buton restrâns." Atingeți de două ori ecranul pentru a închide tastatura.

  Focalizarea se mută la butonul înapoi.

Adăugarea de marcatori sau numere la text

Puteți adăuga o listă cu marcatori sau numerotată la orice casetă text din prezentare.

 1. În timp ce editați un diapozitiv, trageți cu degetul spre dreapta până când găsiți caseta text în care doriți să adăugați marcatori sau numere. Atingeți de două ori ecranul pentru a edita caseta text.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a adăuga un element Listă cu marcatori, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Dezactivat, marcatori, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a adăuga un element Listă numerotată, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Dezactivat, numerotare, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta elementul de listă.

 4. Pentru a adăuga un alt element de listă, glisați cu degetul în jurul colțului din dreapta jos al ecranului până când auziți: „Enter”. Atingeți de două ori ecranul pentru a insera un element de listă nou și utilizați tastatura pentru a tasta.

 5. Pentru a termina lista, glisați cu degetul în jurul marginii de jos a ecranului până când auziți: "înapoi, buton restrâns." Atingeți de două ori ecranul pentru a închide tastatura.

  Focalizarea se mută la butonul înapoi .

Adăugați un hyperlink

 1. În timp ce editați un diapozitiv, trageți cu degetul spre dreapta până când găsiți caseta text în care doriți să adăugați un hyperlink. Atingeți de două ori ecranul pentru a edita caseta text.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Mai multe opțiuni, buton restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți "listă selector de tabulatori", urmată de fila selectată curent, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți "Inserare", apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Link”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Fereastra Link, adresă, editare.”

 6. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta adresa hyperlinkului.

 7. Glisați cu degetul în jurul colțului din dreapta jos al ecranului până când auziți: „Enter”. Atingeți de două ori ecranul pentru a insera linkul.

  Focalizarea revine la diapozitiv.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a lucra cu diapozitive în PowerPoint

Utilizarea unui cititor de ecran pentru imprimarea prezentărilor în PowerPoint

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a crea prezentări PowerPoint

Activități de bază pentru crearea unei prezentări în PowerPoint cu un cititor de ecran

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în PowerPoint

Utilizați PowerPoint pentru web cu tastatura și un cititor de ecran pentru a adăuga text și hyperlinkuri la prezentare. Am testat-o cu Naratorul, dar poate funcționa cu alți cititori de ecran, atât timp cât aceștia respectă standardele și tehnicile comune de accesibilitate.

Note: 

 • Dacă utilizați Naratorul cu Windows 10 Fall Creators Update, trebuie să dezactivați modul de scanare pentru a edita documente, foi de calcul sau prezentări cu Office pentru web. Pentru mai multe informații, consultați Dezactivarea modului virtual sau de navigare în cititoarele de ecran în Windows 10 Fall Creators Update.

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Pentru a afla mai multe despre cititoarele de ecran, accesați Cum funcționează cititoarele de ecran cu Microsoft Office.

 • Atunci când utilizați PowerPoint pentru web, vă recomandăm să folosiți Microsoft Edge ca browser web. Pentru că PowerPoint pentru web rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere) se aplică la browserul web, nu la PowerPoint pentru web.

În acest articol

Adăugarea de text la un diapozitiv

 1. În vizualizarea editare din PowerPoint pentru web, apăsați Ctrl + F6 în mod repetat până când auziți numărul diapozitivului curent. Focalizarea se află în panoul de miniaturi.

 2. Pentru a parcurge diapozitivele, apăsați tastele săgeată în sus sau în jos până când auziți numărul diapozitivului pe care doriți să-l editați.

 3. Apăsați Ctrl + F6 până când auziți: "panou diapozitiv".

 4. Pentru a muta focalizarea la primul substituent, apăsați tasta Tab. Naratorul anunță substituentul.

 5. Pentru a înlocui substituentul cu text, apăsați pe Enter și începeți să tastați. Când ați terminat, apăsați F2. Auziți: "panou diapozitiv".

 6. Pentru a trece la următorul substituent, apăsați tasta Tab. Naratorul anunță substituentul. Pentru a începe să adăugați text, apăsați pe Enter și tastați. Când ați terminat, apăsați F2.

Adăugați un hyperlink

 1. Pe un diapozitiv, selectați fragmentul de text la care doriți să adăugați un link și apăsați Ctrl + K. Veți auzi: "link, adresă, editare."

 2. Tastați sau lipiți adresa linkului și apăsați pe Enter.

  Caseta de dialog este închisă și linkul este adăugat la diapozitiv.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a lucra cu diapozitive în PowerPoint

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a edita imagini și tabele în PowerPoint

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a crea prezentări PowerPoint

Activități de bază pentru crearea unei prezentări în PowerPoint cu un cititor de ecran

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în PowerPoint

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×