Utilizarea unui câmp Memo pentru a stoca volume mari de informații

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Un câmp Memo pot fi utile pentru stocarea volume mari de informații alfanumerice. Unele utilizări tipice pentru acest tip de date ar fi o notă, comentarii, descrierea sau câmpul adresă, tipul de date Memo permite până la 65.536 de caractere alfanumerice cu opțiuni pentru a seta mai multe proprietăți, cum ar fi formatarea de text îmbogățit. Atunci când se utilizează tipul de date Memo într-o bază de date Web, valorile care conțin mai mult 8.192 de caractere sunt trunchiate.

Acest subiect vă arată cum să adăugați un câmp memo la tabelele dintr-o nouă sau existentă Microsoft Access 2010 pentru a bază de date client.

Ce intenționați?

Înțelegerea tipul de date Memo

Moduri de a adăuga un câmp Memo

Adăugarea unui câmp Memo în vizualizarea proiect

Ștergerea unui câmp Memo

Referințe pentru proprietățile câmpului Memo

Înțelegerea tipul de date Memo

Dacă sunteți familiarizat cu Access, rețineți că datele într-o bază de date este stocată în unul sau mai multe tabele. Utilizați vizualizări diferite pentru a afișa datele, cum ar fi, un vizualizare Foaie de date, un formular sau un raport. Fiecare tabel constă dintr-un set de câmpuri (coloane) și fiecare proprietate de câmp este setat să accepte un singur tip de date specifice. De exemplu, pentru a stoca set de date și ore proprietatea câmpul de date dată/oră tastați. Puteți să introduceți volume mari de text și numerice date în câmpul Memo. De asemenea, dacă proiectantul bazei de date setează câmpul pentru a accepta formatări de text îmbogățit, puteți aplica tipuri de formatare care puteți găsi în mod normal în programele de procesare de text, cum ar fi Word. De exemplu, aplicați diferite fonturi și dimensiuni de font la anumite caractere în text și a le face aldin sau cursiv și etc. De asemenea, puteți adăuga limbaj de marcare Hypertext (HTML) etichete la date. Pentru mai multe informații despre setarea proprietății un tabel, consultați Introducere în tabele.

Specificațiile câmpului Memo

Câmpurile de tip memo în Access 2010 pot stoca până la 1 gigabyte de caractere, sau 2 gigabytes de stocare (2 octeți fiecare caracter), de care poate afișa 65.535 caractere într-o casetă text de control dintr-un formular sau raport. În plus, acum puteți aplica formatare de text îmbogățit la datele dintr-un câmp Memo. De exemplu, puteți seta culorile, modificarea fonturilor și asigurați date aldin sau cursiv.

Moduri de a adăuga un câmp Memo

Access furnizează mai multe modalități de a adăuga un câmp Memo într-un tabel nou sau existent. Puteți adăuga câmpul din vizualizarea foaie de date sau vizualizarea proiect a unui tabel nou sau existent în baza de date Access. Atunci când utilizați vizualizarea proiect pentru a adăuga un câmp Memo, de asemenea, puteți seta mai multe proprietăți de câmp, cum ar fi formatul text îmbogățit, o listă de valori de căutare. Pentru mai multe informații despre proprietățile pe care le puteți seta pentru un câmp Memo, consultați secțiunea referințe de proprietate de câmp Memo.

Începutul paginii

Adăugarea unu câmp Memo în vizualizarea Foaie de date

Următorii pași vă arată cum să plasați un câmp Memo nou într-un tabel din vizualizarea foaie de date.

Adăugarea unui câmp Memo la sfârșitul unui tabel

 1. Deschideți tabelul în vizualizarea Foaie de date.

 2. Faceți clic pe antetul de coloană, Faceți clic pentru Adăugare și selectați Memo.

 3. Faceți dublu clic pe rândul antet și introduceți un nume pentru câmpul nou.

insert a new field in a table

Adăugarea unui câmp Memo între două câmpuri

 1. Faceți clic dreapta pe coloana din dreapta a poziția în care doriți să adăugați noul câmp Memo și selectați Inserare câmp.

 2. Selectați câmpul și faceți clic pe Câmpuri fila.

 3. Faceți clic pe Mai multe câmpuri Selectați Memo .

 4. Faceți dublu clic pe rândul antet și introduceți un nume pentru câmpul nou.

locate the Memo field data type under more fields

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp Memo în vizualizarea Proiectare

De asemenea, puteți utiliza vizualizarea proiect pentru a adăuga un câmp Memo într-un tabel nou sau existent. Spre deosebire de vizualizarea foaie de date, Vizualizare proiect vă permite să controlați fiecare câmp și proprietate într-un tabel. Pașii din această secțiune vă arată cum să adăugați un câmp Memo la tabelele noi și existente și cum să setați câmp Memo pentru editarea de text îmbogățit.

Adăugarea unui câmp Memo la un tabel existent

 1. În panoul de navigare, faceți clic dreapta pe tabelul pe care doriți să adăugați câmpul Memo la și faceți clic pe Vizualizare proiect.

 2. În coloana Nume câmp din instrumentul de proiectare, introduceți numele de câmp Memo. De exemplu: "Adresa", "Note" sau "Comentarii".

 3. Faceți clic pe coloana Tip de date de lângă numele câmpului și alegeți Memodin listă.

  add a new fieldto a table from design view

 1. Salvați modificările.

  Notă: Utilizarea panoului de Proprietăți de câmp pentru a seta proprietățile pentru câmpuri individuale. De exemplu, puteți utiliza panoul pentru a modifica formatul Text Rich textul sau să modificați valorile dintr-un câmp de căutare.

Adăugarea unui câmp Memo la un tabel nou

 1. În fila fișier , faceți dublu clic pe Deschidere.

 2. Îndeschide caseta de dialog, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.

 4. Faceți clic cu butonul din dreapta pe fila document pentru tabelul nou, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 5. Dacă apare caseta de dialog Salvare ca , furnizați un nume pentru tabelul nou.

 6. În coloana Nume câmp, selectați primul rând necompletat și introduceți un nume pentru câmp. De obicei, pentru un câmp de tip Memo se aplică nume precum "Comentarii" sau "Note".

 7. Faceți clic pe coloana Tip de date de lângă numele câmpului și alegeți Memo din listă.

 8. Salvați modificările.

  Sfat: Utilizarea panoului de Proprietăți de câmp pentru a seta proprietățile pentru câmpuri individuale. De exemplu, puteți utiliza panoul pentru a modifica formatul Text Rich textul sau să modificați valorile dintr-un câmp de căutare.

Dacă legați o casetă text la câmpul de memorii, de asemenea, trebuie să setați proprietatea Text Format pentru caseta text pentru a Text îmbogățit.

Pentru mai multe informații despre formatarea datelor ca text îmbogățit, consultați introducerea sau editarea datelor într-un control sau o coloană care acceptă text îmbogățit.

Începutul paginii

Ștergerea unui câmp Memo

Utilizați vizualizarea foaie de date sau pe Vizualizare proiect pentru a elimina un câmp Memo dintr-un tabel.

Avertisment: 

Atunci când ștergeți un câmp Memo care conține date, pierdeți datele permanent și nu se poate anula ștergerea. Trebuie să faceți backup bazei de date înainte să ștergeți orice câmpuri tabel sau alte elemente de bază de date.

Ștergerea unui câmp Memo din vizualizarea Foaie de date

 1. Deschideți baza de date și în panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabelul pe care doriți să îl modificați.

 2. Găsiți câmpul Memo, faceți clic dreapta pe rândul antet (nume) și faceți clic pe Ștergere câmp.

 3. Faceți clic pe Da pentru a confirma ștergerea.

Ștergerea unui câmp Memo în vizualizarea Proiectare

 1. Deschideți baza de date și în panoul de navigare, faceți clic dreapta pe tabelul pe care doriți să îl modificați și faceți clic pe Vizualizare proiect.

 2. Faceți clic dreapta pe selectorul de rând (pătratul necompletată) lângă câmp Memo și faceți clic pe Ștergere rânduri.

 3. Faceți clic pe Da pentru a confirma ștergerea.

Începutul paginii

Referințe pentru proprietățile câmpului Memo

Când utilizați vizualizarea Proiectare pentru a adăuga un câmp Memo la un tabel, aveți posibilitatea să setați și să modificați un număr de proprietăți pentru câmp. Acest tabel listează proprietățile câmpului Memo și descrie ce face fiecare, inclusiv implicațiile setării și modificării proprietăților.

Proprietate

Utilizare

Format

Introduceți caracterele de formatare particularizate pentru a defini un format de afișare. Formatele definite aici apar în foile de date, formulare și rapoarte.

Legendă

Specifică numele câmpului Text. Proprietatea acceptă până la 2.048 de caractere. Dacă nu specificați o legendă, Access aplică numele de câmp implicit.

Valoare implicită

Automat atribuie valoarea specificată în acest câmp atunci când se adaugă o înregistrare nouă. De exemplu, dacă specificați o valoare cum ar fi "Introduceți până la 65 KB de text." Acest lucru ar reaminti utilizatorilor care le puteți introduce 255 de caractere.

Regulă de validare

Specifică cerințele pentru datele introduse într-o înregistrare, câmp sau control. Când introduceți date care încalcă regula definită pentru câmp, aveți posibilitatea să utilizați proprietatea Validare text pentru a specifica mesajul de eroare rezultat. Lungime maximă: 2.048 caractere.

Pentru mai multe informații despre utilizarea regulilor de validare, consultați articolul restricționarea introducerii datelor utilizând o regulă de validare.

Text de validare

Specifică textul în mesajul de eroare care apare când utilizatorii încalcă o regulă de validare. Pentru mai multe informații despre crearea de reguli de validare, consultați articolul restricționarea introducerii datelor utilizând o regulă de validare.

Necesar

Când este setat la Da, trebuie să introduceți o valoare în câmp sau în orice controale legate la câmp și că valoarea nu poate fi nulă.

Se permite lungime zero

Când este setată la Da, se pot introduce șiruri de lungime zero într-un câmp. Un șir de lungime zero nu conține caractere și îl utilizați pentru a indica faptul că știți că nu există valori pentru un câmp. Un șir de lungime zero se introduce prin tastarea a două ghilimele duble fără spațiu între ele ("").

Indexat

Utilizați indexurile pentru a crește viteza operațiunilor de interogare, sortare și grupare executate pentru volume mari de date. De asemenea, se utilizează pentru a împiedica utilizatorii de la introducerea informațiilor dublură. Opțiuni:

 • Fără: dezactivează indexare (implicit)

 • Da (cu dubluri): Indexurile câmpul și permite valori dublate. De exemplu, poate avea dublate prenumelui și numelui.

 • Da (fără dubluri): Indexurile câmpul și nu permite valori dublate.

Compresie Unicode

Access utilizează Unicode pentru a reprezenta datele în câmpurile Text, Memo și Hyperlink. Unicode ocupă mai mult spațiu deoarece utilizează 2 octeți pentru fiecare caracter în loc de unu. Pentru a reduce dimensiunea fișierului, valoarea implicită a proprietății Compresie Unicode pentru un câmp Text, Memo sau Hyperlink este Da. Când este setată la Da, orice caracter al cărui prim octet este 0 este comprimat atunci când este stocat și decomprimat atunci când este regăsit.

Datele dintr-un câmp Memo nu se comprimă decât dacă necesită spațiu de stocare de 4.096 octeți sau mai puțin după compresie. Astfel, conținutul unui câmp Memo poate fi comprimat într-o înregistrare dar este posibil să nu fie comprimat în alta.

Mode IME

Specificați un Editor metodă de intrare, un instrument pentru utilizarea versiunilor de Access în limba engleză cu fișierele create în limba japoneză sau coreeană. Valoare implicită: Fără control. Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei proprietăți, apăsați F1.

Mod propoziție IME

Specifică tipurile de date care pot fi introduse cu un Editor metodă de intrare. Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei proprietăți, apăsați F1.

Etichete inteligente

Specificați una sau mai multe etichete inteligente pentru câmp și orice controale legate la câmp. Etichetele inteligente sunt componente care recunosc tipurile de date dintr-un câmp și permit executarea de acțiuni pe baza tipului respectiv. De exemplu, într-un câmp Adresă de poștă electronică, o etichetă inteligentă poate începe un mesaj nou de poștă electronică sau adăuga adresa la o listă de persoane de contact.

Faceți clic pe Butonul Generator pentru a vedea o listă de etichete inteligente disponibile.

Format text

Activează sau dezactivează editarea text îmbogățit. Selectați Text îmbogățit pentru a activa editarea text îmbogățit.

Notă: Dacă activați editarea text îmbogățit pentru un câmp, apoi legați un control casetă text la câmp, trebuie să activați editarea text îmbogățit și pentru controlul respectiv.

Aliniere text

Specifică alinierea datelor într-un câmp Memo. Aveți următoarele opțiuni:

 • Generale: Aliniază textul la stânga, numere și date la dreapta

 • Stânga: aliniază toate textului, a datelor și numerelor la stânga

 • Centru: centre de toate text, date și numere

 • Dreapta: aliniază toate textului, a datelor și numerelor la dreapta

 • Distribui: justifică toate text, a datelor și numerelor uniform împotriva ambele părți ale câmp sau a casetei text

Numai adăugare

Determină dacă pentru a urmări modificările de valoare câmp.

Există două setări:

 • Da: urmărește modificările. Pentru a vizualiza istoricul de valori de câmp, faceți clic dreapta pe câmpul și apoi faceți clic pe Afișare istoric de coloană.

 • Fără: urmărirea modificărilor.

Avertisment: Setarea acestei proprietăți la Nu șterge tot istoricul existent al valorii câmp.


Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×