Utilizarea tipului de date Număr mare

Utilizarea tipului de date Număr mare

Tipul de date Număr mare stochează o valoare numerică non-monetară și este compatibil cu tipul de date SQL_BIGINT din ODBC. Utilizați acest tip de date pentru a calcula eficient numerele mari.

Interval tip de date Număr mare

Îl puteți adăuga drept câmp într-un tabel Access. De asemenea, puteți să creați o legătură sau să importați din baze de date cu un tip de date corespunzător, cum ar fi tipul de date bigint SQL Server. Pentru a adăuga tipul de date Număr mare, aveți nevoie de Access 2016 (16.0.7812 sau o versiune mai recentă).

În acest articol

Adăugarea unui câmp Număr mare într-un tabel

Legarea la sau importul dintr-o bază de date externă cu suportul pentru tipul de date SQL_BIGINT

Înțelegerea impactului suportului pentru tipul de date Număr mare

Considerente de compatibilitate inversă

Adăugarea unui câmp Număr mare într-un tabel

Tipul de date Număr mare (opt byți) vă oferă o gamă mult mai mare pentru calcule decât tipul de date Număr (patru byți). De exemplu, tipul de date Număr are o gamă cuprinsă între -2^31 și 2^31-1, dar tipul de date Număr mare are o gamă cuprinsă între -2^63 și 2^63-1. Pentru mai multe informații, consultați Introducere în tipurile de date și proprietățile câmpului.

Atunci când adăugați un câmp Număr mare într-un tabel și salvați proiectul tabelului, ați activat în mod eficient tipul de date Număr mare, iar baza de date nu mai este compatibilă cu versiunile anterioare de Access. Înainte de a salva proiectul tabelului, primiți o notificare cu un mesaj de avertisment în cazul în care trebuie să păstrați baza de date compatibilă. Pentru mai multe informații, consultați Considerente de compatibilitate inversă.

Începutul paginii

Legarea la sau importul dintr-o bază de date externă cu suportul pentru tipul de date SQL_BIGINT

De asemenea, puteți utiliza tipul de date Număr mare pentru a lucra eficient cu datele importate sau legate, cum ar fi o bază de date SQL Server, care utilizează tipul de date bigint. Înaintea suportului pentru tipul de date Număr mare, Access transforma tipul de date echivalent pentru tipul de date Text scurt.

Cu tipul de date Număr mare activat pentru operațiuni de legare și de import, puteți să legați la și să importați din surse de date externe utilizând un driver ODBC care acceptă tipul de date SQL_BIGINT, inclusiv o cheie primară, bazată pe acel tip de date. De exemplu, puteți utiliza driver ODBC instalat cu Windows pentru a vă conecta la aceste surse de date externe sau vă puteți conecta la alte baze de date în format de fișier Access 2016 (.accdb) cu câmpuri Număr mare.

Activarea tipului de date Număr mare

În mod implicit, tipul de date Număr mare nu este activat pentru operațiuni de legare și de import. Dar puteți să activați explicit suportul prin configurarea opțiunii de Access Acceptare tip de date Bigint pentru tabelele legate/importate. Când încercați să configurați această opțiune, primiți o notificare cu un mesaj de avertisment în cazul în care trebuie să păstrați baza de date compatibilă. După ce setați opțiunea, baza de date nu mai este compatibilă cu versiunile anterioare de Access.

Pentru mai multe informații, consultați Setarea opțiunilor de utilizator pentru baza de date curentă și Considerente de compatibilitate inversă.

Tabelele existente nu sunt convertite automat

Prin activarea acceptării tipului de date Număr mare nu se modifică automat tipul de date din tabelele existente. Poate ați legat la sau ați importat anterior dintr-o sursă de date utilizând un driver ODBC care acceptă tipul de date SQL_BIGINT (cum ar fi tipul de date bigint SQL Server). În ambele cazuri, Access transformă câmpul în tip de date Text scurt. Pentru a modifica tipul de date în Număr mare, procedați astfel:

Tabel legat    Activați opțiunea de asistență BigInt, apoi reîmprospătați tabelele legate, utilizând Manager de tabele legate (Selectați Date externe > Manager de tabele legate, selectați tabelele relevante, apoi selectați OK). Aceasta transformă coloana din Text scurt în tip de date Număr mare.

Tabel importat    Modificați câmpul care conține tipul de date Text scurt în tip de date Număr mare (deschideți tabelul în Vizualizare proiect, selectați câmpul în coloana Tip de date, alegeți Număr mare din lista de tipuri de date, apoi salvați modificările).

Începutul paginii

Înțelegerea impactului suportului pentru tipul de date Număr mare

Înainte de a începe să utilizați tipul de date Număr mare, este foarte important să înțelegeți impactul pe care l-ar putea avea asupra bazelor dvs. de date Access.

Marcarea formatului de fișier Access 2007-2016 (.accdb) în Access 2016

Pentru a rezuma, există două modalități în care puteți activa suportul pentru tipul de date Număr mare: atunci când adăugați un câmp într-un tabel local cu tipul de date Număr mare și atunci când setați opțiunea de Access Acceptare tip de date Bigint pentru tabelele legate/importate. Însă, activarea suportului pentru tipul de date Număr mare este o modificare permanentă în baza de date care nu poate fi anulată. În fiecare caz, Access afișează un mesaj de avertisment înainte să efectuați modificarea.

În culise, activarea tipului de date Număr mare marchează formatul de fișier Access 2007-2016 (.accdb) în Access 2016. Faptul că ați marcat un format de fișier bază de date înseamnă că ați operat o modificare specifică formatului de fișier, versiunea bazei de date a crescut, în schimb formatul de fișier a rămas la fel. Atunci când încercați să deschideți baza de date în Access 2013 sau în Access 2016, Access citește marcajul în felul următor:

 • Dacă versiunea de bază de date este mai mică decât 16.7, tipul de date Număr mare nu este activat și puteți deschide baza de date.

 • Dacă versiunea de bază de date este 16.7 sau mai mare, tipul de date Număr mare este activat și puteți deschide baza de date numai în Access 2016.

Rezumarea suportului pentru tip de date Număr mare pentru versiunile produsului

Următorul tabel rezumă situații posibile care pot apărea atunci când utilizați tipul de date Număr mare pentru versiuni diferite de produs. Rețineți că activarea are loc atunci când adăugați un tip de date Număr mare într-un tabel și salvați proiectul sau setați opțiunea de a activa legarea și importul.

Sfat: Pentru mai multe informații despre vizualizarea numărului de versiune de produs, consultați Ce versiune de Office utilizez?

Starea tipului de date Număr mare

Versiunea produsului: Numărul de versiune pentru Access 2013 și Access 2016 este mai mic decât 16.0.7812

Versiunea produsului: Numărul de versiune pentru Access 2016 este 16.0.7812 sau o versiune ulterioară

Activat

Nu puteți deschide baza de date și primiți un mesaj de eroare cu un link de ajutor.

Pentru a rezolva această situație, consultați „Eliminarea suportului pentru tipul de date Număr mare dintr-o bază de date în formatul de fișier Access 2007-2016”

Puteți deschide baza de date.

Câmpurile de tabel locale definite cu tipul de date Număr mare sunt tratate ca numere mari.

Puteți reîmprospăta tabelele legate. În cazul în care coloanele au fost tratate anterior ca tip de date Text scurt, acestea sunt convertite automat la tipul de date Număr mare.

Neactivat

Puteți deschide baza de date.

Puteți reîmprospăta tabelele legate. În cazul în care coloanele din tabelul legat se bazează pe tipul de date BigInt și au fost convertite la tipul de date Text scurt, ele rămân neschimbate.

Versiunea de fișier bază de date rămâne aceeași.

Puteți deschide baza de date.

Puteți reîmprospăta tabelele legate. În cazul în care coloanele din tabelul legat se bazează pe tipul de date BigInt și au fost convertite la tipul de date Text scurt, ele rămân neschimbate.

Versiunea de fișier bază de date rămâne aceeași.

Notă: Tipul de date Număr mare nu este în niciun caz acceptat cu formate de fișier Access (.mdb) anterioare formatului de fișier Access 2007-2016.

Determinați dacă baza de date Access are tipul de date Număr mare activat

Este posibil să moșteniți o bază de date Access și să doriți să stabiliți dacă tipul de date Număr mare este activat. Puteți face următoarele lucruri:

Examinați pe bara de titlu   Dacă baza de date a fost marcată, bara de titlu spune <nume bază de date> (Access 2016). În caz contrar, bara de titlu spune <nume bază de date> (Access 2007-2016).

Examinați prin program Vizualizați numărul de versiune al bazei de date curente. Apăsați CTRL + G pentru a afișa fereastra de execuție Visual Basic, introduceți ?CurrentDb().Version și apăsați pe Enter. Dacă valoarea returnată este mai mică decât 16.7, suportul nu este activat. Dacă valoarea returnată este 16.7 sau mai mare, suportul este activat.

Începutul paginii

Considerente de compatibilitate inversă

Este important să înțelegeți mediul bazei dvs. de date dacă doriți să păstrați compatibilitatea inversă cu diferite formate de fișier. Pentru mai multe informații despre toate formatele de fișier Access, consultați Ce format de fișier Access trebuie să utilizez?

Iată care sunt cele trei alternative de luat în considerare.

Mențineți mediul curent de format de fișier al bazei dvs. de date partajate

Pentru a păstra un mediu de format de fișier de date partajat cu bazele de date în formatul de fișier Access 2007-2016 (.accdb) și formatele de fișier anterioare (.mdb), procedați astfel:

Adăugarea suportului pentru tipul de date Număr mare la o bază de date în formatul de fișier Access 2007-2016

Pentru a adăuga suportul pentru tipul de date Număr mare la o bază de date în formatul de fișier Access 2007-2016 (.accdb), procedați astfel:

 1. Deschideți baza de date în Access 2016 (16.0.7812 sau o versiune ulterioară).

 2. Activați tipul de date Număr mare pentru operațiuni de legare și de import. Pentru mai multe informații, consultați Selectarea setărilor pentru modul în care se afișează și se stochează datele în baza de date.

 3. Reîmprospătați tabelele legate utilizând Manager de tabele legate (Selectați Date externe>Manager de tabele legate, selectați tabelele relevante, apoi selectați OK).

  SAU

  Adăugați un câmp cu tipul de date Număr mare într-un tabel și salvați proiectul de tabel.

În consecință, câmpurile care au avut tipul de date Text scurt se transformă în tip de date Număr mare.

Eliminarea suportului pentru tipul de date Număr mare dintr-o bază de date în formatul de fișier Access 2016

Nu puteți deschide o bază de date în formatul de fișier Access 2016 din versiunile de Access anterioare Access 2016. Pentru a rezolva această problemă, procedați astfel:

 1. Creați o nouă bază de date în formatul de fișier 2007-2016 și asigurați-vă că suportul pentru tipul de date Număr mare pentru operațiuni de legare și import nu este activat. Pentru mai multe informații, consultați Setarea opțiunilor de utilizator pentru baza de date curentă.

 2. În noua bază de date, importați obiectele pe care le doriți din baza de date inițială.

 3. În noua bază de date, legați-vă la tabelele din baza de date inițială.

În consecință, câmpurile care au avut tipul de date Număr mare sunt convertite în tip de date Text scurt, iar noua bază de date este compatibilă cu toate formatele de fișier anterioare Access 2007-2016 (.accdb).

Începutul paginii

Consultați și

Alegeți între versiunea de Office pe 64 de biți sau 32 de biți

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider