Utilizarea Pachetului de instrumente de analiză pentru a efectua analize complexe ale datelor

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Dacă aveți nevoie să dezvoltați analize tehnice sau statistice complexe, aveți posibilitatea să economisiți timp utilizând Pachetul de instrumente de analiză. Furnizați datele și parametrii pentru fiecare analiză, iar instrumentul utilizează funcțiile macrocomandă tehnice și de statistică potrivite pentru a calcula și a afișa rezultatele într-un tabel de rezultate. Unele instrumente generează diagrame odată cu tabelele de rezultate.

Funcțiile de analiză a datelor se utilizează într-o singură foaie de lucru la un moment dat. Atunci când se execută analize de date pe foi de lucru grupate, rezultatele vor apărea pe prima foaie de lucru, iar pe foile de lucru rămase vor apărea tabele formatate necompletate. Pentru a rula analize de date pe partea rămasă a foilor de lucru, se recalculează instrumentul de analiză pentru fiecare foaie de lucru.

Pachetul de instrumente de analiză include instrumentele descrise în secțiunile următoare. Pentru a le accesa, faceți clic pe Analize date în grupul Analiză din fila Date . În cazul în care comanda Analize date nu este disponibilă, trebuie să încărcați programul de completare Pachet instrumente analiză.

 1. Faceți clic pe fila Fișier, pe Opțiuni, apoi faceți clic pe categoria Programe de completare.

  Dacă utilizați Excel 2007, faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine buton Office și apoi faceți clic pe Opțiuni Excel

 2. În caseta Gestionare, selectați Programe de completare Excel, apoi faceți clic pe Salt.

  Dacă utilizați Excel pentru Mac, în meniul fișier, accesați Instrumente > Adăugare Excel - uri

 3. În caseta Programe de completare , bifați caseta de selectare Pachet instrumente analiză și apoi faceți clic pe OK.

  • Dacă Pachet instrumente analiză nu este listat în caseta Programe de completare disponibile , faceți clic pe Răsfoire pentru a-l găsi.

  • Dacă vi se comunică faptul că Pachet instrumente analiză nu este instalat pe computerul dvs., faceți clic pe Da pentru a-l instala.

Notă: Pentru a include funcții VBA (Visual Basic for Application) pentru Pachet instrumente analiză, aveți posibilitatea să încărcați programul de completare Pachet instrumente analiză - VBA la fel cum încărcați Pachet instrumente analiză. în caseta Programe de completare disponibile , bifați caseta de selectare Pachet instrumente analiză - VBA .

Instrumentele de analiză Anova furnizează diferite tipuri de analiză de varianță. Instrumentul de utilizat depinde de numărul factorilor și de numărul eșantioanelor pe care le aveți din cadrul populațiilor pe care le testați.

ANOVA: Singur Factor

Acest instrument efectuează o analiză simplă de varianță asupra datelor pentru două sau mai multe eșantioane. Analiza furnizează o testare a ipotezei că fiecare eșantion este derivat din aceeași distribuție de probabilitate de bază față de ipoteza că distribuția de probabilitate de bază nu este aceeași pentru toate eșantioanele. Dacă există doar două eșantioane, aveți posibilitatea să utilizați funcția de foaie de lucru T.TEST. Cu mai mult de două eșantioane, nu există o generalizare convenabilă pentru funcția T.TEST, ci se poate utiliza numai modelul Single Factor Anova.

ANOVA: Dublu-Factor cu replicare

Acest instrument de analiză este util când datele pot fi clasificate după două dimensiuni diferite. De exemplu, într-un experiment pentru măsurarea înălțimii plantelor, plantele pot fi tratate cu diferiți fertilizatori (de exemplu: A, B, C) și pot fi ținute la diferite temperaturi (de exemplu: joasă, înaltă). Pentru fiecare dintre cele 6 perechi posibile {fertilizator, temperatură} există un număr egal de observații ale înălțimii plantelor. Utilizând instrumentul Anova se poate testa:

 • Dacă înălțimea plantelor pentru diferite tipuri de fertilizator derivă din aceeași populație de bază. Temperaturile sunt ignorate în această analiză.

 • Dacă înălțimea plantelor pentru diferite niveluri de temperatură derivă din aceeași populație de bază. Tipurile de fertilizator sunt ignorate în această analiză.

Ținând seama de efectele diferențelor dintre tipurile de fertilizatori din prima etapă și diferențele de temperatură din etapa a doua, cele șase eșantioane reprezentând toate perechile de valori {fertilizator, temperatură} derivă din aceeași populație. Ipoteza alternativă este aceea că există efecte datorate unei anumite perechi {fertilizator, temperatură} în plus față de diferențele bazate numai pe fertilizator sau numai pe temperatură.

Inițializarea zonei de intrare pentru instrumentul Anova

ANOVA: Dublu-Factor fără replicare

Acest instrument de analiză este util când datele sunt clasificate după două dimensiuni diferite, ca în cazul instrumentului Two-Factor case With Replication. Pentru acest instrument se presupune însă că există o singură observație pentru fiecare pereche (de exemplu, fiecare pereche {fertilizator, temperatură} din exemplul precedent).

Funcțiile de foaie de lucru CORREL și PEARSON calculează ambele coeficientul de corelație dintre două variabile de măsurare, când măsurarea fiecărei variabile este observată pentru fiecare dintre N subiecți. (Orice observație lipsă pentru oricare dintre subiecți provoacă ignorarea acelui subiect în analiză.) Instrumentul de analiză a corelației este util mai ales când există mai mult de două variabile de măsurare pentru fiecare dintre N subiecți. Acesta furnizează un tabel cu rezultate, o matrice de corelații, arătând valoarea funcției CORREL (sau PEARSON) aplicată fiecărei perechi posibile de variabile de măsurare.

Coeficientul de corelație, la fel ca cel de covarianță, este o măsură a gradului de variație comun al celor două variabile de măsurare. Spre deosebire de covarianță, coeficientul de corelație este măsurat pe o scară, astfel că valoarea sa este independentă de unitatea în care se exprimă variabilele. (De exemplu, dacă cele două variabile de măsurare sunt masa și înălțimea, valoarea coeficientului este neschimbată chiar dacă masa se măsoară în kilograme sau livre.) Valoarea oricărui coeficient de corelație trebuie să fie între -1 și +1 inclusiv.

Se poate utiliza instrumentul de analiză a corelației pentru a examina fiecare pereche de variabile de măsurare și a determina dacă cele două variabile de măsurare tind să se mute împreună,  adică, dacă valorile mari ale unei variabile tind să poată fi asociate cu valorile mari ale celeilalte variabile (corelație pozitivă), dacă valorile mici ale unei variabile tind să poată fi asociate cu valorile mici ale celeilalte variabile (corelație negativă) sau dacă valorile celor două variabile tind să fie necorelate (corelație aproape zero).

Instrumentele Correlation și Covariance pot fi utilizate ambele în aceleași condiții, când aveți N diferite variabile de măsurare observate pe un set de indivizi. Instrumentele Correlation și Covariance dau fiecare un tabel de rezultate, o matrice, care afișează coeficientul de corelație sau, respectiv, de covarianță dintre fiecare pereche de variabile de măsurare. Deosebirea constă în aceea că, în timp ce coeficientul de corelație este măsurat pe o scară de la -1 la +1 inclusiv, covarianța corespunzătoare nu este măsurată pe o scară. Atât coeficientul de corelație, cât și cel de covarianță, sunt măsuri ale gradului de variație comun pentru cele două variabile.

Instrumentul Covariance calculează valoarea funcției COVARIANCE.P a foii de calcul pentru fiecare pereche de variabile de măsurare. (Utilizarea directă a funcției COVAR în locul instrumentului Covariance este o alternativă rezonabilă când există numai două variabile de măsurare, adică N=2.) Intrarea pe diagonala tabelului cu rezultate al instrumentului Covariance din rândul i, coloana i este covarianța variabilei de măsurare i cu ea însăși. Aceasta este exact varianța populației pentru acea variabilă, calculată cu funcția VAR.P a foii de lucru.

Se poate utiliza instrumentul de covarianță pentru a examina fiecare pereche de variabile de măsurare și a determina dacă cele două variabile de măsurare tind să se mute împreună,   aceasta însemnând, dacă valorile mari ale unei variabile tind să poată fi asociate cu valorile mari ale celeilalte variabile (covarianță pozitivă), dacă valorile mici ale unei variabile tind să poată fi asociate cu valorile mici ale celeilalte variabile (covarianță negativă) sau dacă valorile celor două variabile tind să fie necorelate (covarianță aproape zero).

Instrumentul de analiză Descriptive Statistics generează un raport de statistici univariabile pentru datele din zona de intrare, furnizând informații despre tendința centrală și variabilitatea datelor.

Acest instrument de analiză și formula aferentă acestuia estimează o valoare care este bazată pe prognoza din perioada anterioară, ajustată cu eroarea din acea prognoză anterioară. Instrumentul utilizează constanta de netezire a , mărimea ce determină cât de puternic răspunde prognoza la erorile din prognoza anterioară.

Notă: Valori de la 0,2 la 0,3 sunt constante de netezire rezonabilă. Aceste valori indică faptul că prognoza curentă ar trebui ajustată cu 20 până la 30 procente pentru eroarea din prognoza anterioară. Constante mai mari produc un răspuns mai rapid, dar pot produce proiecții nesigure. Constante mai mici pot determina o întârziere mai mare a valorilor prognozate.

Instrumentul de analiză F-Test Two-Sample for Variances efectuează un test F pe două eșantioane pentru a compara varianțele a două populații.

De exemplu, se poate utiliza instrumentul F-Test pe eșantioane de timpi realizate de două echipe într-un concurs de înot. Instrumentul furnizează rezultatul testării cu ipoteză nulă conform căreia cele două eșantioane provin din distribuții cu varianță egală față de ipoteza alternativă că varianțele nu sunt egale în distribuțiile de bază.

Instrumentul calculează valoarea f a unei statistici F (sau proporție F). O valoare f apropiată de 1 este dovadă a varianțelor egale ale populațiilor de bază. În tabelul cu rezultate, dacă f < 1 " P(F <= f) unilateral" dă probabilitatea observării unei valori a statisticii F mai mică decât f când varianțele populațiilor sunt egale și " F unilateral critic" dă valoarea critică mai mică decât 1 pentru nivelul de semnificație ales, Alfa. Dacă f > 1, " P(F <= f) unilateral" dă probabilitatea observării unei valori a statisticii F mai mare decât f când varianțele populațiilor sunt egale și " F unilateral critic" dă valoarea critică mai mare decât 1 pentru Alfa.

Instrumentul Fourier Analysis rezolvă probleme în sisteme liniare și analizează periodic datele utilizând metoda Fast Fourier Transform (FFT) pentru transformarea datelor. Acest instrument suportă de asemenea transformări inverse, în care inversa datelor transformate returnează datele inițiale.

Zone de intrare și ieșire pentru analiza Fourier

Instrumentul de analiză Histogram calculează frecvențe individuale și cumulative pentru o zonă de celule de date. Acest instrument generează datele pentru numărul de apariții ale unei valori în setul de date.

De exemplu, într-o clasă de 20 de studenți, se poate determina distribuția punctajelor în categorii notate cu litere. Un tabel de tip histogramă prezintă limitele categoriilor și numărul de puncte între limita inferioară și limita curentă. Punctajul cel mai frecvent reprezintă modul datelor.

Sfat: În Excel 2016, acum puteți să creați o histogramă sau diagramă Pareto .

Instrumentul de analiză Moving Average proiectează valorile în perioada de prognoză pe baza valorii medii a variabilei după un anumit număr de perioade anterioare. O medie mobilă furnizează informații de tendință pe care o simplă medie a tuturor datelor istorice nu le-ar furniza. Utilizați acest instrument pentru prognozarea vânzărilor, a inventarului sau alte tendințe. Fiecare valoare prognozată se bazează pe formula următoare.

Formulă pentru calculul mediilor mobile

unde:

 • N este numărul de perioade anterioare de inclus în media mobilă

 • A j este valoarea actuală la timpul j

 • F j este valoarea prognozată la timpul j

Instrumentul de analiză Random Number Generation umple un interval cu numere independente aleatoare derivate din una dintre mai multe distribuții. Aveți posibilitatea să caracterizați subiectele unei populații cu o distribuție de probabilitate. De exemplu, se poate utiliza o distribuție normală pentru a caracteriza populația înălțimii indivizilor sau se poate utiliza o distribuție Bernoulli a două posibile consecințe pentru a caracteriza populația rezultatelor experimentului cu banul.

Instrumentul de analiză Rank and Percentile produce un tabel care conține rangul ordinal și procentual al fiecărei valori dintr-un set de date. Aveți posibilitatea să analizați poziția relativă a valorilor dintr-un set de date. Acest instrument utilizează funcțiile foii de lucru RANK.EQ și PERCENTRANK.INC. Dacă doriți să țineți cont de valorile legate, utilizați funcția RANK.EQ, care tratează valorile legate ca având același rang sau utilizați funcția RANK.AVG, care returnează rangul mediu al valorilor legate.

Instrumentul de analiză Regression execută analiza de regresie liniară prin utilizarea metodei „pătratelor mici" pentru a găsi o linie care corespunde unui set de observații. Aveți posibilitatea să analizați modul în care o singură variabilă dependentă este afectată de valorile uneia sau a mai multor variabile independente. De exemplu, aveți posibilitatea să analizați modul în care performanțele unui atlet sunt afectate de factori cum ar fi vârsta, înălțimea și greutatea. Aveți posibilitatea să repartizați părți din măsurarea performanței fiecărui factor, pe baza unui set de date de performanță, apoi să utilizați rezultatele pentru a prezice performanța unui atlet nou, netestat.

Instrumentul Regression utilizează funcția de foaie de lucru LINEST.

Instrumentul de analiză Sampling creează un eșantion dintr-o populație prin tratarea zona de intrare ca pe o populație. Când populația este prea mare pentru a o procesa sau pentru a o înscrie într-o diagramă, aveți posibilitatea să utilizați un eșantion reprezentativ. Aveți de asemenea posibilitatea să creați un eșantion care să conțină numai valori dintr-o anumită parte a unui ciclu în cazul în care considerați că datele de intrare sunt periodice. De exemplu, dacă zona de intrare conține cifre de vânzări trimestriale, eșantionarea cu un coeficient periodic de patru va plasa valorile din același trimestru în zona de ieșire.

Instrumentele de analiză t-Test pentru două eșantioane testează egalitatea mediilor populațiilor de bază pentru fiecare dintre eșantioane. Cele trei instrumente folosesc ipoteze diferite: varianțele populațiilor sunt egale, varianțele populațiilor nu sunt egale și cele două eșantioane reprezintă observațiile înainte și după tratament asupra acelorași subiecți.

Pentru toate cele trei instrumente de mai jos, o valoare a statisticii t, t, este calculată și prezentată ca " t Stat" în tabelul cu rezultate. În funcție de date, această valoare, t, poate fi negativă, pozitivă sau egală cu zero. Presupunând că mediile populațiilor de bază sunt egale, dacă t < 0, " P(T <= t) unilateral" dă probabilitatea ca o valoare a statisticii t observată să fie mai negativă decât t. Dacă t >=0, " P(T <= t) unilateral" dă probabilitatea ca o valoare a statisticii t observată să fie mai pozitivă decât t. " t unilateral critic" dă valoarea limită pentru care probabilitatea observării unei unei valori a statisticii t mai mare sau egală cu " t unilateral critic" să fie Alfa.

" P(T <= t) bilateral" dă probabilitatea ca o valoare a statisticii t observată să fie mai mare în valoare absolută decât t. " P bilateral critic" dă valoarea limită pentru care probabilitatea unei statistici t observate mai mari în valoare absolută decât " P bilateral critic" să fie Alfa.

t Test: împerecheat două eșantion pentru înseamnă

Utilizați testul pereche atunci când există o corespondență naturală a observațiilor din eșantioane, cum ar fi atunci când un grup eșantion este testat de două ori,  înainte și după un experiment. Acest instrument de analiză și formula sa efectuează un T-test al lui Student cu două eșantioane pereche pentru a determina dacă este probabil ca observațiile făcute înainte și după un experiment să provină din distribuții cu medii egale ale populațiilor. Această formă de test t nu presupune că varianțele celor două populații sunt egale.

Notă: Printre rezultatele care sunt generate de acest instrument se află varianța centralizată, o măsură de acumulare a împrăștierii datelor legate de medie, derivată din formula următoare.

Formulă pentru calculul varianței centralizate

t Test: Varianțe presupunând că varianțele egal

Acest instrument de analiză execută un test t pe două eșantioane de studenți. Acest test t presupune că cele două seturi de date provin din distribuții cu aceleași varianțe. I se spune test t homoscedastic. Aveți posibilitatea să utilizați acest test t pentru a determina dacă este probabil ca cele două eșantioane să provină din distribuții cu medii egale ale populațiilor.

t Test: Varianțe inegale varianțele presupunând

Acest instrument de analiză execută un test t al lui Student pe două eșantioane. Acest test t presupune că cele două seturi de date provin din distribuții cu varianțe inegale; I se spune test t heteroscedastic . Ca și în cazul varianțelor egale de mai sus, aveți posibilitatea să utilizați acest test t pentru a determina dacă este probabil ca cele două eșantioane să provină din distribuții cu medii egale ale populațiilor. Utilizați acest test atunci când sunt subiecți distincți în cele două eșantioane. Utilizați testul Paired descris în următorul exemplu atunci când există un singur set de subiecți și cele două eșantioane reprezintă măsurători ale subiecților înainte și după un experiment.

Următoarea formulă este utilizată pentru a determina valoarea statistică a testului t .

Formulă pentru calculul valorii t

Următoarea formulă se utilizează pentru a calcula gradele de libertate, df. Deoarece rezultatul calculului nu este, în general, un număr întreg, valoarea lui df este rotunjită la cel mai apropiat întreg pentru a obține o valoare critică din tabelul t. Funcția de foaie de lucru Excel T.TEST utilizează valoarea calculată df fără rotunjire, deoarece este posibil să calculeze o valoare pentru T.TEST cu un df neîntreg. Datorită acestor abordări de determinare a gradelor de libertate, rezultatele T.TEST și ale instrumentului t-Test vor fi diferite în cazul Varianțe inegale.

Formulă pentru aproximarea gradelor de libertate

Instrumentul z-Test: Two Sample for Means execută un test z pe două eșantioane pentru medii cu varianțe cunoscute. Acest instrument este utilizat pentru a testa ipoteza nulului, că nu este nicio diferență între două medii ale unor populații, în comparație cu ipotezele alternative, fie cea unilaterală fie cea bilaterală. Dacă varianțele nu sunt cunoscute, atunci se va utiliza funcția de foaie de lucru Z.TEST.

Când utilizați instrumentul z-Test, trebuie acordați atenție interpretării rezultatelor. " P(Z <= z) unilateral" este de fapt P(Z >= ABS(z)), probabilitatea unei valori z mai depărtate de 0 în aceeași direcție ca valoarea z observată, când nu sunt diferențe între mediile populațiilor. " P(Z <= z) bilateral" este de fapt P(Z >= ABS(z) sau Z <= -ABS(z)), probabilitatea unei valori z mai depărtate de 0 în oricare direcție față de valoarea observată z, când nu sunt diferențe între mediile populațiilor. Rezultatul bilateral este tocmai rezultatul unilateral multiplicat cu 2. Testul z poate să se utilizeze, de asemenea, pentru cazul când ipoteza nulă este că există o valoare specifică diferită de zero pentru diferența dintre mediile a două populații. De exemplu, aveți posibilitatea să utilizați acest text pentru a determina diferențele dintre performanțele a două modele de automobile.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Consultați și

Crearea unei histograme în Excel 2016

Crearea unei diagrame Pareto în Excel 2016

Urmăriți un videoclip pentru a instala și activarea pachetului instrumente analiză și programe de completare Rezolvitor

Funcțiile de inginerie (referință)

Funcții statistice (referință)

Prezentarea generală a formulelor din Excel

Cum să evitați formulele eronate

Găsirea și corectarea erorilor din formule

Comenzi rapide de la tastatură și taste funcționale Excel

Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Funcții Excel (după categorie)

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×