Office
Conectare

Utilizarea părții web Formular HTML pentru filtrarea și afișarea datelor în altă parte web

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Aveți posibilitatea să utilizați partea web Formular HTML pentru a vă conecta și transmite date la altă parte web, cum ar fi partea web Vizualizare listă.

În acest articol:

Utilizarea părții Web formular

Adăugarea unei părți Web la o pagină

Conectarea părții Web formular HTML la altă parte Web

Particularizarea părții Web formular HTML

Particularizarea implicit parte Web formular HTML

Utilizarea unei casete text cu mai multe linii

Utilizați butoanele de opțiune

Utilizarea unei liste verticale de opțiuni

Utilizați casetele de selectare

Configurarea proprietăților comune ale unei părți Web

Aspectul

Aspect

Complexe

Utilizarea părții web Formular

Aveți posibilitatea să utilizați partea web Formular HTML pentru a conecta și transmite date la altă parte web. De exemplu, aveți posibilitatea să utilizați partea web Formular HTML pentru a introduce numele regiunii, pentru a transmite valoarea la o parte web Vizualizare listă cu date de clienți și pentru a filtra datele după regiunea respectivă. De asemenea, aveți posibilitatea să particularizați partea web Formular HTML pentru a permite unui utilizator, de exemplu, să selecteze numele regiunii dintr-o listă verticală. Aveți posibilitatea să utilizați casete text, liste verticale, casete text multilinie, casete de selectare sau butoane de opțiuni în partea web Formular HTML.

Modul în care conectați câmpurile la altă parte web depinde de modul în care a fost definită partea web pentru a utiliza conexiunile de parte web.

Deși aveți posibilitatea să introduceți mai multe elemente în formular (casete text, butoane radio, etc.), la partea web Vizualizare listă poate fi conectat un singur câmp. Însă, se pot conecta diverse câmpuri la diverse părți web în același timp. De exemplu, aveți posibilitatea să creați o parte web Formular HTML cu o casetă text și un set de butoane de opțiuni. Caseta text se poate conecta la o parte web Vizualizare listă, iar butoanele de opțiuni se pot conecta la altă parte web. Când utilizatorul face clic pe butonul Salt, ambele părți web se filtrează în funcție de informațiile introduse în partea web Formular HTML.

Aveți posibilitatea să conectați două sau mai multe câmpuri din partea web Formular HTML la altă parte web, dacă acea parte web poate accepta mai mulți parametri. În acest caz, poate fi necesar un program de proiectare Web compatibil cu SharePoint, cum ar fi SharePoint Designer 2010, pentru a termina conexiunile.

Începutul paginii

Adăugarea unei Părți Web la o pagină

Pentru a edita o pagină, trebuie să aveți cel puțin permisiunile obținute prin adăugarea la grupul Membri <nume site> SharePoint al site-ului.

 1. Dintr-o pagină, în panglică, faceți clic pe fila Pagină, apoi pe comanda Editare.

  Comanda de pe fila pagină editare

  Dacă este dezactivată comanda Editare, este posibil să nu aveți permisiunea de a edita pagina. Contactați administratorul.

 2. Faceți clic pe pagina la care doriți să adăugați partea web, faceți clic pe fila Inserare, apoi faceți clic pe Parte web.

  Comanda de părți Web

 3. Sub Categorii, selectați o categorie, cum ar fi Liste și biblioteci, selectați partea web pe care doriți să o adăugați la pagină, cum ar fi Anunțuri, apoi faceți clic pe Adăugare.

  Selector Parte Web

 4. Când selectați o parte web, informațiile despre partea web se afișează în Despre partea web.

 5. Când terminați de editat pagina, faceți clic pe fila Pagină, apoi faceți clic pe Salvare și închidere.

Începutul paginii

Conectarea părții web Formular la o altă parte web

Pentru a utiliza partea Web formular HTML, vă conecta cu altă parte Web capabil de valori primirii printr-o conexiune de părți Web, cum ar fi partea Web vizualizare listă. Lista pe care doriți să filtrați și coloana pe care doriți să le filtrați, trebuie să fie vizibile într-o parte Web pe aceeași pagină ca partea Web formular HTML. Pentru informații despre adăugarea unei părți Web formular HTML într-o pagină, consultați adăugarea unei părți Web la o pagină.

 1. Răsfoiți la pagina care conține partea web pe care doriți să o filtrați.

 2. Pe panglică, faceți clic pe fila Pagină, apoi pe comanda Editare.

  Dacă este dezactivată comanda Editare, este posibil să nu aveți permisiunea de a edita pagina. Contactați administratorul.

 3. Indicați spre partea web Formular HTML, faceți clic pe săgeata în jos, pe Conexiuni, indicați spre Furnizare valori din formular către, apoi faceți clic pe numele părții web la care doriți să creați legătura.

 4. În caseta de dialog Selectare conexiune, faceți clic pe fila Configurare conexiune.

 5. Din meniul Tip conexiune, selectați câmpul care corespunde informațiilor din partea web Formular HTML.

Notă: Câmpurile nu trebuie să aibă același nume și nici nu au să fie aceleași tipuri de date. Valorile trimise din partea Web formular HTML sunt valori text.

 1. Faceți clic pe Terminare, apoi pe Ieșire din modul editare din partea de sus a paginii.

Implicit, aveți posibilitatea să introduceți text în caseta text și să faceți clic pe Salt sau să apăsați ENTER. Cealaltă parte web va afișa numai datele care se potrivesc cu textul pe care l-ați introdus. Pentru a debifa caseta text astfel încât să fie posibilă introducerea de text nou, selectați textul curent, apoi ștergeți-l.

Începutul paginii

Particularizarea părții web Formular HTML

Aveți posibilitatea să particularizați partea web Formular HTML utilizând fie Editor sursă, care este disponibil din panoul de instrumente al părții web Formular, fie un program de proiectare compatibil cu SharePoint, cum ar fi SharePoint Designer 2010. În locul casetei text standard, este posibil să utilizați butoanele de opțiuni, casetele de selectare, casetele text multi-linie și casetele listă. De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați etichete și să atribuiți valori implicite.

Dacă particularizați partea web Formular HTML, rețineți următoarele:

 • Se poate utiliza un singur buton Salt(care utilizează elementul INPUT) pentru a transmite date la altă parte web.

 • Partea web Formular HTML utilizează elementul FORM. Anumite elemente HTML nu se pot utiliza în interiorul elementului FORM, inclusiv elementele HTML, BODY și FORM.

 • Numele tuturor câmpurilor formularului trebuie să fie unice. Fiecare valoare de nume se utilizează pentru conectarea la numele de coloană corespunzător din partea web la care vă conectați.

Pentru a particulariza partea web Formular, utilizați butonul Editor sursă pentru a afișa caseta de dialog Editor text și a revizui sau adăuga codul sursă HTML.

Notă: Partea Web formular HTML oferă doar date la altă parte Web poate conecta la-l pot accesa datele din altă parte Web poate conecta la. De exemplu, nu puteți utiliza partea Web formular HTML ca o formă de detalii pentru a afișa un rând de date.

Începutul paginii

Particularizarea părții web implicite Formular HTML

Pentru a particulariza partea web implicită Formular HTML, procedați astfel:

 1. Din pagina afișarea părții Web formular HTML, în panglică, faceți clic pe fila Editare și apoi faceți clic pe comanda Editare .

 2. Indicați spre partea Web formular HTML, faceți clic pe săgeata în jos și apoi faceți clic pe Editare parte Web.

 3. În panoul de instrumente, faceți clic pe butonul Editor sursă .

 4. Se deschide caseta Intrare text cu codul HTML implicit.

Pentru a face codul mai ușor de citit și de modificat, introduceți sfârșituri de rând pentru a despărți liniile, după cum este arătat mai jos:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Aveți posibilitatea să modificați primul element INPUT în mai multe moduri, modificând numele unui câmp, adăugând o etichetă la câmp sau adăugând o valoare implicită.

Proprietate

Descriere

Nume câmp

Numele din caseta text implicit în partea Web formular este T1. Acesta este numele care apare în caseta de dialog Configurare conexiune . Pentru a oferi câmpului un nume mai semnificativ, tastați un nume nou în locul T1. Eliminarea ghilimele.

Etichetă câmp

Este posibil să adăugați un text de etichetă înainte sau după câmpul formularului. Tastați textul fără ghilimele.

valoare implicită

Aveți posibilitatea să adăugați o valoare implicită la câmpul zonă text. Utilizatorul poate accepta valoarea făcând clic pe butonul Salt sau o poate suprascrie cu propria intrare. Pentru a adăuga o valoare implicită, utilizați atributul value.

De exemplu, dacă doriți să oferiți un nume mai semnificativ, să adăugați o valoare implicită și o etichetă, procedați astfel:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Aveți posibilitatea să modificați al doilea element INPUT modificând numele butonului, după cum este arătat în următorul exemplu:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați alte elemente HTML înainte și după elementul DIV. De exemplu, un mod foarte util și simplu de a permite utilizatorului să reîmprospăteze pagina și să reinițializeze elementele FORM este să adăugați o etichetă ancoră a paginii curente după închiderea elementului DIV. De exemplu:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Important: Modificați alte cod HTML în caseta de dialog Editor de Text . Partea Web formular HTML dinamic creează o rutină scriptare în timpul execuției pentru a crea conexiunea la altă parte Web. Modificați codul de eveniment onkeydown sau onclick sau greșeală să întrerupeți părții Web formular HTML.

Începutul paginii

Utilizarea unei casete text multilinie

Elementul TEXTAREA definește controlul de introducere de text pe mai multe linii. Atributul ROWS specifică numărul de linii vizibile în câmpul text. Atributul COLS specifică lățimea zonei de text în caractere. În următorul exemplu, utilizatorul vede o casetă de 5 linii și 30 de caractere lățime. Când utilizatorul introduce text în casetă, textul se va încadra în 30 de caractere.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Sfat: Asigurați-vă că există spațiu în cod sursă imediat după paranteza de unghi drept (>).

Începutul paginii

Utilizarea butoanelor de opțiuni

Butoanele de opțiuni, denumite și butoane radio, oferă utilizatorului opțiuni care se exclud reciproc. În următorul exemplu se afișează trei butoane radio. Utilizați același nume pentru fiecare buton radio. Se obișnuiește să se adauge etichetele după fiecare buton. Dacă doriți să formatați fiecare buton radio pe o linie separată, utilizați elementul BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Începutul paginii

Utilizarea unei liste verticale de opțiuni

Dacă există mai multe opțiuni care se exclud reciproc, luați în considerare utilizarea unei casete listă verticale utilizând elementul SELECT. Fiecare opțiune apare ca o alegere separată în listă, dar utilizatorul nu poate selecta decât una dintre ele. Textul de după caracterul „mai mare decât” al elementului OPTION este ceea ce apare în lista verticală.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Pentru a furniza o valoare implicită, cum ar fi Spania, procedați astfel:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Începutul paginii

Utilizarea casetelor de selectare

Dacă există mai multe opțiuni care nu se exclud reciproc, luați în considerare utilizarea casetelor de selectare. Fiecare opțiune apare ca o casetă de selectare separată, iar utilizatorul poate selecta oricare opțiune sau toate opțiunile. Utilizarea acestei opțiuni necesită o parte web care acceptă parametri multipli ca parte din conexiunea de parte web.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Pentru a furniza o valoare implicită, cum ar fi Spania, procedați astfel:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Începutul paginii

Configurarea proprietăților obișnuite ale unei părți web

Părțile web au în comun un set de proprietăți care le controlează aspectul, structura și caracteristicile complexe. Aveți posibilitatea să modificați proprietățile părții Web în panoul de instrumente.

Notă: Este posibil ca proprietăţile comune ale părţii Web care apar în panoul de instrumente să difere de cele prezentate în această secţiune, din mai multe motive:

 • Pentru a vedea secțiunea Complex din panoul de instrumente, trebuie să aveți permisiunea corespunzătoare.

 • Pentru o anumită parte web, este posibil ca dezvoltatorul părții web să opteze să nu se afișeze una sau mai multe dintre aceste proprietăți comune sau să fi ales să creeze și să afișeze proprietăți suplimentare care nu sunt listate mai jos în secțiunile Înfățișare, Aspect și Complex ale panoului de instrumente.

 • Este posibil ca unele setări ale permisiunii sau ale unei proprietăţi să dezactiveze sau să ascundă proprietăţi ale părţii Web.

Aparenţă

Proprietate

Descriere

Titlu

Specifică titlul părţii Web care apare în bara de titlu a părţii Web.

Înălţime

Specifică înălţimea părţii Web.

Lăţime

Specifică lăţimea părţii Web.

Stare crom

Specifică dacă pe pagină se va afișa toată partea web atunci când un utilizator deschide pagina. Implicit, starea chrome este setată la Normal și partea web apare în întregime. Când starea este setată pe Minimizat, apare numai bara de titlu.

Tip crom

Specifică dacă se afişează bara de titlu şi chenarul cadrului părţii Web.

Aspect

Proprietate

Descriere

Ascuns

Specifică dacă partea web este vizibilă atunci când un utilizator deschide pagina. Dacă această casetă de selectare este bifată, partea web este vizibilă numai când proiectați pagina și are sufixul (Ascuns) adăugat la titlu.

Aveți posibilitatea să ascundeți o parte web dacă doriți să o utilizați pentru a furniza date unei alte părți web printr-o conexiune părți web, dar nu doriți să se afișeze partea web.

Orientare

Specifică orientarea textului în conţinutul părţii Web. De exemplu, araba este o limbă cu scriere de la dreapta la stânga; engleza şi majoritatea celorlalte limbi europene sunt limbi cu scriere de la stânga la dreapta. Această setare poate să nu fie disponibilă pentru anumite tipuri de părţi Web.

Zonă

Specifică zona din pagina în care este amplasată partea web.

Notă: Zonele din pagină nu sunt listate în caseta listă atunci când nu aveți permisiunea de a modifica zona.

Index zonă

Specifică poziţia părţii Web într-o zonă când zona conţine mai multe părţi Web.

Pentru a specifica ordinea, introduceţi un număr întreg pozitiv în caseta text.

Dacă părţile Web din zonă sunt ordonate de sus în jos, valoarea 1 înseamnă că partea Web apare în partea de sus a zonei. Dacă părţile Web din zonă sunt ordonate de la stânga la dreapta, valoarea 1 înseamnă că partea Web apare în partea din stânga a zonei.

De exemplu, când adăugați o parte web la o zonă goală ordonată de sus în jos, indexul de zonă este 0. Când adăugați o a doua parte web în partea de jos a zonei, indexul ei de zonă este 1. Pentru a muta a doua parte web în partea de sus a zonei introduceți 0, apoi introduceți 1 pentru prima parte web.

Notă: Fiecare parte Web din zonă trebuie să aibă o valoare unică pentru Index zonă. În consecinţă, modificarea valorii Index zonă pentru partea Web curentă poate să modifice valoarea Index zonă a altor părţi Web din zonă.

Complex

Proprietate

Descriere

Minimizare permisă

Specifică dacă partea Web se poate minimiza.

Închidere permisă

Specifică dacă partea web poate fi eliminată din pagină.

Ascundere permisă

Specifică dacă partea Web se poate ascunde.

Modificare zonă permisă

Specifică dacă partea Web se poate muta în altă zonă.

Conexiuni permise

Specifică dacă partea Web poate să participe la conexiuni cu alte părţi Web.

Editare în Vizualizare personalizată permisă

Specifică dacă proprietăţile părţii Web se pot modifica într-o vizualizare personalizată.

Mod export

Specifică nivelul de date permise la export pentru această parte Web. În funcţie de configuraţie, această setare poate să nu fie disponibilă.

URL titlu

Specifică URL-ul unui fişier care conţine informaţii suplimentare despre partea Web. Fişierul se afişează într-o fereastră de browser separată când faceţi clic pe titlul părţii Web.

Descriere

Specifică SfatulEcran care apare când mențineți indicatorul mouse-ului peste titlul părții web sau peste pictograma părții web. Valoarea acestei proprietăți se utilizează atunci când căutați părți web utilizând comanda Căutare în meniul Căutare părți web din panoul de instrumente.

URL Ajutor

Specifică amplasarea unui fişier care conţine informaţii de Ajutor despre partea Web. Informaţiile de Ajutor se afişează într-o fereastră de browser separată când faceţi clic pe comanda Ajutor din meniul părţii Web.

Mod Ajutor

Specifică modul în care un browser va afişa conţinutul Ajutorului pentru o parte Web.

Selectaţi una din următoarele variante:

Modal Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această capacitate. Un utilizator trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina web.

Fără mod Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această capacitate. Un utilizator nu trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina web. Aceasta este valoarea implicită.

Navigare Deschide pagina web în fereastra curentă a browserului.

Notă: Chiar dacă părțile web Microsoft ASP.NET particularizate acceptă această proprietate, subiectele din Ajutorul implicit SharePoint se deschid numai într-o fereastră de browser separată.

URL imagine pictogramă catalog

Specifică amplasarea unui fişier care conţine o imagine utilizată ca pictogramă a părţii Web în lista părţilor Web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

URL imagine pictogramă titlu

Specifică amplasarea unui fişier care conţine o imagine utilizată în bara de titlu a părţii Web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

Mesaj de eroare la import

Specifică un mesaj care apare dacă există o problemă la importul părții web.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×