Utilizarea fluxului de lucru Obținere feedback

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Fluxul de lucru Obținere feedback distribuie un document sau un element salvat într-o bibliotecă sau o listă către un grup de persoane, pentru a obține feedback-ul acestora în urma examinării. În mod implicit, fluxul de lucru Obținere feedback se asociază tipului de conținut Document și, în consecință, este disponibil automat în bibliotecile de documente.

În acest articol

Cum funcționează fluxul de lucru obținere Feedback?

Adăugarea sau modificarea unui flux de lucru obținere Feedback pentru o listă, bibliotecă sau tip de conținut

Pornirea unui flux de lucru obținere Feedback într-un document sau element

Finalizarea unei activități a fluxului de lucru obținere Feedback

Cum funcționează fluxul de lucru Obținere feedback?

Fluxul de lucru Obținere feedback susține procesele care implică trimiterea unui document sau a unui element către un grup de persoane, pentru a obține feedback-ul acestora în urma examinării. Fluxul de lucru Obținere feedback ajută la eficientizarea procesului de examinare, prin gestionarea și urmărirea tuturor activităților umane pe care le implică procesul. După ce este terminat, fluxul de lucru Obținere feedback consolidează tot feedback-ul de la examinatori pentru deținătorul fluxului de lucru și furnizează o înregistrare a procesului de examinare.

Dacă fluxurile de lucru sunt disponibile, aveți posibilitatea să porniți fluxul de lucru Obținere feedback direct dintr-un document sau element dintr-o listă sau bibliotecă. Pentru a porni un flux de lucru, selectați fluxul de lucru pe care intenționați să îl utilizați, apoi completați un formular de inițiere a fluxului de lucru care să specifice participanții la fluxul de lucru (examinatorii), o dată scadentă și instrucțiunile relevante pentru activitate. După pornirea unui flux de lucru, serverul atribuie activități tuturor participanților. Dacă sunt activate avertismentele de poștă electronică pentru server, serverul trimite, de asemenea, avertismente de poștă electronică tuturor participanților. Participanții au posibilitatea să facă clic pe un link din avertismentul de activitate din poșta electronică, pentru a deschide documentul sau elementul pentru examinare. Participanții au posibilitatea să efectueze modificări sau să insereze comenzi direct în document. În formularul de activitatea, aceștia furnizează comentarii de tip feedback. De asemenea, participanții au posibilitatea să reatribuie activitățile lor de examinare sau să solicite modificarea documentului sau a elementului care urmează să se examineze. Participanții au opțiunea de a finaliza activitățile fluxului de lucru fie de la site-ul Web Microsoft Office SharePoint Server 2007, fie direct din anumite programe 2007 Microsoft Office system. În timp de fluxul de lucru se află în desfășurare, deținătorul fluxului de lucru sau participanții la fluxul de lucru au posibilitatea să vizualizeze pagina Stare flux de lucru, pentru a ști care participanți și-au terminat activitățile fluxului de lucru. Când participanții la fluxul de lucru își finalizează activitățile fluxului de lucru, fluxul de lucru se încheie, iar deținătorul fluxului de lucru este notificat automat cu privire la terminarea fluxului de lucru.

În mod implicit, fluxul de lucru Obținere feedback este asociat cu tipul de conținut Document și, în consecință, este disponibil automat în bibliotecile de documente. Fluxul de lucru Obținere feedback implicit pentru bibliotecile de documente este un flux de lucru paralel în care se atribuie activități simultan tuturor persoanelor. Această versiune preasociată a fluxului de lucru Obținere feedback se poate particulariza în funcție de interesele fiecărei organizații. Altă posibilitate este să adăugați la o listă, la o bibliotecă sau la un tip de conținut o versiune complet nouă a fluxului de lucru Obținere feedback.

Începutul paginii

Adăugarea sau modificarea unui flux de lucru Obținere feedback pentru o listă, bibliotecă sau tip de conținut

Înainte ca un flux de lucru să poată fi utilizat, acesta trebuie adăugat la o listă, bibliotecă sau tip de conținut, pentru a-l face disponibil pentru documente sau elemente dintr-o locație specifică. Trebuie să aveți permisiunea Gestionare liste pentru a adăuga un flux de lucru la o listă, bibliotecă sau tip de conținut. În cele mai multe cazuri, administratorii de site-uri sau persoanele care gestionează liste sau biblioteci specifice efectuează această activitate.

Disponibilitatea unui flux de lucru din cadrul unui site variază în funcție de locul unde este adăugat.

 • Dacă adăugați un flux de lucru direct la o listă sau la o bibliotecă, acesta este disponibil doar pentru elementele din acea listă sau bibliotecă.

 • Dacă adăugaţi un flux de lucru unui tip de conţinut listă (o instanţă a tipului de conţinut site care s-a adăugat unei anumite liste sau biblioteci), el este disponibil numai pentru elementele de acel tip de conţinut din lista sau biblioteca specificată cu care este asociat tipul de conţinut.

 • Dacă adăugaţi un flux de lucru unui tip de conţinut site, acel flux de lucru este disponibil pentru toate elementele acelui tip de conţinut din fiecare listă sau bibliotecă la care este adăugat acel tip de conţinut site. Dacă doriţi un flux de lucru larg disponibil în liste şi biblioteci dintr-o colecţie de site-uri pentru elemente de un anumit tip de conţinut site, modalitatea cea mai eficientă de a ajunge la acest rezultat este adăugarea fluxului de lucru direct la un tip de conţinut site.

Adăugarea sau modificarea unui flux de lucru Obținere feedback pentru o listă, bibliotecă sau tip de conținut

Dacă doriți să adăugați un flux de lucru Obținere feedback la o listă, la o bibliotecă sau la un tip de conținut sau dacă doriți să modificați un flux de lucru Obținere feedback care este deja asociat la o listă, la o bibliotecă sau la un tip de conținut, trebuie să urmați aceiași pași.

 1. Pentru a deschide pagina Adăugare flux de lucru sau Modificare flux de lucru pentru lista, biblioteca sau tipul de conţinut pentru care doriţi să adăugaţi sau să modificaţi un flux de lucru, alegeţi una dintre următoarele variante:

  • Pentru o listă sau o bibliotecă:

   1. Deschideți lista sau biblioteca la care doriți să adăugați sau în care doriți să modificați un flux de lucru:

   2. În meniul Setări Settings menu , faceți clic pe Setări listăsau faceți clic pe Setări pentru tipul de bibliotecă pe care îl deschideți.

    De exemplu, într-o bibliotecă de documente, faceţi clic pe Setări bibliotecă de documente.

   3. Sub Permisiuni şi gestionare, faceţi clic Setări flux de lucru.

  • În cazul unui tip de conținut:

   1. Deschideţi biblioteca sau lista care conţine instanţa tipului de conţinut listă pentru care doriţi să adăugaţi sau să modificaţi un flux de lucru.

   2. În meniul Setări Settings menu , faceți clic pe Setări listăsau faceți clic pe Setări pentru tipul de bibliotecă pe care îl deschideți.

    De exemplu, într-o bibliotecă de documente, faceţi clic pe Setări bibliotecă de documente.

   3. Sub Tipuri de conţinut, faceţi clic pe numele tipului de conţinut.

    Notă: Dacă lista sau biblioteca nu este configurată pentru a permite mai multe tipuri de conţinut, secţiunea Tipuri de conţinut nu apare în pagina Particularizare pentru listă sau bibliotecă.

   4. Sub Setări, faceți clic pe Setări flux de lucru.

  • Pentru un tip de conținut din site:

   1. Pe pagina de pornire pentru colecția de site-ul, în meniul Acțiuni Site Imagine buton , indicați spre Setări Site, și apoi faceți clic pe Modificare setări Site toate.

   2. Sub Galerii, faceți clic pe Tipuri de conținut de site.

   3. Faceți clic pe numele tipului de conținut de site în care doriți să adăugați sau să modificați un flux de lucru, apoi faceți clic pe Setări flux de lucru.

    Dacă fluxurile de lucru s-au adăugat deja la această listă, bibliotecă sau acest tip de conţinut, acest pas vă duce direct la pagina Modificare setări flux de lucru şi trebuie să faceţi clic pe Adăugare flux de lucru pentru a merge la pagina Adăugare flux de lucru. Dacă nu s-a adăugat niciun flux de lucru la această listă, bibliotecă sau acest tip de conţinut, acest pas vă duce direct la pagina Adăugare flux de lucru.

 1. În pagina Modificare setări flux de lucru, faceți clic pe Adăugare flux de lucru sau faceți clic pe numele fluxului de lucru în care doriți să modificați setările.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Dacă adăugați un flux de lucru, pe pagina Adăugare flux de lucru, în secțiunea Flux de lucru, faceți clic pe șablonul flux de lucru Obținere feedback.

  • Dacă modificați setările pentru un flux de lucru, pe pagina Modificare flux de lucru, modificați setările dorite, în funcție de pașii următori.

 3. În secțiunea Nume, tastați un nume unic pentru fluxul de lucru.

  1. În secțiunea Listă de activități, specificați o listă de activități de utilizat împreună cu acest flux de lucru.

   • Se poate utiliza lista Activităţi implicită sau se poate crea una nouă. Dacă utilizaţi lista Activităţi implicită, participanţii la fluxul de lucru vor avea posibilitatea să găsească şi să vizualizeze cu uşurinţă activităţile lor de flux de lucru utilizând vizualizarea Activităţile mele din lista Activităţi.

   • Dacă activităţile pentru acest flux de lucru vor dezvălui date sensibile sau confidenţiale pe care doriţi să le ţineţi separat de lista generală Activităţi, trebuie să creaţi o listă nouă de activităţi.

   • Dacă organizaţia dvs. va avea numeroase fluxuri de lucru sau dacă fluxurile de lucru vor implica numeroase activităţi, ar trebui să creaţi o listă de activităţi nouă. În acest caz, este bine să creaţi liste de activităţi pentru fiecare flux de lucru.

 4. În secțiunea listă Istoric, selectați o listă de istoric de utilizat cu acest flux de lucru. Lista istoric afișează toate evenimentele care se petrec în timpul fiecărei instanțe a fluxului de lucru.

  Aveți posibilitatea să utilizați lista implicită Istoric sau să creați o listă nouă. Dacă organizația are multe fluxuri de lucru, este indicat să creați o listă istoric separată pentru fiecare flux de lucru.

 5. În secțiunea Opțiuni pornire, specificați cum, unde sau de către cine se pornește un flux de lucru.

  Note: 

  • Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie disponibile dacă acestea nu sunt acceptate de către șablonul fluxului de lucru selectat.

  • Opţiunea Se porneşte acest flux de lucru pentru a aproba publicarea unei versiuni majore a unui element este disponibilă numai dacă este activat suportul pentru versiuni majore şi minore pentru bibliotecă şi dacă şablonul de flux de lucru selectat se poate utiliza pentru aprobarea conţinutului.

 6. Dacă adăugați acest flux de lucru la un tip de conținut site, specificați dacă doriți să adăugați acest flux de lucru la toate tipurile de conținut care moștenesc din acest tip de conținut, în secțiunea Actualizare tipuri de conținut listă și site.

  Notă: Secțiunea Actualizare tipuri de conținut de listă și de site apare pe pagina Adăugare flux de lucru doar pentru tipurile de conținut de site.

 7. Faceți clic pe Următorul.

 8. Pe pagina Particularizare flux de lucru, specificați opțiunile de distribuire a activităților, valorile implicite de pornire a fluxului de lucru, cum să se finalizeze fluxul de lucru și acțiunile care să aibă loc în momentul finalizării cu succes a fluxului de lucru.

  Selectați opțiuni în oricare dintre secțiunile următoare. Nu este obligatoriu să specificați opțiuni în fiecare secțiune:

  Activități de flux de lucru

  Pentru a

  Efectuați

  Atribuirea activităților simultan pentru toți participanții (flux de lucru paralel)

  Selectați butonul Toți participanții simultan (paralel).

  Atribuirea de activități câte unui participant o dată (flux de lucru serial)

  Dacă faceți ca fluxul de lucru să fie unul serial, un participant trebuie să-și finalizeze activitatea înainte ca participantul următor să primească altă activitate

  Selectați butonul Un participant o dată (serial).

  Permiterea participanților la fluxul de lucru să-și reatribuie activitățile altor persoane

  Bifați caseta de selectare Se reatribuie activitatea altei persoane.

  Permiterea participanților la fluxul de lucru să solicite modificarea documentului sau a elementului de aprobat înainte de a finaliza o activitate

  Bifați caseta de selectare Se solicită o modificare înainte de terminarea activității.

  Valorile de pornire flux de lucru implicite

  Pentru a

  Efectuați

  Specificarea unei liste implicite de participanți pentru toate instanțele acestui flux de lucru

  Tastați numele persoanelor care doriți să participe la fluxul de lucru în momentul pornirii acestuia sau faceți clic pe Examinatori pentru a selecta persoane și grupuri din serviciul directorului.

  Notă: În cazul în care configurați acest flux de lucru ca flux de lucru serial, este necesar să adăugați numele participanților la fluxul de lucru în ordinea în care doriți să se atribuie activitățile.

  Atribuirea unei singure activități grupurilor

  Bifați caseta de selectare Se atribuie o singură activitate fiecărui grup introdus (Nu se extind grupurile).

  Această opțiune se selectează dacă plănuiți să specificați grupurile ca participanți la fluxul de lucru și doriți ca grupului să i se atribuie numai această activitate, nu activități individuale pentru fiecare membru al grupului.

  Permiterea persoanelor care pornesc fluxul de lucru să modifice sau să adauge participanți

  Bifați caseta de selectare Se permit modificări la lista de participanți când se pornește acest flux de lucru.

  Această opțiune este selectată automat. Dacă doriți să refuzați persoanelor care pornesc fluxul de lucru opțiunea de a modifica sau a adăuga participanți, debifați această casetă de selectare.

  Specificarea unui mesaj implicit care să apară odată cu fiecare activitate

  Tastați un mesaj sau instrucțiuni în caseta text.

  Specificarea unei date scadente pentru fluxurile de lucru în paralel

  Tastați sau selectați o dată scadență sub Activități scadente la (în paralel).

  Specificați durata de finalizare a activităților fluxului de lucru serial atribuite participanților

  Sub Se acordă fiecărei persoane următoarea cantitate de timp pentru finalizarea activității (serial), tastați un număr, apoi selectați Zile sau Săptămâni ca incremente de timp.

  Specificarea unei liste de persoane care să primească avertismente (nu activități) în momentul pornirii fluxului de lucru

  Sub Se notifică alte persoane, tastați numele persoanelor care doriți să primească notificări sau faceți clic pe CC pentru a selecta persoane și grupuri din serviciul directorului.

  Terminați fluxul de lucru

  Pentru a

  Efectuați

  Cum se specifică faptul că un flux de lucru în paralel s-a terminat, în momentul în care un anumit număr de participanți își finalizează activitățile

  Bifați caseta de selectare Numărul de activități următoare s-au terminat, apoi tastați un număr.

  Notă: Această opțiune nu este disponibilă dacă fluxul de lucru este unul serial.

  Cum se specifică faptul că un flux de lucru s-a terminat dacă documentul sau elementul s-a respins

  Bifați caseta de selectare Documentul s-a respins.

  Cum se specifică faptul că un flux de lucru s-a terminat dacă documentul sau elementul s-a modificat

  Bifați caseta de selectare Documentul s-a modificat.

  Flux de lucru după finalizarea activităților

  Pentru a

  Efectuați

  Actualizarea stării de aprobare pentru un document sau element după terminarea fluxului de lucru

  Bifați caseta de selectare Se actualizează starea de aprobare (acest flux de lucru se utilizează pentru a controla aprobarea conținutului).

  Această opțiune se selectează dacă doriți ca acest flux de lucru să gestioneze aprobarea conținutului și dacă ați bifat, de asemenea, caseta de selectare Se pornește acest flux de lucru pentru a aproba publicarea versiunii majore a unui element pe pagina Adăugare flux de lucru.

 9. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Pornirea unui flux de lucru Obținere feedback pentru un document sau element

Un flux de lucru Obținere feedback se poate porni manual pentru un document sau element, direct din lista sau biblioteca unde este salvat acesta. Opțiunile disponibile atunci când porniți fluxul de lucru pot varia, în funcție de cum s-a particularizat acel flux de lucru atunci când s-a adăugat la lista, la biblioteca sau la tipul de conținut pentru element. Pentru a porni un flux de lucru, este necesar să aveți cel puțin permisiunea Editare elemente. Unele fluxuri de lucru pot necesita să aveți și permisiunea Gestionare liste pentru a le porni pentru un document sau element.

Notă: Pentru a vă asigura că participanții la fluxul de lucru primesc avertizări de poștă electronică și memento-uri despre activitățile lor din fluxul de lucru după ce porniți fluxul de lucru, rugați administratorul serverului să verifice dacă este activată poșta electronică pentru site.

 1. Dacă lista sau biblioteca nu este deja deschisă, faceți clic pe numele său în Lansare rapidă.

  Dacă nu apare numele listei sau bibliotecii, faceţi clic pe Vizualizare întreg conţinutul site-ului, apoi pe numele listei sau bibliotecii.

 2. Indicați spre numele documentului sau al elementului pentru care doriți să porniți un flux de lucru, faceți clic pe săgeata care apare, apoi faceți clic pe Fluxuri de lucru.

 3. Sub Pornire flux de lucru nou, faceți clic pe numele fluxului de lucru Obținere feedback pe care intenționați să îl porniți.

 4. Pe linia Examinatori, tastați numele persoanelor care doriți să examineze documentul sau elementul sau faceți clic pe Examinatori pentru a selecta persoane și grupuri din serviciul directorului.

  Notă: Dacă fluxul de lucru este unul serial, tastați sau selectați numele participanților la fluxul de lucru în ordinea în care doriți să se atribuie activitățile.

 5. Dacă includeți grupurile ca participanți la fluxul de lucru, bifați caseta de selectare Se atribuie o singură activitate fiecărui grup introdus (Nu se extind grupurile), dacă doriți ca grupului să i se atribuie o singură notificare de activitate, nu notificări de activitate individuale pentru fiecare membru al grupului.

 6. Dacă doriți să includeți un mesaj sau instrucțiuni de activitate specifice, tastați aceste informații în caseta text de sub Se tastează un mesaj de inclus cu solicitarea.

 7. Pentru a specifica momentul finalizării activității, sub Dată scadență, alegeți una dintre variantele următoare:

  • Pentru fluxurile de lucru serial, tastați un număr, apoi selectați Zile sau Săptămâni ca incremente de timp.

  • Pentru fluxurile de lucru în paralel, tastați sau selectați o dată sub Activități scadente la.

  • Pentru ca alte persoane să primească notificări (nu activități atribuite) atunci când se pornește fluxul de lucru, tastați-le numele pe linia CC sau faceți clic pe CC pentru a selecta persoane și grupuri din serviciul directorului.

 8. Faceți clic pe Pornire.

Începutul paginii

Finalizarea unei activități a fluxului de lucru Obținere feedback

Participanții la un flux de lucru Obținere feedback au posibilitatea să-și finalizeze activitățile din cadrul fluxului de lucru fie din lista sau biblioteca unde este localizat elementul sau documentul, fie direct dintr-un anumit program Ediția Office 2007. Pentru informații despre cum se finalizează o activitate a fluxului de lucru într-un program pentru clienți, consultați Ajutorul pentru acel program.

Finalizarea unei activități a fluxului de lucru Obținere feedback pe server

 1. Faceți salt la lista Activități pentru site, apoi selectați Activitățile mele în meniul Vizualizare pentru a localiza activitatea fluxului de lucru.

  Notă: Dacă fluxul de lucru nu utilizează lista Activități implicită, este posibil ca activitatea fluxului de lucru să nu apară în lista Activități. Pentru a localiza activitatea fluxului de lucru, deschideți lista sau biblioteca unde este salvat elementul fluxului de lucru. Indicați spre elementul pe care îl doriți, faceți clic pe săgeata care apare, apoi faceți clic pe Fluxuri de lucru. Sub Fluxuri de lucru în execuție, faceți clic pe numele fluxului de lucru la care participați. Pe pagina Stare flux de lucru, sub Activități, localizați activitatea fluxului de lucru.

 2. Indicați spre numele activității pe care doriți să o finalizați, faceți clic pe săgeata care apare, apoi faceți clic pe Editare element.

 3. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a citi sau a vizualiza conținutul documentului sau al elementului, faceți clic pe linkul la element, care este afișat în partea de sus a formularului de activitate.

   Dacă adăugați comentarii sau efectuați modificări direct în document, salvați modificările pe server.

  • Pentru a furniza comentarii de tip feedback pentru deținătorul fluxului de lucru, tastați feedback-ul în caseta text care apare, apoi faceți clic pe Trimitere feedback.

  • Pentru a reatribui altei persoane activitatea de examinare, faceți clic pe Reatribuire activitate, specificați persoana căreia îi atribuiți activitatea, apoi faceți clic pe Trimitere.

  • Pentru a solicita modificarea elementului, faceți clic pe Solicitare modificare, specificați persoana căreia îi atribuiți solicitarea de modificare, furnizați informații despre solicitarea de modificare, apoi faceți clic pe Trimitere.

   Notă: În funcție de modul în care s-a particularizat fluxul de lucru atunci când s-a adăugat la listă, la bibliotecă sau la tipul de conținut pentru acest element, este posibil ca opțiunea de reatribuire a activității sau cea de solicitare a unei modificări să nu fie disponibilă.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×