Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru a crea prezentări PowerPoint

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Mulți utilizatori consideră că folosirea unei tastaturi externe cu comenzile rapide de la tastatură pentru PowerPoint în Windows îi ajută să lucreze mai eficient. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau de vedere, comenzile rapide de la tastatură pot fi mai simple decât utilizarea ecranului tactil și reprezintă o alternativă esențială la folosirea unui mouse. Acest articol enumeră comenzile rapide de la tastatură pentru PowerPoint în Windows.

Avem o listă separată de comenzi rapide de utilizat în timp ce vă livrați prezentarea.

Note: 

 • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Obțineți aceste comenzi rapide într-un document Word la acest link: comenzi rapide de la tastatură în PowerPoint pentru Windows.

Linkuri rapide

Comenzi rapide utilizate frecvent

Navigarea în panglică numai cu tastatura

Deplasarea focalizării utilizând tastatura

Mutarea între panouri

Lucrul în vizualizarea schiță

Lucrul cu forme, imagini, casete, obiecte și WordArt

Selectarea și editarea textului și a obiectelor

Formatarea textului

Inserarea comentariilor sau răspunsul la comentarii

Modificarea ordinii diapozitivelor sau secțiunilor într-un pachet de diapozitive

Comenzi rapide de la tastatură particularizate

Comenzi rapide utilizate frecvent

Următorul tabel itemizes comenzi rapide de la cel mai frecvent utilizate în PowerPoint.

Pentru aceasta

Apăsați

Crearea unei noi prezentări

Ctrl+N

Transformarea textului selectat în aldin

Ctrl+B

Modificarea dimensiunii fontului pentru textul selectat

Alt + H, F, S

Deschideți tine Zoom dialog

Alt+W, Q

Decuparea textului selectat, obiecte sau diapozitive

Ctrl+X

Copiați textul selectat, obiecte sau diapozitive

Ctrl+C

Lipește decupat sau copiat text, obiectul sau diapozitive

Ctrl+V

Anularea ultimei acțiuni

Ctrl+Z

Salvați prezentarea

Ctrl+S

Inserați o imagine

Alt+N, P

Inserarea unei forme

Alt + H, S, H

Selectați o temă

Alt+G, H

Selectați un aspect de diapozitiv

Alt+H, L

Salt la diapozitivul următor

Page Down

Salt la diapozitivul anterior

Page Up

Accesați fila pornire

Alt+H

Accesați fila Inserare

Alt+N

Pornire expunere diapozitive

F5

Terminarea expunerea de diapozitive

Esc

Închideți PowerPoint

Ctrl+Q

Navigarea în panglică numai cu tastatura

Panglica este banda partea de sus a PowerPoint, care organizează comenzile în File. Fiecare filă afișează unei panglici diferite, care este formată din grupuri, iar fiecare grup include unul sau mai multe comenzi.

Aveți posibilitatea să navigați panglică cu doar tastatura. Tastele de acces sunt comenzi rapide de la speciale care vă permit să utilizați rapid o comandă de pe panglică, apăsând câteva chei, indiferent unde vă aflați în PowerPoint. Fiecare comandă din PowerPoint pot fi accesate utilizarea tastelor de acces.

Există două modalități de a naviga prin filele din panglică:

 • Pentru a accesa panglica, apăsați Alt, apoi, pentru a vă deplasa între File, utilizați tastele săgeată la dreapta sau la stânga.

 • Pentru a merge direct la o filă de pe panglică, apăsați una dintre următoarele taste de acces:

  Pentru aceasta

  Apăsați

  Deschideți meniul Fișier

  Alt+F

  Deschideți fila Pornire

  Alt+H

  Deschideți fila Inserare

  Alt+N

  Deschideți fila proiectare

  Alt+G

  Deschideți fila tranziții

  Alt+K

  Deschideți fila animații

  Alt+A

  Deschideți fila expunere diapozitive

  Alt+S

  Deschideți fila revizuire

  Alt+R

  Deschideți fila Vizualizare

  Alt+W

  Deschideți caseta de căutare și căutați o comandă

  Alt+Q, apoi introduceți termenul de căutare

Notă: Programele de completare și alte programe pot adăuga noi file în panglică și pot furniza taste de acces pentru acestea.

Lucrul în filele de panglică utilizând tastatura

 • Pentru a vă deplasa la lista de filele din panglică, apăsați pe Alt. Pentru a merge direct la o filă, apăsați o comandă rapidă de la tastatură.

 • Pentru a vă deplasa între comenzi, apăsați tasta Tab sau Shift + Tab. Puteți parcurge înainte sau înapoi comenzi în ordine. De asemenea, puteți muta utilizând tastele săgeată.

 • Controalele sunt activate în moduri diferite, în funcție de tipul de control:

  • În cazul în care comanda selectată este un buton, pentru a o activa, apăsați bara de spațiu sau Enter.

  • Dacă comanda selectată este un buton de scindare (adică, un buton care se deschide un meniu de opțiuni suplimentare), pentru a o activa, apăsați Alt + săgeată în jos tasta săgeată. Apăsați tasta Tab pentru a parcurge opțiunile. Pentru a selecta opțiunea curentă, apăsați bara de spațiu sau Enter.

  • În cazul în care comanda selectată este o listă (cum ar fi lista Font ), pentru a deschide lista, apăsați tasta săgeată în jos. Apoi, pentru a vă deplasa între elemente, utilizați în sus și în jos tastele săgeată. Când este selectat elementul dorit, apăsați pe Enter.

  • Dacă comanda selectată este o galerie, pentru a selecta comanda, apăsați bara de spațiu sau Enter. Apoi, apăsați tasta Tab pentru a parcurge elementele.

Sfat: În galerii cu mai multe rânduri de elemente, tasta Tab mută focalizarea de la început la sfârșitul rândului curent și, atunci când se ajunge la sfârșitul rândului, până la începutul următoarei. Apăsați tasta săgeată la dreapta la sfârșitul rândului curent se mută înapoi la începutul rândului curent.

Deplasarea focalizării utilizând tastatura

Următorul tabel listează unele modalități de a muta focalizarea utilizând tastatura.

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați fila activă a panglicii și activarea tastelor de acces

Alt sau F10. Pentru a trece la o altă filă, utilizați tastele de acces sau tastele săgeată.

Mutați focalizarea la comenzile de pe panglică

Tasta Tab sau Shift+Tab

Mutare în jos, sus, la stânga sau la dreapta între elementele din panglică

În jos, săgeată în sus, la stânga, sau tastele săgeată la dreapta

Extindeți sau restrângeți panglica

Ctrl+F1

Afișarea meniului contextual pentru elementul selectat

Shift+F10

Mutați focalizarea la un alt panou

F6

Deplasați-vă la comanda următoare sau anterioară din panglică

Tasta Tab sau Shift+Tab

Activați comanda sau controlul selectat din panglică

Bară de spațiu sau Enter

Deschiderea meniului selectat sau a galeriei selectate pe panglică

Bară de spațiu sau Enter

Deschideți lista selectată din panglică, cum ar fi lista Fonturi

Tasta săgeată în jos

Deplasarea între elementele dintr-un meniu deschis sau Galerie

Tasta Tab

Terminarea modificării unei valori într-un control de pe panglică și mutarea focalizării înapoi la document

Enter

Utilizarea tastelor de acces atunci când vedeți sfaturile pentru taste

Puteți utiliza sfaturi de taste pentru a accesa comenzile de pe panglică. Puteți afișa sfaturile de taste, care sunt litere utilizată pentru a accesa comenzile, și apoi să le utilizați pentru a naviga în panglică.

sfaturile pentru taste din panglica PowerPoint

 1. Apăsați Alt. Sfaturile pentru taste apar în pătrate mici, în dreptul fiecărei comenzi din panglică.

 2. Pentru a selecta o comandă, apăsați pe litera afișată în sfatul tastă pătratul care apare lângă ea. De exemplu, apăsați F pentru a deschide fila fișier, H pentru a deschide fila pornire, N pentru a deschide fila Inserare, și așa mai departe.

  mărirea sfaturilor pentru taste pe panglica din PowerPoint

În funcție de litera apăsată, este posibil să apară sfaturi pentru taste suplimentare. De exemplu, dacă apăsați Alt+F, se deschide vizualizarea Backstage în pagina Informații cu un alt set de sfaturi pentru taste.

Mutarea între panouri

Pentru aceasta

Apăsați

Parcurge sensul acelor de ceasornic panourile din vizualizarea normală

F6

Ciclu în sens contrar acelor prin panourile din vizualizarea normală

Shift+F6

Comutați între panoul imagine redusă și panoul Vizualizare schiță

Ctrl+Shift+Tab

Lucrul în vizualizarea schiță

Pentru aceasta

Apăsați

Promovați un paragraf

Alt+Shift+tasta săgeată la stânga

Retrogradarea unui paragraf

Alt+Shift+tasta săgeată la dreapta

Mută în sus paragrafele selectate

Alt+Shift+săgeată în sus

Mută în jos paragrafele selectate

Alt+Shift+tasta săgeată în jos

Afișare titluri de nivel 1

Alt+Shift+1

Extinde textul de sub un titlu

Alt+Shift+semnul plus (+)

Restrânge textul de sub un titlu

Alt+Shift+semnul minus (–)

Lucrul cu forme, imagini, casete, obiecte și WordArt

Inserarea unei forme

 1. Pentru a insera o formă, apăsați Alt + N, S, H.

 2. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga forme disponibile până când ajungeți pe cel dorit.

 3. Apăsați pe Enter pentru a insera forma.

Inserarea unei casete de text

 1. Pentru a insera o casetă text, apăsați Alt + N, X.

 2. Tastați textul.

 3. Atunci când sunteți gata, apăsați F6 pentru a muta focalizarea la caseta text.

Inserarea unui obiect

 1. Pentru a insera un document încorporat sau foaie de calcul ca obiect, apăsați Alt + N, J.

 2. În caseta de dialog Inserare obiect, pentru a muta focalizarea în lista Tip obiect, apăsați tasta Tab.

 3. În sus și în jos tastele săgeată pentru a selecta tipul de obiect pe care doriți să inserați și apoi apăsați pe Enter pentru a o insera.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Pentru a insera obiectul WordArt, apăsați Alt + N, W.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați pe Enter.

 3. Tastați textul.

 4. Atunci când sunteți gata, apăsați F6 pentru a muta focalizarea la caseta text.

Selectarea unei forme

Notă: În cazul în care cursorul se află în text, apăsați pe Esc înainte de a utiliza această comandă rapidă.

 • Pentru a muta rapid focalizării în prima formă mobilă, cum ar fi o imagine sau o casetă text, apăsați Ctrl + Alt + 5. Apoi, pentru a parcurge forme mobilă, apăsați tasta Tab. Pentru a reveni la panoul de navigare din normală, apăsați Esc.

 • Pentru a selecta o singură formă, apăsați tasta Tab pentru a vă deplasa înainte (sau Shift+Tab pentru a vă deplasa înapoi) prin obiecte până când apar ghidajele de dimensionare pe obiectul selectat.

Gruparea formelor, imaginilor și obiectelor WordArt și anularea grupării lor

 • Pentru a grupa forme, imagini sau obiecte WordArt, selectați elementele pe care doriți să le grupați, apoi apăsați Ctrl+G.

 • Pentru a anula o grupare, selectați grupul, apoi apăsați Ctrl+Shift+G.

Copierea atributelor unei forme

 1. Selectați forma cu atributele pe care doriți să le copiați.

  Notă: Dacă selectați o formă cu text, puteți copia aspectul și stilul textului, pe lângă atributele formei.

 2. Pentru a copia atributele obiectului, apăsați Ctrl+Shift+C.

 3. Pentru a selecta obiectul pe care doriți să o copiați atributele, apăsați tasta Tab sau Shift + Tab.

 4. Pentru a lipi atributele obiectului selectat, apăsați Ctrl + Shift + V.

Selectarea și editarea textului și a obiectelor

Selectarea textului și a obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați un caracter la dreapta

Shift + săgeată dreapta tasta săgeată

Selectați un caracter la stânga

Shift + săgeată la stânga tasta săgeată

Selectarea până la sfârșitul unui cuvânt

Ctrl + Shift + săgeată dreapta tasta săgeată

Selectarea până la începutul unui cuvânt

Ctrl + Shift + săgeată la stânga tasta săgeată

Selectați o linie în sus (cu cursorul la începutul unei linii)

Shift + săgeată în sus tasta săgeată

Selectați o linie în jos (cu cursorul la începutul unei linii)

Shift+tasta săgeată în jos

Selectați un obiect (când textul din interiorul obiectului este selectat)

Esc

Selectați un alt obiect (când este selectat un obiect)

Tasta Tab sau Shift + Tab până când obiectul dorit este selectat

Trimiterea unui obiect cu o poziție înapoi

Paranteză pătrată CTRL + săgeată la stânga ([])

Trimiterea unui obiect cu o poziție înainte

Paranteză pătrată CTRL + săgeată dreapta (])

Trimiteți un obiect în fundal

Paranteză pătrată Ctrl + Shift + săgeată la stânga ([])

Trimiteți un obiect în prim-plan

Paranteză pătrată Ctrl + Shift + săgeată dreapta (])

Selectați textul dintr-un obiect (cu un obiect selectat)

Enter

Selectează toate obiectele

CTRL+A (pe fila Diapozitive)

Redarea sau a întrerupe media

Ctrl+Bara de spațiu

Selectați toate diapozitivele

Ctrl+A (în vizualizarea Sortare diapozitive)

Selectarea întregului text

Ctrl+A (pe fila Schiță)

Ștergerea și copierea textului și obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Șterge un caracter la stânga

Backspace

Șterge un cuvânt la stânga

Ctrl+Backspace

Șterge un caracter la dreapta

Delete

Șterge unui cuvânt la dreapta

Notă: Pentru a efectua aceasta, cursorul trebuie să se afle între cuvinte.

Ctrl+Delete

Decupați obiectul sau textul selectat

Ctrl+X

Copiați obiectul sau textul selectat

Ctrl+C

Lipește decupat sau copiat obiectul sau textul

Ctrl+V

Dublarea unui obiect

Ctrl+D

Ctrl + glisați

Anularea ultimei acțiuni

Ctrl+Z

Refacerea ultimei acțiuni

Ctrl+Y

Copiați numai formatarea

Ctrl+Shift+C

Lipirea numai a formatării

Ctrl+Shift+V

Copiere Descriptor animație

Alt+Shift+C

Lipire Descriptor animație

Alt+Shift+V

Deschideți caseta de dialog Lipire specială

Ctrl+Alt+V

Mutarea textului de jur împrejur

Pentru aceasta

Apăsați

Se deplasează cu un caracter la stânga

Tasta săgeată la stânga

Se deplasează cu un caracter la dreapta

Tasta săgeată la dreapta

Deplasarea cu o linie în sus

Tasta săgeată în sus

Deplasarea cu o linie în jos

Tasta săgeată în jos

Se deplasează cu un cuvânt la stânga

Ctrl+tasta săgeată la stânga

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta

Ctrl+tasta săgeată la dreapta

Deplasarea la sfârșitul unei linii

End

Deplasarea la începutul unei linii

Home

Deplasarea cu un paragraf mai sus

Ctrl+tasta săgeată în sus

Deplasarea cu un paragraf mai jos

Ctrl+tasta săgeată în jos

Deplasarea la sfârșitul unei casete text

Ctrl+End

Deplasarea la începutul unei casete de text

Ctrl+Home

Deplasarea la următorul titlu sau corpul substituent de text. Dacă este ultimul substituent într-un diapozitiv, această acțiune inserează un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv ca diapozitivul original

Ctrl+Enter

Deplasează pentru a repeta ultima acțiune Găsire

Shift+F4

Deplasarea și lucrul în tabele

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasare la celula următoare

Tasta Tab

Deplasare la celula precedentă

Shift+Tab

Deplasare la rândul următor

Tasta săgeată în jos

Deplasare la rândul precedent

Tasta săgeată în sus

Inserarea unei file într-o celulă

Ctrl+Tab

Începerea unui paragraf nou

Enter

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului

Tasta Tab în partea de jos dreapta celulei tabelului

Editarea unui obiect legat sau incorporat

 1. Pentru a selecta un obiect, apăsați tasta Tab sau Shift + Tab până când ajunge la obiectul dorit.

 2. Pentru a deschide meniul de comenzi rapide, apăsați Shift+F10.

 3. Pentru a edita obiectul, apăsați O, Enter și apoi apăsați E.

Formatarea textului

Înainte de a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură, selectați textul pe care doriți să o formatați.

Modificarea sau redimensionarea unui font

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul

Ctrl+Shift+F

Mărirea dimensiunii fontului

Ctrl + Shift + unghi drept paranteză dreaptă deschisă (>)

Micșorarea dimensiunii fontului

Ctrl + Shift + săgeată la stânga unghi paranteză dreaptă deschisă (<)

Aplicarea formatării caracterelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica formatarea caracterelor

Ctrl+T

Comutarea între caz propoziție, litera mare sau mică

Shift+F3

Aplicarea formatării aldine

Ctrl+B

Aplicarea formatării de subliniere

Ctrl+U

Aplică formatarea cursivă

Ctrl+I

Aplicarea formatării indice (spațiere automată)

Ctrl+semnul egal (=)

Aplicați formatarea exponent (spațiere automată)

Ctrl+Shift+semnul plus (+)

Eliminarea manuală a caracterelor de formatare, cum ar fi exponentul sau indicele

Ctrl+Bara de spațiu

Inserează un hyperlink

Ctrl+K

Copierea formatării textului

Pentru aceasta

Apăsați

Copierea formatării

Ctrl+Shift+C

Lipirea formatării

Ctrl+Shift+V

Alinierea paragrafelor

Pentru aceasta

Apăsați

Centrarea paragrafului

Ctrl+E

Aliniere la paragraful

Ctrl+J

Aliniați la stânga paragraful

Ctrl+L

Alinierea la dreapta paragraful

Ctrl+R

Inserarea comentariilor sau răspunsul la comentarii

Înainte de a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură, utilizați comanda Inserare comentariu (Alt + N, L) pentru a deschide panoul comentarii.

Pentru aceasta

Apăsați

Inserarea unui comentariu nou

Ctrl+N

Răspunsul la un comentariu selectat

Ctrl+R

Modificarea ordinii diapozitivelor sau secțiunilor într-un pachet de diapozitive

Pentru a modifica ordinea de diapozitive sau secțiuni dintr-un șir de diapozitive:

Pentru aceasta

Apăsați aceste taste

Deplasarea mai sus diapozitivul selectat sau o secțiune în ordine

Ctrl+tasta săgeată în sus

Mutați diapozitivul selectat sau o secțiune în jos în ordinea

Ctrl+tasta săgeată în jos

Mutarea diapozitivul selectat sau o secțiune la începutul

Ctrl + Shift + săgeată în sus tasta săgeată

Mutarea diapozitivul selectat sau o secțiune la sfârșitul

Ctrl + Shift + săgeată în jos tasta săgeată

Comenzi rapide de la tastatură particularizate

Pentru a atribui comenzi rapide de la tastatură particularizate elementelor din meniu, macrocomenzilor înregistrate și codului Visual Basic for Applications (VBA) din PowerPoint, trebuie să utilizați un program de completare terț, cum ar fi Managerul de comenzi rapide pentru PowerPoint, disponibil de la Programe de completare OfficeOne pentru PowerPoint.

Pentru a imprima acest subiect, apăsați TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați ENTER, apoi CTRL+P.

Linkuri rapide

Ajutor online

Noțiuni de bază despre Office

Navigarea în panglică

Activități comune în PowerPoint

Ajutor online

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alt conținut de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți fereastra Ajutor.

F1

Închideți fereastra Ajutor.

ALT+F4

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Înapoi la cuprinsul Articole introductive și Ajutor PowerPoint.

ALT+HOME

Selectați următorul element din fereastra Ajutor.

TAB

Selectați elementul anterior din fereastra Ajutor.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Navigați prin Ajutorul PowerPoint din fereastra Ajutor, selectarea elementului anterior sau următor.

TAB, SHIFT+TAB

În secțiunea Navigați prin Ajutorul PowerPoint din fereastra Ajutor, extinderea sau restrângerea elementului selectat.

ENTER

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul ascuns sau hyperlinkul anterior.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Revenirea la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Deplasarea înainte la următorul subiect Ajutor (butonul Redirecționare).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilați puțin în sus sau în jos, în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Defilarea în fracțiuni mai mari în sus sau în jos în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP, PAGE DOWN

Afișați un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (faceți clic în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Opriți ultima acțiune (Butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

Notă: În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P

Modificarea stării de conexiunii. Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

F6 (până când focalizarea este în caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate), TAB, SĂGEATĂ ÎN JOS

Tastați textul în caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate. Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

F6

Comutați între diferitele zone ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutați între bara de instrumente, caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate și lista Căutare.

F6

Într-un cuprins, în vizualizarea arborescentă, selectarea elementului următor sau anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS

Într-un cuprins, în vizualizarea arborescentă, extinderea sau restrângerea elementului selectat.

SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA

Noțiuni de bază despre Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta

Apăsați

Trecerea la fereastra următoare.

ALT+TAB, TAB

Comutarea la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Închiderea ferestrei active.

CTRL+W sau CTRL+F4

Difuzați prezentarea deschisă către un public aflat la distanță, utilizând aplicația web PowerPoint.

CTRL+F5

Comutați la următorul panou de activități dintr-un alt panou din fereastra programului (în sensul acelor de ceas). Este posibil să trebuiască să apăsați F6 de mai multe ori.

Notă: Dacă, apăsând F6, nu se afișează panoul de activități dorit, apăsați ALT pentru a focaliza pe Panglică, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități.

F6

Comutați la un panou din alt panou din fereastra program (în sens contrar acelor de ceasornic).

SHIFT+F6

Când sunt deschise mai multe ferestre PowerPoint, comută la următoarea fereastră PowerPoint.

CTRL+F6

Comută la fereastra PowerPoint anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Copiază o imagine a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Modificarea sau redimensionarea fontului

Notă: Cursorul trebuie să fie în interiorul unei casete de text, pentru a utiliza aceste comenzi rapide.

Pentru aceasta

Apăsați

Modifică fontul.

CTRL+SHIFT+F

Modifică dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+P

Mărește dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+<

Deplasarea în texte sau celule

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

END

Deplasarea la începutul unei linii.

HOME

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasarea la începutul unei casete text.

CTRL+HOME

În Microsoft Office PowerPoint, vă deplasați la următorul substituent titlu sau corp de text. Dacă acesta este ultimul substituent din diapozitiv, va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv cu cel al diapozitivului inițial.

CTRL+ENTER

Repetați ultima acțiune Găsire.

SHIFT+F4

Găsire și înlocuire

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Găsire.

CTRL+F

Deschideți caseta de dialog Înlocuire.

CTRL+H

Repetați ultima acțiune Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la celula următoare.

TAB

Deplasarea la celula anterioară.

SHIFT+TAB

Deplasarea la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la rândul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserarea unei file într-o celulă.

CTRL+TAB

Pornirea unui paragraf nou.

ENTER

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârșitul ultimului rând

Accesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra programului. (Este posibil să fie necesară apăsarea F6 de mai multe ori).

F6

Când un panou de activitate este activ, selectați opțiunea următoare sau precedentă din panoul de activități.

TAB, SHIFT+TAB

Se afișează tot setul de comenzi în meniul panoului de activități.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea între opțiunile unui submeniu selectat; deplasarea între o serie de opțiuni ale unui grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuită butonului selectat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie.

SHIFT+F10

Când un meniu sau un submeniu este vizibil, selectați prima sau ultima comandă pe meniu sau pe submeniu.

HOME, END

Defilați în sus sau în jos în lista de galerii selectată.

PAGE UP, PAGE DOWN

Vă deplasați în partea de sus sau în partea de jos a listei de galerii selectate.

HOME, END

Închide panoul de activități.

CTRL+BARĂ DE SPAȚIU, C

Deschide clipboardul.

ALT+H, F, O

Redimensionarea unui panou de activități

 1. În panou de activități, apăsați CTRL+BARĂ DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

 2. Folosiți tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Dimensiune și apoi apăsați ENTER.

 3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona un pixel o dată.

După ce terminați de redimensionat, apăsați ESC.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Comutarea la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comută la fila următoare dintr-o casetă de dialog. (O filă trebuie să fie deja selectată în caseta de dialog deschisă)

SĂGEATĂ ÎN JOS

Comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog. (O filă trebuie să fie deja selectată în caseta de dialog deschisă)

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deschide o listă verticală selectată.

SĂGEATĂ ÎN JOS, ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deschide lista, dacă aceasta este închisă și trece la o opțiune din listă.

Prima literă a unei opțiuni într-o listă verticală

Se deplasează între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă, sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Efectuează acțiunea atribuită butonului selectat; bifează sau debifează caseta de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Selectează o opțiune; bifează sau debifează o casetă de selectare.

Litera subliniată dintr-o opțiune

Efectuează acțiunea atribuită unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

ENTER

Închide o listă verticală selectată; anulă o comandă și închide o casetă de dialog.

ESC

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este o casetă necompletată în care aveți posibilitatea să tastați sau să lipiți o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la începutul intrării.

HOME

Comutarea la sfârșitul intrării.

END

Se mută un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea de la cursor la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectarea de la cursor la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Utilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea casetei de dialog Deschidere

ALT+F, apoi O

Deschiderea casetei de dialog Salvare ca

ALT+F, apoi A

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni

Tastele săgeți

Afișează un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

SHIFT+F10

Deplasarea între opțiuni sau zone din caseta de dialog.

TAB

Deschideți meniul vertical cu căi de fișier

F4 sau ALT+I

Reîmprospătează lista de fișiere.

F5

Navigarea în panglică

Accesarea oricărei comenzi prin apăsarea a numai câtorva taste

 1. Apăsați pe ALT.

  Numele de taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

  Comenzile rapide de la tastatură de pe fila Fișier

 2. Apăsați litera afișată în sfaturile despre taste cu privire la caracteristica pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, se poate să se afișeze sfaturi suplimentare despre taste. De exemplu, dacă fila Pornire este activă și apăsați N, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturile despre taste pentru grupurile de pe fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere, până când apăsați litera comenzii sau a controlului pe care doriți să le utilizați. În anumite cazuri, trebuie să apăsați mai întâi litera grupului care conține comanda. De exemplu, dacă fila Pornire este activă, apăsați ALT+H, F, S vă duce la caseta listă Dimensiune din grupul Fonturi.

  Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde sfaturile pentru taste, apăsați ALT.

Deplasarea focalizării pe tastatură fără utilizarea mouse-ului

Altă modalitatea de a utiliza tastatura pentru a lucra cu Panglica este să mutați focalizarea între file și comenzi, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează câteva modalități de a muta focalizarea tastaturii, fără a utiliza mouse-ul.

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați fila activă a Panglicii și activați tastele de acces.

ALT sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste pentru a reveni la document și a anula tastele de acces.

Deplasarea la stânga sau la dreapta la altă filă de pe Panglică.

Apăsați F10 pentru a selecta fila activă, apoi apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA SAU SĂGEATĂ LA DREAPTA

Ascunde sau afișează Panglica.

CTRL+F1

Afișează meniul de comenzi rapide pentru comanda selectată.

SHIFT+F10

Mutați focalizarea pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei:

 • Fila activă a Panglicii

 • Orice panou de activități deschis

 • Documentul dvs.

F6

Deplasează focalizarea înainte sau înapoi, la fiecare comandă a Panglicii.

TAB, SHIFT+TAB

Deplasarea în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din Panglică.

SĂGEATĂ ÎN JOS, SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA

Activarea comenzii sau controlului selectat pe panglică.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea meniului selectat sau a galeriei selectate pe Panglică.

BARĂ DE SPAȚIU sau ENTER

Activează comanda sau controlul de pe Panglică pentru a modifica o valoare.

ENTER

Terminarea modificării unei valori într-un control de pe Panglică și mutarea focalizării înapoi la document.

ENTER

Obține ajutor pentru comanda sau controlul selectat din Panglică. (Dacă nu este asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect general de Ajutor pentru program.)

F1

Activități comune în PowerPoint

Crearea unei noi prezentări: Ctrl+N

Mutarea între panouri

Pentru aceasta

Apăsați

Mutați în sensul acelor de ceasornic între panourile din vizualizarea Normal.

F6

Mutați în sens contrar acelor de ceasornic între panourile din Vizualizarea normală.

SHIFT+F6

Comută între filele Diapozitive și Schiță din panoul Schiță și diapozitive din Vizualizarea normală.

CTRL+SHIFT+TAB

Lucrul într-o schiță

Pentru aceasta

Apăsați

Promovează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Retrogradează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mută în sus paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Afișează nivelul 1 al titlului.

ALT+SHIFT+1

Extinde textul de sub titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrânge textul de sub titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS

Lucrul cu forme, imagini, casete, obiecte și WordArt

Inserarea unei forme

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi S, apoi H pentru a selecta Forme.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a muta prin categoriile de forme și selecta forma dorită.

 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a introduce forma selectată.

Inserarea unei casete de text

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi X.

 2. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera caseta text.

Inserarea unui obiect

 1. Apăsați și apăsați ALT, apoi N, apoi J pentru a selecta Obiect.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a muta prin obiecte.

 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera obiectul dorit.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

Selectarea unei forme

În cazul în care cursorul se află în text, apăsați ESC.

 • Pentru a selecta o singură formă, apăsați tasta TAB pentru a vă deplasa înainte (sau SHIFT+TAB pentru a vă deplasa înapoi) prin obiecte până când apar ghidajele de dimensionare pe obiectul selectat.

 • Pentru a selecta mai multe elemente, utilizați panoul de selectare.

Gruparea și anularea grupării formelor, imaginilor și obiectelor WordArt

 • Pentru a grupa forme, imagini sau obiecte WordArt, selectați elementele pe care doriți să le grupați, apoi apăsați CTRL+G.

 • Pentru a anula o grupare, selectați grupul, apoi apăsați CTRL+SHIFT+G.

Afișarea sau ascunderea unei grile sau a unor ghidaje

Pentru aceasta

Apăsați

Afișează sau ascunde grila.

SHIFT+F9

Afișează sau ascunde ghidajele.

ALT+F9

Copierea atributelor unei forme

 1. Selectați forma cu atributele pe care doriți să le copiați.

  Dacă selectați o formă cu text, copiați aspectul și stilul textului, pe lângă atributele formei.

 2. Apăsați CTRL+SHIFT+C pentru a copia atributele obiectului.

 3. Apăsați tasta TAB sau SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul unde copiați atributele.

 4. Apăsați CTRL+SHIFT+V.

Selectarea textului și a obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează un caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează un caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectează către sfârșitul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează către începutul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați o linie în sus (cu cursorul la începutul liniei).

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați o linie în jos (cu cursorul la începutul liniei).

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează un obiect (când textul din interiorul obiectului este selectat).

ESC

Selectează alt obiect (cu un obiect este selectat).

TAB sau SHIFT+TAB până când obiectul dorit este selectat

Selectează textul dintr-un obiect (cu un obiect selectat).

ENTER

Selectează toate obiectele.

CTRL+A (pe fila Diapozitive)

Selectează toate diapozitivele.

CTRL+A (în vizualizarea Sortare diapozitive)

Selectează tot textul.

CTRL+A (pe fila Schiță)

Ștergerea și copierea textului și obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Șterge un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un cuvânt la stânga.

CTRL+BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Șterge unui cuvânt la dreapta.

Notă: Pentru a efectua aceasta, cursorul trebuie să se afle între cuvinte.

CTRL+DELETE

Decupează obiectul sau textul selectat.

CTRL+X

Copiază obiectul sau textul selectat.

CTRL+C

Lipește obiectul sau textul decupat sau copiat.

CTRL+V

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultima acțiune.

CTRL+Y

Copiază numai formatarea.

CTRL+SHIFT+C

Lipește numai formatarea.

CTRL+SHIFT+V

Deschideți caseta de dialog Lipire specială.

CTRL+ALT+V

Deplasarea în cadrul textului

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

END

Deplasarea la începutul unei linii.

HOME

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasarea la începutul unei casete text.

CTRL+HOME

Se deplasează la următorul titlu sau corp de text substituent. Dacă acesta este ultimul substituent de pe un diapozitiv, se va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv cu cel al diapozitivului inițial.

CTRL+ENTER

Se deplasează pentru a repeta ultima acțiune Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea și lucrul în tabele

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la celula următoare.

TAB

Deplasarea la celula anterioară.

SHIFT+TAB

Deplasarea la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la rândul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserarea unei file într-o celulă.

CTRL+TAB

Pornirea unui paragraf nou.

ENTER

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârșitul ultimului rând

Editarea unui obiect legat sau incorporat

 1. Apăsați TAB SAU SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul dorit.

 2. Apăsați SHIFT+F10 pentru a afișa meniul de comenzi rapide.

 3. Utilizați SĂGEATA ÎN JOS până când se selectează Obiectul Foaie de lucru, apăsați SĂGEATĂ LA DREAPTA pentru a selecta Editare și apăsați pe ENTER.

  Notă: Numele comenzii din meniul de comenzi rapide depinde de tipul de obiect încorporat sau legat. De exemplu, o foaie de lucru Microsoft Office Excel încorporată are comanda Obiect foaie de lucru, însă un desen Microsoft Office Visio încorporat are comanda Obiect Visio.

Formatarea și alinierea caracterelor și paragrafelor

Modificarea sau redimensionarea fontului

Notă: Mai întâi trebuie să selectați textul pe care doriți să-l modificați pentru a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură.

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul.

CTRL+SHIFT+F

Mărește dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+<

Se aplică formate de caracter

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica formatarea caracterelor.

CTRL+T

Modifică litera mare sau mică a cuvintelor dintr-o propoziție.

SHIFT+F3

Aplică formatarea aldină.

CTRL+B

Aplică sublinierea.

CTRL+U

Aplică formatarea cursivă.

CTRL+I

Aplică formatarea de indice (spațiere automată).

CTRL+SEMNUL EGAL

Aplică formatarea de exponent (spațiere automată).

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Elimină formatarea manuală a caracterelor, cum ar fi exponentul sau indicele.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Copierea formatelor text

Pentru aceasta

Apăsați

Copiază formatele.

CTRL+SHIFT+C

Lipește formatele.

CTRL+SHIFT+V

Alinierea paragrafelor

Pentru aceasta

Apăsați

Centrează un paragraf.

CTRL+E

Aliniază un paragraf stânga-dreapta.

CTRL+J

Aliniază un paragraf la stânga.

CTRL+L

Aliniază un paragraf la dreapta.

CTRL+R

Rularea unei prezentări

În timp ce rulați prezentarea în modul Expunere diapozitive, puteți utiliza următoarele comenzi rapide de la tastatură.

Comenzi rapide pentru expunerea de diapozitive

Pentru aceasta

Apăsați

Porniți o prezentare de la început.

F5

Efectuarea animației următoare sau deplasarea la diapozitivul următor.

N, ENTER, PAGE DOWN, SĂGEATĂ LA DREAPTA, SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BARA DE SPAȚIU

Efectuarea animației anterioare sau revenirea la diapozitivul anterior.

A, PAGE UP, SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ ÎN SUS sau BACKSPACE

Salt la numărul de diapozitiv.

număr+ENTER

Afișați un ecran negru sau reveniți la prezentare de la un ecran negru.

B sau PUNCT

Afișați un ecran alb sau reveniți la prezentare de la un ecran alb.

W sau VIRGULĂ

Opriți sau reporniți o prezentare automată.

?

Încheiați o prezentare.

ESC sau CRATIMĂ

Eliminați adnotările de pe ecran.

E

Salt la diapozitivul următor, dacă diapozitivul următor este ascuns.

H

Setarea unei noi temporizări în timpul repetiției.

T

Utilizați temporizarea originală în timpul repetiției.

O

Utilizați clicul de mouse pentru a avansa în timpul repetiției.

M

Reînregistrați narațiunea și temporizarea pentru diapozitiv

R

Reveniți la primul diapozitiv.

Apăsați și țineți apăsate două secunde butoanele din dreapta și stânga ale mouse-ului

Afișați sau ascundeți indicatorul de săgeată

A sau =

Indicatorul se transformă într-un creion.

CTRL+P

Se modifică indicatorul într-o săgeată.

CTRL+A

Se modifică indicatorul într-o gumă de șters.

CTRL+E

Afișarea sau ascunderea marcajelor cu cerneală

CTRL+M

Se ascund imediat indicatorul și butonul de navigare.

CTRL+H

Se ascund indicatorul și butonul de navigare în 15 secunde.

CTRL+U

Se vizualizează caseta de dialog Toate diapozitivele

CTRL+S

Se vizualizează bara de activități a computerului

CTRL+T

Se afișează meniul de comenzi rapide.

SHIFT+F10

Salt la primul sau la următorul hyperlink de pe un diapozitiv.

TAB

Salt la ultimul sau la anteriorul hyperlink de pe un diapozitiv.

SHIFT+TAB

Efectuarea comportamentului „clic de mouse” asupra hyperlinkului selectat.

ENTER în timp ce este selectat un hyperlink

Comenzi rapide media în timpul prezentării

Pentru aceasta

Apăsați

Se oprește redarea media

ALT+Q

Se comută între redare și pauză

ALT+P

Se deplasează la marcajul următor

ALT+END

Se deplasează la marcajul anterior

ALT+HOME

Se mărește volumul sunetului

ALT+Săgeată în sus

Se micșorează volumul sunetului

ALT+Săgeată în jos

Se derulează rapid înainte

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Se derulează rapid înapoi

ALT+SHIFT+PAGE UP

Fără sunet

ALT+U

Pentru a vedea o listă de controale în timpul unei prezentări, apăsați F1.

Navigarea în prezentările web

Următoarele taste se folosesc pentru vizualizarea prezentărilor web în Microsoft Internet Explorer 4.0 sau o versiune ulterioară.

Pentru aceasta

Apăsați

Se deplasează înainte prin hyperlinkurile dintr-o prezentare web, prin bara Adresă și prin bara Linkuri.

TAB

Se deplasează înapoi prin hyperlinkurile dintr-o prezentare web, prin bara Adresă și prin bara Linkuri.

SHIFT+TAB

Efectuarea comportamentului „clic de mouse” asupra hyperlinkului selectat.

ENTER

Salt la diapozitivul următor.

BARA DE SPAȚIU

Utilizarea caracteristicii panou de selecție

Utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură în panoul Selecție.

Pentru a lansa panoul Selecție, apăsați Alt, apoi H, S, L și P.

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea focalizării în panouri diferite.

F6

Afișarea meniului context.

SHIFT+F10

Mută focalizarea la un singur element sau grup.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută focalizarea de la un element dintr-un grup la grupul său părinte.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută focalizarea de la un grup la primul element din acel grup.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde un grup focalizat și toate grupurile sale secundare.

* (numai pe tastatura numerică)

Extinde un grup focalizat.

+ (numai pe tastatura numerică)

Restrânge un grup focalizat.

- (numai pe tastatura numerică)

Mutați focalizarea pe un element și selectați-l.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează un element focalizat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Anulă selectarea unui element focalizat.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU sau SHIFT+ENTER

Mută un element selectat înainte.

CTRL+SHIFT+F

Mută un element selectat înapoi.

CTRL+SHIFT+B

Afișează sau ascunde un element focalizat.

CTRL+SHIFT+S

Redenumește un element focalizat.

F2

Comută focalizarea tastaturii din panoul Selectare între vizualizarea arborescentă și butoanele Afișare totală și Ascundere totală.

TAB sau SHIFT+TAB

Restrânge toate grupurile.

Notă: Pentru a utiliza această comandă rapidă, focalizarea trebuie să fie în vizualizarea arborescentă a panoului Selecție.

ALT+SHIFT+1

Extinde toate grupurile.

ALT+SHIFT+9

Pentru a atribui comenzi rapide de la tastatură particularizate elementelor din meniu, macrocomenzilor înregistrate și codului Visual Basic for Applications (VBA) din Office PowerPoint 2007, trebuie să utilizați un program de completare terț, cum ar fi Managerul de comenzi rapide pentru PowerPoint, disponibil de la Programe de completare OfficeOne pentru PowerPoint.

Pentru a imprima acest subiect, apăsați TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați ENTER, apoi CTRL+P.

Linkuri rapide

Ajutor online

Noțiuni de bază despre Office

Navigarea în panglică

Activități comune în PowerPoint

Ajutor online

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alt conținut de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți fereastra Ajutor.

F1

Închideți fereastra Ajutor.

ALT+F4

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Reveniți la pagina de pornire PowerPoint.

ALT+HOME

Selectați următorul element din fereastra Ajutor.

TAB

Selectați elementul anterior din fereastra Ajutor.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Navigați prin Ajutorul PowerPoint din fereastra Ajutor, selectarea elementului anterior sau următor.

TAB, SHIFT+TAB

În secțiunea Navigați prin Ajutorul PowerPoint din fereastra Ajutor, extinderea sau restrângerea elementului selectat.

ENTER

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul ascuns sau hyperlinkul anterior.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Revenirea la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Deplasarea înainte la următorul subiect Ajutor (butonul Redirecționare).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilați puțin în sus sau în jos, în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Defilarea în fracțiuni mai mari în sus sau în jos în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP, PAGE DOWN

Afișați un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (faceți clic în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Opriți ultima acțiune (Butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

Notă: În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P

Modificarea stării de conexiunii. Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

F6 (până când focalizarea este în caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate), TAB, SĂGEATĂ ÎN JOS

Tastați textul în caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate. Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

F6

Comutați între diferitele zone ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutați între bara de instrumente, caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate și lista Căutare.

F6

Într-un cuprins, în vizualizarea arborescentă, selectarea elementului următor sau anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS

Într-un cuprins, în vizualizarea arborescentă, extinderea sau restrângerea elementului selectat.

SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA

Noțiuni de bază despre Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la fereastra următoare.

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active.

CTRL+W sau CTRL+F4

Restaurarea dimensiunii ferestrei active după maximizare.

CTRL+F5

Comutați la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra programului (în sensul acelor de ceas). Este posibil să trebuiască să apăsați F6 de mai multe ori.

Notă: Dacă apăsarea F6 nu afișează panoul de activități dorit, apăsați ALT pentru a focaliza pe Panglică, ce face parte din interfața utilizator Microsoft Office Fluent, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități. Panglica face parte din noul interfața utilizator Microsoft Office Fluent. Aceasta înlocuiește mai multe meniuri și bare de instrumente cu un singur loc, pentru a găsi cu ușurință toate comenzile de care aveți nevoie.

F6

Comutați la un panou din alt panou din fereastra program (în sens contrar acelor de ceasornic).

SHIFT+F6

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comutarea la fereastra următoare.

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Atunci când fereastra documentului nu este maximizată, efectuează comanda Mutare (în meniul Control al ferestrei). Utilizați tastele săgeți pentru a muta fereastra, iar când terminați, apăsați ESC.

CTRL+F7

Atunci când fereastra documentului nu este maximizată, efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona fereastra, iar când terminați apăsați ESC.

CTRL+F8

Minimizarea unei ferestre la o pictogramă (funcționează numai pentru unele programe Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximizarea sau restaurarea unei ferestre selectate.

CTRL+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Modificarea sau redimensionarea fontului

Pentru aceasta

Apăsați

Modifică fontul.

CTRL+SHIFT+F

Modifică dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+P

Mărește dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+<

Deplasarea în texte sau celule

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

END

Deplasarea la începutul unei linii.

HOME

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasarea la începutul unei casete text.

CTRL+HOME

În Microsoft Office PowerPoint, vă deplasați la următorul substituent titlu sau corp de text. Dacă acesta este ultimul substituent din diapozitiv, va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv cu cel al diapozitivului inițial.

CTRL+ENTER

Repetați ultima acțiune Găsire.

SHIFT+F4

Găsire și înlocuire

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Găsire.

CTRL+F

Deschideți caseta de dialog Înlocuire.

CTRL+H

Repetați ultima acțiune Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la celula următoare.

TAB

Deplasarea la celula anterioară.

SHIFT+TAB

Deplasarea la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la rândul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserarea unei file într-o celulă.

CTRL+TAB

Pornirea unui paragraf nou.

ENTER

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârșitul ultimului rând

Accesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra programului. (Este posibil să fie necesară apăsarea F6 de mai multe ori).

F6

Când un panou de activitate este activ, selectați opțiunea următoare sau precedentă din panoul de activități.

TAB, SHIFT+TAB

Se afișează tot setul de comenzi în meniul panoului de activități.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea între opțiunile unui submeniu selectat; deplasarea între o serie de opțiuni ale unui grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuită butonului selectat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie.

SHIFT+F10

Când un meniu sau un submeniu este vizibil, selectați prima sau ultima comandă pe meniu sau pe submeniu.

HOME, END

Defilați în sus sau în jos în lista de galerii selectată.

PAGE UP, PAGE DOWN

Vă deplasați în partea de sus sau în partea de jos a listei de galerii selectate.

HOME, END

Închide panoul de activități.

CTRL+BARĂ DE SPAȚIU, C

Deschide clipboardul.

ALT+H, F, O

Accesarea și utilizarea etichetelor inteligente

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea meniului sau mesajului pentru o etichetă inteligentă. Dacă există mai multe etichete inteligente, se trece la următoarea etichetă inteligentă și se afișează meniul sau mesajul său.

ALT+SHIFT+F10

Selectați elementul următor dintr-un meniu de etichete inteligente.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectați elementul anterior dintr-un meniu de etichete inteligente.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat într-un meniu de etichete inteligente.

ENTER

Închideți meniul de etichete inteligente sau mesajul.

ESC

Sfaturi

 • Puteți solicita să fiți anunțat de un sunet ori de câte ori apare o etichetă inteligentă. Pentru a auzi semnalizarea audio, trebuie să aveți o placă audio. De asemenea, este nevoie să fie instalat pe computer Sunete Microsoft Office.

 • Dacă aveți acces la World Wide Web, puteți descărca Sunete Microsoft Office de la site-ul web Microsoft Office Online. După ce instalați fișierele de sunet, procedați astfel în Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 sau Microsoft Office Word 2007:

  1. Apăsați ALT+F pentru butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi apăsați litera I pentru opțiunile de program.

  2. Apăsați A pentru a trece la Complex sau utilizați TASTA SĂGEATĂ ÎN SUS sau TASTA SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a le găsi.

  3. Sub subiectul General din categoria Complex, apăsați ALT+F pentru a bifa caseta de selectare Furnizare feedback însoțit de sunet, apăsați pe TAB până când accesați butonul OK, apoi apăsați pe ENTER.

   Notă: Atunci când bifați sau debifați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.

Redimensionarea unui panou de activități

 1. În panou de activități, apăsați CTRL+BARĂ DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

 2. Folosiți tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Dimensiune și apoi apăsați ENTER.

 3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona un pixel o dată.

Notă: După ce terminați de redimensionat, apăsați ESC.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Comutarea la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comutarea la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară din caseta de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Deschiderea unei liste verticale selectate.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deschide lista, dacă aceasta este închisă și trece la o opțiune din listă.

Prima literă a unei opțiuni într-o listă verticală

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Închiderea unei liste verticale selectate; anularea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog.

ESC

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Efectuarea acțiunii atribuite unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

ENTER

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea unui folder.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutați la începutul intrării.

HOME

Comutarea la sfârșitul intrării.

END

Se mută un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea de la cursor la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectarea de la cursor la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Utilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru aceasta

Apăsați

Salt la folderul anterior. Imagine buton

ALT+1

Cu un singur nivel butonul Imagine buton : deschideți folderul în sus cu un nivel mai sus de folderul deschis.

ALT+2

Ștergerea butonul Imagine buton : ștergeți folderul sau fișierul selectat.

ALT+3 sau DELETE

Creați un Folder nou butonul Imagine buton : crearea unui folder nou.

ALT+4

Vizualizări butonul Imagine buton : Comutarea între vizualizările disponibile folder.

ALT+5

Butonul Instrumente: Afișează meniul Instrumente.

ALT+L

Afișează un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

SHIFT+F10

Deplasarea între opțiuni sau zone din caseta de dialog.

TAB

Deschideți lista Căutare în.

F4 sau ALT+I

Reîmprospătează lista de fișiere.

F5

Navigarea în panglică

Accesarea oricărei comenzi prin apăsarea a numai câtorva taste

 1. Apăsați pe ALT.

  Sfaturile pentru taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă. Următorul exemplu este din Microsoft Office Word.

  Panglică cu Sfaturi pentru taste afișate

 2. Apăsați litera afișată în sfaturile despre taste cu privire la caracteristica pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, se poate să se afișeze sfaturi suplimentare despre taste. De exemplu, dacă fila Pornire este activă și apăsați N, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturile despre taste pentru grupurile de pe fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere, până când apăsați litera comenzii sau a controlului pe care doriți să le utilizați. În anumite cazuri, trebuie să apăsați mai întâi litera grupului care conține comanda. De exemplu, ALT+H, F, S vă duce la caseta listă Dimensiune din grupul Fonturi.

  Notă: Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde sfaturile pentru taste, apăsați ALT.

Deplasarea focalizării pe tastatură fără utilizarea mouse-ului

Altă modalitatea de a utiliza tastatura pentru a lucra cu Panglica este să mutați focalizarea între file și comenzi, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează câteva modalități de a muta focalizarea tastaturii, fără a utiliza mouse-ul.

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați fila activă a Panglicii și activați tastele de acces.

ALT sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste pentru a reveni la document și a anula tastele de acces.

Deplasarea la stânga sau la dreapta la altă filă de pe Panglică.

Apăsați F10 pentru a selecta fila activă, apoi apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA SAU SĂGEATĂ LA DREAPTA

Ascunde sau afișează Panglica.

CTRL+F1

Afișează meniul de comenzi rapide pentru comanda selectată.

SHIFT+F10

Mutați focalizarea pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei:

 • Fila activă a Panglicii

 • Orice panou de activități deschis

 • Documentul dvs.

F6

Deplasează focalizarea înainte sau înapoi, la fiecare comandă a Panglicii.

TAB, SHIFT+TAB

Deplasarea în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din Panglică.

SĂGEATĂ ÎN JOS, SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA

Activarea comenzii sau controlului selectat pe panglică.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea meniului selectat sau a galeriei selectate pe Panglică.

BARĂ DE SPAȚIU sau ENTER

Activează comanda sau controlul de pe Panglică pentru a modifica o valoare.

ENTER

Terminarea modificării unei valori într-un control de pe Panglică și mutarea focalizării înapoi la document.

ENTER

Obține ajutor pentru comanda sau controlul selectat din Panglică. (Dacă nu este asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect general de Ajutor pentru program.)

F1

Activități comune în PowerPoint

Crearea unei noi prezentări: Ctrl+N

Mutarea între panouri

Pentru aceasta

Apăsați

Mutați în sensul acelor de ceasornic între panourile din vizualizarea Normal.

F6

Mutați în sens contrar acelor de ceasornic între panourile din Vizualizarea normală.

SHIFT+F6

Comută între filele Diapozitive și Schiță din panoul Schiță și diapozitive din Vizualizarea normală.

CTRL+SHIFT+TAB

Lucrul într-o schiță

Pentru aceasta

Apăsați

Promovează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Retrogradează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mută în sus paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Afișează nivelul 1 al titlului.

ALT+SHIFT+1

Extinde textul de sub titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrânge textul de sub titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS

Lucrul cu forme, imagini, casete, obiecte și WordArt

Inserarea unei forme

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi S, apoi H pentru a selecta Forme.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a muta prin categoriile de forme și selecta forma dorită.

 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a introduce forma selectată.

Inserarea unei casete

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi apăsați N.

 2. Apăsați pe TAB pentru a trece la Caseta text situată pe fila Inserare din grupul Text.

 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera caseta text.

Inserarea unui obiect

 1. Apăsați și apăsați ALT, apoi N, apoi J pentru a selecta Obiect.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a muta prin obiecte.

 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera obiectul dorit.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

Selectarea unei forme

Notă: În cazul în care cursorul se află în text, apăsați ESC.

 • Pentru a selecta o singură formă, apăsați tasta TAB pentru a vă deplasa înainte (sau SHIFT+TAB pentru a vă deplasa înapoi) prin obiecte până când apar ghidajele de dimensionare pe obiectul selectat.

 • Pentru a selecta mai multe elemente, utilizați panoul de selectare.

Gruparea și anularea grupării formelor, imaginilor și obiectelor WordArt

 • Pentru a grupa forme, imagini sau obiecte WordArt, selectați elementele pe care doriți să le grupați, apoi apăsați CTRL+G.

 • Pentru a anula o grupare, selectați grupul, apoi apăsați CTRL+SHIFT+G.

Afișarea sau ascunderea unei grile sau a unor ghidaje

Pentru aceasta

Apăsați

Afișează sau ascunde grila.

SHIFT+F9

Afișează sau ascunde ghidajele.

ALT+F9

Copierea atributelor unei forme

 1. Selectați forma cu atributele pe care doriți să le copiați.

  Dacă selectați o formă cu text atașat, copiați aspectul și stilul textului, în plus față de atributele formei.

 2. Apăsați CTRL+SHIFT+C pentru a copia atributele obiectului.

 3. Apăsați tasta TAB sau SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul unde copiați atributele.

 4. Apăsați CTRL+SHIFT+V.

Selectarea textului și a obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează un caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează un caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectează către sfârșitul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează către începutul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectare o linie mai sus.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectare o linie mai jos.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea unui obiect (cu text selectat în obiect).

ESC

Selectarea unui obiect (cu un obiect selectat).

TAB sau SHIFT+TAB până când obiectul dorit este selectat

Selectează textul dintr-un obiect (cu un obiect selectat).

ENTER

Selectează toate obiectele.

CTRL+A (pe fila Diapozitive)

Selectează toate diapozitivele.

CTRL+A (în vizualizarea Sortare diapozitive)

Selectează tot textul.

CTRL+A (pe fila Schiță)

Ștergerea și copierea textului și obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Șterge un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un cuvânt la stânga.

CTRL+BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Șterge unui cuvânt la dreapta.

CTRL+DELETE

Decuparea obiectului selectat.

CTRL+X

Copierea obiectului selectat.

CTRL+C

Lipirea obiectului decupat sau copiat.

CTRL+V

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultima acțiune.

CTRL+Y

Copiază numai formatarea.

CTRL+SHIFT+C

Lipește numai formatarea.

CTRL+SHIFT+V

Lipire specială.

CTRL+ALT+V

Deplasarea în cadrul textului

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

END

Deplasarea la începutul unei linii.

HOME

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasarea la începutul unei casete text.

CTRL+HOME

Se deplasează la următorul titlu sau corp de text substituent. Dacă acesta este ultimul substituent de pe un diapozitiv, se va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv cu cel al diapozitivului inițial.

CTRL+ENTER

Se deplasează pentru a repeta ultima acțiune Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea și lucrul în tabele

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la celula următoare.

TAB

Deplasarea la celula anterioară.

SHIFT+TAB

Deplasarea la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la rândul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserarea unei file într-o celulă.

CTRL+TAB

Pornirea unui paragraf nou.

ENTER

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârșitul ultimului rând

Editarea unui obiect legat sau incorporat

 1. Apăsați SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul dorit.

 2. Apăsați SHIFT+F10 pentru a afișa meniul de comenzi rapide.

 3. Apăsați TASTA SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta obiectul din foaia de lucru, apoi selectați Editare.

Formatarea și alinierea caracterelor și paragrafelor

Modificarea sau redimensionarea fonturilor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul.

CTRL+SHIFT+F

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+P

Mărește dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+<

Se aplică formate de caracter

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica formatarea caracterelor.

CTRL+T

Modifică litera mare sau mică a cuvintelor dintr-o propoziție.

SHIFT+F3

Aplică formatarea aldină.

CTRL+B

Aplică sublinierea.

CTRL+U

Aplică formatarea cursivă.

CTRL+I

Aplică formatarea de indice (spațiere automată).

CTRL+SEMNUL EGAL

Aplică formatarea de exponent (spațiere automată).

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Elimină formatarea manuală a caracterelor, cum ar fi exponentul sau indicele.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Copierea formatelor text

Pentru aceasta

Apăsați

Copiază formatele.

CTRL+SHIFT+C

Lipește formatele.

CTRL+SHIFT+V

Alinierea paragrafelor

Pentru aceasta

Apăsați

Centrează un paragraf.

CTRL+E

Aliniază un paragraf stânga-dreapta.

CTRL+J

Aliniază un paragraf la stânga.

CTRL+L

Aliniază un paragraf la dreapta.

CTRL+R

Rularea unei prezentări

În timp ce rulați prezentarea în modul ecran complet, puteți utiliza următoarele comenzi rapide de la tastatură.

Pentru aceasta

Apăsați

Porniți prezentarea de la început.

F5

Efectuarea animației următoare sau deplasarea la diapozitivul următor.

N, ENTER, PAGE DOWN, SĂGEATĂ LA DREAPTA, SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BARA DE SPAȚIU

Efectuarea animației anterioare sau revenirea la diapozitivul anterior.

A, PAGE UP, SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ ÎN SUS sau BACKSPACE

Salt la numărul de diapozitiv.

număr+ENTER

Afișați un diapozitiv negru necompletat sau reveniți la prezentare de la diapozitivul negru necompletat.

B sau PUNCT

Afișați un diapozitiv alb necompletat sau reveniți la prezentare de la diapozitivul alb necompletat.

W sau VIRGULĂ

Opriți sau reporniți o prezentare automată.

?

Încheiați o prezentare.

ESC sau CRATIMĂ

Eliminați adnotările de pe ecran.

E

Salt la diapozitivul următor, dacă diapozitivul următor este ascuns.

H

Setarea unei noi temporizări în timpul repetiției.

T

Utilizați temporizarea originală în timpul repetiției.

O

Utilizați un clic de mouse pentru a avansa în timpul repetiției.

M

Reveniți la primul diapozitiv.

1+ENTER

Reafișați indicatorul ascuns sau transformați indicatorul într-un creion.

CTRL+P

Reafișați indicatorul ascuns sau transformați indicatorul într-o săgeată.

CTRL+A

Ascundeți imediat indicatorul și butonul de navigare.

CTRL+H

Se ascund indicatorul și butonul de navigare în 15 secunde.

CTRL+U

Afișați meniul de comenzi rapide.

SHIFT+F10

Salt la primul sau la următorul hyperlink de pe un diapozitiv.

TAB

Salt la ultimul sau la anteriorul hyperlink de pe un diapozitiv.

SHIFT+TAB

Efectuarea comportamentului „clic de mouse” asupra hyperlinkului selectat.

ENTER în timp ce este selectat un hyperlink

Sfat: Pentru a vedea o listă de controale în timpul unei prezentări, apăsați F1.

Navigarea în prezentările web

Următoarele taste se folosesc pentru vizualizarea prezentărilor web în Microsoft Internet Explorer 4.0 sau o versiune ulterioară.

Pentru aceasta

Apăsați

Se deplasează înainte prin hyperlinkurile dintr-o prezentare web, prin bara Adresă și prin bara Linkuri.

TAB

Se deplasează înapoi prin hyperlinkurile dintr-o prezentare web, prin bara Adresă și prin bara Linkuri.

SHIFT+TAB

Efectuarea comportamentului „clic de mouse” asupra hyperlinkului selectat.

ENTER

Salt la diapozitivul următor.

BARA DE SPAȚIU

Salt la diapozitivul anterior.

BACKSPACE

Utilizarea caracteristicii panou de selecție

Utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură în panoul Selecție.

Pentru aceasta

Apăsați

Lansați Panoul de selecție

ALT, J, D, A, apoi P

Deplasează focalizarea prin diferitele panouri.

F6

Afișarea meniului context.

SHIFT+F10

Mută focalizarea la un singur element sau grup.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută focalizarea de la un element dintr-un grup la grupul său părinte.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută focalizarea de la un grup la primul element din acel grup.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde un grup focalizat și toate grupurile sale secundare.

* (numai pe tastatura numerică)

Extinde un grup focalizat.

+ (numai pe tastatura numerică)

Restrânge un grup focalizat.

- (numai pe tastatura numerică)

Mutați focalizarea pe un element și selectați-l.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează un element focalizat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Anulă selectarea unui element focalizat.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU sau SHIFT+ENTER

Mută un element selectat înainte.

CTRL+SHIFT+F

Mută un element selectat înapoi.

CTRL+SHIFT+B

Afișează sau ascunde un element focalizat.

CTRL+SHIFT+S

Redenumește un element focalizat.

F2

Comută focalizarea tastaturii din panoul Selectare între vizualizarea arborescentă și butoanele Afișare totală și Ascundere totală.

TAB sau SHIFT+TAB

Restrânge toate grupurile.

ALT+SHIFT+1

Extinde toate grupurile.

ALT+SHIFT+9

Pentru a atribui comenzi rapide de la tastatură particularizate elementelor din meniu, macrocomenzilor înregistrate și codului Visual Basic for Applications (VBA) din Office PowerPoint 2007, trebuie să utilizați un program de completare terț, cum ar fi Managerul de comenzi rapide pentru PowerPoint, disponibil de la Programe de completare OfficeOne pentru PowerPoint.

Consultați și

Faceți accesibile prezentările PowerPoint

Activități de bază pentru crearea unei prezentări în PowerPoint cu un cititor de ecran

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×