Tutorial: Crearea de rapoarte Power View uimitoare - Partea a 2-a

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Abstracte:    La sfârșitul tutorialului anterioară, Crea rapoarte Power View uimitoare - partea 1, registrul de lucru Excel a avut trei rapoarte Power View și mai multe vizualizări, inclusiv hartă interactivă, cu structură radială, diagrame cu bare, și coloană. In acest tutorial, veți învăța cum să creați rapoarte Power View interactive suplimentare.

Rețineți și că, atunci când publicați aceste rapoarte și le faceți disponibile pe SharePoint, aceste vizualizări sunt la fel de interactive ca în acest tutorial, pentru oricine le vizualizează.

Secțiunile acestui tutorial sunt următoarele:

Crearea de diagrame multiple

Construirea de rapoarte interactive folosind cartele și cadre

Crearea de diagrame prin puncte și diagrame cu bule cu vizualizări de redare bazate pe timp

Punct de control și test

La sfârșitul acestui tutorial este un test pe care îl puteți face pentru a vă testa cunoștințele. De asemenea, puteți vedea o listă de videoclipuri care ilustrează multe dintre conceptele și capacitățile Power View în acțiune.

Această serie folosește date care descriu medalii olimpice, țări gazdă și diferite evenimente sportive olimpice. Tutorialele din această serie sunt următoarele:

 1. Importul datelor în Excel 2013 și crearea unui Model de date

 2. Extinderea relațiilor din Modelul de date folosind Excel 2013, Power Pivot și DAX

 3. Crearea de rapoarte Power View bazate pe hărți

 4. Includerea datelor de pe internet și setarea valorilor implicite pentru rapoarte Power View

 5. Crearea de rapoarte Power View uimitoare - Partea a 1-a

 6. Crearea de rapoarte Power View uimitoare - Partea a 2-a

Vă sugerăm să le parcurgeți în ordine.

Aceste tutoriale utilizează Excel 2013 cu Power Pivot activat. Pentru mai multe informații despre Excel 2013, consultați Ghidul de pornire rapidă Excel 2013. Pentru instrucțiuni despre activarea Power Pivot, consultați Programul de completare Power Pivot.

Crearea de diagrame multiple

În această secțiune, veți continua crearea de vizualizări interactive cu Power View. Această secțiune descrie crearea câtorva tipuri diferite de diagrame multiple. Diagramele multiple sunt numite uneori și diagrame Trellis.

Crearea Interactive Verticale Diagrame multiple

Pentru a crea diagrame multiple, începeți cu o altă diagramă, cum ar fi o diagramă cu structură radială sau o diagramă linie.

 1. În Excel, selectați foaia de lucru Bar and Column. Creați un nou raport Power View prin selectarea POWER VIEW > Inserare > Power View din panglică. Este creată o foaie de raport Power View necompletată. Redenumiți raportul Multiple, făcând clic dreapta pe fila din partea de jos și selectând Redenumire din meniul care apare. Altă posibilitate este să faceți dublu clic pe filă pentru a o redenumi.

 2. Extindeți tabelul Medals din Câmpuri Power View și selectați câmpurile Gender și apoi Event. Din zona CÂMPURI, selectați butonul săgeată de lângă eveniment și selectați Număr (nu este gol). Tabelul creat de Power View arată ca următorul ecran.

  Vizualizare tabel Power View

 3. Din panglică, selectați PROIECTARE > Comutare vizualizare > Alte diagrame > Diagramă cu structură radială. Acum, raportul dvs. arată ca următorul ecran.

  Diagramă de structură radială Power View

 4. Dvs. decideți dacă ar fi interesant de vizualizat numărul de evenimente după gen în timp. O modalitate de a vizualiza aceste informații este de a utiliza diagramele multiple. Din tabelul Medal, glisați Year la câmpul VERTICAL MULTIPLES. Pentru a vizualiza mai multe diagrame multiple, eliminați legenda din raport selectînd ASPECT > Legendă > Fără din panglică.

 5. Modificați aspectul astfel încât grila de diagrame multiple să aibă șase diagrame în lățime și șase diagrame în înălțime. Cu diagrama selectată, selectați ASPECT > Înălțime grilă > 6 apoi ASPECT > Lățime grilă > 6. Ecranul dvs. arată acum ca următorul ecran.

  Multipli diagramă cu structură radială în Power View

 6. Tipul de diagramă multiplă este, de asemenea, interactiv. Țineți mouse-ul deasupra oricărei diagrame radiale și sunt afișate informațiile despre acel sector. Faceți clic pe orice sector din grilă și acea selecție este evidențiată pentru fiecare diagramă din diagrama multiplă. În ecranul de mai jos, a fost selectat sectorul galben (femei) pentru 1952 și toate celelalte sectoare galbene sunt evidențiate. Atunci când sunt disponibile mai multe diagrame decât poate afișa Power View pe un ecran, este afișată o bară de defilare verticală pe marginea dreaptă a vizualizării.

  interacțiunea cu diagramele multiple din Power View

Crearea de diagrame multiple pe orizontală interactive

Diagramele orizontale se comportă similar cu diagramele multiple verticali.

 1. Doriți să modificați diagramele multiple pe verticală în diagrame multiple pe orizontală. Pentru a face acest lucru, glisați câmpul Year din zona MULTIPLI VERTICALI în zona MULTIPLI ORIZONTALI, așa cum se arată în următorul ecran.


  modificarea vizualizări Power View din câmpurile Power View

 2. Vizualizarea rapoartelor Power View se modifică într-o diagramă multiplă pe orizontală. Observați bara de defilare din partea de jos a vizualizării, prezentată în următorul ecran.

  multipli orizontali în Power View

Crearea de diagrame linie multiple

Crearea de diagrame linie ca multiple este simplă, de asemenea. Următorii pași vă arată cum să creați diagrame linie multiple pe baza numărului de medalii pentru fiecare an.

 1. Creați o nouă foaie Power View și redenumiți-o Lini multiple. Din Câmpuri Power View, selectați Medal Count și Year din tabelul Medals. Schimbați vizualizare la o diagramă linie prin selectarea PROIECTARE > Alte diagrame > Linie. Acum glisați Year spre zona AXĂ. Diagrama dvs. arată ca următorul ecran.
  Diagramă linie Power View

 2. Să ne concentrăm pe medaliile de iarnă. În panoul Filtre, selectați DIAGRAMĂ, apoi glisați Season din tabelul Medals în panoul Filtre. Selectați Winter, așa cum se arată în următorul ecran.

  filtrarea unei diagrame în Power View

 3. Pentru a crea diagrame linie de multipli, glisați NOC_CountryRegion din tabelul Medals în zona MULTIPLI VERTICALI. Raportul dvs. arată acum ca următorul ecran.
  linii multiple în Power View

 4. Puteți alege să aranjați diagramele de multipli în funcție de diferite câmpuri și în ordine ascendentă sau descendentă, făcând clic pe selecții în colțul din stânga sus al vizualizării.

Construirea de rapoarte interactive folosind cartele și cadre

Cartelele și cadrele realizează conversia tabelelor la o serie de instantanee care vizualizează datele, în format de cartelă, asemănător cu cartelele de index. În următorii pași, utilizați cartele pentru a vizualiza numărul de medalii acordate în diverse sporturi și, apoi, pentru a rafina acea vizualizare prin transformarea în cadre a rezultatelor pe baza ediției.

Crearea de vizualizări cartele

 1. Creați un nou raport Power View și redenumiți-l Cartele. Din Câmpuri Power View, din tabelul Disciplines, selectați Disciplines. Din tabelul Medals, selectați Distinct Count of Edition, Medal Count și NOC_CountryRegion. În zona CÂMPURI din Câmpuri Power View, faceți clic pe săgeata de lângă NOC_CountryRegion și selectați Număr (distinct)
  .

 2. În panglică, selectați PROIECTARE > Comutare vizualizare > Tabel > Cartelă. Tabelul dvs. arată ca următorul ecran.
  vizualizare cartelă în Power View

 3. Cu vizualizarea cartelă selectată, selectați DiscImage din tabelul DiscImage. Este posibil să primiți o avertizare de securitate care vă solicită să faceți clic pe un buton pentru a permite conținut și a afișa imaginile, așa cum se arată în următorul ecran.

  Avertisment de conexiuni de date externe în Excel

 4. În zona CÂMPURI, aranjați câmpurile în următoarea ordine: DiscImage, Discipline, Medal Count, Count of NOC_CountryRegion și, ultimul, Distinct Count of Edition. Cartelele arată acum asemănător cu următorul ecran.
  Vizualizare cartelă cu rearanjate câmpuri

Utilizarea cadrelor cu vizualizările cartelă

 1. Revizuirea acestor cartele în funcție de anul în care au fost acordate medaliile este simplă. În Câmpuri Power View, din tabelul Medals, glisați câmpul Year în zona CADRU DUPĂ. Vizualizarea dvs. arată acum ca următorul ecran.
  folosirea caracteristicii CADRU DUPĂ în Power View

 2. Acum cartelele sunt aranjate după an, dar s-a mai întâmplat ceva. Câmpul CADRU DUPĂ a devenit un container, care în acest moment conține doar cartelele pe care le-ați creat în pașii anteriori. Putem adăuga la acel container, totuși, și vedea cum folosirea CADRU DUPĂ poate crea rapoarte interactive care coordonează vizualizarea datelor dvs.

 3. Faceți clic în zona de lângă vizualizarea cartelelor, dar încă în interiorul containerului CADRU DUPĂ. Panoul Câmpuri Power View se modifică pentru a reflecta că sunteți încă în containerul CADRU DUPĂ, dar nu sunteți în vizualizarea cartelă. Ecranul următor arată modul în care acest lucru apare în panoul Câmpuri Power View.
  containerul CADRU DUPĂ într-un raport Power View

 4. În Câmpuri Power View, selectați TOATE pentru a arăta toate tabelele disponibile. Din tabelul Hosts, selectați City, Season, NOC_CountryRegion și FlagURL. Apoi, din panglică, selectați PROIECTARE > Comutare vizualizare > Tabel > Cartelă. Doriți ca tabelul pe care tocmai l-ați creat să umple cât mai mult din spațiul de raport disponibil, așa că decideți să schimbați tipul de vizualizare cartelă. Selectați PROIECTARE > Opțiuni > Stil cartelă > Explicație. Acum este mai bine. Raportul dvs. arată acum ca următorul ecran.
  adăugarea altei vizualizări la containerul CADRU DUPĂ în Power View

 5. Observați cum, atunci când selectați un alt an din cadre de-a lungul părții de sus a containerului CADRU DUPĂ, cartela de explicație tocmai creată este, de asemenea, sincronizată cu selecția dvs. Aceasta deoarece ambele vizualizări cartelă se situează în containerul CADRU DUPĂ creat. Când defilați selecția CADRU DUPĂ și selectați 2002, de exemplu, raportul dvs. arată ca următorul ecran.

  interacțiunea cu CADRELE în Power View

 6. Puteți schimba, de asemenea, modul în care Power View aranjează informațiile. Din panglică, selectați PROIECTARE > Cadre > Tip cadru > Flux de cadre. Vizualizările cadru se modifică și Power View mută cadrele în partea de jos a containerului de cadre, așa cum se arată în următorul ecran.
  folosirea FLUXULUI DE CADRE în Power View

După cum s-a menționat anterior, atunci când publicați aceste rapoarte și le faceți disponibile pe SharePoint, aceste vizualizări sunt la fel de interactive pentru oricine le vizualizează.

Crearea de diagrame prin puncte și diagrame cu bule cu vizualizări de redare bazate pe timp

Puteți crea, de asemenea, diagrame interactive care afișează modificările în timp. În această secțiune veți crea diagrame prin puncte și diagrame cu bule și veți vizualiza datele despre Jocurile Olimpice în moduri care vor permite oricărei persoane care vizionează rapoartele Power View să interacționeze cu ele în moduri interesante și uimitoare.

Crearea unei diagrame prin puncte și a unei diagrame cu bule

 1. Creați un nou raport Power View selectând POWER VIEW > Inserare > Power View din panglică. Redenumiți raportul Bule. Din tabelul Medals, selectați Medal Count și NOC_CountryRegion. În zona CÂMPURI, faceți clic pe săgeata de lângă NOC_CountryRegion și selectați Număr (distinct) pentru a oferi un număr de coduri de țară sau de regiune în locul codurilor. Apoi, din tabelul Events, selectați Sport.

 2. Selectați PROIECTARE > Comutare vizualizare > Alte diagrame > Puncte pentru a schimba vizualizarea la o diagramă prin puncte. Raportul dvs. arată ca următorul ecran.

  o diagramă prin puncte în Power View

 3. Apoi, glisați Event din tabelul Events în zona DIMENSIUNE din Câmpuri Power View. Raportul dvs. devine mult mai interesant și arată acum ca ecranul următor.

  utilizarea parametrului DIMENSIUNE într-o diagramă cu bule Power View

 4. Diagrama dvs. prin puncte este acum o diagramă cu bule, iar dimensiunea bulei se bazează pe numărul de medalii acordate în fiecare sport.

 5. Și diagrama cu bule este interactivă. Atunci când țineți mouse-ul deasupra bulei Rowing, Power View vă prezintă date suplimentare despre acel sport, așa cum se arată în următoarea imagine.

  ținerea mouse-ului deasupra diagramelor cu bule Power View pentru mai multe informații

Crearea de vizualizări de redare bazate pe timp

Multe dintre vizualizările create sunt bazate pe evenimente care se petrec în timp. În setul de date despre Jocurile Olimpice, este interesant de văzut cum au fost acordate medaliile de-a lungul anilor. Următorii pași vă arată cum să creați vizualizări care se redau sau se animează, pe baza datelor de timp.

 1. În diagrama prin puncte creată în pașii anteriori, observați zona AXĂ DE REDARE din Câmpuri Power View, așa cum se arată în următorul ecran.

  axă de redare Power View

 2. Din tabelul Medals, glisați Year în zona AXĂ DE REDARE. Iată partea distractivă. O axă este creată de-a lungul părții de jos a vizualizării diagramă prin puncte, și o pictogramă de REDARE apare alături de ea, așa cum se arată în următorul ecran. Apăsați butonul de redare.

  butonul într-un raport Power View

 3. Urmăriți cum se mișcă, cresc și se contractă bulele pe măsură ce anii trec de-a lungul axei de redare. Puteți evidenția, de asemenea, o anumită bulă, care în acest caz este un anumit Sport, și veți vedea clar cum se schimbă pe măsură ce axa de redare progresează. O linie își urmează cursul, evidențiind vizual și monitorizând punctele de date pe măsură ce axa se deplasează înainte.

 4. Selectați Aquatics, apoi faceți clic pe Redare. Aquatics este evidențiat și un filigran din colțul din dreapta sus al raportului afișează anul (axa REDARE) pe măsură ce axa REDARE trece mai departe. La final, calea urmată de Aquatics este evidențiată în vizualizare, în timp ce alte sporturi sunt estompate. Ecranul următor arată raportul atunci când axa Play finalizează.

  vizualizări cu bule bazate pe timp în Power View

 5. Puteți selecta mai multe sporturi ținând apăsată tasta CTRL și făcând mai multe selecții. Încercați. În următorul ecran, trei sporturi sunt selectate: Wrestling, Athletics și Aquatics.

  evidențierea mai multor bule în rapoartele REDARE Power View

 6. În sfârșit, puteți filtra diagramele prin puncte la fel ca orice altă vizualizare. Există o mulțime de culori, deoarece există o mulțime de sporturi în setul de date. Din tabelul Medals, glisați Season în zona CULOARE din Câmpuri Power View. Acum doar două culori sunt utilizate, câte una pentru fiecare sezon (vara sau iarna). Ecranul următor arată acest lucru, dar pentru a vedea cât de bine arată, urmăriți clipul video de la sfârșitul acestui tutorial.

  Utilizați slicere în rapoartele redare Power View

Există tot felul de rapoarte uimitoare și convingătoare pe care le puteți crea cu Power View. Fiecare vizualizare aduce o anumită vizualizare distinctă pe datele dvs. Pentru a oferi rapoarte chiar mai convingătoare, puteți să combinați diferite vizualizări pe o singură pagină de raport și să faceți ca datele dvs. să prindă viață.

Punct de control și test

Revizuiți ce ați învățat

În acest tutorial ați învățat cum să creați diagrame multiple, diagrame linie, diagrame cu bule și diagrame prin puncte. De asemenea, ați învățat cum să vă aranjați raportul cu ajutorul cadrelor și cum să creați un container în care pot fi incluse multe rapoarte.

Acest tutorial încheie seria despre crearea de rapoarte Power View.

Videoclipuri din setul de date despre Jocurile Olimpice

Uneori este interesant să vedeți aceste activități în acțiune. În această secțiune veți găsi linkuri la videoclipuri care au fost create utilizând setul de date despre Jocurile Olimpice. Aceste videoclipuri sunt similare cu tutorialele, dar unele dintre registrele de lucru, imaginile Power Pivot sau foile Power View pot fi ușor diferite.

Power Pivot-videoclipuri:

 • Setarea câmpurilor implicite

 • Ascunderea coloanelor și a tabelelor

 • Adăugarea de descrieri la coloane și tabele

 • Relații

 • Rezumare după

Videoclipuri Power View:

 • Introducere în Power View din Excel 2013

 • Diagrame cu bule și prin puncte

 • Cartele

 • Detalierea într-o ierarhie ad-hoc

 • Detalierea cu o ierarhie din model

 • Filtre

 • Ierarhii

 • Evidențiere

 • Hărți

 • Hărți: Remedierea datelor de hartă ambigue

 • Matrice

 • Diagrame multiple

 • Diagrame cu structură radială

 • Reîmprospătarea datelor din modelul de date

 • Slicere

 • Sortare

 • Cadre

Vă mulțumim! Sper că v-a plăcut această serie de tutoriale și că ați considerat-o utilă în înțelegerea modului de a vă crea propriile rapoarte Power View. Puteți crea rapoarte uimitoare, captivante și interactive cu Power View și le puteți partaja folosind Portalul Business Intelligence în SharePoint.

Tutoriale în această serie

Următoarea listă oferă linkuri la toate tutorialele din această serie:

 1. Importul datelor în Excel 2013 și crearea unui Model de date

 2. Extinderea relațiilor din Modelul de date folosind Excel 2013, Power Pivot și DAX

 3. Crearea de rapoarte Power View bazate pe hărți

 4. Includerea datelor de pe internet și setarea valorilor implicite pentru rapoarte Power View

 5. Crearea de rapoarte Power View uimitoare - Partea a 1-a

 6. Crearea de rapoarte Power View uimitoare - Partea a 2-a

TEST

Vreți să vedeți cât de bine vă amintiți ce ați învățat? Iată șansa dvs. Testul următor evidențiază caracteristicile, capabilitățile sau cerințele despre care ați învățat în acest tutorial. În partea de jos a paginii, veți găsi răspunsurile. Succes!

Întrebarea 1: Care este celălalt nume pentru tipul de diagramă multiplă?

A: Diagrame de defilare.

B: Diagrame de tupli.

C: Diagrame Trellis.

D: Diagrame de pagini

Întrebarea 2: Ce zonă din Câmpuri Power View vă permite să creați un container în care ați putea pune mai multe vizualizări?

A: Zona COLOANE.

B: Zona REZUMAT DUPĂ.

C: Zona CADRU DUPĂ.

D: Zona CONTAINER.

Întrebarea 3: Pentru a crea o vizualizare animată, bazată pe un câmp, precum un câmp dată, ce zonă de câmpuri Power View ar trebui să utilizați?

A: Zona AXĂ DE REDARE.

B: Zona MULTIPLI ORIZONTALI.

C: Zona ANIMAȚIE.

D: Nu se pot crea vizualizări chiar atât de grozave, nu-i așa?

Întrebarea 4: Ce se întâmplă pe diagramele multiple dacă există mai multe diagrame cu structură radială decât încap pe un singur ecran?

A: Power View începe automat defilarea prin diagramele radiale.

B: Power View oferă o bară de defilare, permițând defilarea prin celelalte diagrame radiale.

C: Power View creează un raport doar pentru numărul de diagrame radiale care pot fi văzute pe ecran simultan.

D: Power View pune automat toate diagramele cu structură radială pe un singur ecran, indiferent de cât de multe sunt necesare.

Răspunsuri test

 1. Răspuns corect: C

 2. Răspuns corect: C

 3. Răspuns corect: A

 4. Răspuns corect: B

Note: Datele și imaginile din această serie de tutoriale se bazează pe următoarele:

 • Seturi de date despre Jocurile Olimpice de la Guardian News & Media Ltd.

 • Imagini cu steaguri de la CIA Factbook (cia.gov)

 • Date despre populație de la Banca Mondială (worldbank.org)

 • Pictograme cu sporturile olimpice de Thadius856 și Parutakupiu

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×