Office
Conectare

Tutorial: Analiza datelor din raportul PivotTable utilizând un model de date în Excel 2013

În mai puțin de o oră, puteți genera în Excel un raport PivotTable care combină date din mai multe tabele. Prima parte a acestui tutorial vă conduce prin importul de date și a explorarea acestora. În a doua parte, veți utiliza programul de completare Power Pivot pentru a rafina modelul de date care se află în spatele raportului, aflând cum să adăugați calcule, ierarhii și optimizări pentru raportarea prin Power View.

Să începem cu importul câtorva date.

 1. Descărcați datele eșantion (Contoso V2) pentru acest tutorial. Pentru detalii, consultați Obținerea datelor eșantion pentru tutorialele pentru DAX și modele de date. Extrageți și salvați fișierele de date într-o locație care este ușor accesibilă, cum ar fi folderul Descărcări sau Documentele mele.

 2. În Excel, deschideți un registru de lucru necompletat.

 3. Faceți clic pe Date > Preluare date externe > Din Access.

 4. Accesați folderul ce conține fișierele de date eșantion și selectați ContosoSales.

 5. Faceți clic pe Deschidere. Deoarece vă conectați la un fișier de bază de date care conține mai multe tabele, va apărea caseta de dialog Selectare tabel, astfel încât să puteți alege ce tabele veți importa.

  Caseta de dialog Selectare tabel

 6. În Selectare tabel, bifați Activați selectarea multiplă a tabelelor.

 7. Alegeți toate tabelele și faceți clic pe OK.

 8. În Import date, faceți clic pe Raport PivotTable și faceți clic pe OK.

  Note: 

  • Poate că nu v-ați dat seama, dar tocmai ați creat un model de date. Modelul este un nivel de integrare de date care este creat atunci când importați sau lucrați simultan cu mai multe tabele în același raport PivotTable.

  • Modelul este mai vizibil în Excel, dar îl puteți vedea și modifica direct utilizând programul de completare Power Pivot . În Excel, prezența unui model de date este evidentă atunci când vedeți o colecție de tabele în lista Câmpuri PivotTable. Există mai multe opțiuni pentru a crea un model. Vedeți Crearea unui model de date în Excel pentru detalii.

Explorarea datelor utilizând un raport PivotTable

Explorarea datelor este ușoară atunci când glisați câmpuri în zonele Valori, Coloane și Rânduri din lista de câmpuri PivotTable.

 1. În lista de câmpuri, derulați în jos până găsiți tabelul FactSales.

 2. Faceți clic pe SalesAmount. Deoarece datele sunt numerice, Excel plasează automat SalesAmount în zona Valori.

 3. În DimDate, glisați CalendarYear în Coloane.

 4. În DimProductSubcategory, glisați ProductSubcategoryName în Rânduri.

 5. În DimProduct, glisați BrandName în Rânduri, plasându-l sub categorie.

Raportul dvs. PivotTable ar trebui să asemănător cu următorul ecran.

PivotTable afișând datele eșantion

Cu foarte puțin efort, aveți acum un raport PivotTable simplu care conține câmpuri din patru tabele diferite. Ceea ce a făcut această activitate așa simplă a fost existența în prealabil a relațiilor dintre tabele. Deoarece au existat relații între tabele sursă și deoarece ați importat toate tabelele într-o singură operațiune, Excel a putut crea din nou acele relații în model.

Dar dacă datele dvs. provin din alte surse sau sunt importate mai târziu? De obicei, puteți încorpora date noi prin crearea de relații bazate pe coloane care se potrivesc. În următorul pas, veți importa tabele suplimentare și veți afla despre cerințele și pașii necesari pentru crearea unor relații noi.

Adăugarea mai multor tabele

Pentru a învăța cum să configurați relații între tabele trebuie să aveți niște tabele suplimentare, neconectate, cu care să lucrați. În acest pas, veți prelua restul datelor utilizate în acest tutorial importând un fișier suplimentar de bază de date și lipind datele din alte două registre de lucru.

Adăugarea categoriilor de produse

 1. În registrul de lucru, deschideți o foaie nouă. O veți utiliza pentru a stoca date suplimentare.

 2. Faceți clic pe Date > Preluare date externe > Din Access.

 3. Accesați folderul ce conține fișierele de date eșantion și selectați ProductCategories. Faceți clic pe Deschidere.

 4. În Import date, selectați Tabel și faceți clic pe OK.

Adăugarea datelor geografice

 1. Inserați altă foaie.

 2. Din fișierele de date eșantion, deschideți Geography.xlsx, plasați cursorul în A1, apoi apăsați pe Ctrl-Shift-End pentru a selecta toate datele.

 3. Copiați datele în clipboard.

 4. Lipiți datele în foaia goală pe care tocmai ați adăugat-o.

 5. Faceți clic pe Formatare ca tabel, alegând orice stil. Formatarea datelor ca tabel vă permite să îl denumiți, ceea ce va fi util când definiți relații într-un pas ulterior.

 6. În Formatare ca tabel, verificați că este selectat Tabelul meu are anteturi. Faceți clic pe OK.

 7. Denumiți tabelul Geography. În Instrumente tabel > Proiectare, tastați Geography în Nume tabel.

 8. Închideți Geography.xlsx pentru a-l șterge din spațiul de lucru.

Adăugarea datelor stocate

 • Repetați pașii anteriori pentru fișierul Stores.xlsx, lipind conținutul într-o foaie goală. Denumiți tabelul Stores.

Acum trebuie să aveți patru foi. Sheet1 conține raportul PivotTable, Sheet2 conține ProductCategories, Sheet3 conține Geography și Sheet4 conține Stores. Pentru că ați denumit fiecare tabel, următorul pas, crearea relațiilor, va fi mult mai simplu.

Utilizarea câmpurilor din tabelele nou importate

Puteți începe să utilizați imediat câmpuri din tabelele pe care tocmai le-ați importat. Dacă Excel nu poate determina cum să încorporeze un câmp în raportul PivotTable, vi se va solicita să creați o relație de tabel care asociază tabelul nou cu unul care face parte deja din model.

 1. În partea de sus din Câmpuri PivotTable, faceți clic pe Toate pentru a vedea lista completă de tabele disponibile.

 2. Defilați în partea de jos a listei. Acolo veți găsi tabelele noi pe care tocmai le-ați adăugat.

 3. Extindeți Stores.

 4. Glisați StoreName în zona Filtre.

 5. Observați că Excel vă solicită să creați o relație. Această notificare apare deoarece ați utilizat câmpuri dintr-un tabel care nu este corelat cu modelul.

 6. Faceți clic pe Creare pentru a deschide caseta de dialog Creare relație.

 7. În Tabel, alegeți FactSales. În datele eșantion pe care le utilizați, FactSales conține informații detaliate despre vânzări și costuri privind activitățile Contoso, dar și chei pentru alte tabele, inclusiv coduri de magazin care sunt prezente în fișierul Stores.xlsx pe care l-ați importat în pasul anterior.

 8. În Coloană (Externă), alegeți StoreKey.

 9. În Tabel corelat, alegeți Stores.

 10. În Coloană corelată (Primară), alegeți StoreKey.

 11. Faceți clic pe OK.

În fundal, Excel generează un Model de date care poate fi utilizat în tot registrul de lucru într-un număr nelimitat de rapoarte PivotTable, PivotChart sau Power View. Pentru acest model sunt fundamentale relațiile între tabele, care determină căile de navigare și calcul utilizate într-un raport PivotTable. În următoarea activitate, veți crea relațiile în mod manual pentru a conecta datele pe care tocmai le-ați importat.

Adăugarea relațiilor

Puteți crea sistematic relații de tabel pentru toate tabelele noi pe care le importați. Dacă partajați registrul de lucru cu colegii, va fi apreciată folosirea relațiilor predefinite în cazul în care ceilalți nu cunosc datele la fel de bine ca dvs.

La crearea relațiilor în mod manual, veți lucra simultan cu două tabele. Pentru fiecare tabel, veți alege coloanele care informează aplicația Excel cum să caute rândurile corelate din alt tabel.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Corelarea tabelului ProductSubcategory cu tabelul ProductCategory

 1. În Excel, faceți clic pe Date > Relații > Nou.

 2. În Tabel, alegeți DimProductSubcategory.

 3. În Coloană (Externă), alegeți ProductCategoryKey.

 4. În Tabel asociat, alegeți Table_ProductCategory.accdb.

 5. În Coloană corelată (Primară), alegeți ProductCategoryKey.

 6. Faceți clic pe OK.

 7. Închideți caseta de dialog Gestionare relații.

Adăugarea categoriilor la PivotTable

Deși Modelul de date a fost actualizat pentru a include tabele și relații suplimentare, raportul PivotTable nu le utilizează încă. În această activitate, veți adăuga ProductCategory la lista de câmpuri PivotTable.

 1. În Câmpuri PivotTable, faceți clic pe Toate pentru a afișa tabelele care există în Modelul de date.

 2. Derulați în partea de jos a listei.

 3. În zona RÂNDURI, eliminați BrandName.

 4. Extindeți Table_DimProductCategories.accdb.

 5. Glisați ProductCategoryName în zona Rânduri, plasându-l peste ProductSubcategory.

 6. În Câmpuri PivotTable, faceți clic pe Activ pentru a verifica dacă tabelele pe care tocmai le-ați utilizat sunt utilizate acum în mod activ de raportul PivotTable.

Punct de recapitulare: revizuiți ce ați învățat

Acum aveți un raport PivotTable care conține date din mai multe tabele, unele fiind importate într-un pas anterior. Pentru a corobora aceste date, a trebuit să creați relații între tabele, utilizate de Excel pentru a corela rândurile. Ați învățat că este esențial să aveți coloane care oferă date potrivite pentru a căuta rânduri corelate. În fișierele cu date eșantion, toate tabelele conțin o coloană care poate fi utilizată în acest scop.

Deși raportul PivotTable este funcțional, ați observat probabil câteva lucruri care pot fi îmbunătățite. Lista Câmpuri PivotTable pare să conțină tabele suplimentare (DimEntity) și coloane (ETLLoadID) care nu sunt corelate cu compania Contoso. Și, încă nu am integrat datele geografice din tabelul Geography.

În continuare: Vizualizarea și extinderea modelului cu Power Pivot

În următoarea serie de activități, veți utiliza programul de completare Microsoft Office Power Pivot în Microsoft Excel 2013 pentru a extinde modelul. Veți afla că puteți crea relații cu mai multă ușurință utilizând vizualizarea Diagram View (Vizualizare diagramă) oferită de programul de completare. De asemenea, veți utiliza programul de completare pentru a crea calcule și ierarhii, pentru a ascunde elemente care nu ar trebui să apară în lista de câmpuri și pentru a optimiza datele pentru raportări suplimentare.

Notă:  Programul de completare Power Pivot în Microsoft Excel 2013 este disponibil în Office Professional Plus. Vedeți programul de completare Power Pivot în Microsoft Excel 2013 pentru mai multe informații.

Adăugați Power Pivot în panglica Excel, activând programul de completare Power Pivot.

 1. Mergeți la Fișier > Opțiuni > Programe de completare.

 2. În caseta Gestionare, faceți clic pe Programe de completare COM > Salt.

 1. Bifați caseta de selectare Microsoft Office Power Pivot în Microsoft Excel 2013, apoi faceți clic pe OK.

Panglica are acum o filă Power Pivot.

Adăugarea unei relații utilizând Vizualizare diagramă din Power Pivot

 1. În Excel, faceți clic pe Sheet3 pentru a o stabili ca filă activă. Sheet3 conține tabelul Geography importat mai devreme.

 2. În panglică, faceți clic pe Power Pivot > Adăugare la model de date. Acest pas adaugă tabelul Geography la model. De asemenea, deschide programul de completare Power Pivot, pe care îl veți utiliza pentru a parcurge restul pașilor din această activitate.

 3. Observați că fereastra Power Pivot afișează toate tabelele din model, inclusiv Geography. Faceți clic în câteva dintre tabele. În programul de completare, puteți vedea toate datele conținute în model.

 4. În fereastra Power Pivot, în secțiunea Vizualizare, faceți clic pe Vizualizare diagramă.

 5. Utilizați bara de glisare pentru a redimensiona diagrama, astfel încât să puteți vedea toate obiectele din diagramă. Observați că două tabele nu sunt corelate cu restul diagramei: DimEntity și Geography.

 6. Faceți clic cu butonul din dreapta pe DimEntity, apoi pe Ștergere. Acest tabel este o componentă din baza de date originală și nu este necesar în model.

 7. Măriți tabelul Geography, astfel încât să puteți vizualiza toate câmpurile acestuia. Puteți utiliza cursorul pentru a mări diagrama cu tabele.

 8. Observați că Geography conține GeographyKey. Această coloană conține valori care identifică în mod unic fiecare rând din tabelul Geography. Hai să aflăm dacă alte tabele din model utilizează această cheie. Dacă da, putem crea o relație care conectează Geography cu restul modelului.

 9. Faceți clic pe Găsire.

 10. În Find Metadata (Găsire metadate), introduceți GeographyKey.

 11. Faceți clic de câteva ori pe Următorul găsit. Veți observa că GeographyKey se afișează în tabelul Geography și în tabelul Stores.

 12. Repoziționați tabelul Geography astfel încât să fie lângă Stores.

 13. Glisați coloana GeographyKey din Stores în coloana GeographyKey din Geography. Power Pivot trasează o linie între cele două coloane, indicând relația.

În această activitate, ați aflat o nouă tehnică pentru adăugarea tabelelor și pentru crearea relațiilor. Acum, aveți un model complet integrat, cu toate tabelele conectate și disponibile în raportul PivotTable din Sheet1.

Sfat:  În Vizualizarea diagramă, mai multe diagrame de tabele sunt extinse complet, arătând coloane ca ETLLoadID, LoadDate și UpdateDate. Aceste câmpuri sunt componente din depozitul de date original Contoso, adăugate pentru a ajuta la extragerea datelor și la operațiunile de încărcare. Nu aveți nevoie de ele în modelul dvs. Pentru a scăpa de ele, evidențiați și faceți clic cu butonul din dreapta pe câmp, apoi faceți clic pe Ștergere .

Crearea unei coloane calculate

În Power Pivot, puteți utiliza Data Analysis Expressions (DAX) pentru a adăuga calcule. În această activitate, veți calcula profitul total și veți adăuga o coloană calculată care face referire la valorile de date din alte tabele. Mai târziu, veți vedea cum să utilizați coloanele la care se face referire pentru a simplifica modelul.

 1. În fereastra Power Pivot, comutați înapoi la vizualizarea de date (Data View).

 2. Redenumiți tabelul Table_ProductCategories accdb cu un nume mai prietenos. Veți face referire la acest tabel în următorii pași și un nume mai scurt va face calculele mai ușor de citit. Faceți clic cu butonul din dreapta pe numele tabelului, faceți clic pe Redenumire, tastați ProductCategories, apoi apăsați pe Enter.

 3. Selectați tabelul FactSales.

 4. Faceți clic pe Proiectare > Coloane > Adăugare.

 5. În bara de formule de deasupra tabelului, tastați următoarea formulă. Completarea automată vă ajută să tastați numele complet calificate ale coloanelor și tabelelor și listează funcțiile disponibile. Puteți și să faceți clic direct pe coloană, iar Power Pivot va adăuga numele coloanei la formulă.

  = [SalesAmount] - [TotalCost] - [ReturnAmount]

 6. Când ați terminat de construit formula, apăsați Enter pentru a fi acceptată.

  Valorile sunt populate pentru toate rândurile din coloana calculată. Dacă derulați în jos prin tabel, veți vedea că rândurile pot avea valori diferite pentru această coloană, bazate pe datele existente în fiecare rând.

 7. Redenumiți coloana făcând clic cu butonul din dreapta pe CalculatedColumn1 și selectând Redenumire coloană. Tastați Profit, apoi apăsați pe Enter.

 8. Acum selectați tabelul DimProduct.

 9. Faceți clic pe Proiectare > Coloane > Adăugare.

 10. În bara de formule de deasupra tabelului, introduceți următoarea formulă.

  = RELATED(ProductCategories[ProductCategoryName])

  Funcția RELATED returnează o valoare dintr-un tabel asociat. În acest caz, tabelul ProductCategories conține numele categoriilor de produse, care vor fi utile în tabelul DimProduct atunci când veți construi o ierarhie care conține informații despre categorii. Pentru mai multe informații despre această funcție, consultați Funcția RELATED (DAX).

 11. Când ați terminat de construit formula, apăsați Enter pentru a fi acceptată.

  Valorile sunt populate pentru toate rândurile din coloana calculată. Dacă derulați în jos prin tabel, veți vedea că fiecare rând are acum un nume al categoriei de produse.

 12. Redenumiți coloana făcând clic cu butonul din dreapta pe CalculatedColumn1 și selectând Redenumire coloană. Tastați ProductCategory, apoi apăsați pe Enter.

 13. Faceți clic pe Proiectare > Coloane > Adăugare.

 14. În bara de formule de deasupra tabelului, tastați următoarea formulă.

  = RELATED(DimProductSubcategory[ProductSubcategoryName])

 15. Redenumiți coloana făcând clic cu butonul din dreapta pe CalculatedColumn1 și selectând Redenumire coloană. Tastați ProductSubcategory, apoi apăsați pe Enter.

Crearea unei ierarhii

Majoritatea modelelor conțin date care sunt în mod inerent ierarhice. Printre exemplele obișnuite se numără date calendaristice, date geografice și categorii de produse. Crearea ierarhiilor este utilă, deoarece puteți glisa un element (ierarhia) într-un raport în loc să trebuiască să asamblați și să ordonați la nesfârșit aceleași câmpuri.

 1. În Power Pivot, comutați la Diagram View (Vizualizare diagramă). Extindeți tabelul DimDate, astfel încât să puteți vedea mai ușor toate câmpurile acestuia.

 2. Țineți apăsată tasta Ctrl și faceți clic pe coloanele CalendarYear, CalendarQuarter și CalendarMonth (va trebui să derulați în jos în tabel).

 3. Cu aceste trei coloane selectate, faceți clic cu butonul din dreapta pe una dintre ele, apoi faceți clic pe Creare ierarhie. Un nod de ierarhie părinte, Ierarhie 1, este creat în partea de jos a tabelului, iar coloanele selectate sunt copiate sub ierarhie ca noduri descendente.

 4. Introduceți Dates ca nume pentru noua ierarhie.

 5. Adăugați coloana FullDateLabel la ierarhie. Faceți clic cu butonul din dreapta pe FullDateLabel și selectați Adăugare la ierarhie. Alegeți Date. FullDateLabel conține o dată completă, cu an, lună și zi. Verificați că FullDateLabel apare la finalul ierarhiei. Acum, aveți o ierarhie pe mai multe niveluri care conține: an, trimestru, lună și zile calendaristice individuale.

 6. Fiind încă în Vizualizare diagramă, indicați tabelul DimProduct, apoi faceți clic pe butonul Creare ierarhie din antetul tabelului. În partea de jos a tabelului, apare un nod părinte al unei ierarhii goale.

 7. Introduceți Product Categories ca nume pentru noua ierarhie.

 8. Pentru a crea noduri descendente de ierarhie, glisați ProductCategory și ProductSubcategory în ierarhie.

 9. Faceți clic dreapta pe ProductName și selectați Adăugare la ierarhie. Alegeți Product Categories.

Acum că știți câteva moduri diferite de a crea o ierarhie, să le utilizăm în raportul PivotTable.

 1. Mergeți înapoi în Excel.

 2. În Sheet1 (foaia care conține raportul PivotTable), eliminați câmpurile din zona Rânduri.

 3. Înlocuiți-le cu noua ierarhie Product Categories din DimProduct.

 4. În mod similar, înlocuiți CalendarYear din zona Coloane cu ierarhia Dates din DimDate.

Când explorați acum datele, avantajele utilizării ierarhiilor pot fi văzute cu ușurință. Puteți extinde și închide în mod independent diferitele zone ale raportului PivotTable, furnizând un control mai mare asupra modului de utilizare a spațiului disponibil. Mai mult, prin adăugarea unui singure ierarhii la zonele Rânduri și Coloane, puteți accesa imediat date detaliate (drill down), fără a trebui să suprapuneți mai multe câmpuri pentru a obține același lucru.

Ascunderea coloanelor

Acum că ați creat o ierarhie de categorii de produse și ați plasat-o în DimProduct, nu mai aveți nevoie de DimProductCategory sau de DimProductSubcategory din lista Câmpuri PivotTable. În această activitate, veți afla cum să ascundeți tabele și coloane străine care ocupă spațiu în lista Câmpuri PivotTable. Prin ascunderea tabelelor și coloanelor, îmbunătățiți experiența de raportare, fără a afecta modelul care furnizează relațiile între date și calculele.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Puteți ascunde coloane individuale, o zonă de coloane sau un tabel întreg. Numele tabelelor și coloanelor sunt evidențiate cu gri pentru a reflecta faptul că sunt ascunse pentru clienții care utilizează modelul pentru raportare. Coloanele ascunse sunt evidențiate cu gri în model pentru a indica starea acestora, dar rămân vizibile în opțiunea de vizualizare date, astfel încât să puteți lucra în continuare cu acestea.

 1. În Power Pivot, asigurați-vă că ați selectat Data View (Vizualizare date).

 2. În filele din partea de jos, faceți clic dreapta pe DimProductSubcategory și selectați Ascundere din instrumentele clientului.

 3. Repetați pentru ProductCategories.

 4. Deschideți DimProduct.

 5. Faceți clic dreapta pe următoarele coloane, apoi faceți clic pe Ascundere din instrumentele clientului:

  • ProductKey

  • ProductLabel

  • ProductSubcategory

 6. Selectați mai multe coloane adiacente. Începeți cu ClassID și continuați cu ProductSubcategory la final. Faceți clic cu butonul din dreapta pentru a le ascunde.

 7. Repetați pentru alte tabele, eliminând ID-urile, cheile sau alte detalii pe care nu doriți să le utilizați în acest raport.

Comutați înapoi la Excel în Sheet 1 cu lista Câmpuri PivotTable pentru a vedea diferența. Numărul de tabele este redus și DimProduct conține doar acele elemente pe care este mai probabil să le utilizați când analizați datele.

Crearea unui raport Power View

Rapoartele PivotTable nu sunt singurele genuri de rapoarte care beneficiază de pe urma unui model de date. Utilizând modelul pe care tocmai l-ați generat, puteți adăuga o foaie Power View pentru a încerca unele dintre aspectele pe care le oferă.

 1. În Excel, faceți clic pe Inserare > Power View.

  Notă:  Dacă aceasta este prima oară când utilizați Power View pe acest computer, vi se va solicita să activați programul de completare și să instalați mai întâi Silverlight.

 2. În Power View Fields, faceți clic pe săgeata de lângă tabelul FactSales, apoi faceți clic pe SalesAmount.

 3. Extindeți tabelul Geography, apoi faceți clic pe RegionCountryName.

 4. În panglică, faceți clic pe Hartă.

 5. Se va afișa un raport hartă. Glisați un colț pentru a-l redimensiona. Pe hartă, cercurile albastre de diferite dimensiuni arată performanțele de vânzări pentru diferitele regiuni sau țări.

Optimizarea pentru raportarea Power View

Câteva mici modificări în modelul dvs. vor avea ca rezultat răspunsuri mai intuitive atunci când proiectați un raport Power View. În această activitate, veți adăuga URL-uri de site web pentru mai mulți producători, apoi veți clasifica datele respective ca URL-uri web, astfel încât adresele URL să apară ca linkuri.

Primul pas este să adăugați URL-uri la registrul de lucru.

 1. În Excel, deschideți o foaie nouă și copiați aceste valori:

ManufacturerURL

ManufacturerID

http://www.contoso.com

Contoso, LTD

http://www.adventure-works.com

Adventure Works

http://www.fabrikam.com

Fabrikam, Inc.

 1. Formatați celulele ca tabel, apoi denumiți URL-ul tabelului.

 2. Creați o relație între URL și tabelul care conține numele producătorilor, DimProduct:

  1. Faceți clic pe Date > Relații. Se va afișa caseta de dialog Creare relație.

  2. Faceți clic pe Nou.

  3. În Tabel, selectați DimProduct.

  4. În Coloană, selectați Manufacturer.

  5. În Tabel asociat, selectați URL.

  6. În Coloană asociată (Principală), selectați ManufacturerID.

Pentru a compara rezultatele „înainte” și „după”, creați un raport nou Power View și adăugați FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer și URL | ManufacturerURL la un raport. Observați că URL-urile apar ca text static.

Redarea unui URL ca hyperlink activ necesită clasificarea sa. Pentru a clasifica o coloană, veți utiliza Power Pivot.

 1. În Power Pivot, deschideți URL.

 2. Selectați ManufacturerURL.

 3. Faceți clic pe Complex > Proprietăți de raportare > Categorie de date: Neclasificat.

 4. Faceți clic pe săgeata în jos.

 5. Selectați Web URL.

 6. În Excel, faceți clic pe Inserare > Power View.

 7. În Power View Fields, selectați FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer și URL | ManufacturerURL. De data aceasta, URL-urile apar ca hyperlinkuri efective.

Alte optimizări Power View includ definirea unui set implicit de câmpuri pentru fiecare tabel și setarea proprietăților care determină dacă rândurile datelor de repetare sunt agregate sau listate independent. Pentru informații suplimentare, consultați Configurarea setului implicit de câmpuri pentru rapoartele Power View și Configurarea proprietăților comportamentului tabelului pentru rapoartele Power View.

Crearea câmpurilor calculate

În a doua activitate, „Explorarea datelor utilizând un PivotTable”, ați făcut clic pe câmpul SalesAmount în lista Câmpuri PivotTable. Deoarece SalesAmount este o coloană numerică, a fost plasată automat în zona Valori din PivotTable. Suma pentru SalesAmount era atunci pregătită pentru a calcula valorile de vânzări pentru orice filtre aplicate. În acest caz, la început nu au existat filtre, dar apoi au fost adăugate CalendarYear, ProductSubcategoryName și BrandName.

De fapt, ați creat atunci un câmp calculat implicit, ușurând analiza totalurilor de vânzări din tabelul FactSales în funcție de alte câmpuri, cum ar fi categoria de produse, regiunea și datele calendaristice. Câmpurile calculate implicit sunt create de Excel atunci când glisați un câmp în zona Valori sau când faceți clic pe un câmp numeric, cum ați făcut cu SalesAmount. Câmpurile calculate implicit sunt formule care utilizează funcțiile de agregare standard, cum ar fi SUM, COUNT și AVERAGE, create automat pentru dvs.

Există și alte tipuri de câmpuri calculate. Puteți crea câmpuri calculate explicit în Power Pivot. Spre deosebire de un câmp calculat implicit, care poate fi utilizat doar în raportul PivotTable în care a fost creat, câmpurile calculate explicit pot fi utilizate în orice raport PivotTable din registrul de lucru sau de către orice raport care utilizează Modelul de date ca sursă de date. Folosind câmpurile calculate explicit create în Power Pivot, puteți utiliza însumarea automată pentru a crea automat câmpurile calculate utilizând agregările standard sau puteți crea propriile câmpuri calculate prin intermediul unei formule create utilizând Data Analysis Expressions (DAX).

După cum vă puteți imagina, crearea câmpurilor calculate poate ajuta la analiza datelor în foarte multe feluri, așa că hai să începem să învățăm despre cum se creează.

Crearea câmpurilor calculate în Power Pivot este simplă atunci când utilizați Însumare automată.

 1. În tabelul FactSales, faceți clic pe coloana Profit.

 2. Faceți clic pe Calcule > Însumare automată. Observați că s-a creat automat un câmp calculat nou, denumit Sumă de Profit în celula din Zonă de calcul aflată direct sub coloana Profit.

 3. În Excel, în Foaie1 în lista de câmpuri, în FactSales, faceți clic pe Sumă de Profit.

Gata! Asta e tot ce trebuie pentru a crea un câmp calculat utilizând o agregare standard în Power Pivot. După cum puteți vedea, în doar câteva minute, ați creat un câmp calculat Sum of Profit și l-ați adăugat la PivotTable, ușurând astfel analiza profitului în funcție de filtrele aplicate. În acest caz, vedeți Sum of Profit filtrat după ierarhiile Product Category și Dates.

Dar dacă trebuie să faceți niște analize mai detaliate, cum ar fi să aflați numărul de vânzări pentru un anumit canal, produs sau categorie? Pentru aceasta, va trebui să creați alt câmp calculat, care numără rândurile, unul pentru fiecare vânzare din tabelul FactSales, în funcție de filtrele aplicate.

 1. În tabelul FactSales, faceți clic pe coloana SalesKey.

 2. În Calcule, faceți clic pe săgeata verticală din Însumare automată > Număr.

 3. Redenumiți noul câmp calculat făcând clic cu butonul din dreapta pe Număr de SalesKey în zona de calcul și selectând Redenumire. Tastați Număr, apoi apăsați pe Enter.

 4. În Excel, în Foaie1 în lista de câmpuri, în FactSales, faceți clic pe Număr.

Observați că se adaugă o coloană nouă, Număr, la raportul PivotTable, afișând numărul de vânzări în funcție de filtrele aplicate. La fel ca și în cazul câmpului calculat Sumă de Profit, vedeți Număr filtrat după ierarhiile Product Category și Dates.

Să mai creăm unul. De data aceasta, veți crea un câmp calculat care calculează procentul din totalul vânzărilor pentru un anumit context sau filtru. Însă, spre deosebire de câmpurile calculate anterioare pe care le-ați creat utilizând AutoSum, de data aceasta veți introduce formula manual.

 1. În tabelul FactSales, în Calculation Area, faceți clic pe o celulă necompletată. Celula din stânga sus este un loc bun pentru a începe să plasați câmpurile calculate. Va fi mai ușor de găsit. Puteți muta orice câmp calculat în zona Calculation Area.

 2. În bara de formule, tastați și utilizați IntelliSense pentru a crea următoarea formulă: Procent din toate produsele:=[Count]/CALCULATE([Count]; ALL(DimProduct))

 3. Apăsați ENTER pentru a accepta formula.

 4. În Excel, în Foaie1, în lista de câmpuri, în FactSales, faceți clic pe Procent de All Products.

 5. În PivotTable, faceți o selecție multiplă cu coloanele Procent de All Products.

 6. În fila Pagină de pornire, faceți clic pe Număr > Procent. Utilizați două zecimale pentru a formata fiecare coloană nouă.

Acest câmp calculează procentajul din vânzările totale pentru un context de filtru dat. În acest caz, contextul nostru de filtru este în continuare reprezentat de ierarhiile Product Category și Dates. Puteți vedea, de exemplu, computerele ca un procent din totalul vânzărilor care au crescut în ultimii ani.

Crearea formulelor pentru coloanele și câmpurile calculate va fi destul de ușoară pentru dvs. dacă sunteți familiarizat cu crearea formulelor Excel. Indiferent dacă sunteți familiarizat cu formulele Excel sau nu, o modalitate bună de a învăța bazele formulelor DAX este de a parcurge lecțiile din Start rapid: învățați bazele DAX în 30 de minute.

Salvați ce ați lucrat

Salvați registrul dvs. de lucru astfel încât să-l puteți utiliza cu alte tutoriale sau pentru a-l studia mai departe.

Următorii pași

Deși puteți importa cu ușurință datele din Excel, este deseori mai ușor și mai eficient să le importați utilizând programul de completare Power Pivot. Puteți filtra datele pe care le importați, excluzând coloanele de care nu veți avea nevoie. De asemenea, puteți alege să utilizați un generator de interogări sau o comandă de interogare pentru a regăsi datele. Ca un pas următor, învățați despre aceste abordări alternative: Obținerea datelor dintr-un flux de date din Power Pivot și Importul datelor din Analysis Services sau din Power Pivot.

Raportarea Power View este proiectată să lucreze cu modele de date asemănătoare cu cel pe care tocmai l-ați generat. Citiți în continuare pentru a afla mai multe despre vizualizările datelor îmbogățite pe care Power View le aduce în Excel: Pornirea Power View în Excel 2013 și Power View: Explorarea, vizualizarea și prezentarea datelor.

Îmbunătățiți modelul de date pentru a avea rapoarte Power View mai bune, parcurând acest Tutorial: Optimizați Modelul de date pentru raportarea Power View

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×