Tipuri de diagrame disponibile în Office

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Atunci când creați o diagramă într-o foaie de lucru Excel, un document Word sau o prezentare PowerPoint, aveți multe opțiuni. Indiferent că utilizați o diagramă recomandată pentru datele dvs. sau una pe care o alegeți din lista tuturor diagramelor, vă poate fi de ajutor să aflați mai multe despre fiecare tip de diagramă.

Faceți clic aici pentru a începe să creați o diagramă.

Pentru o descriere a fiecărui tip de diagramă, selectați o opțiune din următoarea listă verticală.

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă coloană. O diagramă coloană afișează de obicei categoriile pe axa orizontală (a categoriilor) și valorile pe axa verticală (a valorilor), după cum este afișat în această diagramă:

Diagramă coloană grupată

Tipuri de diagrame coloană

 • Coloană grupată și coloană grupată 3D   

  Diagrame de tip coloană grupată și coloană grupată 3D

  O diagramă coloană grupată afișează valori în coloane 2D. O diagramă coloană grupată 3D afișează coloanele în format 3D, dar nu utilizează o a treia axă valorică (axă de adâncime). Utilizați această diagramă atunci când aveți categorii care reprezintă:

  • Intervale de valori (de exemplu, număr de elemente).

  • Aranjamente specifice de tip scară (de exemplu, o scală Likert cu intrări, cum ar fi Total de acord, De acord, Neutru, Dezacord, Total dezacord).

  • Nume care nu sunt într-o anumită ordine (de exemplu, nume de elemente, nume geografice sau nume de persoane).

 • Coloană stivuită și coloană stivuită 3D     O diagramă coloană stivuită afișează valori în coloane stivuite 2D. O coloană stivuită 3D afișează coloanele stivuite în format 3D, dar nu utilizează o axă de adâncime. Utilizați această diagramă atunci când aveți mai multe serie de date și doriți să puneți accentul pe total.

  Diagrame coloană stivuită și coloană stivuită 3D

 • Coloană stivuită 100% și coloană stivuită 100% 3D    O diagramă coloană stivuită 100% afișează valorile în coloane 2D care sunt stivuite pentru a reprezenta 100%. O diagramă coloană stivuită 100% 3D afișează coloanele în format 3D, dar nu utilizează o axă de adâncime. Utilizați această diagramă atunci când aveți două sau mai multe serii de date și doriți să puneți accentul pe cota de participare la întreg, mai ales dacă totalul este același pentru fiecare categorie.

  Diagrame coloană stivuită 100% și coloană stivuită 100% 3D

 • Coloană 3-D    Diagramele coloană 3D utilizează trei axe care pot fi modificate (o axă orizontală, o axă verticală și o axă de adâncime) și compară puncte de date din axa orizontală și axa de adâncime. Utilizați această diagramă atunci când doriți să comparați datele din categorii și din seriile de date.

  Diagramă coloană 3-D

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pe o foaie de date pot fi reprezentate într-o diagramă linie. Într-o diagramă linie, datele de categorii sunt distribuite uniform pe axa orizontală și toate valorile de date sunt distribuite uniform pe axa verticală. Diagramele linie pot afișa date continue în timp și pe o axă scalată uniform și sunt din acest motiv ideale pentru afișarea tendințelor din date la intervale egale, cum ar fi lunile, trimestrele sau anii fiscali.

Linie cu diagramă cu marcatori

Tipuri de diagrame linie

 • Linie și linie cu marcaje    Afișate cu sau fără marcatori pentru a indica valorile de date individuale, diagramele linie pot afișa tendințe în timp sau categorii distribuite uniform, mai ales atunci când aveți multe puncte de date și contează ordinea în care sunt reprezentate. Dacă există multe categorii sau valorile sunt aproximative, utilizați o diagramă linie fără marcatori.

  Diagrame linie și linie cu marcaje

 • Linie stivuită și linie stivuită cu marcaje    Afișate cu sau fără marcatori pentru a indica valorile individuale de date, diagramele linie stivuite pot afișa tendința de contribuire a fiecărei valori în timp sau în categorii distribuite uniform.

  Diagrame linie stivuită și linie stivuită cu marcaje

 • Linie stivuită 100% și linie stivuită 100% cu marcaje    Afișate cu sau fără marcaje care să indice valori de date individuale, diagramele liniare stivuite 100% pot afișa tendința procentului cu care contribuie fiecare valoare în timp sau în categorii distribuite uniform. Dacă există multe categorii sau dacă valorile sunt aproximative, utilizați o diagramă liniară stivuită 100% fără marcaje.

  Diagrame linie stivuită 100% și linie stivuită 100% cu marcaje

 • Linie 3-D    Diagramele linie 3D afișează fiecare rând sau coloană de date ca o panglică 3D. O diagramă linie 3D are axe orizontale, verticale și de adâncime care pot fi modificate.

  Diagramă linie 3D

  Note: 

  • Diagramele linie funcționează cel mai bine atunci când aveți mai multe serii de date în diagrama dvs. Dacă aveți doar o serie de date, luați în considerare în schimb o diagramă prin puncte.

  • Diagramele linie stratificată însumarea datelor, care poate fi rezultatul dorit. Nu poate fi ușor pentru a vedea că liniile sunt stivuite, așadar, luați în considerare utilizarea unui tip de diagramă altă linie sau o diagramă suprafață stratificată în schimb.

Datele care sunt aranjate într-o singură coloană sau într-un singur rând într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă de structură radială. Diagramele de structură radială arată dimensiunea elementelor dintr-o serie de date (serie de date), proporțional cu suma elementelor. Punctele de date (puncte de date) dintr-o diagramă de structură radială sunt afișate ca procent din întreaga structură radială.

Diagramă cu structură radială

Luați în considerare utilizarea unei diagrame de structură radială când:

 • Aveți o singură serie de date.

 • Nici una dintre valorile din datele dvs. nu este negativă.

 • Aproape niciuna dintre valorile din datele dvs. nu sunt zero.

 • Nu aveți mai mult de șapte categorii și toate reprezintă părți ale structurii radiale.

Tipuri de diagrame radiale

 • Diagrame radiale și radiale 3D    Diagramele radiale arată contribuția fiecărei valori dintr-un total într-un format 2D sau 3D. Puteți extrage manual sectoare ale unei diagrame radiale pentru a le evidenția.

  Diagrame radiale și radiale 3D

 • Structură radială de structură radială și bară de structură radială    Diagramele de structură radială cu porțiuni radiale sau cu bare afișează diagrame radiale cu valori mai mici, extrase într-o diagramă secundară radială sau cu bare stivuite, ceea ce le face mai ușor de recunoscut.

  Diagramă structură radială din radială și bară din radială

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri doar într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă cu structură inelară. La fel ca în cazul diagramei radiale, o diagramă inelară afișează relația părților cu întregul, dar poate conține mai multe serie de date.

Diagramă cu structură inelară

Tipuri de diagrame inelare

 • Structură inelară    Diagramele cu structură inelară arată datele în inele, unde fiecare inel reprezintă o serie de date. Dacă se afișează procente în etichetele de date, fiecare inel va avea un total de 100%.

  Diagramă cu structură inelară

  Notă: Diagramele inelare nu sunt ușor de citit. Se recomandă să utilizați o coloană stratificată diagramele sau diagramă cu bare stivuite în schimb.

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă cu bare. Diagramele cu bare ilustrează comparații între elementele individuale. Într-o diagramă cu bare, categoriile sunt de obicei organizate pe axa verticală, iar valorile pe axa orizontală.

Diagramă cu bare

Luați în considerare utilizarea unei diagrame cu bare când:

 • Etichetele axelor sunt lungi.

 • Valorile afișate sunt durate.

Tipuri de diagrame cu bare

 • Bare grupate și bare grupate 3D    O diagramă cu bare grupată afișează barele în format 2D. O diagramă cu bare grupată 3D afișează bare în format 3D; nu utilizează o axă de adâncime.

  Diagrame cu bare grupate și cu bare grupate 3D

 • Bare stivuite și bare stivuite 3D    Diagramele cu bare stivuite afișează relația elementelor individuale cu întregul în bare 2D. O diagramă cu bare stivuite 3D afișează bare în format 3D; nu utilizează o axă de adâncime.

  Diagrame cu bare stivuite și cu bare stivuite 3D

 • Bare stivuite 100% și bare stivuite 100% în 3D    O diagramă cu bare stivuite 100% afișează bare 2D care compară procentajul de contribuție a fiecărei valori la un total al categoriilor. O diagramă cu bare stivuite 100% 3D afișează barele în format 3D; nu utilizează o axă de adâncime.

  Diagrame cu bare stivuite 100% și cu bare stivuite 100% 3D

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pe o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă de arie. Diagramele de arie pot fi utilizate pentru a reprezenta schimbări în timp și pentru a atrage atenția asupra valorii totale în funcție de o tendință. Afișând suma valorilor reprezentate, o diagramă de arie afișează și raportul dintre părți și un întreg.

Diagramă de arie

Tipuri de diagrame de arie

 • Arie și arie 3D    Afișate în format 2D sau 3D, diagramele de arie afișează tendința valorilor în timp sau în alte categorii de date. Diagramele de arie 3D utilizează trei axe (orizontală, verticală și adâncime) ce pot fi modificate. Ca regulă generală, se recomandă utilizarea unei diagrame linie în locul unei diagrame de arie nestivuită, deoarece datele dintr-o serie pot fi ascunse în spatele datelor din altă serie.

  Diagrame suprafață și suprafață 3D

 • Arie stivuită 2D și arie stivuită 3D    Diagramele de arie stivuită afișează tendința contribuției fiecărei valori în timp sau alte date de categorie în format 2D. O diagramă de arie stivuită 3D face același lucru, dar afișează suprafețele în format 3D, fără a folosi o axă de adâncime.

  Diagrame de arie stivuită și de arie stivuită 3D

 • Arie stivuită 100% și arie stivuită 100% 3D    Diagramele de arie stivuită 100% afișează tendința contribuției procentuale a fiecărei valori în timp sau alte date de categorie. O diagramă de arie stivuită 3D 100% face același lucru, dar afișează suprafețe în format 3D fără a folosi o axă de adâncime.

  Diagrame de arie stivuită 100% și arie 100% 3D

Datele care sunt aranjate în coloane și rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă xy (prin puncte). Plasați valorile x într-un rând sau o coloană, apoi introduceți valorile y corespondente în rândurile sau coloanele adiacente.

O diagramă prin puncte are două axe de valori: o axă orizontală (x) și o axă verticală (y). Aceasta combină valorile x și y în puncte de date individuale și le afișează la intervale neregulate sau, sau în grupuri. Diagramele prin puncte sunt utilizate de obicei pentru afișarea și compararea valorilor numerice, cum ar fi științifice, statistice și de inginerie.

Diagramă prin puncte

Luați în considerare utilizarea unei diagrame prin puncte când:

 • Doriți să modificați scala axei orizontale.

 • Doriți să faceți acea axă o scală logaritmică.

 • Valorile pentru axa orizontală nu sunt spațiate egal.

 • Există multe puncte de date pe axa orizontală.

 • Se recomandă să ajustați scalele axelor independente ale unei diagrame prin puncte pentru a evidenția informații despre date care conțin perechi sau seturi grupate de valori.

 • Doriți să arătați asemănări între seturi mari de date în schimbul diferențelor dintre punctele de date.

 • Doriți să comparați mai multe puncte de date fără a ține seama de timp. Cu cât mai multe date adăugați la o diagramă prin puncte, cu atât puteți face comparații mai bune.

Tipuri de diagrame prin puncte

 • Prin puncte    Această diagramă vă arată punctele de date fără a conecta liniile pentru a compara perechile de valori.

  Diagramă prin puncte

 • Diagramă prin puncte cu linii netede și marcatori și diagramă prin puncte cu linii netede    Această diagramă afișează o linie netedă care conectează punctele de date. Liniile netede pot fi afișate cu sau fără marcatori. Utilizați o linie netedă fără marcatori dacă sunt multe puncte de date.

  Diagramă prin puncte cu linii netede și marcatori și diagramă prin puncte cu linii netede

 • Diagramă prin puncte cu linii drepte și marcatori și diagramă prin puncte cu linii drepte    Această diagramă arată drepte liniile conectoare între puncte de date. Linii drepte pot fi afișate cu sau fără marcaje.

  Diagramă prin puncte cu linii drepte și marcatori și diagramă prin puncte cu linii drepte

În mod asemănător cu o diagramă prin puncte, diagramele cu bule adaugă a treia coloană pentru a specifica dimensiunea bulelor pe care le afișează pentru reprezentarea punctelor de date în seria de date.

Diagramă cu bule

Tip de diagrame cu bule

 • Bulă sau bulă cu efect 3-D    Ambele diagrame cu bule compară seturi de trei valori în loc de două, afișând bulele în format 2-D sau 3-D (fără a utiliza o axă de adâncime). A treia valoare specifică dimensiunea marcatorului de bulă.

  Diagrame cu bule și cu bule cu efect 3D

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o anumită ordine într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă bursieră. Cum implică și numele, diagramele bursiere pot afișa fluctuații în cotațiile bursiere. Însă, această diagramă poate afișa și fluctuațiile din alte date, cum ar fi cantitatea zilnică de precipitații sau temperaturile anuale. Asigurați-vă că organizați datele în ordinea corectă pentru a crea o diagramă bursieră.

De exemplu, pentru a crea o diagramă bursieră maxim-minim-închidere simplă, aranjați datele cu Maxim, Minim și Închidere ca titluri de coloane, în această ordine.

Diagramă bursieră

Tipuri de diagrame bursiere

 • Maxim-Minim-Închidere    Această diagramă bursieră utilizează trei serii de valori în următoarea ordine: maxim, minim și închidere.

  Diagramă bursieră maxim-minim-închidere

 • Deschidere-maxim-minim-închidere    Această diagramă bursieră utilizează patru serii de valori în următoarea ordine: deschidere, maxim, minim și închidere.

  Diagramă bursieră deschidere-maxim-minim-închidere

 • Volum-maxim-minim-închidere    Această diagramă bursieră utilizează patru serii de valori în următoarea ordine: volum, maxim, minim, apoi închidere. Măsoară volumul utilizând două axe de valori: una pentru coloanele care măsoară volumul iar cealaltă pentru cotațiile bursiere.

  Diagramă bursieră volum-maxim-minim-închidere

 • Volum-deschidere-maxim-minim-închidere    Această diagramă bursieră utilizează cinci serii de valori în următoarea ordine: volum, deschidere, maxim, minim, apoi închidere.

  Diagramă bursieră volum-deschidere-maxim-minim-închidere

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă suprafață. Această diagramă este utilă când doriți să găsiți combinații optime între două seturi de date. Ca într-o hartă topografică, modelele și culorile indică zone care se află în același interval de valori. Puteți crea o diagramă suprafață atunci când ambele categorii și serii de date sunt valori numerice.

Diagramă suprafață

Tipuri de diagrame suprafață

 • Suprafață 3-D    Această diagramă afișează o vizualizare 3D a datelor, care se poate imagina ca o panglică flexibilă întinsă peste o diagramă coloană 3D. Se utilizează de obicei pentru a arăta relațiile între volume mari de date, care altfel pot fi dificil de văzut. Benzile colorate dintr-o diagramă suprafață nu reprezintă seriile de date; ele indică diferența dintre valori.

  Diagramă suprafață 3D

 • Suprafață structură de fire 3-D    Afișată fără culoare de suprafață, o diagramă suprafață 3D se numește diagramă suprafață structură de fire 3D. Această diagramă afișează doar liniile. O diagramă suprafață structură de fire 3D nu este ușor de citit, dar poate reprezenta seturi mari de date mult mai repede decât diagrama suprafață 3D.

  Diagramă suprafață structură de fire 3D

 • Contur    Diagramele contur sunt diagrame suprafață văzute de sus, asemănătoare cu hărțile topografice 2-D. Într-o diagramă contur, benzile colorate reprezintă zone specifice de valori. Liniile dintr-o diagramă contur conectează punctele interpolate de valori egale.

  Diagramă contur

 • Contur structură de fire    Diagramele contur structură de fire sunt, de asemenea, diagrame suprafață văzute de sus. Fără benzi de culoare pe suprafață, o diagramă structură de fire afișează numai liniile. Diagramele contur structură de fire sunt dificil de citit. Se recomandă să utilizați în schimb o diagramă suprafață 3D.

  Diagramă contur structură de fire

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate grafic într-o diagramă radar. Diagramele radar compară valorile agregate ale mai multor serie de date.

Diagramă radar

Tip de diagrame radar

 • Radar și radar cu marcaje    Cu sau fără marcaje pentru punctele de date individuale, diagramele radar arată modificările valorilor relativ la un punct central.

  Diagrame radar și radar cu marcaje

 • Radar plin    Într-o diagramă radar plin, suprafața acoperită de o serie de date este umplută cu o culoare.

  Diagramă radar plină

Diagramă treemap oferă o vizualizare ierarhică de date și o modalitate simplă de a compara niveluri diferite de clasificare. Diagramă treemap afișează categorii de culori și proximitate și cu ușurință să afișați o mulțime de date care va fi dificil cu alte tipuri de diagrame. Diagramă treemap pot fi reprezentate atunci când există celule goale (necompletate) în cadrul structurii ierarhice și diagrame treemap sunt îndeplinite pentru compararea proporțiile în cadrul ierarhiei.

Exemplu de diagramă Treemap în Office 2016 pentru Windows

Notă: Diagramele Treemap nu conțin subtipuri de diagrame.

Diagramă raze de soare este ideală pentru afișarea date ierarhice și pot fi reprezentate când există celule goale (necompletate) în cadrul structurii ierarhice. Fiecare nivel din ierarhia este reprezentat de o inel sau a unui cerc cu cercul interioare în partea de sus a ierarhiei. O diagramă raze de soare fără orice date ierarhice (un nivel de categorii), arată asemănător cu o diagramă de structură inelară. Cu toate acestea, o diagramă raze de soare cu mai multe niveluri de categorii arată cum sună externă se referă la sună internă. Diagramă raze de soare este cel mai eficient în care arată cum se apelează un este greșită în sale componente contribuie.

Imagine cu o diagramă raze de soare în Office 2016 pentru Windows

Notă: Diagramele de tip raze de soare nu conțin subtipuri de diagrame.

Datele reprezentate într-o diagramă histogramă afișează frecvențele dintr-o distribuție. Fiecare coloană din diagramă se numește compartiment și se poate modifica pentru a analiza și mai mult datele.

Histogramă eșantion

Tip de diagrame histogramă

 • Histogramă    O diagramă histogramă prezintă distribuția datelor grupate în compartimente de frecvență.

  Diagrama histogramă în diagrama subtip histogramă
 • Diagramă Pareto    O diagramă Pareto este o histogramă sortată care conține atât coloane sortate în ordine descendentă, cât și o linie care reprezintă procentul total cumulat.

  Subtip de diagramă Pareto în diagramele histogramă disponibile

O diagramă boxplot prezintă distribuția datelor în Quartilele, evidențierea media și aberante. Casetele poate conține linii extinderea pe verticală denumite "diagrame boxplot". Aceste linii indica variabilitatea în afara Quartilele superioară și inferioară, și orice punct din afara acele linii sau diagrame boxplot este considerat o aberante. Utilizați acest tip de diagramă atunci când există mai multe seturi de date care se corelează într-un mod.

Exemplu de diagramă boxplot

Notă: Diagramele boxplot nu conțin subtipuri de diagrame.

O diagramă cascadă afișează parțial total datele financiare ca valori sunt adăugați sau scăzuți. Este util pentru înțelegerea cum o valoare inițială este afectată de o serie de valori pozitive și negative. Coloanele sunt colorate astfel încât să puteți spune rapid pozitiv din numere negative.

Exemplu de diagramă cascadă

Notă: Nu există subtipuri de diagrame pentru diagramele de tip cascadă.

Diagramele pâlnie afișează valori în mai multe etape dintr-un proces.

Diagramă pâlnie afișând oportunități de vânzare; etapele listate în prima coloană, valorile în a doua

De obicei, valorile scad treptat, făcând ca barele să semene cu o pâlnie.Citiți mai multe despre diagramele pâlnie aici.

Datele care sunt aranjate în coloane și rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă combo. Diagramele combo combină două sau mai multe tipuri de diagrame pentru a face datele ușor de înțeles, mai ales atunci când datele variază foarte mult. Afișată cu o axă secundară, această diagramă este și mai ușor de citit. În acest exemplu, am utilizat o diagramă coloană pentru a afișa numărul de case vândute între ianuarie și iunie, apoi am utilizat o diagramă linie pentru a face mai ușor pentru cititori să identifice rapid prețul mediu de vânzare în funcție de lună.

Diagramă combinată cu axă secundară

Tip de diagrame combo

 • Coloană grupată - coloană linie și grupată - linie în axa secundară    Cu sau fără o axă secundară, această diagramă combină o diagramă coloană grupată și o diagramă linie, afișând unele serii de date sub formă de coloane și altele sub formă de linii în aceeași diagramă.

  Diagramă coloană grupată

 • Arie stivuită – coloană grupată    Această diagramă combină o diagramă de arie stivuită și o diagramă de coloană grupată, afișând unele serii de date ca arii stivuite și altele sub formă de coloane în aceeași diagramă.

  Diagramă arie stivuită – coloană grupată

 • Combinație particularizată    Această diagramă vă permite să combinați diagramele dorite pentru a fi afișate în aceeași diagramă.

  Diagramă combinație particularizată

Puteți utiliza o diagramă de hartă pentru a compara valorile și arată categorii în anumite zone geografice. Se utilizează când aveți geografice regiuni în date, cum ar fi țările/regiunile, stări, judete sau coduri poștale.

De exemplu, Țări după populație utilizează valori. Valorile reprezintă populația totală din fiecare țară, în care fiecare populație ilustrată utilizează un spectru gradient de două culori. Culoarea pentru fiecare regiune este dictată de locul din spectru în care se încadrează valoarea sa în raport cu celelalte.

Diagramă hartă Excel cu date de valoare

În exemplul următor, Țări după categorie, categoriile sunt afișate utilizând o legendă standard pentru a afișa grupurile sau afilierile. Fiecare punct de date este reprezentat printr-o culoare complet diferită.

Diagramă hartă Excel după categorie

Modificarea tipului de diagramă

Dacă aveți deja o diagramă și doriți să modificați doar tipul său:

 1. Selectați diagrama, faceți clic pe fila Proiectare și pe Modificare tip diagramă.

  Modificare tip diagramă

 2. Alegeți un nou tip de diagramă în caseta Modificare tip diagramă.

Consultați și

Crearea unei diagrame de hartă

Crearea unei diagrame de circuit

Prezentarea datelor într-o diagramă Gantt

Crearea unei histograme

Crearea unei diagrame Pareto

Crearea unei diagrame raze de soare

Crearea unei diagrame treemap

Crearea unei diagrame cascadă

Crearea unei casete și diagramă boxplot

Adăugarea unei diagrame cu structură radială

Crearea unei diagrame cu diagrame recomandate

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×