Termenii licenţei pentru software Microsoft

Acord de servicii Microsoft Easy Assist

Ultima actualizare: aprilie 2008

Acord de servicii Microsoft Easy Assist Ultima actualizare: aprilie 2008 Acesta este un contract între dvs. (persoană fizică sau juridică) şi Microsoft Corporation. Obiectul acestui contract este utilizarea Serviciului şi a produsului software, inclusiv toate actualizările, upgrade-urile, asistenţa şi conţinutul asociat Serviciului. La toate acestea se va face referire sub numele de „Serviciu”.

Declaraţi că aveţi cel puţin 18 ani sau aţi atins vârsta majoratului în ţara în care locuiţi şi că toate informaţiile pe care le trimiteţi sunt adevărate şi corecte.

Aveţi dreptul să utilizaţi acest Serviciu numai dacă sunteţi de acord cu aceşti termeni. În cazul în care nu sunteţi de acord, nu utilizaţi Serviciul. Acest contract limitează răspunderea noastră şi declină garanţiile pentru Serviciu în limita maximă permisă de lege. Citiţi cu atenţie aceste secţiuni ale contractului.

1. Când aveţi dreptul să utilizaţi Serviciul

Aveţi dreptul să începeţi utilizarea Serviciului imediat după finalizarea procesului de Acceptare, Instalare şi Asociere. Este posibil ca unele părţi ale Serviciului să nu fie disponibile imediat, deoarece trebuie să le configurăm pentru a fi utilizate de către dvs.

2. Durata

Acest contract va începe la data la care îl acceptaţi şi se va încheia la data lansării unei versiuni actualizate a Serviciului, la revocarea sau rezilierea Serviciului în conformitate cu Secţiunea 8 a acestui contract.

3. Cum aveţi dreptul să utilizaţi Serviciul

În utilizarea Serviciului

• veţi respecta toate legile,

• veţi respecta toate normele de conduită şi celelalte notificări furnizate de noi,

• veţi respecta politica anti-spam Microsoft,

• veţi ţine parola secretă şi

• ne veţi notifica imediat ce aflaţi despre o încălcare a securităţii privind Serviciul sau despre orice utilizare neautorizată a Serviciului.

4. Cum nu aveţi dreptul să utilizaţi Serviciul

În utilizarea Serviciului nu aveţi dreptul

• să utilizaţi Serviciul în nicio manieră care contravine legii sau care dăunează companiei Microsoft sau afiliaţilor, revânzătorilor, distribuitorilor, clienţilor şi/sau contractorilor acesteia (denumiţi colectiv „Părţile Microsoft”) sau oricărui client al unei Părţi Microsoft,

• să deterioraţi, să dezactivaţi, să supraîncărcaţi sau să dezafectaţi Serviciul (sau reţelele care au legătură cu Serviciul) sau să interferaţi cu drepturile unor terţi de a utiliza sau de a beneficia de Serviciu,

• să revindeţi sau să redistribuiţi Serviciul sau orice parte a acestuia, cu excepţia cazului în care aveţi un contract de revânzător cu Microsoft care vă permite să faceţi acest lucru,

• să utilizaţi orice parte a Serviciului ca link de destinaţie în niciun mesaj în bloc nesolicitat şi în niciun mesaj comercial nesolicitat, inclusiv în mesaje „spam” sau mesaje instant nesolicitate,

• să utilizaţi niciun produs software sau serviciu al unei terţe părţi pentru a accesa Serviciul,

• să utilizaţi niciun proces sau serviciu automat pentru a accesa şi/sau utiliza Serviciul (cum ar fi un program bot, spider, utilizarea periodică a cache-ului pentru preluarea informaţiilor stocate de Microsoft sau „meta-căutarea”) sau

• să utilizaţi mijloace neautorizate pentru modificarea, redistribuirea sau încercarea de a redistribui Serviciul.

5. Contul dvs. pentru Serviciu

Pentru a utiliza Serviciul, trebuie să configuraţi un cont de serviciu şi o parolă pentru Serviciu. Dvs. sunteţi răspunzător pentru parola proprie şi pentru toate activităţile desfăşurate în contul dvs.

6. Cum avem dreptul să modificăm acest contract

Microsoft are dreptul să modifice acest contract în orice moment, fără notificare. În cazul în care vom efectua o modificare substanţială a acestui contract, vă vom notifica la adresa de poştă electronică specificată în momentul înscrierii, cu cel puţin 30 de zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. Dacă nu acceptaţi modificarea, trebuie să revocaţi şi să întrerupeţi utilizarea Serviciului înainte ca modificarea să intre în vigoare. În cazul în care nu întrerupeţi utilizarea Serviciului, continuarea utilizării Serviciului se va efectua conform contractului modificat.

7. Dvs. sunteţi responsabil pentru crearea copiilor de rezervă ale datelor

Dvs. sunteţi responsabil pentru întreţinerea datelor pe care le creaţi, utilizaţi şi stocaţi în cadrul Serviciului, precum şi pentru crearea copiilor de rezervă ale acestora. La rezilierea sau revocarea Serviciului de către dvs. sau de către noi, din orice motiv, Microsoft are dreptul să şteargă permanent datele dvs. de pe serverele noastre. Dvs. sunteţi responsabil de luarea măsurilor necesare pentru a face copii de rezervă ale datelor dvs. şi de asigurarea principalelor mijloace de desfăşurare a activităţii.

8. Modificări ale Serviciului. Revocarea sau rezilierea

• De către Microsoft. Avem dreptul să modificăm Serviciul în orice moment, fără notificare, indiferent de motiv. Avem dreptul să revocăm sau să suspendăm Serviciul integral sau parţial în orice moment, fără notificare, indiferent de motiv, inclusiv în cazul în care încălcaţi termenii acestui contract. În cazul în care vom face acest lucru, dreptul dvs. de a utiliza Serviciul şi orice produs software asociat va înceta imediat.

• De către dvs. Aveţi dreptul să încetaţi utilizarea Serviciului în orice moment, din orice motiv.

• Date. La rezilierea sau revocarea Serviciului de către dvs. sau de către noi, din orice motiv, Microsoft are dreptul să şteargă permanent datele dvs. de pe serverele noastre. Dvs. sunteţi responsabil de luarea măsurilor necesare pentru a face copii de rezervă ale datelor dvs. şi de asigurarea principalelor mijloace de desfăşurare a activităţii.

• Renunţarea la drepturi şi obligaţii. În limitele necesare pentru a aplica rezilierea prezentului contract, fiecare parte renunţă la orice drept şi obligaţie conform legilor şi reglementărilor în vigoare de a solicita sau a obţine intervenţia instanţelor judecătoreşti pentru rezilierea acestui contract.

9. Limite ale Serviciului

Microsoft îşi rezervă dreptul de a stabili limite ale Serviciului. De exemplu, avem dreptul să limităm disponibilitatea acestui Serviciu, numărul de utilizatori care au posibilitatea să se aboneze la Serviciu, dimensiunea şi numărul fişierelor transferate în timpul unei sesiuni.

10. NOTĂ PRIVIND CARACTERISTICILE DE ÎNREGISTRARE şI CONFIDENţIALITATE. ESTE POSIBIL CA SERVICIUL şI/SAU PRODUSUL SOFTWARE SĂ VĂ PERMITĂ SĂ ÎNREGISTRAţI ÎNTÂLNIRI, SĂ COLECTAţI şI SĂ UTILIZAţI INFORMAţII DE IDENTIFICARE DESPRE PARTICIPANţII LA SERVICIU, inclusiv, dar fără a se limita la, un nume care este afişat, transmis, procesat sau stocat ca parte a unei întâlniri sau înregistrării unei întâlniri. LEGILE DIN ANUMITE JURISDICţII IMPUN NOTIFICAREA SAU ACORDUL PERSOANELOR FIZICE ÎNAINTE DE INTERCEPTAREA, MONITORIZAREA şI/SAU ÎNREGISTRAREA COMUNICAţIILOR ACESTORA şI/SAU RESTRICţIONEAZĂ COLECTAREA, STOCAREA şI UTILIZAREA INFORMAţIILOR DE IDENTIFICARE PERSONALĂ. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile în vigoare şi să obţineţi toate acordurile necesare şi să faceţi toate anunţurile necesare înainte de a utiliza Produsul software şi/sau Serviciile şi/sau caracteristici, precum caracteristica de înregistrare.

11. Servicii de asistenţă. Microsoft nu oferă niciun serviciu de asistenţă pentru Serviciu.

12. Microsoft nu deţine controlul editorial

• Drepturi de proprietate intelectuală. Microsoft nu sancţionează şi nu aprobă utilizarea neautorizată a conţinutului protejat prin drept de autor sau prin drepturi de proprietate intelectuală. Luaţi act de faptul că partajarea conţinutului care încalcă dreptul de autor sau de proprietate intelectuală al unor terţe părţi reprezintă o încălcare a acestui contract. Declaraţi şi garantaţi că utilizarea şi publicarea conţinutului de către dvs. şi de către alte persoane nu încalcă dreptul de autor sau de proprietate intelectuală al unei terţe părţi. Luaţi act de faptul că Microsoft are dreptul să elimine conţinut în orice moment, fără notificare, atunci când conţinutul încalcă acest contract sau normele de conduită aplicabile sau atunci când avem motive de bună credinţă să credem că este necesar să facem acest lucru.

• Linkuri la site-urile Web ale unor terţe părţi. Este posibil ca Serviciul sau conţinutul afişat prin intermediul Serviciului să conţină linkuri la site-uri Web ale unor terţe părţi. Aceste site-uri ale terţelor părţi nu sunt sub controlul Microsoft. Dacă Microsoft include aceste linkuri în Serviciu, vi le oferă doar pentru a vă asigura un acces uşor. Includerea linkurilor unor terţe părţi nu reprezintă acceptarea de către Microsoft a niciunui site, serviciu sau produs al unei terţe părţi.

13. Confidenţialitate

Angajamentul de respectare a confidenţialităţii aflat la adresa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 descrie modul în care colectăm şi utilizăm informaţiile dvs. Prin utilizarea Serviciului, sunteţi de acord cu următoarele practici:

• Monitorizarea utilizării. Considerăm că utilizarea serviciului de către dvs. este privată. Cu toate acestea, avem dreptul să accesăm şi să dezvăluim informaţii despre dvs., contul dvs. şi/sau conţinutul comunicaţiilor dvs. pentru: (1) a respecta legile sau procedurile legale în care am fost implicaţi, (2) a aplica termenii prezentului contract şi a investiga potenţiale încălcări ale acestuia, inclusiv utilizarea serviciului pentru participarea la sau înlesnirea unor activităţi ilegale sau (3) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa companiei Microsoft, a angajaţilor şi a clienţilor acesteia sau a publicului. Sunteţi de acord cu accesul şi dezvăluirea informaţiilor menţionate în această secţiune.

• Transferul informaţiilor personale. Informaţiile personale colectate prin intermediul Serviciului pot fi stocate şi procesate în Statele Unite sau în altă ţară în care compania Microsoft, filialele, reprezentanţele sau agenţii acesteia au birouri. Prin utilizarea Serviciului, sunteţi de acord cu orice astfel de transfer de informaţii în afara ţării dvs. Puteţi citi mai multe despre transferul acestor date în Angajamentul de respectare a confidenţialităţii, aflat la adresa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Date privind performanţele şi utilizarea. Pentru a vă oferi Serviciul, avem dreptul să colectăm anumite informaţii despre performanţele Serviciului, computerul dvs. şi modul în care utilizaţi Serviciul. Avem dreptul să încărcăm automat aceste informaţii de pe computerul dvs. Puteţi citi mai multe detalii despre colectarea acestor informaţii în Acordul de respectare a confidenţialităţii, aflat la adresa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Tehnologia de filtrare. Avem dreptul să utilizăm tehnologia sau alte mijloace pentru a proteja Serviciul, clienţii noştri sau pentru a vă împiedica să încălcaţi acest contract. Exemplele includ filtrul pentru oprirea mesajelor spam şi a viruşilor sau pentru creşterea securităţii. Este posibil ca aceste metode să vă împiedice să utilizaţi Serviciul. Microsoft caută şi implementează activ tehnologii noi, în prezent nu există nicio tehnologie care să împiedice în totalitate trimiterea şi primirea acestor comunicaţii nesolicitate. Acest paragraf nu constituie un angajament din partea Microsoft de a bloca mesajele în masă sau comunicaţiile comerciale prin intermediul Serviciului şi utilizatorii Serviciului nu vor considera compania Microsoft răspunzătoare pentru primirea comunicaţiilor nesolicitate. Pentru mai multe informaţii despre politicile Microsoft privind acest subiect, consultaţi politica anti-spam a Microsoft.

14. Produsul software

• Utilizare. În cazul în care primiţi de la noi un produs software ca parte a Serviciului, utilizarea respectivului produs software se face conform condiţiilor licenţei care vă este prezentată în vederea acceptării, pentru respectivul produs software. În cazul în care nu vi se oferă nicio licenţă, vă acordăm dreptul de a utiliza produsul software numai pentru utilizarea Serviciului în conformitate cu autorizările cuprinse în acest contract şi numai pentru numărul de computere declarat în oferta de Serviciu. Ne rezervăm toate celelalte drepturi asupra produsului software. Cu excepţia situaţiei în care vă comunicăm alte clauze, dreptul dvs. de a utiliza produsul software se termină odată cu rezilierea sau expirarea dreptului de utilizare a Serviciului şi trebuie să dezinstalaţi produsul software cu promptitudine. Avem dreptul să dezactivăm produsul software după data de sfârşit a Serviciului, fără a vă notifica.

• Documentaţie. Aveţi dreptul să copiaţi şi să utilizaţi toată documentaţia oferită împreună cu produsul software, doar în scopuri de referinţă internă.

• Actualizare. Avem dreptul să verificăm automat versiunea produsului software pe care îl utilizaţi. Avem dreptul să descărcăm automat upgrade-uri pentru produsul software pe computerul dvs. pentru actualizarea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea Serviciului.

• Sfera de acţiune a licenţei. Acest produs software este protejat de legile drepturilor de autor şi alte legi şi tratate privind proprietatea intelectuală. Produsul software nu este vândut, ci se află sub licenţă. Acest contract vă acordă câteva drepturi pentru utilizarea produsului software. Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepţia situaţiei în care legea aplicabilă vă acordă mai multe drepturi în ciuda acestei limitări, puteţi utiliza acest produs software numai conform prevederilor acestui contract. Trebuie să respectaţi limitările de natură tehnică ale produsului software care vă permit să-l utilizaţi numai în anumite maniere. Nu aveţi dreptul

o să comunicaţi terţilor rezultatele testelor de evaluare efectuate cu ajutorul produsului software fără aprobarea scrisă a companiei Microsoft;

o să încălcaţi nicio limitare de natură tehnică a produsului software;

o să dezasamblaţi, să decompilaţi sau să refaceţi codul sursă al niciunei aplicaţii software incluse în Serviciu, cu excepţia şi numai în măsura în care prevederile legale permit în mod explicit această activitate;

o să publicaţi produsul software pentru ca alţii să îl poată copia;

o să îl închiriaţi, să îl daţi în leasing sau să îl împrumutaţi;

o să transferaţi produsul software sau acest contract unei terţe părţi sau o să îl utilizaţi pentru servicii de găzduire în scop comercial.

• Legi de export. Produsul software se supune legilor şi reglementărilor de export ale S.U.A. Trebuie să respectaţi toate legile şi reglementările de export interne şi internaţionale, valabile pentru produsul software. Aceste legi se referă la restricţii privind destinaţii, utilizatori finali şi utilizare finală. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi www.microsoft.com/exporting.

15. Materiale oferite cu licenţă de către compania Microsoft

• Documente. Aveţi dreptul să accesaţi informaţii despre Serviciu, cum ar fi documente de tip hârtie albă, articole din baza de cunoştinţe, fişe de date şi întrebări frecvente („documente”). Aveţi dreptul să utilizaţi aceste documente numai în scopuri interne. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să distribuiţi, să modificaţi sau să creaţi lucrări derivate din aceste documente. Instituţiile de învăţământ acreditate oficial în conformitate cu legile locale au dreptul să descarce şi să copieze documentele pentru a fi distribuite numai în sălile de clasă.

• Limitări. Dreptul acordat prin licenţă de a utiliza documentele furnizate împreună cu Serviciul nu include o licenţă pentru designul sau aspectul Serviciului sau al site-urilor Web deţinute, exploatate, licenţiate sau controlate de Microsoft. Nu aveţi dreptul să copiaţi sau să retransmiteţi nicio siglă, element grafic, sunet sau imagine din cadrul Serviciului, cu excepţia cazului în care Microsoft permite acest lucru în mod expres. Microsoft şi furnizorii săi nu garantează că documentele sunt corecte şi adecvate scopurilor dvs. Includerea acestora în Serviciu nu înseamnă că sunt aprobate de Microsoft. Niciun element disponibil în Serviciu nu reprezintă o recomandare profesională, inclusiv, dar fără a se limita la, recomandări în domeniul investiţiilor, impozitelor sau juridic.

16. Drepturi de proprietate intelectuală

Microsoft deţine toate drepturile, titlurile şi interesele privind Serviciul, inclusiv toate drepturile de autor, brevetele, secretele comerciale, mărcile comerciale şi alte drepturi de proprietate intelectuală. Microsoft îşi rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres. Acest contract nu acordă niciun drept (expres sau tacit) asupra niciunei mărci comerciale, nume comerciale sau sigle Microsoft.

17. Publicitate

Microsoft are dreptul să facă publicitate prin Serviciu. Ne rezervăm dreptul de a schimba maniera de a face publicitate prin intermediul Serviciului. Luaţi act de faptul că orice acord aţi avea cu agenţii de publicitate privind Serviciul, acestea sunt încheiate între dvs. şi agenţii de publicitate respectivi, nu Microsoft.

18. Relaţiile dvs. cu terţe părţi

Luaţi act de faptul că dvs. şi nu Microsoft aveţi relaţie directă cu terţele părţi cu care aţi încheiat acorduri, inclusiv cu agenţi de publicitate şi alte terţe părţi care achiziţionează sau vând bunuri sau servicii prin intermediul Serviciului. Sunteţi unicul responsabil pentru relaţiile cu terţe părţi, inclusiv pentru

• livrarea şi plata bunurilor şi serviciilor,

• procesarea comenzilor, plăţilor şi a altor tranzacţii cu clienţii,

• verificarea corectitudinii comenzilor de la clienţi înainte de finalizarea comenzii,

• informarea clienţilor dvs. în legătură cu starea comenzilor şi tranzacţiilor,

• asigurarea asistenţei complete pentru clienţi în legătură cu comenzile sau tranzacţiile (de exemplu, comenzi pierdute, litigii de facturare, plăţi, etc.),

• calculul, colectarea şi viramentul către autoritatea corespunzătoare a tuturor impozitelor (dacă este cazul) aferente acestor comenzi sau tranzacţii sau legate de acestea şi

• achiziţionarea şi utilizarea de către dvs. şi de către partenerii dvs. a oricărui produs sau serviciu de la terţe părţi.

Declaraţi şi garantaţi că

• produsele şi serviciile cărora faceţi publicitate, pe care le vindeţi şi distribuiţi sunt vândute şi distribuite conform legii şi nu încalcă prezentul contract,

• deţineţi toate licenţele necesare pentru vânzarea, distribuirea şi reclama bunurilor şi serviciilor pe care le oferiţi,

• toate vânzările şi publicitatea respectă legile aplicabile şi

• veţi respecta toate legile şi normele aplicabile (inclusiv legile şi reglementările privind confidenţialitatea, care se referă la colectarea informaţiilor de la terţe părţi).

19. Feedback

În cazul în care trimiteţi feedback despre Serviciu companiei Microsoft, acordaţi acesteia cu titlu gratuit dreptul de a utiliza, partaja şi comercializa feedbackul transmis, în orice manieră şi în orice scop. De asemenea, acordaţi terţelor părţi cu titlu gratuit toate drepturile de brevete necesare pentru utilizarea sau crearea de interfeţe între produsele, tehnologiile şi serviciile acestora şi orice componentă concretă a unui produs sau serviciu Microsoft la care se referă feedbackul. Nu veţi formula feedback care este obiectul unei licenţe ce obligă Microsoft să ofere licenţe pentru produsul software sau documentaţie unor terţe părţi pentru că includem feedbackul dvs. în acestea. Aceste drepturi rămân în vigoare şi după expirarea acestui contract.

20. Notificările noastre către dvs. Notificările dvs. către noi

Acest contract se încheie în format electronic. Am promis că vă vom trimite anumite informaţii privind acest Serviciu şi avem dreptul să vă trimitem aceste informaţii. Este posibil să existe şi alte informaţii despre Serviciu pe care să fim obligaţi să vi le trimitem conform prevederilor legale.

Avem dreptul să vă trimitem aceste informaţii în format electronic. Avem dreptul să vă trimitem informaţiile necesare prin poşta electronică la adresa de poştă electronică pe care aţi specificat-o atunci când v-aţi abonat la Serviciu.

Notificările se consideră date şi primite în ziua transmiterii mesajului de poştă electronică. Cât timp aveţi posibilitatea să accesaţi şi să utilizaţi Serviciul, se consideră că dispuneţi de produsele software şi hardware necesare primirii acestor notificări. În cazul în care nu sunteţi de acord să primiţi notificări în format electronic, trebuie să încetaţi să utilizaţi Serviciul. În prezent nu putem să acceptăm notificări prin poşta electronică.

21. Fără garanţii

Microsoft nu oferă nicio garanţie privind fiabilitatea şi corectitudinea Serviciului sau a rezultatelor obţinute prin utilizarea Serviciului. Luaţi act de faptul că mecanismele de securitate din Serviciu au limitări inerente şi că dvs. decideţi dacă Serviciul satisface nevoile dvs.

Furnizăm Serviciul „ca atare”, „cu toate erorile” şi „în funcţie de disponibilitate”. Vă asumaţi riscul utilizării acestuia. Părţile Microsoft nu acordă garanţii sau condiţii exprese. Este posibil ca legile locale să vă confere drepturi suplimentare pe care prezentul contract nu le poate modifica. În limitele permise de lege, Părţile Microsoft exclud orice garanţie tacită, inclusiv cele de vandabilitate, adecvare la un scop anume, efort susţinut şi neîncălcare.

22. Limitarea răspunderii. Singura compensaţie

În limitele permise de lege, nu aveţi dreptul la despăgubirii pentru nicio daună din partea Părţilor Microsoft, inclusiv pentru prejudicii directe, subsecvente, pierderi de profit, prejudicii speciale, indirecte sau accidentale.

Această limitare este valabilă pentru toate aspectele legate de:

• Serviciu,

• conţinutul (inclusiv codul) site-urilor Web ale terţelor părţi, programele sau conduita terţelor părţi,

• viruşi sau alte caracteristici dăunătoare ce pot afecta accesul dvs. la Serviciu sau utilizarea acestuia sau a produselor software şi/sau hardware,

• incompatibilitatea între Serviciu şi alte servicii, produse software şi hardware,

• întârzierea sau imposibilitatea de a iniţia, efectua sau finaliza transmisii sau tranzacţii legate de Serviciu într-o manieră precisă şi în timp util şi

• cereri de despăgubire pentru încălcarea contractului, a garanţiei sau a unor condiţii, pentru răspundere strictă, neglijenţă sau alte delicte.

De asemenea, este valabilă chiar dacă

• despăgubirea nu compensează în întregime pierderile suferite sau nu îşi îndeplineşte scopul sau

• Microsoft a ştiut sau ar fi trebuit să ştie de posibilitatea acestor prejudicii.

Unele state nu permit excluderea sau limitarea prejudiciilor subsecvente sau succesive, aşadar este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă în cazul dvs. De asemenea, este posibil ca acestea să nu fie valabile în cazul dvs., deoarece provincia sau ţara dvs. nu permite excluderea sau limitarea prejudiciilor subsecvente, succesive sau de altă natură.

Excluderea daunelor cuprinse în această Secţiune 23 este independentă de despăgubirea exclusivă şi rămâne în vigoare în cazul în care o astfel de despăgubire nu îşi atinge scopul esenţial sau este în alt mod considerată neexecutorie. Aceste limitări şi excluderi se aplică indiferent dacă daunele sunt provocate de (1) încălcarea contractului, (2) încălcarea garanţiei, (3) neglijenţă sau (4) orice altă acţiune, în măsura în care astfel de excluderi şi limitări nu sunt interzise de legile aplicabile.

În cazul în care nu sunteţi mulţumit de Serviciu, nu sunteţi de acord cu orice parte a acestui contract sau aveţi un litigiu cu sau o pretenţie faţă de orice Parte Microsoft cu privire la acest contract sau la Serviciu, compensaţia unică şi exclusivă este întreruperea utilizării Serviciului.

23. Reclamaţiile trebuie depuse în termen de un an.

În limitele permise de lege, orice reclamaţie în legătură cu acest contract sau Serviciu trebuie depusă în termen de un an. Perioada de un an începe la prima dată la care poate fi depusă reclamaţia. În cazul în care nu este depusă, reclamaţia este blocată definitiv. Această secţiune se aplică dvs. şi succesorilor dvs. De asemenea, este valabilă pentru Microsoft şi pentru succesorii şi cesionarii Microsoft.

24. Despăgubire

Sunteţi de acord să asiguraţi şi să apăraţi compania Microsoft, exonerând-o de răspundere în cazul reclamaţiilor, incluzând onorariile avocaţilor, asociate cu utilizarea Serviciului de către dvs., încălcarea contractului sau încălcarea drepturilor oricărei terţe părţi.

25. Compania Microsoft, legea aplicabilă şi locul de rezolvare a litigiilor

Compania Microsoft cu care încheiaţi acest contract:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

Statele Unite

Legea aplicabilă şi locul de rezolvare a litigiilor:

Interpretarea acestui contract se face conform legilor statului Washington şi se aplică pentru reclamaţii privind încălcări ale acestuia, chiar şi în cazuri de conflict de principii juridice. Toate celelalte reclamaţii, inclusiv cele legate de legile privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială şi delicte, vor fi reglementate în conformitate cu legile statului în care locuiţi în SUA. Dvs. şi noi acceptăm în mod irevocabil jurisdicţia exclusivă a instanţelor statale sau federale din King County, Washington, SUA şi rezolvarea tuturor litigiilor generate de sau legate de prezentul contract în cadrul acestora.

26. Interpretarea contractului

Toate clauzele acestui contract se aplică în limitele maxime permise de lege. Este posibil ca o instanţă să decidă că o parte a prezentului contract nu se poate aplica în forma actuală. Într-un asemenea caz, partea respectivă va fi înlocuită cu termeni care se potrivesc cel mai bine cu intenţia prevederii originale lovite de nulitate. Restul contractului va rămâne nemodificat. Prezentul contract, împreună cu codul de conduită şi toate notificările pe care le furnizăm este întregul contract între dvs. şi Microsoft cu privire la Serviciu. Acesta înlocuieşte toate celelalte contracte şi declaraţii privind Serviciul. În cazul în care aveţi obligaţii de confidenţialitate privind Serviciul, acestea rămân în vigoare. Titlurile secţiunilor contractului nu limitează celelalte prevederi ale acestuia.

27. Cesiune

Microsoft are dreptul să cesioneze prezentul contract, în întregime sau parţial, în orice moment, fără a vă notifica. Nu aveţi dreptul să cesionaţi prezentul contract (sau părţi ale acestuia) niciunei alte părţi. Orice încercare în acest sens este lipsită de valabilitate. În schimb, aveţi posibilitatea să renunţaţi la Serviciu. Cealaltă parte are posibilitatea să creeze un cont de Serviciu şi să încheie un contract cu noi.

28. Forţa majoră

Compania Microsoft nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pierderi sau daune şi nu se va considera că a încălcat prezentul contract din cauza unor evenimente sau circumstanţe în afara posibilităţii rezonabile de control, inclusiv în caz de război, invazie, căderi ale reţelei electrice, atacuri teroriste, cutremure sau orice calamităţi naturale.

29. Notificări

Notificări privind dreptul de autor

Întregul conţinut al acestui Serviciu este © 2008 Microsoft Corporation şi/sau al furnizorilor săi, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 SUA. Toate drepturile rezervate. Legile şi tratatele drepturilor de autor şi ale proprietăţii intelectuale protejează orice produs software sau conţinut furnizat ca parte a Serviciilor.

Respectarea drepturilor de autor

Respectaţi drepturile artiştilor şi ale creatorilor. Este posibil ca elementele de conţinut, cum ar fi muzica, fotografiile şi înregistrările video să fie protejate prin drept de autor. Este posibil ca persoanele menţionate în conţinut să aibă drept de control asupra utilizării imaginii lor. Nu aveţi dreptul să partajaţi elementele de conţinut ale altor persoane, decât dacă deţineţi drepturile sau aveţi permisiunea proprietarului sau astfel de partajare este legală.

Notificări şi procedura de reclamare a încălcării drepturilor de autor

Conform capitolului 17, din Codul SUA, secţiunea 512(c)(2), notificările de reclamare a încălcării drepturilor de autor trebuie trimise la agentul desemnat al furnizorului de servicii. TOATE SOLICITĂRILE CARE NU CORESPUND PROCEDURII URMĂTOARE VOR RĂMÂNE FĂRĂ RĂSPUNS. Consultaţi Notificări şi procedura de reclamare a încălcării dreptului de autor la http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Notificare privind mărcile comerciale

Microsoft este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation. Informaţii privind mărcile comerciale sunt disponibile la adresa:

http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Toate drepturile care nu sunt acordate expres sunt rezervate.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×