Setarea proprietăților comportamentului tabelului pentru rapoartele Power View

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Dacă utilizați Power View, puteți seta proprietățile comportamentului tabelului pentru a modifica comportamentul de grupare a rândurilor de detalii și vă oferă o poziționare implicită mai bună a informațiilor de identificare (cum ar fi nume, ID-uri de fotografii sau imagini cu sigla) în containere, cărți și diagrame de Dale.

Notă:  Trebuie să setați identificatorul de rând înainte de a putea seta alte proprietăți.

 1. Deschideți Power Pivot. Consultați pornirea programului de completare Power Pivot în Microsoft Excel 2013 pentru detalii.

 2. Faceți clic pe fila tabel din partea de jos a ferestrei pentru a selecta tabelul pentru care configurați proprietățile.

 3. Faceți clic pe Complex > Comportamentul tabelului.

 4. În Identificator rând, alegeți o coloană din tabelul care conține doar valori unice și fără valori necompletate. Setarea unui identificator de rând este primul pas pentru specificarea altor proprietăți.

 5. În păstraRe rânduri unice, selectați coloane care ar trebui să fie tratate ca unice, chiar dacă sunt dubluri (de exemplu, prenumele și numele de familie ale angajaților, pentru cazurile în care doi sau mai mulți angajați partajează același nume).

 6. Coloana etichetă implicită furnizează un nume afișat pentru a reprezenta date de rând (de exemplu, nume angajat într-o înregistrare de angajat).

  În unele vizualizări Power View, cum ar fi cărți, eticheta implicită se afișează într-un font mai mare. Dacă ați setat, de asemenea, o imagine implicită, eticheta implicită apare sub imaginea implicită din filele unui container de Dale.

 7. În imagine implicită, selectați o coloană oferă o imagine care reprezintă datele de rând (de exemplu, un ID de fotografie într-o înregistrare de angajat).

În acest articol

De ce să setați proprietățile comportamentului tabelului?

Câmpuri implicite

Proprietatea identificator rând

Proprietatea păstrare rânduri unice

Etichete implicite

Imagini implicite

Optimizarea pentru anumite aspecte

Imaginile lipsesc

Pentru a indica faptul că o coloană conține URL-uri imagine

Pentru a indica o coloană conține imagini binare

Tabelele lipsesc unul sau mai multe rânduri

Aspectul matricei este prea aglomerat

Diagramă afișând prea multe elemente și niveluri pe axă

Pașii următori

Consultați și

De ce să setați proprietățile comportamentului tabelului?

Power View grupează elementele automat pe baza câmpurilor și a formatului de prezentare pe care îl utilizați. În majoritatea cazurilor, grupul implicit produce un rezultat optim. Dar, pentru unele tabele, în principal cele care conțin date detaliate, comportamentul implicit de grupare va grupa, uneori, rânduri care nu ar trebui să fie grupate (de exemplu, înregistrări pentru angajați sau clienți care ar trebui să fie listate individual, mai ales atunci când două sau mai multe persoane partajați același nume și prenume). Pentru astfel de tabele, puteți seta proprietăți care determină ca rândurile să fie listate individual, în loc să fie grupate împreună.

Notă: Nu modificați comportamentul implicit al tabelelor care acționează ca tabel de căutare (cum ar fi un tabel de date, un tabel de categorii de produse sau un tabel de departament, unde tabelul constă dintr-un număr relativ mic de rânduri și coloane) sau tabele rezumative care conțin rânduri care sunt doar interesant când este rezumat (de exemplu, datele de recensământ care se cumulează după sex, vârstă sau geografie). Pentru tabelele de căutare și rezumat, comportamentul implicit de grupare produce cel mai bun rezultat.

Începutul paginii

Câmpuri implicite

Puteți seta ce câmpuri sunt adăugate automat la Power View, dacă cineva face clic pe numele tabelului din lista de câmpuri Power View. Un tabel poate avea multe câmpuri, dar unele dintre ele sunt probabil utilizate mai des decât altele.

 1. În fereastra Power Pivot > Advanced tab _GT_ set de câmpuri implicite.

 2. Selectați un câmp din câmpurile din tabel și faceți clic pe Adăugare.

 3. Este mutat în câmpuri implicite, în ordine.

 4. După ce aveți toate câmpurile dorite, puteți modifica ordinea în care apar. Selectați un câmp și faceți clic pe Mutare în sus sau pe Mutare în jos.

Browserul nu acceptă redarea video. Instalați Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player sau Internet Explorer 9.

Proprietatea identificator rând

În tabel, identificatorul de rând specifică o singură coloană care conține doar valori unice și fără valori necompletate. Proprietatea identificator rând este utilizată pentru a modifica gruparea, astfel încât un grup să nu se bazeze pe compoziția câmpului unui rând, ci mai degrabă pe o coloană fixă care este utilizată întotdeauna pentru a identifica în mod unic un rând, indiferent de câmpurile utilizate într-un anumit aspect de raport.

Setarea acestei proprietăți modifică comportamentul implicit de grupare din gruparea dinamică pe baza coloanelor prezente în vizualizare, la un comportament de grupare fix care se rezumă pe baza identificatorului de rând. Modificarea comportamentului implicit de grupare este relevantă pentru aspectele de raport, cum ar fi o matrice, care altfel ar Grupa (sau ar afișa subtotaluri) pentru fiecare coloană din rând.

Setarea unui identificator de rând activează următoarele proprietăți suplimentare: menținerea proprietății rândurilor unice, proprietatea etichetă implicită și proprietatea imagine implicită , fiecare dintre acestea afectând comportamentul câmpului în Power View.

De asemenea, puteți utiliza Identificator de rând singur, ca proprietate independentă, pentru a activa următoarele:

 • Utilizarea imaginilor binare într-un raport. Prin eliminarea ambiguității în jurul unicitatei rândului, Power View poate determina cum să atribuiți imagini implicite și etichete implicite pentru un anumit rând.

 • Eliminați subtotaluri nedorite dintr-un raport de matrice. Gruparea implicită la nivel de câmp creează un subtotal pentru fiecare câmp. Dacă doriți un singur subtotal calculat la nivel de rând, setarea identificatorului de rând produce acest rezultat.

Nu puteți seta un identificator de rând pentru tabelele marcate ca tabele de date. Pentru tabelele de date, identificatorul de rând este specificat atunci când marcați tabelul. Pentru mai multe informații, consultați caseta de dialog marcare ca tabel de date.

Începutul paginii

Proprietatea păstrare rânduri unice

Această proprietate vă permite să specificați ce coloane transmit informații de identitate (cum ar fi un nume de angajat sau un cod de produs) care disting un rând de altul. În cazurile în care rândurile par să fie identice (cum ar fi doi clienți cu același nume), coloanele pe care le specificați pentru această proprietate se repetă în tabelul raport.

În funcție de coloanele pe care le adăugați la un raport, este posibil să găsiți rânduri tratate ca rânduri identice, deoarece valorile din fiecare rând par să fie identice (de exemplu, doi clienți denumiți Jon Yang). Acest lucru se poate întâmpla deoarece alte coloane care furnizează diferențe (cum ar fi un nume de mijloc, o adresă sau o dată de naștere) nu se află în vizualizarea raport. Într-un astfel de scenariu, comportamentul implicit este să restrângeți rândurile identice într-un singur rând, rezumând toate valorile calculate într-un singur rezultat mai mare din rândurile combinate.

Setând proprietatea păstraRe rânduri unice , puteți să desemnați una sau mai multe coloane care ar trebui să se repete întotdeauna, chiar dacă există cazuri dublate, de fiecare dată când adăugați acea coloană în vizualizarea raport. Valorile calculate asociate cu rândul vor fi acum alocate pe baza fiecărui rând individual, mai degrabă decât cumulate până la un singur rând.

Notă:  Deoarece coloanele pe care le selectează utilizatorul final pot afecta gruparea, care modifică contextul de filtrare pentru calculele de expresii, designeri model trebuie să aibă grijă să creeze măsuri care returnează rezultatele corecte.

Începutul paginii

Etichete implicite

Această proprietate specifică o etichetă care apare vizibil într-o fișă sau într-o diagramă sau împreună cu imaginea implicită în banda de navigare a unui raport de dală. Atunci când este utilizat cu o imagine implicită, eticheta implicită apare sub imagine. Atunci când alegeți o etichetă implicită, alegeți coloana care transmite cele mai multe informații despre rând (de exemplu, un nume).

În aspectul de bandă de tabulatori pentru un container de Dale, cu banda de navigare în partea de sus, eticheta implicită apare în zona de titlu de sub o imagine, așa cum este definită de proprietatea implicită a imaginii. De exemplu, dacă aveți o listă de angajați, este posibil să afișați informații despre angajați, utilizând ID-ul de fotografie ca imagine implicită și nume angajat ca etichetă implicită. Coloana etichetă implicită apare întotdeauna sub imaginea din navigarea cu bandă de tabulatori a unui container de Dale, chiar dacă nu o selectați în mod explicit în lista de câmpuri raport.

În aspectul fluxului de copertă al unui container de Dale, cu navigarea în partea de jos a dalelor, imaginea implicită apare fără eticheta implicită.

Într-un aspect de fișă, eticheta implicită apare într-un font mai mare din zona de titlu din partea de sus a fiecărei fișe. De exemplu, dacă aveți o listă de angajați, este posibil să faceți cărți cu informații despre angajați, utilizând ID-ul de fotografie ca imagine implicită și nume angajat ca etichetă implicită.

Începutul paginii

Imagini implicite

Această proprietate specifică o imagine care este afișată în mod implicit în fila navigare cu bandă a unui raport de dală sau vizibil sub eticheta implicită din partea stângă a unei fișe. O imagine implicită ar trebui să fie conținut vizual. Printre exemple se numără un ID de fotografie în tabelul angajați, o siglă de client într-un tabel cu clienți sau o formă de țară într-un tabel de geografie.

Notă:  Imaginile pot fi sursă de la adresele URL la un fișier imagine de pe un server web sau ca date binare încorporate în registrul de lucru. Dacă imaginea se bazează pe un URL, asigurați-vă că setați coloana ca tip de imagine, astfel încât Power View să regăsească imaginea în loc să afișeze adresa URL ca date text în raport.

Începutul paginii

Optimizarea pentru anumite aspecte

Această secțiune descrie efectul de setare a proprietăților comportamentului tabelului din punctul de vedere al unui anumit format de prezentare și al caracteristicilor datelor. Dacă încercați să reglați fin aspectul unui raport matrice, de exemplu, puteți utiliza aceste informații pentru a înțelege cum să îmbunătățiți o prezentare a matricei utilizând proprietățile comportamentului de tabel din model.

Imaginile lipsesc

Proprietățile pe care le setați în model determină dacă imaginile sunt vizualizate într-un raport sau sunt reprezentate ca valori text în raport. În exemplul următor, imaginile lipsesc din raport. În cazul în care ar trebui să apară o imagine, se afișează în schimb locația URL a fișierului imagine. Acest comportament se produce deoarece textul din model este interpretat ca text în raport. Puteți modifica acest comportament setând proprietățile dintr-o coloană care conține o adresă URL de imagine. Proprietatea instruiește Power View să utilizeze valoarea coloanei ca URL, în loc să o afișeze ca text.

Proprietate raport

Pentru a indica faptul că o coloană conține URL-uri imagine

 • În secțiunea PowerPivot Window > Advanced tab _GT_ Reporting Properties , Verificați dacă categoria de date este setată la URL imagine (sugerat).

 • Dacă nu, faceți clic pe săgeata verticală pentru categoria de date _GT_ mai multe categorii> URL imagine.

Pentru a indica o coloană conține imagini binare

 • În fereastra PowerPivot , > Advanced tab _GT_ Reporting Properties section> comportamentul tabelului.

 • Pentru Identificator de rând, selectați o coloană care conține valori unice.

Tabelele lipsesc unul sau mai multe rânduri

Uneori, comportamentul implicit de grupare are ca rezultat un rezultat care este opusul a ceea ce ați intenționat; în mod specific, rândurile de detaliu care sunt prezente în model nu apar în raport. În mod implicit, grupurile Power View din coloanele pe care le adăugați la vizualizare. Dacă adăugați numele țării la raport, fiecare țară apare o dată în vizualizare, chiar dacă tabelul subiacent poate conține mii de rânduri care includ mai multe instanțe ale fiecărui nume de țară. În acest caz, comportamentul implicit de grupare produce rezultatul corect.

Totuși, luați în considerare un alt exemplu în care se recomandă să apară mai multe instanțe ale unui rând, deoarece, de fapt, rândurile subiacente conțin date despre entități diferite. În acest exemplu, Presupuneți că aveți doi clienți pe nume Jon Yang. Utilizând comportamentul implicit de grupare, se va afișa o singură instanță a lui Jon Yang în raport. Mai mult, deoarece apare o singură instanță în listă, venitul anual măsură este suma valorii respective pentru clienți. În această situație, în care clienții care partajează același nume sunt de fapt persoane diferite, comportamentul implicit de grupare produce un rezultat incorect.

Exemplu de raport care prezintă valori unice

Pentru a modifica comportamentul implicit de grupare, setați identificatorul de rând și mențineți proprietățile rândurilor unice . În păstraRe rânduri unice, alegeți coloana nume de familie, astfel încât această valoare să se repete pentru un rând, chiar dacă apare deja în alt rând. După ce modificați proprietățile și Republicați registrul de lucru, puteți să creați același raport, doar că de această dată veți vedea ambii clienți denumiți Jon Yang, cu venitul anual atribuit corect fiecăruia.

Exemplu de raport ce prezintă valori combinate

Aspectul matricei este prea aglomerat

Atunci când prezentați un tabel detaliat într-o matrice, grupul implicit oferă o valoare rezumată pentru fiecare coloană. În funcție de obiectivele dvs., este posibil ca acestea să fie mai multe rezumări decât doriți. Pentru a modifica acest comportament, puteți seta identificatorul de rând. Nu trebuie să setați proprietăți suplimentare; doar setarea identificatorului de rând este suficientă pentru a modifica gruparea, astfel încât să fie calculate rezumate pentru fiecare rând pe baza identificatorului său de rând unic.

Comparați următoarele imagini înainte și după care afișează efectul de setare a acestei proprietăți pentru un aspect de matrice.

Înainte: grupare implicită pe baza câmpurilor din matrice

Proprietate raport

Proprietate raport

Diagramă afișând prea multe elemente și niveluri pe axă

Rapoartele de diagramă care afișează datele detaliate trebuie să utilizeze identificatorul de rând ca axă. Fără un identificator de rând, axa este nedeterminată, rezultând un aspect de cel mai bun-ghicit care poate să nu aibă sens. Pentru a modifica acest comportament, puteți seta identificatorul de rând. Nu trebuie să setați proprietăți suplimentare; doar setarea identificatorului de rând este suficientă pentru a modifica gruparea, astfel încât să fie calculate rezumate pentru fiecare rând pe baza identificatorului său de rând unic.

Comparați următoarele imagini înainte și după care afișează efectul de a seta această proprietate pentru un aspect de diagramă. Este același raport, cu câmpuri identice și prezentare. Singura diferență este imaginea de jos care afișează un raport după ce identificatorul de rând a fost setat în tabelul items.

Proprietate raport

Proprietate raport

Începutul paginii

Pașii următori

După ce ați evaluat tabelele din model și setați proprietățile comportamentului tabelului pe acele rânduri care conțin detalii care ar trebui să apară întotdeauna ca elemente individuale, puteți să optimizați în continuare modelul prin proprietăți sau setări suplimentare. Pentru mai multe informații despre Power View, consultați Tutorial: Optimizarea modelului de date pentru raportarea Power View.

Note:  Drepturi de autor videoclip:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Imagini cu steaguri obținute prin bunăvoința CIA Factbook (cia.gov)

 • Date despre populație curtoazie de date (data.un.org) pe Microsoft Azure Marketplace

 • Pictograme cu sporturi olimpice create de Thadius856 și Parutakupiu, distribuite conform licenței de pe Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Începutul paginii

Consultați și

Proprietățile de raportare PowerPivot pentru Power View

PowerPivot: analiză puternică de date și modelare de date în Excel

Tutorial: Analiza datelor din raportul PivotTable utilizând un model de date în Excel 2013

Videoclipuri Power View și PowerPivot

Power View: Explorarea, vizualizarea și prezentarea datelor

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×