Setarea proprietăților comportamentului tabelului pentru rapoartele Power View

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Dacă utilizați Power View, puteți seta proprietățile comportamentului tabelului pentru a schimba comportamentul de grupare a rândurilor de detalii și a furniza o poziționare implicită mai bună a informațiilor de identificare (cum ar fi nume, ID-uri de fotografii sau imagini de sigle) în containere de cadre, fișe și diagrame.

Notă: Trebuie să setați valoarea Identificator de rând înainte de a putea seta alte proprietăți.

 1. Deschideți Power Pivot. Consultați Pornirea programului de completare Power Pivot in Microsoft Excel 2013 pentru detalii.

 2. Faceți clic pe fila de tabel din partea de jos a ferestrei pentru a selecta tabelul pentru care configurați proprietățile.

 3. Faceți clic pe Complex > Comportamentul tabelului.

 4. În Identificator de rând, alegeți o coloană din tabelul ce conține numai valori unice și nicio valoare goală. Setarea unui identificator de rând este primul pas în specificarea altor proprietăți.

 5. În Păstrare rânduri unice, selectați coloanele care trebuie să fie tratate ca unice chiar dacă acestea sunt duplicate (de exemplu, numele și prenumele angajatului, pentru cazurile în care doi sau mai mulți angajați au același nume).

 6. Coloana Etichetă implicită furnizează un nume afișat pentru a reprezenta datele din rând (de exemplu, numele angajatului într-o înregistrare de angajat).

  În unele vizualizări Power View, cum sunt fișele, eticheta implicită se afișează într-un font mai mare. Dacă ați setat și o imagine implicită, eticheta implicită apare sub imaginea implicită în filele unui container de cadre.

 7. În Imagine implicită, selectați o coloană care furnizează o imagine ce reprezintă datele rândului (de exemplu, un ID de fotografie în înregistrarea angajatului).

În acest articol

De ce să setați proprietățile comportamentului tabelului?

Câmpuri implicite

Proprietatea Identificator rând

Proprietatea Păstrare rânduri unice

Etichete implicite

Imagini implicite

Optimizarea pentru anumite aspecte

Imaginile lipsesc

Pentru a indica faptul că o coloană conține URL-uri imagine

Pentru a indica faptul că o coloană conține imagini binare

Unul sau mai multe rânduri lipsesc din tabele

Aspectul matricei este prea aglomerat

Diagrama afișează prea multe elemente și niveluri pe axă

Pașii următori

Consultați și

De ce să setați proprietățile comportamentului tabelului?

Power View grupează automat elemente pe baza câmpurilor și a formatului de prezentare pe care le utilizați. În majoritatea cazurilor, gruparea implicită generează un rezultat optim. Dar pentru anumite tabele, în special pentru cele care conțin date detaliate, comportamentul implicit de grupare va grupa uneori rânduri care nu trebuie să fie grupate (de exemplu, înregistrări de angajați sau de clienți care trebuie listați individual, în special când două sau mai multe persoane au același nume sau prenume). Pentru astfel de tabele, puteți seta proprietăți care determină listarea individuală a rândurilor în loc de gruparea acestora împreună.

Notă: Nu modificați comportamentul implicit în tabelele care acționează ca un tabel de căutare (cum ar fi, un tabel de date calendaristice, un tabel de categorii de produse sau un tabel de departamente, în care tabelul este alcătuit dintr-un număr relativ mic de rânduri și coloane) sau tabele rezumat ce conțin rânduri importante numai la centralizare (de exemplu, date de inventariere care se grupează după gen, vârstă sau regiune geografică). Pentru tabelele de căutare și rezumat, comportamentul implicit de grupare generează cel mai bun rezultat.

Începutul paginii

Câmpuri implicite

Puteți seta ce câmpuri sunt adăugate automat la Power View, dacă o persoană face clic pe numele tabelului în lista de câmpuri Power View. Un tabel poate avea multe câmpuri, dar unele dintre ele sunt probabil utilizate mai frecvent decât altele.

 1. În fereastra Power Pivot > fila Complex > Set de câmpuri implicite.

 2. Selectați un câmp din Câmpuri în tabel și faceți clic pe Adăugare.

 3. Este mutat în Câmpuri implicite, în ordine.

 4. După ce aveți toate câmpurile dorite, puteți schimba ordinea în care apar. Selectați un câmp și faceți clic pe Mutare în sus sau pe Mutare în jos.

Browserul dvs. nu acceptă redarea video. Instalați Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player sau Internet Explorer 9.

Proprietatea Identificator rând

În cadrul tabelului, identificatorul de rând specifică o singură coloană ce conține numai valori unice și nicio valoare goală. Proprietatea Identificator rând este utilizată pentru a modifica gruparea, astfel încât un grup să nu se bazeze pe structura câmpului rândului, ci mai degrabă pe o coloană fixă ce este utilizată întotdeauna la identificarea în mod unic unui rând, indiferent de câmpurile utilizate într-un anumit aspect de raport.

Setarea acestei proprietăți schimbă comportamentul implicit de grupare de la gruparea dinamică bazată pe coloanele prezentate în vizualizare la un comportament fix de grupare care rezumă pe baza identificatorului de rând. Modificarea comportamentului implicit de grupare este relevantă pentru aspectele rapoartelor, cum ar fi o matrice, care ar grupa (sau ar afișa subtotaluri) în mod diferit pentru fiecare coloană din rând.

Setarea unui identificator de rând activează următoarele proprietăți suplimentare: proprietatea Păstrare rânduri unice, proprietatea Etichetă implicită și proprietatea Imagine implicită, fiecare afectând comportamentul câmpurilor în Power View.

Puteți utiliza, de asemenea, Identificator de rând ca proprietate independentă, pentru a activa următoarele:

 • Utilizarea imaginilor binare într-un raport. Dezambiguizând caracterul unic al rândului, Power View poate determina modul de atribuire a imaginilor și etichetelor implicite pentru un rând specificat.

 • Eliminarea subtotalurilor nedorite dintr-un raport matrice. Gruparea implicită la nivelul câmpului creează un subtotal pentru fiecare câmp. Dacă nu doriți decât un singur subtotal care să fie calculat la nivelul rândului, setarea identificatorului de rând generează acest rezultat.

Nu puteți seta un identificator de rând pentru tabelele marcate ca tabele de date calendaristice. Pentru tabelele de date cronologice, identificatorul de rând este specificat când marcați tabelul. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Marcarea ca și casetă de dialog Tabel de date calendaristice.

Începutul paginii

Proprietatea Păstrare rânduri unice

Această proprietate vă permite să specificați ce coloane indică informații legate de identitate (cum ar fi, un nume de angajat sau un cod de produs) într-un mod care distinge un rând de altul. În cazurile în care rândurile par să fie identice (cum ar fi doi clienți cu același nume), coloanele pe care le specificați pentru această proprietate se repetă în tabelul raportului.

În funcție de ce coloane adăugați la un raport, puteți găsi rânduri care sunt tratate ca rânduri identice, deoarece valorile din fiecare rând par să fie aceleași (de exemplu, doi clienți care se numesc Jon Yang). Acest lucru poate apărea, deoarece alte coloane ce furnizează informații de diferențiere (cum ar fi, al doilea nume, adresa sau data nașterii) nu există în vizualizarea raportului. Într-un astfel de scenariu, comportamentul implicit este de a restrânge rânduri identice într-un singur rând, centralizând toate valorile calculate într-un singur rezultat mai mare din rândurile combinate.

Prin setarea proprietății Păstrare rânduri unice, puteți desemna una sau mai multe coloane ce trebuie să se repete întotdeauna, chiar dacă există instanțe duplicate, ori de câte ori adăugați coloana respectivă în vizualizarea raportului. Valorile calculate asociate rândului vor fi acum alocate în funcție de fiecare rând individual în loc să fie comasate într-un singur rând.

Notă: Deoarece coloanele pe care le selectează utilizatorul final pot afecta gruparea, lucru ce schimbă contextul filtrului pentru calculele expresiei, designerii de modele trebuie să fie atenți să creeze măsuri ce returnează rezultate corecte.

Începutul paginii

Etichete implicite

Această proprietate specifică o etichetă ce apare în mod evidențiat pe o fișă sau pe o diagramă sau împreună cu imaginea implicită în banda de navigare dintr-un raport de dale. Când se utilizează cu o imagine implicită, eticheta implicită apare sub imagine. La alegerea unei etichete implicite, selectați coloana ce indică cele mai multe informații legate de rând (de exemplu, un nume).

În aspectul de tip bară de file pentru un container de dale, cu bara de navigare în partea de sus, eticheta implicită apare în zona titlului sub o imagine, așa cum este definită de proprietatea Imagine implicită. De exemplu, dacă aveți o listă de angajați, puteți clasifica informațiile despre angajați, utilizând ID-ul de fotografie ca imagine implicită și numele angajatului ca etichetă implicită. Coloana implicită a tabelului apare întotdeauna sub imagine în panoul de navigare cu bară de file ale unui container de dale, chiar dacă nu o selectați explicit din lista de câmpuri ale raportului.

În aspectul în flux al unui container de dale, cu panoul de navigare în partea de jos a dalelor, imaginea implicită apare fără eticheta implicită.

În aspectul de tip fișă, eticheta implicită apare cu un font mai mare în zona de titlu în partea de sus a fiecărei fișe. De exemplu, dacă aveți o listă de angajați, puteți crea fișe cu informațiile despre angajați, utilizând ID-ul de fotografie ca imagine implicită și numele angajatului ca etichetă implicită.

Începutul paginii

Imagini implicite

Această proprietate specifică o imagine care este afișată în mod implicit în panoul de navigare cu bară de file dintr-un raport de dale sau în mod evidențiat sub eticheta implicită în partea stângă a unei fișe. O imagine implicită trebuie să includă conținut vizual. Exemplele includ un ID de fotografie în tabelul pentru angajați, o siglă de client într-un tabel pentru clienți sau o formă de țară într-un tabel geografic.

Notă: Imaginile pot avea ca surse de la adrese URL la un fișier imagine de pe un server web sau ca date binare încorporate în registrul de lucru. Dacă imaginea se bazează pe o adresă URL, asigurați-vă că setați și coloana ca tip imagine, astfel încât Power View să regăsească imaginea și nu să afișeze adresa URL ca date de tip text în raport.

Începutul paginii

Optimizarea pentru anumite aspecte

Această secțiune descrie efectul setării proprietăților comportamentului tabelului în ceea ce privește un anumit format de prezentare și caracteristicile datelor. Dacă încercați să ajustați fin aspectul unui raport matrice, de exemplu, puteți utiliza aceste informații pentru a înțelege cum să îmbunătățiți prezentarea unei matrice utilizând proprietățile comportamentului tabelului în model.

Imaginile lipsesc

Proprietățile pe care le setați în model determină dacă imaginile sunt vizualizate într-un raport sau reprezentate ca valori text în raport. În exemplul următor, imaginile lipsesc din raport. Acolo unde ar trebui să apară o imagine, apare în schimb locația adresei URL a fișierului imagine. Acest comportament apare deoarece textul din model este interpretat ca text în raport. Puteți modifica acest comportament setând proprietățile pe o coloană ce conține adresa URL a unei imagini. Proprietatea oferă instrucțiuni aplicației Power View să utilizeze valorile de pe coloană ca adresă URL și nu să o afișeze ca text.

Proprietate raport

Pentru a indica faptul că o coloană conține URL-uri imagine

 • În fereastra PowerPivot > fila Complex > secțiunea Proprietăți de raportare, verificați Categorie de date să fie setată la Adresă URL imagine (Propus).

 • Dacă nu, faceți clic pe săgeata în jos pentru Categorie de date > Mai multe categorii > Adresă URL imagine.

Pentru a indica faptul că o coloană conține imagini binare

 • În fereastra PowerPivot > fila Complex > secțiunea Proprietăți de raportare > Comportamentul tabelului.

 • Pentru Identificator de rând, selectați o coloană care conține valori unice.

Unul sau mai multe rânduri lipsesc din tabele

Uneori, comportamentul implicit de grupare duce la un rezultat opus celui pe care îl intenționați; adică, rândurile detaliate care sunt prezente în model nu apar în raport. În mod implicit, Power View grupează coloanele pe care le adăugați la vizualizare. Dacă adăugați Nume țară la raport, fiecare țară apare o singură dată în vizualizare, chiar dacă tabelul de bază poate conține mii de rânduri ce includ mai multe instanțe ale fiecărui nume de țară. În acest caz, comportamentul implicit de grupare generează rezultatul corect.

Cu toate acestea, luați în considerare un alt exemplu în cazul în care se recomandă mai multor instanțe dintr-un rând să apară, deoarece de fapt rândurile subiacente conține date despre entități diferite. În acest exemplu, presupun că aveți două clienții ambele denumite Jon Yang. Utilizând gruparea comportamentul implicit, o singură instanță a Jon Yang vor apărea în raport. În plus, deoarece o singură instanță apare în listă, măsura Venitul anual este suma acea valoare pentru ambele clienții. În această situație, în cazul în care clienții care partajează același nume sunt persoane diferite de fapt, implicit gruparea comportamentul produce un rezultat incorect.

Exemplu de raport care prezintă valori unice

Pentru a modifica implicit comportamentul de grupare, setați proprietățile Identificator de rând și Păstrare rânduri unice . Păstrare rânduri unice, alegeți coloana nume de familie, astfel încât această valoare este repetată pentru un rând, chiar dacă aceasta apare deja într-un rând diferit. După ce modificați proprietățile și Republicați registrul de lucru, puteți să creați raportul același, numai în acest moment, veți vedea clienții ambele denumite Jon Yang, cu Venit anual corect alocați pentru fiecare.

Exemplu de raport ce prezintă valori combinate

Aspectul matricei este prea aglomerat

Când prezentați un tabel detaliat într-o matrice, gruparea implicită furnizează o valoare centralizată pentru fiecare coloană. În funcție de obiectivele dvs., aceasta poate fi mai multe centralizări decât doriți. Pentru a modifica acest comportament, puteți seta Identificator de rând. Nicio proprietate suplimentară nu trebuie să fie setată; doar setarea identificatorului de rând este suficientă pentru a modifica gruparea, astfel încât centralizările să fie calculate pentru fiecare rând pe baza identificatorului unic de rând.

Comparați imaginile dinainte și de după care arată efectul setării acestei proprietăți pentru un aspect de matrice.

Înainte: Grupare implicită în funcție de câmpurile din matrice

Proprietate raport
După: Grupare după identificatorul de rând

Proprietate raport

Diagrama afișează prea multe elemente și niveluri pe axă

Rapoartele de tip diagramă care arată date detaliate trebuie să utilizeze identificatorul de rând pe o axă. Fără un identificator de rând, axa este nedeterminată, ducând la un aspect întâmplător care s-ar putea să nu aibă sens. Pentru a modifica acest comportament, puteți seta Identificator de rând. Nicio proprietate suplimentară nu trebuie să fie setată; doar setarea identificatorului de rând este suficientă pentru a modifica gruparea, astfel încât centralizările să fie calculate pentru fiecare rând pe baza identificatorului unic de rând.

Comparați imaginile dinainte și de după care arată efectul setării acestei proprietăți pentru un aspect de diagramă. Este același raport, cu prezentare și câmpuri identice. Singura diferență este imaginea de jos care arată un raport după ce proprietatea Identificator de rând a fost setată în tabelul Items.

Proprietate raport
Înainte: Grupare implicită în funcție de câmpurile dintr-o diagramă.

Proprietate raport

După: Grupare după un identificator de rând (identificatorul de rând devine axa)

Începutul paginii

Pașii următori

După ce ați evaluat tabelele din model și după ce ați setat proprietățile comportamentului tabelului la cele ce conțin rânduri detaliate ce trebuie să apară întotdeauna ca elemente individuale, puteți optimiza ulterior modelul prin intermediul proprietăților și setărilor suplimentare. Pentru informații suplimentare despre Power View, consultați secțiunea Tutorial: Optimizarea unui model de date pentru raportarea Power View.

Note:  Drepturi de autor videoclip:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Imagini cu steaguri obținute prin bunăvoința CIA Factbook (cia.gov)

 • Date despre populație obținute prin bunăvoința UNData (data.un.org) pe Microsoft Azure Marketplace

 • Pictograme cu sporturi olimpice create de Thadius856 și Parutakupiu, distribuite conform licenței de pe Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Începutul paginii

Consultați și

Proprietățile de raportare PowerPivot pentru Power View

PowerPivot: analize puternice de date și modelare de date în Excel

Tutorial: analiza de date PivotTable utilizând un Model de date în Excel 2013

Videoclipuri despre Power View și PowerPivot

Power View: Explorarea, vizualizarea și prezentarea datelor

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×