Selectarea opțiunilor privind gramatica și stilurile de scriere (Această caracteristică este valabilă doar pentru limba engleză, exemplele vor fi în limba engleză.)

Acest articol explică opțiunile de gramatică și de stil de scriere care se pot alege în caseta de dialog Setări gramaticale pentru Microsoft Word și Microsoft Outlook.

Notă: 19 iulie 2016: Atunci când accesați Fișier > Opțiuni > Verificare > La corectarea ortografică și gramaticală în Word > opțiunea de meniu Stil de scriere din Word 2016, Gramatică și stil lipsește. Suntem conștienți de această problemă și planificăm remedierea sa într-o actualizare viitoare. Când actualizarea va fi disponibilă, vom posta aici informații despre cum să o obțineți.

Notă: Dacă alegeți opțiuni pentru un text scris într-o limbă diferită de cea aleasă de dvs. pentru versiunile Word și Outlook, opțiunile pot fi diferite. De exemplu, unele nume de grup pot fi diferite, iar altele, cum ar fi Solicitare, pot să nu apară.

Ce intenționați?

Afișarea casetei de dialog Setări gramaticale

Alegeți cum să fie detectate erorile de punctuație

Alegeți ce erori de gramatică să fie detectate

Alegeți ce erori de stil să fie detectate

Restaurarea setărilor inițiale pentru reguli

Afișarea casetei de dialog Setări gramaticale

Outlook

 1. Creați sau deschideți un element.

 2. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 3. Faceți clic pe Corespondență, apoi faceți clic pe Opțiuni editor.

 4. Faceți clic pe Verificare.

 5. Sub La corectarea ortografică în Outlook, faceți clic pe Setări.

Începutul paginii

Word

 1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 2. Faceți clic pe Verificare.

 3. Sub La corectarea ortografică și gramaticală în Word, faceți clic pe Setări.

Începutul paginii

Alegeți cum să fie detectate erorile de punctuație

După ce afișați caseta de dialog Setări gramaticale, puteți modifica următoarele setări.

 • Virgula obligatorie înainte de ultimul element din listă

Selectați una dintre aceste opțiuni:

 • nu se verifică    Selectați această opțiune dacă nu doriți ca verificatorul gramatical să verifice această problemă.

 • niciodată    Selectați această opțiune dacă doriți ca verificatorul gramatical să semnalizeze drept erori orice propoziții care includ o virgulă înaintea ultimului element. Iată un exemplu de propoziție pe care verificatorul gramatical o consideră incorectă cu această setare: Cumpărați lapte, biscuiți, și banane.

 • întotdeauna    Selectați această opțiune dacă doriți ca verificatorul gramatical să semnalizeze drept erori orice propoziții care omit virgula înaintea ultimului element. Iată un exemplu de propoziție pe care verificatorul gramatical o consideră incorectă cu această setare: Cumpărați lapte, biscuiți și banane.

 • Punctuație obligatorie cu ghilimele

Selectați una dintre aceste opțiuni:

 • nu se verifică     Selectați această opțiune dacă nu doriți ca verificatorul gramatical să verifice această problemă.

 • interior     Selectați această opțiune dacă doriți ca verificatorul gramatical să semnalizeze ca eroare orice fel de expresie cuprinsă între ghilimele cu virgula aflată în afara ghilimelelor. Iată un exemplu de propoziție pe care verificatorul gramatical o consideră incorectă cu această setare: Deșii criticii numesc interpretarea „inspirată”, ei au remarcat inconsistențe în intrigă.

 • exterior     Selectați această opțiune dacă doriți ca verificatorul gramatical să semnalizeze ca eroare orice fel de expresie cuprinsă între ghilimele cu virgula aflată înăuntrul ghilimelelor. Iată un exemplu de propoziție pe care verificatorul gramatical o consideră incorectă cu această setare: Deșii criticii numesc interpretarea „inspirată,” ei au remarcat inconsistențe în intrigă.

  • Spațiu obligatoriu între propoziții

Selectați una dintre aceste opțiuni:

 • nu se verifică     Selectați această opțiune dacă nu doriți ca verificatorul gramatical să verifice această problemă.

 • 1 (spațiu)    Selectați această opțiune dacă doriți ca verificatorul gramatical să semnalizeze drept erori orice propoziții care au mai mult de un spațiu după punct.

 • 2 (spații)    Selectați această opțiune dacă doriți ca verificatorul gramatical să semnalizeze drept erori orice propoziții care au fie un singur spațiu, fie mai mult de două spații după punct.

Începutul paginii

Alegeți ce erori de gramatică să fie detectate

După ce afișați caseta de dialog Setări gramaticale, puteți modifica următoarele setări.

Scriere cu majuscule    Probleme la scrierea cu majuscule, cum ar fi substantivele proprii („Dl. năstase” ar trebui să fie „Dl. Năstase” ) sau titlurile care preced numele proprii în limba engleză („aunt Helen” ar trebui să fie „Aunt Helen”). Detectează, de asemenea, utilizarea în exces a scrierii cu majuscule.

Fragmente și fraze lungi    Fragmente de propoziții și propoziții fără separări.

Cuvinte utilizate greșit    Utilizarea incorectă a adjectivelor și adverbelor, a comparativelor și superlativelor, de exemplu pentru limba engleză, a lui „like” drept conjuncție, a lui „nor” în loc de „or”, „what” în loc de „which”, „who” în loc de „whom”, a unităților de măsură, a conjuncțiilor, prepozițiilor și pronumelor.

Negație    Utilizarea mai multor negații.

Expresii substantivale    Expresii substantivale incorecte; utilizare greșită pentru articolul a/an; probleme de acord în expresii substantivale („five machine” în loc de „five machines”).

Posesive și forme de plural    Utilizarea posesivului în locul pluralului și invers. De asemenea, detectează apostroful omis la posesive.

Punctuație    Punctuația incorectă, incluzând virgule, două puncte, punctuația la sfârșitul propoziției, punctuația în citate, spațiile multiple între cuvinte sau punct și virgulă utilizate în loc de virgulă sau două puncte.

Întrebări    Întrebări nestandard cum ar fi, „He asked if there was any coffee left?”, „Which makes an offer a good solution?” și „She asked did you go after all?”.

Propoziții relative    Utilizarea incorectă a pronumelor și a punctuației relative, incluzând „who” utilizat în loc de „which” când se face referire la lucruri, „which” utilizat în loc de „who” când se face referire la persoane, utilizarea neadecvată a lui „that” cu „whatever” și „whichever” sau „that's” utilizat în loc de „whose”.

Acordul subiect-predicat    Dezacordul dintre subiect și verbul său, inclusiv acordul subiect-verb cu pronumele și numărul (de exemplu, „All of the students has left” în loc de „All of the students have left”).

Expresii verbale    Expresii verbale incorecte; timpuri verbale incorecte; verbe tranzitive utilizate ca verbe intranzitive.

Începutul paginii

Alegeți ce erori de stil să fie detectate

După ce afișați caseta de dialog Setări gramaticale, puteți modifica următoarele setări.

Clișee, exprimări colocviale și jargon

 • Cuvinte sau expresii identificate în dicționar drept clișee.

 • Fraze care conțin cuvinte și expresii colocviale, incluzând „real”, „awfully” și „plenty” utilizate ca adverbe; două posesive consecutive; „get” utilizat ca verb pasiv; „kind of” utilizat în loc de „somewhat”; „scared of” utilizat în loc de „afraid of”; și „how come” utilizat în loc de „why”.

 • Utilizarea jargonului tehnic, comercial sau industrial.

Forme scurte    Utilizarea formelor scurte care ar trebui schimbate sau care sunt considerate prea neprotocolare pentru un anumit stil de scriere, de exemplu, „We won't leave 'til tomorrow” în loc de „We will not leave until tomorrow”.

Fragmente - sugestii stilistice    Fragmente pe care doriți să le evitați în scrierea oficială, cum ar fi „A beautiful day!” sau „Why?”.

Cuvinte specifice de gen    Limbaj specific de gen, cum ar fi „councilman” și „councilwoman”.

Cuvinte despărțite în silabe și cuvinte compuse    Cuvinte care nu ar trebui despărțite în silabe și invers. De asemenea, detectează cuvintele compuse care ar trebui să fie despărțite și invers.

Cuvinte utilizate greșit - sugestii stilistice    Cuvinte nestandard cum ar fi „ain't”, ca și utilizări diferite precum „angry at” în loc de „angry with”.

Numere    Numerale care ar trebui scrise cu litere (utilizarea lui nine în loc de 9) și invers (utilizarea lui 12 în loc de twelve). De asemenea, detectează utilizarea incorectă a lui „%” în loc de „percentage”.

Propoziții la pasiv    Propozițiile scrise la diateza pasivă. Când este posibil, sugestiile sunt rescrise la diateza activă.

Posesive și forme de plural - sugestii stilistice    Utilizări discutabile ale posesivului, dar nu neapărat incorecte, cum ar fi „Her memory is like an elephant's” sau „I stopped by John's”.

Punctuație - sugestii stilistice    Virgule care nu sunt necesare în expresii ce conțin date, semne de punctuație succesive neadecvate și virgule lipsă înaintea citatelor, de exemplu, „She said 'He is due at noon”'.

Propoziții relative - sugestii stilistice    Utilizare discutabilă a cuvintelor „that” sau „which”.

Fraze lungi cu mai mult de 60 de cuvinte    Fraze care includ mai mult de 60 de cuvinte.

Structura frazei    Fragmente de propoziții, propoziții lungi, utilizare în exces a conjuncțiilor (cum ar fi „and” sau „or”), structurare necorespunzătoare a frazei (cum ar fi trecerea de la diateza activă la cea pasivă în cadrul frazei), structurare incorectă a propozițiilor interogative și substituenți greșit plasați.

Propoziții care încep cu „And”, „But” sau „Hopefully”    Utilizarea conjuncțiilor și adverbelor la începutul propoziției sau utilizarea lui „plus” ca o conjuncție între două propoziții independente.

Substantive succesive - mai mult de trei    Înșiruiri de câteva substantive al căror înțeles poate fi neclar - de exemplu „The income tax office business practices remained the same”.

Expresii prepoziționale succesive - mai mult de trei    Șiruri de expresii prepoziționale - de exemplu „The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out”.

Exprimare neclară    Exprimare ambiguă - ca de exemplu „more” urmat de un adjectiv și un substantiv la plural sau colectiv („We need more thorough employees” în loc de „We need more employees who are thorough”) - sau propoziții care conțin mai multe posibile trimiteri la un pronume („All of the departments did not file areport” în loc de „Not all of the departments filed a report”).

Exprimare la persoana întâi    Pronumele „I” și „me”, care nu ar trebui utilizate în scrierile științifice și tehnice.

Expresii verbale - sugestii stilistice    Utilizarea verbelor la indicativ acolo unde este de preferat subjonctivul, a expresiilor verbale scindate și a expresiilor verbale la pasiv, ca de exemplu „The pepper is able to be chopped without burning fingers”.

Prolixitate    Propoziții subordonate prea lungi sau substituenți cu înțeles nedeslușit (cum ar fi „fairly” sau „pretty”), adverbe în plus, prea multe negări, utilizarea neadecvată a lui „or not” în expresia „whether or not” sau utilizarea lui „possible … may” în loc de „possible … will”.

Cuvinte în infinitive scindate - mai mult de unul    Două sau mai multe cuvinte între „to” și un verb la infinitiv - ca de exemplu „to very boldly enter the market”.

Începutul paginii

Restaurarea setărilor inițiale pentru reguli

După ce afișați caseta de dialog Setări gramaticale și modificați diverse setări, este posibil să decideți să restaurați setările la starea lor implicită. Pentru a efectua acest lucru, faceți clic pe Reinițializare totală.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×