Schițarea (gruparea) datelor într-o foaie de lucru

Dacă aveți o listă de date pe care doriți să le grupați și să le rezumați, puteți crea o schiță de până la opt niveluri. Fiecare nivel interior, reprezentat de un număr mai mare în simboluri de schiță, afișează date detaliate pentru nivelul exterior anterior, reprezentat de un număr mai mic în simbolurile de schiță. Utilizați o schiță pentru a afișa rapid rezumate de rânduri sau coloane ori pentru a afișa datele de detalii pentru fiecare grup. Puteți crea o schiță de rânduri (după cum se afișează în exemplul de mai jos), o schiță de coloane sau o schiță de rânduri și coloane.

Date cu o schiță de trei niveluri

1. pentru a afișa rândurile pentru un nivel, faceți clic pe simbolurile de schiță unu doi trei corespunzătoare.

2.  Nivelul 1 conține vânzările totale pentru toate rândurile de detalii.

3.  Nivelul 2 conține vânzările totale pentru fiecare lună în fiecare regiune.

4. nivelul 3 conține rânduri de detalii-în acest caz, rândurile de la 17 la 20.

5. pentru a extinde sau a restrânge datele din schiță, faceți clic pe simbolurile de schiță plus și minus , sau apăsați Alt + Shift + = pentru a extinde și Alt + Shift +- pentru a restrânge.

 1. Asigurați-vă că fiecare coloană a datelor pe care doriți să le schițați are o etichetă în primul rând (de exemplu, regiune), conține fapte similare în fiecare coloană și că zona pe care doriți să o schițați nu are rânduri sau coloane necompletate.

 2. Dacă doriți, rândurile de detalii grupate pot avea un rând de rezumare corespondent-un subtotal. Pentru a le crea, procedați astfel:

  • Inserați rânduri de rezumare utilizând comanda Subtotal    

   Utilizați comanda Subtotal care inserează funcția SUBTOTAL imediat deasupra sau dedesubtul fiecărui grup de rânduri de detalii și creează automat o schiță pentru dvs. Pentru mai multe informații despre utilizarea funcției Subtotal, consultați funcția subtotal.

  • Inserați propriile rânduri de rezumare    

   Inserați propriile rânduri de rezumare cu formule, imediat dedesubtul sau deasupra fiecărui grup de rânduri de detalii. De exemplu, sub (sau deasupra) rândurile de date de vânzări pentru martie și aprilie, utilizați funcția Sum pentru a subtotala vânzările pentru acele luni. Tabelul de mai jos în acest subiect vă arată un exemplu în acest articol.

 3. În mod implicit, Excel caută rânduri rezumative sub detaliile pe care le rezumă, dar este posibil să le creați deasupra rândurilor de detalii. Dacă ați creat rândurile rezumative sub detalii, treceți la pasul următor (Pasul 4). Dacă ați creat rândurile rezumative deasupra rândurilor de detalii, pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe lansatorul casetei de dialog.

  În grupul Schiță, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog

  Se deschide caseta de dialog Setări.

  Caseta de dialog Setări pentru schițe

  Apoi, în caseta de dialog Setări, debifați caseta de selectare rânduri rezumat sub detalii , apoi faceți clic pe OK.

 4. Creați schița pentru datele dvs. Alegeți una din următoarele:

  Schițarea datelor automat

  1. Selectați o celulă din zona de celule pe care doriți să o schițați.

  2. Pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe săgeata de sub grup, apoi faceți clic pe schiță automată.

   Faceți clic pe săgeată sub Grup, apoi faceți clic pe Elaborare automată schiță

  Schițarea datelor în mod manual

  Important: Atunci când grupați manual nivelurile de schiță, este mai bine să aveți toate datele afișate , pentru a evita gruparea incorectă a rândurilor.

  1. Pentru a sublinia grupul exterior (nivel 1), selectați toate rândurile pe care le va conține grupul exterior (de exemplu, rândurile de detalii și, dacă le-ați adăugat, rândurile lor rezumative).

   O selecție de date gata pentru a crea un grup exterior

   1. primul rând conține etichete și nu este selectat.

   2. deoarece acesta este grupul exterior, selectați toate rândurile cu subtotaluri și detalii.

   3. nu selectați totalul general.

  2. Pe fila Date, în grupul Schițe, faceți clic pe Grup. Apoi, în caseta de dialog grup, faceți clic pe rânduri, apoi faceți clic pe OK.

   Sfat: Dacă selectați rânduri întregi în loc de doar celulele, Excel grupează automat după rând-caseta de dialog grup nu se deschide chiar.

   Faceți clic pe Rânduri, apoi pe OK

   Simbolurile de schiță apar lângă grupul de pe ecran.

  3. Opțional, schițați un grup interior, imbricat-rândurile de detalii pentru o secțiune dată a datelor.

   Notă: Dacă nu trebuie să creați niciun grup interior, treceți la pasul f, dedesubt.

   Pentru fiecare grup interior, imbricat, selectați rândurile de detalii adiacente rândului care conține rândul de rezumare.

   Date selectate pentru a grupa la nivelul 2 într-o ierarhie.

   1. puteți crea mai multe grupuri la fiecare nivel interior. Aici, două secțiuni sunt grupate deja la nivelul 2.

   2. această secțiune este selectată și gata de grupare.

   3. nu selectați rândul rezumativ pentru datele pe care le grupați.

  4. Pe fila Date, în grupul Schițe, faceți clic pe Grup.

   Faceți clic pe Grup pe fila Date

   Apoi, în caseta de dialog grup, faceți clic pe rânduri, apoi faceți clic pe OK. Simbolurile de schiță apar lângă grupul de pe ecran.

   Sfat: Dacă selectați rânduri întregi în loc de doar celulele, Excel grupează automat după rând-caseta de dialog grup nu se deschide chiar.

  5. Continuați selectarea și gruparea rândurilor interioare până când ați creat toate nivelurile dorite în schiță.

  6. Dacă doriți să anulați gruparea rândurilor, selectați-le, apoi, în fila Date, în grupul Schiță, faceți clic pe Anulare grupare.

   De asemenea, puteți anula gruparea secțiunilor din schiță fără a elimina întregul nivel. Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe Caseta Plus sau pe Caseta Minus pentru grup, apoi, pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe anulare Grupare.

   Important: Dacă anulați gruparea unei schițe în timp ce sunt ascunse datele de detalii, este posibil ca rândurile de detalii să rămână ascunse. Pentru a afișa datele, glisați peste numerele rândurilor vizibile adiacente rândurilor ascunse. Apoi, pe fila pornire , în grupul celule , faceți clic pe format, indicați spre Ascundere & Reafișare, apoi faceți clic pe Reafișare rânduri.

 1. Asigurați-vă că fiecare rând al datelor pe care doriți să le schițați are o etichetă în prima coloană, conține fapte similare în fiecare rând, iar zona nu are rânduri sau coloane necompletate.

 2. Inserați propriile coloane rezumative cu formule imediat la dreapta sau la stânga fiecărui grup de coloane de detalii. Tabelul listat la pasul 4 de mai jos vă arată un exemplu.

  Notă: Pentru a schița datele după coloane, trebuie să aveți coloane de rezumare care conțin formule care fac referire la celule din fiecare dintre coloanele de detalii pentru acel grup..

 3. Dacă coloana rezumat este la stânga coloanelor de detalii, pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe lansatorul casetei de dialog.

  În grupul Schiță, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog

  Se deschide caseta de dialog Setări.

  Caseta de dialog Setări pentru schițe

  Apoi, în caseta de dialog Setări, debifați caseta de selectare Rezumat coloane la dreapta detaliilor și faceți clic pe OK.

 4. Pentru a sublinia datele, procedați astfel:

  Schițarea datelor automat

  1. Selectați o celulă din zonă.

  2. Pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe săgeata de sub grup și faceți clic pe schiță automată.

  Schițarea datelor în mod manual

  Important: Atunci când grupați manual nivelurile de schiță, este mai bine să aveți toate datele afișate , pentru a evita gruparea incorectă a coloanelor.

  1. Pentru a sublinia grupul exterior (nivel 1), selectați toate coloanele rezumat subordonate, precum și datele lor de detalii asociate.

   Date aranjate în coloanele de grupat

   1. coloana A conține etichete.

   2. Selectați toate coloanele detaliu și subtotal. Rețineți că, dacă nu selectați coloane întregi, atunci când faceți clic pe grup (pe fila date din grupul schiță ), se va deschide caseta de dialog grup și vă va solicita să alegeți rânduri sau coloane.

   3. nu Selectați coloana Total general.

  2. Pe fila Date, în grupul Schițe, faceți clic pe Grup.

   Faceți clic pe Grup pe fila Date

   Simbolul schiță apare deasupra grupului.

  3. Pentru a sublinia un grup interior, imbricat de coloane de detalii (nivel 2 sau mai mare), selectați coloanele de detalii adiacente coloanei care conține coloana rezumat.

   Date grupate în coloane

   1. puteți crea mai multe grupuri la fiecare nivel interior. Aici, două secțiuni sunt grupate deja la nivelul 2.

   2. aceste coloane sunt selectate și pregătite pentru grupare. Rețineți că, dacă nu selectați coloane întregi, atunci când faceți clic pe grup (pe fila date din grupul schiță ), se va deschide caseta de dialog grup și vă va solicita să alegeți rânduri sau coloane.

   3. nu Selectați coloana rezumat pentru datele pe care le grupați.

  4. Pe fila Date, în grupul Schițe, faceți clic pe Grup.

   Faceți clic pe Grup pe fila Date

   Simbolurile de schiță apar lângă grupul de pe ecran.

 5. Continuați selectarea și gruparea coloanelor interioare până când ați creat toate nivelurile dorite în schiță.

 6. Dacă doriți să anulați gruparea coloanelor, selectați-le, apoi, în fila Date, în grupul Schiță, faceți clic pe Anulare grupare.

Pe fila Date, faceți clic pe Anulare grupare

De asemenea, puteți anula gruparea secțiunilor din schiță fără a elimina întregul nivel. Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe Caseta Plus sau pe Caseta Minus pentru grup, apoi, pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe anulare Grupare.

Dacă anulați gruparea unei schițe în timp ce sunt ascunse datele de detalii, este posibil să rămână ascunse coloanele de detalii. Pentru a afișa datele, glisați peste literele coloanelor vizibile adiacente coloanelor ascunse. Pe fila pornire , în grupul celule , faceți clic pe format, indicați spre Ascundere & Reafișare, apoi faceți clic pe Reafișare coloane

 1. Dacă nu vedeți simbolurile de schiță unu doi trei , plus și minus , accesați fișier > Opțiuni> Complex, apoi, sub secțiunea Afișare opțiuni pentru această foaie de lucru , bifați caseta de selectare Afișare simboluri schiță dacă se aplică o schiță , apoi faceți clic pe OK.

 2. Alegeți una sau mai multe dintre următoarele:

  • Afișați sau ascundeți datele de detalii pentru un grup    

   Pentru a afișa datele de detalii dintr-un grup, faceți clic pe butonul plus pentru grup sau apăsați Alt + Shift + =.

  • Pentru a ascunde datele de detalii pentru un grup, faceți clic pe butonul minus pentru grup sau apăsați Alt + Shift +-.

  • Extinderea sau restrângerea schiței la un anumit nivel    

   În unu doi trei simboluri de schiță, faceți clic pe numărul de nivel dorit. Datele de detalii de pe nivelurile inferioare se vor ascunde.

   De exemplu, dacă o schiță are patru niveluri, aveți posibilitatea să ascundeți al patrulea nivel și să afișați în același timp celelalte niveluri dacă faceți clic pe trei .

  • Afișarea sau ascunderea tuturor datelor de detalii dintr-o schiță    

   Pentru a afișa toate datele detaliate, faceți clic pe cel mai mic nivel din unu doi trei simbolurile de schiță. De exemplu, dacă există trei niveluri, faceți clic pe trei .

  • Pentru a scunde toate datele de detalii, faceți clic pe unu .

Pentru rândurile schițate, Microsoft Excel utilizează stiluri precum RowLevel_1 și RowLevel_2. Pentru coloanele schițate, Excel utilizează stiluri ca NivelColoană_1 și NivelColoană_2. Stilurile utilizează formatele de text aldin, cursiv și altele pentru ca rândurile rezumative să se deosebească de celelalte date. Prin schimbarea modului de definire a fiecărui stil în parte, se pot aplica diferite formate de text sau celulă pentru a particulariza aspectul schiței. Puteți aplica un stil unei schițe înainte sau după ce creați schița.

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele:

Aplicarea automată a unui stil la noile rânduri sau coloane de rezumare    

 1. Pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe lansatorul casetei de dialog.

  În grupul Schiță, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog

  Se deschide caseta de dialog Setări.

  Caseta de dialog Setări pentru schițe

 2. Bifați caseta de selectare Stiluri automate.

Aplicarea unui stil unei coloane sau rând de rezumare existente    

 1. Selectați celulele la care doriți să aplicați un stil.

 2. Pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe lansatorul casetei de dialog.

  În grupul Schiță, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog

  Se deschide caseta de dialog Setări.

  Caseta de dialog Setări pentru schițe

 3. Bifați caseta de selectare stiluri automate , apoi faceți clic pe se aplică stiluri.

  Caseta de dialog Setări cu stiluri automate selectate

De asemenea, puteți utiliza formate automate pentru a formata datele schițate.

 1. Dacă nu vedeți simbolurile de schiță unu doi trei , plus și minus , accesați fișier > Opțiuni> Complex, apoi, sub opțiuni de Afișare pentru această secțiune de foaie de lucru, bifați caseta de selectare Afișare simboluri schiță dacă se aplică o schiță .

 2. Utilizați simbolurile de schiță unu doi trei , minus și plus pentru a ascunde datele de detalii pe care nu doriți să le copiați.

  Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Afișarea sau ascunderea datelor schițate.

 3. Selectați zona rândurilor rezumative.

 4. În fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Găsire și selectare, apoi faceți clic pe Salt la.

  Faceți clic pe Găsire și selectare, apoi faceți clic pe Salt la

 5. Faceți clic pe Salt special.

 6. Faceți clic pe Numai celule vizibile.

 7. Faceți clic pe OK, apoi copiați datele.

Notă: Când ascundeți sau eliminați o schiță nu se șterg date.

Ascunderea unei schițe

 • Accesați opțiunile de > fișier> Complex, apoi, sub Opțiuni de afișare pentru această secțiune de foaie de lucru, debifați caseta de selectare Afișare simboluri schiță dacă se aplică o schiță .

Eliminarea unei schițe

 1. Faceți clic pe foaia de lucru.

 2. Pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe Anulare grupare și faceți clic pe Ștergere schiță.

  Faceți clic pe Anulare grupare, apoi faceți clic pe Golire schiță

  Important: Dacă anulați gruparea unei schițe în timp ce sunt ascunse datele de detalii, este posibil să rămână ascunse coloanele sau rândurile de detalii. Pentru a afișa datele, glisați peste numerele rândurilor sau literele coloanelor vizibile adiacente coloanelor și rândurilor ascunse. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format, indicați către Ascundere și reafișare, apoi faceți clic pe Reafișare rând sau Reafișare coloană.

Imaginați-vă că doriți să creați un raport rezumat al datelor care afișează doar totaluri însoțite de o diagramă a acelor totaluri. În general, puteți să:

 1. Crearea unui raport rezumat

  1. Creați schița pentru datele dvs.

   Pentru mai multe informații, consultați secțiunile Crearea unei schițe de rânduri sau Crearea unei schițe de coloane.

  2. Ascundeți detaliile făcând clic pe simbolurile de schiță unu doi trei , plus și minus pentru a afișa numai totalurile, așa cum se arată în exemplul următor al unei schițe de rânduri:

   Listă schițată doar cu afișarea totalului rândurilor

  3. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Afișarea sau ascunderea datelor schițate.

 2. Diagramă raportul Rezumat

  1. Selectați datele rezumative pentru care doriți să creați o diagramă.

   De exemplu, pentru a cartografia numai totalurile Buchanan și roman, dar nu și totalul general, selectați celulele a1 până la C19, așa cum se arată în exemplul de mai sus.

  2. Faceți clic pe Inserarediagrame > > diagrame recomandate, apoi faceți clic pe fila toate diagramele și alegeți tipul de diagramă.

   Caseta de dialog Inserare diagramă

   De exemplu, dacă ați ales opțiunea coloană grupată, diagrama va arăta astfel:

   Diagramă creată din datele de subtotal

   Dacă ascundeți sau afișați detaliile dintr-o listă schițată de date, diagrama se va actualiza pentru a le afișa sau a le ascunde.

Puteți să grupați sau să schițați rânduri și coloane în Excel pentru web.

Notă: Deși puteți adăuga rânduri sau coloane de rezumare la date (utilizând funcții precum SUM sau subtotal), nu puteți aplica stiluri sau seta o poziție pentru rândurile și coloanele rezumative în Excel pentru web.

Crearea unei schițe de rânduri sau coloane

Conturul rândurilor în Excel online

Conturul coloanelor în Excel online

Conturul rândurilor în Excel online

 1. Prima coloană conține etichete.

 2. Rândurile de detaliu și rândurile rezumative sunt grupate în schiță.

 3. Totalul general nu este grupat în schiță.

Conturul coloanelor în Excel online

 1. Primul rând conține etichete.

 2. Coloanele detaliu și coloanele rezumative sunt grupate în schiță.

 3. Totalul general nu este grupat în schiță.

 1. Asigurați-vă că fiecare coloană (sau rând) a datelor pe care doriți să le schițați are o etichetă în primul rând (sau coloană) conține fapte similare în fiecare coloană (sau rând) și că zona nu are rânduri sau coloane necompletate.

 2. Selectați datele (inclusiv toate rândurile sau coloanele rezumative).

 3. Pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe Grupare > rânduri grup sau coloane grup.

 4. Opțional, dacă doriți să schițați un grup interior, imbricat-selectați rândurile sau coloanele din intervalul de date schițate și repetați pasul 3.

 5. Continuați selectarea și gruparea rândurilor sau coloanelor interioare până când ați creat toate nivelurile dorite în schiță.

Anularea grupării rândurilor sau coloanelor

 • Pentru a anula gruparea, selectați rândurile sau coloanele, apoi, pe fila date , în grupul schiță , faceți clic pe anulare Grupare și selectați Anulare grupare rânduri sau Anulare grupare coloane.

Afișarea sau ascunderea datelor schițate

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele:

Afișați sau ascundeți datele de detalii pentru un grup    

 • Pentru a afișa datele de detalii dintr-un grup, faceți clic pe plus pentru grup sau apăsați Alt + Shift + =.

 • Pentru a ascunde datele de detalii pentru un grup, faceți clic pe minus pentru grup sau apăsați Alt + Shift +-.

Extinderea sau restrângerea schiței la un anumit nivel    

 • În unu doi trei simboluri de schiță, faceți clic pe numărul de nivel dorit. Datele de detalii de pe nivelurile inferioare se vor ascunde.

 • De exemplu, dacă o schiță are patru niveluri, aveți posibilitatea să ascundeți al patrulea nivel și să afișați în același timp celelalte niveluri dacă faceți clic pe trei .

Afișarea sau ascunderea tuturor datelor de detalii dintr-o schiță    

 • Pentru a afișa toate datele detaliate, faceți clic pe cel mai mic nivel din unu doi trei simbolurile de schiță. De exemplu, dacă există trei niveluri, faceți clic pe trei .

 • Pentru a scunde toate datele de detalii, faceți clic pe unu .

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Consultați și

Gruparea sau anularea grupării datelor dintr-un raport PivotTable

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×