Office
Conectare

Salvarea și reutilizarea elementelor de proiect din baza de date

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Access 2010 oferă o varietate de metode pentru a reutiliza proiectul bazei de date. Salvarea unui întreaga bază de date ca șablon, Salvați parte dintr-o bază de date ca o parte de aplicație sau salvarea unui câmp sau un set de câmpuri ca șablon de tip de date. În fiecare caz, Access creează un fișier care apoi puteți partaja cu alte persoane. De asemenea, puteți să utilizați aceste fișiere de la terți.

Acest articol descrie cum se salvează diverse obiecte din baza de date ca șabloane, în unele cazuri, inclusiv datele. De asemenea, prezintă diversele fișiere șablon și modul de partajare a acestora. Articolul furnizează unele detalii despre părțile de aplicație furnizate împreună cu Access.

Acest articol nu discuta proiectul bazei de date, nici diverse șabloanele de baze de date care sunt oferite cu acces sau care sunt disponibile la Office.com. Pentru o introducere de bază la principii de proiectare a bazei de date Access, consultați articolul de bază de proiectare baza de date. Pentru mai multe informații despre utilizarea șabloanelor de baze de date care sunt oferite cu Access 2010, consultați articolul Introducere în șabloane Access 2010.

În acest articol

Prezentare generală

Salvarea și partajarea pentru reutilizare a elementelor de proiect din baza de date

Salvarea unei baze de date ca șablon de bază de date sau ca parte de aplicație (*.accdt)

Salvarea unui câmp ca șablon de tip de date (*.accft)

Reutilizarea unui proiect de bază de date de la o terță parte

Prezentare generală

Uneori, nu trebuie să începeți din nou de la zero. Când petreceți mult timp pentru a obține proiectul dorit, doriți să beneficiați la maximum de aceasta, de exemplu, să îl reutilizați. Sau poate că doriți să utilizați un proiect realizat deja de alte persoane. Access furnizează trei modalități principale de a reutiliza proiectul bazei de date:

 • Șabloanele de baze de date    sunt fișiere (tip de fișier *.accdt) pe care aveți posibilitatea să le utilizați pentru a crea o bază de date nouă. De obicei, o bază de date creată dintr-un șablon este gata pentru a fi utilizată, însă poate fi particularizată în funcție de necesități specifice. De exemplu, șablonul de bază de date Web Active oferă capacități de bază de gestionare a activelor, însă acesta poate fi extins, prin adăugarea unor informații despre departament sau buget care aparțin organizației dvs. Access este livrat cu diverse șabloane de baze de date, pe care le vedeți în vizualizarea Backstage atunci când se deschide Access.

 • Părțile de aplicație sunt fișiere la fel ca șabloanele de bază de date, dar le utilizați pentru a adăuga elemente de proiectare la o bază de date existentă, acestea nu servesc drept bază pentru o bază de date nouă. De exemplu, partea de aplicație Comentarii furnizează un tabel configurat să conțină comentarii, inclusiv un câmp data/ora. Unele părți de aplicație pornesc un expert care vă ajută să creați o relație pentru a defini modul în care părțile de aplicație se încadrează în tabelele existente. Access este livrat împreună cu numeroase părți de aplicație, pe care le vedeți pe fila Creare.

 • Șabloanele de tip de date    sunt fișiere pe care aveți posibilitatea să le utilizați pentru a crea noi câmpuri și combinații de câmpuri. De exemplu, este posibil să utilizați șabloanele de tip de date Date de început și de sfârșit pentru a adăuga printr-un singur clic o pereche de câmpuri data/ora la un tabel. Șabloanele de tip de date utilizează alt tip de fișier (*.accft) decât șabloanele de bază de date și părțile de aplicație. Access este livrat cu diverse șabloane de tip de date, pe care aveți posibilitatea să le utilizați pe fila Câmpuri atunci când aveți deschis un tabel în Vizualizarea foaie de date.

Salvarea și partajarea pentru reutilizare a elementelor de proiect din baza de date

Pentru a crea o bază de date parte șablon sau a aplicației   , Salvați o bază de date ca fișier *.accdt, utilizând comenzile din fila fișier . (Pentru pașii, consultați secțiunea salvarea unei baze de date ca șablon de bază de date sau o parte de aplicație (*.accdt).) Puteți utiliza apoi șablonul pentru a crea o nouă bază de date sau, dacă este o parte de aplicație, adăugați caracteristicile sale la o bază de date.

Șabloanele de bază de date și părțile de aplicație pe care le creați sunt stocate în mod implicit în folderul de șabloane de date de aplicație de roaming (în Windows 7, C:\Users\<numeutilizator>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Aveți posibilitatea să amplasați fișiere șablon în acest folder pentru a le face disponibile ca șabloane de bază de date sau ca părți de aplicație. La fel, este posibil să copiați fișierele șablon din acest folder și să le oferiți altor persoane pentru a le utiliza.

Notă: Ca de fiecare dată, fiți precaut atunci când utilizați fișiere de la terți.

Pentru a crea un șablon de tip de date, Salvați o selecție de câmpuri tabel ca fișier *.accft utilizând o comandă de pe fila câmpuri . (Pentru pașii, consultați secțiunea salvarea unui câmp ca șablon de tip de date (*.accft).)

Șabloanele de tip de date pe care le creați sunt stocate în mod implicit în folderul de șabloane de date de aplicație de roaming (în Windows 7, C:\Users\<numeutilizator>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Aveți posibilitatea să amplasați fișiere șablon tip de date în acest folder pentru a le face disponibile ca tipuri de date pentru câmpuri noi. La fel, este posibil să copiați fișierele șablon din acest folder și să le oferiți altor persoane pentru a le utiliza.

Notă: Ca de fiecare dată, fiți precaut atunci când utilizați fișiere de la terți.

Începutul paginii

Salvarea unei baze de date ca șablon de bază de date sau ca parte de aplicație (*.accdt)

Aveți posibilitatea să salvați o bază de date ca șablon de bază de date sau ca parte de aplicație, utilizând comenzile de pe fila Salvare și publicare din vizualizarea Backstage.

 1. În fila Fișier, faceți clic pe Salvare și publicare.

 2. Sub Salvare bază de date ca, faceți clic pe Șablon.

 3. În caseta de dialog Creare șablon nou din această bază de date, specificați următoarele câmpuri:

  • Nume    Obligatoriu. Introduceți textul care va identifica șablonul sau partea de aplicație. Access afișează numele împreună cu șablonul sau cu partea de aplicație.

  • Descriere    Introduceți textul care descrie conținutul sau scopul șablonului sau al părții de aplicație. Acesta apare în sfatul ecran pentru șablon sau pentru partea de aplicație.

  • Categorie Selectați Șabloane de utilizator pentru a afișa partea de aplicație sub Șabloane de utilizator, în panglică (opțiunea implicită). De asemenea, este posibil să adăugați o categorie tastând-o, apoi să îi asociați această parte de aplicație și părți de aplicație ulterioare. Noua categorie se va afișa în panglică.

  • Pictogramă Specificați o pictogramă de afișat pentru șablon sau pentru partea de aplicație. Pentru părțile de aplicație, această pictogramă se va afișa în galeria de părți de aplicație din panglică.

  • Examinare Specificați o imagine mai mare de afișat pentru șablon în vizualizarea Backstage. Când răsfoiți după un șablon, această imagine este ceea ce veți vedea pentru acest șablon.

  • Tabel principal Specificați un tabel care va fi tabelul principal pentru partea de aplicație. Acest tabel va fi utilizat în mod implicit pentru a asocia partea de aplicație la alte tabele dintr-o bază de date la care este adăugată partea. Când cineva utilizează partea de aplicație, Access pornește un expert pentru a ajuta la crearea relației. Deși Tabelul principal este utilizat în mod implicit, este posibil să selectați un alt tabel atunci când rulează expertul.

  • Formular de instanțiere Specificați un formular care se va deschide în mod implicit atunci când sunt deschise pentru prima dată bazele de date create din acest șablon. În mod implicit, acest formular se deschide o singură dată. Formularul poate conține un cod care rulează atunci când se deschide, dar prezența codului va genera un avertisment de securitate.

  • Parte de aplicație Bifați această casetă de selectare pentru a salva baza de date ca parte de aplicație. Debifați această casetă de selectare pentru a salva baza de date ca șablon de bază de date.

   Notă:  Trebuie să bifați această casetă de selectare înainte de a specifica o valoare pentru Tabel principal.

  • Adăugare date la șablon Bifați această casetă de selectare pentru a salva datele din baza de date ca parte a șablonului. Când sunt create noi baze de date din șablon, acestea includ aceste date.

 4. Faceți clic pe OK pentru a salva șablonul. În mod implicit, Access salvează șablonul în C:\Users\<utilizator curent>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Salvarea unui câmp ca șablon de tip de date (*.accft)

Pentru a crea un șablon de tip de date, selectați un câmp sau o combinație de câmpuri, apoi utilizați o comandă din panglică pentru a le salva ca șablon. Asigurați-vă că acel câmp sau câmpuri sunt configurate așa cum doriți înainte de a începe; setați proprietățile pe care le doriți să le păstrați ca parte a șablonului tip de date. De exemplu, dacă doriți să creați un șablon tip de date „euro”, se recomandă să creați un câmp pentru valori monetare și să îi setați Formatul la Euro.

(1) deschideți tabelul care are câmpul sau câmpurile pe care doriți să o Salvați ca șablon.

(2) Selectați câmpul sau câmpurile pe care doriți să salvați pentru reutilizare.

3. pe fila câmpuri , în grupul Adăugare și Ștergere , faceți clic pe Mai multe câmpuriși apoi faceți clic pe Salvare selecție ca tip nou de date.

4. în caseta de dialog Creare nou tip de date din câmpurile , specificați următoarele:

 • Nume    Obligatoriu. Aceasta identifică șablonul de tip de date și este afișat în lista de câmpuri disponibile atunci când alegeți un câmp din lista Mai multe câmpuri.

 • Descriereintroduceți textul care descrie conținutul sau scopul șablonul de tip de date. Aceasta apare în sfatul ecran care se afișează atunci când treceți cu indicatorul peste șablonul de tip de date în lista de Mai multe câmpuri .

 • Categorie Selectați o categorie în care să listați șablonul de tip de date în lista Mai multe câmpuri. În mod implicit, categoria este Tipuri definite de utilizator.

 • Formular de instanțiere Dacă doriți, specificați un formular care se va deschide implicit prima dată când este utilizat șablonul de tip de date.

5. faceți clic pe OK pentru a salva șablonul de tip de date.

Începutul paginii

Reutilizarea unui proiect de bază de date de la o terță parte

Aveți posibilitatea să faceți disponibile în panglică un șablon de bază de date sau o parte de aplicație de la un terț, amplasând o copie a fișierului .accdt în folderul corespunzător de pe computer.

 1. Obțineți un fișier șablon (acesta ar trebui să aibă o extensie de fișier .accdt sau .accft).

 2. Amplasați o copie a fișierului în <Rădăcina sistemului>Users\<utilizator curent>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, în care:

  • <Rădăcina sistemului> este folderul rădăcină al instalării Windows (de obicei C:\) și

  • <utilizator curent> este numele de utilizator pe care l-ați utilizat pentru conectare la Windows.

   Notă:  Dacă folderul nu există, creați-l.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a utiliza un șablon de bază de date, pe fila Fișier, faceți clic pe Nou, faceți clic pe Șabloanele mele, faceți clic pe șablonul dorit, apoi faceți clic pe Creare.

  • Pentru a utiliza o parte de aplicație, deschideți baza de date în care doriți să adăugați partea, apoi, pe fila Creare, faceți clic pe Părți aplicație, apoi faceți clic pe partea dorită.

  • Pentru a utiliza un șablon de tip de date, deschideți tabelul în care doriți să creați un câmp, apoi, pe fila Câmpuri, în grupul Adăugare și ștergere, faceți clic pe Mai multe câmpuri, apoi faceți clic pe șablonul de tip de date dorit.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×