Referințe despre câmpurile disponibile

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Puteți adăuga câmpuri la vizualizare sau tabel pentru a particulariza tipurile de date de proiect care afișează Microsoft Project. Dacă sunteți un programator, puteți utiliza, de asemenea, câmpurile din vizualizări și funcții pentru a modifica Project pentru a corespunde necesităților organizației dvs.

Un câmp conține un tip de informații și face parte dintr-o tabel, o vizualizare formular sau zona cronologic dintr-o vizualizare de utilizare. Project 2013 are mai multe tipuri de câmpuri:

Dacă doriți să adăugați un câmp într-o vizualizare, faceți clic pe fila Format. În grupul Coloane, faceți clic pe Inserare coloană.

 • Câmpuri de activitate și organizate după activitate   

  Câmpurile de activitate afișează informații cu privire la activități și pot fi afișate în vizualizările de activități cum ar fi vizualizările Diagramă Gantt, Foaie activități și Diagramă rețea.

  Câmpurile organizate cronologic după activitate afișează informații pentru fiecare activitate ca distribuită pe durata acesteia. Aceste câmpuri pot fi afișate în porțiunea cronologică a vizualizării Utilizare activități.

 • Câmpuri de resurse și organizat cronologic după resursă   

  Câmpurile de resurse afișează informații pentru fiecare resursă, inclusiv informații în rezumat despre toate activitățile atribuite fiecărei resurse. Acestea pot fi afișate în vizualizări de resurse cum ar fi vizualizările Foaie de resurse și Utilizare resurse.

  Câmpurile organizate cronologic după resurse afișează informații pentru fiecare resursă, după cum sunt distribuite pe durata disponibilității resursei în proiect. Aceste câmpuri pot fi afișate în porțiunea cronologică a vizualizării Utilizare resurse.

 • Câmpuri de atribuire și organizate după atribuire   

  Câmpurile de atribuire afișează informații pentru fiecare atribuire. Acestea pot fi afișate în porțiunea de foaie a vizualizărilor Utilizare activitate și Utilizare resurse și în partea de jos a vizualizărilor Formular de activitate și Formular de resurse. Puteți modifica câmpul de atribuire care apare în partea de jos a vizualizărilor Formular de activitate sau Formular de resurse, făcând clic pe zonă, făcând clic pe fila Format, apoi făcând clic pe o comandă.

  Câmpurile de atribuire organizate cronologic afișează informații pentru fiecare atribuire, după cum este distribuită în durata sa. Aceste câmpuri pot fi afișate în porțiunea cronologică a vizualizărilor Utilizare resurse și Utilizare activitate.

Notă: Unele câmpuri sunt disponibile doar dacă utilizați Project Professional.

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2013.

Câmp

Descriere

Activ (câmp de activitate)

Cu câmpul Activ, puteți anula activarea activităților, pentru a le elimina din planul Project. Activitățile inactive rămân disponibile pentru utilizare într-o etapă ulterioară, un proiect ulterior sau pentru raportare sau în scop istoric sau de raportare. Activitățile inactive nu mai afectează alte activități sau programarea Project în general.

Cost real (câmp de activitate)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Durată reală (câmp de activitate)

Câmpul Durată reală afișează întinderea timpului de lucru real pentru o activitate până în momentul prezent, pe baza duratei programate și a lucrului curent rămas sau a procentului de finalizare.

Terminare efectivă (câmp de activitate)

Câmpul Dată de finalizare reală afișează data și ora la care o activitate sau o atribuire a fost finalizată.

Cost real ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Cost real ore suplimentare afișează costurile pentru orele suplimentare deja efectuate în activități, de către resursele atribuite.

Lucru real ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Dată de începere reală (câmp de activitate)

Câmpul Dată de începere reală afișează data și ora la care a început de fapt o activitate sau o atribuire, pe baza informațiilor de progres pe care le-ați introdus.

Lucru real (câmp de activitate)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp de activitate)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Întârziere de atribuire (câmp de activitate)

Câmpul Întârziere în atribuire afișează cât trebuie să aștepte o resursă înainte să înceapă lucrul într-o atribuire. Nu se afișează nicio informație în câmpurile Întârziere în atribuire; acestea doar pun la dispoziție informațiile corespondente din câmpul Întârziere în atribuire.

Unități de atribuire (câmpuri de activitate)

Câmpul Unități de atribuire afișează cât de mult sunt alocate unei activități resursele atribuite.

Cost bugetar de referință (câmp de activitate)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar de referință (câmp de activitate)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp de activitate)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Dată de finalizare produs final (câmp de activitate)

Câmpul dată de finalizare produs final conține data de finalizare planificate pentru produsul final, salvate cu referință de proiect.
Project Professional doar

Dată de începere produs final (câmp de activitate)

Câmpul începere produs final-nivel de referință conține data de începere produs final planificate inițial cu referință de proiect.
Project Professional doar

Durată de referință (câmp de activitate)

Câmpul Durată de referință afișează durata de timp originală planificată pentru a termina o activitate.

Finalizare de referință (câmp de activitate)

Câmpul Dată de finalizare de referință afișează data de finalizare planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Dată de începere (câmp de activitate)

Câmpul Dată de începere de referință afișează data de începere planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Lucru de referință (câmp de activitate)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Cost bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile bugetare planificate inițial pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nivel de referință1-10 de finalizare produs final (câmpuri de activitate)

Câmpurile Dată de finalizare produs final - Nivel de referință1-10 conțin datele de finalizare planificate pentru produsul final, salvate cu nivelurile de referință de proiect corespondente.

Nivel de referință1-10 de începere produs final (câmpuri de activitate)

Câmpurile Dată de începere produs final - Nivel de referință1-10 conțin datele de începere planificate ale produsului final, salvate cu nivelurile de referință de proiect corespondente.

Durată-nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Durată, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează durata de timp planificată pentru finalizarea unei activități.

Durată estimată nivel de referință0-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Durată estimată - Nivel de referință 0-10 afișează durata de timp aproximativă planificată pentru finalizarea unei activități. Când setați un nivel de referință, Microsoft Project copiază valorile Durată programată pentru activități și le stochează în câmpurile Durată estimată - Nivel de referință (Durată estimată - Nivel de referință, de la Durată estimată de referință - Nivel de referință1, până la Durată estimată la Nivel de referință10). Acest lucru este adevărat indiferent dacă activitățile sunt programate manual sau automat.

Nivel de referință0 finalizare estimată-10 (câmpuri de activitate)

Când setați un nivel de referință, Microsoft Project copiază Datele de finalizare planificate pentru o activitate sau o atribuire și le stochează în câmpurile Dată de finalizare estimată de referință (Dată de finalizare estimată de referință, de la Dată de finalizare estimată de referință - Nivel de referință1 până la Dată de finalizare estimată - Nivel de referință10). Acest lucru este adevărat indiferent dacă activitățile sunt programate manual sau automat.

Nivel de referință0 începere estimată-10 (câmpuri de activitate)

Când setați un nivel de referință, Microsoft Project copiază Datele de începere planificate pentru o activitate sau o atribuire și le stochează în câmpurile Dată de începere estimată - Nivel de referință (Dată de începere estimată - Nivel de referință, de la Dată de începere estimată - Nivel de referință1 până la Dată de începere estimată - Nivel de referință10). Acest lucru este adevărat indiferent dacă activitățile sunt programate manual sau automat.

Dată de finalizare nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Dată de finalizare, de la Nivelul de referință1 la Nivelul de referință10, stochează data de finalizare planificată pentru o atribuire de resursă sau de activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Dată de începere nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Dată de începere, de la Nivelul de referință1 la Nivelul de referință10, stochează data de începere planificată pentru o atribuire sau o activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp de activitate)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp de activitate)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Cost bugetar (câmp de activitate)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar (câmp de activitate)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Terminat până la (câmp de activitate)

Câmpul Terminat până la afișează progresul unei activități în vizualizarea Diagramă Gantt, indicând punctul până la care au fost raportate cifre reale pentru activitate.

Confirmat (câmp de activitate)

Câmpul Confirmat indică dacă resursele atribuite unei activități au acceptat sau au respins atribuirile de activitate.

Dată restricție (câmp de activitate)

Câmpul Dată de constrângere afișează data specifică asociată cu anumite tipuri de restricții, cum ar fi MSO (Must Start On - Începere obligatorie de la), MFO (Must Finish On - Terminare obligatorie la), SNET (Start No Earlier Than - Începere nu mai devreme de), SNLT (Start No Later Than - Începere nu mai târziu de), FNET (Finish No Earlier Than - Terminare nu mai devreme de) și FNLT (Finish No Later Than - Terminare fără a depăși data de).

Tip de restricție (câmp de activitate)

Câmpul Tip de restricție furnizează alegeri pentru tipul de restricție pe care îl puteți aplica pentru planificarea unei activități.

Persoană de contact (câmp de activitate)

Câmpul Persoană de contact conține numele unei persoane responsabile cu o activitate.

Cost (câmp de activitate)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

Tabel de tarife de cost (câmp de activitate)

Câmpul Tabel de tarife de cost furnizează opțiuni pentru tabelul de tarife de cost de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Variație cost (câmp de activitate)

Câmpul de atribuire Variație cost afișează diferența dintre costul de referință și costul total al unei activități, resurse sau atribuire.

Cost1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Cost1 la Cost10 pot stoca informații particularizate de cost despre activități, resurse sau atribuiri.

IPC (câmp de activitate)

Câmpul IPC (indicele de performanță de cost) afișează proporția costurilor bugetate (sau de referință) ale lucrului efectuat față de costurile reale ale lucrului efectuate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Creat (câmp de activitate)

Câmpul Creat conține data și ora la care o activitate a fost adăugată în proiect.

Critic (câmp de activitate)

Câmpul Critic indică dacă o activitate sau activitatea unei atribuiri are spațiu în programare să fie decalată sau dacă activitatea se află pe calea critică.

VC (câmp de activitate)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre costul proiectat și costul real necesar pentru a atinge nivelul curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

% VC (câmp de activitate)

Câmpul % VC (procentul de variație a costului) afișează proporția de variație de cost (VC) față de costul bugetat al lucrului efectuat (CBLE), exprimat sub formă de procentaj.

Dată 1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Dată1 la Dată10 stochează informații de dată despre activitate, resursă sau atribuire.

Termen limită (câmp de activitate)

Câmpul Termen limită afișează data pe care o introduceți ca termen limită pentru activitate. Un termen limită este o dată țintă care indică momentul când doriți să se termine o activitate.

De finalizare produs final (câmp de activitate)

Pentru fiecare activitate care are un produs final asociat cu ea, de finalizare produs final câmp afișează data de Terminare programată a produsului final care.
Project Professional doar

GUID produs final (câmp de activitate)

Pentru fiecare activitate care are un produs final asociat, câmpul IDUG produs final afișează Identificator unic global (GUID) pentru acel produs final.
Project Professional doar

Nume produs final (câmp de activitate)

Pentru fiecare activitate care are un produs final asociat, câmpul Nume produs final afișează numele sau titlul acel produs final.
Project Professional doar

Începere produs final (câmp de activitate)

Pentru fiecare activitate care are un produs final asociat, câmpul începere produs final afișează data de începere programată a acel produs final.
Project Professional doar

Tip produs final (câmp de activitate)

Câmpul Tip produs final indică dacă activitatea curentă are un asociate produsului final, și dacă acel produs final este produs de activitatea curentă sau produse de o separată proiect sau activitate pe care este dependentă activitatea curentă.
Project Professional doar

Durată (câmp de activitate)

Câmpul Durată afișează durata totală a timpului de lucru activ pentru o activitate.

Variație durată (câmp de activitate)

Câmpul Variație durată conține diferența dintre durata de referință a unei activități și durata totală (estimarea curentă) a activității.

Durată1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Durată1 la Durată10 stochează toate informațiile de durată cu privire la atribuire, resursă sau activitate.

ELF (câmp de activitate)

Câmpul ELF (estimare la finalizare) afișează costul total estimat al unei activități, pe baza performanței până la data de stare.

Dată de finalizare anticipată (câmp de activitate)

Câmpul Dată de finalizare anticipată conține cea mai apropiată dată la care se poate termina o activitate, pe baza datelor de finalizare anticipate ale activităților predecesoare și succesoare, altor restricții și a oricărei întârzieri prin redistribuire.

Dată de începere anticipată (câmp de activitate)

Câmpul Dată de începere anticipată conține cea mai apropiată dată la care poate începe o activitate, pe baza datelor de începere anticipate ale activităților predecesoare și succesoare, altor restricții și a oricărei întârzieri prin redistribuire.

Metoda valorii obținute (câmp de activitate)

Câmpul Metoda valorii obținute furnizează opțiuni pentru utilizarea câmpului Procent de finalizare sau a câmpului Procent de finalizare efectivă, pentru a calcula costul bugetat la lucrului efectuat (CBLE).

Determinat de efort (câmp de activitate)

Câmpul Bazat pe efort indică dacă planificarea activității este o planificare bazată pe efort.

Cost întreprindere1-10 (câmpuri de activitate)

Întreprindere la Cost1 la Enterprise Cost10 câmpuri pot stoca orice particularizate activitate, resursă sau atribuire informațiile de cost după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Dată de întreprindere1-30 (câmpuri de activitate)

Date1 Enterprise prin Enterprise Date30 câmpuri pot stoca orice informații particularizate de dată activitate, resursă sau o atribuire, definite de administratorul managementul de proiect sau altui utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Durată întreprindere1-10 (câmpuri de activitate)

Întreprindere la durată1 la durată10 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate de durată a activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Semnalizator întreprindere1-20 (câmpuri de activitate)

Întreprindere la semnalizator1 la semnalizator20 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate în semnalizare activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Număr întreprindere1-40 (câmpuri de activitate)

Enterprise Project număr1 prin câmpuri Number40 de proiect de întreprindere pot stoca orice informații proiect particularizat număr după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Activitate de întreprindere cod schiță1-30 (câmpuri de activitate)

Întreprindere activitate schiță1 până la câmpuri de activitate de întreprindere schiță Code30 conțin un cod alfanumeric care reprezintă o plat listă sau o structură ierarhică de activități (de exemplu, contabil codurile asociate cu activitățile de cost).
Project Professional doar

Text întreprindere1-40 (câmpuri de activitate)

Text1 Enterprise prin Enterprise Text40 câmpuri pot stochează toate informațiile de text particularizat pentru activități, resurse sau atribuiri după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau celălalt utilizator care are permisiuni administrative
Project Professionaldoar

Mesaj de eroare (câmp de activitate)

Mesaj de eroare câmp este utilizat de Import Wizard resursele și de Import Project Wizard pentru a afișa erori la importul informațiile despre resursă și activități respectiv în Project Server.
Project Professional doar

Estimat (câmp de activitate)

Câmpul Estimat indică dacă durata activității este semnalizată ca estimată.

Activitate externă (câmp de activitate)

Câmpul Activitate externă indică dacă activitatea este legată din alt proiect sau dacă are originea în proiectul curent.

Terminare (câmp de activitate)

Câmpul Dată de finalizare afișează data la care o activitate este programată să fie finalizată.

Interval de terminare (câmp de activitate)

Câmpul Interval de terminare conține durata dintre data de finalizare anticipată și data limită de finalizare.

Varianță terminare (câmp de activitate)

Câmpul Variație finalizare conține durata care reprezintă diferența dintre data de finalizare de referință a unei activități sau atribuiri și data sa curentă de finalizare.

Terminare1-10 (câmp de activitate)

Câmpurile de la Dată de finalizare1 până la Dată de finalizare10 pot stoca orice informații de dată cu privire la activități, resurse sau atribuiri.

Alocare costuri fixe (câmp de activitate)

Câmpul Alocare costuri fixe furnizează opțiuni pentru momentul în care și modul în care costurile fixe vor fi taxate sau alocate în costul unei activități.

Cost fix (câmpuri de activitate)

Câmpul Cost fix afișează toate cheltuielile de activitate independente de resurse.

Semnalizator1-20 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Semnalizator1 la Semnalizator20 indică dacă o activitate, o resursă sau o atribuire este marcată pentru acțiuni suplimentare sau identificare.

Marjă liberă (câmp de activitate)

Câmpul Interval liber conține durata cu care poate fi întârziată o activitate, fără să întârzie activitățile succesoare.

Grupare după rezumat (câmp de activitate)

Câmpul Grupare după rezumat indică dacă acest rând din foaia de resursă sau de activitate este rândul rezumat pentru activități sau resurse grupate după o anumită categorie.

Stare (câmp de activitate)

Câmpul stare conține starea curentă sau condiții, cum ar fi timpurie sau terminat, de activitatea curentă ca selectat în tabelul de căutare de sănătate, care este livrat cu Microsoft Project Server și poate fi modificată pentru a reflecta o organizație specifice starea măsuri .
Project Professional doar

Ascundere bară (câmp de activitate)

Câmpul Ascundere bară indică dacă barele Gantt și barele Calendar pentru o activitate sunt ascunse.

Hyperlink (câmp de activitate)

Câmpul Hyperlink afișează titlul sau textul explicativ pentru un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Adresă hyperlink (câmp de activitate)

Câmpul Adresă hyperlink conține adresa unui hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Href hyperlink (câmp de activitate)

Câmpul Href hyperlink conține combinarea sau concatenarea câmpurilor Adresă hyperlink și Subadresă hyperlink, asociate cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Subadresă hyperlink (câmp de activitate)

Câmpul Subadresă hyperlink conține locația specifică într-un document într-un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

ID (câmp de activitate)

Câmpul ID conține numărul identificator pe care Project îl atribuie automat fiecărei activități sau resurse, pe măsură ce le adăugați în proiect.

Ignorare Calendar de resurse (câmp de activitate)

Câmpul Ignorare calendar de resurse indică dacă planificarea activității ia în seamă calendarele resurselor atribuite activității.

Ignorare avertismente (câmp de activitate)

Când Microsoft Project detectează un conflict potențial de planificare cu o activitate programată manual, generează un avertisment, iar câmpul care conține datele problemă este subliniat cu roșu. Câmpul Ignorare avertismente indică dacă ați ales să ascundeți indicatorul de avertizare în legătură cu conflictul de programare.

Indicatori (câmp de activitate)

Câmpul Indicatori afișează indicatori care oferă diferite tipuri de informații despre o activitate sau o resursă.

Dată limită de finalizare (câmp de activitate)

Câmpul Dată limită de finalizare conține cea mai recentă dată la care se poate termina o activitate, fără să întârzie finalizarea proiectului.

Dată limită de începere (câmp de activitate)

Câmpul Dată limită de începere conține cea mai recentă dată la care poate începe o activitate, fără să întârzie finalizarea proiectului.

Redistribuiți atribuirile (câmp de activitate)

Câmpul Redistribuiți atribuirile indică dacă funcția de redistribuire poate întârzia și scinda atribuiri individuale (în loc de activitatea ca întreg), pentru a rezolva supraalocările.

Redistribuirea poate scinda (câmp de activitate)

Câmpul Redistribuirea poate scinda indică dacă funcția de redistribuire a resurselor poate provoca scindări în lucrul rămas în această activitate.

Întârziere de redistribuire (câmp de activitate)

Câmpul Întârziere de redistribuire conține ora la care o activitate sau o atribuire va fi decalată de la data sa de începere timpurie, din cauza egalizării resurselor.

Câmpuri legate (câmp de activitate)

Câmpul Câmpuri legate indică dacă există linkuri OLE către activitate, resursă sau atribuire, fie din altă parte din acest fișier de proiect, fie din alt fișier Microsoft Project, fie din alt program.

Marcat (câmp de activitate)

Câmpul Marcat indică dacă o activitate este marcată pentru acțiuni suplimentare sau identificare.

Jalon (câmp de activitate)

Câmpul Jalon indică dacă o activitate este sau nu jalon.

Nume (câmp de activitate)

Câmpul Nume conține numele unei activități sau a unei resurse.

Marjă negativă (câmp de activitate)

Câmpul Marjă negativă afișează marja negativă pentru o activitate în vizualizarea Diagramă Gantt, indicând durata care trebuie economisită astfel încât activitățile succesoare să nu fie întârziate.

Note (câmp de activitate)

Câmpul Note conține comentarii pe care le puteți introduce despre o activitate, o resursă sau o atribuire.

Număr1-20 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Număr1 până la Număr20 stochează toate informațiile numerice pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

Obiecte (câmp de activitate)

Câmpul Obiecte conține numărul de obiecte atașate la o activitate sau asociate cu o resursă.

Cod schiță1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Dată de finalizare1 până la Dată de finalizare10 conțin un cod alfanumeric pe care îl definiți să reprezinte o structură ierarhică de activități sau de resurse.

Nivel schiță (câmp de activitate)

Câmpul Nivel de schiță indică amplasarea unei activități sau a unei atribuiri în ierarhia schiță a unui proiect.

Număr de schiță (câmp de activitate)

Câmpul Număr de schiță conține numărul care reprezintă poziția unei activități în structura schiță ierarhică.

Supraalocat (câmp de activitate)

Câmpul Supraalocat indică dacă o resursă este atribuită unui volum mai mare de lucru într-o anumită activitate sau toate activitățile pot fi finalizate în cadrul capacității de lucru normale.

Cost ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Cost ore suplimentare afișează costul total al orelor suplimentare pentru o activitate, pentru o resursă în toate activitățile atribuite sau pentru o atribuire de resursă.

Lucru ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Vârf (câmp de activitate)

Câmpul Vârf indică procentul sau numărul maxim de unități pentru care o resursă lucrează în orice moment într-o atribuire.

Procent (%) Finalizarea (câmp de activitate)

Câmpul Procent de finalizare conține starea curentă a unei activități, exprimate ca procent finalizat din durata activității.

Procent (%) Lucru finalizat (câmp de activitate)

Câmpul Procent lucru efectuat conține starea curentă a unei activități, a unei resurse sau a unei atribuiri, exprimate ca procentaj din lucrul care a fost finalizat.

Procent (%) fizic Finalizarea (câmp de activitate)

Câmpul Procent de finalizare efectivă afișează o valoare procentuală de finalizare introdusă care poate fi utilizată ca alternativă pentru calculul costului bugetat al lucrului efectuat (CBLE).

Substituent (câmp de activitate)

Activitățile substituente sunt activități programate manual care nu au suficiente informații de programat. Când introduceți o activitate programată manual fără o dată de începere și o dată de finalizare valide și fără o durată validă, Microsoft Project desemnează activitatea ca având un mod de activitate Substituent.

Predecesori (câmp de activitate)

Câmpul Predecesori listează numerele ID de activitate pentru activitățile predecesoare de care depinde activitatea, înainte să poată fi începută sau finalizată.

Sfârșit Predistribuit (câmp de activitate)

Câmpul Sfârșit predistribuit conține data de finalizare a unei activități, așa cum era înainte să se producă redistribuirea resurselor.

Început predistribuit (câmp de activitate)

Câmpul Început predistribuit conține data de începere a unei activități, așa cum era înainte să se producă redistribuirea resurselor.

Prioritate (câmp de activitate)

Câmpul Prioritate indică nivelul de importanță oferit unei activități, care la rândul său indică cât de repede se poate întârzia sau scinda o activitate sau o atribuire, în timpul egalizării resurselor.

Proiect (câmp de activitate)

Câmpul Proiect afișează numele subproiectelor din care provin activitățile, resursele și atribuirile.

Publicare (câmp de activitate)

Câmpul publicare indică dacă activitatea curentă trebuie să fie publicată în Project Server cu restul proiectului. În mod implicit, acest câmp este setată la Da.
Project Professional doar

Recurent (câmp de activitate)

Câmpul Recurent indică dacă o activitate face parte dintr-o serie de activități recurente.

Lucru normal (câmp de activitate)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

Cost rămas (câmp de activitate)

Câmpul Cost rămas afișează cheltuielile planificare rămase care vor fi antrenate în finalizarea lucrului programat rămas.

Durată rămasă (câmp de activitate)

Câmpul Durată rămasă afișează timpul care este necesar pentru finalizarea părții nefinalizate a unei activități.

Cost rămas ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Cost rămas ore suplimentare afișează cheltuielile rămase cu orele suplimentare programate, pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru rămas ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Lucru rămas ore suplimentare afișează numărul de ore suplimentare de lucru rămase.

Lucru rămas (câmp de activitate)

Câmpul Lucru rămas afișează durata, cum ar fi orele de lucru de persoană sau zilele care mai sunt necesare pentru a termina o activitate sau un set de activități.

Grup de resurse (câmp de activitate)

Câmpul Grup de resurse conține grupurile de care aparțin resursele.

Inițiale resurse (câmp de activitate)

Câmpul Inițiale resurse afișează abrevierile pentru numele resurselor.

Nume de resursă (câmp de activitate)

Câmpul Nume de resurse listează numele tuturor resurselor atribuite unei activități.

Fonetică resurse (câmp de activitate)

Câmpul Fonetică resurse este utilizat numai în versiunea în limba japoneză a Project.

Tip de resursă (câmp de atribuire)

Câmpul Tip de resursă indică dacă resursele atribuite acestei activități sunt resurse de lucru sau resurse materiale.

Răspuns în așteptare (câmp de activitate)

Câmpul Răspuns în așteptare indică dacă a fost primită o confirmare de la membrii echipei atribuiți în activități.

Reluare (câmp de activitate)

Câmpul Reluare afișează data la care este programată să se reia partea rămasă dintr-o activitate, după ce introduceți progresul, de exemplu Procent de finalizare, Procent lucru efectuat, Lucru real, Durată reală sau Începere reală.

Cumul (câmp de activitate)

Pentru subactivități, câmpul Cumul indică dacă informațiile despre barele Gantt de subactivitate vor fi cumulate la bara de activitate de rezumat

Durată programată (câmp de activitate)

Câmpul Durată programată afișează timpul total de lucru activ pentru o activitate, așa cum este introdus sau calculat de Microsoft Project, pe baza datei de începere, datei de finalizare, calendarelor și altor factori de planificare.

Terminare programată (câmp de activitate)

Câmpul Dată de finalizare programată indică data când este programată finalizarea lucrului la activitate, așa cum a fost calculată de Microsoft Project pe baza datei de începere, duratei, dependențelor, calendarelor și altor factori de planificare.

Începere programată (câmp de activitate)

Câmpul Dată de începere programată indică data când este programată începerea lucrului la activitate, așa cum a fost calculată de Microsoft Project pe baza dependențelor, restricțiilor, calendarelor și altor factori de planificare.

IPP (câmp de activitate)

Câmpul IPP (indicele de performanță a programării) arată proporția costului bugetat al lucrului efectuat față de costul bugetat la lucrului planificat (CBLE/CBLP).

Începere (câmp de activitate)

Câmpul Începere afișează data la care o resursă atribuită este programată să înceapă lucrul la o activitate.

Interval de începere (câmp de activitate)

Câmpul Interval de începere conține durata dintre Data de începere anticipată și Data limită de începere.

Varianță pornire (câmp de activitate)

Câmpul Variație începere conține durata care reprezintă diferența dintre o dată de începere de referință a unei activități sau a unei atribuiri și data sa de începere programată în prezent.

Începere1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Începere1 la Începere10 afișează toate informațiile de dată cu privire la o activitate, o resursă sau o atribuire specifică, pe care doriți să le introduceți și să le stocați separat în proiect.

Stare (câmp de activitate)

Câmpul Stare indică starea curentă a activității: finalizată, în grafic, în întârziere sau viitoare.

Indicator de stare (câmp de activitate)

Câmpul Indicator de stare afișează o pictogramă care reprezintă starea curentă a activității.

Manager de stare (câmp de activitate)

Câmpul Manager de stare conține numele resursei de întreprindere care va primi actualizări de stare pentru activitatea curentă de la resurse care lucrează în Microsoft Project Web App.

Oprire (câmp de activitate)

Câmpul Oprire afișează data care reprezintă sfârșitul porțiunii efective a activității.

Fișier subproiect (câmp de activitate)

Câmpul Fișier subproiect conține numele unui proiect inserat în fișierul activ de proiect.

Subproiect doar în citire (câmp de activitate)

Câmpul Subproiect doar în citire indică dacă subproiectul acestei activități este un proiect doar în citire.

Succesori (câmp de activitate)

Câmpul Succesori listează numerele ID de activitate pentru activitățile succesoare unei activități.

Rezumat (câmp de activitate)

Câmpul Rezumat indică dacă o activitate este o activitate rezumat.

Progres rezumat (câmp de activitate)

Câmpul Progres rezumat afișează progresul unei activități rezumat, pe baza progresului subactivităților sale și unde au fost programate aceste subactivități.

VP (câmp de activitate)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

VP procent (%) (câmp de activitate)

Câmpul % VP (procentul de variație a programării) arată proporția de variație a programării (VP) față de costul bugetat al lucrului planificat (CBLP), exprimată ca procentaj.

Calendar de activități (câmp de activitate)

Câmpul Calendar de activități listează toate calendarele disponibile a fi aplicate într-o activitate.

IDUG Calendar de activitate (câmp de activitate)

Câmpul IDUG calendar de activități conține codurile unice de identificare generate pentru fiecare calendar de activități din proiect. Nu există două calendare de activitate cu același IDUG de calendar de activități.

IDUG de activitate (câmp de activitate)

Câmpul IDUG de activitate conține codurile unice de identificare generate pentru fiecare activitate din proiect.

Mod de activitate (câmp de activitate)

Câmpul Mod de activitate indică dacă o activitate este programată manual sau automat, ceea ce vă oferă opțiunea să decideți cât de mult control doriți asupra planificării activităților dintr-un proiect. Implicit, activitățile sunt setate manual, cu o dată de începere, o dată de finalizare și durata pe care le definiți.

Nume Rezumat activitate (câmp de activitate)

Câmpul nume Rezumat activitate conține numele activităților Rezumat asociate cu fiecare activitate. Disponibil doar pentru abonații Project Online.

IPR (câmp de activitate)

Câmpul IPR (indicele de performanță de realizat) afișează proporția de lucru rămas de realizat față de fondurile rămase de cheltuit de la data de stare.

StareEchipă în așteptare (câmp de activitate)

Câmpul StareEchipă În așteptare indică dacă ați primit un răspuns la o solicitare de progres despre activitățile atribuite, pe care ați trimis-o la o resursă.

Text deasupra (câmp de activitate)

Câmpul Text deasupra indică unde apare textul din barele Gantt de subactivitate, când vor fi cumulate la bara de activitate de rezumat.

Text1-30 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Text1 până la Text30 stochează toate informațiile text pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

Marjă totală (câmp de activitate)

Câmpul Marjă totală conține durata cu care poate fi întârziată data de finalizare a unei activități, fără să întârzie data de finalizare a proiectului.

Tip (câmp de activitate)

Câmpul Tip furnizează opțiuni care controlează efectul pe care îl au activitatea de editare, unitățile de atribuire sau durata, asupra calculului celorlalte două câmpuri.

ID unic (câmp de activitate)

Câmpul ID unic conține numărul pe care Project îl atribuie automat, ori de câte ori este creată o activitate nouă, o resursă nouă sau o atribuire nouă, în proiectul curent.

Predecesori ID unic (câmp de activitate)

Câmpul Predecesori ID unic listează numerele ID unice pentru activitățile predecesoare de care depinde o activitate, înainte să poată fi începută sau finalizată.

Succesori ID unic (câmp de activitate)

Câmpul Succesori ID unic listează numerele ID unice pentru activitățile succesoare unei activități.

Actualizare necesară (câmp de activitate)

Câmpul Actualizare necesară indică dacă o actualizare Project Server ar trebui trimisă la membrii echipei atribuite, din cauza modificărilor aduse datei de începere, datei de finalizare sau atribuirilor unei activități.

VLF (câmp de activitate)

Câmpul VLF afișează variația la finalizare (VLF), care este diferența dintre costul de referință sau costul bugetat la finalizare sau costul de referință (CRA) și costul estimat la finalizare (CEF) pentru o activitate, o resursă sau o atribuire dintr-o activitate.

Avertisment (câmp de activitate)

Câmpul Avertisment indică dacă Microsoft Project a identificat un conflict potențial de planificare cu o dată de începere, o dată de finalizare sau durată de activitate programate manual, de exemplu, o problemă cu un link de activitate sau o restricție de dată. Informațiile cu problema potențială sunt subliniate cu roșu. Apoi puteți să faceți clic cu butonul din dreapta pe câmp, pentru a citi avertismentul sau sugestia de îmbunătățire a proiectului.

WBS (câmp de activitate)

Câmpul WBS conține codurile de structură detaliată a lucrului (WBS).

Predecesori WBS (câmp de activitate)

Câmpul Predecesori WBS listează codurile de structură detaliată a lucrului asociate cu activitățile predecesoare de care depinde activitatea, înainte să înceapă sau să se termine.

Succesori WBS (câmp de activitate)

Câmpul Succesori WBS listează codurile de structură detaliată a lucrului (WBS) asociate cu activitățile succesoare.

Lucru (câmp de activitate)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Contur de lucru (câmp de activitate)

Câmpul Contur de lucru furnizează alegeri pentru forma de contur de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Fluctuație lucru (câmp de activitate)

Câmpul Variație lucru conține diferența dintre lucrul de referință pentru o activitate, o resursă sau o atribuire și lucrul programat curent.

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2013.

Câmp

Descriere

Cost real (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Cost fix real (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost fix real afișează cheltuielile reale de activitate non-resursă cronologice, taxate în timp în conformitate cu metoda de alocare de costuri pe care ați selectat-o.

Lucru real ore suplimentare (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Lucru real (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Cost bugetar de referință (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar de referință (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Lucru de referință (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nou
câmp lucru cumulat nivel de referință0-10 (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpurile Lucru cumulat, de la Nivel de referință0 până la Nivel de referință10, conțin perioada de timp programată pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp, după setarea nivelului de referință.

Nou
câmp lucru cumulat rămas nivel de referință0-10 (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpurile Lucru cumulat rămas, de la Nivel de referință0 până la Nivel de referință10, conțin perioada de timp programată rămasă pentru toate resursele atribuite activităților, după setarea nivelului de referință.

Nou
câmpul activități rămase-nivel de referință0-10 (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpurile Activități rămase, de la Nivel de referință0 până la Nivel de referință10, conțin numărul de subactivități programate care rămân de finalizat într-o anumită zi, pentru o activitate rezumat, după ce a fost setat nivelul de referință. De asemenea, conțin numărul de activități programate care rămân de finalizat într-o zi dată, pentru un subproiect, după ce a fost setat nivelul de referință.

Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după activitate)

Câmpurile Cost bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile bugetare planificate inițial pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după activitate)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după activitate)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după activitate)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Cost bugetar (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

IPC (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul IPC (indicele de performanță de cost) afișează proporția costurilor bugetate (sau de referință) ale lucrului efectuat față de costurile reale ale lucrului efectuate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Nou
câmpul lucru real cumulat (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru real cumulat conține lucrul real efectuat de toate resursele atribuite activităților, acumulat în timp.

Cost cumulat (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost cumulat afișează costul cronologic cumulat programat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, până în prezent.

Procent (%) Finalizarea (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Procent de finalizare cumulat afișează valorile de finalizare cumulate sub formă de procentaj, pentru o activitate, după cum sunt distribuite în timp.

Lucru cumulat (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru cumulat conține orele programate pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp.

VC (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre cât de mult ar trebui să coste și cât a costat de fapt atingerea nivelului curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

% VC (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul % VC (procentul de variație a costului) afișează proporția de variație de cost (VC) față de costul bugetat al lucrului efectuat (CBLE), exprimat sub formă de procentaj.

Cost fix (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost fix afișează toate cheltuielile de activitate independente de resurse.

Supraalocare (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Supraalocare indică dacă oricare dintre resursele atribuite într-o activitate este atribuită mai multor volume de lucru din activitate, sau dacă o resursă este atribuită să lucreze mai mult în toate activitățile atribuite, decât este posibil în capacitatea de lucru normală.

Lucru ore suplimentare (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Procent (%) Finalizarea (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Procent de finalizare conține starea curentă a unei activități, exprimate ca procent finalizat din durata activității.

Lucru normal (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

Nou
câmpul activități reale rămase (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Activități reale rămase afișează numărul total de subactivități reale care rămân de finalizat pentru o activitate rezumat, într-o zi anume. Acest câmp afișează, de asemenea, numărul total de activități reale care rămân de finalizat pentru un subproiect, într-o zi anume.

Nou
câmpul lucru real cumulat rămas (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru real cumulat rămas conține lucrul care trebuie finalizat într-o activitate sau de către o resursă atribuită unei activități.

Nou
câmp lucru cumulat rămas (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpurile Lucru cumulat rămas conține orele programate rămase pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp.

Nou
câmpul activități rămase (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Activități rămase afișează numărul total de subactivități programate care rămân de finalizat pentru o activitate rezumat, într-o zi anume. De asemenea, câmpul Activități rămase afișează numărul total de activități programate care rămân de finalizat pentru un subproiect, într-o zi anume.

IPP (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul IPP (indicele de performanță a programării) arată proporția costului bugetat al lucrului efectuat față de costul bugetat la lucrului planificat (CBLE/CBLP).

VP (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

VP procent (%) (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul % VP (procentul de variație a programării) arată proporția de variație a programării (VP) față de costul bugetat al lucrului planificat (CBLP), exprimată ca procentaj.

Lucru (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2013.

Câmp

Descriere

Cumulare la (câmp de resurse)

Câmpul Cumulare la asigură opțiuni pentru momentul în care și modul în care sunt taxate (sau cumulate) costurile de resurse standard și costurile orelor suplimentare, la costul unei activități.

Cost real (câmp de resurse)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Terminare efectivă (câmp de resurse)

Câmpul Dată de finalizare reală afișează data și ora la care o activitate sau o atribuire a fost finalizată.

Cost real ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Cost real ore suplimentare afișează costurile pentru orele suplimentare deja efectuate în activități, de către resursele atribuite.

Lucru real ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Dată de începere reală (câmp de resurse)

Câmpul Dată de începere reală afișează data și ora la care a început de fapt o activitate sau o atribuire, pe baza informațiilor de progres pe care le-ați introdus.

Lucru real (câmp de resurse)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp de resurse)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Atribuire (câmp de resurse)

Câmpul Atribuire indică dacă rândul este un rând de atribuire, iar nu un rând de activitate sau de resursă.

Întârziere de atribuire (câmp de resurse)

Câmpul Întârziere în atribuire afișează cât trebuie să aștepte o resursă înainte să înceapă lucrul într-o atribuire. Nu se afișează nicio informație în câmpurile Întârziere în atribuire; acestea doar pun la dispoziție informațiile corespondente din câmpul Întârziere în atribuire.

Unități de atribuire (câmp de resurse)

Câmpul Unități de atribuire afișează cât de mult sunt alocate unei activități resursele atribuite.

Disponibil de la (câmp de resurse)

Câmpul Disponibil de la afișează data de începere la care o resursă este disponibilă pentru lucru, la unitățile specificate, pentru perioada de timp curentă.

Disponibil până la (câmp de resurse)

Câmpul Disponibil până la afișează data de finalizare la care o resursă este disponibilă pentru lucru, la unitățile specificate, pentru perioada de timp curentă.

Calendar de bază (câmp de resurse)

Câmpul Calendar de bază arată ce calendar este calendarul de bază, pentru un calendar de resurse.

Cost bugetar de referință (câmp de resurse)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar de referință (câmp de resurse)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp de resurse)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Finalizare de referință (câmp de resurse)

Câmpul Dată de finalizare de referință afișează data de finalizare planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Dată de începere (câmp de resurse)

Câmpul Dată de începere de referință afișează data de începere planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Lucru de referință (câmp de resurse)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile Cost bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile bugetare planificate inițial pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Dată de finalizare nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile Dată de finalizare, de la Nivelul de referință1 la Nivelul de referință10, stochează data de finalizare planificată pentru o atribuire de resursă sau de activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Dată de începere nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile Dată de începere de referință (Dată de începere Nivel de referință1 până la Dată de începere Nivel de referință10) stochează data de începere planificată pentru o atribuire sau o activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Câmpuri lucru-nivel de referință1-10

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp de resurse)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp de resurse)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Buget (câmp de resurse)

Câmpul Buget este utilizat pentru vizualizarea sau transformarea unei resurse de cost, materiale sau de lucru într-o resursă bugetară, adică o resursă al cărui lucru, materiale sau costuri ar trebui urmărite în proiect.

Cost bugetar (câmp de resurse)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar (câmp de resurse)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Poate redistribui (câmp de resurse)

Câmpul Poate redistribui indică dacă se poate efectua redistribuirea resurselor într-o resursă.

Cod (câmp de resurse)

Câmpul Cod conține orice cod, abreviere sau număr pe care doriți să îl introduceți ca parte din informațiile despre resursă.

Confirmat (câmp de resurse)

Câmpul Confirmat indică dacă resursele atribuite unei activități au acceptat sau au respins atribuirile de activitate.

Cost (câmp de resurse)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

Cost Per utilizare (câmp de resurse)

Pentru o resursă de lucru (persoane și echipament), câmpul Cost per utilizare afișează costul care este alocat de fiecare dată când este utilizată o resursă. Este adăugat de fiecare dată când o unitate de resursă de lucru este atribuită unei activități.

Tabel de tarife de cost (câmp de resurse)

Câmpul Tabel de tarife de cost furnizează opțiuni pentru tabelul de tarife de cost de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Tip de cost (câmp de resurse)

Câmpul Cost tip afișează tipul de cost, ca selectat în tabelul de căutare tipuri costuri, care este livrat cu Microsoft Project Server și poate fi modificată pentru a reflecta tipuri de costuri specifice organizației.
Project Professional doar

Variație cost (câmp de resurse)

Câmpul Variație cost afișează diferența dintre costul de referință și costul total al unei activități, resurse sau atribuire.

Cost1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Cost1 la Cost10 pot stoca informații particularizate de cost despre activități, resurse sau atribuiri.

Creat (câmp de resurse)

Câmpul Creat conține data și ora la care o resursă a fost adăugată în proiect.

VC (câmp de resurse)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre cât de mult ar trebui să coste și cât a costat de fapt atingerea nivelului curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

Dată 1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Dată1 la Dată10 stochează informații de dată despre activitate, resursă sau atribuire.

Proprietar implicit atribuire (câmp de resurse)

Câmpul proprietar implicit atribuire conține numele utilizatorului întreprindere cine este responsabil cu introducerea stării într-o atribuire dată.
Project Professional doar

Durată1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Durată1 la Durată10 stochează toate informațiile de durată cu privire la atribuire, resursă sau activitate.

Adresă de e-mail (câmp de resurse)

Câmpul Adresă de e-mail conține adresa de e-mail a resursei.

Întreprindere (câmp de resurse)

Câmpul Întreprindere afișează dacă o resursă provine din rezervorul de resurse de întreprindere (Da) sau dintr-un rezervor de resurse local (Nu).

Calendar de bază de întreprindere (câmp de resurse)

Câmpul Calendar de bază de întreprindere indică dacă o resursă este atribuită unui calendar de bază dintr-un șablon global de întreprindere.

Cost întreprindere1-10 (câmpuri de resurse)

Întreprindere la Cost1 la Enterprise Cost10 câmpuri pot stoca orice particularizate activitate, resursă sau atribuire informațiile de cost după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Dată de întreprindere1-30 (câmpuri de resurse)

Date1 Enterprise prin Enterprise Date30 câmpuri pot stoca orice informații particularizate de dată activitate, resursă sau o atribuire, definite de administratorul managementul de proiect sau altui utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Durată întreprindere1-10 (câmpuri de resurse)

Întreprindere la durată1 la durată10 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate de durată a activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Semnalizator întreprindere1-20 (câmpuri de resurse)

Întreprindere la semnalizator1 la semnalizator20 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate în semnalizare activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Număr întreprindere1-40 (câmpuri de resurse)

Enterprise Project număr1 prin câmpuri Number40 de proiect de întreprindere pot stoca orice informații proiect particularizat număr după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Valori cerute de întreprindere (câmp de resurse)

Câmpul valori cerute de întreprindere indică dacă resursa are valorile necesare cerute pentru Project Server 2013.

Resursă de întreprindere cod schiță1-29 (câmpuri de resurse)

Enterprise Resource schiță1 până la Enterprise Resource schiță Code29 câmpuri conțin un cod alfanumeric care reprezintă o plat listă sau o structură ierarhică de resurse (de exemplu, de competență sau munca coduri).
Project Professional doar

Membru echipă de întreprindere (câmp de resurse)

Când sunt deschise mai multe proiecte, vizualizările de resurse afișează toate resursele din toate proiectele deschise cu aceeași versiune (de exemplu, toate versiunile publicate ale proiectelor deschise).

Text întreprindere1-40 (câmpuri de resurse)

Text1 Enterprise prin Enterprise Text40 câmpuri pot stochează toate informațiile de text particularizat pentru activități, resurse sau atribuiri după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau celălalt utilizator care are permisiuni administrative
Project Professionaldoar

ID unic de întreprindere (câmp de resurse)

Resursele de întreprindere sunt disponibile tuturor proiectelor, în Project Server.

Mesaj de eroare (câmp de resurse)

Câmpul de mesaj de eroare este utilizată de Import Wizard resurse și Import Project Wizard pentru a afișa erori la importul informațiile despre resursă și activități respectiv în Project Server.
Project Professional doar

Terminare1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Dată de finalizare1 până la Dată de finalizare10 pot stoca orice informații de dată cu privire la activități, resurse sau atribuiri.

Terminare (câmp de resurse)

Câmpul Dată de finalizare afișează data la care o resursă este programată să termine lucrul în toate activitățile atribuite.

Semnalizator1-20 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Semnalizator1 la Semnalizator20 indică dacă o activitate, o resursă sau o atribuire este marcată pentru acțiuni suplimentare sau identificare.

Generalități (câmp de resurse)

Câmpul Generic indică dacă o resursă este sau nu generică.

Grup (câmp de resurse)

Câmpul Grup conține numele grupului de care aparține o resursă.

Grupare după rezumat (câmp de resurse)

Câmpul Grupare după rezumat indică dacă acest rând din foaia de resursă sau de activitate este rândul rezumat pentru activități sau resurse grupate după o anumită categorie.

Hyperlink (câmp de resurse)

Câmpul Hyperlink afișează titlul sau textul explicativ pentru un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Adresă hyperlink (câmp de resurse)

Câmpul Adresă hyperlink conține adresa unui hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Href hyperlink (câmp de resurse)

Câmpul Href hyperlink conține combinarea sau concatenarea câmpurilor Adresă hyperlink și Subadresă hyperlink, asociate cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Subadresă hyperlink (câmp de resurse)

Câmpul Subadresă hyperlink conține locația specifică într-un document într-un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

ID (câmp de resurse)

Câmpul ID conține numărul identificator pe care Project îl atribuie automat fiecărei activități sau resurse, pe măsură ce le adăugați în proiect.

Import (câmp de resurse)

Câmpul Import specifică dacă o resursă ar trebui să fie importate în Project Server ca o resursă de întreprindere. Este parte din expert Import de resurse.
Project Professional doar

Inactiv (câmp de resurse)

Resursele de întreprindere nu sunt șterse. În schimb, sunt transformate în inactive de către un utilizator care are drepturi administrative.

Indicatori (câmp de resurse)

Câmpul Indicatori afișează indicatori care oferă diferite tipuri de informații despre o activitate sau o resursă.

Inițiale (câmp de resurse)

Câmpul Inițiale afișează abrevierea unui nume de resursă.

Întârziere de redistribuire (câmp de resurse)

Câmpul Întârziere de redistribuire conține ora la care o activitate sau o atribuire va fi decalată de la data sa de începere timpurie, din cauza egalizării resurselor.

Câmpuri legate (câmp de resurse)

Câmpul Câmpuri legate indică dacă există linkuri OLE către activitate, resursă sau atribuire, fie din altă parte din acest fișier de proiect, fie din alt fișier Microsoft Project, fie din alt program.

Etichetă de material (câmp de resurse)

Câmpul Etichetă de material conține unitatea de măsură pe care o introduceți pentru o resursă materială - de exemplu, tone, cutii sau metri cubi.

Unități maxime (câmp de resurse)

Câmpul Unități maxime conține procentajul maxim sau numărul de unități reprezentând capacitatea maximă pentru care este disponibilă o resursă pentru a realiza orice activități, în decursul perioadei curente de timp.

Nume (câmp de resurse)

Câmpul Nume conține numele unei activități sau a unei resurse.

Note (câmp de resurse)

Câmpul Note conține comentarii pe care le puteți introduce despre o activitate, o resursă sau o atribuire.

Număr1-20 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Număr1 până la Număr20 stochează toate informațiile numerice pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

Obiecte (câmp de resurse)

Câmpul Obiecte conține numărul de obiecte atașate la o activitate sau asociate cu o resursă.

Cod schiță1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Dată de finalizare1 până la Dată de finalizare10 conțin un cod alfanumeric pe care îl definiți să reprezinte o structură ierarhică de activități sau de resurse.

Supraalocat (câmp de resurse)

Câmpul Supraalocat indică dacă o resursă este atribuită unui volum mai mare de lucru într-o anumită activitate sau toate activitățile pot fi finalizate în cadrul capacității de lucru normale.

Cost ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Cost ore suplimentare afișează costul total al orelor suplimentare pentru o activitate, pentru o resursă în toate activitățile atribuite sau pentru o atribuire de resursă.

Tarif ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Tarif ore suplimentare afișează tariful de plată pentru orele suplimentare efectuate de o resursă.

Lucru ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Vârf (câmp de resurse)

Câmpul Vârf conține procentajul maxim sau numărul de unități pentru care o resursă este atribuită în orice moment, pentru activități.

Procent (%) Lucru finalizat (câmp de resurse)

Câmpul Procent lucru efectuat conține starea curentă a unei activități, a unei resurse sau a unei atribuiri, exprimate ca procentaj din lucrul care a fost finalizat.

Fonetică (câmp de resurse)

Câmpul Fonetică este utilizat numai în versiunea în limba japoneză a Project.

Proiect (câmp de resurse)

Câmpul Proiect afișează numele subproiectelor din care provin activitățile, resursele și atribuirile.

RBS (câmp de resurse)

Câmpul RBS conține structura detaliată a resurselor, numită și structură detaliată a utilizatorilor.

Lucru normal (câmp de resurse)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

Cost rămas (câmp de resurse)

Câmpul Cost rămas afișează cheltuielile planificare rămase care vor fi antrenate în finalizarea lucrului programat rămas.

Cost rămas ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Cost rămas ore suplimentare afișează cheltuielile rămase cu orele suplimentare programate, pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru rămas ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Lucru rămas ore suplimentare afișează numărul de ore suplimentare de lucru rămase.

Lucru rămas (câmp de resurse)

Câmpul Lucru rămas afișează durata, cum ar fi orele de lucru de persoană sau zilele care mai sunt necesare pentru a termina o activitate sau un set de activități.

IDUG Calendar de resurse (câmp de resurse)

Câmpul IDUG calendar de resurse conține codurile unice de identificare generate pentru fiecare calendar de resurse din proiect. Nu există două calendare de resurse cu același IDUG de calendar de resurse.

Departamente de resurse (câmp de resurse)

Câmpul departamente de resurse conține numele departamentului cu care este asociat, ca selectat în tabelul de căutare departament, care este livrat cu Microsoft Project Server și poate fi modificată pentru a reflecta organizației specifice resurse selectată nume de departament.
Project Professional doar

IDUG de resurse (câmp de resurse)

Câmpul IDUG de resurse conține codul unic de identificare generat pentru fiecare resursă din proiect. Nu există resurse cu același IDUG de resursă.

Răspuns în așteptare (câmp de resurse)

Câmpul Răspuns în așteptare indică dacă a fost primită o confirmare de la membrii echipei atribuiți în activități.

Tarif standard (câmp de resurse)

Câmpul Tarif standard afișează tariful de plată pentru lucrul obișnuit, în afara orelor suplimentare, furnizat de o resursă.

Începere (câmp de resurse)

Câmpul Începere afișează data la care o resursă atribuită este programată să înceapă lucrul la o activitate.

Începere1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Începere1 la Începere10 afișează toate informațiile de dată cu privire la o activitate, o resursă sau o atribuire specifică, pe care doriți să le introduceți și să le stocați separat în proiect.

Rezumat (câmp de resurse)

Câmpul Rezumat indică dacă informațiile de atribuire pentru resursele utilizate în proiectul curent provin din proiectul deschis momentan sau din alt proiect care utilizează aceleași resurse.

VP (câmp de resurse)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

Rezervor atribuiri de echipă (câmp de resurse)

Câmpul rezervor atribuiri de echipă afișează dacă resursa curent este o resursă de echipă.
Project Professional doar

Nume Rezumat activitate (câmp de resurse)

Câmpul Nume rezumat activitate conține numele activităților rezumat pentru activitatea asociată cu o atribuire de resursă.

StareEchipă în așteptare (câmp de resurse)

Câmpul StareEchipă În așteptare indică dacă ați primit un răspuns la o solicitare de progres despre activitățile atribuite, pe care ați trimis-o la o resursă.

Text1-30 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Text1 până la Text30 stochează toate informațiile text pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

Tip (câmp de resurse)

Câmpul Tip furnizează opțiuni care controlează efectul pe care îl au activitatea de editare, unitățile de atribuire sau durata, asupra calculului celorlalte două câmpuri.

ID unic (câmp de resurse)

Câmpul ID unic conține numărul pe care Project îl atribuie automat, ori de câte ori este creată o activitate nouă, o resursă nouă sau o atribuire nouă, în proiectul curent.

Actualizare necesară (câmp de resurse)

Câmpul Actualizare necesară indică dacă o actualizare Project Server ar trebui trimisă la membrii echipei atribuite, din cauza modificărilor aduse datei de începere, datei de finalizare sau atribuirilor unei activități.

VLF (câmp de resurse)

Câmpul VLF afișează variația la finalizare (VLF), care este diferența dintre costul de referință sau costul bugetat la finalizare sau costul de referință (CRA) și costul estimat la finalizare (CEF) pentru o activitate, o resursă sau o atribuire dintr-o activitate.

Cont de utilizator Windows (câmp de resurse)

Câmpul Cont utilizator Windows conține numele de utilizator Microsoft Windows pe care l-ați introdus pentru o resursă de lucru.

Lucru (câmp de resurse)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Contur de lucru (câmp de resurse)

Câmpul Contur de lucru furnizează alegeri pentru forma de contur de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Fluctuație lucru (câmp de resurse)

Câmpul Variație lucru conține diferența dintre lucrul de referință pentru o activitate, o resursă sau o atribuire și lucrul programat curent.

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2013.

Câmp

Descriere

Cost real (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Lucru real ore suplimentare (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Lucru real (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Cost bugetar de referință (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar de referință (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Lucru de referință (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nou
câmp lucru cumulat nivel de referință0-10 (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpurile Lucru cumulat, de la Nivel de referință0 până la Nivel de referință10, conțin perioada de timp programată pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp, după setarea nivelului de referință.

Nou
câmp lucru cumulat rămas nivel de referință0-10 (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpurile Lucru cumulat rămas, de la Nivel de referință0 până la Nivel de referință10, conțin perioada de timp programată rămasă pentru toate resursele atribuite activităților, după setarea nivelului de referință.

Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după resursă)

Câmpurile Cost bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile bugetare planificate inițial pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după resursă)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după resursă)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după resursă)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Cost bugetar (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale.

Cost (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

Nou
câmpul lucru real cumulat (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru real cumulat conține lucrul real efectuat de toate resursele atribuite activităților, acumulat în timp.

Cost cumulat (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost cumulat afișează costul cronologic cumulat programat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, până în prezent.

Lucru cumulat (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru cumulat conține orele programate pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp.

VC (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre cât de mult ar trebui să coste și cât a costat de fapt atingerea nivelului curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

Supraalocare (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Supraalocare indică dacă oricare dintre resursele atribuite într-o activitate este atribuită mai multor volume de lucru din activitate, sau dacă o resursă este atribuită să lucreze mai mult în toate activitățile atribuite, decât este posibil în capacitatea de lucru normală.

Lucru ore suplimentare (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Unități de vârf (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Unități de vârf conține procentul sau numărul de unități cărora le este atribuită o resursă în orice moment, pentru activități așa cum sunt distribuite în timp.

Procent (%) Alocare (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Procentaj de alocare conține procentul care reprezintă cantitatea totală din capacitatea unei resurse care este alocată în activități.

Lucru normal (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul lucru normal afișează cantitatea totală din nonscheduled pentru a fi efectuate de resurse.

Disponibilitate rămasă (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Disponibilitate rămasă conține durata rămasă pentru care o resursă va fi disponibilă pentru lucru.

Nou
câmpul lucru real cumulat rămas (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru real cumulat rămas conține lucrul care trebuie finalizat într-o activitate sau de către o resursă atribuită unei activități.

Nou
câmp lucru cumulat rămas (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpurile Lucru cumulat rămas conține orele programate rămase pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp.

VP (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

Disponibilitate unitate (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Disponibilitate unitate conține procentul sau numărul de unități maxime pentru care este disponibilă o resursă de lucru, pentru a efectua activități de-a lungul unei perioade de timp selectată, așa cum este distribuită în timp.

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Disponibilitate de lucru (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Disponibilitate de lucru conține durata maximă cât este disponibilă o resursă de lucru pentru a fi programată pentru lucru, pe durata unei perioade de timp selectate, așa cum este distribuită în timp.

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2013.

Câmp

Descriere

Cost real (câmp de atribuire)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Terminare efectivă (câmp de atribuire)

Câmpul Dată de finalizare reală afișează data și ora la care o activitate sau o atribuire a fost finalizată.

Cost real ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Cost real ore suplimentare afișează costurile pentru orele suplimentare deja efectuate în activități, de către resursele atribuite.

Lucru real ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Dată de începere reală (câmp de atribuire)

Câmpul Dată de începere reală afișează data și ora la care a început de fapt o activitate sau o atribuire, pe baza informațiilor de progres pe care le-ați introdus.

Lucru real (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp de atribuire)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Atribuire (câmp de atribuire)

Câmpul Atribuire indică dacă rândul este un rând de atribuire, iar nu un rând de activitate sau de resursă.

Întârziere de atribuire (câmp de atribuire)

Câmpul Întârziere în atribuire afișează cât trebuie să aștepte o resursă înainte să înceapă lucrul într-o atribuire. Nu se afișează nicio informație în câmpurile Întârziere în atribuire; acestea doar pun la dispoziție informațiile corespondente din câmpul Întârziere în atribuire.

Proprietar de atribuire (câmp de atribuire)

Câmpul proprietar de atribuire conține numele utilizatorului care este responsabil cu introducerea stării în Project Web App pentru atribuire curent.
Project Professional doar

Unități de atribuire (câmp de atribuire)

Câmpul Unități de atribuire afișează cât de mult sunt alocate unei activități resursele atribuite.

Cost bugetar de referință (câmp de atribuire)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar de referință (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp de atribuire)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Finalizare de referință (câmp de atribuire)

Câmpul Dată de finalizare de referință afișează data de finalizare planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Dată de începere (câmp de atribuire)

Câmpul Dată de începere de referință afișează data de începere planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Lucru de referință (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Cost bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile bugetare planificate inițial pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nivel de referință0 finalizare estimată-10 (câmpuri de atribuire)

Când setați un nivel de referință, Microsoft Project copiază Datele de finalizare planificate pentru o activitate sau o atribuire și le stochează în câmpurile Dată de finalizare estimată de referință (Dată de finalizare estimată de referință, de la Dată de finalizare estimată de referință - Nivel de referință1 până la Dată de finalizare estimată - Nivel de referință10). Acest lucru este adevărat indiferent dacă activitățile sunt programate manual sau automat.

Nivel de referință0 începere estimată-10 (câmpuri de atribuire)

Când setați un nivel de referință, Microsoft Project copiază Datele de începere planificate pentru o activitate sau o atribuire și le stochează în câmpurile Dată de începere estimată - Nivel de referință (Dată de începere estimată - Nivel de referință, de la Dată de începere estimată - Nivel de referință1 până la Dată de începere estimată - Nivel de referință10). Acest lucru este adevărat indiferent dacă activitățile sunt programate manual sau automat.

Dată de finalizare nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Dată de finalizare, de la Nivelul de referință1 la Nivelul de referință10, stochează data de finalizare planificată pentru o atribuire de resursă sau de activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Dată de începere nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Dată de începere de referință (Dată de începere Nivel de referință1 până la Dată de începere Nivel de referință10) stochează data de începere planificată pentru o atribuire sau o activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp de atribuire)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp de atribuire)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Cost bugetar (câmp de atribuire)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Confirmat (câmp de atribuire)

Câmpul Confirmat indică dacă resursele atribuite unei activități au acceptat sau au respins atribuirile de activitate.

Cost (câmp de atribuire)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

Tabel de tarife de cost (câmp de atribuire)

Câmpul Tabel de tarife de cost furnizează opțiuni pentru tabelul de tarife de cost de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Variație cost (câmp de atribuire)

Câmpul de atribuire Variație cost afișează diferența dintre costul de referință și costul total al unei activități, resurse sau atribuire.

Cost1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Cost1 la Cost10 pot stoca informații particularizate de cost despre activități, resurse sau atribuiri.

Critic (câmp de atribuire)

Câmpul Critic indică dacă o activitate sau activitatea unei atribuiri are spațiu în programare să fie decalată sau dacă activitatea se află pe calea critică.

VC (câmp de atribuire)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre cât de mult ar trebui să coste și cât a costat de fapt atingerea nivelului curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

Dată 1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Dată1 la Dată10 stochează informații de dată despre activitate, resursă sau atribuire.

Durată1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Durată1 la Durată10 stochează toate informațiile de durată cu privire la atribuire, resursă sau activitate.

Cost întreprindere1-10 (câmpuri de atribuire)

Întreprindere la Cost1 la Enterprise Cost10 câmpuri pot stoca orice particularizate activitate, resursă sau atribuire informațiile de cost după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Dată de întreprindere1-30 (câmpuri de atribuire)

Date1 Enterprise prin Enterprise Date30 câmpuri pot stoca orice informații particularizate de dată activitate, resursă sau o atribuire, definite de administratorul managementul de proiect sau altui utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Durată întreprindere1-10 (câmpuri de atribuire)

Întreprindere la durată1 la durată10 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate de durată a activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Semnalizator întreprindere1-20 (câmpuri de atribuire)

Întreprindere la semnalizator1 la semnalizator20 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate în semnalizare activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Număr întreprindere1-40 (câmpuri de atribuire)

Enterprise Project număr1 prin câmpuri Number40 de proiect de întreprindere pot stoca orice informații proiect particularizat număr după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Project Professional doar

Resursă de întreprindere cod schiță1-29 (câmpuri de atribuire)

Enterprise Resource schiță1 până la Enterprise Resource schiță Code29 câmpuri conțin un cod alfanumeric care reprezintă o plat listă sau o structură ierarhică de resurse (de exemplu, de competență sau munca coduri).
Project Professional doar

Text întreprindere1-40 (câmpuri de atribuire)

Text1 Enterprise prin Enterprise Text40 câmpuri pot stochează toate informațiile de text particularizat pentru activități, resurse sau atribuiri după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau celălalt utilizator care are permisiuni administrative
Project Professionaldoar

Terminare (câmp de atribuire)

Câmpul Dată de finalizare afișează data la care o resursă atribuită este programată să termine lucrul la o activitate.

Varianță terminare (câmp de atribuire)

Câmpul Variație finalizare conține durata care reprezintă diferența dintre data de finalizare de referință a unei activități sau atribuiri și data sa curentă de finalizare.

Terminare1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Dată de finalizare1 până la Dată de finalizare10 pot stoca orice informații de dată cu privire la activități, resurse sau atribuiri.

Semnalizator1-20 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Semnalizator1 la Semnalizator20 indică dacă o activitate, o resursă sau o atribuire este marcată pentru acțiuni suplimentare sau identificare.

Hyperlink (câmp de atribuire)

Câmpul Hyperlink afișează titlul sau textul explicativ pentru un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Adresă hyperlink (câmp de atribuire)

Câmpul Adresă hyperlink conține adresa unui hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Href hyperlink (câmp de atribuire)

Câmpul Href hyperlink conține combinarea sau concatenarea câmpurilor Adresă hyperlink și Subadresă hyperlink, asociate cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Subadresă hyperlink (câmp de atribuire)

Câmpul Subadresă hyperlink conține locația specifică într-un document într-un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Întârziere de redistribuire (câmp de atribuire)

Câmpul Întârziere de redistribuire conține ora la care o activitate sau o atribuire va fi decalată de la data sa de începere timpurie, din cauza egalizării resurselor.

Câmpuri legate (câmp de atribuire)

Câmpul Câmpuri legate indică dacă există linkuri OLE către activitate, resursă sau atribuire, fie din altă parte din acest fișier de proiect, fie din alt fișier Microsoft Project, fie din alt program.

Note (câmp de atribuire)

Câmpul Note conține comentarii pe care le puteți introduce despre o activitate, o resursă sau o atribuire.

Număr1-20 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Număr1 până la Număr20 stochează toate informațiile numerice pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

Nivel schiță (câmp de atribuire)

Câmpul Nivel de schiță indică poziția unei activități sau a unei atribuiri în ierarhia schiță a unui proiect.

Supraalocat (câmp de atribuire)

Câmpul Supraalocat indică dacă o resursă este atribuită unui volum mai mare de lucru într-o anumită activitate sau toate activitățile pot fi finalizate în cadrul capacității de lucru normale.

Cost ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Cost ore suplimentare afișează costul total al orelor suplimentare pentru o activitate, pentru o resursă în toate activitățile atribuite sau pentru o atribuire de resursă.

Lucru ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Vârf (câmp de atribuire)

Câmpul Vârf conține procentajul maxim sau numărul de unități pentru care o resursă este atribuită în orice moment, pentru activități.

Procent (%) Lucru finalizat (câmp de atribuire)

Câmpul Procent lucru efectuat conține starea curentă a unei activități, a unei resurse sau a unei atribuiri, exprimate ca procentaj din lucrul care a fost finalizat.

Prioritate (câmp de atribuire)

Câmpul Prioritate indică nivelul de importanță oferit unei activități, care la rândul său indică cât de repede se poate întârzia sau scinda o activitate sau o atribuire, în timpul egalizării resurselor.

Proiect (câmp de atribuire)

Câmpul Proiect afișează numele subproiectelor din care provin activitățile, resursele și atribuirile.

RBS (câmp de atribuire)

Câmpul RBS conține structura detaliată a resurselor, numită și structură detaliată a utilizatorilor.

Lucru normal (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

Cost rămas (câmp de atribuire)

Câmpul Cost rămas afișează cheltuielile planificare rămase care vor fi antrenate în finalizarea lucrului programat rămas.

Cost rămas ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Cost rămas ore suplimentare afișează cheltuielile rămase cu orele suplimentare programate, pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru rămas ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru rămas ore suplimentare afișează numărul de ore suplimentare de lucru rămase.

Lucru rămas (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru rămas afișează durata, cum ar fi orele de lucru de persoană sau zilele care mai sunt necesare pentru a termina o activitate sau un set de activități.

Solicitare/cerere (câmp de atribuire)

Câmpul Solicitare/Cerere furnizează alegeri pentru modul în care resursele vor fi atribuite când utilizați Expert substituire resurse.

Grup de resurse (câmp de atribuire)

Câmpul Grup de resurse conține grupurile de care aparțin resursele.

ID resursă (câmp de atribuire)

Câmpul ID resursă conține numărul identificator pe care Project îl atribuie fiecărei resurse.

Inițiale resurse (câmp de atribuire)

Câmpul Inițiale resurse afișează abrevierile pentru numele resurselor.

Nume resursă (câmp de atribuire)

Câmpul Nume resursă conține numele resursei căreia îi aparține o atribuire.

Tip de resursă (câmp de atribuire)

Câmpul Tip de resursă indică dacă resursa pentru această atribuire este o resursă de lucru sau o resursă materială.

Răspuns în așteptare (câmp de atribuire)

Câmpul Răspuns în așteptare indică dacă a fost primită o confirmare de la membrii echipei atribuiți în activități.

Începere (câmp de atribuire)

Câmpul Începere afișează data la care o resursă atribuită este programată să înceapă lucrul la o activitate.

Varianță pornire (câmp de atribuire)

Câmpul Variație începere conține durata care reprezintă diferența dintre o dată de începere de referință a unei activități sau a unei atribuiri și data sa de începere programată în prezent.

Începere1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Începere1 la Începere10 afișează toate informațiile de dată cu privire la o activitate, o resursă sau o atribuire specifică, pe care doriți să le introduceți și să le stocați separat în proiect.

VP (câmp de atribuire)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

ID activitate (câmp de atribuire)

Câmpul ID activitate conține numărul pe care Project îl atribuie fiecărei activități, pe măsură ce o adăugați în proiect.

Nume activitate (câmp de atribuire)

Câmpul Nume activitate conține numele activității căreia îi aparține o atribuire.

Număr de schiță de activitate (câmp de atribuire)

Câmpul Număr de schiță de activitate conține numărul care reprezintă poziția activității asociate în structura de schiță ierarhică.

Nume Rezumat activitate (câmp de atribuire)

Câmpul Nume rezumat activitate conține numele activităților rezumat pentru activitatea asociată cu o atribuire de resursă.

StareEchipă în așteptare (câmp de atribuire)

Câmpul StareEchipă În așteptare indică dacă ați primit un răspuns la o solicitare de progres despre activitățile atribuite, pe care ați trimis-o la o resursă.

Text1-30 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Text1 până la Text30 stochează toate informațiile text pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

ID unic (câmp de atribuire)

Câmpul ID unic conține numărul pe care Project îl atribuie automat, ori de câte ori este creată o activitate nouă, o resursă nouă sau o atribuire nouă, în proiectul curent.

Actualizare necesară (câmp de atribuire)

Câmpul Actualizare necesară indică dacă o actualizare Project Server ar trebui trimisă la membrii echipei atribuite, din cauza modificărilor aduse datei de începere, datei de finalizare sau atribuirilor unei activități.

VLF (câmp de atribuire)

Câmpul VLF afișează variația la finalizare (VLF), care este diferența dintre costul de referință sau costul bugetat la finalizare sau costul de referință (CRA) și costul estimat la finalizare (CEF) pentru o activitate, o resursă sau o atribuire dintr-o activitate.

WBS (câmp de atribuire)

Câmpul WBS conține codurile de structură detaliată a lucrului (WBS), care sunt coduri alfanumerice pe care le puteți utiliza pentru a reprezenta poziția activității asociate în structura ierarhică a proiectului.

Lucru (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Contur de lucru (câmp de atribuire)

Câmpul Contur de lucru furnizează alegeri pentru forma de contur de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Fluctuație lucru (câmp de atribuire)

Câmpul Variație lucru conține diferența dintre lucrul de referință pentru o activitate, o resursă sau o atribuire și lucrul programat curent.

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2013.

Câmp

Descriere

Cost real (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Lucru real ore suplimentare (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Lucru real (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Cost bugetar de referință (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar de referință (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Lucru de referință (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nou
câmp lucru cumulat nivel de referință0-10 (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpurile Lucru cumulat, de la Nivel de referință0 până la Nivel de referință10, conțin perioada de timp programată pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp, după setarea nivelului de referință.

Nou
câmp lucru cumulat rămas nivel de referință0-10 (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpurile Lucru cumulat rămas, de la Nivel de referință0 până la Nivel de referință10, conțin perioada de timp programată rămasă pentru toate resursele atribuite activităților, după setarea nivelului de referință.

Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după atribuire)

Câmpurile Cost bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile bugetare planificate inițial pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după atribuire)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după atribuire)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după atribuire)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Cost bugetar (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Lucru bugetar (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

Nou
câmpul lucru real cumulat (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru real cumulat conține lucrul real efectuat de toate resursele atribuite activităților, acumulat în timp.

Cost cumulat (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost cumulat afișează costul cronologic cumulat programat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, până în prezent.

Lucru cumulat (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru cumulat conține orele programate pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp.

VC (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre cât de mult ar trebui să coste și cât a costat de fapt atingerea nivelului curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

Supraalocare (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Supraalocare indică dacă oricare dintre resursele atribuite într-o activitate este atribuită mai multor volume de lucru din activitate, sau dacă o resursă este atribuită să lucreze mai mult în toate activitățile atribuite, decât este posibil în capacitatea de lucru normală.

Lucru ore suplimentare (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Unități de vârf (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Unități de vârf conține procentul sau numărul de unități cărora le este atribuită o resursă în orice moment, pentru activități așa cum sunt distribuite în timp.

Procent (%) Alocare (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Procentaj de alocare conține procentul care reprezintă cantitatea totală din capacitatea unei resurse care este alocată în activități.

Lucru normal (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

Disponibilitate rămasă (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Disponibilitate rămasă conține durata rămasă pentru care o resursă va fi disponibilă pentru lucru.

Nou
câmpul lucru real cumulat rămas (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru real cumulat rămas conține lucrul care trebuie finalizat într-o activitate sau de către o resursă atribuită unei activități.

Nou
câmp lucru cumulat rămas (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpurile Lucru cumulat rămas conține orele programate rămase pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp.

VP (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

Lucru (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2013.

Câmp

Descriere

Zone afectate (câmp de proiect)

Câmpul zone afectate conține exemple de zone în care ar putea fi afectate de o propunere, ca selectat în zone afectate tabel de căutare, care este livrat cu Microsoft Project Server și poate fi modificată pentru a reflecta organizației anumite zone. Acest câmp este controlată prin fluxul de lucru.
Project Professional doar

Ipoteze (câmp de proiect)

Câmpul ipoteze conține ipoteze cheie pentru propunere curent. Acest câmp este controlată prin fluxul de lucru.
Project Professional doar

Cerință de afaceri (proiect câmp)

Câmpul Business trebuie se utilizează pentru a specifica solicitării de afaceri pentru o propunere curent. Atunci când adăugați informații, nu uitați să fie cât mai specific. Acest câmp este controlată prin fluxul de lucru.
Project Professional doar

Validată dată de finalizare planificată (câmp de proiect)

Câmpul dată de finalizare planificată validată specifică data de terminare a proiectului așa cum a fost validată în scenariu de selecție de portofoliu în timpul analizei restricțiilor de resurse.
Project Professional doar

Validată dată de începere planificată (câmp de proiect)

Câmpul validată dată de începere planificată afișează data de începere a proiectului așa cum a fost validată în scenariu de selecție de portofoliu în timpul analizei restricțiilor de resurse.
Project Professional doar

Decizie selecție de portofoliu validat (Cost) (câmp de proiect)

Câmpul comise selecție portofoliu validat (Cost) afișează rezultatul analizei de restricții de cost într-un proiect. Puteți alege selectate, neselectată, forţat/Out, sau Forced-In/Out particularizată.
Project Professional doar

Decizie selecție portofoliu validat (programare) (câmp de proiect)

Câmpul comise selecție portofoliu validat (programare) afișează data angajării unui scenariu de selecție portofoliu, așa cum este determinată în timpul analizei de restricții de planificare.
Project Professional doar

Validată dată decizie selecție portofoliu (Cost) (câmp de proiect)

Câmpul comise dată decizie selecție portofoliu (Cost) afișează data angajării unui scenariu de selecție portofoliu, așa cum este determinată în timpul analizei de restricții de cost.
Project Professional doar

Validată dată decizie selecție portofoliu (programare) (câmp de proiect)

Câmpul comise dată decizie selecție portofoliu (programare) afișează rezultatul analizei de restricții de program într-un proiect. Puteți alege selectate, neselectată, forţat/Out, sau Forced-In/Out particularizată.
Project Professional doar

Propunere de conformitate (câmp de proiect)

Câmpul propunere de conformitate indică dacă o propunere curent este pentru un proiect care vă ajută să îndeplinesc un obiectiv de conformitate, adică, dacă proiectul este cerut de lege, sau alte cerințe.
Project Professional doar

Scopuri (câmp de proiect)

Câmpul obiective conține obiective măsurabile de la data curentă. Acest câmp este controlată prin fluxul de lucru.
Project Professional doar

Dată revizuire după implementare (câmp de proiect)

Câmpul dată de revizuire Post implementare indică atunci când întâlnirea Post implementare revizuire a fost sau va avea loc. Acest câmp este controlată prin fluxul de lucru.
Project Professional doar

Note revizuire după implementare (câmp de proiect)

Câmpul Post implementare examinați notele stochează revizuire note de întâlnire sau un link la o întâlnire de note publicație pentru revizuire după implementare. Acest câmp este controlată prin fluxul de lucru.
Project Professional doar

Obiective principale (câmp de proiect)

Câmpul obiective principale conține obiective principale pentru propunere curent, ca selectat în tabelul de căutare obiectivului principal, care este livrat cu Microsoft Project Server și poate fi modificată pentru a reflecta obiectivul specific Organizației extrase. Acest câmp este controlată prin fluxul de lucru.
Project Professional doar

Departamente proiect (câmp de proiect)

Câmpul departamente proiect conține numele departamentului cu care este asociat, ca selectat în tabelul de căutare departament, care este livrat cu Microsoft Project Server și poate fi modificată pentru a reflecta organizației specifice proiectul selectat nume de departament.
Project Professional doar

Cost propunere (câmp de proiect)

Câmpul Cost propunere stochează costul estimată pentru proiectul propus. Acest câmp este controlată prin fluxul de lucru.
Project Professional doar

Dată de finalizare propusă (câmp de proiect)

Câmpul dată de finalizare propusă conține data de sfârșit estimată pentru o propunere curent. Acest câmp este controlată prin fluxul de lucru.
Project Professional doar

Dată de începere propusă (câmp de proiect)

Câmpul dată de începere propusă conține data de începere estimată pentru o propunere curent. Acest câmp este controlată prin fluxul de lucru.
Project Professional doar

Nume etapă flux de lucru (câmp de proiect)

Câmpul nume etapă flux de lucru specifică în etapă flux de lucru curent pentru un proiect selectat. O etapă reprezintă o colecție de stadii grupate împreună pentru a identifica un set comun de activități în ciclul de viață de proiect. Flux de lucru tipice fazele sunt creați, selectați, planul și gestionare, deși aceste nume etapă poate fi particularizată. Acest câmp este o componentă a cadrului de flux de lucru Microsoft Project Server.
Project Professional doar

Informații etapă flux de lucru (câmp de proiect)

Câmpul informații etapă flux de lucru descrie etapei curente de flux de lucru pentru un proiect selectat. O etapă reprezintă un pas cu pas într-un ciclu de viață de proiect și una sau mai multe etape pot face-o etapă flux de lucru. Acest câmp este o componentă a cadrului de flux de lucru Microsoft Project Server.
Project Professional doar

Nume etapă flux de lucru (câmp de proiect)

Câmpul nume etapă flux de lucru specifică curent nume etapă flux de lucru pentru un proiect selectat. O etapă reprezintă un pas cu pas într-un ciclu de viață de proiect și una sau mai multe etape pot face-o etapă flux de lucru. Acest câmp este o componentă a cadrului de flux de lucru Microsoft Project Server.
Project Professional doar

Stare flux de lucru (câmp de proiect)

Câmpul stare flux de lucru indică o propunere selectat sau proiectului stare flux de lucru curent, de exemplu, se așteaptă pentru aprobare sau terminat. Acest câmp este o componentă a cadrului de flux de lucru Microsoft Project Server.
Project Professional doar

Un câmp conține un tip de informații și face parte dintr-o tabel, o vizualizare formular sau zona cronologic dintr-o vizualizare de utilizare. Project 2007 are mai multe tipuri de câmpuri:

 • Câmpuri de activitate și organizate după activitate

  Câmpurile de activitate afișează informații cu privire la activități și pot fi afișate în vizualizările de activități cum ar fi vizualizările Diagramă Gantt, Foaie activități și Diagramă rețea.

  Câmpurile organizate cronologic după activitate afișează informații pentru fiecare activitate ca distribuită pe durata acesteia. Aceste câmpuri pot fi afișate în porțiunea cronologică a vizualizării Utilizare activități.

 • Câmpuri de resurse și organizat cronologic după resursă

  Câmpurile de resurse afișează informații pentru fiecare resursă, inclusiv informații în rezumat despre toate activitățile atribuite fiecărei resurse. Acestea pot fi afișate în vizualizări de resurse cum ar fi vizualizările Foaie de resurse și Utilizare resurse.

  Câmpurile organizate cronologic după resurse afișează informații pentru fiecare resursă, după cum sunt distribuite pe durata disponibilității resursei în proiect. Aceste câmpuri pot fi afișate în porțiunea cronologică a vizualizării Utilizare resurse.

 • Câmpuri de atribuire și organizate după atribuire

  Câmpuri de atribuire afișează informații pentru fiecare atribuire. Acestea pot fi afișate în porțiunea de foaie de vizualizări de utilizare activitate și utilizare resurse și în partea de jos a vizualizărilor formularul de activități și resurse formular. Puteți să modificați câmp de atribuire care apare în partea de jos a vizualizării formularul de activități sau resurse formular, indicând spre Detalii din meniul Format , apoi făcând clic pe o comandă.

  Câmpurile de atribuire organizate cronologic afișează informații pentru fiecare atribuire, după cum este distribuită în durata sa. Aceste câmpuri pot fi afișate în porțiunea cronologică a vizualizărilor Utilizare resurse și Utilizare activitate.

Pentru a adăuga un câmp într-o vizualizare, faceți clic pe coloană din meniul Inserare .

Notă: Unele câmpuri sunt disponibile doar dacă utilizați Microsoft Office Project Professional 2007.

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2007.

Câmp

Descriere

Cost real (câmp de activitate)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Durată reală (câmp de activitate)

Câmpul Durată reală afișează întinderea timpului de lucru real pentru o activitate până în momentul prezent, pe baza duratei programate și a lucrului curent rămas sau a procentului de finalizare.

Terminare efectivă (câmp de activitate)

Câmpul Dată de finalizare reală afișează data și ora la care o activitate sau o atribuire a fost finalizată.

Cost real ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Cost real ore suplimentare afișează costurile pentru orele suplimentare deja efectuate în activități, de către resursele atribuite.

Lucru real ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Dată de începere reală (câmp de activitate)

Câmpul Dată de începere reală afișează data și ora la care a început de fapt o activitate sau o atribuire, pe baza informațiilor de progres pe care le-ați introdus.

Lucru real (câmp de activitate)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp de activitate)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Întârziere de atribuire (câmp de activitate)

Câmpul Întârziere în atribuire afișează cât trebuie să aștepte o resursă înainte să înceapă lucrul într-o atribuire. Nu se afișează nicio informație în câmpurile Întârziere în atribuire; acestea doar pun la dispoziție informațiile corespondente din câmpul Întârziere în atribuire.

Unități de atribuire (câmp de activitate)

Câmpul Unități de atribuire afișează cât de mult sunt alocate unei activități resursele atribuite.

Nou
Cost bugetar de referință (câmp de activitate)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar de referință (câmp de activitate)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp de activitate)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Nou
Dată de finalizare produs final (câmp de activitate)

Câmpul dată de finalizare produs final conține data de finalizare planificate pentru produsul final, salvate cu referință de proiect.
Office Project Professional 2007 doar

Nou
Dată de începere produs final (câmp de activitate)

Câmpul începere produs final-nivel de referință conține data de începere produs final planificate inițial cu referință de proiect.
Office Project Professional 2007 doar

Durată de referință (câmp de activitate)

Câmpul Durată de referință afișează durata de timp originală planificată pentru a termina o activitate.

Finalizare de referință (câmp de activitate)

Câmpul Dată de finalizare de referință afișează data de finalizare planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Dată de începere (câmp de activitate)

Câmpul Dată de începere de referință afișează data de începere planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Lucru de referință (câmp de activitate)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nou
Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Nivel de referință1 la câmpurile Cost bugetar de referință 10 stochează bugetare planificate inițial costurilor pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Nou
Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nou
Nivel de referință1-10 de finalizare produs final (câmpuri de activitate)

Câmpurile Dată de finalizare produs final - Nivel de referință1-10 conțin datele de finalizare planificate pentru produsul final, salvate cu nivelurile de referință de proiect corespondente.

Nou
Nivel de referință1-10 de începere produs final (câmpuri de activitate)

Câmpurile Dată de începere produs final - Nivel de referință1-10 conțin datele de începere planificate ale produsului final, salvate cu nivelurile de referință de proiect corespondente.

Durată-nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Durată, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează durata de timp planificată pentru finalizarea unei activități.

Dată de finalizare nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Dată de finalizare, de la Nivelul de referință1 la Nivelul de referință10, stochează data de finalizare planificată pentru o atribuire de resursă sau de activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Dată de începere nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Dată de începere, de la Nivelul de referință1 la Nivelul de referință10, stochează data de începere planificată pentru o atribuire sau o activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp de activitate)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp de activitate)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Nou
Cost bugetar (câmp de activitate)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar (câmp de activitate)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Terminat până la (câmp de activitate)

Câmpul Terminat până la afișează progresul unei activități în vizualizarea Diagramă Gantt, indicând punctul până la care au fost raportate cifre reale pentru activitate.

Confirmat (câmp de activitate)

Câmpul Confirmat indică dacă resursele atribuite unei activități au acceptat sau au respins atribuirile de activitate.

Dată restricție (câmp de activitate)

Câmpul Dată de constrângere afișează data specifică asociată cu anumite tipuri de restricții, cum ar fi MSO (Must Start On - Începere obligatorie de la), MFO (Must Finish On - Terminare obligatorie la), SNET (Start No Earlier Than - Începere nu mai devreme de), SNLT (Start No Later Than - Începere nu mai târziu de), FNET (Finish No Earlier Than - Terminare nu mai devreme de) și FNLT (Finish No Later Than - Terminare fără a depăși data de).

Tip de restricție (câmp de activitate)

Câmpul Tip de restricție furnizează alegeri pentru tipul de restricție pe care îl puteți aplica pentru planificarea unei activități.

Persoană de contact (câmp de activitate)

Câmpul Persoană de contact conține numele unei persoane responsabile cu o activitate.

Cost (câmp de activitate)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

Tabel de tarife de cost (câmp de activitate)

Câmpul Tabel de tarife de cost furnizează opțiuni pentru tabelul de tarife de cost de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Variație cost (câmp de activitate)

Câmpul de atribuire Variație cost afișează diferența dintre costul de referință și costul total al unei activități, resurse sau atribuire.

Cost1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Cost1 la Cost10 pot stoca informații particularizate de cost despre activități, resurse sau atribuiri.

IPC (câmp de activitate)

Câmpul IPC (indicele de performanță de cost) afișează proporția costurilor bugetate (sau de referință) ale lucrului efectuat față de costurile reale ale lucrului efectuate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Creat (câmp de activitate)

Câmpul Creat conține data și ora la care o activitate a fost adăugată în proiect.

Critic (câmp de activitate)

Câmpul Critic indică dacă o activitate sau activitatea unei atribuiri are spațiu în programare să fie decalată sau dacă activitatea se află pe calea critică.

VC (câmp de activitate)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre costul proiectat și costul real necesar pentru a atinge nivelul curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

% VC (câmp de activitate)

Câmpul % VC (procentul de variație a costului) afișează proporția de variație de cost (VC) față de costul bugetat al lucrului efectuat (CBLE), exprimat sub formă de procentaj.

Dată 1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Dată1 la Dată10 stochează informații de dată despre activitate, resursă sau atribuire.

Termen limită (câmp de activitate)

Câmpul Termen limită afișează data pe care o introduceți ca termen limită pentru activitate. Un termen limită este o dată țintă care indică momentul când doriți să se termine o activitate.

Nou
De finalizare produs final (câmp de activitate)

Pentru fiecare activitate care are un produs final asociat cu ea, de finalizare produs final câmp afișează data de Terminare programată a produsului final care.
Office Project Professional 2007 doar

Nou
GUID produs final (câmp de activitate)

Pentru fiecare activitate care are un produs final asociat, câmpul IDUG produs final afișează Identificator unic global (GUID) pentru acel produs final.
Office Project Professional 2007 doar

Nou
Nume produs final (câmp de activitate)

Pentru fiecare activitate care are un produs final asociat, câmpul Nume produs final afișează numele sau titlul acel produs final.
Office Project Professional 2007 doar

Nou
De începere produs final (câmp de activitate)

Pentru fiecare activitate care are un produs final asociat, câmpul începere produs final afișează data de începere programată a acel produs final.
Office Project Professional 2007 doar

Nou
Tip produs final (câmp de activitate)

Câmpul Tip produs final indică dacă activitatea curentă are un asociate produsului final, și dacă acel produs final este produs de activitatea curentă sau produse de o separată proiect sau activitate pe care este dependentă activitatea curentă.
Office Project Professional 2007 doar

Durată (câmp de activitate)

Câmpul Durată afișează durata totală a timpului de lucru activ pentru o activitate.

Variație durată (câmp de activitate)

Câmpul Variație durată conține diferența dintre durata de referință a unei activități și durata totală (estimarea curentă) a activității.

Durată1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Durată1 la Durată10 stochează toate informațiile de durată cu privire la atribuire, resursă sau activitate.

ELF (câmp de activitate)

Câmpul ELF (estimare la finalizare) afișează costul total estimat al unei activități, pe baza performanței până la data de stare.

Dată de finalizare anticipată (câmp de activitate)

Câmpul Dată de finalizare anticipată conține cea mai apropiată dată la care se poate termina o activitate, pe baza datelor de finalizare anticipate ale activităților predecesoare și succesoare, altor restricții și a oricărei întârzieri prin redistribuire.

Dată de începere anticipată (câmp de activitate)

Câmpul Dată de începere anticipată conține cea mai apropiată dată la care poate începe o activitate, pe baza datelor de începere anticipate ale activităților predecesoare și succesoare, altor restricții și a oricărei întârzieri prin redistribuire.

Metoda valorii obținute (câmp de activitate)

Câmpul Metoda valorii obținute furnizează opțiuni pentru utilizarea câmpului Procent de finalizare sau a câmpului Procent de finalizare efectivă, pentru a calcula costul bugetat la lucrului efectuat (CBLE).

Determinat de efort (câmp de activitate)

Câmpul Bazat pe efort indică dacă planificarea activității este o planificare bazată pe efort.

Cost întreprindere1-10 (câmpuri de activitate)

Întreprindere la Cost1 la Enterprise Cost10 câmpuri pot stoca orice particularizate activitate, resursă sau atribuire informațiile de cost după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Dată de întreprindere1-30 (câmpuri de activitate)

Date1 Enterprise prin Enterprise Date30 câmpuri pot stoca orice informații particularizate de dată activitate, resursă sau o atribuire, definite de administratorul managementul de proiect sau altui utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Durată întreprindere1-10 (câmpuri de activitate)

Întreprindere la durată1 la durată10 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate de durată a activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Semnalizator întreprindere1-20 (câmpuri de activitate)

Întreprindere la semnalizator1 la semnalizator20 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate în semnalizare activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Număr întreprindere1-40 (câmpuri de activitate)

Enterprise Project număr1 prin câmpuri Number40 de proiect de întreprindere pot stoca orice informații proiect particularizat număr după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Activitate de întreprindere cod schiță1-30 (câmpuri de activitate)

Întreprindere activitate schiță1 până la câmpuri de activitate de întreprindere schiță Code30 conțin un cod alfanumeric care reprezintă o plat listă sau o structură ierarhică de activități (de exemplu, contabil codurile asociate cu activitățile de cost).
Office Project Professional 2007 doar

Text întreprindere1-40 (câmpuri de activitate)

Text1 Enterprise prin Enterprise Text40 câmpuri pot stochează toate informațiile de text particularizat pentru activități, resurse sau atribuiri după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau celălalt utilizator care are permisiuni administrative
Office Project Professional 2007doar

Nou
Mesaj de eroare (câmp de activitate)

Mesaj de eroare câmp este utilizat de Import Wizard resursele și de Import Project Wizard pentru a afișa erori la importul informațiile despre resursă și activități respectiv în Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 doar

Estimat (câmp de activitate)

Câmpul Estimat indică dacă durata activității este semnalizată ca estimată.

Durată așteptată (câmp de activitate)

Câmpul durată cum vă așteptați conține durata totală a timpului de lucru activ cum vă așteptați pentru o activitate; care este, data de la început așteptat să vă așteptați dată de finalizare a unei activități.

Estimat finalizare (câmp de activitate)

Câmpul este așteptat de finalizare conține data la care activitatea se așteaptă să fie terminat.

Începere estimat (câmp de activitate)

Câmpul începeți să vă așteptați conține data la care se așteaptă activitate pentru a începe.

Activitate externă (câmp de activitate)

Câmpul Activitate externă indică dacă activitatea este legată din alt proiect sau dacă are originea în proiectul curent.

Terminare (câmp de activitate)

Câmpul Dată de finalizare afișează data la care o activitate este programată să fie finalizată.

Interval de terminare (câmp de activitate)

Câmpul Interval de terminare conține durata dintre data de finalizare anticipată și data limită de finalizare.

Varianță terminare (câmp de activitate)

Câmpul Variație finalizare conține durata care reprezintă diferența dintre data de finalizare de referință a unei activități sau atribuiri și data sa curentă de finalizare.

Terminare1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Dată de finalizare1 până la Dată de finalizare10 pot stoca orice informații de dată cu privire la activități, resurse sau atribuiri.

Alocare costuri fixe (câmp de activitate)

Câmpul Alocare costuri fixe furnizează opțiuni pentru momentul în care și modul în care costurile fixe vor fi taxate sau alocate în costul unei activități.

Cost fix (câmp de activitate)

Câmpul Cost fix afișează toate cheltuielile de activitate independente de resurse.

Semnalizator1-20 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Semnalizator1 la Semnalizator20 indică dacă o activitate, o resursă sau o atribuire este marcată pentru acțiuni suplimentare sau identificare.

Marjă liberă (câmp de activitate)

Câmpul Interval liber conține durata cu care poate fi întârziată o activitate, fără să întârzie activitățile succesoare.

Grupare după rezumat (câmp de activitate)

Câmpul Grupare după rezumat indică dacă acest rând din foaia de resursă sau de activitate este rândul rezumat pentru activități sau resurse grupate după o anumită categorie.

Ascundere bară (câmp de activitate)

Câmpul Ascundere bară indică dacă barele Gantt și barele Calendar pentru o activitate sunt ascunse.

Hyperlink (câmp de activitate)

Câmpul Hyperlink afișează titlul sau textul explicativ pentru un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Adresă hyperlink (câmp de activitate)

Câmpul Adresă hyperlink conține adresa unui hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Href hyperlink (câmp de activitate)

Câmpul Href hyperlink conține combinarea sau concatenarea câmpurilor Adresă hyperlink și Subadresă hyperlink, asociate cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Subadresă hyperlink (câmp de activitate)

Câmpul Subadresă hyperlink conține locația specifică într-un document într-un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

ID (câmp de activitate)

Câmpul ID conține numărul identificator pe acel Project 2007 atribuie automat fiecărei activități sau resurse în timp ce le adăugați la proiect.

Ignorare Calendar de resurse (câmp de activitate)

Câmpul Ignorare calendar de resurse indică dacă planificarea activității ia în seamă calendarele resurselor atribuite activității.

Indicatori (câmp de activitate)

Câmpul Indicatori afișează indicatori care oferă diferite tipuri de informații despre o activitate sau o resursă.

Dată limită de finalizare (câmp de activitate)

Câmpul Dată limită de finalizare conține cea mai recentă dată la care se poate termina o activitate, fără să întârzie finalizarea proiectului.

Dată limită de începere (câmp de activitate)

Câmpul Dată limită de începere conține cea mai recentă dată la care poate începe o activitate, fără să întârzie finalizarea proiectului.

Redistribuiți atribuirile (câmp de activitate)

Câmpul Redistribuiți atribuirile indică dacă funcția de redistribuire poate întârzia și scinda atribuiri individuale (în loc de activitatea ca întreg), pentru a rezolva supraalocările.

Redistribuirea poate scinda (câmp de activitate)

Câmpul Redistribuirea poate scinda indică dacă funcția de redistribuire a resurselor poate provoca scindări în lucrul rămas în această activitate.

Întârziere de redistribuire (câmp de activitate)

Câmpul Întârziere de redistribuire conține ora la care o activitate sau o atribuire va fi decalată de la data sa de începere timpurie, din cauza egalizării resurselor.

Câmpuri legate (câmp de activitate)

Câmpul câmpuri legate indică dacă există OLE linkuri la activitate, resursă sau atribuire, fie din în altă parte din acest fișier de proiect dintr-un alt fișier Project 2007 sau din alt program.

Marcat (câmp de activitate)

Câmpul Marcat indică dacă o activitate este marcată pentru acțiuni suplimentare sau identificare.

Jalon (câmp de activitate)

Câmpul Jalon indică dacă o activitate este sau nu jalon.

Nume (câmp de activitate)

Câmpul Nume conține numele unei activități sau a unei resurse.

Marjă negativă (câmp de activitate)

Câmpul Marjă negativă afișează marja negativă pentru o activitate în vizualizarea Diagramă Gantt, indicând durata care trebuie economisită astfel încât activitățile succesoare să nu fie întârziate.

Note (câmp de activitate)

Câmpul Note conține comentarii pe care le puteți introduce despre o activitate, o resursă sau o atribuire.

Număr1-20 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Număr1 până la Număr20 stochează toate informațiile numerice pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

Obiecte (câmp de activitate)

Câmpul Obiecte conține numărul de obiecte atașate la o activitate sau asociate cu o resursă.

Durată optimistă (câmp de activitate)

Câmpul durată optimistă conține cel mai favorabil caz posibilitatea pentru durata totală a timpului de lucru activ cum vă așteptați pentru o activitate, adică timpul de la început optimiste la optimiste de terminare a unei activități.

Optimiste terminare (câmp de activitate)

Câmpul dată de finalizare optimiste conține data care reprezintă cel mai favorabil caz posibilitatea pentru când poate termina o activitate.

Optimiste începere (câmp de activitate)

Câmpul începeți optimiste conține data care reprezintă cel mai favorabil caz posibilitatea pentru când poate începe o activitate.

Cod schiță1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Dată de finalizare1 până la Dată de finalizare10 conțin un cod alfanumeric pe care îl definiți să reprezinte o structură ierarhică de activități sau de resurse.

Nivel schiță (câmp de activitate)

Câmpul Nivel de schiță indică amplasarea unei activități sau a unei atribuiri în ierarhia schiță a unui proiect.

Număr de schiță (câmp de activitate)

Câmpul Număr de schiță conține numărul care reprezintă poziția unei activități în structura schiță ierarhică.

Supraalocat (câmp de activitate)

Câmpul Supraalocat indică dacă o resursă este atribuită unui volum mai mare de lucru într-o anumită activitate sau toate activitățile pot fi finalizate în cadrul capacității de lucru normale.

Cost ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Cost ore suplimentare afișează costul total al orelor suplimentare pentru o activitate, pentru o resursă în toate activitățile atribuite sau pentru o atribuire de resursă.

Lucru ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Procent (%) Finalizarea (câmp de activitate)

Câmpul Procent de finalizare conține starea curentă a unei activități, exprimate ca procent finalizat din durata activității.

Procent (%) Lucru finalizat (câmp de activitate)

Câmpul Procent lucru efectuat conține starea curentă a unei activități, a unei resurse sau a unei atribuiri, exprimate ca procentaj din lucrul care a fost finalizat.

Durată pesimistă (câmp de activitate)

Câmpul durată pesimistă conține posibilitatea rău pentru durata totală a timpului de lucru activ cum vă așteptați pentru o activitate, adică timpul de la început pesimiste la pesimiste de terminare a unei activități. Puteți să introduceți această dată ca parte a unui calcul analiză PERT.

Pesimistă terminare (câmp de activitate)

Câmpul dată de finalizare pesimiste conține data care reprezintă cel mai rău caz posibilitatea pentru când poate termina o activitate. Puteți să introduceți această dată ca parte a unui calcul analiză PERT.

Pesimistă începere (câmp de activitate)

Câmpul începeți pesimiste conține data care reprezintă cel mai rău caz posibilitatea pentru când poate începe o activitate. Puteți să introduceți această dată ca parte a unui calcul analiză PERT.

Procent (%) fizic Finalizarea (câmp de activitate)

Câmpul Procent de finalizare efectivă afișează o valoare procentuală de finalizare introdusă care poate fi utilizată ca alternativă pentru calculul costului bugetat al lucrului efectuat (CBLE).

Predecesori (câmp de activitate)

Câmpul Predecesori listează numerele ID de activitate pentru activitățile predecesoare de care depinde activitatea, înainte să poată fi începută sau finalizată.

Sfârșit Predistribuit (câmp de activitate)

Câmpul Sfârșit predistribuit conține data de finalizare a unei activități, așa cum era înainte să se producă redistribuirea resurselor.

Început predistribuit (câmp de activitate)

Câmpul Început predistribuit conține data de începere a unei activități, așa cum era înainte să se producă redistribuirea resurselor.

Prioritate (câmp de activitate)

Câmpul Prioritate indică nivelul de importanță oferit unei activități, care la rândul său indică cât de repede se poate întârzia sau scinda o activitate sau o atribuire, în timpul egalizării resurselor.

Proiect (câmp de activitate)

Câmpul Proiect afișează numele subproiectelor din care provin activitățile, resursele și atribuirile.

Nou
Publicare (câmp de activitate)

Câmpul publicare indică dacă activitatea curentă trebuie să fie publicată la Project Server 2007 cu restul proiectului. În mod implicit, acest câmp este setată la Da.
Office Project Professional 2007 doar

Recurent (câmp de activitate)

Câmpul Recurent indică dacă o activitate face parte dintr-o serie de activități recurente.

Lucru normal (câmp de activitate)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

Cost rămas (câmp de activitate)

Câmpul Cost rămas afișează cheltuielile planificare rămase care vor fi antrenate în finalizarea lucrului programat rămas.

Durată rămasă (câmp de activitate)

Câmpul Durată rămasă afișează timpul care este necesar pentru finalizarea părții nefinalizate a unei activități.

Cost rămas ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Cost rămas ore suplimentare afișează cheltuielile rămase cu orele suplimentare programate, pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru rămas ore suplimentare (câmp de activitate)

Câmpul Lucru rămas ore suplimentare afișează numărul de ore suplimentare de lucru rămase.

Lucru rămas (câmp de activitate)

Câmpul Lucru rămas afișează durata, cum ar fi orele de lucru de persoană sau zilele care mai sunt necesare pentru a termina o activitate sau un set de activități.

Grup de resurse (câmp de activitate)

Câmpul Grup de resurse conține grupurile de care aparțin resursele.

Inițiale resurse (câmp de activitate)

Câmpul Inițiale resurse afișează abrevierile pentru numele resurselor.

Nume de resursă (câmp de activitate)

Câmpul Nume de resurse listează numele tuturor resurselor atribuite unei activități.

Fonetică resurse (câmp de activitate)

Câmpul fonetică resurse este utilizat numai în versiunea în limba japoneză a Project 2007.

Tip de resursă (câmp de activitate)

Câmpul Tip de resursă indică dacă resursele atribuite acestei activități sunt resurse de lucru sau resurse materiale.

Răspuns în așteptare (câmp de activitate)

Câmpul Răspuns în așteptare indică dacă a fost primită o confirmare de la membrii echipei atribuiți în activități.

Reluare (câmp de activitate)

Câmpul Reluare afișează data la care este programată să se reia partea rămasă dintr-o activitate, după ce introduceți progresul, de exemplu Procent de finalizare, Procent lucru efectuat, Lucru real, Durată reală sau Începere reală.

Cumul (câmp de activitate)

Pentru subactivități, câmpul Cumul indică dacă informațiile despre barele Gantt de subactivitate vor fi cumulate la bara de activitate de rezumat

IPP (câmp de activitate)

Câmpul IPP (indicele de performanță a programării) arată proporția costului bugetat al lucrului efectuat față de costul bugetat la lucrului planificat (CBLE/CBLP).

Începere (câmp de activitate)

Câmpul Începere afișează data la care o resursă atribuită este programată să înceapă lucrul la o activitate.

Interval de începere (câmp de activitate)

Câmpul Interval de începere conține durata dintre Data de începere anticipată și Data limită de începere.

Varianță pornire (câmp de activitate)

Câmpul Variație începere conține durata care reprezintă diferența dintre o dată de începere de referință a unei activități sau a unei atribuiri și data sa de începere programată în prezent.

Începere1-10 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Începere1 la Începere10 afișează toate informațiile de dată cu privire la o activitate, o resursă sau o atribuire specifică, pe care doriți să le introduceți și să le stocați separat în proiect.

Stare (câmp de activitate)

Câmpul Stare indică starea curentă a activității: finalizată, în grafic, în întârziere sau viitoare.

Indicator de stare (câmp de activitate)

Câmpul Indicator de stare afișează o pictogramă care reprezintă starea curentă a activității.

Nou
Manager de stare (câmp de activitate)

Câmpul Manager de stare conține numele resursei de întreprindere care va primi actualizări de stare pentru activitatea curentă de la resurse care lucrează în Microsoft Office Project Web Access.

Oprire (câmp de activitate)

Câmpul Oprire afișează data care reprezintă sfârșitul porțiunii efective a activității.

Fișier subproiect (câmp de activitate)

Câmpul Fișier subproiect conține numele unui proiect inserat în fișierul activ de proiect.

Subproiect doar în citire (câmp de activitate)

Câmpul Subproiect doar în citire indică dacă subproiectul acestei activități este un proiect doar în citire.

Succesori (câmp de activitate)

Câmpul Succesori listează numerele ID de activitate pentru activitățile succesoare unei activități.

Rezumat (câmp de activitate)

Câmpul Rezumat indică dacă o activitate este o activitate rezumat.

Progres rezumat (câmp de activitate)

Câmpul Progres rezumat afișează progresul unei activități rezumat, pe baza progresului subactivităților sale și unde au fost programate aceste subactivități.

VP (câmp de activitate)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

VP procent (%) (câmp de activitate)

Câmpul % VP (procentul de variație a programării) arată proporția de variație a programării (VP) față de costul bugetat al lucrului planificat (CBLP), exprimată ca procentaj.

Calendar de activități (câmp de activitate)

Câmpul Calendar de activități listează toate calendarele disponibile a fi aplicate într-o activitate.

Nou
IDUG Calendar de activitate (câmp de activitate)

Câmpul IDUG calendar de activități conține codurile unice de identificare generate pentru fiecare calendar de activități din proiect. Nu există două calendare de activitate cu același IDUG de calendar de activități.

Nou
IDUG de activitate (câmp de activitate)

Câmpul IDUG de activitate conține codurile unice de identificare generate pentru fiecare activitate din proiect.

IPR (câmp de activitate)

Câmpul IPR (indicele de performanță de realizat) afișează proporția de lucru rămas de realizat față de fondurile rămase de cheltuit de la data de stare.

StareEchipă în așteptare (câmp de activitate)

Câmpul StareEchipă În așteptare indică dacă ați primit un răspuns la o solicitare de progres despre activitățile atribuite, pe care ați trimis-o la o resursă.

Text deasupra (câmp de activitate)

Câmpul Text deasupra indică unde apare textul din barele Gantt de subactivitate, când vor fi cumulate la bara de activitate de rezumat.

Text1-30 (câmpuri de activitate)

Câmpurile de la Text1 până la Text30 stochează toate informațiile text pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

Marjă totală (câmp de activitate)

Câmpul Marjă totală conține durata cu care poate fi întârziată data de finalizare a unei activități, fără să întârzie data de finalizare a proiectului.

Tip (câmp de activitate)

Câmpul Tip furnizează opțiuni care controlează efectul pe care îl au activitatea de editare, unitățile de atribuire sau durata, asupra calculului celorlalte două câmpuri.

ID unic (câmp de activitate)

Câmpul ID unic conține numărul pe care Project 2007 îl atribuie automat, ori de câte ori o activitate nouă, resurse sau atribuire este creată în proiectul curent.

Predecesori ID unic (câmp de activitate)

Câmpul Predecesori ID unic listează numerele ID unice pentru activitățile predecesoare de care depinde o activitate, înainte să poată fi începută sau finalizată.

Succesori ID unic (câmp de activitate)

Câmpul Succesori ID unic listează numerele ID unice pentru activitățile succesoare unei activități.

Actualizare necesară (câmp de activitate)

Actualizare necesară indică dacă o actualizare Project Server 2007 ar trebui să fie trimisă la membrii echipei atribuite, din cauza modificărilor aduse datei de începere a unei activități, datei de finalizare sau atribuirilor.

VLF (câmp de activitate)

Câmpul VLF afișează variația la finalizare (VLF), care este diferența dintre costul de referință sau costul bugetat la finalizare sau costul de referință (CRA) și costul estimat la finalizare (CEF) pentru o activitate, o resursă sau o atribuire dintr-o activitate.

WBS (câmp de activitate)

Câmpul WBS conține codurile de structură detaliată a lucrului (WBS).

Predecesori WBS (câmp de activitate)

Câmpul Predecesori WBS listează codurile de structură detaliată a lucrului asociate cu activitățile predecesoare de care depinde activitatea, înainte să înceapă sau să se termine.

Succesori WBS (câmp de activitate)

Câmpul Succesori WBS listează codurile de structură detaliată a lucrului (WBS) asociate cu activitățile succesoare.

Lucru (câmp de activitate)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Contur de lucru (câmp de activitate)

Câmpul Contur de lucru furnizează alegeri pentru forma de contur de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Fluctuație lucru (câmp de activitate)

Câmpul Variație lucru conține diferența dintre lucrul de referință pentru o activitate, o resursă sau o atribuire și lucrul programat curent.

Începutul paginii

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2007.

Cost real (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Cost fix real (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost fix real afișează cheltuielile reale de activitate non-resursă cronologice, taxate în timp în conformitate cu metoda de alocare de costuri pe care ați selectat-o.

Lucru real ore suplimentare (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Lucru real (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Nou
Cost bugetar de referință (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar de referință (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Lucru de referință (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nou
Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după activitate)

Nivel de referință1 la câmpurile Cost bugetar de referință 10 stochează bugetare planificate inițial costurilor pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Nou
Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după activitate)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după activitate)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după activitate)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Nou
Cost bugetar (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

IPC (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul IPC (indicele de performanță de cost) afișează proporția costurilor bugetate (sau de referință) ale lucrului efectuat față de costurile reale ale lucrului efectuate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Cost cumulat (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost cumulat afișează costul cronologic cumulat programat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, până în prezent.

Procent (%) Finalizarea (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Procent de finalizare cumulat afișează valorile de finalizare cumulate sub formă de procentaj, pentru o activitate, după cum sunt distribuite în timp.

Lucru cumulat (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru cumulat conține orele programate pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp.

VC (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre cât de mult ar trebui să coste și cât a costat de fapt atingerea nivelului curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

% VC (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul % VC (procentul de variație a costului) afișează proporția de variație de cost (VC) față de costul bugetat al lucrului efectuat (CBLE), exprimat sub formă de procentaj.

Cost fix (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Cost fix afișează toate cheltuielile de activitate independente de resurse.

Supraalocare (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Supraalocare indică dacă oricare dintre resursele atribuite într-o activitate este atribuită mai multor volume de lucru din activitate, sau dacă o resursă este atribuită să lucreze mai mult în toate activitățile atribuite, decât este posibil în capacitatea de lucru normală.

Lucru ore suplimentare (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Procent (%) Finalizarea (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Procent de finalizare conține starea curentă a unei activități, exprimate ca procent finalizat din durata activității.

Lucru normal (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

IPP (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul IPP (indicele de performanță a programării) arată proporția costului bugetat al lucrului efectuat față de costul bugetat la lucrului planificat (CBLE/CBLP).

VP (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

VP procent (%) (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul % VP (procentul de variație a programării) arată proporția de variație a programării (VP) față de costul bugetat al lucrului planificat (CBLP), exprimată ca procentaj.

Lucru (câmp organizat cronologic după activitate)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Începutul paginii

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2007.

Câmp

Descriere

Cumulare la (câmp de resurse)

Câmpul Cumulare la asigură opțiuni pentru momentul în care și modul în care sunt taxate (sau cumulate) costurile de resurse standard și costurile orelor suplimentare, la costul unei activități.

Cost real (câmp de resurse)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Terminare efectivă (câmp de resurse)

Câmpul Dată de finalizare reală afișează data și ora la care o activitate sau o atribuire a fost finalizată.

Cost real ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Cost real ore suplimentare afișează costurile pentru orele suplimentare deja efectuate în activități, de către resursele atribuite.

Lucru real ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Dată de începere reală (câmp de resurse)

Câmpul Dată de începere reală afișează data și ora la care a început de fapt o activitate sau o atribuire, pe baza informațiilor de progres pe care le-ați introdus.

Lucru real (câmp de resurse)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp de resurse)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Atribuire (câmp de resurse)

Câmpul Atribuire indică dacă rândul este un rând de atribuire, iar nu un rând de activitate sau de resursă.

Întârziere de atribuire (câmp de resurse)

Câmpul Întârziere în atribuire afișează cât trebuie să aștepte o resursă înainte să înceapă lucrul într-o atribuire. Nu se afișează nicio informație în câmpurile Întârziere în atribuire; acestea doar pun la dispoziție informațiile corespondente din câmpul Întârziere în atribuire.

Unități de atribuire (câmp de resurse)

Câmpul Unități de atribuire afișează cât de mult sunt alocate unei activități resursele atribuite.

Disponibil de la (câmp de resurse)

Câmpul Disponibil de la afișează data de începere la care o resursă este disponibilă pentru lucru, la unitățile specificate, pentru perioada de timp curentă.

Disponibil până la (câmp de resurse)

Câmpul Disponibil până la afișează data de finalizare la care o resursă este disponibilă pentru lucru, la unitățile specificate, pentru perioada de timp curentă.

Calendar de bază (câmp de resurse)

Câmpul Calendar de bază arată ce calendar este calendarul de bază, pentru un calendar de resurse.

Nou
Cost bugetar de referință (câmp de resurse)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar de referință (câmp de resurse)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp de resurse)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Finalizare de referință (câmp de resurse)

Câmpul Dată de finalizare de referință afișează data de finalizare planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Dată de începere (câmp de resurse)

Câmpul Dată de începere de referință afișează data de începere planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Lucru de referință (câmp de resurse)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nou
Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Nivel de referință1 la câmpurile Cost bugetar de referință 10 stochează bugetare planificate inițial costurilor pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Nou
Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Dată de finalizare nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile Dată de finalizare, de la Nivelul de referință1 la Nivelul de referință10, stochează data de finalizare planificată pentru o atribuire de resursă sau de activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Dată de începere nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile Dată de începere de referință (Dată de începere Nivel de referință1 până la Dată de începere Nivel de referință10) stochează data de începere planificată pentru o atribuire sau o activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp de resurse)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp de resurse)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Nou
bugetar (câmp de resurse)

Câmpul Buget este utilizat pentru vizualizarea sau transformarea unei resurse de cost, materiale sau de lucru într-o resursă bugetară, adică o resursă al cărui lucru, materiale sau costuri ar trebui urmărite în proiect.

Nou
Cost bugetar (câmp de resurse)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar (câmp de resurse)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Poate redistribui (câmp de resurse)

Câmpul Poate redistribui indică dacă se poate efectua redistribuirea resurselor într-o resursă.

Cod (câmp de resurse)

Câmpul Cod conține orice cod, abreviere sau număr pe care doriți să îl introduceți ca parte din informațiile despre resursă.

Confirmat (câmp de resurse)

Câmpul Confirmat indică dacă resursele atribuite unei activități au acceptat sau au respins atribuirile de activitate.

Cost (câmp de resurse)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

Cost Per utilizare (câmp de resurse)

Pentru o resursă de lucru (persoane și echipament), câmpul Cost per utilizare afișează costul care este alocat de fiecare dată când este utilizată o resursă. Este adăugat de fiecare dată când o unitate de resursă de lucru este atribuită unei activități.

Tabel de tarife de cost (câmp de resurse)

Câmpul Tabel de tarife de cost furnizează opțiuni pentru tabelul de tarife de cost de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Variație cost (câmp de resurse)

Câmpul Variație cost afișează diferența dintre costul de referință și costul total al unei activități, resurse sau atribuire.

Cost1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Cost1 la Cost10 pot stoca informații particularizate de cost despre activități, resurse sau atribuiri.

Nou
creat (câmp de resurse)

Câmpul Creat conține data și ora la care o resursă a fost adăugată în proiect.

VC (câmp de resurse)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre cât de mult ar trebui să coste și cât a costat de fapt atingerea nivelului curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

Dată 1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Dată1 la Dată10 stochează informații de dată despre activitate, resursă sau atribuire.

Nou
Proprietar implicit atribuire (câmp de resurse)

Câmpul proprietar implicit atribuire conține numele utilizatorului întreprindere cine este responsabil cu introducerea stării într-o atribuire dată.
Office Project Professional 2007 doar

Durată1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Durată1 la Durată10 stochează toate informațiile de durată cu privire la atribuire, resursă sau activitate.

Adresă de e-mail (câmp de resurse)

Câmpul Adresă de e-mail conține adresa de e-mail a resursei.

Întreprindere (câmp de resurse)

Câmpul Întreprindere afișează dacă o resursă provine din rezervorul de resurse de întreprindere (Da) sau dintr-un rezervor de resurse local (Nu).

Calendar de bază de întreprindere (câmp de resurse)

Câmpul Calendar de bază de întreprindere indică dacă o resursă este atribuită unui calendar de bază dintr-un șablon global de întreprindere.

Cost întreprindere1-10 (câmpuri de resurse)

Întreprindere la Cost1 la Enterprise Cost10 câmpuri pot stoca orice particularizate activitate, resursă sau atribuire informațiile de cost după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Dată de întreprindere1-30 (câmpuri de resurse)

Date1 Enterprise prin Enterprise Date30 câmpuri pot stoca orice informații particularizate de dată activitate, resursă sau o atribuire, definite de administratorul managementul de proiect sau altui utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Durată întreprindere1-10 (câmpuri de resurse)

Întreprindere la durată1 la durată10 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate de durată a activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Semnalizator întreprindere1-20 (câmpuri de resurse)

Întreprindere la semnalizator1 la semnalizator20 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate în semnalizare activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Număr întreprindere1-40 (câmpuri de resurse)

Enterprise Project număr1 prin câmpuri Number40 de proiect de întreprindere pot stoca orice informații proiect particularizat număr după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Valori cerute de întreprindere (câmp de resurse)

Câmpul valori cerute de întreprindere indică dacă resursa are valorile necesare cerute pentru Project Server 2007.

Resursă de întreprindere cod schiță1-29 (câmpuri de resurse)

Enterprise Resource schiță1 până la Enterprise Resource schiță Code29 câmpuri conțin un cod alfanumeric care reprezintă o plat listă sau o structură ierarhică de resurse (de exemplu, de competență sau munca coduri).
Office Project Professional 2007 doar

Membru echipă de întreprindere (câmp de resurse)

Când sunt deschise mai multe proiecte, vizualizările de resurse afișează toate resursele din toate proiectele deschise cu aceeași versiune (de exemplu, toate versiunile publicate ale proiectelor deschise).

Text întreprindere1-40 (câmpuri de resurse)

Text1 Enterprise prin Enterprise Text40 câmpuri pot stochează toate informațiile de text particularizat pentru activități, resurse sau atribuiri după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau celălalt utilizator care are permisiuni administrative
Office Project Professional 2007doar

ID unic de întreprindere (câmp de resurse)

Resurse de întreprindere sunt disponibile tuturor proiectelor în Project Server 2007.

Nou
Mesaj de eroare (câmp de resurse)

Câmpul de mesaj de eroare este utilizată de Import Wizard resurse și Import Project Wizard pentru a afișa erori la importul informațiile despre resursă și activități respectiv în Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 doar

Terminare1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Dată de finalizare1 până la Dată de finalizare10 pot stoca orice informații de dată cu privire la activități, resurse sau atribuiri.

Terminare (câmp de resurse)

Câmpul Dată de finalizare afișează data la care o resursă este programată să termine lucrul în toate activitățile atribuite.

Semnalizator1-20 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Semnalizator1 la Semnalizator20 indică dacă o activitate, o resursă sau o atribuire este marcată pentru acțiuni suplimentare sau identificare.

Generalități (câmp de resurse)

Câmpul Generic indică dacă o resursă este sau nu generică.

Grup (câmp de resurse)

Câmpul Grup conține numele grupului de care aparține o resursă.

Grupare după rezumat (câmp de resurse)

Câmpul Grupare după rezumat indică dacă acest rând din foaia de resursă sau de activitate este rândul rezumat pentru activități sau resurse grupate după o anumită categorie.

Hyperlink (câmp de resurse)

Câmpul Hyperlink afișează titlul sau textul explicativ pentru un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Adresă hyperlink (câmp de resurse)

Câmpul Adresă hyperlink conține adresa unui hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Href hyperlink (câmp de resurse)

Câmpul Href hyperlink conține combinarea sau concatenarea câmpurilor Adresă hyperlink și Subadresă hyperlink, asociate cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Subadresă hyperlink (câmp de resurse)

Câmpul Subadresă hyperlink conține locația specifică într-un document într-un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

ID (câmp de resurse)

Câmpul ID conține numărul identificator pe acel Project 2007 atribuie automat fiecărei activități sau resurse în timp ce le adăugați la proiect.

Nou
import (câmp de resurse)

Câmpul Import specifică dacă o resursă ar trebui să fie importate în Project Server 2007 ca o resursă de întreprindere. Este parte din expert Import de resurse.
Office Project Professional 2007 doar

Inactiv (câmp de resurse)

Resursele de întreprindere nu sunt șterse. În schimb, sunt transformate în inactive de către un utilizator care are drepturi administrative.

Indicatori (câmp de resurse)

Câmpul Indicatori afișează indicatori care oferă diferite tipuri de informații despre o activitate sau o resursă.

Inițiale (câmp de resurse)

Câmpul Inițiale afișează abrevierea unui nume de resursă.

Întârziere de redistribuire (câmp de resurse)

Câmpul Întârziere de redistribuire conține ora la care o activitate sau o atribuire va fi decalată de la data sa de începere timpurie, din cauza egalizării resurselor.

Câmpuri legate (câmp de resurse)

Câmpul câmpuri legate indică dacă există OLE linkuri la activitate, resursă sau atribuire, fie din în altă parte din acest fișier de proiect dintr-un alt fișier Project 2007 sau din alt program.

Etichetă de material (câmp de resurse)

Câmpul Etichetă de material conține unitatea de măsură pe care o introduceți pentru o resursă materială - de exemplu, tone, cutii sau metri cubi.

Unități maxime (câmp de resurse)

Câmpul Unități maxime conține procentajul maxim sau numărul de unități reprezentând capacitatea maximă pentru care este disponibilă o resursă pentru a realiza orice activități, în decursul perioadei curente de timp.

Nume (câmp de resurse)

Câmpul Nume conține numele unei activități sau a unei resurse.

Note (câmp de resurse)

Câmpul Note conține comentarii pe care le puteți introduce despre o activitate, o resursă sau o atribuire.

Număr1-20 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Număr1 până la Număr20 stochează toate informațiile numerice pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

Obiecte (câmp de resurse)

Câmpul Obiecte conține numărul de obiecte atașate la o activitate sau asociate cu o resursă.

Cod schiță1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Dată de finalizare1 până la Dată de finalizare10 conțin un cod alfanumeric pe care îl definiți să reprezinte o structură ierarhică de activități sau de resurse.

Supraalocat (câmp de resurse)

Câmpul Supraalocat indică dacă o resursă este atribuită unui volum mai mare de lucru într-o anumită activitate sau toate activitățile pot fi finalizate în cadrul capacității de lucru normale.

Cost ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Cost ore suplimentare afișează costul total al orelor suplimentare pentru o activitate, pentru o resursă în toate activitățile atribuite sau pentru o atribuire de resursă.

Tarif ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Tarif ore suplimentare afișează tariful de plată pentru orele suplimentare efectuate de o resursă.

Lucru ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Vârf (câmp de resurse)

Câmpul Vârf conține procentajul maxim sau numărul de unități pentru care o resursă este atribuită în orice moment, pentru activități.

Procent (%) Lucru finalizat (câmp de resurse)

Câmpul Procent lucru efectuat conține starea curentă a unei activități, a unei resurse sau a unei atribuiri, exprimate ca procentaj din lucrul care a fost finalizat.

Fonetică (câmp de resurse)

Câmpul fonetică este utilizat numai în versiunea în limba japoneză a Project 2007.

Proiect (câmp de resurse)

Câmpul Proiect afișează numele subproiectelor din care provin activitățile, resursele și atribuirile.

RBS (câmp de resurse)

Câmpul RBS conține structura detaliată a resurselor, numită și structură detaliată a utilizatorilor.

Lucru normal (câmp de resurse)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

Cost rămas (câmp de resurse)

Câmpul Cost rămas afișează cheltuielile planificare rămase care vor fi antrenate în finalizarea lucrului programat rămas.

Cost rămas ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Cost rămas ore suplimentare afișează cheltuielile rămase cu orele suplimentare programate, pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru rămas ore suplimentare (câmp de resurse)

Câmpul Lucru rămas ore suplimentare afișează numărul de ore suplimentare de lucru rămase.

Lucru rămas (câmp de resurse)

Câmpul Lucru rămas afișează durata, cum ar fi orele de lucru de persoană sau zilele care mai sunt necesare pentru a termina o activitate sau un set de activități.

Nou
IDUG Calendar de resurse (câmp de resurse)

Câmpul IDUG calendar de resurse conține codurile unice de identificare generate pentru fiecare calendar de resurse din proiect. Nu există două calendare de resurse cu același IDUG de calendar de resurse.

Nou
IDUG de resurse (câmp de resurse)

Câmpul IDUG de resurse conține codul unic de identificare generat pentru fiecare resursă din proiect. Nu există resurse cu același IDUG de resursă.

Răspuns în așteptare (câmp de resurse)

Câmpul Răspuns în așteptare indică dacă a fost primită o confirmare de la membrii echipei atribuiți în activități.

Tarif standard (câmp de resurse)

Câmpul Tarif standard afișează tariful de plată pentru lucrul obișnuit, în afara orelor suplimentare, furnizat de o resursă.

Începere (câmp de resurse)

Câmpul Începere afișează data la care o resursă atribuită este programată să înceapă lucrul la o activitate.

Începere1-10 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Începere1 la Începere10 afișează toate informațiile de dată cu privire la o activitate, o resursă sau o atribuire specifică, pe care doriți să le introduceți și să le stocați separat în proiect.

Nou
Rezumat (câmp de resurse)

Câmpul Rezumat indică dacă informațiile de atribuire pentru resursele utilizate în proiectul curent provin din proiectul deschis momentan sau din alt proiect care utilizează aceleași resurse.

VP (câmp de resurse)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

Nou
Rezervor atribuiri de echipă (câmp de resurse)

Câmpul rezervor atribuiri de echipă afișează dacă resursa curent este o resursă de echipă.
Office Project Professional 2007 doar

Nume Rezumat activitate (câmp de resurse)

Câmpul Nume rezumat activitate conține numele activităților rezumat pentru activitatea asociată cu o atribuire de resursă.

StareEchipă în așteptare (câmp de resurse)

Câmpul StareEchipă În așteptare indică dacă ați primit un răspuns la o solicitare de progres despre activitățile atribuite, pe care ați trimis-o la o resursă.

Text1-30 (câmpuri de resurse)

Câmpurile de la Text1 până la Text30 stochează toate informațiile text pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

Tip (câmp de resurse)

Câmpul Tip furnizează opțiuni care controlează efectul pe care îl au activitatea de editare, unitățile de atribuire sau durata, asupra calculului celorlalte două câmpuri.

ID unic (câmp de resurse)

Câmpul ID unic conține numărul pe care Project 2007 îl atribuie automat, ori de câte ori o activitate nouă, resurse sau atribuire este creată în proiectul curent.

Actualizare necesară (câmp de resurse)

Actualizare necesară indică dacă o actualizare Project Server 2007 ar trebui să fie trimisă la membrii echipei atribuite, din cauza modificărilor aduse datei de începere a unei activități, datei de finalizare sau atribuirilor.

VLF (câmp de resurse)

Câmpul VLF afișează variația la finalizare (VLF), care este diferența dintre costul de referință sau costul bugetat la finalizare sau costul de referință (CRA) și costul estimat la finalizare (CEF) pentru o activitate, o resursă sau o atribuire dintr-o activitate.

Cont de utilizator Windows (câmp de resurse)

Câmpul Cont utilizator Windows conține numele de utilizator Microsoft Windows pe care l-ați introdus pentru o resursă de lucru.

Lucru (câmp de resurse)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Grup de lucru (câmp de resurse)

Câmpul grup de lucru furnizează alegeri pentru metoda actualizarea electronică pe care îl utilizați pentru a comunica și colaborarea cu fiecare resursă de lucru în echipa de proiect.

Contur de lucru (câmp de resurse)

Câmpul Contur de lucru furnizează alegeri pentru forma de contur de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Fluctuație lucru (câmp de resurse)

Câmpul Variație lucru conține diferența dintre lucrul de referință pentru o activitate, o resursă sau o atribuire și lucrul programat curent.

Începutul paginii

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2007.

Cost real (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Lucru real ore suplimentare (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Lucru real (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Nou
Cost bugetar de referință (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar de referință (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Lucru de referință (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nou
Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după resursă)

Nivel de referință1 la câmpurile Cost bugetar de referință 10 stochează bugetare planificate inițial costurilor pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Nou
Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după resursă)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după resursă)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după resursă)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Nou
Cost bugetar (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale.

Cost (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

Cost cumulat (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Cost cumulat afișează costul cronologic cumulat programat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, până în prezent.

Lucru cumulat (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru cumulat conține orele programate pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp.

VC (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre cât de mult ar trebui să coste și cât a costat de fapt atingerea nivelului curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

Supraalocare (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Supraalocare indică dacă oricare dintre resursele atribuite într-o activitate este atribuită mai multor volume de lucru din activitate, sau dacă o resursă este atribuită să lucreze mai mult în toate activitățile atribuite, decât este posibil în capacitatea de lucru normală.

Lucru ore suplimentare (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Unități de vârf (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Unități de vârf conține procentul sau numărul de unități cărora le este atribuită o resursă în orice moment, pentru activități așa cum sunt distribuite în timp.

Procent (%) Alocare (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Procentaj de alocare conține procentul care reprezintă cantitatea totală din capacitatea unei resurse care este alocată în activități.

Lucru normal (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

Disponibilitate rămasă (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Disponibilitate rămasă conține durata rămasă pentru care o resursă va fi disponibilă pentru lucru.

VP (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

Disponibilitate unitate (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Disponibilitate unitate conține procentul sau numărul de unități maxime pentru care este disponibilă o resursă de lucru, pentru a efectua activități de-a lungul unei perioade de timp selectată, așa cum este distribuită în timp.

Lucru (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Disponibilitate de lucru (câmp organizat cronologic după resursă)

Câmpul Disponibilitate de lucru conține durata maximă cât este disponibilă o resursă de lucru pentru a fi programată pentru lucru, pe durata unei perioade de timp selectate, așa cum este distribuită în timp.

Începutul paginii

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2007.

Câmp

Descriere

Cost real (câmp de atribuire)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Terminare efectivă (câmp de atribuire)

Câmpul Dată de finalizare reală afișează data și ora la care o activitate sau o atribuire a fost finalizată.

Cost real ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Cost real ore suplimentare afișează costurile pentru orele suplimentare deja efectuate în activități, de către resursele atribuite.

Lucru real ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Dată de începere reală (câmp de atribuire)

Câmpul Dată de începere reală afișează data și ora la care a început de fapt o activitate sau o atribuire, pe baza informațiilor de progres pe care le-ați introdus.

Lucru real (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp de atribuire)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Atribuire (câmp de atribuire)

Câmpul Atribuire indică dacă rândul este un rând de atribuire, iar nu un rând de activitate sau de resursă.

Întârziere de atribuire (câmp de atribuire)

Câmpul Întârziere în atribuire afișează cât trebuie să aștepte o resursă înainte să înceapă lucrul într-o atribuire. Nu se afișează nicio informație în câmpurile Întârziere în atribuire; acestea doar pun la dispoziție informațiile corespondente din câmpul Întârziere în atribuire.

Nou
Proprietar de atribuire (câmp de atribuire)

Câmpul proprietar de atribuire conține numele utilizatorului care este responsabil cu introducerea stării în Office Project Web Access pentru atribuire curent.
Office Project Professional 2007 doar

Unități de atribuire (câmp de atribuire)

Câmpul Unități de atribuire afișează cât de mult sunt alocate unei activități resursele atribuite.

Nou
Cost bugetar de referință (câmp de atribuire)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar de referință (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp de atribuire)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Finalizare de referință (câmp de atribuire)

Câmpul Dată de finalizare de referință afișează data de finalizare planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Dată de începere (câmp de atribuire)

Câmpul Dată de începere de referință afișează data de începere planificată pentru o activitate sau o atribuire, la momentul la care ați salvat un nivel de referință.

Lucru de referință (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nou
Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Nivel de referință1 la câmpurile Cost bugetar de referință 10 stochează bugetare planificate inițial costurilor pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Nou
Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Dată de finalizare nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Dată de finalizare, de la Nivelul de referință1 la Nivelul de referință10, stochează data de finalizare planificată pentru o atribuire de resursă sau de activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Dată de începere nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Dată de începere de referință (Dată de începere Nivel de referință1 până la Dată de începere Nivel de referință10) stochează data de începere planificată pentru o atribuire sau o activitate, la momentul la care salvați nivelul de referință corespondent.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp de atribuire)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp de atribuire)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Nou
Cost bugetar (câmp de atribuire)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Confirmat (câmp de atribuire)

Câmpul Confirmat indică dacă resursele atribuite unei activități au acceptat sau au respins atribuirile de activitate.

Cost (câmp de atribuire)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

Tabel de tarife de cost (câmp de atribuire)

Câmpul Tabel de tarife de cost furnizează opțiuni pentru tabelul de tarife de cost de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Variație cost (câmp de atribuire)

Câmpul de atribuire Variație cost afișează diferența dintre costul de referință și costul total al unei activități, resurse sau atribuire.

Cost1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Cost1 la Cost10 pot stoca informații particularizate de cost despre activități, resurse sau atribuiri.

Critic (câmp de atribuire)

Câmpul Critic indică dacă o activitate sau activitatea unei atribuiri are spațiu în programare să fie decalată sau dacă activitatea se află pe calea critică.

VC (câmp de atribuire)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre cât de mult ar trebui să coste și cât a costat de fapt atingerea nivelului curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

Dată 1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Dată1 la Dată10 stochează informații de dată despre activitate, resursă sau atribuire.

Durată1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Durată1 la Durată10 stochează toate informațiile de durată cu privire la atribuire, resursă sau activitate.

Cost întreprindere1-10 (câmpuri de atribuire)

Întreprindere la Cost1 la Enterprise Cost10 câmpuri pot stoca orice particularizate activitate, resursă sau atribuire informațiile de cost după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Dată de întreprindere1-30 (câmpuri de atribuire)

Date1 Enterprise prin Enterprise Date30 câmpuri pot stoca orice informații particularizate de dată activitate, resursă sau o atribuire, definite de administratorul managementul de proiect sau altui utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Durată întreprindere1-10 (câmpuri de atribuire)

Întreprindere la durată1 la durată10 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate de durată a activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Semnalizator întreprindere1-20 (câmpuri de atribuire)

Întreprindere la semnalizator1 la semnalizator20 Enterprise câmpuri pot stoca orice informații particularizate în semnalizare activitate, resursă sau atribuire, după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Număr întreprindere1-40 (câmpuri de atribuire)

Enterprise Project număr1 prin câmpuri Number40 de proiect de întreprindere pot stoca orice informații proiect particularizat număr după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau alt utilizator care are permisiuni de administrare.
Office Project Professional 2007 doar

Resursă de întreprindere cod schiță1-29 (câmpuri de atribuire)

Enterprise Resource schiță1 până la Enterprise Resource schiță Code29 câmpuri conțin un cod alfanumeric care reprezintă o plat listă sau o structură ierarhică de resurse (de exemplu, de competență sau munca coduri).
Office Project Professional 2007 doar

Text întreprindere1-40 (câmpuri de atribuire)

Text1 Enterprise prin Enterprise Text40 câmpuri pot stochează toate informațiile de text particularizat pentru activități, resurse sau atribuiri după cum este definit de către administratorul managementul de proiect sau celălalt utilizator care are permisiuni administrative
Office Project Professional 2007doar

Terminare (câmp de atribuire)

Câmpul Dată de finalizare afișează data la care o resursă atribuită este programată să termine lucrul la o activitate.

Varianță terminare (câmp de atribuire)

Câmpul Variație finalizare conține durata care reprezintă diferența dintre data de finalizare de referință a unei activități sau atribuiri și data sa curentă de finalizare.

Terminare1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Dată de finalizare1 până la Dată de finalizare10 pot stoca orice informații de dată cu privire la activități, resurse sau atribuiri.

Semnalizator1-20 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Semnalizator1 la Semnalizator20 indică dacă o activitate, o resursă sau o atribuire este marcată pentru acțiuni suplimentare sau identificare.

Hyperlink (câmp de atribuire)

Câmpul Hyperlink afișează titlul sau textul explicativ pentru un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Adresă hyperlink (câmp de atribuire)

Câmpul Adresă hyperlink conține adresa unui hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Href hyperlink (câmp de atribuire)

Câmpul Href hyperlink conține combinarea sau concatenarea câmpurilor Adresă hyperlink și Subadresă hyperlink, asociate cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Subadresă hyperlink (câmp de atribuire)

Câmpul Subadresă hyperlink conține locația specifică într-un document într-un hyperlink asociat cu o activitate, o resursă sau o atribuire.

Întârziere de redistribuire (câmp de atribuire)

Câmpul Întârziere de redistribuire conține ora la care o activitate sau o atribuire va fi decalată de la data sa de începere timpurie, din cauza egalizării resurselor.

Câmpuri legate (câmp de atribuire)

Câmpul câmpuri legate indică dacă există OLE linkuri la activitate, resursă sau atribuire, fie din în altă parte din acest fișier de proiect dintr-un alt fișier Project 2007 sau din alt program.

Note (câmp de atribuire)

Câmpul Note conține comentarii pe care le puteți introduce despre o activitate, o resursă sau o atribuire.

Număr1-20 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Număr1 până la Număr20 stochează toate informațiile numerice pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

Nivel schiță (câmp de atribuire)

Câmpul Nivel de schiță indică poziția unei activități sau a unei atribuiri în ierarhia schiță a unui proiect.

Supraalocat (câmp de atribuire)

Câmpul Supraalocat indică dacă o resursă este atribuită unui volum mai mare de lucru într-o anumită activitate sau toate activitățile pot fi finalizate în cadrul capacității de lucru normale.

Cost ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Cost ore suplimentare afișează costul total al orelor suplimentare pentru o activitate, pentru o resursă în toate activitățile atribuite sau pentru o atribuire de resursă.

Lucru ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Vârf (câmp de atribuire)

Câmpul Vârf conține procentajul maxim sau numărul de unități pentru care o resursă este atribuită în orice moment, pentru activități.

Procent (%) Lucru finalizat (câmp de atribuire)

Câmpul Procent lucru efectuat conține starea curentă a unei activități, a unei resurse sau a unei atribuiri, exprimate ca procentaj din lucrul care a fost finalizat.

Prioritate (câmp de atribuire)

Câmpul Prioritate indică nivelul de importanță oferit unei activități, care la rândul său indică cât de repede se poate întârzia sau scinda o activitate sau o atribuire, în timpul egalizării resurselor.

Proiect (câmp de atribuire)

Câmpul Proiect afișează numele subproiectelor din care provin activitățile, resursele și atribuirile.

RBS (câmp de atribuire)

Câmpul RBS conține structura detaliată a resurselor, numită și structură detaliată a utilizatorilor.

Lucru normal (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

Cost rămas (câmp de atribuire)

Câmpul Cost rămas afișează cheltuielile planificare rămase care vor fi antrenate în finalizarea lucrului programat rămas.

Cost rămas ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Cost rămas ore suplimentare afișează cheltuielile rămase cu orele suplimentare programate, pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru rămas ore suplimentare (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru rămas ore suplimentare afișează numărul de ore suplimentare de lucru rămase.

Lucru rămas (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru rămas afișează durata, cum ar fi orele de lucru de persoană sau zilele care mai sunt necesare pentru a termina o activitate sau un set de activități.

Solicitare/cerere (câmp de atribuire)

Câmpul Solicitare/Cerere furnizează alegeri pentru modul în care resursele vor fi atribuite când utilizați Expert substituire resurse.

Grup de resurse (câmp de atribuire)

Câmpul Grup de resurse conține grupurile de care aparțin resursele.

ID resursă (câmp de atribuire)

Câmpul ID resursă conține numărul identificator pe acel Project 2007 atribuie fiecare resursă.

Inițiale resurse (câmp de atribuire)

Câmpul Inițiale resurse afișează abrevierile pentru numele resurselor.

Nume resursă (câmp de atribuire)

Câmpul Nume resursă conține numele resursei căreia îi aparține o atribuire.

Tip de resursă (câmp de atribuire)

Câmpul Tip de resursă indică dacă resursa pentru această atribuire este o resursă de lucru sau o resursă materială.

Răspuns în așteptare (câmp de atribuire)

Câmpul Răspuns în așteptare indică dacă a fost primită o confirmare de la membrii echipei atribuiți în activități.

Începere (câmp de atribuire)

Câmpul Începere afișează data la care o resursă atribuită este programată să înceapă lucrul la o activitate.

Varianță pornire (câmp de atribuire)

Câmpul Variație începere conține durata care reprezintă diferența dintre o dată de începere de referință a unei activități sau a unei atribuiri și data sa de începere programată în prezent.

Începere1-10 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Începere1 la Începere10 afișează toate informațiile de dată cu privire la o activitate, o resursă sau o atribuire specifică, pe care doriți să le introduceți și să le stocați separat în proiect.

VP (câmp de atribuire)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

ID activitate (câmp de atribuire)

Câmpul ID activitate conține numărul care Project 2007 atribuie fiecărei activități așa cum vă adăugați în proiect.

Nume activitate (câmp de atribuire)

Câmpul Nume activitate conține numele activității căreia îi aparține o atribuire.

Număr de schiță de activitate (câmp de atribuire)

Câmpul Număr de schiță de activitate conține numărul care reprezintă poziția activității asociate în structura de schiță ierarhică.

Nume Rezumat activitate (câmp de atribuire)

Câmpul Nume rezumat activitate conține numele activităților rezumat pentru activitatea asociată cu o atribuire de resursă.

StareEchipă în așteptare (câmp de atribuire)

Câmpul StareEchipă În așteptare indică dacă ați primit un răspuns la o solicitare de progres despre activitățile atribuite, pe care ați trimis-o la o resursă.

Text1-30 (câmpuri de atribuire)

Câmpurile de la Text1 până la Text30 stochează toate informațiile text pe care doriți să le includeți în proiect, care au legătură cu activitățile, resursele sau atribuirile.

ID unic (câmp de atribuire)

Câmpul ID unic conține numărul pe care Project 2007 îl atribuie automat, ori de câte ori o activitate nouă, resurse sau atribuire este creată în proiectul curent.

Actualizare necesară (câmp de atribuire)

Actualizare necesară indică dacă o actualizare Project Server 2007 ar trebui să fie trimisă la membrii echipei atribuite, din cauza modificărilor aduse datei de începere a unei activități, datei de finalizare sau atribuirilor.

VLF (câmp de atribuire)

Câmpul VLF afișează variația la finalizare (VLF), care este diferența dintre costul de referință sau costul bugetat la finalizare sau costul de referință (CRA) și costul estimat la finalizare (CEF) pentru o activitate, o resursă sau o atribuire dintr-o activitate.

WBS (câmp de atribuire)

Câmpul WBS conține codurile de structură detaliată a lucrului (WBS), care sunt coduri alfanumerice pe care le puteți utiliza pentru a reprezenta poziția activității asociate în structura ierarhică a proiectului.

Lucru (câmp de atribuire)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Contur de lucru (câmp de atribuire)

Câmpul Contur de lucru furnizează alegeri pentru forma de contur de utilizat pentru resursele atribuite unei activități.

Fluctuație lucru (câmp de atribuire)

Câmpul Variație lucru conține diferența dintre lucrul de referință pentru o activitate, o resursă sau o atribuire și lucrul programat curent.

Începutul paginii

Nou indică faptul că câmpul este nou în Project 2007.

Cost real (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost real afișează costurile pentru munca deja efectuată de resurse în activitățile lor, împreună cu orice alte costuri înregistrate asociate cu activitatea.

Lucru real ore suplimentare (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru real ore suplimentare conține volumul real de ore suplimentare deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

Lucru real (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru real afișează volumul de lucru deja efectuate de resursele atribuite activităților. Versiunile cronologice ale acestor câmpuri afișează valori distribuite în timp.

CRLE (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost real al lucrului efectuat afișează costurile lucrului deja efectuat într-o activitate, până la data de stare a proiectului sau data curentă.

Nou
Cost bugetar de referință (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou
Lucru bugetar de referință (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru bugetar de referință afișează volumele de lucru bugetar planificate inițial pentru lucrul bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost de referință (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost de referință afișează costul total planificat pentru o activitate, o resursă pentru toate activitățile atribuite sau pentru lucrul de efectuat de către o resursă într-o activitate.

Lucru de referință (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru de referință afișează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Nou
Cost bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după atribuire)

Nivel de referință1 la câmpurile Cost bugetar de referință 10 stochează bugetare planificate inițial costurilor pentru resursele de cost care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Nou
Lucru bugetar nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după atribuire)

Câmpurile Lucru bugetar, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează volumele de lucru planificate inițial pentru resursele de lucru și resursele materiale care sunt identificate în mod specific ca resurse bugetare.

Cost-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după atribuire)

Câmpurile Cost, de la Nivel de referință1 la Nivel de referință10, stochează costurile totale planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

Lucru-nivel de referință1-10 (câmpuri organizate după atribuire)

Câmpurile Lucru, de la Nivel de referință1 până la Nivel de referință10 stochează numărul total de ore de lucru de persoană planificate pentru o activitate, o resursă sau o atribuire.

CBLE (valoare obținută sau VC) (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul CBLE (costul bugetat al lucrului efectuat) conține valoarea cumulată a procentului de finalizare a activității, resursei sau atribuirii, înmulțit cu costurile de referință cronologice.

CBLP (valoare planificată sau VP) (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul CBLP (costul bugetat al lucrului planificat) conține costurile de referință cumulate cronologice până la data de stare sau data curentă.

Nou
Cost bugetar (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea costurilor bugetare pentru resursele de cost bugetar. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Nou Lucru bugetar (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru bugetar este utilizat pentru introducerea sau revizuirea lucrului bugetar, pentru resursele de lucru bugetar și resursele materiale. Resursele bugetare sunt atribuite numai activității rezumat de proiect.

Cost (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost afișează costul total programat sau proiectat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, pe baza costurilor deja apărute în urma lucrului efectuat de resurse atribuite activităților, pe lângă costurile planificate pentru lucrul rămas.

Cost cumulat (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Cost cumulat afișează costul cronologic cumulat programat pentru o activitate, o resursă sau o atribuire, până în prezent.

Lucru cumulat (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru cumulat conține orele programate pentru toate resursele atribuite activităților, acumulate în timp.

VC (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul VC (variația costului valorii obținute) afișează diferența dintre cât de mult ar trebui să coste și cât a costat de fapt atingerea nivelului curent de finalizare, până la data de stare sau data curentă.

Supraalocare (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Supraalocare indică dacă oricare dintre resursele atribuite într-o activitate este atribuită mai multor volume de lucru din activitate, sau dacă o resursă este atribuită să lucreze mai mult în toate activitățile atribuite, decât este posibil în capacitatea de lucru normală.

Lucru ore suplimentare (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru ore suplimentare conține numărul de ore suplimentare programate a fi efectuate de către toate resursele într-o activitate, pentru toate activitățile atribuite unei resurse sau de către o resursă într-o activitate, și taxate la tarifele de ore suplimentare ale resurselor implicate.

Unități de vârf (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Unități de vârf conține procentul sau numărul de unități cărora le este atribuită o resursă în orice moment, pentru activități așa cum sunt distribuite în timp.

Procent (%) Alocare (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Procentaj de alocare conține procentul care reprezintă cantitatea totală din capacitatea unei resurse care este alocată în activități.

Lucru normal (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru normal afișează numărul total de ore de lucru în regim normal planificate a fi efectuate de resurse.

Disponibilitate rămasă (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Disponibilitate rămasă conține durata rămasă pentru care o resursă va fi disponibilă pentru lucru.

VP (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul VP variația de planificare a valorii obținute) afișează diferența de cost între progresul curent și planul de referință al unei activități, tuturor activităților unei resurse sau pentru o atribuire, până la data de stare sau data curentă.

Lucru (câmp organizat cronologic după atribuire)

Câmpul Lucru afișează durata totală programată într-o activitate pentru toate resursele atribuite, durata totală pentru care este programată o resursă în toate activitățile atribuite sau durata totală programată pentru o resursă într-o activitate.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×