Proprietatea Properties

Se aplică la

Obiectul AccessObject

Obiectul Control

Obiectul Label

Obiectul Page

Obiectul SubForm

Obiectul BoundObjectFrame

Obiectul CurrentProject

Obiectul Line

Obiectul PageBreak

Obiecte TabControl

Obiectul CheckBox

Obiectul CustomControl

Obiectul ListBox

Obiectul Rectangle

Obiectul TextBox

Obiectul CodeProject

Obiectul Form

Obiectul ObjectFrame

Obiectul Report

Obiectul ToggleButton

Obiectul ComboBox

Obiectul GroupLevel

Obiectul OptionButton

Obiectul Section

Obiectul CommandButton

Obiectul Image

Obiectul OptionGroup

Obiectul SmartTag

Proprietatea Properties, așa cum se aplică pentru obiectele AccessObject, CodeProject și CurrentProject.

Returnează o referință la colecția AccessObjectProperties a unui obiect AccessObject, CurrentProject sau CodeProject.

expresie.Properties

expresie Obligatoriu. O expresie care returnează unul dintre obiectele de mai sus.

Observații

Obiectul colecție AccessObjectProperties reprezintă colecția tuturor proprietăților legate de un obiect AccessObject, CurrentProject sau CodeProject. Puteți face referire la membrii individuali ai colecției folosind indexul obiectului membru sau o expresie șir de caractere care este numele obiectului membru. Primul obiect membru din colecție are valoarea de index 0 și numărul total de obiecte membru din colecție este valoarea proprietății Count a colecției AccessObjectProperties minus 1.

Nu puteți utiliza proprietatea Properties pentru a returna proprietățile de la un obiect AccessObject care este membru al unei colecții accesate dintr-un obiect CurrentData.

Proprietatea Properties, așa cum se aplică la obiectul SmartTag.

Returnează o colecție SmartTagProperties care reprezintă colecția de proprietăți pentru o anumită etichetă inteligentă.

expresie.Properties()

expresie Obligatoriu. O expresie ce returnează un obiect SmartTag.

Proprietatea Properties, așa cum se aplică pentru toate celelalte obiecte din lista Se aplică la.

Returnați o referință la un obiect colecție Properties al unui control.

expresie.Properties

expresie Obligatoriu. O expresie care returnează unul dintre obiectele din lista Se aplică la.

Observații

Obiectul colecție Properties este colecția tuturor proprietăților legate de un control. Puteți face referire la membrii individuali ai colecției folosind indexul obiectului membru sau o expresie șir de caractere care este numele obiectului membru. Primul obiect membru din colecție are valoarea indexului 0 și numărul total de obiecte membru din colecție este valoarea proprietății Count a colecției Properties minus 1.

Exemplu

Procedura următoare utilizează proprietatea Properties pentru a imprima toate proprietățile asociate cu controalele dintr-un formular în fereastra Depanare. Pentru a rula acest cod, plasați un buton de comandă numit cmdListProperties pe un formular și lipiți următorul cod în secțiunea de declarații a formularului. Faceți clic pe butonul de comandă pentru a imprima lista de proprietăți din fereastra Depanare.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×