Proprietăți particularizate ale părții Web Excel Web Access

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Notă: Acest articol și-a făcut treaba și va fi retras în curând. Pentru a preveni problemele de tip „Pagina nu a fost găsită”, eliminăm linkurile despre care știm. Dacă ați creat linkuri spre această pagină, eliminați-le și împreună vom menține un web mereu actualizat.

Aveți posibilitatea să particularizați anumite aspecte ale unei părți web Excel Web Access, cum ar fi aspectul și opțiunile care apar pe bara de instrumente. De asemenea, este posibil să configurați opțiunile care controlează modul în care utilizatorii pot interacționa cu registrul de lucru din partea web, cum ar fi permiterea utilizării parametrilor din registrul de lucru.

Panoul de instrumente Excel Web Access conține două tipuri de proprietăți: proprietăți unice unei părți web Excel Web Access și proprietăți generale care se aplică majorității părților web. Proprietățile unice unei părți web Excel Web Access apar în Afișare registru de lucru, Bara de instrumente și Bara de titlu, precum și în secțiunile Navigare și Interactivitate.

Acest articol oferă informații de referință numai pentru proprietățile care sunt unice părții web Excel Web Access.

În acest articol

Proprietățile secțiunii Afișare registru de lucru

Proprietățile secțiunii Bara de instrumente și bara de titlu

Comenzile de meniu bara de instrumente

Proprietățile secțiunii Navigare și interactivitate

Setări interactivitate

Proprietățile secțiunii Afișare registru de lucru

În secțiunea Afișare registru de lucru, trebuie să introduceți informațiile care identifică registrul de lucru și, dacă aceasta este utilizat, elementul numit care va fi afișat de partea web EWA.

Proprietate

Descriere

Registru de lucru

În caseta text, introduceți URL-ul sau UNC registrului de lucru pe care doriți să se afișeze în Excel Web Access. Puteți să tastați adresa URL în caseta, sau faceți clic pe Selectați un Link Butonul Generator , apoi utilizați fereastra Selectați un active-pagina web Dialog pentru a găsi registrul de lucru.

Element numit

Introduceți numele de element (denumită zonă de celule) sau numele foii de lucru, tabelul, diagrama, raport PivotTable sau raportul PivotChart pe care doriți să afișați în Excel Web Access. Pentru a specifica un element numit, autorul registrului de lucru trebuie să definiți elementul în registrul de lucru sursă în Excel, apoi salvați registrul de lucru într-un site. Pentru a edita șiruri lungi, faceți clic pe Selectați un Link Butonul Generator și utilizați fereastra Editor de Text - Dialog pagină Web pentru a edita șir.

Începutul paginii

Proprietățile secțiunii Bara de instrumente și bara de titlu

Excel Services activează automat aceste proprietăți. Pentru a dezactiva una sau mai multe proprietăți, debifați caseta de selectare asociată.

Proprietate

Descriere

Generare automată titlu parte web

Bifați această casetă de selectare pentru ca Excel Services să creeze automat un titlu. Excel Services generează un titlu care combină numele fișierului de registru de lucru cu valoarea proprietății Titlu din secțiunea de proprietăți Înfățișare a acestei părți web. Dacă debifați această casetă de selectare, Excel Services utilizează valoarea curentă a proprietății Titlu.

Generare automată URL titlu parte web

Bifați această casetă de selectare pentru a crea un hyperlink în bara de titlu a părții web. Când un utilizator face clic pe hyperlink, Excel Services deschide registrul de lucru legat în fereastra de browser. Dacă debifați această casetă de selectare, Excel Services elimină și valoarea curentă din proprietatea URL Titlu din secțiunea Complex. Pentru a utiliza un URL particularizat, debifați această casetă de selectare, apoi introduceți hyperlinkul pe care doriți să îl utilizați în caseta text a proprietății URL Titlu.

Selectați una dintre opțiunile următoare pentru a afișa sau a ascunde comenzile și butoanele de pe bara de instrumente:

Proprietate

Descriere

Complet (Opțiunea implicită).

Bară de instrumente EWA afișând butoanele Deschidere, Date, Găsire și Ajutor Următoarea ilustrație afișează un eșantion de parte Web EWA cu o bară de instrumente completă . Acest exemplu afișează registrul de lucru în vizualizarea foaie de lucru și include pe meniu deschis , meniul date și Găsiți Imagine buton butonul. Dacă foaia de lucru sunt afișate în vizualizarea de element numit, o Vizualizare , de asemenea, apare în bara de instrumente.

Rezumat

Bară de instrumente Parte Web EWA afișând selecția verticală Vizualizare din Elemente numite Această ilustrație arată un exemplu EWA parte Web care are o bară de instrumente Rezumat . Registrul de lucru pentru această parte Web este în vizualizarea de element numit și afișează pe meniu deschis , în meniul de date și lista verticală Vizualizare . Lista verticală Vizualizare apare în partea dreaptă departe de bara de instrumente și afișează elementele numite pe care sunt definite în registrul de lucru. Dacă registrul de lucru sunt afișate în vizualizarea foaie de lucru, nu se afișează lista din Vizualizare .

Doar de navigare

Aspectul unei bare de instrumente Numai navigare depinde de vizualizarea registrului de lucru din partea web EWA. Următorul tabel descrie diferențele. În vizualizarea Foaie de lucru, apar numai butoanele de navigare. În vizualizarea Element denumit, apare și lista verticală Vizualizare.

Fără

Dacă alegeți bara de instrumente Fără, Excel Services ascunde bara de instrumente. Acest lucru poate fi util când nu doriți ca utilizatorul să interacționeze cu registrul de lucru. De exemplu, când afișați o parte web Excel Web Access într-un tablou de bord, este util să ascundeți bara de instrumente din partea web.

Începutul paginii

Comenzile meniului barei de instrumente

Excel Services activează automat aceste comenzi. Pentru a dezactiva una sau mai multe dintre aceste comenzi, debifați caseta de selectare din comanda respectivă.

Comandă

Descriere

Deschidere în Excel, Deschidere instantaneu în Excel

Când este selectată, această comandă activează partea web să afișeze comenzile Deschidere în Excel și Deschidere instantaneu în Excel din meniul Deschidere din bara de instrumente. Dacă pe computerul utilizatorului este instalat Excel, utilizatorul respectiv poate deschide registrul de lucru în Excel, pentru editare. Pentru a ascunde comanda Deschidere în Excel și comenzile Deschidere instantaneu în Excel și pentru a împiedica utilizatorii să deschidă registrul de lucru în Excel, debifați această casetă de selectare.

Important: Această proprietate afectează numai afișarea elementelor din meniul Deschidere. Nu afectează permisiunile de utilizator în niciun fel. Pentru a gestiona securitatea, un administrator trebuie să atribuie permisiuni de utilizator.

Reîmprospătare conexiune selectată, Reîmprospătare toate conexiunile

Când este selectată, această comandă activează partea web să afișeze comenzile Reîmprospătare conexiune selectată și Reîmprospătare totală conexiuni din meniul Date de pe bara de instrumente. Apoi, un utilizator poate reîmprospăta manual toate conexiunile sau conexiunile selectate la sursele de date externe.

 • Pentru a ascunde aceste comenzi în meniul Date din bara de instrumente, debifați această casetă de selectare.

Calculare registru de lucru

Când este selectată, această comandă activează partea web să afișeze comanda Calculare registru de lucru din meniul Date din bara de instrumente.

 • Pentru a ascunde comanda Se calculează registrul de lucru în meniul date din bara de instrumente, debifați această casetă de selectare. Această proprietate doar afectează ecranul comenzii și nu afectează calculul setarea curentă din registrul de lucru.

Lista verticală Elemente numite

Pentru a utiliza această proprietate, registrul de lucru pe care doriți să îl afișați trebuie afișat în vizualizarea Element numit. Când registrul de lucru apare în vizualizarea Element numit, iar această casetă de selectare este bifată, partea web afișează lista verticală Vizualizare în bara de instrumente.

 • Pentru a ascunde lista verticală Vizualizare din bara de instrumente, debifați această casetă de selectare. De exemplu, dacă doriți ca partea web să afișeze numai un anumit element numit și nu doriți ca un utilizator să poată modifica elementul, debifați caseta de selectare.

Începutul paginii

Proprietățile secțiunii Navigare și interactivitate

Cu excepția cazurilor contrare, Excel Services activează automat aceste proprietăți. Pentru a dezactiva una sau mai multe dintre aceste proprietăți, debifați caseta de selectare asociată.

Proprietate

Descriere

Hyperlinkuri

Această proprietate permite ca hyperlinkurile să se lege la locații din registrul de lucru sau la fișiere și documente din afara registrului de lucru. Pentru a activa legarea la locații din cadrul registrului de lucru, trebuie să bifați și caseta de selectare Navigare prin registru de lucru. Debifați această casetă de selectare pentru a dezactiva toate hyperlinkurile, fie către locații din registrul de lucru, fie către fișiere sau documente din afara registrului de lucru.

Interactivitate registru de lucru

Această casetă de selectare se bifează sau se debifează pentru a activa sau a dezactiva interacțiunea cu registrul de lucru. Interacțiunea cu registrul de lucru include următoarele operațiuni:

 • Reîmprospătarea manuală, periodică și automată a datelor externe

 • Introducerea de către utilizator a unor valori pentru parametri specificați în registrul de lucru sursă

 • Operațiuni de sortare și filtrare

 • Extindere și restrângere schiță

 • Extinderea sau restrângerea datelor într-un raport PivotTable

Setări interactivitate

Aceste setări controlează anumite opțiuni de interactivitate. Dacă debifați caseta de selectare Interactivitate registru de lucru, Excel Services dezactivează toate setările de interactivitate, iar utilizatorii nu pot bifa sau debifa aceste opțiuni.

Setare

Descriere

Modificare parametri

Bifați această casetă de selectare pentru a afișa panoul Parametri și pentru a permite utilizatorilor să introducă valori pentru parametrii care au fost definiți în registrul de lucru sursă.

 • Debifați această casetă de selectare pentru a ascunde panoul Parametri. Aceasta împiedică răspunsul utilizatorilor în legătură cu parametrii din registrul de lucru. Este util să ascundeți panoul Parametri. De exemplu, doriți să furnizați valori pentru parametru utilizând o conexiune la o altă parte web, în loc de răspunsul de la utilizator. Dacă debifați caseta de selectare Modificare parametri, Excel Services dezactivează proprietatea asociată Afișare Panou de activități parametri.

Afișare Panou de activități parametri

Bifați această casetă de selectare pentru a permite vizualizarea panoului de activități Parametri, dacă s-au definit parametri pentru registrul de lucru.

 • Debifați această casetă de selectare pentru a ascunde panoul de activități Parametri, chiar dacă registrul de lucru are parametri definiți. De exemplu, este util să ascundeți panoul Parametri dacă o altă parte web va furniza valoarea parametrului, iar nu un utilizator.

Sortare

Bifați această casetă de selectare pentru a activa sortarea intervalelor de celule, a tabelelor Excel și rapoartelor PivotTable. Debifați această casetă de selectare pentru a împiedica sortarea intervalelor de celule, a tabelelor Excel și a rapoartelor PivotTable. Cu toate acestea, sortarea care s-a aplicat deja în registrul de lucru se păstrează.

Filtrare

Bifați această casetă de selectare pentru a activa filtrarea intervalelor de celule, a tabelelor Excel și a rapoartelor PivotTable și pentru a activa schițarea. Debifați această casetă de selectare pentru a împiedica filtrarea intervalelor de celule, tabelelor Excel și rapoartelor PivotTable și pentru a împiedica schițarea. Cu toate acestea, filtrarea deja aplicată în registrul de lucru se păstrează.

Interactivitate totală în PivotTable

Această casetă de selectare se bifează sau se debifează pentru a activa sau a dezactiva operațiunile interactive PivotTable următoare: extinderea și restrângerea nivelurilor de date, sortarea și filtrarea.

Reîmprospătare periodică dacă este activată în registrul de lucru

Această casetă de selectare se bifează pentru a controla afișarea mesajelor pentru operațiunile periodice de reîmprospătare în partea de jos a părții web Excel Web Access. Debifați această casetă de selectare pentru a împiedica actualizările periodice ale datelor dintr-un registru de lucru și pentru a împiedica apariția tuturor mesajelor pentru operațiunile periodice de reîmprospătare în partea de jos a părții Web Excel Web Access.

Solicitare afișare reîmprospătare periodică date

Pentru a seta această proprietate, trebuie să bifați caseta de selectare Periodic reîmprospătarea dacă este activată în registrul de lucru . Selectați una dintre următoarele opțiuni pentru a controla periodică de reîmprospătare automată:

Întotdeauna    Afișați linia de reîmprospătare periodică fără opțiunea întotdeauna . Utilizați această opțiune dacă doriți ca utilizatorul să poată să reîmprospătați datele la fiecare interval programată, dar nu pentru a putea să alegeți întotdeauna.

Opțional    Afișați linia de reîmprospătare periodică cu opțiunea întotdeauna . Utilizați această opțiune pentru a permite utilizatorului să decideți dacă să reîmprospătați datele la fiecare interval programată fără solicitare succesive.

Niciodată    Ascunderea solicitării de reîmprospătare periodice și opțiunea întotdeauna . Utilizați această opțiune pentru a activa reîmprospătare a datelor la fiecare interval programată fără orice solicitare.

Închidere sesiune înainte de a deschide una nouă

Această casetă de selectare se bifează pentru a închide registrul de lucru curent după ce deschideți un registru de lucru nou. Această casetă de selectare se bifează pentru a contribui la îmbunătățirea performanței atunci când mai mulți utilizatori vizualizează același registru de lucru.

 • Debifați această casetă de selectare pentru a păstra deschis registrul de lucru curent după ce deschideți un registru de lucru nou. Debifați această casetă de selectare dacă doriți să aveți posibilitatea să deschideți un registru de lucru nou în același timp, dar să păstrați setările din registrul de lucru curent, cum ar fi filtrele, sortările sau setările pentru valorile parametrilor, după ce deschideți alt registru de lucru.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×