Proprietăți particularizate ale părții Web Excel Web Access

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Utilizați proprietăți particularizate pentru a particulariza vizualizarea, aspect, bara de instrumente și interactivitate de Microsoft Office Excel Web Access parte Web. Următoarele secțiuni furnizează informații pentru fiecare proprietate.

În acest articol

Secțiunea de afișare registru de lucru

Bara de instrumente și titlu secțiune

Navigare și interactivitate secțiune

Secțiunea Afișare registru de lucru

Registru de lucru (WorkbookUri)

Introduceți în caseta text URL-ul sau UNC-ul registrului de lucru pe care doriți să-l afișați în Excel Web Access.

Pentru a găsi cu ușurință un registru de lucru, faceți clic pe Selectați un Link Butonul Generator , apoi utilizați fereastra Selectați un Link, caseta de Dialog pagină Web pentru a găsi registrul de lucru.

Pentru mai multe informații, consultați afișarea unui registru de lucru Excel în Office Excel Web Access.

Element numit (VisibleItem)

Introduceți o zonă numită sau numele unei foi de lucru, al unui tabel, al unei diagrame, al unui raport PivotTable sau al unui raport PivotChart pe care doriți să le afișați în Excel Web Access.

Pentru a simplifica editarea șiruri lungi, faceți clic pe Selectați un Link Butonul Generator și utilizați fereastra Generator de Text, caseta de Dialog pagină Web pentru a edita șir.

Notă: Această proprietate se poate utiliza indiferent dacă selectați anumite foi de lucru sau elemente numite atunci când salvați registrul de lucru în Excel Services.

Pentru mai multe informații, consultați vizualizarea unui element numit în Excel Services.

Rânduri (RowsToDisplay)

Introduceți numărul de coloane de afișat atunci când paginați o foaie în sus, în jos, la stânga sau la dreapta. Valorile valide sunt de la 1 la 500. Valoarea implicită este de 75. O valoare mai mare poate crea o dimensiune de font mai mică.

Pentru mai multe informații, consultați navigare un registru de lucru în Excel Services.

Această valoare se poate personaliza. Pentru mai multe informații despre personalizarea unei părți Web, consultați Ajutorul Microsoft Windows SharePoint Services.

Coloane (ColumnsToDisplay)

Introduceți numărul de coloane de afișat atunci când paginați o foaie în sus, în jos, la stânga sau la dreapta. Valorile valide sunt de la 1 la 500. Valoarea implicită este de 75. O valoare mai mare poate crea o dimensiune de font mai mică.

Această valoare se poate personaliza. Pentru mai multe informații despre personalizarea unei părți Web, consultați Ajutorul Microsoft Windows SharePoint Services.

Pentru mai multe informații, consultați navigare un registru de lucru în Excel Services.

Începutul paginii

Secțiunea Bara de instrumente și bara de titlu

Bara de titlu:   

Generarea automată Web parte titlu (AutoGenerateTitle)

Această casetă de selectare se bifează pentru a crea automat un titlu pe baza numelui de fișier al registrului de lucru specificat în proprietatea Titlu din secțiunea Aspect, apoi adăugați titlul la bara de titlu a părții Web. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Debifați această casetă pentru a utiliza valoarea curentă introdusă în proprietatea Titlu sau pentru a ascunde un titlu dacă acea proprietate nu are nicio valoare.

Generarea automată parte titlu URL-ul Web (AutoGenerateDetailLink)

Această casetă de selectare se bifează pentru a crea automat, în bara de titlu a Părții Web, un hyperlink care, atunci când utilizatorul face clic pe el, afișează registrul de lucru în fereastra Browser. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Debifați această casetă de selectare pentru a utiliza altă valoare introdusă în proprietatea URL titlu din secțiunea Complex, care poate fi orice URL valid sau nicio valoare, după debifarea acestei casete de selectare. De asemenea, debifarea acestei casete de selectare elimină valoarea curentă din proprietatea URL titlu.

Tipul de instrumente (ToolBarStyle)

Selectați una dintre opțiunile următoare pentru a afișa sau a ascunde comenzile și butoanele de pe bara de instrumente:

Complet     Afișează complet bara de instrumente. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Bara de instrumente completă include următoarele: meniu deschis (comandaDeschidere în Excel și comanda Instantaneu deschidere în Excel ), meniul Actualizare (comandaReîmprospătare conexiune selectată , comanda Reîmprospătare totală conexiuni , comanda Se calculează registrul de lucru și comanda Reîncărcare registru de lucru ), găsiți Imagine buton butonul, lista verticală Vizualizare când se află în vizualizarea de element denumite și Ajutor.

Vizualizarea completă a barei de instrumente se poate utiliza atunci când afișați Excel Web Access individual pe o pagină parte Web și când doriți ca utilizatorul să aibă acces la toate comenzile și butoanele disponibile.

Rezumat     Afișează doar următoarele: meniul Deschidere (Deschidere în Excel și Deschidere instantaneu în Excel), meniul Actualizare (Reîmprospătare conexiune selectată și Reîncărcare registru de lucru), lista verticală Vizualizare în vizualizarea Element numit, butoanele de navigare dacă este necesar și Ajutor.

Bara de instrumente Rezumat se poate utiliza atunci când conectați Excel Web Access cu alte părți Web pe un tablou de bord sau cu altă pagină parte Web și aveți nevoie doar de un subset limitat de comenzi și butoane.

Numai navigare     În funcție de circumstanțele de mai jos, afișează comenzile și butoanele următoare:

  • Dacă Excel Web Access este în vizualizare Foaie de lucru, butoanele de navigare, dacă este necesar, și Ajutor.

  • Dacă Excel Web Access este în vizualizare Element numit, lista verticală Vizualizare, butoanele de navigare, dacă este necesar, și Ajutor.

Fără     Ascunde bara de instrumente.

Fără se selectează atunci când selectați un element specific numit, cum ar fi o zonă sau o diagramă numite, pe care doriți doar să le afișați, iar utilizatorul nu necesită interacțiune sau ajutor, de exemplu, atunci când creați un tablou de bord sau o pagină parte Web.

Comenzile de meniu bara de instrumente:   

Deschide în Excel, deschideți instantaneu în Excel (AllowInExcelOperations)

Această casetă de selectare se bifează pentru a afișa comenzile Deschidere în Excel și Deschidere instantaneu în Excel în meniul Deschidere al barei de instrumente, astfel încât utilizatorul să aibă posibilitatea să deschidă registrul de lucru în Microsoft Office Excel, dacă Excel este instalat pe computerul utilizatorului. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Debifați această casetă de selectare pentru a ascunde comanda Deschidere în Excel și comanda Deschidere instantaneu în Excel și pentru a împiedica utilizatorii să deschidă registrul de lucru în Excel.

Pentru mai multe informații, consultați deschiderea unui registru de lucru sau a unui instantaneu Excel din Excel Services.

Reîmprospătare conexiune selectată, reîmprospătarea toate conexiunile (AllowManualDataRefresh)

Această casetă de selectare se bifează pentru a afișa comenzile Reîmprospătare conexiune selectată și Reîmprospătare totală conexiuni în meniul Actualizare al barei de instrumente și pentru a permite utilizatorilor să reîmprospăteze manual toate sau doar conexiunile selectate către surse de date externe. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Debifați această casetă de selectare pentru a ascunde comenzile Reîmprospătare conexiune selectată și Reîmprospătare totală conexiuni în meniul Actualizare al barei de instrumente.

Notă: De asemenea, o operațiune de reîmprospătare manuală poate avea loc atunci când se efectuează o interacțiune care execută o interogare OLAP într-un raport PivotTable.

Pentru mai multe informații, consultați reîmprospătarea datelor externe în Excel Services.

Calcularea registrului de lucru (AllowRecalculation)

Această casetă de selectare se bifează pentru a afișa comanda Calculare registru de lucru în meniul Actualizare al barei de instrumente. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Debifați această casetă de selectare pentru a ascunde comanda Calculare registru de lucru din meniul Actualizare al barei de instrumente.

Notă: Această proprietate doar afectează ecranul comenzii și nu are niciun efect setarea curentă de calcul în registrul de lucru.

Pentru mai multe informații, consultați Calculate și recalculare datelor în Office Excel Web Access.

Listă verticală element numit (ShowVisibleItemButton)

Această casetă de selectare se bifează pentru a afișa lista verticală Vizualizare pe bara de instrumente. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit. Excel Web Access trebuie să fie, de asemenea, în vizualizarea Element numit.

Debifați această casetă de selectare pentru a ascunde lista verticală Vizualizare de pe bara de instrumente. Se poate dezactiva această listă verticală dacă sunteți în vizualizarea Element numit, dar nu permiteți unui utilizator să modifice elemente și doriți ca un anumit element să fie afișat într-un tablou de bord sau pe o pagină parte Web.

Pentru mai multe informații, consultați vizualizarea unui element numit în Excel Web Access.

Începutul paginii

Secțiunea Navigare și interactivitate

Navigare:   

Registru de lucru navigare (AllowNavigation)

Bifați această casetă de selectare pentru a permite utilizatorilor pentru a vă deplasa registrul de lucru, utilizând pagina butoane și selectorii de foi la pagina sau mutați foile diferite și utilizând găsiți Imagine buton . În mod implicit, această casetă de selectare este selectată.

Debifați această casetă de selectare pentru a împiedica utilizatorii de la deplasarea în registrul de lucru utilizând butoanele Pagină, filele Foaie și butonul Găsire. Această casetă se debifează dacă utilizați Excel Web Access pentru a afișa doar un anumit element numit, cum ar fi o zonă sau o diagramă numite sau dacă Excel Web Access este conectat la altă parte Web pe un tablou de bord sau pe o pagină parte Web.

Hyperlinkurile (AllowHyperlinks)

Această casetă de selectare se bifează pentru a permite hyperlinkuri active către locații din interiorul registrului de lucru sau către fișiere și documente din exteriorul registrului de lucru. Proprietatea Navigare prin registru de lucru trebuie să fie activată pentru a permite hyperlinkuri către locații din interiorul registrului de lucru.

Debifați această casetă de selectare pentru a dezactiva hyperlinkuri către locații din interiorul registrului de lucru sau către fișiere și documente din exteriorul registrului de lucru. Se face conversia hyperlinkului la un șir de text inactiv.

Pentru mai multe informații, consultați hyperlinkurile din foile de lucru în Excel pentru Windows.

Interactivitate:   

Interactivitate registru de lucru (AllowInteractivity)

Această casetă de selectare se bifează sau se debifează pentru a activa sau a dezactiva interacțiunea cu registrul de lucru. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Interacțiunea cu registrul de lucru include operațiunile următoare: reîmprospătare manuală, periodică și automată a datelor externe, setarea valorilor pentru parametri, sortarea, filtrarea, schițarea și extinderea sau restrângerea nivelurilor de date într-un raport PivotTable.

Modificarea parametrilor (AllowParameterModification)

Această casetă de selectare se bifează pentru a afișa panoul de activități Parametri și pentru a activa capacitatea de a modifica valorilor parametrilor dacă acestea s-au definit pentru registrul de lucru. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Debifați această casetă de selectare pentru a ascunde panoul de activități Parametri și pentru a împiedica vizualizarea și modificarea valorilor parametrilor dacă acestea s-au definit pentru registrul de lucru.

Notă: În cazul în care caseta de selectare Interactivitate cu registru de lucru nu este bifată, proprietatea Modificare parametri este estompată și nu se poate bifa sau debifa.

Pentru mai multe informații, consultați modificarea parametrilor registrului de lucru în Excel Services.

Afișați panoul de activități parametri (ShowWorkBookParameters)

Această casetă de selectare se bifează pentru a permite vizualizarea panoului de activități Parametri, dacă s-au definit parametri pentru registrul de lucru. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Debifați această casetă de selectare pentru a împiedica vizualizarea panoului de activități Parametri, chiar dacă s-au definit parametri pentru registrul de lucru. De asemenea, această casetă de selectare se debifează pentru a împiedica utilizatorii de la modificarea parametrilor, deoarece doriți ca valorile să fie modificate utilizând părți Web Filtru.

Notă: În cazul în care caseta de selectare a proprietății Modificare parametri nu este bifată, proprietatea Afișare panou de activități Parametri este estompată și nu se poate bifa sau debifa.

Pentru mai multe informații, consultați modificarea parametrilor registrului de lucru în Excel Services.

Sortarea (AllowSorting)

Această casetă de selectare se bifează pentru a permite sortarea unei zone de celule, a unui tabel Excel și a unui raport PivotTable. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Debifați această casetă de selectare pentru a împiedica sortarea unei zone de celule, a unui tabel Excel și a unui raport PivotTable. Însă, sortarea aplicată deja registrului de lucru se menține.

Pentru mai multe informații, consultați sortarea datelor în Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Această casetă de selectare se bifează pentru a a permite filtrarea unei zone de celule, a unui tabel Excel și a unui raport PivotTable și pentru a permite schițarea. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Debifați această casetă de selectare pentru a împiedica filtrarea unei zone de celule, a unui tabel Excel și a unui raport PivotTable și pentru a împiedica schițarea. Însă, filtrarea aplicată deja registrului de lucru se menține.

Pentru mai multe informații, consultați filtrarea datelor în Excel Services.

Interactivitate totală PivotTable (AllowPivotSpecificOperations)

Această casetă de selectare se bifează sau se debifează pentru a activa sau a dezactiva operațiunile interactive PivotTable următoare: extinderea și restrângerea nivelurilor de date, sortarea și filtrarea. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Reîmprospătarea periodic dacă este activată în registrul de lucru (AllowPeriodicDataRefresh)

Această casetă de selectare se bifează pentru a controla afișarea mesajelor pentru operațiunile periodice de reîmprospătare în partea de jos a părții Web Excel Web Access. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit.

Debifați această casetă de selectare pentru a împiedica un registru de lucru de la a reîmprospăta periodic date externe și pentru a împiedica apariția tuturor mesajelor pentru operațiunile periodice de reîmprospătare în partea de jos a Părții Web Excel Web Access.

Pentru mai multe informații, consultați reîmprospătarea datelor externe în Excel Services.

Afișare date periodice reîmprospătare solicitare (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Selectați una dintre opțiunile următoare pentru a controla reîmprospătarea periodică automată:

Întotdeauna    Afișați linia de reîmprospătare periodică fără opțiunea întotdeauna . În mod implicit, această opțiune este selectată. Utilizați această opțiune pentru a permite utilizatorului să decideți dacă să reîmprospătați datele la fiecare interval programată, dar fără capacitatea de a alege întotdeauna.

Opțional     Afișează solicitarea pentru reîmprospătare periodică cu opțiunea Întotdeauna. Această opțiune se utilizează pentru a permite utilizatorului să decidă dacă reîmprospătează datele la fiecare interval programat și să decidă dacă reîmprospătează automat la fiecare interval programat fără solicitări ulterioare.

Niciodată     Ascunde solicitarea pentru reîmprospătare periodică și opțiunea Întotdeauna. Această opțiune se utilizează pentru a permite reîmprospătarea datelor la fiecare interval programat fără nicio solicitare.

Notă: Pentru a seta această proprietate, trebuie să fie bifată caseta de selectare Reîmprospătare periodică dacă este activată în registrul de lucru.

Pentru mai multe informații, consultați reîmprospătarea datelor externe în Excel Services.

Închidere sesiune înainte de a deschide un nou unul (CloseWorkbookSessions)

Această casetă de selectare se bifează pentru a închide registrul de lucru curent după ce deschideți un registru de lucru nou. Această casetă de selectare se bifează pentru a contribui la îmbunătățirea performanței atunci când mai mulți utilizatori vizualizează același registru de lucru.

Debifați această casetă de selectare pentru a păstra deschis registrul de lucru curent după ce deschideți un registru de lucru nou. Această casetă de selectare este bifată în mod implicit. Debifați această casetă de selectare pentru a păstra toate interacțiunile cu registrul de lucru curent, cum ar fi filtre, sortări sau setări de valori ale parametrilor, după ce deschideți alt registru de lucru.

Pentru mai multe informații, consultați sesiunile și expirarea sesiunilor în Excel Services.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×