Proiectarea unei parți de șablon care să fie reutilizată în mai multe șabloane formular

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Aveți posibilitatea să desenați o singură parte șablon și apoi să o distribuiți altor proiectanți de șabloane formular din organizația dumneavoastră pentru a o utiliza în șabloanele formular ale lor. Acest lucru este util când doriți să vă asigurați că există proiectarea șabloanelor formular multiple este consecventă.

De exemplu, imaginați-vă că sunteți în situația de a conduce o echipă care proiectează și întreține o serie de șabloane formular și că fiecare din aceste șabloane formular necesită adăugarea unei sigle de firmă și a câtorva casete text pentru a strânge informațiile de contact ale utilizatorilor. Dacă desenați sigla și controalele ca un fișier parte șablon (.xtp), acest fișier poate fi salvat într-o locație comună, apoi înștiințați echipa dumneavoastră că acesta este disponibil. Când membrii echipei adaugă partea șablon la panoul de activitate Controale, aceasta va apărea sub antetul Controale și poate fi inserată într-un șablon formular.

Pentru a modifica o parte șablon existentă deschideți-o, faceți modificările necesare, salvați partea șablon și apoi distribuiți-o proiectanților de formulare. După ce proiectanții formularului adaugă ultima versiune a părții de șablon la panoul de activitate Controale, aceasta poate fi folosită în șabloanele lor formular. Dacă ei deschid un șablon formular ce conține o versiune mai veche a părții de șablon, Microsoft Office InfoPath le va solicita să actualizeze acea parte șablon cu ultima versiune.

În acest articol

Prezentare generală a părților șablon

Caracteristici care nu sunt disponibile în părțile de șablon

Proiectarea unei parți de șablon

Reutilizarea proiectului unei părți șablon existente

Prezentare generală a părților de șabloane

O parte de șablon este o parte a unui șablon formular care pot fi salvate pentru reutilizare în mai multe șabloane formular. O parte de șablon tipice constă în controalele și o sursă de date și pot include caracteristici, cum ar fi conexiuni de date, validare dateși reguli.

Prin crearea și folosirea părților de șablon vă asigurați că șabloanele formular din organizația dumneavoastră sunt omogene în formă, structură și comportare. De exemplu, un departament de resurse umane poate să utilizeze o singură parte șablon „Informații de contact” în toate șabloanele formular ale lor.

Parte șablon pe un șablon formular

Pe un șablon formular, conținutul unei părți șablon apar într-un control de secțiune. Să diferențiați unei părți șablon dintr-o secțiune regulate, deoarece cuvintele secțiune (parte șablon: numele) apar ca etichetă secțiuni, unde nume este numele parte șablon.

Pentru a proiecta o parte șablon trebuie să selectați opțiunea Părți șablon în loc de opțiunea Șablon formular din fereastra Proiectare șablon formular. Când deschideți o parte de șablon, va apărea un prefix (Proiectare șablon formular) în bara de titlu InfoPath, indicând că vă aflați în modul corect pentru proiectarea unei părți de șablon.

Spre deosebire de un șablon formular, o parte șablon nu se publică atunci când o terminați de proiectat. În schimb, o salvați ca fișier parte șablon (.xtp). Apoi aveți posibilitatea să faceți acest fișier disponibil altor proiectanți de formulare care ar avea nevoie să o folosească. De exemplu, fișierul .xtp se poate copia pe un server de fișiere din rețeaua organizației dvs., apoi trimiteți un mesaj de poștă electronică la proiectanții de formulare descriind scopul părții șablon, unde este localizată și cum pot ei să o adauge la panoul de activitate Controale din InfoPath.

Când un proiectant de formular inserează o parte de șablon într-un șablon formular, aceasta devine parte a șablonului formular și un proiectant poate să o particularizeze, dacă este necesar.

Notă: Nu există posibilitatea de a împiedica proiectanții de formulare să schimbe o parte de formular după ce o inserează într-un șablon formular. Dacă nu doriți ca altcineva să vă particularizeze partea de șablon, ar fi bine să precizați acest lucru la distribuirea acesteia.

Pentru a insera partea dvs. de șablon într-un șablon formular InfoPath, proiectanții de formulare trebuie mai întâi să adauge partea de șablon la panoul de activitate Controale folosind Expertul Adăugare control particularizat. După terminarea expertului, partea de șablon apare în panoul de activitate Controale, sub antetul Particularizat.

Parte șablon sub titlu particularizat în controalele panoul de activități

Pentru a modifica o parte de șablon, o deschideți în modul proiectare al InfoPath, faceți schimbările de care aveți nevoie, apoi o resalvați. Trebuie apoi să trimiteți partea de șablon actualizată la orice proiectant de formular care a utilizat versiunea originală a părții de șablon. Proiectanții de formulare pot folosi Expertul adăugare control particularizat pentru a adăuga versiunea actualizată a părții de șablon la panoul de activitate Controale. După ce fac aceasta, ei pot deschide fiecare șablon formular afectat și InfoPath va înlocui partea șablon inițială cu versiunea nouă.

Notă: Dacă organizația dvs., creează un număr mare de părți șablon, puteți să construiți un depozit de părțile de șablon care poate fi accesată dintr-o locație comune într-o rețea de firmă, cum ar fi un folder partajat, un server Web sau o bibliotecă de formulare amplasat într-un site Microsoft Windows SharePoint Services. Este posibil să configurați setările InfoPath în registry, astfel încât părțile de șablon apar automat în panoul de activități controale pentru utilizatorii care au InfoPath instalat. Pentru a face acest lucru, poate fi necesar să lucreze cu Departamentul de tehnologie (l) informații sau cu o persoană care este responsabil pentru administrarea InfoPath în organizația dvs. Pentru mai multe informații despre acest subiect, Consultați documentația InfoPath la Microsoft TechNet. TechNet este resurse care utilizează profesioniștilor IT cu succes planificarea, implementarea, gestionarea și acceptă produsele Microsoft.

Începutul paginii

Caracteristici care nu sunt disponibile în părțile de șablon

Când proiectaţi o parte de şablon, există limitări de proiectare pe care trebuie să le luaţi în considerare. De exemplu, anumite caracteristici nu sunt acceptate în părţile de şablon, precum posibilitatea de a crea mai multe vizualizări sau de a specifica setări globale, la nivel de şablon, în caseta de dialog Opţiuni formular. Cu excepţia controalelor ActiveX, sunt disponibile toate controalele pentru a fi utilizate în părţi de şablon. Toate caracteristicile care nu sunt acceptate în părţile de şablon sunt ascunse în interfaţa utilizator când proiectaţi partea de şablon.

Următoarele controale, caracteristici sau setări nu sunt acceptate în părţile de şablon:

 • Controale ActiveX

 • Scheme de culori

 • Imagini de fundal

 • Conexiuni de date care furnizează date

 • Setări Information Rights Management (IRM)

 • Cod de script sau gestionat

 • Caracteristici pentru scrierea de cod, precum Microsoft Script Editor

 • Expertul de publicare

 • Expertul de export

 • Anumite caracteristici legate de vizualizare, inclusiv posibilitatea de a crea mai multe vizualizări, vizualizări doar în citire, vizualizări implicite sau vizualizări de imprimare

 • Anumite caracteristici legate de imprimare, inclusiv posibilitatea de a specifica opţiuni de iniţializare a paginii şi de a crea anteturi şi subsoluri

 • Anumite caracteristici care ţin de şablonul formular ca întreg, inclusiv posibilitatea de a specifica semnături digitale, panouri de activităţi particularizate, niveluri de securitate şi comportamente particularizate de salvare şi deschidere

 • Posibilitatea de a utiliza caseta de selectare Verificare pe server din panoul de activitate Verificator proiect pentru a prelua erorile şi avertismentele generate de server pentru părţile de şablon proiectate pentru şabloane formular compatibile cu un browser

Aveţi posibilitatea să proiectaţi un şablon formular care să poată fi deschis utilizând InfoPath sau un browser Web. Dacă şablonul formular poate fi deschis utilizând un browser, el se numeşte şablon formular compatibil cu un browser. În mod similar, aveţi posibilitatea să proiectaţi o parte de şablon destinată utilizării în şabloane formular compatibile cu un browser. În acest scenariu, când proiectaţi partea de şablon aveţi acces la mai puţine controale şi caracteristici decât în cazul în care proiectaţi partea de şablon numai pentru utilizare în InfoPath. Acest lucru se întâmplă deoarece anumite controale şi caracteristici nu sunt acceptate pentru utilizare în şabloane formular compatibile cu un browser.

Începutul paginii

Proiectarea unei părți de șablon

În caseta de dialog Proiectare formular, se poate opta pentru proiectarea unei părți șablon în locul unui șablon formular. Daca procedați astfel, caracteristicile InfoPath care nu sunt acceptate în părțile de șablon sunt ori ascunse ori dezactivate ca să nu fiți tentat să le utilizați în partea de șablon.

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Proiectare șablon formular.

 2. Sub Proiectare un nou în caseta de dialog Proiectare șablon formular, faceți clic pe Părți șablon.

 3. In galeria Pe baza, alegeți una dintre variantele:

  • Pentru a defini sursă de date în timp ce proiectați partea de șablon, faceți clic pe Necompletat.

  • Pentru a utiliza un fișier document XML (.xml) sau un fișier Schemă XML (.xsd) ca sursă de date pentru partea de șablon, faceți clic pe XML sau Schemă.

   Notă: Dacă baza de parte șablon pe un XML document sau schemă XML, InfoPath populează panoul de activitate Sursă de date cu câmpuri și grupuri care asocia elemente XML în document sau schemă. Sursa de date este blocat. În funcție de documente sau schemă, este posibil nu puteți să adăugați câmpuri noi sau grupuri parțial sau complet sursei de date sau pentru a modifica anumite aspecte ale câmpuri existente și grupuri.

 4. Pentru ca partea dvs. de șablon să fie compatibilă cu InfoPath Forms Services, bifați caseta de selectare Activare caracteristici compatibile doar cu browserul

 5. Faceți clic pe OK

  Se deschide o nouă parte de șablon în InfoPath.

 6. Proiectați partea de șablon.

 7. Când terminați de proiectat partea șablon, în meniul Fișier, faceți clic pe Salvare.

Începutul paginii

Reutilizarea proiectului unei părți de șablon existente

Dacă doriți să bazați proiectarea unei parți de șablon nou pe unei părți șablon existente, trebuie să deschideți părți șablon existente, modificați numele său în caseta de dialog Proprietăți parte șablon , apoi salvați partea șablon nou cu alta, diferențiază nume de fișier. Atunci când modificați numele parte șablon în caseta de dialog Proprietăți parte șablon , ID-ul parte de șablon se actualizează automat. Acest ID și mai mult distinge o parte de șablon din alta.

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Proiectare șablon formular.

 2. Sub Deschidere șablon formular din caseta de dialog Proiectare șablon formular, faceți clic pe În computerul meu.

 3. În lista Fișiere de tip, faceți clic pe Părți șablon InfoPath.

 4. Răsfoiți și faceți clic pe partea șablon pe care doriți să o deschideți, apoi pe Deschidere.

 5. În meniul Fișier, faceți clic pe Proprietăți.

 6. În caseta de dialog Proprietăţi parte şablon, introduceţi un nume nou în caseta Nume parte şablon.

  Când faceţi acest lucru, textul de identificare din caseta ID parte şablon reflectă noul nume. ID-ul părţii de şablon este generat automat de către InfoPath. El trebuie să fie unic pentru fiecare nouă parte de şablon pe care o creaţi.

 7. În meniul Fişier, faceţi clic pe Salvare ca, apoi introduceţi un nou nume de fişier pentru partea de şablon.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×