Proiectarea aspectului și formatării unui raport PivotTable

După ce creați un raport PivotTable și adăugați câmpurile pe care doriți să le analizați, poate că doriți să îmbunătățiți aspectul și formatul raportului pentru a face datele mai ușor de citit și pentru a scana detaliile. Pentru a modifica aspectul unui raport PivotTable, puteți modifica formatul PivotTable și modul în care sunt afișate câmpurile, coloanele, rândurile, subtotalurile, celulele goale și liniile. Pentru a modifica formatul raportului PivotTable, puteți aplica un stil predefinit, rânduri alternante și formatare condiționată.

Important: Fila Instrumente PivotTable din panglică este livrată cu două file: Analiză (în Excel 2013 și versiunile mai recente) sau Opțiuni (Excel 2010 și Excel 2010) și Proiectare. Rețineți că procedurile din acest articol menționează atât fila Analiză, cât și fila Opțiuni împreună, ori de câte ori este cazul.

Modificarea formatului de aspect al unui raport PivotTable

Pentru a efectua modificări substanțiale de aspect la un raport PivotTable sau la diverse câmpuri ale sale, puteți utiliza una dintre aceste trei forme:

 • Forma compactă    afișează elementele din diverse câmpuri zonă de rânduri într-o singură coloană și utilizează indentarea pentru a diferenția elementele din câmpuri diferite. Etichetele de rânduri ocupă mai puțin spațiu în formă compactă, lăsând mai mult loc pentru datele numerice. Butoanele Extindere și Restrângere sunt afișate astfel încât să puteți afișa sau ascunde detalii din forma compactă. Forma compactă economisește spațiu și face raportul PivotTable mai ușor de citit și, prin urmare, este specificat ca formă de aspect implicită pentru rapoartele PivotTable.

  PivotTable în formă compactă

 • Forma tabelară    afișează o singură coloană per câmp și oferă spațiu pentru anteturile de câmp.

  PivotTable în formă tabelară

 • Forma de schiță    este similară cu forma tabelară, dar poate afișa subtotalurile în partea de sus a fiecărui grup, deoarece elementele din coloana următoare se afișează cu un rând sub elementul curent.

  PivotTable în formă schiță

Modificarea unui raport PivotTable la forma compactă, schiță sau tabelară

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. În fila Proiectare, în grupul Aspect, faceți clic pe Aspect raport, apoi efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a împiedica răspândirea pe orizontală a datelor asociate în afara ecranului și pentru a ajuta la minimizarea defilării, faceți clic pe Afișare în formă compactă.

   În formă compactă, câmpurile sunt incluse într-o singură coloană și sunt indentate pentru a afișa relația coloanei imbricate.

  • Pentru a contura datele în stilul clasic de raport PivotTable, faceți clic pe Afișare în formă de schiță.

  • Pentru a vedea toate datele în format tradițional tabelar și a copia cu ușurință celulele din altă foaie de lucru, faceți clic pe Afișare în formă tabelară.

   Imagine Panglică Excel

Modificarea modului în care sunt afișate etichetele de element într-o formă de aspect

 1. În raportul PivotTable, selectați un câmp de rând.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

  De asemenea, puteți să faceți dublu clic pe câmpul rând în forma tabelară sau schițată și să continuați cu pasul 3.

 2. În fila Analiză sau Opțiuni, în grupul Câmp activ, faceți clic pe Setări câmp.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Setări câmp, faceți clic pe fila Aspect și imprimare, apoi, sub Aspect, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a afișa elementele de câmp în formă de schiță, faceți clic pe Etichete de elemente sub formă de schiță.

  • Pentru a afișa sau ascunde etichetele din următorul câmp din aceeași coloană în formă compactă, faceți clic pe Etichete de elemente sub formă de schiță, apoi selectați Afișare etichete din următorul câmp în aceeași coloană (formă compactă).

  • Pentru a afișa elementele de câmp în formă tabelară, faceți clic pe Etichete de elemente sub formă de tabel.

Modificarea aranjamentului câmpurilor unui raport PivotTable

Pentru a obține rezultatele de aspect finale pe care le doriți, puteți adăuga, rearanja și elimina câmpuri utilizând Listă de câmpuri PivotTable.

Dacă nu vedeți lista de câmpuri PivotTable, asigurați-vă că este selectat raportul PivotTable. Dacă tot nu vedeți lista de câmpuri PivotTable, pe fila Opțiuni, în grupul Afișare/Ascundere, faceți clic pe Listă de câmpuri.

Dacă nu vedeți câmpurile pe care doriți să le utilizați în Listă de câmpuri PivotTable, poate fi necesar să reîmprospătați raportul PivotTable pentru a afișa toate câmpurile noi, câmpurile calculate, măsurile, măsurile calculate sau dimensiunile pe care le-ați adăugat de la ultima operațiune. Pe fila Opțiuni, în grupul Date, faceți clic pe Reîmprospătare.

Pentru mai multe informații despre lucrul cu Lista de câmpuri PivotTable, consultați Utilizarea Listei de câmpuri pentru aranjarea câmpurilor dintr-un PivotTable.

Adăugarea câmpurilor la un raport PivotTable

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele:

 • Bifați caseta de selectare de lângă fiecare nume de câmp din secțiunea de câmp. Câmpul este plasat în zona implicită a secțiunii de aspect, dar aveți posibilitatea să rearanjați câmpurile dacă doriți.

  În mod implicit, câmpurile text sunt adăugate la zona Etichete de rânduri, câmpurile numerice sunt adăugate la zona Valori și ierarhiile de dată și oră OLAP (Online Analytical Processing) sunt adăugate la zona Etichete de coloane.

 • Faceți clic dreapta pe numele de câmp, apoi selectați comanda potrivită: Se adaugă la filtrul de raport, Se adaugă la etichetele de coloană, Se adaugă la etichetele de rând sau Se adaugă la valori, pentru a plasa câmpul într-o zonă specifică a secțiunii de aspect.

 • Faceți clic și apăsați lung pe un nume de câmp, apoi glisați câmpul între secțiunea de câmpuri și o zonă din secțiunea de aspect.

Copierea câmpurilor într-un raport PivotTable

Într-un raport PivotTable care se bazează pe datele dintr-o foaie de lucru Excel sau pe date externe dintr-o sursă de date non-OLAP, poate veți dori să adăugați același câmp de mai multe ori la zona Valori, ca să puteți afișa calcule diferite utilizând caracteristica Afișare valori ca. De exemplu, poate veți dori să comparați calculele în paralel, cum ar fi profitul brut și net, vânzările minime și maxime sau numărul de clienți și procentul din numărul total de clienți. Pentru mai multe informații, consultați Afișarea calculelor diverse în câmpurile de valori PivotTable.

 1. Faceți clic și apăsați lung pe un nume de câmp din secțiunea de câmp, apoi glisați câmpul în zona Valori din secțiunea de aspect.

 2. Repetați pasul 1 de câte ori doriți să copiați câmpul.

 3. În fiecare câmp copiat, schimbați funcția rezumativă sau calculul particularizat așa cum doriți.

  Note: 

  • Când adăugați două sau mai multe câmpuri la zona Valori, indiferent dacă sunt copii ale aceluiași câmp sau câmpuri diferite, Lista de câmpuri adaugă automat o etichetă Coloană de valori la zona Valori. Puteți utiliza acest câmp pentru a muta pozițiile câmpurilor în sus și în jos în zona Valori. Puteți chiar să mutați eticheta Coloană de valori în zona Etichete de coloane sau în zona Etichete de rânduri. Totuși, nu puteți să mutați eticheta Coloană de valori în zona Filtre raport.

  • Puteți adăuga un câmp o singură dată la zonele Filtru raport, Etichete de rânduri sau Etichete de coloane, indiferent dacă tipul de date este numeric sau non-numeric. Dacă încercați să adăugați același câmp de mai multe ori, cum ar fi la zonele Etichete de rânduri și Etichete de coloane din secțiunea aspect, câmpul se elimină automat din zona originală și este pus în zona nouă.  

  • Alt mod de a adăuga același câmp la zona Valori este utilizând o formulă (denumită și coloană calculată) care utilizează același câmp în formulă.

  • Nu puteți adăuga același câmp de mai multe ori într-un raport PivotTable care se bazează pe o sursă de date OLAP.

Rearanjarea câmpurilor într-un raport PivotTable

Aveți posibilitatea să rearanjați câmpurile existente sau să repoziționați câmpurile utilizând una din cele patru zone din partea de jos a secțiunii de aspect:

Raport PivotTable

Descriere

PivotChart

Descriere

Valori   

Utilizați secțiunea pentru a afișa rezumări de date numerice.

Valori   

Utilizați secțiunea pentru a afișa rezumări de date numerice.

Etichete de rânduri   

Utilizați secțiunea pentru a afișa câmpurile sub formă de câmpuri pe o latură a raportului. Un rând mai jos ca poziție este imbricat în rândul aflat imediat deasupra lui.

Câmpuri axă (categorii)   

Utilizați secțiunea pentru a afișa câmpurile ca o axă în diagramă.

Etichete de coloane   

Utilizați secțiunea pentru a afișa coloanele în partea de sus a raportului. O coloană mai jos ca poziție este imbricată în coloană aflată imediat deasupra ei.

Etichete Câmpuri legendă (serii)   

Utilizați secțiunea pentru a afișa câmpurile ca o legendă în diagramă.

Filtru raport   

Utilizați secțiunea pentru a filtra întreg raportul pe baza elementului selectat în filtrul de raport.

Filtru raport   

Utilizați secțiunea pentru a filtra întreg raportul pe baza elementului selectat în filtrul de raport.

Pentru a rearanja câmpuri, faceți clic pe numele în una din zone, apoi selectați una din următoarele comenzi:

Selectați aceasta

Pentru

Mutare în sus   

Mutați câmpul mai sus cu o poziție în zonă.

Mutare în jos   

Mutați câmpul mai jos cu o poziție în zonă.

Mutare la început   

Mutați câmpul la începutul zonei.

Mutare la sfârșit   

Mutați câmpul la sfârșitul zonei.

Mutare la filtrul de raport   

Mutați câmpul în zona Filtru raport.

Se mută la etichetele de rând   

Mutați câmpul în zona Etichete de rânduri.

Se mută la etichetele de coloane   

Mutați câmpul în zona Etichete de coloane.

Mutare la valori   

Mutați câmpul în zona Valori.

Setări câmp valoare, Setări câmp   

Afișați casetele de dialog Setări câmp sau Setări câmp valoare. Pentru mai multe informații despre fiecare setare, faceți clic pe butonul Ajutor Imagine buton în partea de sus a casetei de dialog.

De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic și să țineți apăsat butonul mouse-ului pe un nume, apoi să glisați câmpul între câmp și secțiunile de aspect și între diferite zone.

Eliminarea câmpurilor dintr-un raport PivotTable

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. Pentru a afișa lista de câmpuri PivotTable, dacă este necesar, pe fila Analiză sau Opțiuni, în grupul Afișare, faceți clic pe Listă de câmpuri.

  Imagine Panglică Excel

 3. Pentru a elimina un câmp, în Lista de câmpuri PivotTable, alegeți una dintre următoarele:

  • În lista de câmpuri PivotTable, debifați caseta de selectare de lângă numele câmpului.

   Notă: Debifarea unei casete de selectare într-o listă de câmpuri elimină toate instanțele câmpului din raport.

  • Într-o zonă de aspect, faceți clic pe numele câmpului, apoi faceți clic pe Eliminare câmp.

  • Faceți clic și apăsați lung pe un nume de câmp în secțiunea de aspect, apoi glisați-l în afara Listei de câmpuri PivotTable.

Modificarea aspectului coloanelor, rândurilor și subtotalurilor

Pentru a rafina și mai mult aspectul unui raport PivotTable, puteți efectua modificări care afectează aspectul coloanelor, rândurilor și subtotalurilor, cum ar fi afișarea de subtotaluri sau dezactivarea anteturilor de coloane. De asemenea, puteți să rearanjați elementele individuale dintr-un rând sau dintr-o coloană.

Activarea sau dezactivarea anteturilor de câmpuri rând

 1. Faceți clic pe raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. Pentru a comuta între afișarea și ascunderea anteturilor de rând, în fila Analiză sau Opțiuni, în grupul Afișare, faceți clic pe Anteturi de câmp.

  Imagine Panglică Excel

Afișarea subtotalurilor deasupra sau dedesubtul rândurilor lor

 1. În raportul PivotTable, selectați câmpul de rând pentru care doriți să afișați subtotaluri.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

  Sfat: În forma de schiță sau tabelară, puteți, de asemenea, să faceți dublu clic pe câmpul de rând și apoi să continuați cu pasul 3.

 2. În fila Analiză sau Opțiuni, în grupul Câmp activ, faceți clic pe Setări câmp.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Setări câmp, pe fila Subtotaluri și filtre, sub Subtotaluri, faceți clic pe Automat sau Particularizat.

  Notă:  Dacă s-a selectat Fără, subtotalurile sunt dezactivate.

 4. Pe fila Aspect și imprimare, sub Aspect, faceți clic pe Etichete de elemente sub formă de schiță, apoi alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a afișa subtotalurile deasupra rândurilor subtotalizate, bifați caseta de selectare Afișare subtotaluri în partea de sus grupului. Această opțiune este selectată în mod implicit.

  • Pentru a afișa subtotalurile sub rândurile subtotalizate, debifați caseta de selectare Afișare subtotaluri în partea de sus grupului.

Modificarea ordinii de elemente din rânduri sau coloane

Alegeți oricare dintre următoarele:

 • În raportul PivotTable, faceți clic dreapta pe eticheta de rând sau de coloană sau pe elementul din etichetă, indicați către Mutare, apoi utilizați una din comenzile din meniul Mutare pentru a muta elementul în altă locație.

 • Selectați elementul de etichetă de rând sau de coloană pe care doriți să îl mutați, apoi să indicați către bordura de jos a celulei. Când indicatorul devine un indicator cu patru capete, glisați elementul într-o poziție nouă. Următoarea ilustrație afișează cum se mută un element de rând prin glisare.

  Exemplu de mutare a unui element într-un raport PivotTable

Reglarea lățimii coloanelor la reîmprospătare

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. Pe fila Analiză sau Opțiuni, în grupul PivotTable, faceți clic pe Opțiuni.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Opțiuni PivotTable, în fila Aspect și format, sub Format, alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a potrivi automat coloanele raportului PivotTable la dimensiunea celui mai lat text sau celei mai late valori numerice, bifați caseta de selectare Potrivire automată a lățimii coloanelor la actualizare.

  • Pentru a menține lățimea curentă a coloanelor raportului PivotTable, debifați caseta de selectare Potrivire automată a lățimii coloanelor la actualizare.

Mutarea unei coloane într-o zonă de etichete de rânduri sau mutarea unui rând în zona de etichete de coloane

Este posibil să doriți să mutați un câmp de coloană în zona de etichete de rânduri sau un câmp de rând în zona de etichete de coloane, pentru a optimiza aspectul și lizibilitatea raportului PivotTable. Când mutați o coloană într-un rând sau un rând într-o coloană, transpuneți orientarea verticală sau orizontală a câmpului. Această operațiune se numește și "pivotare" a unui rând sau a unei coloane.

Alegeți oricare dintre următoarele:

 • Faceți clic dreapta pe un câmp de rând, indicați spre Mutare <nume câmp>, apoi faceți clic pe Mutare <nume câmp> la coloane.

 • Faceți clic dreapta pe un câmp de coloană, apoi faceți clic pe Mutare <nume câmp> la rânduri.

 • Glisați un câmp de rând sau de coloană într-o altă zonă. Următoarea ilustrație vă arată cum să mutați un câmp de coloană în zona de etichete de rânduri.

  Exemplu de modificare a aspectului unui raport PivotTable

  1. Faceți clic pe un câmp coloană

  2. Glisați-l în zona de rânduri

  3. Sport devine un rând ca Regiune

Îmbinarea sau anularea îmbinării celulelor pentru elemente de rânduri și coloane exterioare

Aveți posibilitatea să îmbinați celulele pentru elemente de rânduri și coloane, astfel încât să centrați elementele orizontal sau vertical sau să anulați îmbinarea celulelor pentru a alinia elementele la stânga în câmpuri de rânduri și coloane exterioare în partea de sus grupului de elemente.

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. În fila Opțiuni, în grupul PivotTable, faceți clic pe Opțiuni.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Opțiuni PivotTable, faceți clic pe fila Aspect și format, apoi, sub Aspect, bifați sau debifați caseta de selectare Îmbinare și centrare celule cu etichete.

Notă: Nu puteți să utilizați caseta de selectare Îmbinare celule sub fila Aliniere dintr-un raport PivotTable.

Modificarea afișării celulelor necompletate, a liniilor necompletate și a erorilor

Uneori, este posibil ca datele raportului PivotTable să conțină celule necompletate, linii necompletate sau erori și să doriți să modificați modul în care sunt afișate acestea.

Modificarea modului de afișare a erorilor și celulelor necompletate

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. Pe fila Analiză sau Opțiuni, în grupul PivotTable, faceți clic pe Opțiuni.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Opțiuni PivotTable, faceți clic pe fila Aspect și format, apoi, sub Format, alegeți una sau mai multe dintre următoarele variante:

  • Pentru a modifica afișarea erorilor, bifați caseta de selectare Pentru valori de eroare, se afișează. În casetă, tastați valoarea care doriți să fie afișată în locul erorilor. Pentru a afișa erorile ca celule necompletate, ștergeți toate caracterele din casetă.

  • Pentru a modifica afișarea celulelor necompletate, bifați caseta de selectare Pentru celule goale, se afișează, apoi tastați în caseta text valoarea care doriți să se afișeze în celulele goale.

   Sfat:  Pentru a afișa celulele necompletate, ștergeți toate caracterele din casetă. Pentru a afișa zerouri, debifați caseta de selectare.

Afișarea sau ascunderea liniilor necompletate după rânduri sau elemente

Pentru rânduri, procedați astfel:

 • În raportul PivotTable, selectați un câmp de rând.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

  Sfat: În forma de schiță sau tabelară, puteți, de asemenea, să faceți dublu clic pe câmpul de rând și apoi să continuați cu pasul 3.

 • În fila Analiză sau Opțiuni, în grupul Câmp activ, faceți clic pe Setări câmp.

  Imagine Panglică Excel

 • În caseta de dialog Setări câmp, pe fila Aspect și imprimare, sub Aspect, bifați sau debifați caseta de selectare Inserare linie necompletată după fiecare etichetă de element.

Pentru elemente, procedați astfel:

 • În raportul PivotTable, selectați elementul pe care îl doriți.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 • În fila Proiectare, în grupul Aspect, faceți clic pe Rânduri necompletate, apoi bifați caseta de selectare Inserare linie necompletată după fiecare element sau Eliminare linie necompletată după fiecare element.

  Imagine Panglică Excel

  Notă: Se poate aplica formatarea de caracter și celulă liniilor necompletate, dar nu se pot introduce date în ele.

Schimbarea modului în care se afișează etichetele și elementele fără date

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. Pe fila Analiză sau Opțiuni, în grupul PivotTable, faceți clic pe Opțiuni.

  Imagine Panglică Excel

 3. În fila Afișare, sub Afișare, alegeți una sau mai multe dintre următoarele:

  • Pentru a afișa elementele fără date în rânduri, bifați sau debifați caseta de selectare Afișare elemente fără date pe rânduri pentru a afișa sau a ascunde elementele de rând fără valori.

   Notă: Această setare este disponibilă numai pentru o sursă de date OLAP (Online Analytical Processing).

  • Pentru a afișa elementele fără date în coloane, bifați sau debifați caseta de selectare Afișare elemente fără date pe coloane pentru a afișa sau a ascunde elementele de coloane fără valori.

   Notă: Această setare este disponibilă numai pentru o sursă de date OLAP.

  • Pentru a afișa etichete de elemente atunci când niciun câmp nu se află în zona de valori, bifați sau debifați caseta de selectare Afișare etichete de elemente când nu există câmpuri în zona de valori, pentru a afișa sau a ascunde etichetele de elemente atunci când nu există câmpuri în zona de valori.

   Notă: Această casetă de selectare se aplică numai pentru rapoartele PivotTable care s-au creat utilizând versiuni de Excel anterioare Office Excel 2007.

Modificarea sau eliminarea formatării

Puteți alege dintr-o largă varietate de stiluri PivotTable, în galerie. În plus, puteți controla comportamentul de alternare pentru un raport. Modificarea formatului de număr al unui câmp este o modalitate rapidă de a aplica un format unitar în tot raportul. De asemenea, puteți adăuga sau elimina alternarea (alternarea unui fundal mai întunecat cu unul mai deschis) de rânduri și coloane. Alternarea poate simplifica citirea și scanarea datelor.

Aplicarea unui stil pentru a formata un raport PivotTable

Puteți modifica rapid aspectul și formatarea unui raport PivotTable, utilizând unul dintre numeroasele stiluri predefinite de raport PivotTable (sau stiluri rapide).

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. În fila Proiectare, în grupul Stiluri PivotTable, efectuați oricare dintre următoarele:

  • Faceți clic pe un stil PivotTable vizibil sau defilați prin galerie pentru a vedea stiluri suplimentare.

  • Pentru a vedea toate stilurile de galerie, faceți clic pe butonul Mai mult în partea de jos a barei de defilare.

   Imagine Panglică Excel

   Dacă doriți să vă creați propriul raport PivotTable particularizat, faceți clic pe Stil PivotTable nou în partea de jos a galeriei pentru a afișa caseta de dialog Stil PivotTable nou.

Aplicarea alternării pentru a modifica formatul unui raport PivotTable

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. În fila Proiectare, în grupul Opțiuni stil PivotTable, efectuați una din următoarele:

  • Pentru a alterna fiecare rând cu un format de culoare mai deschisă sau mai închisă, faceți clic pe Rânduri alternante.

  • Pentru a alterna fiecare coloană cu un format de culoare mai deschisă sau mai închisă, faceți clic pe Coloane alternante.

  • Pentru a include anteturi de rânduri în stilul de alternare, faceți clic pe Anteturi rând.

  • Pentru a include anteturi de coloană în stilul de alternare, faceți clic pe Anteturi coloană.

   Imagine Panglică Excel

Eliminarea unui stil sau a unui format de alternare dintr-un raport PivotTable

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. În fila Proiectare, în grupul Stiluri PivotTable, faceți clic pe butonul Mai mult în partea de jos a barei de defilare pentru a vedea toate stilurile disponibile, apoi faceți clic pe Golire în partea de jos a galeriei.

  Imagine Panglică Excel

Formatarea condiționată a datelor dintr-un raport PivotTable

Utilizați un format condițional pentru a vă ajuta să explorați vizual și să analizați date, să detectați probleme critice și să identificați modele și tendințe. Formatarea condiționată vă ajută să răspundeți la întrebări specifice despre datele dvs. Există diferențe importante de înțeles atunci când utilizați formatarea condiționată într-un raport PivotTable:

 • Dacă modificați aspectul raportului PivotTable prin filtrare, ascunderea nivelurilor, restrângerea și extinderea nivelurilor sau eliminarea unui câmp, formatarea condițională se păstrează cât timp câmpurile din datele subiacente nu sunt eliminate.

 • Domeniul formatării condiționale pentru câmpurile din zona Valori se poate baza pe ierarhia de date și este determinat de toți descendenții vizibili (următorul nivel inferior dintr-o ierarhie) ai unui părinte (următorul nivel superior dintr-o ierarhie) din rânduri pentru una sau mai multe coloane, sau din coloane pentru unul sau mai multe rânduri.

  Notă: În ierarhia de date, descendenții nu moștenesc formatarea condițională de la părinte și părintele nu moștenește formatarea condițională de la descendenți.

 • Există trei metode pentru stabilirea domeniilor formatării condiționale pentru câmpurile din zona Valori: prin selecție, prin câmp corespondent și prin câmp de valoare.

Pentru mai multe informații, consultați Aplicarea formatării condiționate.

Modificarea formatării de număr pentru un câmp

 1. Într-un raport PivotTable, selectați câmpul de interes.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. În fila Analiză sau Opțiuni, în grupul Câmp activ, faceți clic pe Setări câmp.

  Imagine Panglică Excel

  Caseta de dialog Setări câmp afișează etichete și filtre de raport; caseta de dialog Setări câmp valoare afișează valori.

 3. Faceți clic pe Format de număr în partea de jos a casetei de dialog.

 4. În caseta de dialog Formatare celule, în lista Categorie, faceți clic pe formatul de număr pe care doriți să-l utilizați.

 5. Selectați opțiunile preferate, apoi faceți clic de două ori pe OK.

  De asemenea, puteți face clic dreapta pe un câmp valoare, apoi să faceți clic pe Format de număr.

Includerea formatării de server OLAP

Dacă sunteți conectat la o bază de date de procesare analitică online (OLAP) Microsoft SQL Server Analysis Services, puteți să specificați ce formate de server OLAP să se regăsească și să se afișeze cu datele.

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. În fila Analiză sau Opțiuni, în grupul Date, faceți clic pe Modificare sursă de date, apoi pe Proprietăți conexiune.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Proprietăți conexiune, faceți clic pe fila Utilizare, apoi, sub secțiunea Formatare Server OLAP, efectuați una din următoarele:

  • Pentru a activa sau a dezactiva formatarea numerică, de exemplu, moneda, datele sau orele, bifați sau debifați caseta de selectare Format de număr.

  • Pentru a activa sau a dezactiva stilurile de font, cum ar fi cel aldin, cursiv, subliniat sau tăiat cu o linie, bifați sau debifați caseta de selectare Stil font.

  • Pentru a activa sau a dezactiva culorile de umplere, bifați sau debifați caseta de selectare Culoare de umplere.

  • Pentru a activa sau a dezactiva culorile textului, bifați sau debifați caseta de selectare Culoare text.

Păstrarea sau suprimarea formatării

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable în panglică.

 2. Pe fila Analiză sau Opțiuni, în grupul PivotTable, faceți clic pe Opțiuni.

  Imagine Panglică Excel

 3. Pe fila Aspect și formatare, sub Formatare, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a salva aspectul și formatarea raportului PivotTable astfel încât să se utilizeze de fiecare dată când efectuați o operațiune în raport, bifați caseta de selectare Păstrare formatare celule la actualizare.

  • Pentru a suprima aspectul și formatarea raportului PivotTable și a reveni la aspectul și formatarea implicite, de fiecare dată când efectuați o operațiune în raport, debifați caseta de selectare Păstrare formatare celule la actualizare.

  Notă: În timp ce această opțiune afectează și formatarea raportului PivotChart, liniile de tendință, etichetele de date, barele de eroare și alte modificări asupra seriilor de date specifice nu se păstrează.

În Excel Online, puteți să aplicați sortarea și filtrarea într-un raport PivotTable, să îi mutați câmpurile și să modificați setările câmpurilor de valori în lista de câmpuri, dar nu puteți modifica aspectul datelor sale. Trebuie să utilizați versiunea desktop pentru a modifica aspectul. Consultați Proiectarea aspectului și formatării unui raport PivotTable

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×