Proiectare interogare relațională (Power Pivot)

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Când importați date relaționale SQL Server utilizând Power Pivot în Microsoft Excel 2013, puteți genera interogarea în mod interactiv, utilizând Proiectare interogare relațională. Proiectare interogare relațională vă ajută să creați o interogare care specifică date pentru preluarea datelor relaționale de la Microsoft SQL Server, o baza de date SQL Microsoft Azure și Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse. Utilizați instrumentul de proiectare grafică a interogărilor pentru a explora metadatele, a genera interactiv interogarea și a vizualiza rezultatele interogării.  Alternativ, utilizați proiectarea interogării bazate pe text pentru a vizualiza interogarea care a fost generată de instrumentul de proiectare grafică a interogărilor sau pentru a modifica o interogare. De asemenea, puteți importa o interogare existentă dintr-un fișier sau raport.

 1. Deschideți fereastra Power Pivot.

 2. Faceți clic pe Obținere date externe > Din bază de date > Din SQL Server.

 3. În Expertul import tabel, specificați numele serverului, acreditările și baza de date. Faceți clic pe Următorul.

 4. Faceți clic pe Scrieți o interogare ce va specifica datele de importat. Faceți clic pe Următorul.

 5. Faceți clic pe Proiectare pentru a deschide Proiectare interogare relațională.

Dacă preferați, puteți scrie interogarea în limbajul SQL utilizând editorul bazat pe text. Pentru a comuta la proiectarea interogării bazate pe text, în bara de instrumente, faceți clic pe Editare ca text. După ce editați o interogare în proiectarea interogării bazate pe text, nu mai puteți utiliza instrumentul de proiectare grafică a interogărilor.

Notă: Pentru a specifica o interogare pentru tipurile de surse de date Oracle, OLE DB, ODBC și Teradata, trebuie să utilizați proiectarea interogării bazate pe text.

În acest articol

Instrumentul de proiectare grafică a interogărilor

În instrumentul de proiectare grafică a interogărilor, puteți explora tabele și vizualizări de baze de date, puteți genera interactiv instrucțiunea SQL SELECT care specifică tabelele și coloanele din baza de date din care se preiau date pentru un set de date. Alegeți câmpurile de inclus în setul de date și opțional, specificați filtrele ce limitează datele din setul de date. Puteți stabili ca filtrele să fie utilizate ca parametri și puteți furniza valoarea filtrului în timpul executării. Dacă alegeți mai multe tabele, instrumentul de proiectare a interogărilor descrie relațiile dintre seturile de două tabele.

Instrumentul de proiectare grafică a interogărilor este împărțit în trei zone. Dacă interogarea utilizează tabele/vizualizări sau proceduri stocate/funcții tabelare, aspectul instrumentului de proiectare a interogărilor se modifică.

SQL Server Parallel Data Warehouse nu acceptă proceduri stocate sau funcții tabelare.

Următoarea imagine prezintă instrumentul de proiectare grafică a interogărilor când este utilizat cu tabele sau vizualizări.

Proiectare interogare relațională

Următoarea imagine prezintă instrumentul de proiectare grafică a interogărilor când este utilizat cu proceduri stocate sau cu funcții tabelare.

rs_relational_graphical_SP

Următorul tabel descrie funcția fiecărui panou.

Panou

Funcție

Database view (Vizualizare bază de date)

Afișează o vizualizare ierarhică de tabele, vizualizări, proceduri stocate și funcții tabelare care sunt organizate după schema bazei de date.

Selected fields (Câmpuri selectate)

Afișează lista de nume de câmpuri din baza de date din elementele selectate în panoul Vizualizare bază de date. Aceste câmpuri devin colecția de câmpuri pentru setul de date.

Function parameters (Parametri funcție)

Afișează lista parametrilor de intrare pentru procedurile stocate sau pentru funcțiile tabelare din panoul de Vizualizare bază de date.

Relații

Afișează o listă de relații care sunt deduse din câmpurile selectate pentru tabele sau vizualizări din panoul Vizualizare bază de date sau relațiile pe care le-ați creat manual.

Applied filters (Filtre aplicate)

Afișează o listă de câmpuri și criterii de filtrare pentru tabelele sau vizualizările din Vizualizare bază de date.

Query results (Rezultate interogare)

Afișează date eșantion pentru setul de rezultate pentru interogarea generată automat.

Panoul Database View

Panoul Database View afișează metadatele pentru obiectele de bază de date pe care aveți permisiunea să le vizualizați, care sunt determinate de conexiunea la sursa de date și de acreditări. Vizualizarea ierarhică afișează obiectele de bază de date organizate după schema bazei de date. Extindeți nodul pentru fiecare schemă pentru a vizualiza tabele, vizualizări, proceduri stocate și funcții tabelare. Extindeți un tabel sau o vizualizare pentru a afișa coloanele.

Panoul Selected Fields

Panoul Selected Fields afișează câmpurile din setul de date și grupurile și agregatele de inclus în interogare.

Sunt afișate următoarele opțiuni:

 • Câmpurile selectate   Afișează câmpurile de bază de date pe care le selectați pentru tabele sau vizualizări sau parametrii de intrare pentru procedurile stocate sau funcții tabelare. Câmpurile care sunt afișate în panoul de acest devin colecția de câmpuri pentru setul de date.

 • Utilizați panoul Report Data (Date raport) pentru a vizualiza colecția de câmpuri pentru un set de date.

 • Grupare și agregat   Comută utilizarea grupării și a agregatelor în interogare. Dacă dezactivați caracteristica de grupare și agregare după adăugarea grupării și a agregatelor, acestea sunt eliminate. Textul, (fără), indică faptul că nu se utilizează nicio grupare și niciun agregat. Dacă activați din nou caracteristica de grupare și agregare, sunt restaurate gruparea și agregatele anterioare.

 • Delete Field (Ștergere câmp)   Șterge câmpul selectat.

Group and Aggregate (Grupare și agregare)

Interogările către bazele de date cu un tabel mare pot returna un număr de rânduri de date prea mare pentru a fi utilizat și care are un impact asupra performanței rețelei ce transportă volumul mare de date. Pentru a limita numărul de rânduri de date, interogarea poate include agregate SQL care centralizează datele pe serverul de bază de date.

Agregatele furnizează rezumate de date, iar datele sunt grupate pentru a susține agregatul ce livrează datele rezumative. Când utilizați un agregat în interogare, celelalte câmpuri returnate de interogare sunt grupate automat, iar interogarea include clauza SQL GROUP BY. Puteți centraliza datele fără a adăuga un agregat utilizând numai opțiunea Grupat după din lista Grupare și agregat. Multe dintre agregate includ o versiune ce utilizează cuvântul cheie DISTINCT. Inclusiv termenul DISTINCT elimină valorile duplicat.

Microsoft SQL Server utilizează Transact-SQL și Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse utilizează SQL. Ambele dialecte ale limbajului SQL acceptă clauza, cuvântul cheie și agregatele pe care le furnizează instrumentul de proiectare a interogărilor.

Următorul tabel listează agregatele și furnizează descrieri scurte ale acestora.

Agregare

Descriere

Avg

Returnează media valorilor dintr-un grup. Implementează agregatul SQL AVG.

Count

Returnează numărul de elemente dintr-un grup. Implementează agregatul SQL COUNT.

Count Big

Returnează numărul de elemente dintr-un grup. Este agregatul SQL COUNT_BIG. Diferența dintre COUNT și COUNT_BIG este aceea că COUNT_BIG returnează întotdeauna o valoare a tipului de date bigint.

Min

Returnează valoarea minimă dintr-un grup. Implementează agregatul SQL MIN.

Max

Returnează valoarea maximă dintr-un grup. Implementează agregatul SQL MAX.

StDev

Returnează abaterea statistică standard a tuturor valorilor dintr-un grup. Implementează agregatul SQL STDEV.

StDevP

Returnează abaterea statistică standard a tuturor valorilor dintr-o expresie specificată de grup. Se consideră că valorile reprezintă întreaga populație. Implementează agregatul SQL STDEVP.

Sum

Returnează suma tuturor valorilor din grup. Implementează agregatul SQL SUM.

Var

Returnează varianța statistică a tuturor valorilor din grup. Implementează agregatul SQL VAR.

VarP

Returnează varianța statistică standard pentru popularea tuturor valorilor din grup. Implementează agregatul SQL VARP.

Avg Distinct

Returnează medii unice. Implementează o combinație între agregarea AVG și cuvântul cheie DISTINCT.

Count Distinct

Returnează numere unice. Implementează o combinație între agregatul COUNT și cuvântul cheie DISTINCT.

Count Big Distinct

Returnează un număr unic de elemente dintr-un grup. Implementează o combinație între agregatul COUNT_BIG și cuvântul cheie DISTINCT.

StDev Distinct

Returnează abateri statistice standard unice. Implementează o combinație între agregatul STDEV și cuvântul cheie DISTINCT.

StDevP Distinct

Returnează abateri statistice standard unice. Implementează o combinație între agregatul STDEVP și cuvântul cheie DISTINCT.

Sum Distinct

Returnează sume unice. Implementează o combinație între agregatul SUM și cuvântul cheie DISTINCT.

Var Distinct

Returnează varianțe statistice unice. Implementează o combinație între agregatul VAR și cuvântul cheie DISTINCT.

VarP Distinct

Returnează varianțe statistice unice. Implementează o combinație între agregatul VARP și cuvântul cheie DISTINCT.

Panoul Function Parameters (Parametri funcție)

Panoul Function Parameters afișează parametrii pentru o procedură stocată sau pentru o funcție tabelară. Sunt afișate următoarele coloane:

 • Parameter Name (Nume parametru)   Afișează numele parametrului care este definit de procedura stocată sau de funcția tabelară.

 • Value (Valoare)   O valoare de utilizat pentru parametru când interogarea rulează pentru a prelua datele de afișat în panoul Query Results (Rezultate interogare) în momentul proiectării. Această valoare nu este utilizată în timpul rulării.

Panoul Relații

Panoul Relații afișează relațiile de unire. Relațiile pot fi detectate automat din relațiile de cheie externă care sunt preluate din metadatele din baza de date sau le puteți crea manual.

Sunt afișate următoarele opțiuni:

 • Detectare automată. Comută caracteristica de detectare automată ce creează automat relații între tabele. Dacă detectarea automată este activată, instrumentul de proiectare a interogărilor creează relații de la cheile externe din tabele; în caz contrar, trebuie să creați manual relațiile. Când selectați tabelele din panoul Vizualizare bază de date, detectarea automată încearcă automat să creeze relații. Dacă activați detectarea automată după ce ați creat manual asocieri, asocierile respective vor fi ignorate.

  Important: La utilizarea acesteia cu SQL Server Parallel Data Warehouse pe care metadatele a trebuit să îl creeze, nu sunt furnizate uniri, iar relațiile nu pot fi detectate automat. Dacă interogarea preia date din SQL Server Parallel Data Warehouse, toate unirile de tabele trebuie să fie create manual.

 • Adăugare relație. Adaugă o relație la lista Relație.

  Dacă detectarea automată este activată, tabelele din care sunt utilizate coloanele din interogare sunt adăugate automat la lista Relație. Când detectarea automată identifică faptul că două tabele sunt corelate, un tabel este adăugat la coloana Tabelul din stânga, celălalt în coloana Tabelul din dreapta și se creează o asociere internă între ele. Fiecare relație generează o clauză JOIN în interogare. Dacă tabelele nu sunt corelate, toate sunt listate în coloana Tabelul din stânga, iar coloana Tip alăturare indică faptul că tabelele nu sunt corelate cu alte tabele. Când detectarea automată este activată, nu puteți adăuga manual relații între tabelele pe care detectarea automată le stabilește a fi necorelate.

  Dacă detectarea automată este dezactivată, puteți adăuga și modifica relațiile între tabele. Faceți clic pe Editare câmpuri pentru a specifica toate câmpurile de utilizat pentru unirea celor două tabele.

  Ordinea în care apar relațiile în lista Relație este ordinea în care asocierile vor fi efectuate în interogare. Puteți modifica ordinea relațiilor mutându-le în sus și în jos cu un nivel în listă.

  La utilizarea mai multor relații într-o interogare, trebuie să se facă referire la unul dintre tabelele din fiecare relație, cu excepția primului, în relațiile de continuare.

  Dacă o relație anterioară face referire la ambele tabele dintr-o relație, atunci relația nu generează o clauză JOIN separată; în schimb, se adaugă o condiție JOIN la clauza JOIN generată pentru relația anterioară. Tipul de unire este dedus de relația anterioară care a făcut referire la aceleași tabele.

 • Editare câmpuri. Deschide caseta de dialog Editare câmpuri asociate în care adăugați și modificați relațiile între tabele. Alegeți câmpurile din tabelele din partea dreaptă și din partea stângă de unit. Puteți uni mai multe câmpuri din tabelul din partea stângă și din tabelul din partea dreaptă pentru a specifica mai multe condiții JOIN într-o relație. Cele două câmpuri care unesc tabelele din stânga și din dreapta nu trebuie să aibă același nume. Tipul de date al câmpurilor unite trebuie să conțină tipuri de date compatibile.

 • Delete Relationship. Șterge relația selectată

 • Mutare în sus și Mutare în jos. Se deplasează relații în sus sau în jos în listă de relație. Secvență în care relațiile sunt amplasate în interogare poate afecta rezultatele interogării. Relații sunt adăugate la interogarea în ordinea în care apar în lista de relație.

Sunt afișate următoarele coloane:

 • Tabel stânga   Afișează numele primului tabel care face parte dintr-o relație de unire.

 • Asocierea la tipul   Afișează tipul de instrucțiune SQL asocierea la care se utilizează în interogarea generată automat. În mod implicit, dacă este detectat o restricție cheie străină, INNER JOIN se utilizează. Alte tipuri de asocieri pot fi LEFT JOIN sau RIGHT JOIN. Dacă niciuna dintre aceste tipuri de asociere nu se aplică, coloana Tip asociere afișează niepowiem. Nicio asocieri ÎNCRUCIȘATE asociere sunt create pentru tabele neasociate; în schimb, trebuie să creați manual relații prin alăturarea coloanelor din tabele din stânga și dreapta.

 • Tabelul din dreapta   Afișează numele celui de-al doilea tabel din relația de unire.

 • Asociere câmpuri   Listează perechile de câmpuri unite, dacă o relație are mai multe condiții JOIN, perechile de câmpuri unite sunt separate prin virgule (,).

Panoul Filtre aplicate

Panoul Filtre aplicate afișează criteriile care sunt utilizate pentru a limita numărul de rânduri de date care sunt preluate în timpul executării. Criteriile specificate în acest panou sunt utilizate pentru a genera o clauză SQL WHERE. Când selectați opțiunea de parametru, un parametru este creat automat.

Sunt afișate următoarele coloane:

 • Nume câmp   Afișează numele câmpului la care se aplică criteriile.

 • Operatorul   Afișează operațiunea de utilizat în expresia filtrului.

 • Valoare   Afișează valoarea de utilizat în expresia filtrului.

 • Parametru   Afișează opțiunea de a adăuga un parametru de interogare la interogare.

Panoul Rezultate interogare

Panoul Rezultate interogare afișează rezultatele pentru interogarea generată automat care este specificată prin selecțiile din celelalte panouri. Coloanele din setul de rezultate sunt câmpurile pe care le specificați în panoul Câmpuri selectate, iar datele de pe rând sunt limitate de filtrele pe care le specificați în panoul Filtre aplicate.

Aceste date reprezintă valorile din sursa de date în momentul când rulați interogarea.

Ordinea de sortare din setul de rezultate este determinată de ordinea în care sunt preluate datele din sursa de date. Ordinea de sortare poate fi schimbată prin modificarea directă a textului interogării.

Bara de instrumente a instrumentului de proiectare grafică a interogărilor

Bara de instrumente a instrumentului de proiectare grafică a interogărilor furnizează următoarele butoane care vă ajută să specificați sau să vizualizați rezultatele unei interogări.

Buton

Descriere

Editare ca text

Comută la proiectarea interogărilor bazate de text pentru a vizualiza interogarea generată automat sau pentru a modifica interogarea.

Import

Importați o interogare existentă dintr-un fișier sau raport. Sunt acceptate tipurile de fișiere .sql și .rdl.

Execuție interogare

Rulați interogarea. Panoul Rezultate interogare afișează setul de rezultate.

Începutul paginii

Înțelegerea interogărilor generate automat

Când selectați tabele și coloane sau proceduri și vizualizări stocate din panoul Vizualizare bază de date, instrumentul de proiectare a interogărilor preia relațiile de bază dintre cheia primară și cheia externă din schema bazei de date. Prin analizarea acestor relații, instrumentul de proiectare a interogărilor detectează relațiile dintre cele două tabele și adaugă asocieri la interogare. Apoi, puteți modifica interogarea adăugând grupuri și agregate, adăugând sau modificând relații și adăugând filtre. Pentru a vizualiza textul interogării care afișează coloanele din care să se preia date, asocierile dintre tabele și toate grupurile și agregatele, faceți clic pe Editare ca text.

Începutul paginii

Proiectarea interogării bazate pe text

Proiectarea interogării bazate pe text furnizează o modalitate de a specifica o interogare utilizând un limbaj de interogare acceptat de sursa de date, o modalitate de rulare a interogării și o modalitate de vizualizare a rezultatelor în timpul proiectării. Puteți specifica mai multe instrucțiuni SQL, sintaxe de interogări și comenzi pentru extensiile particularizate de procesare a datelor și interogări care sunt specificate ca expresii.

Deoarece proiectarea interogării bazate pe text nu preprocesează interogarea, poate include orice tip de sintaxă de interogare. Este instrumentul implicit de proiectare de interogări pentru mai multe tipuri de surse de date.

Proiectarea interogării bazate pe text afișează o bară de instrumente și următoarele două panouri:

 • Interogare   Afișează textul interogării, nume de tabel sau nume procedură stocată în funcție de tipul de interogare. Nu toate tipurile de interogare sunt disponibile pentru toate tipurile de sursă de date. De exemplu, nume de tabel este acceptată doar pentru tipul de sursă de date OLE DB.

 • Rezultat   Afișează rezultatele rulării interogării în timpul proiectării.

Bara de instrumente a instrumentului de proiectare bazată pe text a interogărilor

Proiectarea interogării bazate pe text furnizează o singură bară de instrumente pentru toate tipurile de comenzi. Următorul tabel listează fiecare buton de pe bara de instrumente și funcția acestuia.

Buton

Descriere

Editare ca text

Comută între proiectarea interogării bazate pe text și instrumentul de proiectare grafică a interogărilor. Nu toate tipurile de surse de date acceptă instrumentele de proiectare grafică a interogărilor.

Import

Importați o interogare existentă dintr-un fișier sau raport. Sunt acceptate numai tipurile de fișiere sql și rdl.

Pictograma Proiectare interogare relațională

Rulați interogarea și afișați setul de rezultate în panoul Rezultat.

Tip comandă

Selectați Text, StoredProcedure sau TableDirect. Dacă o procedură stocată conține parametri, apare caseta de dialog Definire parametri interogare când faceți clic pe Rulare din bara de instrumente și puteți completa valorile după cum este necesar.

Notă: Dacă o procedură stocată returnează mai multe seturi de rezultate, se utilizează numai primul set de rezultate pentru a popula setul de date.

Notă: TableDirect este disponibil numai pentru tipul de sursă de date OLE DB.

Tipul de comandă Text

Când creați un set de date SQL Server, proiectarea interogărilor relaționale se deschide în mod implicit. Pentru a comuta la proiectarea interogării bazate pe text, faceți clic pe Editare ca text pentru a comuta butonul din bara de instrumente. Proiectarea interogării bazate pe text prezintă două panouri: panoul Interogare și panoul Rezultat. Următoarea imagine etichetează fiecare panou.

Proiectare interogare relațională

Următorul tabel descrie funcția fiecărui panou.

Panou

Funcție

Query

Afișează textul interogării SQL. Utilizați acest panou pentru a scrie sau edita o interogare SQL.

Result

Afișează rezultatele interogării. Pentru a rula interogarea, faceți clic dreapta pe orice panou și faceți clic pe Rulare sau pe butonul Rulare din bara de instrumente.

Exemplu

Următoarea interogare returnează lista de nume dintr-un tabel denumit ContactType.

Selectați numele din ContactType

Când faceți clic pe Rulare din bara de instrumente, se execută comanda din panoul Interogare, iar rezultatele, o listă de nume, sunt afișate în panoul Rezultat.

Command Type StoredProcedure (Tipul de comandă StoredProcedure)

Când selectați Tip comandă StoredProcedure, proiectarea interogării bazate pe text prezintă două panouri: panoul Interogare și panoul Rezultat. Introduceți numele procedurii stocate în panoul Interogare și faceți clic pe Rulare din bara de instrumente. Dacă procedurile stocate utilizează parametri, se deschide caseta de dialog Definire parametri interogare. Introduceți valorile parametrilor pentru procedura stocată.

Următoarea imagine prezintă panourile Interogare și Rezultate când rulați o procedură stocată. În acest caz, parametrii de intrare sunt constante.

Proiectare interogare relațională

Următorul tabel descrie funcția fiecărui panou.

Panou

Funcție

Query

Afișează numele procedurii stocate și toți parametrii de intrare.

Result

Afișează rezultatele interogării. Pentru a rula interogarea, faceți clic dreapta pe orice panou și faceți clic pe Rulare sau pe butonul Rulare din bara de instrumente.

Exemplu

Următoarea interogare apelează o procedură stocată denumită uspGetWhereUsedProductID. Când procedura stocată conține parametri de intrare, trebuie să furnizați valorile parametrilor când rulați interogarea.

uspGetWhereUsedProductID

Faceți clic pe butonul Rulare (!). Următorul tabel oferă un exemplu de parametri uspGetWhereUsedProductID pentru care furnizați valori în caseta de dialog Definire parametri interogare.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Tipul de comandă TableDirect

Când selectați Tip comandă TableDirect, proiectarea interogării bazate pe text prezintă două panouri: panoul Interogare și panoul Rezultat. Când introduceți un tabel și faceți clic pe butonul Rulare, sunt returnate toate coloanele pentru tabelul respectiv.

Exemplu

Pentru un tip de sursă de date OLE DB, următoarea interogare a setului de date returnează un set de rezultate pentru toate tipurile de contacte din tabelul ContactType.

ContactType

Când introduceți numele tabelului ContactType, acesta este echivalent pentru crearea instrucțiunii SQL SELECT * din ContactType.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×