Prezentare generală a OLAP (Online Analytical Processing)

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

OLAP (On-Line Analytical Processing) este o tehnologie utilizată pentru organizarea bazelor de date foarte mari ale firmelor și de a oferi suport decizional pentru afaceri. Bazele de date OLAP sunt împărțilte în mai multe cuburi, iar fiecare cub este proiectat de un administrator de cub pentru a se potrivi cu modul în care regăsiți și analizați date, astfel încât să fie ușor să se utilizeze rapoartele PivotTable și PivotChart necesare.

În acest articol

Ce este business intelligence?

Ce este Online Analytical Processing (OLAP)?

OLAP caracteristici din Excel

Componente de software-ul de care aveți nevoie pentru a accesa surse de date OLAP

Diferențe între date sursă OLAP și non-OLAP

Ce este informatica decizională de afaceri?

Un analist economic dorește deseori să obțină o imagine de ansamblu a afacerii, să vadă tendințele generale pe baza datelor agregate și să vadă acele tendințe în funcție de orice număr de variabile. Informatica decizională de afaceri (Business Intelligence sau inteligența de afaceri) reprezintă procesul de extragere a datelor dintr-o bază de date OLAP și analizarea lor pentru a găsi informații care pot fi utilizate pentru a lua decizii de afaceri în cunoștință de cauză. De exemplu, OLAP și informatica decizională oferă răspunsuri la următoarele tipuri de întrebări despre datele economice:

  • Care este raportul dintre vânzările totale ale tuturor produselor pentru 2007 și a vânzărilor totale din 2006?

  • Care este raportul dintre rentabilitatea la zi comparat cu aceeași perioadă pe ultimii cinci ani?

  • Ce sume de bani au cheltuit clienții de peste 35 de ani anul trecut și cum s-a modificat acest comportament în timp?

  • Câte produse au fost vândute în anumite două țări/regiune în această lună în comparație cu aceeași lună a anului trecut?

  • Pentru fiecare grup de vârstă de clienți, care este marja de profitabilitate (atât procentajul marginal, cât și cel total) pe categorie de produs?

  • Găsește primii și ultimii reprezentanți de vânzări, distribuitori, vânzători, clienți, parteneri sau cumpărători.

Începutul paginii

Ce este OLAP (Online Analytical Processing)?

Bazele de date OLAP (Online Analytical Processing) facilitează interogările de informatică decizională. OLAP este o tehnologie de baze de date care a fost optimizată pentru interogare și raportare în loc de procesare a tranzacțiilor. Datele sursă pentru OLAP sunt bazele de date OLTP (Online Transactional Processing) care se stochează de obicei în depozite de date. Datele OLAP sunt derivate din aceste date de istoric și sunt agregate în structuri care permit analize sofisticate. Datele OLAP sunt, de asemenea, organizate ierarhic și stocate în cuburi în loc de tabele. Aceasta este o tehnologie complexă, care utilizează structuri multidimensionale pentru a furniza acces rapid la date pentru analize. Această organizare permite afișarea cu ușurință a sintezelor de nivel superior în rapoartele PivotTable și PivotChart, cum ar fi totalurile de vânzări pe o țară sau o regiune, și permite de asemenea afișarea detaliilor pentru locații în care vânzările sunt foarte bune sau foarte slabe.

Bazele de date OLAP sunt proiectate să mărească viteza de acces la regăsirea datelor. Deoarece serverul OLAP și nu Microsoft Excel calculează valorile sintetizate, atunci când creați sau modificați un raport se transmit mai puține date către Excel. Această abordare vă permite să lucrați cu cantități mai mari de date sursă decât dacă acestea ar fi organizate într-o bază de date tradițională, caz în care Excel trebuie să regăsească toate înregistrările individuale și să calculeze valorile sintetizate.

Bazele de date OLAP conțin două tipuri de bază de date: măsuri, care sunt date numerice, cantitățile și mediile pe care le utilizați pentru a lua decizii de afaceri și dimensiuni, care sunt categoriile pe care le utilizați pentru a organiza aceste măsuri. Bazele de date OLAP permit organizarea datelor după mai multe niveluri de detalii, utilizând aceleași categorii cu care sunteți obișnuit pentru a analiza datele.

Următoarele secțiuni descriu fiecare componentă mai în detaliu:

Cub     O structură de date care efectuează agregarea măsurilor după nivelurile și ierarhiile fiecărei dimensiuni pe care doriți să o analizați. Cuburile combină mai multe dimensiuni, cum ar fi timpul, geografia și linia de produse cu date sintetizate, cum ar fi cifrele de vânzări sau de inventar. Cuburile nu sunt "cuburi" în sensul strict matematic, deoarece ele nu au în mod necesar laturile egale. Ele reprezintă însă un mod bun de a descrie un concept complex.

Măsură     Un set de valori dintr-un cub care se bazează pe o coloană din tabelul de date și sunt de obicei valori numerice. Măsurile sunt valorile centrale din cub care sunt procesate, agregate și analizate. Exemple obișnuite includ vânzările, profiturile, veniturile și costurile.

Membru     Un element într-o ierarhie care reprezintă unul sau mai multe apariții a datelor. Un membru poate fi unice sau acceptarea. De exemplu, 2007 şi 2008 reprezintă membri unice în nivelul de an de o dimensiune de timp, în timp ce ianuarie reprezintă acceptarea membri în nivelul de lună, deoarece poate fi mai mult de un ianuarie în dimensiune de timp în cazul în care conține date de mai mult de un an.

Membru calculat     Un membru al unei dimensiuni a cărui valoare este calculată la lansarea în execuție utilizând o expresie. Valorile membrilor calculați poate fi derivată din alte valori de membri. De exemplu, un membru calculat, Profit, poate fi determinat scăzând valoarea membrului Costuri din valoarea membrului Vânzări.

Dimensiune     Un set care conține o ierarhie sau mai multe ierarhii de niveluri organizate dintr-un cub, pe care utilizatorul le utilizează ca bază pentru analizarea datelor. De exemplu, o dimensiune geografică poate include niveluri pentru țară/regiune, județ și oraș. O altă dimensiune poate include o ierarhie cu niveluri în funcție de an, trimestru, lună și zi. Într-un raport PivotTable sau PivotChart, fiecare ierarhie devine un set de câmpuri care poate fi extins sau restrâns pentru a afișa niveluri superioare sau inferioare.

Ierarhie     O structură logică de tip arbore care organizează membrii unei dimensiuni astfel încât fiecare membru să aibă un membru părinte și niciun descendent sau mai mulți descendenți. Un descendent este un membru nivelul inferior următor într-o ierarhie care este asociată direct membrului curent. De exemplu, într-o ierarhie Timp care conține nivelurile Trimestru, Lună și Zi, ianuarie este descendentul lui Trim1. Un părinte este un membru în următorul nivel superior într-o ierarhie care este asociată direct membrului curent. Valoarea părinte este de obicei o centralizare a valorilor tuturor descendenților. De exemplu, într-o ierarhie Timp care conține nivelurile Trimestru, Lună și Zi, Trim1 este părintele lui ianuarie.

Nivel     În cadrul unei ierarhii, datele pot fi organizate în niveluri de detaliu superioare și inferioare, cum ar fi nivelurile An, Trimestru, Lună și Zi într-o ierarhie Timp.

Începutul paginii

Caracteristici OLAP în Excel

Date retrieving OLAP     Vă puteți conecta la surse de date OLAP așa cum vă afectează alte surse de date externe. Puteți lucra cu bazele de date create cu Microsoft SQL Server OLAP Services versiunea 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services versiune 2000 și versiuni de Microsoft SQL Server Analysis Services 2005, produse de server Microsoft OLAP. Excel, de asemenea, puteți lucra cu terțe OLAP produse care sunt compatibile cu OLE DB pentru OLAP.

Puteți afișa date OLAP doar ca un raport PivotTable sau PivotChart sau într-o funcție a foii de lucru convertite într-un raport PivotTable, dar nu ca un zonă de date externe. Puteți salva rapoartele OLAP PivotTable și PivotChart în șabloane de raport și puteți crea fișiere conexiune de date Office (ODC) (.odc) pentru a vă conecta la baze de date OLAP pentru interogări OLAP. Atunci când deschideți un fișier ODC, Excel afișează un raport PivotTable necompletat, care este gata pentru a stabili.

Crearea fișierelor cub pentru utilizarea offline     Se poate un crea un fișier cub offline (.cub) cu un subset de date dintr-o bază de date de pe un server OLAP. Utilizați fișierele cub offline pentru a lucra cu datele OLAP și atunci când nu sunteți conectat la rețea. Un cub permite lucrul cu cantități mai mare de date într-un raport PivotTable sau PivotChart decât în alte situații și mărește viteza de regăsire a datelor. Fișierele cub pot fi create numai dacă utilizați un furnizor OLAP, cum ar fi Microsoft Analysis Services versiunea 2005, care acceptă această caracteristică.

Acțiuni de server     Acțiuni de server este o caracteristică opțional, dar utile care administrator cub OLAP pot defini pe un server care utilizează un cub membru sau măsurați ca parametru într-o interogare pentru a obține detalii în cub, sau pentru a începe o altă aplicație, cum ar fi un browser. Excel acceptă URL, raport, set de rânduri, cumulare prin și extindere la detalii server de acțiuni, dar nu acceptă proprietate, declarație și set de date.

Indicatori KPI     Un KPI este o măsură calculată speciale care este definită pe serverul care vă permite să urmăriți "indicatori cheie de performanță", inclusiv stare (are valoarea curentă examen un anumit number?) și tendință (care este valoarea peste time?). Atunci când acestea sunt afișate, Server pot trimite asociate pictogramele care seamănă cu noua pictogramă Excel setarea pentru a indica deasupra sau dedesubtul niveluri de stare (cum ar fi o pictogramă oprire light) sau dacă o valoare este Trend în sus sau în jos (cum ar fi o pictogramă direcțională săgeată).

Formatarea de server     Cub administratorii pot să creeze măsuri și membri calculați cu formatarea, formatare font și regulile de formatare condiționată, care poate fi desemnat ca o regulă de corporație business standard de culori. De exemplu, un format de server pentru profit poate fi un format de număr de monedă, o culoare de celulă de verde dacă valoarea este mai mare sau egal cu 30.000 și roșu, dacă valoarea este mai mic decât 30.000 și un stil de font aldin dacă valoarea este mai mic decât 30.000 și regulate dacă mai mare mare sau egal cu 30.000. Pentru mai multe informații, consultați proiectarea aspectului și a formatului unui raport PivotTable.

Limba de afișare Office     Administratorii de cub pot defini translații pentru date și erori de pe server pentru utilizatorii care doresc să vadă informațiile din PivotTable în altă limbă. Această caracteristică este definită ca o proprietate de conexiune de fișier, iar setările regionale ale computerului utilizatorului trebuie să corespundă cu limba de afișare.

Începutul paginii

Componente software necesare pentru accesul surselor de date OLAP

Furnizor OLAP un     Pentru a configura sursele de date OLAP pentru Excel, aveți nevoie de unul dintre următorii furnizori OLAP:

  • Furnizor OLAP Microsoft     Excel include driver sursă de date și software-ul client necesare pentru accesarea bazelor de date create cu produsul Microsoft SQL Server OLAP Services. versiunea 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services versiunea 2000 (8.0) și cu Microsoft SQL Server Analysis Services versiunea 2005 (9.0).

  • Furnizori terți de OLAP     Pentru alte produse OLAP, este necesar să fie instalate drivere și software client suplimentare. Pentru a utiliza caracteristicile Excel pentru lucrul cu date OLAP, produsul furnizat de terți trebuie să fie conform cu standardul OLE-DB pentru OLAP și compatibil cu Microsoft Office. Pentru informații despre instalarea și utilizarea unui produs OLAP furnizat de terți, consultați administratorul de sistem sau vânzătorul produsului OLAP.

Baze de date de pe server și fișiere cub     Software-ul client pentru fișiere OLAP din Excel suportă legături cu două tipuri de baze de date OLAP. Dacă o bază de date de pe un server OLAP este disponibilă în rețea, se pot regăsi datele sursă direct în rețea. Dacă există un fișier cub offline ce conține date OLAP sau un fișier de definiție cub, se poate efectua conectarea la acel fișier și preluarea datelor sursă din el.

Surse de date     O sursă de date vă oferă acces la toate datele din baza de date OLAP sau din fișierul cub offline. După ce creați o sursă de date OLAP, aveți posibilitatea să bazați rapoarte pe aceasta și să preluați datele OLAP în Excel sub forma unui raport PivotTable sau PivotChart într-o funcție de foaie de lucru transformată dintr-un raport PivotTable.

Microsoft Query     Utilizați interogare pentru a regăsi date dintr-o bază de date externă, cum ar fi Microsoft SQL sau Microsoft Access. Nu trebuie să utilizați interogare pentru a regăsi date dintr-un raport PivotTable OLAP care este conectată la un fișier cub. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea Microsoft Query pentru regăsirea datelor externe.

Începutul paginii

Diferențe de caracteristici între surse de date OLAP și non-OLAP

Dacă lucrați cu rapoarte PivotTable și PivotChart din date sursă OLAP și alte tipuri de surse de date, veți observa unele diferențe de caracteristici.

Regăsirea datelor     Un server OLAP returnează datele noi pentru a Excel de fiecare dată să modificați aspectul raportului. Cu alte tipuri de surse de date externe, ce de interogare pentru toate datele sursă în același timp, sau puteți să setați opțiuni pentru a interoga numai atunci când afișați alt raport Filtrare elemente de câmp. De asemenea, aveți mai multe alte opțiuni pentru reîmprospătarea raportului.

În rapoartele bazate pe date sursă OLAP, setările pentru câmpurile filtrelor de raport nu sunt disponibile, interogarea în fundal nu este disponibilă și nici setarea de optimizare a memoriei.

Notă: Setarea de memorie de optimizare, de asemenea, nu este disponibilă pentru surse de date OLEDB și pentru rapoartele PivotTable bazate pe o zonă de celule.

Tipuri de câmp    Date sursă OLAP, câmpurile dimensiune pot fi utilizate doar ca rând (serie), coloana (categorie), sau câmpuri de pagină. Câmpurile de măsură pot fi utilizate doar ca câmpuri de valori. Pentru alte tipuri de surse de date, toate câmpurile pot fi utilizate în orice parte a unui raport.

Accesul la date de detaliu     Pentru date sursă OLAP, serverul determină care niveluri de detaliu sunt disponibile și calculează valorile rezumative, astfel că înregistrările de detaliu care alcătuiesc valorile rezumate este posibil să nu fie disponibile. Cu toate acestea, serverul poate furniza câmpurile de proprietate care pot fi afișate. Celelalte tipuri de date sursă nu au câmpuri de proprietăți, dar pot fi afișate detaliile de la bază pentru valorile câmpurilor de date și pentru elemente și se pot afișa elemente fără date.

Câmpurile filtru raport OLAP pot să nu aibă un element Toate, iar comanda Afișare pagini filtru de raport nu este disponibilă.

Ordinea inițială de sortare     Pentru date sursă OLAP, elementele apar mai întâi în ordinea în care sunt returnate de serverul OLAP. Elementele se pot apoi sorta sau rearanja manual. Pentru celelalte tipuri de date sursă, elementele dintr-un nou raport apar mai întâi sortate în ordine crescătoare după numele elementului.

Calcule     Servere OLAP furnizează valori rezumate direct pentru un raport, astfel încât să nu puteți schimba funcțiile de rezumare pentru câmpuri de valori. Pentru alte tipuri de surse de date, puteți modifica funcție de rezumare pentru un câmp valoare și utilizarea mai multor funcții rezumat pentru același câmp valoare. Nu puteți crea câmpuri calculate sau elemente calculate în rapoarte cu sursa de date OLAP.

Subtotaluri     În rapoartele cu date sursă OLAP nu se poate modifica funcția de rezumare pentru subtotaluri. Cu celelalte tipuri de date sursă se pot modifica funcțiile de rezumare și se pot afișa sau ascunde subtotalurile pentru toate câmpurile rând sau coloană.

Pentru date sursă OLAP se pot include sau exclude elementele ascunse atunci când se calculează subtotaluri și totaluri generale. Pentru celelalte tipuri de date sursă se pot include elemente ascunse de câmp de filtru de raport în subtotaluri, dar elementele ascunse din alte câmpuri sunt excluse implicit.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×