Particularizarea unui site Atelier de planificare întâlniri

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Trebuie să adăugați liste sau biblioteci noi la Atelierul de planificare întâlniri? Sau poate doriți să modificați modul de organizare al Atelierului de planificare întâlniri? Aveți posibilitatea să particularizați un Atelier de planificare întâlniri în multe feluri pentru a face întâlnirile mai productive.

Trebuie să aveți permisiunea Proiectare în site-ul Atelier de planificare întâlniri pentru a-i modifica înfățișarea sau pentru a adăuga liste sau biblioteci. Pentru mai multe informații, contactați administratorul sau proprietarul site-ului.

Notă: Listele și bibliotecile dintr-un Atelier de planificare întâlniri sunt conținute în Părți Web, ce reprezintă bazele unei Pagini parte Web în Windows SharePoint Services 3.0. Majoritatea subiectelor de ajutor sunt despre Părți Web iar Paginile Părți Web din site-uri se aplică de asemenea și la un Atelier de planificare întâlniri.

Ce intenționați?

Adăugarea unei utilizate de obicei liste sau biblioteci într-un site atelier de planificare întâlniri

Adăugați orice listă sau bibliotecă la un site atelier de planificare întâlniri

Eliminarea vizualizării unei liste sau biblioteci într-un site atelier de planificare întâlniri

Restaurarea vizualizării unei liste sau biblioteci într-un site atelier de planificare întâlniri

Ștergerea unei liste sau biblioteci de pe un site atelier de planificare întâlniri

Modificarea aspectului unui site atelier de planificare întâlniri

Modificarea setărilor de site-ul unui site atelier de planificare întâlniri

Partajarea liste sau elemente din bibliotecă pentru mai multe sau întâlnirile recurente

Adăugarea unei liste sau biblioteci utilizate frecvent la un site Atelier de planificare întâlniri

Un site Atelier de planificare întâlniri se creează utilizând tipuri speciale de pagini Web numite Pagini parte Web. Listele și bibliotecile utilizate frecvent apar în panoul de activități Adăugare părți Web, unde aveți posibilitatea să le adăugați rapid împreună cu setările implicite la site-ul Atelier de planificare.

Pentru a vedea toate listele și bibliotecile, sau pentru a lucra cu liste particularizate, consultați adăugarea orice liste sau biblioteci într-un site atelier de planificare întâlniri.

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. În panoul de activități Adăugare părți Web, sub Părți Web, selectați tipul listei sau al bibliotecii pe care doriți să o adăugați.

 3. În partea de jos a panoului de activități Adăugare părți Web, în lista Adăugare la, faceți clic pe locația la care doriți să plasați lista sau biblioteca în site-ul Atelier de planificare întâlniri. De exemplu, se poate plasa lista în coloana din dreapta.

 4. Faceți clic pe Adăugare.

 5. Repetați pașii de la 2 la 4 pentru a adăuga mai multe liste sau biblioteci la site-ul Atelier de planificare întâlniri.

 6. În partea dreaptă sus a Paginii Parte Web, faceți clic pe Ieșire din mod editare.

Sfat: Dacă preferați, aveți posibilitatea să glisați elemente în pagină din panoul de activități Adăugare părți Web.

Începutul paginii

Adăugarea oricărei liste sau biblioteci la un site Atelier de planificare

Utilizați această procedură pentru a selecta din toate liste și bibliotecile disponibile, inclusiv liste particularizate sau pentru a specifica titlul, descrierea și unele din setările de liste sau biblioteci în timp ce le creați.

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. În partea de jos a panoului de activități Adăugare părți Web, faceți clic pe Afișare toate listele.

 3. Faceți clic pe lista sau biblioteca pe care doriți să o adăugați la site-ul Atelier de planificare întâlniri.

 4. Introduceți un nume, descrierea și oricare alte setări dorite. Unele setări variază între liste sau biblioteci.

 5. Faceți clic pe Creare. Când creați un chestionar, veți fi solicitat să introduceți întrebările de chestionar și să faceți clic pe Următorul până când finalizați.

 6. Pentru a reveni la site-ul Atelier de planificare întâlniri, faceți clic pe numele lui în navigare superioară.

Începutul paginii

Eliminarea vizualizării unei liste sau biblioteci dintr-un site Atelier de planificare întâlniri

Aveți posibilitatea să eliminați vizualizarea unei liste sau biblioteci din site-ul Atelier de planificare întâlniri, astfel încât lista sau biblioteca să nu se afișeze pe site. Această procedură elimină Partea Web care conține lista sau biblioteca, dar nu șterge efectiv lista sau biblioteca sau conținutul acesteia. Aveți posibilitatea să restabiliți lista sau biblioteca mai târziu.

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. În pagina cu părți Web, faceți clic pe săgeata de lângă titlul lista sau biblioteca pe care doriți să-l eliminați din vizualizare. meniu Componentă Web

 3. În Meniul Parte Web care se afișează, faceți clic pe Ștergere.

 4. Dacă apare un mesaj despre ștergerea Părții Web, faceți clic pe OK.

 5. În partea dreaptă sus a Paginii Parte Web, faceți clic pe Ieșire din mod editare.

Începutul paginii

Restabilirea vizualizării unei liste sau biblioteci dintr-un site Atelier de planificare întâlniri

Această procedură restaurează vizualizarea unei liste sau a unei biblioteci și conținutul acesteia într-un site Atelier de planificare întâlniri, dacă ați eliminat Partea Web care conținea lista sau biblioteca.

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. În zona de aspect a Paginii parte Web, în secțiunea sau zona paginii unde doriți să restaurați lista sau biblioteca — Stânga, Centru sau Dreapta — faceți clic pe Adăugare Parte Web.

  Parte Web în Mod proiectare

 3. În caseta de dialog Adăugare părți Web, sub Liste și biblioteci, bifați caseta de selectare a listei sau bibliotecii pe care doriți să o afișați din nou pe site.

 4. Faceți clic pe Adăugare.

 5. În partea dreaptă sus a Paginii Parte Web, faceți clic pe Ieșire din mod editare.

Începutul paginii

Ștergerea unei liste sau biblioteci dintr-un site Atelier de planificare întâlniri

Această procedură șterge o listă sau o bibliotecă precum și conținutul acesteia dintr-un site Atelier de planificare întâlniri. Aveți posibilitatea să creați o listă sau bibliotecă nouă de același tip mai târziu, dar conținutul listei sau bibliotecii originale nu va mai fi disponibil.

 1. Deschideți pagina care conține lista sau biblioteca, apoi faceți clic pe numele listei sau al bibliotecii pentru a o deschide.

  Dacă lista sau biblioteca este deja deschisă, treceți la pasul 2.

 2. Faceți clic pe Setări, apoi faceți clic pe Setări listă sau pe setările tipului de bibliotecă pe care îl ștergeți. De exemplu, într-o bibliotecă de documente, faceți clic pe Setări bibliotecă de documente.

 3. Sub Permisiuni și gestionare, faceți clic pe Ștergere listă sau pe Se șterge acest tip de bibliotecă, cum ar fi Se șterge această bibliotecă de documente.

 4. Pentru a reveni la site-ul Spațiu de lucru Întâlniri, faceți clic numele acestuia în navigarea din partea de sus.

Începutul paginii

Modificarea aspectului unui site Atelier de planificare întâlniri

În mod editare, aveți posibilitatea să repoziționați listele și bibliotecile glisându-le în zone diferite din Pagina parte Web .

De asemenea, aveți posibilitatea să modificați înfățișarea și comportarea unei anumite Părți Web, cum ar fi dacă persoanele au posibilitatea să le redimensioneze și dacă au chenare în jurul lor.

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. În Pagina parte Web, mutați indicatorul peste titlul unei liste sau al unei biblioteci până când acesta devine o săgeată cu patru vârfuri.

 3. Faceți clic pe și glisați lista sau biblioteca pentru a-i modifica poziția în aspect.

 4. Pentru a efectua modificări la aspectul sau aspectul, sau pentru a efectua alte modificări complexe la o listă sau bibliotecă, faceți clic pe săgeata din dreptul de proprietate din listă sau bibliotecă pe titlu pentru a afișa Meniul de parte Web meniu Componentă Web .

 5. Faceți clic pe Modificare parte Web partajată.

 6. În panoul de activități Vizualizări liste, efectuați modificările dorite.

 7. Efectuați una din următoarele activități:

  • Faceți clic pe Aplicare pentru a observa modificările individual. Când ați terminat, în partea din dreapta sus a Paginii parte Web, faceți clic pe Ieșire din mod editare.

  • Faceți clic pe OK pentru a accepta toate modificările și pentru a reveni la site-ul Atelier de planificare întâlniri.

Începutul paginii

Modificarea setărilor de site ale unui site Atelier de planificare întâlniri

Dacă aveți permisiuni de modificare setări site, dacă sunteți organizatorul întâlnirii sau dacă ați fost adăugat la site ca proprietar, aveți posibilitatea să modificați setările pentru site-ul Atelier de planificare întâlniri. De exemplu, Aveți posibilitatea să modificați tema site-ului sau să specificați șabloane pentru a fi utilizate cu o bibliotecă de documente. Procesul este similar cu cel pentru modificarea setărilor oricărui site.

 1. În meniul Acțiuni Site Imagine buton , faceți clic pe Setări Site.

  Notă: Într-un site pentru care meniul Acţiuni site este particularizat, indicaţi spre Setări site, apoi faceţi clic pe setările pe care doriţi să le vedeţi.

 1. Modificați sau vizualizați setările dorite.

 2. În funcție de setările pe care le modificați, este posibil să să se afișeze un buton OK, Aplicare sau Finalizare pe care să faceți clic când ați finalizat.

 3. Pentru a reveni la site-ul Atelier de planificare întâlniri, faceți clic pe numele lui în navigare superioară.

  Note: 

  • Dacă setați întâlnirea dintr-un program de poștă electronică, nu aveți posibilitatea să modificați data, ora sau locația întâlnirii din site-ul Atelier de planificare întâlniri. Trebuie să utilizați aplicația pe care ați utilizat-o pentru programarea întâlnirii.

  • Administratorul poate să seteze restricții suplimentare pentru setările pe care aveți posibilitatea să le modificați. Pentru mai multe informații, consultați administratorul.

Începutul paginii

Partajarea elementelor din liste sau biblioteci pentru întâlniri multiple sau recurente

Această procedură se aplică unui site Atelier de planificare întâlniri pentru o serie de întâlniri — fie pentru o întâlnire recurentă sau mai multe întâlniri asociate care nu fac parte din aceiași serie de întâlniri recurente.

Compararea listelor care se afișează într-o întâlnire sau în toate întâlnirile

1. Pagina de pornire precum și o pagină suplimentară se afișează pentru această dată de întâlnire.

2. Doar pagina de pornire este afișată pentru această dată de întâlnire.

3. Partea Web activități este afișată pe pagina de pornire pentru ambele date de întâlniri, dar elementele din listă sau bibliotecă sunt specifice fiecărei date.

Listele și bibliotecile care există deja pe pagina de pornire a site-ului Atelier de planificare întâlniri precum și oricare alte liste și biblioteci noi pe care le adăugați în pagina de pornire sunt afișate pentru fiecare întâlnire.

Implicit, elementele pe care le adăugați la liste și biblioteci sunt afișate doar când vizualizați întâlnirea la care au fost adăugate acestea. Pentru ca elementele să fie afișate pentru toate întâlnirile, se poate utiliza următoarea procedură pentru a permite listei sau bibliotecii să partajeze elemente pentru toate întâlnirile.

 1. În meniul Acțiuni Site Imagine buton , faceți clic pe Setări Site.

  Notă: Într-un site pentru care meniul Acţiuni site este particularizat, indicaţi spre Setări site, apoi faceţi clic pe setările pe care doriţi să le vedeţi.

 1. Sub Administrare site, faceți clic pe Biblioteci și liste de site.

 2. Faceți clic pe linkul Particularizare „listă sau bibliotecă” al listei sau al bibliotecii pe care doriți să o partajați între întâlniri.

 3. Sub Setări generale, faceți clic pe Setări complexe.

 4. În dreptul Partajare elemente de listă în toate întâlnirile (Elemente serie), faceți clic pe Da. Poate fi necesar să defilați pentru a vedea această opțiune.

Notă: Aveți posibilitatea să adăugați pagini la site-ul Atelier de planificare întâlniri pentru a organiza conținutul. Când adăugați o pagină, selectați dacă noua pagină este afișată pentru toate întâlnirile sau doar pentru întâlnirea selectată curent. Aveți posibilitatea să modificați modul de afișare al unei paginii prin gestionarea setărilor paginii.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×