Particularizarea Părților Web

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Dacă sunteți proprietar de pagină Web, aveți posibilitatea să particularizați părți Web în mai multe moduri. Din browserul Web, puteți să modificați proprietățile părții Web, utilizând pagina de întreținere a părții Web. În continuare posibilitatea să particularizați părți Web utilizând un program de proiectare Web compatibil cu Microsoft Windows SharePoint Services, cum ar fi Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Găsiți linkuri către mai multe informații despre particularizarea părților Web și pagini cu părți Web în secțiunea Consultați și .

În acest articol

Modificați proprietățile părții Web utilizând panoul de instrumente

Deschiderea și utilizarea pagina întreținere parte Web

Proprietăți comune ale părților web

Modificați proprietățile părții Web utilizând panoul de instrumente

Puteți să modificați atributele unei părți Web, atribuirea de valori proprietățile părții Web. Toate părțile Web partajează un set de proprietăți comune care vă permit să specificați atributele pentru aspectul, aspect și alte informații. O parte Web, de asemenea, puteți avea proprietăți particularizate care se aplică doar pentru acea parte Web.

Notă: Dacă pagina cu părți web este stocată într-o bibliotecă de documente, poate fi nevoie să extrageți documentul pagină cu părți web înainte de a face modificări, cum ar fi adăugarea de părți web. Când terminați, nu uitați să arhivați documentul înapoi în bibliotecă, pentru ca modificările să fie vizibile pentru toți utilizatorii.

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. Faceți clic pe parte Web meniu meniu Componentă Web părții Web pentru care doriți să modificați proprietățile și apoi alegeți una dintre următoarele:

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare partajată, faceți clic pe Modificare parte Web partajată.

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare personală, faceți clic pe Modificare parte Web mele.

 3. Modificați proprietățile pe care doriți să îl modificați.

 4. Pentru a vă salva modificările și a închide panoul de instrumente, faceți clic pe OK. Pentru a vă vizualiza modificările fără a închide panoul de instrumente, faceți clic pe Se aplică.

Lista de proprietăți care se aplică pentru a părții Web selectate apare în panoul de instrumente. Aceste proprietăți includ toate proprietățile comune, cât și orice proprietăți particularizate care dezvoltatorul parte Web are definite pentru partea Web. Dacă vă aflați într-o vizualizare personală, dezvoltator partea Web poate fi limitat proprietăți particularizate care pot fi modificate pentru acea parte Web.

Găsiți linkuri către mai multe informații despre particularizarea diverselor tipuri de părți web în secțiunea Consultați și.

Începutul paginii

Deschiderea și utilizarea pagina întreținere parte Web

Dacă întâmpinați probleme cu o parte Web sau o conexiune de părți Web pe pagina parte Web, utilizați pagina de întreținere a părții Web pentru a izola și să remediați problema. Trebuie să aveți corespunzătoare părți Web, pagini cu părți Web sau partea Web orar permisiunea de a utiliza pagina de întreținere a părții Web.

Sfat:  Dacă nu sunteți sigur care parte web sau care conexiune de parte web cauzează problema pe Pagina parte web, se recomandă să lucrați pas cu pas, închizând câte o parte web, apoi răsfoind Pagina parte web (faceți clic pe Înapoi la Pagina mea parte web) pentru a vedea dacă acest lucru rezolvă problema. După ce ați identificat partea web cu probleme, puteți să o reinițializați sau să o ștergeți.

 1. Deschideți biblioteca de documente care conține pagina parte Web.

 2. Indicați spre numele pagina parte Web, faceți clic pe săgeata care apare și apoi faceți clic pe Editare proprietăți.

 3. Faceți clic pe Deschidere pagină parte web în vizualizarea în mod întreținere pentru a afișa Pagina de întreținere a părții web.

 4. Verificați dacă vă aflați în vizualizarea dorită, fie o vizualizare personală, fie una partajată. Dacă trebuie să comutați între vizualizări, efectuați una din următoarele activități:

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare personală și doriți să comutați la o vizualizare partajată, faceți clic pe Comutare la vizualizare partajată.

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare partajată și doriți să comutați la o vizualizare personală, faceți clic pe Comutare la vizualizare personală.

 5. Selectați una sau mai multe părți web, apoi efectuați una din următoarele activități:

  • Pentru a muta o parte web în galeria paginii de părți web, faceți clic pe Închidere.

  • Pentru a elimina valori ale proprietății personal și reveniți la valorile partajate proprietăți ale părții Web, faceți clic pe Reinițializare. Vi se solicită confirmare înainte de reinițializarea unei părți Web.

  • Pentru a șterge definitiv o parte Web din pagina parte Web, faceți clic pe Ștergere. Vi se solicită confirmare înainte de a șterge o parte Web.

   Este posibil să aveți permisiunea de a șterge o parte Web într-o vizualizare partajată, dar nu într-o vizualizare personală.

 6. După ce terminați, faceți clic pe Salt înapoi la pagina parte Web

  Sfat: Pentru a accesa pagina de întreținere a părții Web pentru o pagină cu părți Web care nu sunt stocate într-o bibliotecă de documente, cum ar fi pagina de pornire a site-ului, adăugarea ?content = 1 la sfârșitul adresei URL pentru pagina.

Notă: Nu puteți utiliza pagina de întreținere a părții Web pentru a închide, resetează sau ștergerea unei părți Web statică (adică, o parte Web în afara unei zone de părți Web). Pentru a păstra o parte Web statică, trebuie să utilizați un program de proiectare Web compatibil cu Microsoft Windows SharePoint Services, cum ar fi Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Începutul paginii

Proprietăți comune ale părților web

Toate părțile web partajează un set comun de proprietăți care le controlează înfățișarea, aspectul și caracteristicile complexe.

Notă:  Este posibil ca proprietățile comune ale părții web care apar în panoul de instrumente să difere de cele prezentate în această secțiune, din mai multe motive:

 • Pentru a vedea secțiunea Complex din panoul de instrumente, trebuie să aveți permisiunea corespunzătoare.

 • Pentru o anumită parte web, este posibil ca dezvoltatorul părții web să opteze să nu se afișeze una sau mai multe dintre aceste proprietăți comune sau să fi ales să creeze și să afișeze proprietăți suplimentare care nu sunt listate mai jos în secțiunile Înfățișare, Aspect și Complex ale panoului de instrumente.

 • Unele setări pentru permisiuni și proprietăți pot să dezactiveze sau să ascundă proprietățile părții web.

Înfățișare

Proprietate

Descriere

Titlu

Specifică titlul părții web care apare în bara de titlu a părții web.

Înălțime

Specifică înălțimea părții web.

Lățime

Specifică lățimea părții web.

Stare Chrome

Specifică dacă pe pagină se va afișa toată partea web atunci când un utilizator deschide pagina cu părți web. Implicit, starea chrome este setată la Normal și partea web apare în întregime. Când starea este setată pe Minimizat, apare numai bara de titlu.

Tip Chrome

Specifică dacă se afișează bara de titlu și chenarul cadrului părții web.

Aspect

Proprietate

Descriere

Ascuns

Specifică dacă partea web este vizibilă atunci când un utilizator deschide pagina cu părți web. Dacă această casetă de selectare este bifată, partea web este vizibilă numai când proiectați pagina și are sufixul (Ascuns) adăugat la titlu.

Puteți să ascundeți o parte web dacă doriți să o utilizați pentru a furniza date unei alte părți web printr-o conexiune de părți web, dar nu doriți să se afișeze partea web.

Orientare

Specifică orientarea textului în conținutul părții web. De exemplu, araba este o limbă cu scriere de la dreapta la stânga; engleza și majoritatea celorlalte limbi europene sunt limbi cu scriere de la stânga la dreapta. Această setare poate să nu fie disponibilă pentru anumite tipuri de părți web.

Zonă

Specifică zona din pagina cu părți web în care este amplasată partea web.

Notă:  Zonele din pagina cu părți web nu sunt listate în caseta listă când nu aveți permisiunea de a modifica zona.

Index zonă

Specifică poziția părții web într-o zonă când zona conține mai multe părți web.

Pentru a specifica ordinea, introduceți un număr întreg pozitiv în caseta text.

Dacă părțile web din zonă sunt ordonate de sus în jos, valoarea 1 înseamnă că partea web apare în partea de sus a zonei. Dacă părțile web din zonă sunt ordonate de la stânga la dreapta, valoarea 1 înseamnă că partea web apare în partea din stânga a zonei.

De exemplu, când adăugați o parte web la o zonă goală ordonată de sus în jos, indexul de zonă este 0. Când adăugați o a doua parte web în partea de jos a zonei, indexul ei de zonă este 1. Pentru a muta a doua parte web în partea de sus a zonei introduceți 0, apoi introduceți 1 pentru prima parte web.

Notă: Fiecare parte web din zonă trebuie să aibă o valoare unică pentru Index zonă. În consecință, modificarea valorii Index zonă pentru partea web curentă poate să modifice valoarea Index zonă a altor părți web din zonă.

Avansat

Proprietate

Descriere

Permite minimizarea

Precizează dacă o parte web se poate minimiza.

Se permite închiderea

Specifică dacă partea web se poate elimina din pagina cu părți web.

Se permite ascunderea

Specifică dacă partea web poate fi ascunsă.

Se acceptă modificări de zonă

Precizează dacă o componentă parte web se poate muta într-o altă zonă.

Se permit conexiuni

Specifică dacă partea web poate să participe la conexiuni cu alte părți web.

Se permite Editarea în vizualizare personală

Specifică dacă proprietățile părții web se pot modifica într-o vizualizare personalizată.

Mod export

Specifică nivelul de date care pot fi exportate pentru această parte web. În funcție de configurație, această setare poate să nu fie disponibilă.

URL titlu

Specifică URL-ul unui fișier care conține informații suplimentare despre partea web. Fișierul se afișează într-o fereastră de browser separată când faceți clic pe titlul părții web.

Descriere

Specifică SfatulEcran care apare când mențineți indicatorul mouse-ului peste titlul părții web sau peste pictograma părții web. Valoarea acestei proprietăți se utilizează atunci când căutați părți web utilizând comanda Căutare în meniul Căutare părți web din panoul de instrumente în galeriile Părți web următoare: Site, Server virtual și pagină cu părți web.

URL Ajutor

Specifică locația unui fișier care conține informații de Ajutor despre partea web. Informațiile de Ajutor se afișează într-o fereastră de browser separată când faceți clic pe comanda Ajutor din meniul părții web.

Mod Ajutor

Specifică modul în care un browser va afișa conținutul Ajutorului pentru o parte web.

Selectați una dintre următoarele:

 • Modal Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această capacitate. Un utilizator trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina web.

 • Fără mod Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această capacitate. Un utilizator nu trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina web. Aceasta este valoarea implicită.

 • Navigare Deschide pagina web în fereastra curentă a browserului.

Notă: Chiar dacă părțile web Microsoft ASP.NET particularizate acceptă această proprietate, subiectele implicite din Ajutorul Windows SharePoint Services 3.0 se deschid numai într-o fereastră de browser separată.

URL imagine pictogramă catalog

Specifică locația unui fișier care conține o imagine utilizată ca pictogramă a părții web în lista părților web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

URL imagine pictogramă titlu

Specifică locația unui fișier care conține o imagine care să fie utilizată în bara de titlu a părții web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

Mesaj de eroare import

Specifică un mesaj care apare dacă există o problemă la importul părții web.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×