Particularizarea Părților Web

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Dacă sunteți proprietar de Pagină Web, aveți posibilitatea să particularizați părțile Web în mai multe moduri. Din browserul Web se pot modifica proprietăți ale Părților Web utilizând Pagina de întreținere a Părților Web. Se pot particulariza mai mult Părțile Web prin utilizarea unui program de proiectare Web compatibil cu Microsoft Windows SharePoint Services, cum ar fi Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Se găsesc linkuri la informații cu privire la particularizarea Părților Web și a Paginilor Parte Web în secțiunea A se vedea și.

În acest articol

Modificați proprietățile părții Web utilizând panoul de instrumente

Deschiderea și utilizarea pagina întreținere parte Web

Proprietăți comune ale părților Web

Modificarea proprietăților Parte Web utilizând panoul de instrumente

Aveți posibilitatea să modificați atributele unei Părți Web prin atribuirea de valori proprietăților Părții Web. Toate Părțile Web au un set de proprietăți comune ce permit specificarea atributelor pentru aspect, structură și alte informații. O Parte Web poate avea proprietăți particularizate ce se aplică doar pentru acea Parte Web.

Notă: Dacă pagina de părţi Web este stocată într-o bibliotecă de documente, poate fi necesar să verificaţi la ieşire documentul Pagină de părţi Web înainte de a efectua orice modificări precum adăugarea de părţi Web. Când aţi terminat, aveţi grijă să verificaţi la intrare documentul în bibliotecă, pentru ca modificările să devină vizibile pentru toţi utilizatorii.

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. Faceți clic pe parte Web meniu meniu Componentă Web părții Web pentru care doriți să modificați proprietățile și apoi alegeți una dintre următoarele:

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare partajată, faceți clic pe Modificare Parte Web partajată.

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare personală, faceți clic pe Modificare Parte Web personală.

 3. Modificarea proprietăților.

 4. Pentru a salva modificările și a închide panoul de instrumente, faceți clic pe OK. Pentru a vizualiza modificările fără a închide panoul de instrumente, faceți clic pe Aplicare.

Lista de proprietăți care se aplică Părții Web selectate se afișează în panoul de instrumente. Aceste proprietăți includ toate proprietățile comune precum și toate proprietățile particularizate definite de dezvoltatorul Părții Web pentru Partea Web. Dacă vă aflați într-o vizualizare personală, este posibil ca dezvoltatorul Părții Web să fi limitat proprietățile particularizate care se pot modifica pentru acea Parte Web.

Se găsesc linkuri la mai multe informații cu privire la particularizarea diferitelor tipuri de Părți Web în secțiunea A se vedea și.

Începutul paginii

Deschiderea și utilizarea unei Pagină de întreținere Parte Web

Dacă întâmpinați probleme cu o Parte Web sau cu conexiunea unei Părți Web de pe Pagina Parte Web, aveți posibilitatea să utilizați Pagina de întreținere Parte Web pentru a izola și remedia problema. Trebuie să aveți permisiunile corespunzătoare la Părți Web, la pagina Parte Web sau la zona de Parte Web pentru a utiliza Pagina de întreținere Parte Web.

Sfat: Dacă nu sunteți sigur care Parte Web sau care conexiune Parte Web cauzează problema pe Pagina Parte Web, este o idee bună să lucrați pas cu pas prin închiderea câte unei Părți Web și răsfoirea Paginii Parte Web (faceți clic pe Înapoi la Pagina Parte Web a mea) pentru a vedea dacă acest lucru rezolvă problema. După ce ați identificat Partea Web problematică, aveți posibilitatea să o reinițializați sau să o ștergeți.

 1. Deschideți biblioteca de documente care conține Pagina Parte Web.

 2. Plasați cursorul deasupra numelui Paginii Parte Web, faceți clic pe săgeata care se afișează, apoi faceți clic pe Editare Proprietăți.

 3. Faceți clic pe Deschidere pagină parte Web în vizualizarea în mod întreținere pentru a afișa Pagina de întreținere Parte Web.

 4. Verificați dacă vă aflați în vizualizarea dorită, fie o vizualizare personală fie una partajată. Dacă trebuie să comutați între vizualizări, efectuați una din următoarele activități:

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare personală și doriți să comutați la o vizualizare partajată, faceți clic pe Comutare la vizualizare partajată.

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare partajată și doriți să comutați la o vizualizare personală, faceți clic pe Comutare la vizualizare personală.

 5. Selectați una sau mai multe Părți Web, apoi efectuați una din următoarele activități:

  • Pentru a muta o Parte Web în galeria de Părți Web, faceți clic pe Închide.

  • Pentru a elimina valorile de proprietăți personale și a reveni la valorile de proprietăți partajate a Părții Web, faceți clic pe Resetare. Sunteți solicitat pentru confirmare înainte de a reseta Partea Web.

  • Pentru șterge permanent o Parte Web din Pagina Parte Web, faceți clic pe Ștergere. Sunteți solicitat pentru confirmare înainte de a șterge Partea Web.

   Este posibil să aveți permisiuni pentru a șterge o Parte Web dintr-o vizualizare partajată dar nu și dintr-una personală.

 6. Când ați finalizat, faceți clic pe Înapoi la Pagina Parte Web

  Sfat: Pentru a accesa pagina de întreținere a părții Web pentru o pagină cu părți Web care nu sunt stocate într-o bibliotecă de documente, cum ar fi pagina de pornire a site-ului, adăugarea ?content = 1 la sfârșitul adresei URL pentru pagina.

Notă: Nu aveți posibilitatea să utilizați Pagina de întreținere Parte Web pentru a închide, reseta sau șterge o Parte Web statică (adică, o Parte Web din afara unei zone de Parte Web). Pentru a întreține o Parte Web statică, trebuie să utilizați un program de proiectare Web compatibil cu Microsoft Windows SharePoint Services, cum ar fi Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Începutul paginii

Proprietățile comune ale părților web

Toate părțile web partajează un set comun de proprietăți care le controlează înfățișarea, aspectul și caracteristicile complexe.

Notă: Este posibil ca proprietăţile comune ale părţii Web care apar în panoul de instrumente să difere de cele prezentate în această secţiune, din mai multe motive:

 • Pentru a vedea secțiunea Complex din panoul de instrumente, trebuie să aveți permisiunea corespunzătoare.

 • Pentru o anumită parte Web, este posibil ca dezvoltatorul părţii Web să opteze să nu se afişeze una sau mai multe dintre aceste proprietăţi comune sau să opteze pentru crearea şi afişarea de proprietăţi suplimentare care nu sunt listate mai jos în secţiunile Apariţie, Aspect şi Complex ale panoului de instrumente.

 • Este posibil ca unele setări ale unei permisiuni sau proprietăți să dezactiveze sau să ascundă proprietăți ale părții web.

Înfățișare

Proprietate

Descriere

Titlu

Specifică titlul părții web care apare în bara de titlu a părții web.

Înălțime

Specifică înălțimea părții web.

Lățime

Specifică lățimea părții web.

Stare Chrome

Specifică dacă partea Web apare în întregime pe pagină când un utilizator deschide pagina de Părţi Web. Implicit, starea crom este setată pe Normal şi partea Web apare în întregime. Când starea este setată pe Minimizat, apare numai bara de titlu.

Tip Chrome

Specifică dacă se afișează bara de titlu și chenarul cadrului părții web.

Aspect

Proprietate

Descriere

Ascuns

Specifică dacă partea Web este vizibilă când un utilizator deschide pagina de părţi Web. Dacă această casetă de selectare este bifată, partea Web este vizibilă numai când proiectaţi pagina şi are sufixul (Ascuns) adăugat la titlu.

Aveţi posibilitatea să ascundeţi o parte Web dacă doriţi să o utilizaţi pentru a furniza date unei alte părţi Web printr-o conexiune Părţi Web, dar nu doriţi să se afişeze partea Web.

Orientare

Specifică orientarea textului în conţinutul părţii Web. De exemplu, araba este o limbă cu scriere de la dreapta la stânga; engleza şi majoritatea celorlalte limbi europene sunt limbi cu scriere de la stânga la dreapta. Această setare poate să nu fie disponibilă pentru anumite tipuri de părţi Web.

Zonă

Specifică zona din pagina cu părți web în care este amplasată partea web.

Notă:  Zonele din pagina cu părți web nu sunt listate în caseta listă când nu aveți permisiunea de a modifica zona.

Index zonă

Specifică poziția părții web într-o zonă când zona conține mai multe părți web.

Pentru a specifica ordinea, introduceți un număr întreg pozitiv în caseta text.

Dacă părţile Web din zonă sunt ordonate de sus în jos, valoarea 1 înseamnă că partea Web apare în partea de sus a zonei. Dacă părţile Web din zonă sunt ordonate de la stânga la dreapta, valoarea 1 înseamnă că partea Web apare în partea din stânga a zonei.

De exemplu, când adăugați o parte web la o zonă goală ordonată de sus în jos, indexul de zonă este 0. Când adăugați o a doua parte web în partea de jos a zonei, indexul ei de zonă este 1. Pentru a muta a doua parte web în partea de sus a zonei introduceți 0, apoi introduceți 1 pentru prima parte web.

Notă: Fiecare parte Web din zonă trebuie să aibă o valoare unică pentru Index zonă. În consecinţă, modificarea valorii Index zonă pentru partea Web curentă poate să modifice valoarea Index zonă a altor părţi Web din zonă.

Avansat

Proprietate

Descriere

Permite minimizarea

Precizează dacă o parte web se poate minimiza.

Se permite închiderea

Specifică dacă partea web se poate elimina din pagina cu părți web.

Se permite ascunderea

Specifică dacă partea web poate fi ascunsă.

Se acceptă modificări de zonă

Precizează dacă o componentă parte web se poate muta într-o altă zonă.

Se permit conexiuni

Specifică dacă partea web poate să participe la conexiuni cu alte părți web.

Se permite Editarea în vizualizare personală

Specifică dacă proprietățile părții web se pot modifica într-o vizualizare personalizată.

Mod export

Specifică nivelul de date permise la export pentru această parte Web. În funcţie de configuraţie, această setare poate să nu fie disponibilă.

URL titlu

Specifică URL-ul unui fişier care conţine informaţii suplimentare despre partea Web. Fişierul se afişează într-o fereastră de browser separată când faceţi clic pe titlul părţii Web.

Descriere

Specifică SfatEcran care apare când menţineţi indicatorul mouse-ului pe titlul părţii Web sau pe pictograma părţii Web. Valoarea acestei proprietăţi se utilizează când căutaţi părţi Web utilizând comanda Căutare din meniul Căutare părţi Web al panoului de instrumente din următoarele galerii de părţi Web: Site, Server virtual şi Pagină de Părţi Web.

Ajutor URL

Specifică amplasarea unui fişier care conţine informaţii de Ajutor despre partea Web. Informaţiile de Ajutor se afişează într-o fereastră de browser separată când faceţi clic pe comanda Ajutor din meniul părţii Web.

Mod Ajutor

Specifică modul în care un browser va afișa conținutul Ajutorului pentru o parte web.

Selectați una din următoarele:

 • Modal Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul are această posibilitate. Un utilizator trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina Web.

 • Fără mod Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această posibilitate. Un utilizator nu trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina Web. Aceasta este valoarea implicită.

 • Navigare Deschide pagina Web în fereastra curentă a browserului.

Notă: Chiar dacă părțile web Microsoft ASP.NET particularizate acceptă această proprietate, subiectele implicite din Ajutorul Windows SharePoint Services 3.0 se deschid numai într-o fereastră de browser separată.

URL imagine pictogramă catalog

Specifică amplasarea unui fişier care conţine o imagine utilizată ca pictogramă a părţii Web în lista părţilor Web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

URL imagine pictogramă titlu

Specifică amplasarea unui fişier care conţine o imagine utilizată în bara de titlu a părţii Web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

Mesaj de eroare import

Specifică un mesaj care apare dacă există o problemă la importul părții web.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×