Parte Web Imagine

Puteți utiliza partea web Imagine pentru a adăuga o imagine sau un element grafic la o pagină cu părți web. Pentru a coordona mai ușor imaginea cu alte părți web de pe pagină, puteți controla alinierea verticală, alinierea orizontală și culoarea de fundal a imaginii în interiorul părții web Imagine, prin modificarea proprietăților sale particularizate într-o vizualizare partajată.

În acest articol

Moduri de utilizare a părții web Imagine

Modalități de afișare a unei imagini

Conectarea părții web Imagine la altă parte web

Proprietăți particularizate ale părții web Imagine

Proprietăți comune ale părților web

Moduri de utilizare a părții web Imagine

Puteți utiliza partea web Imagine pentru:

 • A adăuga o siglă de corporație sau de proiect la o pagină.

 • A afișa fotografii cu angajații sau cu produsele.

 • A face pagina mai atractivă din punct de vedere vizual.

Începutul paginii

Modalități de afișare a unei imagini

Există două modalități de afișare a unei imagini:

 • Introduceți o cale de fișier sau un hyperlink la fișierul imagine în caseta text de proprietăți Legătură imagine. În acest caz, imaginea este statică și nu se modifică (dacă nu editați proprietatea).

 • Conectați partea web Imagine la o altă parte web care furnizează calea de fișier sau hyperlinkul. În acest caz, imaginea poate fi dinamică și se poate modifica în urma unei acțiuni din altă parte web, de exemplu, atunci când un utilizator selectează un rând într-o parte web Vizualizare listă.

  De exemplu, puteți conecta o parte web Vizualizare listă care conține persoane de contact la partea web Imagine. De fiecare dată când selectați un rând în partea web Vizualizare listă de persoane de contact care conține o coloană cu un hyperlink către un fișier ce conține o imagine cu acea persoană de contact, veți putea vedea imaginea persoanei de contact afișată în partea web Imagine.

Începutul paginii

Conectarea părții web Imagine la altă parte web

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. Faceți clic pe meniul Parte web meniu Componentă Web , apoi indicați spre Conexiuni.

 3. Indicați spre Obținere imagine de la, apoi faceți clic pe numele părții web la care doriți să creați legătura.

Notă: Dacă proprietatea Link imagine are deja o valoare și conectați partea web Imagine la o altă parte web, proprietatea Link imagine este ignorată. Dacă partea web Imagine este conectată deja la altă parte web și doriți să setați o valoare pentru proprietatea Link imagine, mai întâi trebuie să eliminați conexiunea.

Începutul paginii

Proprietăți particularizate ale părții web Imagine

Proprietățile particularizate ale părții web Imagine sunt listate mai jos.

Notă: Nu puteți să vizualizați sau să editați niciuna dintre aceste proprietăți particularizate în vizualizarea personală.

Proprietate

Descriere

Link imagine

Specifică o cale de fișier sau un hyperlink la imaginea care doriți să se afișeze în partea web Imagine.

În funcție de browserul pe care îl utilizați, formatele de fișiere grafice acceptate includ următoarele.

Format de fișier grafic

Tip de fișier

Windows Bitmap (BMP)

.bmp

Metafișier îmbunătățit Windows (EMF)

.emf

Format Graphics Interchange (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

Este posibil ca proprietatea Link imagine să nu fie disponibilă, deoarece partea web Imagine este conectată la altă parte web care furnizează imaginea.

Text alternativ

Specifică textul de afișat atunci când un utilizator poziționează indicatorul mouse-ului pe imagine. Acest text apare atunci când imaginea nu este disponibilă.

Alinierea pe verticală a imaginii

Poziționează imaginea pe verticală în partea web Imagine. Alegeți una dintre următoarele variante: Sus, La mijloc sau Jos. Valoarea implicită este La mijloc.

Alinierea pe orizontală a imaginii

Poziționează imaginea pe orizontală în partea web Imagine. Alegeți una dintre următoarele variante: La stânga, La centru sau La dreapta. Valoarea implicită este La centru.

Culoarea de fundal a părții web

Determină culoarea ferestrei părții web Imagine din spatele imaginii. Culoarea implicită este culoarea de fundal a temei curente.

Pentru a specifica o culoare, faceți clic Imagine buton în partea dreaptă a casetei text, apoi efectuați una dintre următoarele:

 • Selectați o culoare în grila de culori.

 • Tastați un nume de culoare HTML.

 • Tastați o valoare de culoare RGB.

Pentru a face culoarea de fundal aceeași ca a temei site-ului, faceți clic pe Transparent în caseta de dialog Culoare de fundal pentru partea web.

Începutul paginii

Proprietăți comune ale părților web

Toate părțile web partajează un set comun de proprietăți care le controlează înfățișarea, aspectul și caracteristicile complexe.

Notă:  Este posibil ca proprietățile comune ale părții web care apar în panoul de instrumente să difere de cele prezentate în această secțiune, din mai multe motive:

 • Pentru a vedea secțiunea Complex din panoul de instrumente, trebuie să aveți permisiunea corespunzătoare.

 • Pentru o anumită parte web, este posibil ca dezvoltatorul părții web să opteze să nu se afișeze una sau mai multe dintre aceste proprietăți comune sau să fi ales să creeze și să afișeze proprietăți suplimentare care nu sunt listate mai jos în secțiunile Înfățișare, Aspect și Complex ale panoului de instrumente.

 • Unele setări pentru permisiuni și proprietăți pot să dezactiveze sau să ascundă proprietățile părții web.

Înfățișare

Proprietate

Descriere

Titlu

Specifică titlul părții web care apare în bara de titlu a părții web.

Înălțime

Specifică înălțimea părții web.

Lățime

Specifică lățimea părții web.

Stare Chrome

Specifică dacă pe pagină se va afișa toată partea web atunci când un utilizator deschide pagina cu părți web. Implicit, starea chrome este setată la Normal și partea web apare în întregime. Când starea este setată pe Minimizat, apare numai bara de titlu.

Tip Chrome

Specifică dacă se afișează bara de titlu și chenarul cadrului părții web.

Aspect

Proprietate

Descriere

Ascuns

Specifică dacă partea web este vizibilă atunci când un utilizator deschide pagina cu părți web. Dacă această casetă de selectare este bifată, partea web este vizibilă numai când proiectați pagina și are sufixul (Ascuns) adăugat la titlu.

Puteți să ascundeți o parte web dacă doriți să o utilizați pentru a furniza date unei alte părți web printr-o conexiune de părți web, dar nu doriți să se afișeze partea web.

Orientare

Specifică orientarea textului în conținutul părții web. De exemplu, araba este o limbă cu scriere de la dreapta la stânga; engleza și majoritatea celorlalte limbi europene sunt limbi cu scriere de la stânga la dreapta. Această setare poate să nu fie disponibilă pentru anumite tipuri de părți web.

Zonă

Specifică zona din pagina cu părți web în care este amplasată partea web.

Notă:  Zonele din pagina cu părți web nu sunt listate în caseta listă când nu aveți permisiunea de a modifica zona.

Index zonă

Specifică poziția părții web într-o zonă când zona conține mai multe părți web.

Pentru a specifica ordinea, introduceți un număr întreg pozitiv în caseta text.

Dacă părțile web din zonă sunt ordonate de sus în jos, valoarea 1 înseamnă că partea web apare în partea de sus a zonei. Dacă părțile web din zonă sunt ordonate de la stânga la dreapta, valoarea 1 înseamnă că partea web apare în partea din stânga a zonei.

De exemplu, când adăugați o parte web la o zonă goală ordonată de sus în jos, indexul de zonă este 0. Când adăugați o a doua parte web în partea de jos a zonei, indexul ei de zonă este 1. Pentru a muta a doua parte web în partea de sus a zonei introduceți 0, apoi introduceți 1 pentru prima parte web.

Notă: Fiecare parte web din zonă trebuie să aibă o valoare unică pentru Index zonă. În consecință, modificarea valorii Index zonă pentru partea web curentă poate să modifice valoarea Index zonă a altor părți web din zonă.

Avansat

Proprietate

Descriere

Permite minimizarea

Precizează dacă o parte web se poate minimiza.

Se permite închiderea

Specifică dacă partea web se poate elimina din pagina cu părți web.

Se permite ascunderea

Specifică dacă partea web poate fi ascunsă.

Se acceptă modificări de zonă

Precizează dacă o componentă parte web se poate muta într-o altă zonă.

Se permit conexiuni

Specifică dacă partea web poate să participe la conexiuni cu alte părți web.

Se permite Editarea în vizualizare personală

Specifică dacă proprietățile părții web se pot modifica într-o vizualizare personalizată.

Mod export

Specifică nivelul de date care pot fi exportate pentru această parte web. În funcție de configurație, această setare poate să nu fie disponibilă.

URL titlu

Specifică URL-ul unui fișier care conține informații suplimentare despre partea web. Fișierul se afișează într-o fereastră de browser separată când faceți clic pe titlul părții web.

Descriere

Specifică SfatulEcran care apare când mențineți indicatorul mouse-ului peste titlul părții web sau peste pictograma părții web. Valoarea acestei proprietăți se utilizează atunci când căutați părți web utilizând comanda Căutare în meniul Căutare părți web din panoul de instrumente în galeriile Părți web următoare: Site, Server virtual și pagină cu părți web.

URL Ajutor

Specifică locația unui fișier care conține informații de Ajutor despre partea web. Informațiile de Ajutor se afișează într-o fereastră de browser separată când faceți clic pe comanda Ajutor din meniul părții web.

Mod Ajutor

Specifică modul în care un browser va afișa conținutul Ajutorului pentru o parte web.

Selectați una dintre următoarele:

 • Modal Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această capacitate. Un utilizator trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina web.

 • Fără mod Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această capacitate. Un utilizator nu trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina web. Aceasta este valoarea implicită.

 • Navigare Deschide pagina web în fereastra curentă a browserului.

Notă: Chiar dacă părțile web Microsoft ASP.NET particularizate acceptă această proprietate, subiectele implicite din Ajutorul Windows SharePoint Services 3.0 se deschid numai într-o fereastră de browser separată.

URL imagine pictogramă catalog

Specifică locația unui fișier care conține o imagine utilizată ca pictogramă a părții web în lista părților web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

URL imagine pictogramă titlu

Specifică locația unui fișier care conține o imagine care să fie utilizată în bara de titlu a părții web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

Mesaj de eroare import

Specifică un mesaj care apare dacă există o problemă la importul părții web.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×