Partajarea detaliilor unei planificări sau activități cu o diagramă Visio Gantt

Partajarea detaliilor unei planificări sau activități cu o diagramă Visio Gantt

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

O diagramă Gantt vă ajută să programarea activităților proiectului și apoi vă ajută să urmăriți progresul. Pentru a comunica informații detaliate activitate și planificarea managerilor sau alți membri ai echipei, puteți crea o diagramă Gantt în Microsoft Visio. De asemenea, puteți utiliza o diagramă Gantt pentru a gestiona planificări de proiect la nivel de activitate.

Configurarea unei diagrame Gantt

 1. În lista Categorii , faceți clic pe categoria planificare .

 2. Faceți clic pe Diagramă Gantt, apoi faceți clic pe Creare.

 3. În caseta de dialog Opțiuni diagramă Gantt, configurați datele pentru scala de timp.

  • Faceți clic pe fila Data, apoi alegeți opțiunile dorite.
   Unitățile majore reprezintă cea mai mare unitate de timp (cum ar fi ani sau luni) pe care doriți să o utilizați în diagramă, iar Unitățile minore le reprezintă pe cele mai mici (cum ar fi zile sau ore).

  • În fila Formatare, faceți clic pe formele și etichetele pe care doriți să le utilizați în barele de activități, jaloane și bare de rezumat, apoi faceți clic pe OK.
   Dacă nu sunteți siguri ce formatări să alegeți, acceptați selecțiile implicite. Le puteți modifica mai târziu.

Adăugarea datelor la o diagramă Gantt

Activități

Fiecare activitate dintr-o diagramă Gantt ocupă un rând din cadrul diagramei. Când tastați nume de activități în celulele din coloana Nume activitate, duratele activității sunt reprezentate ca bare de activitate în zona de sub scala de timp.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Modificarea numelui unei activități

 • Faceți clic pe celula din coloana Nume activitate care conține activitatea, apoi tastați un nume nou.

Setarea sau modificarea duratei activității

 • Faceți clic pe celula din cadrul diagramei Gantt care conține data sau durata pe care doriți să o modificați, apoi tastați informațiile noi.

Tastați o durată după cum urmează:

 • 1h pentru o oră

 • 1z pentru o zi

 • 1s pentru o săptămână

 • 1l pentru o lună

Adăugarea rândurilor noi de activitate

 • Glisați o formă Rând din fereastra Forme și fixați-o în diagramă acolo unde doriți să apară rândul nou.

Adăugarea indicatorilor de parcurgere procentuală la activități

 1. Selectați coloana la stânga căreia doriți să apară coloana de parcurgere procentuală.

 2. În fila Diagramă Gantt, în grupul Coloane, faceți clic pe Inserare.

 3. Sub Tip coloană, faceți clic pe % terminat, apoi faceți clic pe OK.

Pe măsură ce avansați cu o activitate, tastați în coloana nouă cât la sută din activitate este terminată. Indicatorul de parcurgere procentuală apare în bara de activități.

Ștergerea unei activități

 • Selectați orice celule în rândul care reprezintă activitatea pe care doriți să o ștergeți, apoi, în fila Diagramă Gantt, în grupul Activități, faceți clic pe Ștergere.

Jaloane

Deoarece un jalon reprezintă un eveniment semnificativ dintr-o planificare și nu o activitate, setați-i durata la zero.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Adăugarea unui jalon nou

 1. Glisați o formă Jalon din fereastra Forme și fixați-o în diagramă acolo unde doriți să creați un rând nou de jalon.

 2. Faceți clic dreapta pe celula din coloana Start din rândul care reprezintă jalonul, apoi faceți clic pe Editare dată în meniul de comenzi rapide.

 3. Setați data și faceți clic pe OK. Data din coloana Terminare se modifică pentru a se potrivi cu data din coloana Început, iar Durata este setată la zero (0).

Conversia unei activități existente într-un jalon

 • Tastați o durată de zero (0) în coloana Durată din rândul care reprezintă activitatea pentru care doriți să efectuați conversia în jalon.

Modificarea aspectului unui marcator de jalon

 • Faceți clic dreapta pe marcatorul de jalon, apoi faceți clic pe Opțiuni activitate în meniul de comenzi rapide. Selectați opțiunea dorită, apoi faceți clic pe OK.

Ștergerea unui jalon

 • Selectați orice celule din rândul care reprezintă jalonul pe care doriți să-l ștergeți, apoi, în fila Diagramă Gantt, în grupul Activități, faceți clic pe Ștergere.

Activități rezumative

Puteți utiliza o activitate rezumativă atunci când doriți să combinați mai multe activități subordonate sub o activitate acoperitoare.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Crearea activităților subordonate sub o activitate rezumativă

O activitate rezumativă este un rând de activitate normală. Rezumă activitățile subordonate care sunt indentate dedesubt. Pentru a crea activități subordonate:

 1. Selectați o celulă care conține un nume de activitate. Pentru a selecta mai multe activități, țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic.

 2. În fila Diagramă Gantt, în grupul Activități, faceți clic pe Indentare.

Activitatea indentată este acum subordonată activități rezumative de deasupra ei.

Setarea duratei pentru o activitate rezumativă

 1. În rândul pentru prima activitate subordonată, faceți clic pe celula din coloana Început, apoi tastați data de început pentru respectiva activitate.

 2. Pentru aceeași activitate subordonată, faceți clic pe celula din coloana Terminare, apoi tastați data de terminare pentru acea activitate.

 3. Repetați pașii 1 și 2 pentru fiecare activitate subordonată.

Durata activității rezumative se completează automat după ce adăugați informațiile de durată pentru toate activitățile subordonate.

Promovarea (indentarea negativă) unei activități

 • Faceți clic dreapta pe numele activității pe care doriți să o promovați, apoi, în meniul de comenzi rapide, faceți clic pe IndentareNegativă.

Schimbarea modului în care arată o bară de activități rezumative

 1. Faceți clic dreapta pe bara de timp a unei activități rezumative pe care doriți să o modificați, apoi faceți clic pe Opțiuni activitate în meniul de comenzi rapide.

 2. Sub Bare rezumative, selectați simbolurile dorite pentru începutul și sfârșitul barelor, apoi faceți clic pe OK.

Dependențele (sarcini legate)

Când faceți ca o activitate din diagrama Gantt să depindă de alta, o săgeată conectează cele două bare de activități. Dacă modificați data sau durata pentru o activitate de care depinde altă activitate, își va modifica data și activitatea dependentă.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Setarea dependențelor între activități

 1. Selectați celulele de nume pentru activitățile și jaloanele pe care doriți să le legați. Pentru a selecta mai multe activități, mențineți apăsată tasta Ctrl în timp ce selectați.

 2. În fila Diagramă Gantt, în grupul Activități, faceți clic pe Legătură.

Întreruperea dependențelor dintre activități

 1. Selectați activitățile cu dependențele pe care doriți să le întrerupeți făcând clic în celulele care conțin numele activităților. Pentru a selecta mai multe activități, mențineți apăsată tasta Ctrl în timp ce selectați.

 2. În fila Diagramă Gantt, în grupul Activități, faceți clic pe Anulare legătură.

Modificarea stilului săgeților de dependență

 • Cu diagrama Gantt deschisă, faceți clic dreapta pe pagina de desen, apoi faceți clic pe Conectori tip S.

Adăugarea coloanelor

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Redenumirea unei coloane existente

 • Faceți clic pe antetul coloanei pe care doriți să o redenumiți, apoi tastați un nume nou.

Adăugarea unei coloane de date proiectată în prealabil

 1. Selectați titlul coloanei aflată la stânga locului în care va apărea coloana nouă.

 2. În fila Diagramă Gantt, în grupul Coloane, faceți clic pe Inserare.

 3. În lista Tip coloană, faceți clic pe numele coloanei care corespunde cu tipul de date pe care doriți să-l adăugați, apoi faceți clic pe OK.

Adăugarea unei coloane noi de date pe care ați proiectat-o individual

 1. Selectați titlul coloanei aflată la stânga locului în care va apărea coloana nouă.

 2. În fila Diagramă Gantt, în grupul Coloane, faceți clic pe Inserare.

 3. În lista Tip coloană, faceți clic pe una dintre coloanele definite de utilizator care corespunde cu formatul în care vor fi datele (de exemplu, Zecimală definită de utilizator, Text definit de utilizator sau Timp definit de utilizator), apoi faceți clic pe OK.

 4. Tastați un nume nou pentru coloană.

Notă: Dacă adăugați mai multe coloane text, faceți clic de fiecare dată pe altă opțiune de text definit de utilizator. De exemplu, faceți clic pe Text 1 definit de utilizator pentru prima coloană, pe Text 2 definit de utilizator pentru a doua coloană etc.

Ștergerea (ascunderea) unei coloane de date

 • Selectați titlul coloanei pe care doriți să o ștergeți (ascundeți).

 • În fila Diagramă Gantt, în grupul Coloane, faceți clic pe Ascundere.

Notă: Când ștergeți, sau ascundeți, o coloană din diagramă, datele din coloana respectivă se păstrează într-un fișier. Pentru a reafișa coloana mai târziu, faceți clic dreapta pe titlul coloanei, apoi faceți clic pe Inserare coloană. Din listă, selectați coloana pe care doriți să o afișați din nou, apoi faceți clic pe OK.

Mutarea unei coloane de date

 1. Faceți clic pe titlul coloanei pe care doriți să o mutați.

 2. Glisați coloana într-o locație nouă.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a muta o coloană la stânga altei coloane, poziționați punctul din mijloc al coloanei pe care o mutați la stânga punctului din mijloc al celeilalte coloane.

  • Pentru a muta o coloană la dreapta altei coloane, poziționați punctul din mijloc al coloanei pe care o mutați la dreapta punctului din mijloc al celeilalte coloane.

  • Pentru a muta o coloană la dreapta unei regiuni de scală de timp, poziționați punctul din mijloc al coloanei pe care o mutați la dreapta punctului din mijloc al celeilalte regiuni de scală de timp.

Scală de timp

Scala de timp este o scală de unități de timp majore și minore care se extinde de la data la care începe proiectul până la data la care se termină. Puteți defini unitățile de timp pentru scala de timp, datele de început și sfârșit și zilele pe care le considerați nelucrătoare.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Modificarea datei de început și sfârșit sau a ambelor date

 1. În fila Diagramă Gantt, în grupul Gestionare, faceți clic pe Opțiuni diagramă.

 2. În caseta de dialog Opțiuni diagramă Gantt, sub Interval scală de timp, setați intervalul de date.

Modificarea unităților de timp

 1. În fila Diagramă Gantt, în grupul Gestionare, faceți clic pe Opțiuni diagramă.

 2. În caseta de dialog Opțiuni diagramă Gantt, sub Unitățile de timp, selectați Unități majore și Unități minore așa cum doriți, apoi faceți clic pe OK.

Setarea zilelor nelucrătoare

 1. În fila Diagramă Gantt, în grupul Gestionare, faceți clic pe Configurare timp de lucru.

 2. În caseta de dialog Configurare timp de lucru, selectați opțiunile dorite pentru Zile lucrătoare și Ore lucrătoare, apoi faceți clic pe OK.

Defilarea la o anumită activitate sau la un anumit jalon

 1. Selectați activitatea sau jalonul la care doriți să defilați făcând clic în celula care conține numele activității.

 2. În fila Diagramă Gantt, în grupul Navigare, faceți clic pe Defilați către Activitate.

Defilarea la o anumită dată

 • Pentru a defila la sfârșitul scalei de timp, în fila diagramă Gantt , în grupul Navigare , faceți clic pe Salt la terminare.

 • Pentru a defila o unitate minoră la stânga, în fila diagramă Gantt , în grupul Navigare , faceți clic pe Următorul.

 • Pentru a defila o unitate minoră la dreapta, în fila diagramă Gantt , în grupul Navigare , faceți clic pe Anteriorul.

 • Pentru a defila la începutul scalei de timp, în fila diagramă Gantt , în grupul Navigare , faceți clic pe Salt la început.

Modificarea lățimii regiunii de scală de timp

 1. Selectați coloana scalei de timp.

 2. Glisați ghidajul de selecție din partea dreaptă a coloanei în orice direcție, până când regiunea este de lățimea dorită.

Afișarea mai multor unități de timp

 1. Faceți clic pe linia compactă care înconjoară cadrul diagramei Gantt pentru a selecta cadrul.

 2. Glisați ghidajul se selecție din zona centru-dreapta a cadrului spre partea dreaptă.

Notă: Când extindeți scala de timp pentru a afișa mai multe unități de timp, schimbați și data finală asociată proiectului.

În acest articol

Utilizați o diagramă Gantt ca instrument de comunicare

Configurarea unei diagrame Gantt

Adăugarea datelor la o diagramă Gantt

Imprimarea unei diagrame Gantt mari

Utilizați o diagramă Gantt ca instrument de comunicare

Într-o diagramă Gantt, elemente grafice, cum ar fi barele și săgeți reprezintă activități și dependențe între ele, astfel încât puteți să urmăriți cum modificările într-o activitate afecta alte persoane.

De asemenea, puteți Grupa mai multe activități subordonate sub o activitate Rezumat și adăugați descrieri, resursele necesare și finalizarea procente pentru fiecare activitate.

Activități sunt afișate ca bare o scală de timp.

gantt chart with task bars

Poate produce rapid un program captivant adnotate pentru o prezentare după aplicarea unei scheme de culori și adăugarea de etichete de text într-o diagramă Gantt.

Dacă porniți o planificare pentru un proiect complex ca o diagramă Visio Gantt, cu ușurință Exportați datele de programare la Microsoft Project 2010și apoi utiliza Project pentru planificarea și gestionarea proiectul în detaliu.

Produs

Atunci când utilizați

Visio

 • Doriți să pregătiți o planificare captivant adnotate pentru o prezentare.

 • Doriți să definiți activități de bază în unei planificări în etape inițiale ale unui proiect.

 • Programul include activități mai puțin de 30.

Project

 • Doriți să utilizați un instrument de management de proiect complete pentru planificarea și planificarea unui proiect.

 • Programul include zeci de activități.

 • Este necesar să atribuiți resurse mai multe activități sau a vă conecta programările pentru proiecte diferite.

Începutul paginii

Configurarea unei diagrame Gantt

 1. Pe fila Fișier, faceți clic pe Nou.

 2. Sub Alegeți un șablon, faceți clic pe programși apoi faceți dublu clic pe diagramă Gantt.

 3. În caseta de dialog Opțiuni diagramă Gantt , configurați datele pentru scala de timp. De asemenea, puteți alege modul în care doriți să le formatați bara de activități, jaloanelor și alte elemente de diagramă:

  • Faceți clic pe fila Date , apoi alegeți opțiunile dorite.

   Notă: Unități majore unitatea mai lungi de timp (cum ar fi ani sau luni) în care doriți să îl utilizați în diagramă și unități minore cel mai mic (cum ar fi zile sau ore).

  • Pe fila Format , faceți clic pe forme și etichetele pe care doriți să îl utilizați pe bare de activitate, jaloanelor și bare rezumative și apoi faceți clic pe OK.
   The Gantt Chart Options dialog box

Notă: Dacă nu știți sigur ce formatare pentru a alege, pur și simplu accepta opțiunile implicite. Puteți să schimbați formatarea mai târziu.

Un interval de diagramă-închidere

După ce ați configurat-o diagramă Gantt, apare un cadru generic diagramă.

Cadrul este ca o pânză necompletată pe care poate avea detalii a planificării dvs.:

 • În coloana Nume activitate , faceți clic pe o celulă, apoi tastați pentru a înlocui text generice cu un nume de anumite activități. Puteți să adăugați mai multe activități ca progresează proiectul.

 • Inițial, datele din coloanele de început și sfârșit reflecta data de început specificată pentru proiect. Pentru a modifica data, faceți clic pe o celulă, apoi tastați.

 • Durată coloană actualizări automat atunci când tastați nou început și de Terminare. De asemenea, puteți tasta unul dintre datele și o durată pentru a indica durata unei activități.

 • În scală de timp (zona etichetată 2000 cu lunile afișat mai jos), unități majore în partea de sus și unități minore în partea de jos. Scală de timp pornește și se termină cu datele de început și sfârșit specificate. În timp ce adăugați activități început și sfârșit date sau durate, bare de activitate apar în zona de sub scală de timp și extinde zona.

Sfat: Pentru a înregistra date suplimentare despre fiecare activitate, puteți să adăugați mai multe coloane. De exemplu, puteți adăuga o coloană de resurse , astfel încât diagrama Gantt reflectă cine este responsabil pentru fiecare activitate.

Începutul paginii

Adăugarea datelor la o diagramă Gantt

Se pot completa cadrului cu date care reflectă detalii a planificării proiectului dvs. Puteți să adăugați și rafinați următoarele elemente de planificare:

Activități

Jaloane

Activități rezumat

Dependențele (sarcini legate)

Coloane de date

Timescale

Activități

gantt chart with task bars

Fiecare activitate dintr-o diagramă Gantt ocupă un rând din cadrul diagramei. Când tastați nume de activități în celulele din coloana Nume activitate, duratele activității sunt reprezentate ca bare de activitate în zona de sub scala de timp.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Modificarea numelui unei activități

 • Faceți clic pe celula din coloana Nume activitate care conține activitatea, apoi tastați un nume nou.

Setarea sau modificarea duratei activității

 • Faceți clic pe celula din cadrul diagramei Gantt care conține data sau durata pe care doriți să o modificați, apoi tastați informațiile noi.

Notă: Tastați o durată după cum urmează:

 • 1h pentru o oră

 • 1z pentru o zi

 • 1s pentru o săptămână

 • 1l pentru o lună

Adăugați activități noi în partea de jos a diagramei Gantt

 • Selectați cadrul diagramei Gantt, făcând clic pe linia compactă care înconjoară diagrama. Pentru a crea un nou rând de activitate, în fila diagramă Gantt , în grupul activități , faceți clic pe nou.
  The Tasks group

Adăugați o activitate nouă între două activități existente

 • Selectați orice celulă din rândul pe care doriți să o nouă activitate rândul să apară deasupra și apoi, în fila diagramă Gantt , în grupul activități , faceți clic pe nou.
  The Tasks group

Adăugarea indicatorilor de parcurgere procentuală la activități

 1. Selectați porțiunea umbrită în partea de sus a coloanei de unde doriți coloana de parcurgere procentuală să apară, apoi pe fila diagramă Gantt , în grupul coloane , faceți clic pe Inserarela stânga.
  The Columns group

 2. Sub Tip coloană, faceți clic pe % terminat, apoi faceți clic pe OK.

 3. Pe măsură ce avansați cu o activitate, tastați în coloana nouă cât la sută din activitate este terminată. Indicatorul de parcurgere procentuală apare în bara de activități.

Ștergerea unei activități

 • Selectați orice celulă din rândul care reprezintă activitatea pe care doriți să-l ștergeți și apoi pe fila diagramă Gantt , în grupul activități , faceți clic pe Ștergere.
  The Tasks group

Jaloane

milestone on gantt chart

Deoarece un jalon reprezintă un eveniment semnificativ dintr-o planificare și nu o activitate, setați-i durata la zero.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Adăugarea unui jalon nou

 1. Glisați o formă jalon din tiparul Forme diagramă Gantt în cadrul diagramei Gantt și fixați-l între celulele care conțin nume activitate pentru activitățile pe care doriți jalon pentru a urmări și puneți.

 2. Faceți clic dreapta pe celula din coloana Start din rândul care reprezintă jalonul, apoi faceți clic pe Editare dată în meniul de comenzi rapide.

 3. Tastați data dorită și apoi faceți clic pe OK. Data din coloana dată de finalizare se modifică pentru a corespunde cu data din coloana Start și durata este setată la zero (0).

Conversia unei activități existente într-un jalon

 • Tastați o durată de zero (0) în coloana Durată din rândul care reprezintă activitatea pentru care doriți să efectuați conversia în jalon.

Modificarea aspectului unui marcator de jalon

 • Faceți clic dreapta pe marcatorul de jalon, apoi faceți clic pe Opțiuni activitate în meniul de comenzi rapide. Selectați opțiunea dorită, apoi faceți clic pe OK.

Ștergerea unui jalon

 • Selectați orice celulă din rândul care reprezintă jalonul pe care doriți să îl ștergeți și apoi pe fila diagramă Gantt , în grupul activități , faceți clic pe Ștergere.
  The Tasks group

Activități rezumative

gantt chart with summary and subordinate tasks

Puteți utiliza o activitate rezumativă atunci când doriți să combinați mai multe activități subordonate sub o activitate acoperitoare.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Creați o activitate rezumativă cu activitățile subordonate

 1. Adăugarea unei activități rezumat și activitățile subordonate sau jaloane în diagrama Gantt.

 2. Pentru a selecta o activitate subordonată, selectați o celulă care conține numele activității. Pentru a selecta mai multe activități, țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe.

 3. În fila diagramă Gantt , în grupul activități , faceți clic pe Indentare.
  The Tasks group

Setarea duratei pentru o activitate rezumativă

 1. În rândul pentru prima activitate subordonată, faceți clic pe celula din coloana Început, apoi tastați data de început pentru respectiva activitate.

 2. Pentru aceeași activitate subordonată, faceți clic pe celula din coloana Terminare, apoi tastați data de terminare pentru acea activitate.

 3. Repetați pașii 1 și 2 pentru fiecare activitate subordonată.

Notă: Durata activității rezumative se completează automat după ce adăugați informațiile de durată pentru toate activitățile subordonate.

Retrogradați (Indentare) unei activități

 • Selectați numele activității pe care doriți să o retrogradați și apoi pe fila diagramă Gantt , în grupul activități , faceți clic pe Indentare.
  The Tasks group

Promovarea (indentarea negativă) unei activități

 • Faceți clic dreapta pe numele activității pe care doriți să o promovați și apoi, în fila diagramă Gantt , în grupul activități , faceți clic pe Oudent.
  The Tasks group

Schimbarea modului în care arată o bară de activități rezumative

 1. Faceți clic dreapta pe bara de activități, a unei activități rezumat pe care doriți să îl modificați și apoi faceți clic pe Opțiuni activitate în meniul de comenzi rapide.

 2. Sub Bare rezumative, selectați simbolurile dorite pentru începutul și sfârșitul barelor, apoi faceți clic pe OK.

Dependențele (sarcini legate)

milestone on gantt chart

Când faceți ca o activitate din diagrama Gantt să depindă de alta, o săgeată conectează cele două bare de activități. Dacă modificați data sau durata pentru o activitate de care depinde altă activitate, își va modifica data și activitatea dependentă.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Setarea dependențelor între activități

 1. Selectați activităților și jaloanelor între care doriți să setați dependențele, făcând clic pe în celule care conține numele activității. Pentru a selecta mai multe activități, țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce selectați.

 2. În fila diagramă Gantt , în grupul activități , faceți clic pe Link.
  The Tasks group

Întreruperea dependențelor dintre activități

 1. Selectați activitățile cu dependențele pe care doriți să se termine, făcând clic pe în celule care conține numele activității. Pentru a selecta mai multe activități, țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce selectați.

 2. În fila diagramă Gantt , în grupul activități , faceți clic pe Anulare legătură.
  The Tasks group

Modificarea stilului săgeților de dependență

 • Cu diagrama Gantt deschisă, faceți clic dreapta pe pagina de desen, apoi faceți clic pe Conectori tip S.

Coloane de date

Planificarea unui proiect este construit din date activități specifice. Acumulare a datelor de începere activități și durata determină data de Terminare pentru proiect. Într-o diagramă Visio Gantt, care stochează date activități în coloane de date.

Dacă doriți să înregistrați și afișarea datelor de activități suplimentare într-o diagramă Gantt, puteți adăuga noi coloane. De exemplu, poate doriți să adăugați o coloană pentru note activitate, în care să descrie activități complexe sau unice, o coloană de resurse pentru a lista persoanelor responsabile pentru finalizarea fiecare activitate sau o coloană pentru procentului de finalizare pentru a urmări ce procent din fiecare activitate este finalizată.


gantt chart with task bars

În mod implicit, atunci când creați o nouă diagramă Gantt, diagrama conține numele activității, început, finalizare și durata coloane. Rearanjarea coloanelor existente, adăugarea de noi coloane și Ștergere coloane care nu mai aveți nevoie.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Redenumirea unei coloane existente

 • Faceți clic pe antetul coloanei pe care doriți să o redenumiți, apoi tastați un nume nou.

Adăugarea unei coloane de date proiectată în prealabil

 1. Selectați titlul coloanei aflată la stânga locului în care va apărea coloana nouă.

 2. În fila diagramă Gantt , în grupul coloane , faceți clic pe Inserare.
  The Columns group

 3. În lista Tip coloană, faceți clic pe numele coloanei care corespunde cu tipul de date pe care doriți să-l adăugați, apoi faceți clic pe OK.

Adăugarea unei coloane noi de date pe care ați proiectat-o individual

 1. Selectați titlul coloanei aflată la stânga locului în care va apărea coloana nouă.

 2. În fila diagramă Gantt , în grupul coloane , faceți clic pe Inserare.
  The Columns group

 3. În lista Tip coloană, faceți clic pe una dintre coloanele definite de utilizator care corespunde cu formatul în care vor fi datele (de exemplu, Zecimală definită de utilizator, Text definit de utilizator sau Timp definit de utilizator), apoi faceți clic pe OK.

 4. Tastați un nume nou pentru coloană.

Notă: Dacă adăugați mai multe coloane text, faceți clic de fiecare dată pe altă opțiune de text definit de utilizator. De exemplu, faceți clic pe Text 1 definit de utilizator pentru prima coloană, pe Text 2 definit de utilizator pentru a doua coloană etc.

Ștergerea (ascunderea) unei coloane de date

 • Selectați titlul coloanei pe care doriți să o ștergeți (ascundeți).

 • În fila diagramă Gantt , în grupul coloane , faceți clic pe Ascundere.
  The Columns group

Notă: Când ștergeți, sau ascundeți, o coloană din diagramă, datele din coloana respectivă se păstrează într-un fișier. Pentru a reafișa coloana mai târziu, faceți clic dreapta pe titlul coloanei, apoi faceți clic pe Inserare coloană. Din listă, selectați coloana pe care doriți să o afișați din nou, apoi faceți clic pe OK.

Mutarea unei coloane de date

 1. Faceți clic pe titlul coloanei pe care doriți să o mutați.

 2. Glisați coloana într-o locație nouă.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a muta o coloană la stânga altei coloane, poziționați punctul din mijloc al coloanei pe care o mutați la stânga punctului din mijloc al celeilalte coloane.

  • Pentru a muta o coloană la dreapta altei coloane, poziționați punctul din mijloc al coloanei pe care o mutați la dreapta punctului din mijloc al celeilalte coloane.

  • Pentru a muta o coloană la dreapta unei regiuni de scală de timp, poziționați punctul din mijloc al coloanei pe care o mutați la dreapta punctului din mijloc al celeilalte regiuni de scală de timp.

Notă: Dacă regiunii de scală de timp este lung, poate fi necesar să micșorați pentru a muta coloana dincolo de regiune punct median. Pentru a micșora, în meniul Vizualizare , indicați spre Zoomși apoi faceți clic pe nivelul de zoom dorit.

Scală de timp

Scala de timp este o scală de unități de timp majore și minore care se extinde de la data la care începe proiectul până la data la care se termină. Puteți defini unitățile de timp pentru scala de timp, datele de început și sfârșit și zilele pe care le considerați nelucrătoare.

gantt chart with task bars

Puteți defila la o anumită dată sau o activitate pe scală de timp și puteți modifica lățimii regiunii de scală de timp și puteți afișa mai multe date.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Modificarea datei de început și sfârșit sau a ambelor date

 1. În fila diagramă Gantt , în grupul gestionare , faceți clic pe Opțiuni diagramă.
  The Manage group

 2. În caseta de dialog Opțiuni diagramă Gantt , sub Interval scală de timp, modificați faceți clic pe data la care doriți să îl modificați.

Modificarea unităților de timp

 1. În fila diagramă Gantt , în grupul gestionare , faceți clic pe Opțiuni diagramă.
  The Manage group

 2. În caseta de dialog Opțiuni diagramă Gantt, sub Unitățile de timp, selectați Unități majore și Unități minore așa cum doriți, apoi faceți clic pe OK.

Setarea zilelor nelucrătoare

 1. În fila diagramă Gantt , în grupul gestionare , faceți clic pe Configurare timp de lucru.
  The Manage group

 2. În caseta de dialog Configurare timp de lucru, selectați opțiunile dorite pentru Zile lucrătoare și Ore lucrătoare, apoi faceți clic pe OK.

Defilarea la o anumită activitate sau la un anumit jalon

 1. Selectați activitatea sau jalonul la care doriți să defilați făcând clic în celula care conține numele activității.

 2. În fila diagramă Gantt , în grupul navigare, faceți clic pe Defilați către activitate.
  The Navigation group

Defilarea la o anumită dată

 • Pentru a defila la sfârșitul scalei de timp, în fila diagramă Gantt , în grupul Navigare , faceți clic pe Salt la terminare.

 • Pentru a defila o unitate minoră la stânga, în fila diagramă Gantt , în grupul Navigare , faceți clic pe Următorul.

 • Pentru a defila o unitate minoră la dreapta, în fila diagramă Gantt , în grupul Navigare , faceți clic pe Anteriorul.

 • Pentru a defila la începutul scalei de timp, în fila diagramă Gantt , în grupul Navigare , faceți clic pe Salt la început.
  The Navigation group

Modificarea lățimii regiunii de scală de timp

 1. Faceți clic o dată în zona gri din partea de sus a regiunii de scală de timp și apoi faceți clic din nou pentru a selecta coloana scalei de timp.

 2. Glisați ghidajul de selectare albastru pe partea dreaptă a coloanei în orice direcție, până când regiunea este de lățimea dorită.

Afișarea mai multor unități de timp

 1. Faceți clic pe linia compactă care înconjoară cadrul diagramei Gantt pentru a selecta cadrul.

 2. Glisați ghidajul de selectare albastru din zona centru-dreapta a cadrului spre partea dreaptă.

Notă: Când extindeți scala de timp pentru a afișa mai multe unități de timp, schimbați și data finală asociată proiectului.

Începutul paginii

Imprimarea unei diagrame Gantt mari

În afara cazului în care creați o planificare pentru un proiect mici, diagrama Gantt este probabil pentru a extinde dincolo de limitele de o pagină standard imprimantă. Următorul tabel descrie câteva probleme de imprimare care le puteți întâlni și pașii care se pot scrie înainte de a vă imprima care vă vor ajuta să obțineți rezultate care vă așteptați.

Problemă

Soluție

Acțiune de efectuat

Doar o parte din diagrama Gantt este imprimat.

Asigurați-vă că toată diagrama se potrivească pe o pagină de desen.

 1. Pe fila Proiectare , în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Inițializare pagină .

 2. În caseta de dialog Inițializare pagină, faceți clic pe fila Dimensiune pagină , sub zoom imprimare, selectați Potrivire în.

 3. Lângă Potrivire la, tastați "1" în caseta de foi în și tastați "1" în caseta de foi pe verticală .

 4. Faceți clic pe Se aplică, apoi pe OK.

Pagină imprimată, desenând pagina orientările nu sunt identice.

Modificarea orientării paginii imprimantă.

 • Pe fila Proiectare , în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe Orientareși apoi faceți clic pe orientarea dorită.

Nu știți câte pagini de diagramă vor fi imprimate în.

Examinarea cum vor fi imprimate desenul înainte să o imprimați.

 • Pe fila fișier , faceți clic pe imprimareși apoi faceți clic pe Examinare înaintea imprimării.

Nu știți unde va apărea sfârșiturile de pagină.

Activați sfârșituri de pagină pentru a vedea câte pagini diagrama va dala în.

 • Pe fila Vizualizare , în grupul Afișare , selectați Sfârșituri de pagină. Liniile gri în diagrama indică unde va apărea sfârșiturile de pagină.

Sfârșiturilor de pagină între paginile imprimate apar în poziții incomode.

Modificați setările pentru margine pentru a controla suprapunerea între pagini. Mai mare marginile, mai mari suprapunerea între pagini.

 1. Pe fila Proiectare , în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Inițializare pagină .

 2. În fila Inițializare imprimare , sub hârtie imprimantă, faceți clic pe Instalare.

 3. Tastați setările pentru margine dorit și apoi faceți clic pe OK de două ori.

Începutul paginii

În acest articol

Utilizați o diagramă Gantt ca instrument de comunicare

Configurarea unei diagrame Gantt

Adăugarea datelor la o diagramă Gantt

Imprimarea unei diagrame Gantt mari

Utilizați o diagramă Gantt ca instrument de comunicare

Într-o diagramă Gantt, elemente grafice, cum ar fi barele și săgeți reprezintă activități și dependențe între ele, astfel încât puteți să urmăriți cum modificările într-o activitate afecta alte persoane.

De asemenea, puteți Grupa mai multe activități subordonate sub o activitate Rezumat și adăugați descrieri, resursele necesare și finalizarea procente pentru fiecare activitate.

Activități sunt afișate ca bare o scală de timp.

gantt chart example

Poate produce rapid un program captivant adnotate pentru o prezentare după aplicarea unei scheme de culori și adăugarea de etichete de text într-o diagramă Gantt.

Dacă porniți o planificare pentru un proiect complex ca o diagramă Visio Gantt, cu ușurință Exportați datele de programare la Microsoft Office Project și apoi să utilizați Office Project să planificați și să gestionați proiectul în detaliu. Pentru mai multe informații despre exportul diagrame Gantt din Office Visio, consultați ajutorul în Microsoft Office Visio.

Produs

Atunci când utilizați

Office Visio

 • Doriți să pregătiți o planificare captivant adnotate pentru o prezentare.

 • Doriți să definiți activități de bază în unei planificări în etape inițiale ale unui proiect.

 • Programul include activități mai puțin de 30.

Office Project

 • Doriți să utilizați un instrument de management de proiect complete pentru planificarea și planificarea unui proiect.

 • Programul include zeci de activități.

 • Este necesar să atribuiți resurse mai multe activități sau a vă conecta programările pentru proiecte diferite.

Începutul paginii

Configurarea unei diagrame Gantt

Configurați mai întâi bază cadrul diagramei și datele pentru scala de timp. De asemenea, puteți alege modul în care doriți să le formatați bara de activități, jaloanelor și alte elemente de diagramă.

Mai târziu puteți modifica datele, adăugarea sau ștergerea activităților și jaloanelor, și crea dependențe între activități. Puteți, de asemenea, aplicarea unei scheme de culori și de a adăuga un titlu și o legendă.

 1. În Visio, în meniul fișier , indicați spre nou, indicați spre programși apoi faceți clic pe diagramă Gantt.

 2. Faceți clic pe fila Date , apoi alegeți opțiunile dorite.

  Unități majore unitatea mai lungi de timp (cum ar fi ani sau luni) în care doriți să îl utilizați în diagramă și unități minore cel mai mic (cum ar fi zile sau ore).

 3. Pe fila Format , faceți clic pe forme și etichetele pe care doriți să îl utilizați pe bare de activitate, jaloanelor și bare rezumative și apoi faceți clic pe OK.

Dacă nu știți sigur ce formatare pentru a alege, pur și simplu accepta opțiunile implicite. Puteți să schimbați formatarea mai târziu.

Un interval de diagramă-închidere

După ce ați configurat-o diagramă Gantt, apare un cadru generic diagramă.

Cadrul este ca o pânză necompletată pe care poate avea detalii a planificării dvs.:

 • În coloana Nume activitate , faceți clic pe o celulă, apoi tastați pentru a înlocui text generice cu un nume de anumite activități. Puteți să adăugați mai multe activități ca progresează proiectul.

 • Inițial, datele din coloanele de început și sfârșit reflecta data de început specificată pentru proiect. Pentru a modifica data, faceți clic pe o celulă, apoi tastați.

 • Durată coloană actualizări automat atunci când tastați nou început și de Terminare. De asemenea, puteți tasta unul dintre datele și o durată pentru a indica durata unei activități.

 • În scală de timp (zona etichetată 2000 cu lunile afișat mai jos), unități majore în partea de sus și unități minore în partea de jos. Scală de timp pornește și se termină cu datele de început și sfârșit specificate. În timp ce adăugați activități început și sfârșit date sau durate, bare de activitate apar în zona de sub scală de timp și extinde zona.

Pentru a înregistra date suplimentare despre fiecare activitate, puteți să adăugați mai multe coloane. De exemplu, puteți adăuga o coloană de resurse , astfel încât diagrama Gantt reflectă cine este responsabil pentru fiecare activitate.

Începutul paginii

Adăugarea datelor la o diagramă Gantt

Se pot completa cadrului cu date care reflectă detalii a planificării proiectului dvs. Puteți să adăugați și rafinați următoarele elemente de planificare:

Activități

Jaloane

Activități rezumat

Dependențele (sarcini legate)

Coloane de date

Timescale

Activități

gantt chart with task bars

Fiecare activitate dintr-o diagramă Gantt ocupă un rând din cadrul diagramei. Când tastați nume de activități în celulele din coloana Nume activitate, duratele activității sunt reprezentate ca bare de activitate în zona de sub scala de timp.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Modificarea numelui unei activități

 • Faceți clic pe celula din coloana Nume activitate care conține activitatea, apoi tastați un nume nou.

Setarea sau modificarea duratei activității

 • Faceți clic pe celula din cadrul diagramei Gantt care conține data sau durata pe care doriți să o modificați, apoi tastați informațiile noi.

Tastați o durată după cum urmează:

 • 1h pentru o oră

 • 1z pentru o zi

 • 1s pentru o săptămână

 • 1l pentru o lună

Adăugați activități noi în partea de jos a diagramei Gantt

 • Selectați cadrul diagramei Gantt, făcând clic pe linia compactă care înconjoară diagrama. Pentru a crea rândurilor noi de activitate, glisați ghidajul de selectare verde în partea centrală de jos a cadrului.

Adăugați o activitate nouă între două activități existente

 • Faceți clic dreapta pe orice celulă din rândul pe care doriți să o nouă activitate rândul să apară deasupra și apoi faceți clic pe Activitate nouă în meniul de comenzi rapide.

Adăugarea indicatorilor de parcurgere procentuală la activități

 1. Faceți clic dreapta pe porțiunea umbrită în partea de sus a coloanei la stânga locului în care coloana de parcurgere procentuală să apară și apoi faceți clic pe Inserare coloană în meniul de comenzi rapide.

 2. Sub Tip coloană, faceți clic pe % terminat, apoi faceți clic pe OK.

 3. Pe măsură ce avansați cu o activitate, tastați în coloana nouă cât la sută din activitate este terminată. Indicatorul de parcurgere procentuală apare în bara de activități.

Ștergerea unei activități

 • Faceți clic dreapta pe orice celulă din rândul care reprezintă activitatea pe care doriți să-l ștergeți și apoi faceți clic pe Ștergere activitate în meniul de comenzi rapide.

Modificarea modului în care arată o bară de activități

 • Faceți clic dreapta pe bara de activități și apoi faceți clic pe Opțiuni activitate în meniul de comenzi rapide. Din listă, faceți clic pe opțiunile dorite și apoi faceți clic pe OK.

Jaloane

milestone on gantt chart

Deoarece un jalon reprezintă un eveniment semnificativ dintr-o planificare și nu o activitate, setați-i durata la zero.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Adăugarea unui jalon nou

 1. Glisați o formă jalon din tiparul Forme diagramă Gantt în cadrul diagramei Gantt și fixați-l între celulele care conțin nume activitate pentru activitățile pe care doriți jalon pentru a urmări și puneți.

 2. Faceți clic dreapta pe celula din coloana Start din rândul care reprezintă jalonul, apoi faceți clic pe Editare dată în meniul de comenzi rapide.

 3. Tastați data dorită și apoi faceți clic pe OK. Data din coloana dată de finalizare se modifică pentru a corespunde cu data din coloana Start și durata este setată la zero (0).

Conversia unei activități existente într-un jalon

 • Tastați o durată de zero (0) în coloana Durată din rândul care reprezintă activitatea pentru care doriți să efectuați conversia în jalon.

Modificarea aspectului unui marcator de jalon

 • Faceți clic dreapta pe marcatorul de jalon, apoi faceți clic pe Opțiuni activitate în meniul de comenzi rapide. Selectați opțiunea dorită, apoi faceți clic pe OK.

Ștergerea unui jalon

 • Faceți clic dreapta pe orice celulă din rândul care reprezintă jalonul pe care doriți să îl ștergeți și apoi faceți clic pe Ștergere activitate în meniul de comenzi rapide.

Activități rezumative

gantt chart with summary and subordinate tasks

Puteți utiliza o activitate rezumativă atunci când doriți să combinați mai multe activități subordonate sub o activitate acoperitoare.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Creați o activitate rezumativă cu activitățile subordonate

 1. Adăugarea unei activități rezumat și activitățile subordonate sau jaloane în diagrama Gantt.

 2. Pentru a selecta o activitate subordonată, faceți clic pe o celulă care conține numele activității. Pentru a selecta mai multe activități, țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe.

 3. Faceți clic dreapta pe unul dintre activitățile selectate și apoi faceți clic pe Indentare în meniul de comenzi rapide.

Setarea duratei pentru o activitate rezumativă

 1. În rândul pentru prima activitate subordonată, faceți clic pe celula din coloana Început, apoi tastați data de început pentru respectiva activitate.

 2. Pentru aceeași activitate subordonată, faceți clic pe celula din coloana Terminare, apoi tastați data de terminare pentru acea activitate.

 3. Repetați pașii 1 și 2 pentru fiecare activitate subordonată.

Durata activității rezumative se completează automat după ce adăugați informațiile de durată pentru toate activitățile subordonate.

Retrogradați (Indentare) unei activități

 • Faceți clic dreapta pe numele activității pe care doriți să o retrogradați și apoi faceți clic pe Indentare în meniul de comenzi rapide.

Promovarea (indentarea negativă) unei activități

 • Faceți clic dreapta pe numele activității pe care doriți să o promovați și apoi faceți clic pe Indentarenegativă în meniul de comenzi rapide.

Schimbarea modului în care arată o bară de activități rezumative

 1. Faceți clic dreapta pe bara de activități, a unei activități rezumat pe care doriți să îl modificați și apoi faceți clic pe Opțiuni activitate în meniul de comenzi rapide.

 2. Sub Bare rezumative, selectați simbolurile dorite pentru începutul și sfârșitul barelor, apoi faceți clic pe OK.

Dependențele (sarcini legate)

milestone on gantt chart

Când faceți ca o activitate din diagrama Gantt să depindă de alta, o săgeată conectează cele două bare de activități. Dacă modificați data sau durata pentru o activitate de care depinde altă activitate, își va modifica data și activitatea dependentă.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Setarea dependențelor între activități

 1. Selectați activităților și jaloanelor între care doriți să setați dependențele, făcând clic pe în celule care conține numele activității. Pentru a selecta mai multe activități, țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce selectați.

 2. Faceți clic dreapta pe unul dintre activitățile selectate și apoi faceți clic pe Legare activități în meniul de comenzi rapide.

Întreruperea dependențelor dintre activități

 1. Selectați activitățile cu dependențele pe care doriți să se termine, făcând clic pe în celule care conține numele activității. Pentru a selecta mai multe activități, țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce selectați.

 2. Faceți clic dreapta pe unul dintre activitățile selectate și apoi faceți clic pe Disociere activități în meniul de comenzi rapide.

Modificarea stilului săgeților de dependență

 • Cu diagrama Gantt deschisă, faceți clic dreapta pe pagina de desen și apoi faceți clic pe Conectori tip în meniul de comenzi rapide.

Coloane de date

Planificarea unui proiect este construit din date activități specifice. Acumulare a datelor de începere activități și durata determină data de Terminare pentru proiect. Într-o diagramă Visio Gantt, care stochează date activități în coloane de date.

Dacă doriți să înregistrați și afișarea datelor de activități suplimentare într-o diagramă Gantt, puteți adăuga noi coloane. De exemplu, poate doriți să adăugați o coloană pentru note activitate, în care să descrie activități complexe sau unice, o coloană de resurse pentru a lista persoanelor responsabile pentru finalizarea fiecare activitate sau o coloană pentru procentului de finalizare pentru a urmări ce procent din fiecare activitate a fost com Ted.


gantt chart with task bars

În mod implicit, atunci când creați o nouă diagramă Gantt, diagrama conține numele activității, început, finalizare și durata coloane. Rearanjarea coloanelor existente, adăugați altele noi și Ștergere coloane care mai aveți nevoie.

Obiectiv

Acțiune de efectuat

Redenumirea unei coloane existente

 • Faceți clic pe antetul coloanei pe care doriți să o redenumiți, apoi tastați un nume nou.

Adăugarea unei coloane de date proiectată în prealabil

 1. Faceți clic dreapta pe antetul de coloană la stânga locului unde doriți apărea coloana nouă și apoi faceți clic pe Inserare coloană în meniul de comenzi rapide.

 2. În lista Tip coloană, faceți clic pe numele coloanei care corespunde cu tipul de date pe care doriți să-l adăugați, apoi faceți clic pe OK.

Adăugarea unei coloane noi de date pe care ați proiectat-o individual

 1. Faceți clic dreapta pe titlul coloanei din partea stângă a unde doriți apărea coloana nouă, apoi faceți clic pe Inserare coloană în meniul de comenzi rapide.

 2. În lista Tip coloană, faceți clic pe una dintre coloanele definite de utilizator care corespunde cu formatul în care vor fi datele (de exemplu, Zecimală definită de utilizator, Text definit de utilizator sau Timp definit de utilizator), apoi faceți clic pe OK.

 3. Tastați un nume nou pentru coloană.

Notă: Dacă adăugați mai multe coloane text, faceți clic de fiecare dată pe altă opțiune de text definit de utilizator. De exemplu, faceți clic pe Text 1 definit de utilizator pentru prima coloană, pe Text 2 definit de utilizator pentru a doua coloană etc.

Ștergerea (ascunderea) unei coloane de date

 • Faceți clic dreapta pe titlul coloanei pe care doriți să îl ștergeți (ascunderea) și apoi faceți clic pe Ascundere coloană în meniul de comenzi rapide.

Notă: Atunci când ștergeți sau ascunde o coloană din diagramă, se păstrează datele din coloana într-un fișier. Pentru a afișa din nou mai târziu coloana, faceți clic dreapta pe un titlu de coloană și apoi faceți clic pe Inserare coloană în meniul de comenzi rapide. Din listă, selectați coloana pe care doriți să afișați din nou și apoi faceți clic pe OK.

Mutarea unei coloane de date

 1. Faceți clic pe titlul coloanei pe care doriți să o mutați.

 2. Glisați coloana într-o locație nouă.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a muta o coloană la stânga altei coloane, poziționați punctul din mijloc al coloanei pe care o mutați la stânga punctului din mijloc al celeilalte coloane.

  • Pentru a muta o coloană la dreapta altei coloane, poziționați punctul din mijloc al coloanei pe care o mutați la dreapta punctului din mijloc al celeilalte coloane.

  • Pentru a muta o coloană la dreapta unei regiuni de scală de timp, poziționați punctul din mijloc al coloanei pe care o mutați la dreapta punctului din mijloc al celeilalte regiuni de scală de timp.

Notă: Dacă regiunii de scală de timp este lung, poate fi necesar să micșorați pentru a muta coloana dincolo de regiune punct median. Pentru a micșora, în meniul Vizualizare , indicați spre Zoomși apoi faceți clic pe nivelul de zoom dorit.

Scală de timp

Scala de timp este o scală de unități de timp majore și minore care se extinde de la data la care începe proiectul până la data la care se termină. Puteți defini unitățile de timp pentru scala de timp, datele de început și sfârșit și zilele pe care le considerați nelucrătoare.

gantt chart with task bars

Puteți defila la o anumită dată sau o activitate pe scală de timp și puteți modifica lățimii regiunii de scală de timp și puteți afișa mai multe date.

Obiectiv

Acțiune pentru a lua

Modificarea datei de început și sfârșit sau a ambelor date

 1. În diagrama Gantt, faceți clic dreapta oriunde în scală de timp și apoi faceți clic pe Opțiuni de dată în meniul de comenzi rapide.

 2. Sub Interval scală de timp, selectați un nou început sau sfârșit dată sau oră și apoi faceți clic pe OK.

Modificarea unităților de timp

 1. În diagrama Gantt, faceți clic dreapta oriunde în scală de timp și apoi faceți clic pe Opțiuni de dată în meniul de comenzi rapide.

 2. Sub unități de timp, selectați unități majore și unități minore așa cum doriți, și apoi faceți clic pe OK.

Setarea zilelor nelucrătoare

 1. În diagrama Gantt, faceți clic dreapta oriunde în scală de timp și apoi faceți clic pe Configurare timp de lucru în meniul de comenzi rapide.

 2. Selectați opțiunile dorite pentru zile lucrătoare și timp de lucruși apoi faceți clic pe OK.

Defilarea la o anumită activitate sau la un anumit jalon

 1. Selectați activitatea sau jalonul la care doriți să defilați făcând clic în celula care conține numele activității.

 2. Pe bara de instrumente diagramă Gantt , faceți clic pe butonul Defilați către activitate .

Notă: Dacă nu vedeți bara de instrumente diagramă Gantt , în meniul Vizualizare , indicați spre bare de instrumenteși apoi faceți clic pe diagramă Gantt.

Defilarea la o anumită dată

În diagrama Gantt, faceți clic dreapta oriunde în scală de timp și apoi faceți clic pe una dintre variantele următoare de pe meniul de comenzi rapide:

 • Defilați la data de Terminare, pentru a defila la sfârșitul scalei de timp.

 • Defilare o unitate stânga, pentru a defila o unitate minoră la stânga.

 • Defilare o unitate dreapta, pentru a defila o unitate minoră la dreapta.

 • Defilați la dată de începere, pentru a defila la începutul scalei de timp.

Modificarea lățimii regiunii de scală de timp

 1. Faceți clic o dată în zona gri din partea de sus a regiunii de scală de timp și apoi faceți clic din nou pentru a selecta coloana scalei de timp.

 2. Glisați ghidajul de selectare verde pe partea dreaptă a coloanei în orice direcție, până când regiunea este de lățimea dorită.

Afișarea mai multor unități de timp

 1. Faceți clic pe linia compactă care înconjoară cadrul diagramei Gantt pentru a selecta cadrul.

 2. Glisați ghidajul de selectare verde din zona centru-dreapta a cadrului spre partea dreaptă.

Notă: Când extindeți scala de timp pentru a afișa mai multe unități de timp, schimbați și data finală asociată proiectului.

Începutul paginii

Imprimarea unei diagrame Gantt mari

În afara cazului în care creați o planificare pentru un proiect mici, diagrama Gantt este probabil pentru a extinde dincolo de limitele de o pagină standard imprimantă. Următorul tabel descrie problemele care pot apărea unele imprimare și pașii care îi puteți efectua înainte de imprimare care vă vor ajuta să primiți rezultate vă așteptați.

Problemă

Sol litiu

Acțiune de efectuat

Doar o parte din diagrama Gantt este imprimat.

Asigurați-vă că întreaga diagramă se potrivește pe o pagină de desen.

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Inițializare pagină.

 2. Faceți clic pe fila Dimensiune pagină , faceți clic pe dimensiune pentru a se potrivi conținutului desenși apoi faceți clic pe OK.

Pagină imprimată, desenând pagina orientările nu sunt identice.

Modificarea orientării paginii imprimantă.

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Inițializare pagină.

 2. Faceți clic pe fila Inițializare imprimare , faceți clic pe orientarea dorită și apoi faceți clic pe OK.

Nu știți câte pagini de diagramă vor fi imprimate în.

Examinarea cum vor fi imprimate desenul înainte să o imprimați.

 • În meniul fișier , faceți clic pe Examinare înaintea imprimării.

Nu știți unde va apărea sfârșiturile de pagină.

Activați sfârșituri de pagină pentru a vedea câte pagini diagrama va dala în.

 • În meniul Vizualizare , faceți clic pe Sfârșituri de pagină. Liniile gri în diagrama indică unde va apărea sfârșiturile de pagină.

Sfârșiturilor de pagină între paginile imprimate apar în locuri incomode.

Modificați setările pentru margine pentru a controla suprapunerea între pagini. Mai mare marginile, mai mari suprapunerea între pagini.

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Inițializare pagină.

 2. În fila Inițializare imprimare , faceți clic pe Instalare.

 3. Tastați setările pentru margine dorit și apoi faceți clic pe OK de două ori.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×