Modificarea lățimii unei coloane și înălțimii unui rând

Modificarea lățimii unei coloane și înălțimii unui rând

Pe o foaie de lucru, puteți specifica o lățime de coloană de la 0 (zero) la 255. Această valoare reprezintă numărul de caractere ce se pot afișa într-o celulă formatată cu font standard. Lățimea implicită a coloanei este de 8,43 caractere. Dacă o coloană are lățimea 0 (zero), coloana este ascunsă.

Puteți specifica o înălțime de rând de la 0 (zero) la 409. Această valoare reprezintă măsurarea înălțimii în puncte (1 punct este egal cu aproximativ 1/72 inchi sau 0,035 cm). Înălțimea implicită a rândului este de 12,75 puncte (aproximativ 1/6 inchi sau 0,4 cm). Dacă un rând are înălțimea 0 (zero), rândul este ascuns.

Dacă lucrați în Vizualizarea Aspect pagină (fila Vizualizare, grupul Vizualizări registre de lucru, butonul Aspect pagină), puteți specifica o lățime de coloană sau o înălțime de rând în inchi. În această vizualizare, inchii sunt unitatea de măsură implicită, însă această unitate de măsură se poate schimba în centimetri sau milimetri. Pe fila Fișier, faceți clic pe Opțiuni, pe categoria Complex și, sub Afișare, selectați o opțiune din lista Unități riglă.

Setarea unei coloane la o lățime specifică

 1. Selectați coloana sau coloanele pe care doriți să le modificați.

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  În fila Pornire, faceți clic pe Formatare

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Lățime coloană.

 4. În caseta Lățime coloană, tastați valoarea dorită.

 5. Faceți clic pe OK.

  Sfat:  Pentru a seta rapid lățimea unei singure coloane, faceți clic dreapta pe coloana selectată, faceți clic pe Lățime coloană, tastați valoarea dorită, apoi faceți clic pe OK.

Modificarea lățimii coloanei pentru a se potrivi automat conținutului (potrivire automată)

 1. Selectați coloana sau coloanele pe care doriți să le modificați.

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  În fila Pornire, faceți clic pe Formatare

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Potrivire automată lățime rânduri.

  Notă: Pentru a potrivi automat rapid toate coloanele din foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală, apoi faceți dublu clic pe orice margine dintre două titluri de coloană.

Butonul Selectare totală

Potrivirea lățimii coloanei la altă coloană

 1. Selectați o celulă din coloană care are lățimea pe care doriți să o utilizați.

 2. Apăsați Ctrl+C sau, pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Copiere.

  Pe fila Pornire, faceți clic pe Copiere

 3. Faceți clic cu butonul din dreapta pe o celulă din coloana de țintă, indicați spre Lipire specială, apoi faceți clic pe butonul Păstrare lățime coloane sursă Buton WordArt

Modificarea lățimii implicite pentru toate coloanele dintr-o foaie de lucru sau dintr-un registru de lucru

Valoarea pentru lățimea implicită a coloanei indică numărul mediu de caractere cu fontul standard care se încadrează într-o celulă. Puteți să specificați un alt număr pentru lățimea implicită a coloanei dintr-o foaie de lucru sau dintr-un registru de lucru.

 1. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a modifica lățimea implicită a coloanei pentru o foaie de lucru, faceți clic pe selectorul de foi.

  • Pentru a modifica lățimea implicită a coloanei pentru întregul registru de lucru, faceți clic cu butonul din dreapta pe un selector de foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi în meniu de comenzi rapideTE000127572.

   Faceți clic pe fila Foaie

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  În fila Pornire, faceți clic pe Formatare

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Lățime implicită.

 4. În caseta Lățime coloană standard, tastați o măsură nouă, apoi faceți clic pe OK.

  Sfat: Dacă doriți să definiți lățimea implicită a coloanei pentru toate registrele de lucru și foile de lucru noi, puteți să creați un șablon de registru de lucru sau un șablon de foaie de lucru, apoi să bazați noile registre sau foi de lucru pe acele șabloane.

Modificarea lățimii coloanelor utilizând mouse-ul

Alegeți una dintre următoarele:

 • Pentru a modifica lățimea unei singure coloane, glisați marginea pe partea dreaptă a titlului de coloană până ce coloana ajunge la lățimea dorită.

  Glisarea marginii coloanei

 • Pentru a modifica lățimea mai multor coloane, selectați coloanele pe care doriți să le modificați, apoi glisați o margine în partea din dreapta a titlului de coloană selectat.

 • Pentru a modifica lățimea coloanelor astfel încât să încadreze conținutul, selectați coloana sau coloanele pe care doriți să le modificați, apoi faceți dublu clic pe o margine în partea din dreapta a titlului de coloană selectat.

 • Pentru a modifica lățimea tuturor coloanelor din foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală, apoi glisați marginea oricărui titlu de coloană.

  Butonul Selectare totală

Setarea unui rând la o anumită înălțime

 1. Selectați rândul sau rândurile pe care doriți să le modificați.

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  În fila Pornire, faceți clic pe Formatare

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Înălțime rând.

 4. În caseta Înălțime rând, tastați valoarea dorită, apoi faceți clic pe OK.

Modificarea înălțimii rândului pentru a se potrivi conținutului

 1. Selectați rândul sau rândurile pe care doriți să le modificați.

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  În fila Pornire, faceți clic pe Formatare

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Potrivire automată înălțime rânduri.

  Sfat: Pentru a potrivi automat rapid toate rândurile din foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală, apoi faceți dublu clic pe marginea de sub unul dintre titlurile de coloană.

Butonul Selectare totală

Modificarea înălțimii rândurilor utilizând mouse-ul

Alegeți una dintre următoarele:

 • Pentru a modifica înălțimea unui singur rând, glisați marginea sub titlul de rând până când rândul ajunge la înălțimea dorită.

  Marginea glisată a rândului

 • Pentru a modifica înălțimea mai multor rânduri, selectați rândurile pe care doriți să le modificați, apoi glisați marginea sub unul dintre titlurile de rând selectate.

 • Pentru a modifica înălțimea tuturor rândurilor din foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală, apoi glisați marginea sub orice titlu de rând.

  Butonul Selectare totală

 • Pentru a modifica înălțimea rândului astfel încât să cuprindă conținutul, faceți dublu clic pe marginea de sub titlul de rând.

Începutul paginii

Dacă preferați să lucrați cu lățimi de coloane și înălțimi de rând în inchi, ar trebui să lucrați în vizualizarea Aspect pagină (fila Vizualizare, grupul Vizualizări registre de lucru, butonul Aspect pagină). În vizualizarea Aspect pagină, puteți specifica o lățime de coloană sau o înălțime de rând în inchi. În această vizualizare, inchii sunt unitatea de măsură implicită, dar o puteți schimba în centimetri sau milimetri (în Excel 2007, faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office > Opțiuni Excel> Complex. În Excel 2010, Fișier > Opțiuni > categoria Complex).

Setarea unei coloane la o lățime specifică

 1. Selectați coloana sau coloanele pe care doriți să le modificați.

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Lățime coloană.

 4. În caseta Lățime coloană, tastați valoarea dorită.

Modificarea lățimii coloanei pentru a se potrivi automat conținutului (potrivire automată)

 1. Selectați coloana sau coloanele pe care doriți să le modificați.

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Potrivire automată lățime rânduri.

Sfat    Pentru a potrivi automat rapid toate coloanele din foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală, apoi faceți dublu clic pe orice margine dintre două titluri de coloană.

Butonul Selectare totală

Potrivirea lățimii coloanei la altă coloană

 1. Selectați o celulă din coloană care are lățimea pe care doriți să o utilizați.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Copiere, apoi selectați coloana țintă.

  Grupul Clipboard de pe fila Pornire

 3. În fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe săgeata de sub Lipire, apoi pe Lipire specială.

 4. Sub Lipire, selectați Lățimi coloane.

Modificarea lățimii implicite pentru toate coloanele dintr-o foaie de lucru sau dintr-un registru de lucru

Valoarea pentru lățimea implicită a coloanei indică numărul mediu de caractere cu fontul standard care se încadrează într-o celulă. Puteți să specificați un alt număr pentru lățimea implicită a coloanei dintr-o foaie de lucru sau dintr-un registru de lucru.

 1. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a modifica lățimea implicită a coloanei pentru o foaie de lucru, faceți clic pe selectorul de foi.

  • Pentru a modifica lățimea implicită a coloanei pentru întregul registru de lucru, faceți clic cu butonul din dreapta pe un selector de foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi în meniu de comenzi rapideTE000127572.

   Selectori foi Excel

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Lățime implicită.

 4. În caseta Lățime implicită coloană, tastați o măsură nouă.

Sfat    Dacă doriți să definiți lățimea implicită a coloanei pentru toate registrele de lucru și foile de lucru noi, puteți să creați un șablon de registru de lucru sau un șablon de foaie de lucru, apoi să bazați noile registre sau foi de lucru pe acele șabloane. Pentru mai multe informații, consultați Salvarea unui registru de lucru sau a unei foi de lucru ca șablon.

Modificarea lățimii coloanelor utilizând mouse-ul

Alegeți una dintre următoarele:

 • Pentru a modifica lățimea unei singure coloane, glisați marginea pe partea dreaptă a titlului de coloană până ce coloana ajunge la lățimea dorită.

  Glisarea marginii coloanei

 • Pentru a modifica lățimea mai multor coloane, selectați coloanele pe care doriți să le modificați, apoi glisați o margine în partea din dreapta a titlului de coloană selectat.

 • Pentru a modifica lățimea coloanelor astfel încât să încadreze conținutul, selectați coloana sau coloanele pe care doriți să le modificați, apoi faceți dublu clic pe o margine în partea din dreapta a titlului de coloană selectat.

 • Pentru a modifica lățimea tuturor coloanelor din foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală, apoi glisați marginea oricărui titlu de coloană.

  Butonul Selectare totală

Setarea unui rând la o anumită înălțime

 1. Selectați rândul sau rândurile pe care doriți să le modificați.

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Înălțime rând.

 4. În caseta Înălțime rând, tastați valoarea dorită.

Modificarea înălțimii rândului pentru a se potrivi conținutului

 1. Selectați rândul sau rândurile pe care doriți să le modificați.

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Potrivire automată înălțime rânduri.

Sfat    Pentru a potrivi automat rapid toate rândurile din foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală, apoi faceți dublu clic pe marginea de sub unul dintre titlurile de coloană.

Butonul Selectare totală

Modificarea înălțimii rândurilor utilizând mouse-ul

Alegeți una dintre următoarele:

 • Pentru a modifica înălțimea unui singur rând, glisați marginea sub titlul de rând până când rândul ajunge la înălțimea dorită.

  Marginea glisată a rândului

 • Pentru a modifica înălțimea mai multor rânduri, selectați rândurile pe care doriți să le modificați, apoi glisați marginea sub unul dintre titlurile de rând selectate.

 • Pentru a modifica înălțimea tuturor rândurilor din foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală, apoi glisați marginea sub orice titlu de rând.

  Butonul Selectare totală

 • Pentru a modifica înălțimea rândului astfel încât să cuprindă conținutul, faceți dublu clic pe marginea de sub titlul de rând.

Începutul paginii

Știați?

Dacă nu aveți un abonament Office 365 sau cea mai recentă versiune de Office, o puteți încerca acum:

Încercați Office 365 sau cea mai recentă versiune de Excel

Aveți o întrebare cu privire la funcții?

Postați o întrebare în forumul Comunității Excel

Ajutați-ne să îmbunătățim Excel

Aveți sugestii despre cum putem îmbunătăți următoarea versiune de Excel? Dacă aveți, consultați subiectele de la UserVoice pentru Excel

Consultați și

Schimbarea lățimii coloanelor și a înălțimii rândurilor în Excel pentru Mac

Schimbarea lățimii coloanelor și a înălțimii rândurilor în Excel Online

Prezentare generală a formulelor din Excel

Cum să evitați formulele eronate

Găsirea și corectarea erorilor din formule

Comenzi rapide de la tastatură și taste funcționale în Excel

Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Funcții Excel (după categorie)

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×