Modificarea funcției de rezumare sau a calculelor particularizate pentru un câmp dintr-un raport PivotTable

Datele din zona Valori rezumă datele sursă subiacente (nu valoarea afișată) din raportul PivotChart în modul următor: valorile numerice utilizează funcția SUM și valorile text utilizează funcția COUNT. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să modificați funcție de rezumare. Opțional, puteți să creați și un calcul particularizat.

 1. Selectați un câmp din zona Valori pentru care doriți să modificați funcția de rezumare a raportului PivotTable.

 2. Din fila Analiză, grupul Câmp activ, faceți clic pe Câmp activ și apoi pe Setări câmp.

  Se afișează caseta de dialogSetări câmp de valori.

  Numele sursei este numele câmpului din sursa de date.

  Numele particularizat afișează numele curent din raportul PivotTable sau numele sursă, în cazul în care nu există niciun nume particularizat. Pentru a modifica Numele particularizat, faceți clic pe textul din casetă și editați numele.

 3. Faceți clic pe fila Rezumare valori după.

 4. În caseta Rezumare câmp de valori după, faceți clic pe funcția de rezumare pe care doriți să o utilizați.

  Funcții de rezumare pe care le puteți utiliza

  Funcția

  Rezumă

  Sumă

  Suma valorilor. Aceasta este funcția implicită pentru valori numerice.

  Contor

  Numărul de valori. Funcția de rezumare pentru Contor funcționează la fel ca funcția pentru foaie de lucru COUNTA. Contorul este funcția implicită pentru alte valori decât numerele.

  Medie

  Media valorilor.

  Max

  Cea mai mare valoare.

  Min

  Cea mai mică valoare.

  Product

  Produsul valorilor.

  Count Numbers

  Numărul de valori care sunt numere. Funcția de rezumare pentru Contorul de numere funcționează la fel ca funcția pentru foaie de lucru COUNT.

  StDev

  O estimare a abaterii standard a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  StDevp

  Abaterea standard a unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Var

  O estimare a varianței a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  Varp

  Variația unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Notă: Pentru unele tipuri de date sursă, cum ar fi date OLAP și pentru câmpurile calculate și câmpurile cu elemente calculate, nu puteți modifica funcția de rezumare.

 5. Opțional, puteți utiliza un calcul particularizat, efectuând următoarele:

  1. Faceți clic pe fila Afișare valori ca.

  2. Faceți clic pe calculele dorite din caseta Afișare valori ca.

   Utilizați acest calcul

   Pentru

   Fără calcul

   Dezactivați calculul particularizat.

   % din totalul general

   Afișați o valoare ca procent din totalul general al tuturor valorilor sau punctelor de date din raport.

   % din totalul coloanei

   Afișați toate valorile din fiecare coloană sau serie ca procent din totalul pentru coloană sau serie.

   % din totalul rândului

   Afișați valoarea din fiecare rând sau categorie ca procent din totalul pentru rând sau categorie.

   % din

   Afișați o valoare ca procentaj din valoarea Elementului de bază din Câmpul de bază.

   % din totalul rândului părinte

   Calculați (valoarea elementului)/(valoarea elementului părinte pe rânduri).

   % din totalul coloanei părinte

   Calculați (valoarea elementului)/(valoarea elementului părinte pe coloane).

   % din total părinte

   Calculați (valoarea elementului)/(valoarea elementului părinte a Câmpului de bază selectat).

   Diferență din

   Afișați o valoare ca diferență față de valoarea Elementului de bază din Câmpul de bază.

   % Diferență din

   Afișați o valoare ca diferență procentuală față de valoarea Elementului de bază din Câmpul de bază.

   Total parțial în

   Afișați valoarea pentru elemente succesive în Câmpul de bază ca total parțial.

   % total parțial în

   Afișați valoarea ca procent pentru elemente succesive în Câmpul de bază ca total parțial.

   Rang de la cel mai mic la cel mai mare

   Afișați rangul valorilor selectate într-un anumit câmp, listând cel mai mic element din câmp ca 1 și cea mai mare valoare cu o valoare de rang mai mare.

   Rang de la cel mai mare la cel mai mic

   Afișați rangul valorilor selectate într-un anumit câmp, listând cel mai mic element din câmp ca 1 și fiecare valoare mai mică cu o valoare de rang mai mare.

   Index

   Calculați o valoare după cum urmează:

   ((valoarea celulei) x (total general al totalurilor generale))/((total general rânduri) x (total general coloane))

  3. Selectați un Câmp de bază și un Element de bază, în cazul în care aceste opțiuni sunt disponibile pentru calculul pe care l-ați ales.

   Notă: Câmpul de bază nu trebuie să fie același câmp pe care l-ați ales la pasul 1.

 6. Pentru a modifica modul de formatare a numerelor, faceți clic pe Formatare număr, iar din fila Număr, caseta de dialog Formatare celule, selectați un format de număr, apoi faceți clic pe OK.

 7. În cazul în care raportul are mai multe câmpuri de valori, repetați pașii anteriori pentru fiecare câmp pe care doriți să-l modificați.

Notă: Pentru a utiliza mai multe funcții de rezumare pentru același câmp, adăugați câmpul din nou din Lista de câmpuri PivotTable, apoi repetați pașii prin alegerea altor funcții dorite.

 1. Selectați un câmp din zona Valori pentru care doriți să modificați funcția de rezumare a raportului PivotTable.

 2. Din fila Opțiuni, grupul Câmp activ, faceți clic pe Câmp activ, apoi pe Setări câmp.

  Se afișează caseta de dialogSetări câmp de valori.

  Numele sursei este numele câmpului din sursa de date.

  Numele particularizat afișează numele curent din raportul PivotTable sau numele sursă, în cazul în care nu există niciun nume particularizat. Pentru a modifica Numele particularizat, faceți clic pe textul din casetă și editați numele.

 3. Faceți clic pe fila Rezumare valori după.

 4. În caseta Rezumare câmp de valori după, faceți clic pe funcția de rezumare pe care doriți să o utilizați.

  Funcția

  Rezumă

  Sumă

  Suma valorilor. Aceasta este funcția implicită pentru valori numerice.

  Contor

  Numărul de valori. Funcția de rezumare pentru Contor funcționează la fel ca funcția pentru foaie de lucru COUNTA. Contorul este funcția implicită pentru alte valori decât numerele.

  Medie

  Media valorilor.

  Max

  Cea mai mare valoare.

  Min

  Cea mai mică valoare.

  Product

  Produsul valorilor.

  Count Numbers

  Numărul de valori care sunt numere. Funcția de rezumare pentru Contorul de numere funcționează la fel ca funcția pentru foaie de lucru COUNT.

  StDev

  O estimare a abaterii standard a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  StDevp

  Abaterea standard a unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Var

  O estimare a varianței a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  Varp

  Variația unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Notă: Pentru unele tipuri de date sursă, cum ar fi date OLAP și pentru câmpurile calculate și câmpurile cu elemente calculate, nu puteți modifica funcția de rezumare.

 5. Opțional, puteți utiliza un calcul particularizat, efectuând următoarele:

  1. Faceți clic pe fila Afișare valori ca.

  2. Faceți clic pe calculele dorite din caseta Afișare valori ca.

   Utilizați acest calcul

   Pentru

   Fără calcul

   Dezactivați calculul particularizat.

   % din totalul general

   Afișați o valoare ca procent din totalul general al tuturor valorilor sau punctelor de date din raport.

   % din totalul coloanei

   Afișați toate valorile din fiecare coloană sau serie ca procent din totalul pentru coloană sau serie.

   % din totalul rândului

   Afișați valoarea din fiecare rând sau categorie ca procent din totalul pentru rând sau categorie.

   % din

   Afișați o valoare ca procentaj din valoarea Elementului de bază din Câmpul de bază.

   % din totalul rândului părinte

   Calculați (valoarea elementului)/(valoarea elementului părinte pe rânduri).

   % din totalul coloanei părinte

   Calculați (valoarea elementului)/(valoarea elementului părinte pe coloane).

   % din total părinte

   Calculați (valoarea elementului)/(valoarea elementului părinte a Câmpului de bază selectat).

   Diferență din

   Afișați o valoare ca diferență față de valoarea Elementului de bază din Câmpul de bază.

   % Diferență din

   Afișați o valoare ca diferență procentuală față de valoarea Elementului de bază din Câmpul de bază.

   Total parțial în

   Afișați valoarea pentru elemente succesive în Câmpul de bază ca total parțial.

   % total parțial în

   Afișați valoarea ca procent pentru elemente succesive în Câmpul de bază ca total parțial.

   Rang de la cel mai mic la cel mai mare

   Afișați rangul valorilor selectate într-un anumit câmp, listând cel mai mic element din câmp ca 1 și cea mai mare valoare cu o valoare de rang mai mare.

   Rang de la cel mai mare la cel mai mic

   Afișați rangul valorilor selectate într-un anumit câmp, listând cel mai mic element din câmp ca 1 și fiecare valoare mai mică cu o valoare de rang mai mare.

   Index

   Calculați o valoare după cum urmează:

   ((valoarea celulei) x (total general al totalurilor generale))/((total general rânduri) x (total general coloane))

  3. Selectați un Câmp de bază și un Element de bază, în cazul în care aceste opțiuni sunt disponibile pentru calculul pe care l-ați ales.

   Notă: Câmpul de bază nu trebuie să fie același câmp pe care l-ați ales la pasul 1.

 6. Pentru a modifica modul de formatare a numerelor, faceți clic pe Formatare număr, iar din fila Număr, caseta de dialog Formatare celule, selectați un format de număr, apoi faceți clic pe OK.

 7. În cazul în care raportul are mai multe câmpuri de valori, repetați pașii anteriori pentru fiecare câmp pe care doriți să-l modificați.

Notă: Pentru a utiliza mai multe funcții de rezumare pentru același câmp, adăugați câmpul din nou din Lista de câmpuri PivotTable, apoi repetați pașii prin alegerea altor funcții dorite.

 1. Selectați un câmp din zona Valori pentru care doriți să modificați funcția de rezumare a raportului PivotTable.

 2. Din fila Opțiuni, grupul Câmp activ, faceți clic pe Câmp activ, apoi pe Setări câmp.

  Se afișează caseta de dialogSetări câmp de valori.

  Numele sursei este numele câmpului din sursa de date.

  Numele particularizat afișează numele curent din raportul PivotTable sau numele sursă, în cazul în care nu există niciun nume particularizat. Pentru a modifica Numele particularizat, faceți clic pe textul din casetă și editați numele.

 3. Faceți clic pe fila Rezumare după.

 4. În caseta Rezumare câmp de valori după, faceți clic pe funcția de rezumare pe care doriți să o utilizați.

  Funcții de rezumare pe care le puteți utiliza

  Funcția

  Rezumă

  Sumă

  Suma valorilor. Aceasta este funcția implicită pentru valori numerice.

  Contor

  Numărul de valori. Funcția de rezumare pentru Contor funcționează la fel ca funcția pentru foaie de lucru COUNTA. Contorul este funcția implicită pentru alte valori decât numerele.

  Medie

  Media valorilor.

  Max

  Cea mai mare valoare.

  Min

  Cea mai mică valoare.

  Product

  Produsul valorilor.

  Contor de numere

  Numărul de valori care sunt numere. Funcția de rezumare pentru Contorul de numere funcționează la fel ca funcția pentru foaie de lucru COUNT.

  StDev

  O estimare a abaterii standard a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  StDevp

  Abaterea standard a unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Var

  O estimare a varianței a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  Varp

  Variația unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Notă: Pentru unele tipuri de date sursă, cum ar fi date OLAP și pentru câmpurile calculate și câmpurile cu elemente calculate, nu puteți modifica funcția de rezumare.

 5. Opțional, puteți utiliza un calcul particularizat, efectuând următoarele:

  1. Faceți clic pe fila Afișare valori ca.

  2. Faceți clic pe calculele dorite din caseta Afișare valori ca.

   Utilizați această funcție

   Pentru

   Normal

   Dezactivați calculul particularizat.

   Diferență din

   Afișați o valoare ca diferență față de valoarea Elementului de bază din Câmpul de bază.

   % din

   Afișați o valoare ca procentaj din valoarea Elementului de bază din Câmpul de bază.

   % Diferență din

   Afișați o valoare ca diferență procentuală față de valoarea Elementului de bază din Câmpul de bază.

   Total parțial în

   Afișați valoarea pentru elemente succesive în Câmpul de bază ca total parțial.

   % din rând

   Afișați valoarea din fiecare rând sau categorie ca procent din totalul pentru rând sau categorie.

   % din coloană

   Afișați toate valorile din fiecare coloană sau serie ca procent din totalul pentru coloană sau serie.

   % din total

   Afișați o valoare ca procent din totalul general al tuturor valorilor sau punctelor de date din raport.

   Index

   Calculați o valoare după cum urmează:

   ((valoarea celulei) x (total general al totalurilor generale))/((total general rânduri) x (total general coloane))

  3. Selectați un Câmp de bază și un Element de bază, în cazul în care aceste opțiuni sunt disponibile pentru calculul pe care l-ați ales.

   Notă: Câmpul de bază nu trebuie să fie același câmp pe care l-ați ales la pasul 1.

 6. Pentru a modifica modul de formatare a numerelor, faceți clic pe Formatare număr, iar din fila Număr, caseta de dialog Formatare celule, selectați un format de număr, apoi faceți clic pe OK.

 7. În cazul în care raportul are mai multe câmpuri de valori, repetați pașii anteriori pentru fiecare câmp pe care doriți să-l modificați.

Notă: Pentru a utiliza mai multe funcții de rezumare pentru același câmp, adăugați câmpul din nou din Lista de câmpuri PivotTable, apoi repetați pașii prin alegerea altor funcții dorite.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×