Modificarea funcției de rezumare sau a calculelor particularizate pentru un câmp într-un raport PivotTable

Datele din zona Valori rezumă datele sursă subiacente (nu valoarea care se afișează) din raportul PivotChart în următorul mod: valorile numerice utilizează funcția SUM și valorile text utilizează funcția COUNT. Însă puteți schimba funcția de rezumare. Opțional, puteți crea și un calcul particularizat.

 1. Selectați un câmp din zona Valori pentru care doriți să schimbați funcția de rezumare a raportului PivotTable.

 2. Pe fila Analiză, în grupul Câmp activ, faceți clic pe Câmp activ, apoi pe Setări câmp.

  Se afișează caseta de dialog Setări câmp valoare.

  Nume sursă este numele câmpului din sursa de date.

  Nume particularizat afișează numele curent din raportul PivotTable sau numele sursei dacă nu există un nume particularizat. Pentru a modifica Numele particularizat, faceți clic pe textul din casetă și editați numele.

 3. Faceți clic pe fila Rezumare valori după.

 4. În caseta Rezumare câmp de valori după, faceți clic pe funcția de rezumare pe care doriți să o utilizați.

  Funcții de rezumare care pot fi utilizate

  Funcție

  Efectuează

  Sum

  Suma valorilor. Aceasta este funcția implicită pentru valori numerice.

  Count

  Numărul valorilor. Funcția Count lucrează în mod similar cu funcția de foaie de calcul COUNTA. Count este funcția implicită pentru valori diferite de numere.

  Average

  Media valorilor.

  Max

  Cea mai mare valoare.

  Min

  Cea mai mică valoare.

  Product

  Produsul valorilor.

  Count Numbers

  Numărul valorilor care sunt numere. Funcția de rezumare Count Nums funcționează în mod similar cu funcția COUNT din foaia de lucru.

  StDev

  O estimare a abaterii standard a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  StDevp

  Abaterea standard a unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Var

  O estimare a varianței a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  Varp

  Varianța unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Notă: Pentru unele tipuri de date sursă, precum datele OLAP, și pentru câmpuri calculate sau câmpuri cu elemente calculate, nu puteți schimba funcția de rezumare.

 5. Opțional, puteți utiliza un calcul particularizat efectuând următoarele:

  1. Faceți clic pe fila Afișare valori ca.

  2. Faceți clic pe calculul dorit în caseta Afișare valori ca.

   Utilizați acest calcul

   Pentru

   Fără calcul

   Dezactivați calculul particularizat.

   % din totalul general

   Afișați o valoare ca procent din totalul general al tuturor valorilor sau punctelor de date din raport.

   % din totalul coloanei

   Afișați toate valorile din fiecare coloană sau serie ca un procent din totalul coloanei sau seriei.

   % din totalul rândului

   Afișați valorile din fiecare rând sau categorie ca procent din totalul rândului sau categoriei.

   % din

   Afișați o valoare ca procent din valoarea Element de bază din Câmpul de bază.

   % din totalul rândului părinte

   Calculați (valoarea elementului) / (valoarea elementului părinte din rânduri).

   % din totalul coloanei părinte

   Calculați (valoarea elementului) / (valoarea elementului părinte din coloane).

   % din total părinte

   Calculați (valoarea elementului) / (valoarea elementului părinte a Câmpului de bază selectat).

   Diferență din

   Afișați o valoare ca diferență din valoarea Element de bază din Câmpul de bază.

   % diferență din

   Afișați o valoare ca diferență de procentaj din valoarea Element de bază din Câmpul de bază.

   Total parțial în

   Afișați valoarea pentru elemente succesive din Câmpul de bază ca pe un total curent.

   % total parțial în

   Afișați valoarea ca procentaj pentru elemente succesive din Câmpul de bază ca pe un total curent.

   Rang de la cel mai mic la cel mai mare

   Afișați rangul valorilor selectate într-un câmp specific, listând cel mai mic element ca 1 și fiecare valoare mai mare cu o valoare de rang mai mare.

   Rang de la cel mai mare la cel mai mic

   Afișați rangul valorilor selectate într-un câmp specific, listând cel mai mare element din câmp ca 1 și fiecare valoare mai mică cu o valoare de rang mai mare.

   Index

   Calculează o valoare după cum urmează:

   ((Valoare din celulă) x (Total general din Totaluri generale)) / ((Total general de rând) x (Total general de coloană))

  3. Selectați un Câmp de bază și Element de bază, dacă aceste opțiuni sunt disponibile pentru calculul pe care l-ați ales.

   Notă: Câmpul de bază nu trebuie să fie același câmp cu cel selectat în pasul 1.

 6. Pentru a schimba modul în care sunt formatate numerele, faceți clic pe Format de număr, apoi, în fila Număr din caseta de dialog Formatare celule, selectați un format de număr, apoi faceți clic pe OK.

 7. Dacă raportul are mai multe câmpuri valorice, repetați pașii anteriori pentru fiecare dintre cele pe care doriți să le modificați.

Notă: Pentru a utiliza mai multe funcții de rezumare pentru același câmp, adăugați din nou câmpul din Lista PivotTable, apoi repetați pașii selectând alte funcții pe care le doriți.

 1. Selectați un câmp din zona Valori pentru care doriți să modificați funcția de rezumare din raportul PivotTable.

 2. În fila Opțiuni, în grupul Câmp activ, faceți clic pe Câmp activ, apoi pe Setări câmp.

  Se afișează caseta de dialog Setări câmp valoare.

  Nume sursă este numele câmpului din sursa de date.

  Nume particularizat afișează numele curent din raportul PivotTable sau numele sursei dacă nu există un nume particularizat. Pentru a modifica Numele particularizat, faceți clic pe textul din casetă și editați numele.

 3. Faceți clic pe fila Rezumare valori după.

 4. În caseta Rezumare câmp de valori după, faceți clic pe funcția de rezumare pe care doriți să o utilizați.

  Funcție

  Efectuează

  Sum

  Suma valorilor. Aceasta este funcția implicită pentru valori numerice.

  Count

  Numărul valorilor. Funcția Count lucrează în mod similar cu funcția de foaie de calcul COUNTA. Count este funcția implicită pentru valori diferite de numere.

  Average

  Media valorilor.

  Max

  Cea mai mare valoare.

  Min

  Cea mai mică valoare.

  Product

  Produsul valorilor.

  Count Numbers

  Numărul valorilor care sunt numere. Funcția de rezumare Count Nums funcționează în mod similar cu funcția COUNT din foaia de lucru.

  StDev

  O estimare a abaterii standard a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  StDevp

  Abaterea standard a unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Var

  O estimare a varianței a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  Varp

  Varianța unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Notă: Pentru unele tipuri de date sursă, precum datele OLAP, și pentru câmpuri calculate sau câmpuri cu elemente calculate, nu puteți schimba funcția de rezumare.

 5. Opțional, puteți utiliza un calcul particularizat efectuând următoarele:

  1. Faceți clic pe fila Afișare valori ca.

  2. Faceți clic pe calculul dorit în caseta Afișare valori ca.

   Utilizați acest calcul

   Pentru

   Fără calcul

   Dezactivați calculul particularizat.

   % din totalul general

   Afișați o valoare ca procent din totalul general al tuturor valorilor sau punctelor de date din raport.

   % din totalul coloanei

   Afișați toate valorile din fiecare coloană sau serie ca un procent din totalul coloanei sau seriei.

   % din totalul rândului

   Afișați valorile din fiecare rând sau categorie ca procent din totalul rândului sau categoriei.

   % din

   Afișați o valoare ca procent din valoarea Element de bază din Câmpul de bază.

   % din totalul rândului părinte

   Calculați (valoarea elementului) / (valoarea elementului părinte din rânduri).

   % din totalul coloanei părinte

   Calculați (valoarea elementului) / (valoarea elementului părinte din coloane).

   % din total părinte

   Calculați (valoarea elementului) / (valoarea elementului părinte a Câmpului de bază selectat).

   Diferență din

   Afișați o valoare ca diferență din valoarea Element de bază din Câmpul de bază.

   % diferență din

   Afișați o valoare ca diferență de procentaj din valoarea Element de bază din Câmpul de bază.

   Total parțial în

   Afișați valoarea pentru elemente succesive din Câmpul de bază ca pe un total curent.

   % total parțial în

   Afișați valoarea ca procentaj pentru elemente succesive din Câmpul de bază ca pe un total curent.

   Rang de la cel mai mic la cel mai mare

   Afișați rangul valorilor selectate într-un câmp specific, listând cel mai mic element ca 1 și fiecare valoare mai mare cu o valoare de rang mai mare.

   Rang de la cel mai mare la cel mai mic

   Afișați rangul valorilor selectate într-un câmp specific, listând cel mai mare element din câmp ca 1 și fiecare valoare mai mică cu o valoare de rang mai mare.

   Index

   Calculează o valoare după cum urmează:

   ((Valoare din celulă) x (Total general din Totaluri generale)) / ((Total general de rând) x (Total general de coloană))

  3. Selectați un Câmp de bază și Element de bază, dacă aceste opțiuni sunt disponibile pentru calculul pe care l-ați ales.

   Notă: Câmpul de bază nu trebuie să fie același câmp cu cel selectat în pasul 1.

 6. Pentru a schimba modul în care sunt formatate numerele, faceți clic pe Format de număr, apoi, în fila Număr din caseta de dialog Formatare celule, selectați un format de număr, apoi faceți clic pe OK.

 7. Dacă raportul are mai multe câmpuri valorice, repetați pașii anteriori pentru fiecare dintre cele pe care doriți să le modificați.

Notă: Pentru a utiliza mai multe funcții de rezumare pentru același câmp, adăugați din nou câmpul din Lista PivotTable, apoi repetați pașii selectând alte funcții pe care le doriți.

 1. Selectați un câmp din zona Valori pentru care doriți să modificați funcția de rezumare din raportul PivotTable.

 2. În fila Opțiuni, în grupul Câmp activ, faceți clic pe Câmp activ, apoi pe Setări câmp.

  Se afișează caseta de dialog Setări câmp valoare.

  Nume sursă este numele câmpului din sursa de date.

  Nume particularizat afișează numele curent din raportul PivotTable sau numele sursei dacă nu există un nume particularizat. Pentru a modifica Numele particularizat, faceți clic pe textul din casetă și editați numele.

 3. Faceți clic pe fila Rezumare după.

 4. În caseta Rezumare câmp de valori după, faceți clic pe funcția de rezumare pe care doriți să o utilizați.

  Funcții de rezumare care pot fi utilizate

  Funcție

  Efectuează

  Sum

  Suma valorilor. Aceasta este funcția implicită pentru valori numerice.

  Count

  Numărul valorilor. Funcția Count lucrează în mod similar cu funcția de foaie de calcul COUNTA. Count este funcția implicită pentru valori diferite de numere.

  Average

  Media valorilor.

  Max

  Cea mai mare valoare.

  Min

  Cea mai mică valoare.

  Product

  Produsul valorilor.

  Count Nums

  Numărul valorilor care sunt numere. Funcția de rezumare Count Nums funcționează în mod similar cu funcția COUNT din foaia de lucru.

  StDev

  O estimare a abaterii standard a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  StDevp

  Abaterea standard a unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Var

  O estimare a varianței a unei populații, unde eșantionul este un subset din întreaga populație.

  Varp

  Varianța unei populații, unde populația reprezintă toate valorile care urmează să fie rezumate.

  Notă: Pentru unele tipuri de date sursă, precum datele OLAP, și pentru câmpuri calculate sau câmpuri cu elemente calculate, nu puteți schimba funcția de rezumare.

 5. Opțional, puteți utiliza un calcul particularizat efectuând următoarele:

  1. Faceți clic pe fila Afișare valori ca.

  2. Faceți clic pe calculul dorit în caseta Afișare valori ca.

   Utilizați această funcție

   Pentru

   Normal

   Dezactivați calculul particularizat.

   Diferență din

   Afișați o valoare ca diferență din valoarea Element de bază din Câmpul de bază.

   % din

   Afișați o valoare ca procent din valoarea Element de bază din Câmpul de bază.

   % diferență din

   Afișați o valoare ca diferență de procentaj din valoarea Element de bază din Câmpul de bază.

   Total parțial în

   Afișați valoarea pentru elemente succesive din Câmpul de bază ca pe un total curent.

   % din rând

   Afișați valorile din fiecare rând sau categorie ca procent din totalul rândului sau categoriei.

   % din coloană

   Afișați toate valorile din fiecare coloană sau serie ca un procent din totalul coloanei sau seriei.

   % din total

   Afișați o valoare ca procent din totalul general al tuturor valorilor sau punctelor de date din raport.

   Index

   Calculează o valoare după cum urmează:

   ((Valoare din celulă) x (Total general din Totaluri generale)) / ((Total general de rând) x (Total general de coloană))

  3. Selectați un Câmp de bază și Element de bază, dacă aceste opțiuni sunt disponibile pentru calculul pe care l-ați ales.

   Notă: Câmpul de bază nu trebuie să fie același câmp cu cel selectat în pasul 1.

 6. Pentru a schimba modul în care sunt formatate numerele, faceți clic pe Format de număr, apoi, în fila Număr din caseta de dialog Formatare celule, selectați un format de număr, apoi faceți clic pe OK.

 7. Dacă raportul are mai multe câmpuri valorice, repetați pașii anteriori pentru fiecare dintre cele pe care doriți să le modificați.

Notă: Pentru a utiliza mai multe funcții de rezumare pentru același câmp, adăugați din nou câmpul din Lista PivotTable, apoi repetați pașii selectând alte funcții pe care le doriți.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×