Modelul de date pentru analizele de utilizare Microsoft 365

Date pentru tabelele de analiză privind utilizarea Microsoft 365

Analiza de utilizarea Microsoft 365 se conectează la un API care expune un model multidimensional de date. API-urile sunt în previzualizare și pot fi accesate la https://reports.office.com/pbi/v1.0/<IdEntitateGăzduită> (înlocuiți <IdEntitateGăzduită> cu GUID-ul entității dvs. găzduite).

Notă: Pentru mai multe informații, consultați Lucrul cu rapoartele de utilizare Office 365 din Microsoft Graph.

Acest API oferă informații despre tendința lunară de utilizare a diferitelor servicii Office 365. Pentru datele exacte returnate de API, consultați tabelul din secțiunea următoare.

Tabele de date returnate de API-ul de raportare Office 365

Nume tabel

Informații din tabel

Interval de date

Utilizarea produselor în entitatea găzduită

Conține numărul total lunar de utilizatori activați, activi, utilizatori care revin de la o lună la alta, utilizatori începători și utilizatori activi cumulativ.

Conține date lunare agregate pentru o perioadă continuă de 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

Activitatea legată de produse în entitatea găzduită

Conține totaluri lunare de activitate și numărul de utilizatori activi pentru diferite activități din cadrul produselor.

Consultați definiția utilizatorului activ pentru informații despre activitățile din cadrul unui produs care sunt returnate în acest tabel de date.

Conține date lunare agregate pentru o perioadă continuă de 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

Licențele Office în entitatea găzduită

Conține date despre numărul de abonamente Microsoft Office atribuite utilizatorilor

Conține date despre starea la sfârșitul lunii pentru o perioadă continuă de 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

Utilizarea cutiei poștale în entitatea găzduită

Conține date despre cutia poștală a utilizatorilor, privind numărul total de cutii poștale și modul de utilizare a spațiului de stocare.

Conține date despre starea la sfârșitul lunii pentru o perioadă continuă de 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

Utilizarea clienților în entitatea găzduită

Conține date despre numărul de utilizatori care utilizează în mod activ anumiți clienți/anumite dispozitive pentru a se conecta la Exchange Online, Skype for Business și Yammer.

Conține date lunare agregate pentru o perioadă continuă de 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

Utilizarea SharePoint Online în entitatea găzduită

Conține date despre site-urile SharePoint, inclusiv site-uri de echipă sau de grup, cum ar fi numărul total de site-uri, numărul de documente de pe site, numărul de fișiere după tipul de activitate și spațiul de stocare utilizat.

Conține date despre starea la sfârșitul lunii pentru o perioadă continuă de 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

Utilizarea OneDrive pentru business în entitatea găzduită

Conține date despre conturile OneDrive, cum ar fi numărul de conturi, numărul de documente din conturile OneDrive, spațiul de stocare utilizat, numărul de fișiere după tipul de activitate.

Conține date despre starea la sfârșitul lunii pentru o perioadă continuă de 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

Utilizarea grupurilor Office 365 în entitatea găzduită

Conține date despre utilizarea grupurilor Office 365, inclusiv Cutia poștală, SharePoint și Yammer.

Conține date despre starea la sfârșitul lunii pentru o perioadă continuă de 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

Activarea Office în entitatea găzduită

Conține date despre numărul de activări de abonamente Office, numărul de activări pentru fiecare dispozitiv (Android/iOS/Mac/PC), activări după planul de servicii, de exemplu, Office Proplus, Visio, Project.

Conține date despre starea la sfârșitul lunii pentru o perioadă continuă de 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

Starea utilizatorilor

Conține metadate despre utilizatori, inclusiv numele de utilizator afișat, produse atribuite, locație, departament, funcție, firmă. Aceste date se referă la utilizatorii cărora li s-a atribuit o licență în ultima lună întreagă. Fiecare utilizator este reprezentat de un ID de utilizator unic.

Aceste date se referă la utilizatorii cărora li s-a atribuit o licență în ultima lună întreagă.

Activitatea utilizatorilor

Conține informații la nivel de utilizator despre activitatea efectuată de utilizatori cu licență.

Consultați definiția utilizatorului activ pentru informații despre activitățile din cadrul unui produs care sunt returnate în acest tabel de date.

Aceste date se referă la utilizatorii care au efectuat o activitate în oricare dintre servicii în ultima lună întreagă.

Extindeți secțiunile următoare pentru a vedea informațiile detaliate pentru fiecare tabel de date.

Acest tabel oferă detalii la nivel de utilizator pentru toți utilizatorii cărora li s-a atribuit o licență în ultima lună întreagă. Tabelul preia date din Azure Active Directory.

Numele coloanei

Descrierea coloanei

UserId

ID de utilizator unic care reprezintă un utilizator și permite asocierea cu alte tabele de date din cadrul setului de date.

Timeframe

Valoarea lunii la care se referă datele din acest tabel.

UPN

Numele principal de utilizator care identifică în mod unic utilizatorul pentru ca acesta să se poată asocia cu alte surse de date externe.

DisplayName

Numele afișat al unui utilizator.

IDType

Tipul de ID este setat la 1 dacă utilizatorul este un utilizator Yammer care se conectează folosind ID-ul său Yammer, sau la 0 dacă acesta se conectează la Yammer folosind ID-ul său Office 365.

Valoarea este 1 pentru a reflecta faptul că utilizatorul se conectează la Yammer cu ID-ul său Yammer și nu cu ID-ul Office 365

HasLicenseEXO

Setat la true dacă utilizatorul are o licență atribuită și este activat pentru a utiliza Exchange.

HasLicenseODB

Setat la true dacă utilizatorul are o licență atribuită și este activat pentru a utiliza OneDrive pentru business.

HasLicenseSPO

Setat la true dacă utilizatorul are o licență atribuită și este activat pentru a utiliza SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Setat la true dacă utilizatorul are o licență atribuită și este activat pentru a utiliza Yammer.

HasLicenseSFB

Setat la true dacă utilizatorul are o licență atribuită și este activat pentru a utiliza Skype for Business.

HasLicenseTeams

Setat la true dacă utilizatorul are o licență atribuită și poate utiliza Microsoft Teams.

Company

Datele firmei reprezentate în Azure Active Directory pentru acest utilizator.

Department

Datele departamentului reprezentate în Azure Active Directory pentru acest utilizator.

LocationCity

Datele localității reprezentate în Azure Active Directory pentru acest utilizator.

LocationCountry

Datele țării reprezentate în Azure Active Directory pentru acest utilizator.

LocationState

Datele județului/provinciei/statului reprezentate în Azure Active Directory pentru acest utilizator.

LocationOffice

Biroul utilizatorului.

Title

Datele funcției ocupate reprezentate în Azure Active Directory pentru acest utilizator.

Deleted

True dacă utilizatorul a fost șters din Office 365 în ultima lună întreagă.

DeletedDate

Data la care a fost șters utilizatorul din Office 365.

YAM_State

Stările utilizatorului în sistemul Yammer, care pot fi Activ, Șters sau Suspendat.

YAM_ActivationDate

Data la care utilizatorul a intrat în starea activă în Yammer.

YAM_DeletionDate

Data la care utilizatorul a intrat în starea ștearsă în Yammer.

YAM_SuspensionDate

Data la care utilizatorul a intrat în starea suspendată în Yammer.

Acest tabel conține date despre fiecare utilizator care a efectuat o activitate în oricare dintre servicii în luna anterioară.

Numele coloanei

Descrierea coloanei

UserID

ID de utilizator unic care reprezintă un utilizator și permite asocierea cu alte tabele de date din cadrul setului de date.

IDType

Tipul de ID este setat la 1 dacă utilizatorul este un utilizator Yammer care se conectează folosind ID-ul său Yammer, sau la 0 dacă acesta se conectează la Yammer folosind ID-ul său Office 365.

Valoarea este 1 pentru a reflecta faptul că utilizatorul se conectează la Yammer cu ID-ul său Yammer și nu cu ID-ul Office 365

Timeframe

Valoarea lunii la care se referă datele din acest tabel.

EXO_EmailSent

Numărul de mesaje e-mail trimise.

EXO_EmailReceived

Numărul de mesaje e-mail primite.

EXO_EmailRead

Numărul de activități de citire a e-mailului efectuate de utilizator, care poate reprezenta citirea de mai multe ori a unui mesaj de e-mail citit deja sau a unui mesaj de e-mail primit anterior.

EXO_AppointmentCreated

Numărul de rezervări create.

EXO_MeetingAccepted

Numărul de întâlniri acceptate.

EXO_MeetingCancelled

Numărul de întâlniri anulate.

EXO_MeetingDeclined

Numărul de întâlniri refuzate.

EXO_MeetingSent

Numărul de întâlniri trimise.

ODB_FileViewedModified

Numărul de fișiere cu care a interacționat acest utilizator în orice cont OneDrive pentru business (de exemplu, creare, actualizare, ștergere, vizualizare sau descărcare).

ODB_FileSynched

Numărul de fișiere pe care le-a sincronizat acest utilizator în orice cont OneDrive pentru business.

ODB_FileSharedInternally

Numărul de fișiere pe care acest utilizator le-a partajat intern din orice cont OneDrive pentru business.

ODB_FileSharedExternally

Numărul de fișiere pe care acest utilizator le-a partajat extern din orice cont OneDrive pentru business.

ODB_AccessByOwner

Numărul de fișiere cu care a interacționat utilizatorul, care se află în propriul cont OneDrive pentru business.

ODB_AccessOthers

Numărul de fișiere cu care a interacționat utilizatorul, care se află în contul OneDrive pentru business al altui utilizator.

SPO_GroupFileViewedModified

Numărul de fișiere cu care a interacționat acest utilizator pe orice site de grup.

SPO_GroupFileSynched

Numărul de fișiere pe care le-a sincronizat acest utilizator pe orice site de grup.

SPO_GroupFileSharedInternally

Numărul de fișiere pe care acest utilizator le-a partajat intern de pe orice site de grup.

SPO_GroupFileSharedExternally

Numărul de fișiere pe care acest utilizator le-a partajat extern de pe orice site de grup.

SPO_GroupAccessByOwner

Numărul de fișiere cu care a interacționat utilizatorul, care se află un site de grup care îl deține.

SPO_GroupAccessByOthers

Numărul de fișiere cu care a interacționat utilizatorul, care se află pe site-ul de grup deținut de alt utilizator.

SPO_OtherFileViewedModified

Numărul de fișiere cu care a interacționat acest utilizator pe orice alt site.

SPO_OtherFileSynched

Numărul de fișiere pe care le-a sincronizat acest utilizator de pe orice alt site.

SPO_OtherFileSharedInternally

Numărul de fișiere pe care acest utilizator le-a partajat intern de pe orice alt site.

SPO_OtherFileSharedExternally

Numărul de fișiere pe care acest utilizator le-a partajat extern de pe orice alt site.

SPO_OtherAccessedByOwner

Numărul de fișiere cu care a interacționat utilizatorul și care se află pe un alt site pe care-l deține.

SPO_OtherAccessedByOthers

Numărul de fișiere cu care a interacționat utilizatorul și care se află pe un alt site deținut de alt utilizator.

SPO_TeamFileViewedModified

Numărul de fișiere cu care a interacționat acest utilizator pe orice site de echipă.

SPO_TeamFileSynched

Numărul de fișiere pe care le-a sincronizat acest utilizator pe orice site de echipă.

SPO_TeamFileSharedInternally

Numărul de fișiere pe care acest utilizator le-a partajat intern pe orice site de echipă.

SPO_TeamFileSharedExternally

Numărul de fișiere pe care acest utilizator le-a partajat extern pe orice site de echipă.

SPO_TeamAccessByOwner

Numărul de fișiere cu care a interacționat utilizatorul, care se află pe un site de echipă pe care-l deține.

SPO_TeamAccessByOthers

Numărul de fișiere cu care a interacționat utilizatorul, care se află pe un site de echipă deținut de alt utilizator.

Teams_ChatMessages

Numărul de mesaje chat trimise.

Teams_ChannelMessage

Numărul de mesaje publicate în canale.

Teams_CallParticipate

Numărul de apeluri la care a participat utilizatorul.

Teams_MeetingParticipate

Numărul de întâlniri la care s-a alăturat utilizatorul.

Teams_HasOtherAction

Valoare booleană care arată dacă utilizatorul a efectuat alte acțiuni în Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

Numărul de mesaje Yammer postate de acest utilizator.

YAM_MessageLiked

Numărul de mesaje Yammer apreciate de acest utilizator.

YAM_MessageRead

Numărul de mesaje Yammer citite de acest utilizator.

SFB_P2PSummary

Numărul de sesiuni peer-to-peer la care a participat acest utilizator.

SFB_ConfOrgSummary

Numărul de sesiuni de conferință organizate de acest utilizator.

SFB_ConfPartSummary

Numărul de sesiuni de conferință la care a participat acest utilizator.

Acest tabel oferă date privind adoptarea de la o lună la alta referitoare la utilizatorii activați, activi, vechi și începători pentru fiecare produs din Office 365. Valoarea Office 365 reprezintă gradul de utilizare activă pentru oricare dintre produse.

Numele coloanei

Descrierea coloanei

Produs

Numele produselor pentru care sunt rezumate informațiile de utilizare. Valoarea Office 365 din coloana produsului reprezintă activitatea pentru oricare dintre produse

Timeframe

Valoarea lunii. Va fi disponibil un rând per produs pentru fiecare lună, pentru ultimele 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

EnabledUsers

Numărul de utilizatori activați pentru a utiliza produsul pentru valoarea intervalului de timp. Dacă un utilizator a fost activat pentru o parte din lună, este luat și el în considerare.

ActiveUsers

Numărul de utilizatori care au efectuat în mod deliberat o activitate folosind produsul respectiv pentru valoarea intervalului de timp.

Un utilizator este considerat activ pentru un produs într-o anumită lună dacă a efectuat una dintre activitățile cheie din produs. Activitățile cheie sunt disponibile în tabelul Activitatea legată de produse în entitatea găzduită.

CumulativeActiveUsers

Numărul de utilizatori care sunt activați pentru a utiliza un produs și au folosit produsul până în luna specificată în intervalul de timp cel puțin o dată de la începerea colectării datelor în noul sistem de utilizare.

MoMReturningUsers

Numărul de utilizatori care sunt activi în luna specificată în intervalul de timp și au fost activi și în luna anterioară.

FirstTimeUsers

Numărul de utilizatori care au devenit activi în intervalul de timp pentru prima dată de la începerea colectării datelor în noul sistem de utilizare.

Un utilizator este considerat utilizator începător într-o anumită lună dacă detectăm activitatea acestuia pentru prima dată de la începerea colectării datelor în noul sistem de raportare. Odată ce este considerat utilizator începător, chiar dacă nu efectuează nicio activitate pe o perioadă lungă de timp, el nu va mai fi considerat niciodată utilizator începător

Content Date

Dacă intervalul de timp afișează luna curentă, această valoare va reprezenta cea mai recentă dată din luna curentă pentru care sunt disponibile date.

Dacă intervalul de timp afișează luna anterioară, această valoare va reprezenta ultima zi a lunii asociate intervalului de timp.

Acest tabel oferă totaluri lunare de activitate și numărul de utilizatori activi pentru diferite activități din cadrul produselor.

Numele coloanei

Descrierea coloanei

Timeframe

Valoarea lunii. Va fi disponibil un rând per produs pentru fiecare lună, pentru ultimele 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

Produs

Numele produsului din Office 365 pentru care sunt disponibile date de utilizare.

Activity

Numele activității dintr-un produs care este utilizată pentru a indica utilizarea activă a produsului.

ActivityCount

Acesta este numărul total de acțiuni contorizate pentru fiecare activitate efectuată în cadrul produsului de către toți utilizatorii activi.

Notă: Pentru activitățile din SharePoint Online și OneDrive pentru business, această valoare reprezintă numărul de documente distincte cu care au interacționat utilizatorii.

ActiveUserCount

Numărul de utilizatori care au efectuat activitate în cadrul produsului.

TotalDurationInMinute

Perioada totală în minute în care toți utilizatorii activi au folosit sesiuni audio sau video într-o activitate Skype for Business aplicabilă.

Content Date

Dacă intervalul de timp afișează luna curentă, această valoare va reprezenta cea mai recentă dată din luna curentă pentru care sunt disponibile date.

Dacă intervalul de timp afișează luna anterioară, această valoare va reprezenta ultima zi a lunii asociate intervalului de timp.

Acest tabel este alcătuit din datele rezumative ale tuturor utilizatorilor cu licență Exchange Online care au cutii poștale de utilizator. El conține starea de la sfârșitul lunii a tuturor cutiilor poștale de utilizator. Datele din acest tabel nu se cumulează pe mai multe luni. Datele despre cea mai recentă lună din acest tabel reprezintă cea mai recentă stare.

Numele coloanei

Descrierea coloanei

TotalMailboxes

Numărul de cutii poștale de utilizator pentru abonamentul Office 365.

IssueWarningQuota

Cota totală pentru emiterea de avertismente în toate cutiile poștale de utilizator.

ProhibitSendQuota

Cota totală pentru interdicții de trimitere din toate cutiile poștale de utilizator.

ProhibitSendReceiveQuota

Cota totală pentru cota de interdicții de trimitere și primire din toate cutiile poștale de utilizator.

TotalItemBytes

Spațiul de stocare utilizat în toate cutiile poștale de utilizator în byți.

MailboxesNoWarning

Numărul de cutii poștale de utilizator care au fost sub limita de avertizare pentru spațiul de stocare.

MailboxesIssueWarning

Numărul de cutii poștale de utilizator pentru care s-a emis o avertizare privind cota de stocare.

MailboxesExceedSendQuota

Numărul de cutii poștale de utilizator care au depășit cota de trimitere.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Numărul de cutii poștale de utilizator care au depășit cota de trimitere/primire.

DeletedMailboxes

Numărul de cutii poștale de utilizator șterse în intervalul de timp specificat.

Timeframe

Valoarea lunii.

Content Date

Dacă intervalul de timp afișează luna curentă, această valoare va reprezenta cea mai recentă dată din luna curentă pentru care sunt disponibile date.

Dacă intervalul de timp afișează luna anterioară, această valoare va reprezenta ultima zi a lunii asociate intervalului de timp.

Acest tabel oferă date rezumative de la o lună la alta despre clienții folosiți de utilizatori pentru a se conecta la Exchange Online, Skype for Business și Yammer. Acest tabel nu conține încă date despre utilizarea clienților pentru SharePoint Online și OneDrive pentru business.

Numele coloanei

Descrierea coloanei

Produs

Numele produsului din Office 365 pentru care sunt disponibile date de utilizare a clienților.

ClientId

Numele fiecărui dispozitiv utilizat pentru conectarea la produs.

UserCount

Numărul de utilizatori care au utilizat fiecare din clienți pentru fiecare produs.

Timeframe

Valoarea lunii

Content Date

Dacă intervalul de timp afișează luna curentă, această valoare va reprezenta cea mai recentă dată din luna curentă pentru care sunt disponibile date.

Dacă intervalul de timp afișează luna anterioară, această valoare va reprezenta ultima zi a lunii asociate intervalului de timp.

Acest tabel este alcătuit din date rezumative de la o lună la alta despre utilizarea sau activitatea pe site-urile SharePoint Online. Acesta se referă doar la site-urile de echipă și de grup. Starea la sfârșitul lunii a site-urilor SharePoint Online este reprezentată în această coloană, de exemplu, dacă un utilizator a creat 5 documente și a utilizat 10 MB de spațiu de stocare în total, apoi a șters câteva fișiere și a adăugat altele, astfel încât la sfârșitul lunii are 7 fișiere care ocupă 5 MB de spațiu de stocare, atunci valoarea reprezentată în acest tabel este starea la sfârșitul lunii. Acest tabel este ascuns pentru a evita contorizarea dublă a agregărilor și este utilizat ca sursă pentru a crea două tabele de referință.

Numele coloanei

Descrierea coloanei

SiteType

Valoarea pentru tipul de site (oricare/de echipă/de grup) („oricare” reprezintă oricare dintre cele 2 tipuri de site).

TotalSites

Numărul de site-uri existente la sfârșitul intervalului de timp.

DocumentCount

Numărul total de documente existente pe site la sfârșitul intervalului de timp.

DiskQuota

Cota de stocare totală alocată, însumată pentru toate site-urile la sfârșitul intervalului de timp.

DiskUsed

Spațiul de stocare total utilizat, însumat pentru toate site-urile la sfârșitul intervalului de timp.

ActivityType

Numărul de site-uri care au înregistrat diferite tipuri de activitate în fișiere (oricare/fișiere active/fișiere partajate EXT/INT/fișiere sincronizate).

„Oricare” reprezintă oricare dintre activitățile efectuate în fișiere.

SitesWithOwnerActivities

Numărul de site-uri active în care proprietarul respectiv a efectuat o anumită activitate în fișiere pe propriile sale site-uri.

SitesWithNonOwnerActivities

Numărul de site-uri active însumat pentru luna respectivă, pe care utilizatorii, alții decât proprietarul, au efectuat o anumită activitate în fișiere.

ActivityTotalSites

Numărul de site-uri care au înregistrat orice activitate în intervalul de timp respectiv. Dacă pe un site s-au efectuat activități la începutul intervalului de timp și acesta a fost șters după expirarea intervalului, acesta se ia în continuare în considerare la calculul numărului total de site-uri active pentru intervalul de timp respectiv.

Timeframe

Această coloană conține valoarea de dată. Se utilizează ca o relație mai mulți-la-unu pentru tabelul Calendar.

Content Date

Dacă intervalul de timp afișează luna curentă, această valoare va reprezenta cea mai recentă dată din luna curentă pentru care sunt disponibile date.

Dacă intervalul de timp afișează luna anterioară, această valoare va reprezenta ultima zi a lunii asociate intervalului de timp.

Acest tabel oferă date despre conturile OneDrive, cum ar fi numărul de conturi, numărul de documente din conturile OneDrive, spațiul de stocare utilizat, numărul de fișiere după tipul de activitate. Starea la sfârșitul lunii a conturilor OneDrive pentru business este reprezentată în acest tabel. De exemplu, dacă un utilizator a creat 5 documente care ocupă 10 MB de spațiu de stocare, apoi a șters câteva și a adăugat altele, astfel încât la sfârșitul lunii are 7 fișiere care ocupă 5 MB de spațiu de stocare, atunci valoarea de la sfârșitul lunii este reprezentată în acest tabel la sfârșitul lunii.

Numele coloanei

Descrierea coloanei

SiteType

Valoarea este „OneDrive”.

TotalSites

Numărul de conturi OneDrive pentru business care existau la sfârșitul intervalului de timp.

DocumentCount

Numărul total de documente care existau în toate conturile OneDrive pentru business la sfârșitul intervalului de timp.

DiskQuota

Cota de stocare totală alocată, însumată pentru toate conturile OneDrive pentru business la sfârșitul intervalului de timp.

DiskUsed

Spațiul de stocare total utilizat, însumat pentru toate conturile OneDrive la sfârșitul intervalului de timp.

ActivityType

Numărul de conturi care au înregistrat diferite tipuri de activitate în fișiere (oricare/fișiere active/fișiere partajate EXT/INT/fișiere sincronizate).

„Oricare” reprezintă oricare dintre activitățile efectuate în fișiere.

SitesWithOwnerActivities

Numărul de conturi OneDrive pentru business active, în care proprietarul de cont a efectuat o anumită activitate de fișiere în propriul său cont.

SitesWithNonOwnerActivities

Numărul de conturi OneDrive pentru business în care alți utilizatori decât proprietarului contului au efectuat activități în fișiere.

ActivityTotalSites

Numărul de conturi OneDrive pentru business care au înregistrat orice activitate în intervalul de timp respectiv. Dacă într-un cont OneDrive pentru business s-au efectuat activități la începutul intervalului de timp și acesta a fost șters după expirarea intervalului, acesta se ia în continuare în considerare la calcularea numărului de conturi OneDrive pentru business active pentru intervalul de timp respectiv.

Timeframe

Această coloană conține valoarea de dată. Se utilizează ca o relație mai mulți-la-unu pentru tabelul Calendar.

Content Date

Dacă intervalul de timp afișează luna curentă, această valoare va reprezenta cea mai recentă dată din luna curentă pentru care sunt disponibile date.

Dacă intervalul de timp afișează luna anterioară, această valoare va reprezenta ultima zi a lunii asociate intervalului de timp.

Acest tabel oferă date despre cum se utilizează grupurile Office 365 în cadrul organizației.

Nume coloană

Descrierea coloanei

Timeframe

Valoarea lunii. Va fi disponibil un rând per produs pentru fiecare lună, pentru ultimele 12 luni, inclusiv luna curentă parțială.

GroupType

Tipul de grup (privat/public/oricare).

TotalGroups

Numărul de grupuri din fiecare tip de grup.

ActiveGroups

Numărul de grupuri active.

MBX_TotalGroups

Numărul de grupuri de cutii poștale.

MBX_ActiveGroups

Numărul de grupuri de cutii poștale active.

MBX_TotalActivities

Numărul de activități de cutie poștală.

MBX_TotalItems

Numărul de elemente cutie poștală.

MBX_StorageUsed

Cantitatea de spațiu de stocare utilizat din cutia poștală.

SPO_TotalGroups

Numărul de grupuri SharePoint.

SPO_ActiveGroups

Numărul de grupuri SharePoint active.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Numărul de grupuri SharePoint care au activități de accesare a fișierelor.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Numărul de grupuri SharePoint care au activități de sincronizare a fișierelor.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Numărul de grupuri SharePoint care au activități partajate intern.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Numărul de grupuri SharePoint care au activități partajate extern.

SPO_TotalActivities

Numărul de activități SharePoint.

SPO_FileAccessedActivities

Numărul de activități SharePoint de accesare a fișierelor.

SPO_FileSyncedActivities

Numărul de activități SharePoint de sincronizare a fișierelor.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Numărul de activități SharePoint de partajare internă a fișierelor.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Numărul de activități SharePoint de partajare externă a fișierelor.

SPO_TotalFiles

Numărul de fișiere SharePoint.

SPO_ActiveFiles

Numărul de fișiere SharePoint active.

SPO_StorageUsed

Cantitatea de spațiu de stocare SharePoint utilizat.

YAM_TotalGroups

Numărul de grupuri Yammer.

YAM_ActiveGroups

Numărul de grupuri Yammer active.

YAM_LikedActiveGroups

Numărul de grupuri Yammer care au activități.

YAM_PostedActiveGroups

Numărul de grupuri Yammer care au activități de postare.

YAM_ReadActiveGroups

Numărul de grupuri Yammer care au activități de citire.

YAM_TotalActivities

Numărul de activități Yammer.

YAM_LikedActivities

Numărul de activități de apreciere Yammer.

YAM_PostedActivties

Numărul de activități de postare Yammer.

YAM_ReadActivites

Numărul de activități de citire Yammer.

Tabelul oferă date despre numărul de activări de abonamente Office pentru toate planurile de servicii, de exemplu, Office Proplus, Visio, Project. De asemenea, oferă date despre numărul de activări pe fiecare dispozitiv (Android/iOS/Mac/PC).

Numele coloanei

Descrierea coloanei

ServicePlanName

Lista de valori pentru numele planurilor de servicii și numărul de activări în funcție de dispozitive, după cum este descris în coloanele de mai jos.

TotalEnabled

Numărul de utilizatori activați pentru fiecare nume de plan de servicii până la sfârșitul intervalului de timp.

TotalActivatedUsers

Numărul de utilizatori care au activat fiecare plan de servicii până la sfârșitul intervalului de timp.

AndroidCount

Numărul de activări pentru fiecare plan de servicii pentru dispozitivele Android până la sfârșitul intervalului de timp.

iOSCount

Numărul de activări pentru fiecare plan de servicii pentru dispozitivele iOS până la sfârșitul intervalului de timp.

MacCount

Numărul de activări pentru fiecare plan de servicii pentru dispozitivele MAC până la sfârșitul intervalului de timp.

PcCount

Numărul de activări pentru fiecare plan de servicii pentru dispozitivele PC până la sfârșitul intervalului de timp.

WinRtCount

Numărul de activări pentru fiecare plan de servicii pentru dispozitivele Windows Mobile până la sfârșitul intervalului de timp.

Timeframe

Această coloană conține valoarea de dată. Se utilizează ca o relație mai mulți-la-unu pentru tabelul Calendar.

Content Date

Dacă intervalul de timp afișează luna curentă, această valoare va reprezenta cea mai recentă dată din luna curentă pentru care sunt disponibile date.

Dacă intervalul de timp afișează luna anterioară, această valoare va reprezenta ultima zi a lunii asociate intervalului de timp.

Subiecte asociate

Analize de utilizare Microsoft 365

Activați analizele de utilizare Microsoft 365

Navigarea și utilizarea rapoartelor din analizele de utilizare Microsoft 365

Particularizarea rapoartelor din analizele de utilizare Microsoft 365

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×