Modalități de particularizare a unei casete text îmbogățit

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

După ce inserați o casetă text îmbogățit într-un șablon de formular, aveți posibilitatea să o particularizați, modificându-i proprietățile și setările în caseta de dialog Proprietăți casetă text îmbogățit. Pentru a deschide caseta de dialog, în șablonul de formular, faceți dublu clic pe caseta text îmbogățit căreia îi modificați proprietățile.

Tabelul următor descrie câteva dintre modalitățile de particularizare a unei casete text îmbogățit și oferă motivele pentru care să efectuați acest lucru. Cu toate că tabelul nu furnizează informații procedurale detaliate despre opțiunile din caseta de dialog Proprietăți casetă text îmbogățit, vă oferă o idee în legătură cu varietatea de opțiuni disponibile.

Note: 

  • Dacă proiectați un șablon formular compatibil cu browserul, anumite caracteristici din caseta de dialog Proprietăți casetă text îmbogățit nu sunt disponibile. De exemplu, nu este posibil să specificați opțiuni de formatare a textului îmbogățit, cum ar fi formatări de caractere sau sfârșituri de paragraf.

  • Dacă şablonul formular se bazează pe o bază de date, pe o schemă sau pe o altă sursă de date existentă, este posibil să nu se poată particulariza toate aspectele unui control. De exemplu, se poate modifica dimensiunea controlului, dar nu şi numele câmpului sau grupului, care sunt derivate din sursa de date existentă.

Filă

Activitate

Detalii

Date

Modificarea numelui câmpului asociat

Atunci când proiectarea unui șablon formular nou, necompletat, puteți modifica domeniul implicit sau grupul nume pentru un control la un element care este mai ușor să identificați atunci când lucrați cu sursa de date. De exemplu, un câmp denumit "MeetingNotes" este mai ușor de înțeles decât un câmp denumit "câmp1."

Notă: Modificarea numelui câmpului nu presupune modificarea legăturii dintre o casetă text îmbogățit și un câmp din sursa de date. Dacă trebuie să legați o casetă text îmbogățit la alt câmp, faceți clic cu butonul din dreapta pe caseta text îmbogățit, apoi faceți clic pe Înlocuire legare în meniul de comenzi rapide.

Date

Specificarea unei valori implicite

Dacă doriți să apară în interiorul unui control atunci când un utilizator se deschide formularul textul implicit, puteți să tastați textul respectiv în caseta valoare . Puteți, de asemenea, utiliza valoarea un alt câmp în sursa de date ca valoare implicită pentru un control. Valorile implicite sunt diferite de text substituent (care este descris mai jos în acest articol) în care acestea sunt întotdeauna salvate ca datele din fișierul de formular (.xml).

Date

Adăugarea validării de date

Faceți clic pe Validare date pentru a specifica regulile de validare a datelor pentru control. De exemplu, dacă aveți nevoie de partea numere pentru a fi introduse într-un anumit format-trei numere, apoi o linie și apoi două mai multe numere, puteți utiliza validarea de date pentru a asigura că utilizatorii cu acest model.

Afișare

Activarea sfârșiturilor de paragraf

În mod implicit, sfârșiturile de paragraf sunt activate pentru casetele text îmbogățite, pentru a permite utilizatorilor să tasteze în acestea paragrafe sau informații. Dacă doriți să interziceți utilizatorilor să efectueze acest lucru, debifați caseta de selectare Sfârșituri de paragraf. Activarea sfârșiturilor de paragraf în casetele text îmbogățit nu se acceptă în șabloanele de formular compatibile cu browserul.

Afișare

Activarea formatării caracterelor

Formatarea caracterelor este activată în mod implicit pentru casetele text îmbogățite, pentru a permite utilizatorilor să formateze textul tastat în acestea. Pentru a interzice utilizatorilor să efectueze acest lucru, debifați caseta de selectare Formatare de caractere. Activarea formatării caracterelor din casetele de text îmbogățite nu se acceptă în șabloanele de formulare compatibile cu browserul.

Afișare

Activarea textului complet îmbogățit

În mod implicit, caseta de selectare Text îmbogățit complet (imagini, tabele etc.) este bifată în caseta de dialog Proprietăți casetă text îmbogățit, pentru a permite utilizatorilor să insereze imagini și tabele în caseta text îmbogățit. Aveți posibilitatea să specificați ca utilizatorii să poată încorpora imagini în formular, ceea ce salvează datele imaginii reale din fișierul (.xml) formularului sau imagini link, care salvează o referință hyperlink la imaginea din fișierul .xml. Anumite caracteristici nu se acceptă în șabloanele de formulare compatibile cu browserul, cum ar fi activarea imaginilor legate din casetele text îmbogățit.

Afișare

Afișarea textului substituent

Dacă doriți să furnizați instrucțiuni utilizatorilor în legătură cu ce date să introduceți în caseta text îmbogățită, aveți posibilitatea să tastați un text cu instrucțiuni în caseta Substituent. De exemplu, dacă aveți o modalitate preferată în care utilizatorii să completeze caseta text îmbogățită, aveți posibilitatea să utilizați un text substituent în care să furnizați instrucțiuni.

Ca o valoare implicită, textul înlocuitor apare în interiorul unui control de introducere text când utilizatorul deschide pentru prima dată un formular. Cu toate acestea, textul înlocuitor este diferit de valorile implicite din următoarele trei puncte de vedere:

  • Textul înlocuitor nu se salvează niciodată ca date în fişierul formular (.xml).

  • Spre deosebire de o valoare implicită, care apare ca text obişnuit în interiorul unui control, textul înlocuitor apare întotdeauna estompat.

  • Spre deosebire de o valoare implicită, textul înlocuitor nu este acceptat în şabloanele formular compatibile cu un browser.

Afișare

Cum se face caseta text îmbogățit doar în citire

Pentru a împiedica utilizatorii să le modifice conținutul unui control, selectați doar în citire caseta de selectare. De exemplu, într-o vizualizare, utilizatorii pot tastați date într-o casetă text îmbogățit. Într-o vizualizare rezumat, a doua, utilizatorii pot revizuiți ce acestea tastat într-o versiune doar în citire a casetei text îmbogățit. Deși o casetă text îmbogățit doar în citire nu apare estompată în formular, utilizatorii vor împiedicat la tastarea informații în caseta de text îmbogățit.

Afișare

Dezactivarea verificării ortografice

Pentru a interzice utilizatorilor să verifice ortografia textului dintr-o casetă text îmbogățit, aveți posibilitatea să debifați caseta de selectare Activare verificare ortografică, care este selectată în mod implicit. De exemplu, este posibil să dezactivați verificarea ortografică pentru casetele text îmbogățit care afișează nume proprii.

Afișare

Dezactivarea încadrării textului

În mod implicit, încadrarea textului este activată în mod implicit în casetele text îmbogățit. Pentru a dezactiva încadrarea textului, debifați caseta de selectare Încadrare text. Dacă s-a activat încadrarea textului, aveți posibilitatea să selectați opțiunile de defilare din lista Defilare. De exemplu, este posibil să faceți să apară bare de defilare în caseta text îmbogățit atunci când utilizatorii tastează mai mult text decât poate afișa aceasta în mod implicit. Pentru ca opțiunile de defilare să funcționeze corect, caseta text îmbogățit trebuie să aibă o înălțime și o lățime fixă.

Afișare

Adăugarea formatării condiționale

Faceți clic pe Formatare condiționată pentru a deschide Formatare condiționată caseta de dialog, unde puteți modifica aspectul unui control, inclusiv vizibilitatea sa, pe baza valorilor care se introduc în formular. De exemplu, puteți utiliza formatarea condiționată pentru a ascunde o casetă text îmbogățit, dacă nu este selectată o casetă de selectare specifice.

Dimensiune

Reglarea dimensiunii, a spațierii și a marginilor

Aveţi posibilitatea să specificaţi manual dimensiunea unui control, introducând valori în casetele Înălţime şi Lăţime. De asemenea, aveţi posibilitatea să rafinaţi spaţierea în interiorul şi exteriorul controlului, modificând spaţierea, care înseamnă volumul de spaţiu liber care înconjoară conţinutul controalelor, sau marginile, care înseamnă volumul de spaţiu dintre chenarul controlului şi orice alt text înconjurător sau alte controale din şablonul formular.

Dimensiune

Alinierea casetei text îmbogățit cu eticheta sa

Pentru a alinia mai bine textul dintr-o casetă text îmbogățit cu eticheta sa, faceți clic pe butonul Aliniere. Când aliniați o casetă test îmbogățit, Microsoft Office InfoPath modifică valoarea existentă din caseta Înălțime la automat. Aceasta reduce înălțimea casetei text îmbogățit, pentru ca textul din ea să se alinieze mai bine cu textul înconjurător. De asemenea, InfoPath modifică setările pentru spațiere și margini după cum este necesar.

Complex

Specificarea unui SfatEcran

Pentru a face o notă de explicaţie să apară atunci când utilizatorii mută indicatorul peste control, introduceţi textul dorit în caseta SfatEcran. Ajutoarele de accesibilitate, cum ar fi utilitarele de revizuire ecran care fac disponibile informaţiile de pe ecran ca vorbire sintetizată sau ca afişaj împrospătat Braille, se bazează deseori pe aceste SfaturiEcran pentru a interpreta informaţiile pentru utilizatori.

Complex

Modificarea ordinii de indexare a tabulatorilor

Poziţia unui control poate fi schimbată în ordinea generală de tabulare a unui şablon formular. Ordinea de tabulare este ordinea în care punctul de interes se deplasează într-un formular dintr-un câmp sau obiect către următorul, la apăsarea TAB sau SHIFT+TAB. Setarea indexului de tabulare implicit pentru toate controalele dintr-un şablon formular este 0, dar ordinea de tabulare porneşte de la 1. Aceasta înseamnă că orice control cu 1 în caseta Index de tabulare va fi vizitat primul atunci când utilizatorii apasă tasta TAB. Orice control cu 2 în caseta Index de tabulare va fi vizitat al doilea şi aşa mai departe. Orice controale cu 0 în caseta Index de tabulare va apărea ultimul ordinea de tabulare. Dacă doriţi să ignoraţi controale în ordinea de tabulare, introduceţi -1 în caseta Index de tabulare.

Complex

Atribuirea unei comenzi rapide de la tastatură

Se poate tasta o literă sau un număr în caseta Tastă de acces pentru a preciza o comandă rapidă de la tastatură. Comenzile rapide de la tastatură permit utilizatorilor să navigheze la un control apăsând o combinaţie de secvenţe de taste, în locul deplasării mouse-ului. Dacă alegeţi să utilizaţi comenzile rapide de la tastatură în formularul şablon, trebuie să comunicaţi utilizatorilor că aceste comenzi rapide există. De exemplu, se poate tasta (ALT+S) după o etichetă de casetă text pentru a anunţa utilizatorii de existenţa unei comenzi rapide de la tastatură pentru o casetă textVânzător.

Complex

Specificarea și particularizarea acțiunilor de îmbinare

Faceți clic pe Îmbinare setările pentru a specifica cât ar trebui să apară datele care se introduc în control atunci când mai multe forme sunt combinate. De exemplu, puteți alege să prefix fiecărui element dintr-o casetă text îmbogățit cu un anumit cuvânt sau separați fiecare element prin punct și virgulă.

Complex

Obținerea identificatorului ViewContext pentru caseta text îmbogățit

Puteți utiliza valoarea ViewContext pentru a identifica controlului codul. De exemplu, dacă știți valoarea ViewContext, puteți utiliza valoarea respectivă cu metoda ExecuteAction a obiectului View pentru a efectua programatic o acțiune de editare pentru date XML, care este legat la controlul.

Complex

Specificarea sau particularizarea unui domeniu de intrare

Faceţi clic pe Domeniu de intrare pentru a specifica tipul intrării utilizatorului dorite pentru control. Acest lucru poate să ajute la îmbunătăţirea recunoaşterii scrierii de mână şi a intrărilor vocale pentru control. De exemplu, dacă utilizaţi domeniul de intrare IS_URL pentru control, InfoPath va şti să ignore spaţiile dintre cuvinte.

Formulare browser

Particularizarea setărilor de depunere a datelor înapoi pe server

Pe fila formularelor de Browser apare doar atunci când sunt proiectarea unui șablon formular compatibil cu browserul. Aceasta vă permite pentru a controla dacă datele sunt trimise la server atunci când utilizatorii modifica datele în caseta de text îmbogățit.

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×