Introducere în tipurile de conținut și publicarea tipurilor de conținut

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Tipurile de conținut vă permit să organizați, să coordonați și să gestionați conținutul în mod unitar, în site-urile dvs. Definind tipurile de conținut pentru anumite tipuri de documente sau produse de informații, aveți posibilitatea să vă asigurați că fiecare grup de conținut este gestionat într-un mod unitar. Acest articol explică conceptele de bază despre tipurile de conținut și modul în care publicarea tipurilor de conținut se poate utiliza pentru a partaja tipurile de conținut între mai multe colecții de site-uri.

În acest articol

Ce este un tip de conținut?

Cum funcționează moștenirea tipurilor de conținut

Cum funcționează moștenirea în cazul tipurilor de conținut pentru site-uri

Cum funcționează moștenirea în cazul tipurilor de conținut de listă

Publicarea tipurilor de conținut

Activități asociate

Ce este un tip de conținut?

În timpul activității sale, o organizație obișnuită produce multe tipuri diferite de conținut, de exemplu: contracte juridice, oferte de marketing, specificații de proiectare pentru produse, documente destinate proceselor de fabricație etc. Deși aceste tipuri diferite de documente pot partaja un set restrâns de proprietăți comune, fiecare tip de conținut are atribute unice, iar fiecare tip de conținut poate fi creat, utilizat, partajat și păstrat în diferite moduri. O organizație poate dori să păstreze tipuri diferite de metadate despre aceste tipuri diferite de conținut sau poate dori să le aplice tipuri diferite de politici de retenție sau de confidențialitate.

Organizațiilor pot să definească fiecare dintre aceste tipuri diferite de documente ca pe un tip de conținut. Un tip de conținut este un grup de setări reutilizabile, care descriu atributele și comportamentele partajate ale unui anumit tip de conținut. Tipurile de conținut se pot defini pentru orice tip de element, inclusiv documente, elemente de listă, fișiere media și foldere.

Aveți posibilitatea să specificați următoarele atribute pentru fiecare tip de conținut:

  • Coloanele (metadatele) pe care le atribuiți elementelor de acest tip.

  • Formularele particularizate Nou, Editare și Afișare pentru utilizare cu acest tip de conținut.

  • Fluxurile de lucru disponibile pentru elementele cu acest tip de conținut.

  • Soluțiile sau caracteristicile particularizate care se asociază la elementele cu acest tip de conținut.

  • Politicile de gestionare a informațiilor care se asociază la elementele acestui tip de conținut.

  • Panoul informații document, care se afișează în programele Microsoft Office compatibile pentru elementele cu acest tip de conținut.

  • Șablonul documentului pentru elemente noi de acest tip (doar tipuri de conținut document).

  • Conversiile de documente disponibile doar pentru elementele cu acest tip de conținut (doar tipuri de conținut document).

Tipurile de conținut oferă organizațiilor o metodă unitară de gestionare și organizare a conținutului în site-uri și biblioteci și, de asemenea, fac posibil ca o listă sau o bibliotecă unică să conțină mai multe tipuri de elemente sau tipuri de documente.

Dacă o bibliotecă a fost configurată să accepte mai multe tipuri de conținut, meniul Document nou le va prezenta utilizatorilor o listă de tipuri de conținut disponibile, iar aceștia pot selecta tipul care corespunde tipului de document pe care doresc să-l creeze.

Tipurile de conținut se afișează în meniul Nou al unei liste sau al unei biblioteci.

Începutul paginii

Cum funcționează moștenirea tipurilor de conținut

Tipurile de conținut se organizează într-o ierarhie care permite unui tip de conținut să moștenească, din alt tip de conținut, caracteristicile sale. Acest lucru permite categoriilor de documente să partajeze atribute în organizație, iar echipelor să particularizeze aceste atribute pentru site-uri sau liste particulare.

Există două tipuri de bază de tipuri de conținut: tipuri de conținut de site și tipuri de conținut de listă.

Tipuri de conținut de site    Tipurile de conținut care sunt definite la nivel de site se numesc și tipuri de conținut de site și acestea sunt gestionate în Galeria de tip de conținut site-ul pentru un site. Tipuri de conținut de site sunt disponibile pentru utilizare în toate subsite-urile de site-ul pentru care au fost definite. De exemplu, dacă un tip de conținut de site-ul este definit în Galeria de tip de site-ul conținutului pentru site de nivel superior într-o colecție de site-ul, este disponibilă pentru utilizare în liste și biblioteci în toate site-urile acea colecție de site-uri. Dacă a fost configurat publicare tip de conținut și această colecție de site-ul este un hub pentru publicarea tipurilor de conținut, apoi aceste tipuri de conținut de site pot fi publicate la cotizant colecțiile de site-uri și aplicații Web. Tipuri de conținut de site poate fi adăugată individual la liste și biblioteci și particularizare pentru a fi utilizat în acele liste sau biblioteci.

Tipurile de conținut listă    Atunci când adăugați un tip de conținut de site-ul la o listă sau bibliotecă, aceasta se numește un tip de conținut de listă. Tipurile de conținut listă sunt copii de tipuri de conținut de site din care sunt create.

Începutul paginii

Cum funcționează moștenirea pentru tipurile de conținut de site

Când definiți un tip de conținut de site nou particularizat în Galeria de tipuri de conținut ale site-urilor pentru un site, alegeți un tip de conținut de site părinte existent din Galeria de tipuri de conținut ale site-urilor ca punct de pornire. Aveți acces la un număr mare de tipuri de conținut de site implicite pe care aveți posibilitatea să le utilizați pentru a crea propriile tipuri de conținut de site particularizate. Noul tip de conținut de site pe care îl creați moștenește toate atributele tipului de conținut părinte, cum ar fi șablonul de document, setarea doar în citire și coloanele. După ce creați un tip de conținut nou, aveți posibilitatea să efectuați modificări oricăruia dintre aceste atribute.

Ori de câte ori efectuați modificări la un tip de conținut de site, aveți posibilitatea să specificați dacă doriți să actualizați și site-ul fiu sau tipurile de conținut de listă care moștenesc atributele acestora de la tipul de conținut de site pe care îl actualizați. Este posibil să actualizați numai acele atribute pe care site-ul fiu sau tipurile de conținut de listă le partajează cu un tip de conținut părinte. Dacă un tip de conținut de site fiu a fost particularizat cu atribute suplimentare pe care nu le are și tipul de conținut de site părinte (de exemplu, coloane suplimentare), particularizările nu sunt suprascrise când tipul de conținut de site fiu este actualizat. Modificările pe care le efectuați la un tip de conținut de site nu afectează tipul de conținut de site părinte din care acesta a fost creat.

Următoarea imagine arată cum funcționează moștenirea tipurilor de conținut. Galeria de tipuri de conținut ale site-urilor pentru acest site de nivel superior conține trei tipuri de conținut de site: Document, Specificații de proiectare și Memoriu. Tipurile de conținut Specificații de proiectare și Memoriu sunt fii tipului de conținut Document și amândouă partajează coloana Autor, deoarece moștenesc de la acest formular tipul de conținut Document. Pe un sub-site din această colecție de site-uri, tipul de conținut Specificații de proiectare s-a utilizat pentru a crea noul tip de conținut de site fiu, numit Specificații produs X, care conține o coloană suplimentară. Instanțele tipului de conținut de site Specificații produs X și tipul de conținut de site Memoriu se adaugă la o bibliotecă, unde funcționează ca tipuri de conținut de listă. Biblioteca afișează coloane care sunt relevante pentru ambele tipuri de conținut, inclusiv coloana Autor, partajată de ambele tipuri de conținut.

Diagrama moștenirii tipului de conținut

(1) tip de conținut de site cu coloane reprezentat de textul cursiv.

2. tip de conținut listă

3 Biblioteca ambele tipuri de conținut a fost adăugat afișează coloane care sunt relevante pentru ambele dintre ele și elementele din fiecare tip de conținut au metadate în anumite coloane care sunt relevante pentru ei.

Începutul paginii

Cum funcționează moștenirea pentru tipurile de conținut de listă

Dacă aveți o listă sau o bibliotecă configurate pentru a permite tipuri de conținut, aveți posibilitatea să adăugați tipuri de conținut la listă sau bibliotecă din grupul de tipuri de conținut site disponibile pentru site.

Atunci când adăugați un tip de conținut la o listă sau la o bibliotecă, faceți posibil ca lista sau biblioteca să conțină elemente de acel tip. Comanda Element nou sau comanda Document nou din lista sau biblioteca respectivă permite utilizatorilor să creeze elemente noi de tipul respectiv. Unul dintre avantajele cheie ale tipurilor de conținut pentru biblioteci și liste este că acestea fac posibil ca o sigură listă sau bibliotecă să conțină tipuri de elemente sau tipuri de documente multiple, iar fiecare dintre ele să conțină metadate, politici sau comportamente unice.

Când adăugați un tip de conținut de site la o listă sau la o bibliotecă pentru a-l pune la dispoziție pentru utilizare în locația respectivă, acesta este cunoscut ca tip de conținut de listă și este un fiu al tipului de conținut de site din care a fost creat. Acest tip de conținut de listă moștenește toate atribuitele tipului de conținut de site părinte, cum ar fi șablonul de document, setarea doar în citire, fluxurile de lucru și coloanele.

Aveți posibilitatea să particularizați un tip de conținut de listă pentru o anumită listă sau bibliotecă la care l-ați adăugat. Aceste particularizări nu afectează tipul de conținut de site părinte. Dacă tipul de conținut de site părinte pentru un tip de conținut de listă este actualizat, tipul de conținut de listă va moșteni aceste modificări (dacă persoana care întreține tipul de conținut de site alege să aplice actualizările la toate tipurile de conținut fiu). Dacă ați particularizat oricare dintre atributele pe care tipul de conținut de listă le partajează cu conținutul de site părinte, particularizările se vor suprascrie, dacă actualizările la tipul de conținut de site părinte se transmit tuturor tipurilor de conținut moștenitoare. Dacă particularizați tipul de conținut de listă adăugând atribute pe care tipul de conținut de site părinte nu le are (de exemplu, coloane suplimentare), aceste particularizări nu se vor suprascrie, dacă actualizările la tipul de conținut de site părinte se transmit tuturor tipurilor de conținut moștenitoare.

Începutul paginii

Publicarea tipurilor de conținut

Organizațiile pot partaja tipuri de conținut în colecțiile de site-uri din implementarea lor, utilizând o aplicație de serviciu Metadate gestionate pentru a configura publicarea tipului de conținut. Publicarea tipului de conținut ajută organizațiile să gestioneze în mod consistent metadatele și conținutul din site-uri, deoarece tipurile de conținut se pot crea și se pot actualiza central, iar actualizările se pot publica în mai multe colecții de site-uri sau aplicații Web abonate.

Pentru a configura publicarea tipului de conținut, administratorul fermei trebuie să creeze un serviciu Metadate gestionate și să îl configureze pentru a desemna o anumită colecție de site-uri ca hub pentru publicarea tipului de conținut. După ce serviciul Metadate gestionate a fost creat și configurat, administratorul fermei îl publică. Administratorul fermei poate utiliza acest URL publicat pentru a conecta alte aplicații Web la această aplicație de serviciu Metadate gestionate și a se abona la tipurile sale de conținut.

Organizația dvs. poate configura mai multe servicii Metadate gestionate să partajeze tipuri de conținut de pe mai multe colecții de site-uri. Aplicațiile Web individuale pot avea și conexiuni la mai multe servicii Metadate gestionate și se pot abona la tipuri de conținut de la mai multe site-uri hub.

Serviciul Metadate gestionate trebuie să fie configurat de un administrator.

Dacă a fost configurată publicarea tipului de conținut pentru serviciul Metadate gestionate de către un administrator, aveți posibilitatea să publicați tipurile de conținut din Galeria de tipuri de conținut ale site-urilor pentru o colecție de site-uri hub în alte colecții de site-uri abonate. După ce se publică un tip de conținut, acesta devine doar în citire pe site-urile abonate (deși utilizatorii pot modifica starea doar în citire și pot efectua actualizări). Proprietarii site-urilor pentru site-urile abonate pot utiliza tipul de conținut ca atare, adăugându-l la liste sau la biblioteci sau îl pot extinde, creând tipuri noi de conținut de listă sau de site bazate pe acesta.

Când tipul de conținut publicat este actualizat în Galeria de tipuri de conținut ale site-urilor asociată site-ului hub, actualizările se pot republica în site-urile abonate. Publicarea tipului de conținut este gestionată de o activitate cronometru, care poate fi configurată de către administratorul dvs. În funcție de cât de des a fost configurată activitatea cronometru să ruleze, poate exista o perioadă de întârziere între momentul în care este publicat un tip de conținut și momentul în care site-urile abonate primesc actualizările.

Versiunile locale de tipuri de conținut publicat sunt doar în citire pe site-urile abonate (deși utilizatorii pot modifica starea doar în citire și pot efectua actualizări). Aceasta ajută organizațiile să utilizeze publicarea tipului de conținut pentru a sprijini gestionarea consistentă a conținutului între site-uri. Dacă ștergeți un tip de conținut publicat în Galeria de tipuri de conținut pentru site-uri asociată site-ului hub, toate versiunile acestuia publicate pe site-urile abonate nu sunt șterse. Pur și simplu, își pierd starea doar în citire și devin editabile.

Începutul paginii

Activități asociate

Gestionarea publicării tipurilor de conținut

Crearea sau particularizarea unui tip de conținut de site

Modificarea tipului de conținut pentru o listă sau bibliotecă

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×