Introducere în tabele

Tabelele sunt obiecte esențiale într-o bază de date, pentru că păstrează toate informațiile sau datele. De exemplu, o bază de date pentru o firmă poate avea un tabel Persoane de contact care stochează numele furnizorilor, adresele de e-mail și numerele de telefon. Acest articol oferă o prezentare generală a tabelelor din Access. Înainte de a crea tabele, țineți cont de cerințele dvs. și găsiți toate tabelele ce v-ar putea trebui. Pentru o introducere în pregătirea și proiectarea unei baze de date, consultați articolul Noțiuni de bază despre proiectarea bazelor de date.

În acest articol

Prezentare generală

Adăugarea unui tabel la o bază de date Access pentru desktop

Salvarea unui tabel

Prezentare generală

O bază de date relațională, cum ar fi una din Access, are de obicei mai multe tabele asociate. Într-o bază de date bine proiectată, fiecare tabel stochează date despre un anumit subiect, cum ar fi un angajat sau un produs. Un tabel are înregistrări (rânduri) și câmpuri (coloane). Câmpurile au diferite tipuri de date, cum ar fi text, numere, date și hyperlinkuri.

Tabelul Clienți din Access afișând aspectul înregistrărilor și al câmpurilor

 1. O înregistrare: conține date specifice, cum ar fi informații despre un anumit angajat sau despre un produs.

 2. Un câmp: conține date despre un aspect al subiectului tabelului, cum ar fi prenumele sau adresa de e-mail.

 3. O valoare de câmp: fiecare înregistrare are o valoare de câmp. De exemplu, Contoso, Ltd. sau cineva@example.com.

Proprietățile tabelelor și câmpurilor

Caracteristicile și comportamentul tabelelor și câmpurilor sunt definite și controlate de proprietăți. Proprietățile unui tabel sunt setate în foaia de proprietăți a tabelului. De exemplu, puteți seta proprietatea Vizualizare implicită a tabelului pentru a specifica cum se va afișa tabelul în mod implicit. Proprietatea unui câmp definește un aspect al comportamentului câmpului. De asemenea, puteți seta proprietățile de câmp în Vizualizarea proiect, prin utilizarea panoului Proprietăți câmp. Fiecare câmp are un tip de date care definește tipul de informații stocate în câmp. De exemplu, liniile multiple de text sau moneda sunt tipuri de date.

Relații de tabel

Deși fiecare tabel dintr-o bază de date stochează date despre un anumit subiect, tabelele dintr-o bază de date asociată, cum ar fi Access, stochează date despre subiecte asociate. De exemplu, o bază de date poate conține:

 • Un tabel de clienți care listează clienții firmei și adresele lor.

 • Un tabel de produse care listează produsele pe care le vindeți, inclusiv prețurile și imaginile pentru fiecare element.

 • Un tabel de comenzi care urmărește comenzile clienților.

Pentru a conecta datele stocate în tabele diferite, trebuie să creați relații. O relație este o conexiune logică între două tabele cu un câmp comun.

Chei

Câmpurile care fac parte dintr-o relație de tabel se numesc chei. O cheie constă de obicei dintr-un câmp, dar poate consta din mai multe câmpuri. Există două tipuri de chei:

 • Cheie primară: Un tabel poate avea o singură cheie primară. O cheie primară constă în unul sau mai multe câmpuri care identifică în mod unic fiecare înregistrare pe care o stocați în tabel. Access furnizează automat un număr unic de identificare, denumit număr ID, care servește drept cheie primară. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea sau modificarea cheii primare a unui tabel.

 • Cheie externă: Un tabel poate avea una sau mai multe chei externe. O cheie externă conține valorile care corespund valorilor din cheia primară a altui tabel. De exemplu, este posibil să aveți un tabel Comenzi în care fiecare comandă să aibă un număr ID de client care corespunde cu o înregistrare din tabelul Clienți. Câmpul ID client este o cheie externă a tabelului Comenzi.

Corespondența de valori dintre câmpurile cheie formează baza unei relații de tabel. Utilizați o relație de tabel pentru a combina datele din tabelele asociate. De exemplu, să presupunem că aveți un tabel Clienți și un tabel Comenzi. În tabelul Clienți, fiecare înregistrare este identificată după câmpul cheie primară, ID.

Pentru a asocia fiecare comandă cu un client, adăugați un câmp de cheie externă la tabelul Comenzi, care corespunde cu câmpul ID din tabelul Clienți, apoi creați o relație între cele două chei. Când adăugați o înregistrare la tabelul Comenzi, utilizați o valoare pentru ID client care provine din tabelul Clienți. Oricând doriți să vizualizați orice informații despre comanda unui client, utilizați relația pentru a identifica datele din tabelul Clienți corespondente cu înregistrările din tabelul Comenzi.

O relație de tabel Access afișată în fereastra Relații
 1. O cheie primară este identificată după pictograma de cheie de lângă numele câmpului.

 2. O cheie străină: observați absența pictogramei cheie.

Beneficii ale utilizării relațiilor

Păstrarea datelor separate în tabele asociate are următoarele beneficii:

 • Consistență    Deoarece fiecare element de date este înregistrat o singură dată, într-un singur tabel, scad șansele să apară ambiguități sau inconsistențe. De exemplu, stocați numele unui client o singură dată, într-un tabel despre clienți, în loc să-l stocați în mod repetat (și posibil cu greșeli) într-un tabel care conține date despre clienți.

 • Eficiență    Înregistrarea datelor într-un singur loc înseamnă că utilizați mai puțin spațiu pe disc. Mai mult, tabelele mai mici oferă date mai rapid decât cele mari. În fine, dacă nu utilizați tabele separate pentru subiecte separate, veți introduce valori Null (date absente) și redundanțe în tabelele dvs., ambele fiind o risipă de spațiu și un factor de scădere a performanțelor.

 • Claritate    Designul unei baze de date este mai ușor de înțeles dacă subiectele sunt repartizate în mod potrivit în tabele.

Începutul paginii

Adăugarea unui tabel la o bază de date Access pentru desktop

Creați un tabel nou dacă aveți o sursă nouă de date ce nu fac parte din niciun tabel existent. Există mai multe opțiuni pentru adăugarea unui tabel în baza de date Access, de exemplu, prin inserarea unui tabel într-o bază de date existentă sau prin importul sau legarea la un tabel din altă sursă de date, cum ar fi un registru de lucru Microsoft Excel, un document Microsoft Word, un fișier text, un serviciu web sau altă bază de date. Când creați o bază de date nouă, necompletată, se inserează automat un tabel nou, necompletat. Aveți posibilitatea să introduceți date în tabel pentru a începe să definiți câmpurile.

Pentru mai multe informații despre adăugarea unui câmp la un tabel, consultați articolul Adăugarea unui câmp la un tabel.

Crearea unui tabel nou într-o bază de date pentru desktop nouă

 1. Sub Fișier, faceți clic pe Nou > Bază de date desktop necompletată.

 2. În caseta Nume fișier, tastați un nume de fișier pentru baza de date nouă.

 3. Pentru a salva baza de date într-o altă locație, faceți clic pe pictograma folder.

 4. Faceți clic pe Creare.

Se deschide baza nouă de date, cu un tabel nou denumit Tabel1; redenumiți tabelul pe baza tipului de date pe care îl stochează.

Crearea unui tabel nou într-o bază de date existentă

 1. Faceți clic pe Fișier >Deschidere, apoi faceți clic pe baza de date dacă este listată sub Recente. Dacă nu este, selectați una dintre opțiunile de navigare pentru a găsi baza de date.

 2. Sub Creare, faceți clic pe Tabel.

Se adaugă un tabel nou și se deschide în vizualizarea Foaie de date.

Începutul paginii

Date externe

Aveți posibilitatea să creați legături la mai multe tipuri de surse de date externe, cum ar fi alte baze de date, fișiere text și registre de lucru Excel. Când creați legături la date externe, Access poate utiliza elementul legat ca și cum ar fi un tabel. În funcție de sursa de date externe și de modul în care creați legătura, aveți posibilitatea să editați datele din tabelul legat și să creați relații care implică tabelul legat. Însă, nu aveți posibilitatea să modificați proiectarea datelor externe utilizând legătura.

Crearea unui tabel prin import sau legare

Aveți posibilitatea să creați un tabel prin import sau prin legarea la datele dintr-o altă sursă. Se pot importa sau se poate crea o legătură la date dintr-un registru de lucru Excel, o listă Windows SharePoint Services, un fișier XML, din altă bază de date Access, dintr-un folder Microsoft Outlook și altele.

Când importați date, creați o copie a datelor într-un tabel nou din baza de date curentă. Modificările ulterioare din datele sursă nu vor avea efect asupra datelor importate, iar modificările din datele importate nu vor afecta datele sursă. După ce vă conectați la o sursă de date și efectuați importul, aveți posibilitatea să utilizați datele importate fără a vă conecta la sursă. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați proiectarea unui tabel importat.

Când creați o legătură la date, creați un tabel legat în baza de date curentă, care reprezintă o legătură directă la informațiile existente stocate în altă sursă. Când modificați datele dintr-un tabel legat, le modificați și în sursă. Oricând se modifică datele în sursă, modificarea se va reflecta și în tabelul legat. Trebuie să aveți posibilitatea să vă conectați la sursa de date oricând utilizați un tabel legat. Nu aveți posibilitatea să modificați proiectarea unui tabel legat.

Notă: Nu aveți posibilitatea să editați datele dintr-o foaie de lucru Excel utilizând un tabel legat. Ca o soluție, importați datele sursă într-o bază de date Acces, apoi creați o legătură la baza de date din Excel. Pentru mai multe informații despre legarea la Access din Excel, consultați Ajutorul Excel.

Crearea unui tabel nou prin import sau prin legarea la date externe

 1. În fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe una dintre sursele de date disponibile.

 2. Urmați instrucțiunile din casetele de dialog care apar în fiecare etapă.

  Access creează tabelele noi și le afișează în Panoul de navigare.

Sfat:  De asemenea, puteți importa sau lega la o listă SharePoint; pentru mai multe informații, consultați Importul de la sau legarea datelor la o listă SharePoint.

Începutul paginii

Utilizarea unui serviciu web pentru a crea un tabel

Aveți posibilitatea să creați un tabel în baza de date care se conectează la datele de pe un site web care oferă o interfață de serviciu web.

Notă: Tabelele de serviciu web sunt disponibile doar în citire.

 1. Pe fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe Mai mult, apoi faceți clic pe Servicii de date.

 2. În cazul în care conexiunea pe care doriți să o utilizați s-a instalat deja, săriți peste pasul 5. Altfel, continuați cu acest pas.

 3. Faceți clic pe Instalare conexiune nouă.

 4. Selectați fișierul de conexiune pe care doriți să-l utilizați, apoi faceți clic pe OK.

 5. În caseta de dialog Creare link la datele serviciului web, extindeți conexiunea pe care doriți să o utilizați.

 6. Selectați tabelul la care doriți să creați legătura. Access afișează câmpurile în partea dreaptă a casetei de dialog.

 7. Opțional, tastați un nume pentru tabelul legat în caseta Specificați un nume pentru legătură. Access va utiliza acest nume pentru tabelul legat în Panoul de navigare.

 8. Faceți clic pe OK. Access creează tabelul legat.

Începutul paginii

Setarea proprietăților tabelului într-o bază de date desktop

Aveți posibilitatea să setați proprietăți care se aplică pentru un tabel întreg sau pentru toate înregistrările.

 1. Selectați tabelul pentru care doriți să setați proprietățile.

 2. În fila Pornire, în grupul Vizualizări, faceți clic pe Vizualizare, apoi pe Vizualizare proiect.

 3. Pe fila Proiectare, în grupul Afișare/ascundere, faceți clic pe Foaie de proprietăți.

  Grupul Afișare/Ascundere de pe fila Proiect din Access .

 4. În foaia de proprietăți, faceți clic pe fila General.

 5. Faceți clic pe caseta din stânga proprietății pe care doriți să o setați, apoi introduceți o setare pentru proprietate. Pentru a vedea o listă de proprietăți de tabel, faceți clic pe Proprietăți de tabel disponibile.

 6. Apăsați pe CTRL+S pentru a salva modificările.

  Utilizați această proprietate de tabel

  Pentru

  Afișare vizualizări pe site SharePoint

  Specificați dacă vizualizările care se bazează pe tabel pot fi afișate pe site-ul SharePoint.

  Notă: Efectele acestei setări depind de setarea din proprietatea bazei de date Afișarea vizualizărilor în site-ul SharePoint.

  Extindere subfoaie date

  Extindeți toate subfoile de date atunci când deschideți tabelul.

  Înălțime subfoaie date

  Alegeți una dintre următoarele:

  • Dacă doriți ca fereastra subfoii de date să se extindă pentru a afișa toate rândurile, lăsați această proprietate setată la 0".

  • Dacă doriți să controlați înălțimea subfoii de date, introduceți înălțimea dorită în inchi.

  Orientare

  Setarea orientării vizualizării, în funcție sensul de citire dat de limba utilizată, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.

  Descriere

  Oferiți o descriere pentru tabel. Descrierea va apărea în sfaturile ecran pentru tabel.

  Vizualizare implicită

  Setați Foaie de date, PivotTable sau PivotChart ca vizualizare implicită atunci când deschideți tabelul.

  Regulă de validare

  Introduceți o expresie care trebuie să fie adevărată oricând adăugați sau modificați o înregistrare.

  Text de validare

  Introduceți un mesaj care se afișează atunci când o înregistrare încalcă expresia din proprietatea Regulă validare.

  Filtru

  Definirea criteriilor pentru a afișa numai rândurile care se potrivesc în Vizualizarea foaie de date.

  Ordonare după

  Selectare după unul sau mai multe câmpuri pentru a specifica ordinea implicită de sortare a rândurilor în Vizualizarea foaie de date.

  Nume subfoaie date

  Specificarea afișării unei subfoi de date în Vizualizarea foaie de date, și, dacă este cazul, a tabelului sau interogării care va furniza rândurile pentru subfoaia de date.

  Legare câmpuri descendente

  Listează câmpurile din tabelul sau interogarea care se utilizează pentru subfoaia care se potrivește cu proprietatea Legare câmpuri principale care este specificată pentru tabel.

  Legare câmpuri principale

  Listează câmpurile din tabel care se potrivesc cu proprietatea Legare câmpuri descendente specificată pentru tabel.

  Filtrare la încărcare

  Aplică automat criteriile de filtrare din proprietatea Filtru (setând la Da) atunci când se deschide tabelul în Vizualizarea foaie de date.

  Ordonare după încărcare

  Aplică automat criteriile de sortare din proprietatea Ordonare după (setând la Da) atunci când tabelul se deschide în Vizualizarea foaie de date.

  Sfat: Pentru a furniza mai mult spațiu pentru introducerea și editarea unei setări în caseta de proprietăți, apăsați SHIFT+F2 pentru a afișa caseta Zoom. Dacă setați proprietatea Regulă de validare la o expresie și doriți ajutor cu generarea ei, faceți clic Butonul Generator lângă caseta de proprietăți ValidationRule pentru a se afișa Generatorul de expresii.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp la un tabel dintr-o bază de date Access pentru desktop

Stocați fiecare element de date pe care doriți să-l urmăriți într-un câmp. De exemplu, într-un tabel de persoane de contact, creați câmpuri pentru Nume, Prenume, Număr de telefon și Adresă. Într-un tabel de produse, creați câmpuri pentru Nume produs, ID produs și Preț.

Înainte să creați câmpuri, încercați să separați datele în cele mai mici părți utile. Este mult mai ușor să combinați date mai târziu decât să le despărțiți. De exemplu, în loc de un câmp Nume complet, luați în calcul crearea de câmpuri separate pentru Nume și Prenume. Apoi, puteți sorta sau căuta cu ușurință după Prenume, Nume sau ambele. Dacă plănuiți să raportați, să sortați, să căutați sau să calculați după un element de date, puneți acel element într-un câmp separat.

După crearea unui câmp, aveți posibilitatea și să setați proprietățile de câmp pentru a-i controla aspectul și comportamentul.

Aveți posibilitatea să creați un câmp nou în Access introducând date într-o coloană nouă în Vizualizarea foaie de date. Când creați un câmp introducând date în Vizualizarea foaie de date, Access atribuie automat un tip de date pentru câmp, pe baza valorilor pe care le introduceți. Dacă intrarea dvs. nu implică niciun alt tip de date, Access setează tipul de date la Text, dar acesta se poate modifica.

Adăugarea unui câmp prin introducerea de date

Când creați un tabel nou sau deschideți un tabel existent în Vizualizarea foaie de date, aveți posibilitatea să adăugați un câmp la tabel prin introducerea datelor în coloana Adăugare câmp nou din foaia de date.

Foaie de date din Access cu coloana Adăugare câmp nou

1. Introduceți date în coloana Adăugare câmp nou necompletată.

Pentru a adăuga un câmp nou:

 1. Creați sau deschideți un tabel în Vizualizarea foaie de date.

 2. În coloana Adăugare câmp nou, introduceți numele câmpului pe care doriți să-l creați. Utilizați un nume descriptiv, astfel încât câmpul să fie mai ușor de identificat.

 3. Introduceți date în câmpul nou.

Începutul paginii

Setarea proprietăților unui câmp

După ce creați un câmp, aveți posibilitatea să setați proprietățile câmpului pentru a-i controla aspectul și comportamentul.

De exemplu, prin setarea proprietăților câmpului, aveți posibilitatea să:

 • Controlați aspectul datelor dintr-un câmp

 • Ajutați la împiedicarea introducerii incorecte de date într-un câmp

 • Specificați valorile specifice pentru un câmp

 • Măriți viteza de sortare și căutare dintr-un câmp

Aveți posibilitatea să setați unele dintre proprietățile de câmpuri disponibile în timp ce lucrați în Vizualizarea foaie de date. Pentru a avea acces la și a seta lista completă de proprietăți de câmp; este însă necesar să utilizați Vizualizarea proiect.

Setarea proprietăților de câmp în Vizualizarea foaie de date

Aveți posibilitatea să redenumiți un câmp, să îi modificați tipul de date, să îi modificați proprietatea Format și să modificați unele dintre celelalte proprietăți ale câmpului în timp ce lucrați în Vizualizarea foaie de date.

 • Pentru a deschide un tabel în Vizualizarea foaie de date:    În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe tabel și, în meniul de comenzi rapide, faceți clic pe Vizualizare foaie de date.

 • Pentru a redenumi un câmp:    Când adăugați un câmp prin introducerea de date în Vizualizarea foaie de date, Access atribuie automat un nume generic pentru câmp. Access atribuie numele Câmp1 pentru primul câmp nou, Câmp2 pentru al doilea câmp nou și așa mai departe. Implicit, numele unui câmp se utilizează ca etichetă oriunde se afișează câmpul, cum ar fi ca antet de coloană într-o foaie de date. Redenumirea câmpurilor astfel încât să fie mai descriptive le face mai ușor de utilizat atunci când vizualizați sau editați înregistrări.

 • Faceți clic dreapta pe antetul câmpul pe care doriți să-l redenumiți (de exemplu, Câmp1).

 • În meniul de comenzi rapide, faceți clic pe Redenumire coloană.

 • Introduceți numele nou în titlul câmpului.

Numele câmpurilor pot conține până la 64 de caractere (litere și numere), incluzând spațiile.

Modificarea tipului de date al unui câmp

Când creați un câmp prin introducerea datelor în Vizualizarea foaie de date, Access examinează acele date pentru a determina tipul de date potrivit pentru câmp. De exemplu, dacă introduceți 1.1.2006, Access recunoaște datele ca dată calendaristică și setează tipul de date pentru câmp la Dată/Oră. Dacă Access nu poate determina clar tipul de date, tipul de date este setat în mod implicit la Text.

Tipul de date al câmpului determină ce alte proprietăți se pot seta pentru câmp. De exemplu, aveți posibilitatea să setați numai proprietatea Numai adăugare pentru un câmp care are tipul de date Hyperlink sau tipul de date Memo.

Pot fi cazuri în care să doriți să modificați tipul de date al unui câmp în mod manual. De exemplu, să presupunem că aveți numere de cameră care seamănă cu date, cum ar fi 10/2001. Dacă introduceți 10/2001 într-un câmp nou în Vizualizarea foaie de date, caracteristica de detectare automată a tipului de date selectează tipul de date Dată/Oră pentru câmp. Deoarece numerele de cameră sunt etichete și nu date, ele trebuie să utilizeze tipul de date Text. Utilizați următoarea procedură pentru a modifica tipul de date al unui câmp.

 1. Faceți clic pe fila Foaie de date.

 2. În lista Tip de date, în grupul Tip de date și formatare, selectați tipul de date dorit.

  Imagine a panglicii Access cu grupul Tip de date și Formatare

Modificarea formatului unui câmp

Pe lângă determinarea tipului de date pentru un câmp nou, Access poate și să seteze proprietatea Format pentru câmp, în funcție de ceea ce introduceți. De exemplu, dacă introduceți 10.50 a.m., Access setează tipul de date la Dată/Oră și proprietatea Format la Oră fmt. mediu. Pentru a modifica manual proprietatea Format pentru un câmp, efectuați următoarele:

 1. În Panglică, faceți clic pe fila Foaie de date.

 2. În lista Format, în grupul Tip de date și Formatare, introduceți formatul dorit.

  Notă: Lista Format poate fi indisponibilă pentru unele câmpuri (de exemplu, Text), în funcție de tipul de date al câmpului.

Setarea altor proprietăți de câmp

 1. În Vizualizarea foaie de date, faceți clic pe câmpul pentru care doriți să setați proprietatea.

 2. În fila Foaie de date, în grupul Tip de date și formatare, selectați proprietățile dorite.

  Imagine a panglicii Access cu grupul Tip de date și Formatare

Începutul paginii

Setarea proprietăților câmpului

Puteți seta o proprietate de câmp deschizând tabelul în Vizualizarea proiect.

 • Pentru a deschide un tabel în Vizualizarea proiect   : În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe tabel și, în meniul de comenzi rapide, faceți clic pe Vizualizare proiect.

 • Pentru a schimba tipul de date al unui câmp   : Găsiți numele câmpului pentru care doriți să setați tipul de date, faceți clic pe câmpul Tip de date, apoi alegeți un tip de date din listă.

 • Pentru a seta alte proprietăți de câmp   : În grila de proiectare a tabelului, selectați câmpul pentru care doriți să setați proprietățile. În panoul Proprietăți câmp, introduceți setările pe care le doriți pentru fiecare proprietate. Apăsați CTRL+S pentru a salva modificările.

  Notă: Proprietățile pe care le puteți seta depind de tipul de date al câmpului.

Începutul paginii

Salvarea unui tabel

După ce creați sau modificați un tabel într-o bază de date pentru desktop, ar trebui să salvați proiectul. Când salvați un tabel pentru prima dată, dați-i un nume care să descrie datele pe care le conține. Puteți utiliza până la 64 de caractere alfanumerice, inclusiv spații. De exemplu, puteți denumi un tabel Clienți, Piese de inventar sau Produse.

Access vă oferă foarte multă flexibilitate în ceea ce privește denumirea tabelelor; totuși, există câteva restricții de care să țineți cont. Un nume de tabel poate avea o lungime de până la 64 de caractere, poate include orice combinație de litere, numere, spații și caractere speciale, cu excepția punctului (.), semnului de exclamare (!), parantezelor drepte ([]), spațiilor de început, semnului egal (=) sau caracterelor neimprimabile, cum ar fi sfârșitul de linie. De asemenea, numele nu poate conține niciunul dintre următoarele caractere:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Sfat: Trebuie să stabiliți o convenție de denumire pentru obiectele din baza de date și s-o utilizați în mod unitar.

 1. Faceți clic pe Salvare pe Bara de instrumente Acces rapid sau apăsați CTRL + S.

 2. Dacă salvați tabelul pentru prima dată, tastați un nume pentru tabel, apoi faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×