Introducere în sursele de date

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

În acest articol

Prezentare generală a surselor de date

Sursă de date primară

Surse de date secundare

Relația dintre o sursă de date și o Schemă XML

Prezentare generală a surselor de date

Toate datele care apare într-un formular, dacă acesta este datele care un utilizator poate selecta dintr-o casetă listă, casetă listă verticală, sau casetă combo sau datele care adaugă un utilizator într-un formular, este stocat în sursele de date formă. O sursă de date este compus din de câmpuri și grupuri. La fel ca foldere de pe hard disk conțin și organizarea fișierelor, câmpuri conțin datele pe care utilizatorii le introduce în formularele care se bazează pe șablonul de formular și grupurile conțin și a organiza aceste câmpuri. Utilizatorul adaugă datele la controalele dintr-un formular și acele controalele sunt legate la aceste câmpuri. De exemplu, imaginați-vă că vă sunt proiectarea unui șablon formular pentru un raport de cheltuieli. Atunci când utilizatorii deschide un formular bazat pe șablonul de formular, acestea pot pune numele lor primul, al doilea nume și prenumele în trei controale casetă text, fiecare casetă text este legat la un câmp pentru Prenume, un câmp pentru al doilea Prenume și un câmp nume de familie. Aceste câmpuri de nume sunt conținute într-un grup numit "nume".

Aveți posibilitatea să vedeți și să lucrați cu câmpuri și grupuri în sursa de date a șablonului formular în panoul de activitate Sursă de date.

Panoul de activitate Sursă de date din InfoPath

1. Câmp

2. Grup

Deși structura sursei de date nu corespunde întotdeauna aspectul șablonului formular, asemănările sunt comune, mai ales dacă pentru câmpurile care sunt asociate cu care se repetă tabele, secțiuni, secțiuni, care se repetă și secțiuni opționale și grupuri. De exemplu, un tabel sau o secțiune este legat la un grup în sursa de date și toate controalele din tabel sau o secțiune sunt legat la câmpurile care fac parte din acel grup. În Ilustrația următoare, cheltuielile Itemized tabel în formular raport de cheltuieli care se repetă constă în trei coloane care conțin selectorul de dată date, o casetă de text Descriere și o casetă text Cost. Aceste controalele sunt legate la un câmp dată, o descriere câmpul și un câmp valoare, respectiv. Tabelul propriu-zis este legat la grupul de element.

Tabel repetabil legat la un grup și câmpuri din sursa de date

Un șablon formular poate avea două tipuri de surse de date  - o sursă de date principală, unică și, opțional, una sau mai multe surse de date secundare.

Începutul paginii

Sursă de date primară

Sursa de date principală conține următoarele:

 • Datele pe care utilizatorii le adaugă atunci când completează un formular bazat pe șablonul formular, cum ar fi datele introduse într-o casetă text. De exemplu, utilizatorii tastează numele, al doilea nume și prenumele în casetele text legate la câmpurile din sursa de date principală.

 • Datele din conexiune de date la o bază de date sau la un serviciu Web, care se utilizează pentru a defini sursa de date a șablonului formular.

Datele din sursa de date principală reprezintă ceea ce utilizatorii salvează sau remit atunci când completează formularul. Atunci când utilizatorii salvează formularul pentru a-l remite mai târziu, aceștia salvează datele în sursa de date principală.

Crearea sursei de date principale

Atunci când creați un șablon formular, Microsoft Office InfoPath creează automat sursa de date principală pentru dvs. Toate șabloanele de formular InfoPath conține o sursă de date unic, principală. Câmpuri și grupuri pot fi adăugate la sursa de date principală, în funcție de tipul de șablon formular creați:

Șablon formular necompletat     Câmpurile și grupurile se adaugă la sursa de date principală utilizând panoul de activitate Sursă de date sau glisând un control din panoul de activitate Controale într-o vizualizare din șablonul formular. Atunci când glisați un control într-o vizualizare, InfoPath adaugă câmpuri și grupuri la sursa de date principală, în funcție de tipul de control adăugat. De exemplu, dacă glisați un control casetă text în șablonul formular, InfoPath adaugă un câmp la sursa de date principală. Dacă glisați un control secțiune repetată în șablonul formular, InfoPath adaugă un grup la sursa de date principală. Dacă glisați un control tabel repetat în șablonul formular, InfoPath adaugă două grupuri la sursa de date principală pentru tabelul care se repetă și adaugă un câmp la sursa de date principală pentru fiecare coloană din tabel.

Șablon formular bazat pe un document XML     InfoPath adaugă câmpuri și grupuri care se mapează la elementele care se definesc în schemă sau la elementele din document.

Șablon formular care pornește de la o bază de date Microsoft Office Access sau de la o bază de date Microsoft SQL Server     InfoPath adaugă câmpuri și grupuri la sursa de date principală, în funcție de modul în care baza de date stochează datele.

Șablon formular bazat pe un serviciu Web     InfoPath adaugă câmpuri și grupuri care se mapează la schema furnizată de serviciul Web.

Dacă sursa de date  - de exemplu, un serviciu Web sau o bază de date - nu se află în șablonul formular, aceasta se numește sursă de date externă. Formularele InfoPath se conectează la aceste surse de date externe printr-o conexiune de date.

Modificarea sursei de date principale

Aveți posibilitatea să adăugați câmpuri și grupuri suplimentare la sursa de date principală, în funcție de câmpurile și grupurile existente din sursa de date principală. Tabelul următor schițează ceea ce se poate adăuga la câmpurile sau grupurile existente, în funcție de pictogramele care apar în panoul de activitate Sursă de date.

Pictogramă

Ce se poate adăuga

Pictograma Grup

Pictograma Grup     Se pot adăuga grupuri sau câmpuri la acest grup. Această pictogramă reprezintă un grup adăugat la sursa de date principală utilizând panoul de activitate Sursă de date sau un control asociat cu acest grup, glisat din panoul de activitate Controale într-o vizualizare dintr-un șablon formular necompletat.

Imagine pictogramă

Pictogramă Câmp     Se pot adăuga doar câmpuri la acest câmp. Această pictogramă reprezintă un câmp adăugat la sursa de date principală utilizând panoul de activitate Sursă de date sau un control asociat cu acest câmp, glisat din panoul de activitate Controale într-o vizualizare dintr-un șablon formular.

Pictograma Grup blocat

Pictograma Grup blocat     Nu se pot adăuga câmpuri sau grupuri la acest grup. Acest grup se bazează pe o conexiune de date la o sursă de date externă.

Pictograma Câmp blocat

Pictograma Câmp blocat     Nu se pot adăuga câmpuri la acest câmp. Acest câmp se bazează pe o conexiune de date la o sursă de date externă.

Dacă glisați un control într-o vizualizare dintr-un șablon formular și acel șablon formular conține câmpuri și grupuri bazate pe o conexiune de date, trebuie să legați acel control la câmpurile și grupurile existente din sursa de date principală. InfoPath nu adaugă automat câmpuri și grupuri la un șablon formular care conține câmpuri și grupuri bazate pe surse de date externe. Găsiți linkuri către mai multe informații despre valori implicite și formule în secțiunea Consultați și.

Notă: Dacă utilizatorii au completat deja formulare bazate pe șablonul formular, modificările următoare la sursa de date principală a șablonului formular pot produce pierderi de date în acele formulare:

 • Mutarea, ștergerea sau redenumirea unui câmp sau grup

 • Modificarea unui câmp sau grup repetabil la câmp sau grup nerepetabil.

 • Schimbarea tipului de date text îmbogățit la un alt tip de date

Pentru câmpuri și grupuri care se pot modifica, modificați proprietățile următoare:

Nume    Numele unui câmp sau grup.

Solicitări de nume

 • Fiecare nume din sursa de date principală trebuie să fie unic. Dacă trebuie să utilizați același nume pentru mai multe câmpuri sau grupuri, creați o referință la acel câmp sau grup. Atunci când creați o referință la câmp sau grup, InfoPath creează un câmp sau grup nou, identic, ale cărui proprietăți se leagă la proprietățile primului câmp sau grup. Toate modificările la un câmp sau grup le actualizează automat pe cele din câmpul sau grupul la care se face referire. Grupurile de referință și câmpurile de referință conțin aceleași câmpuri sau grupuri și partajează aceleași proprietăți.

 • Numele nu pot conține spații.

 • Trebuie să înceapă cu un caracter alfabetic sau un caracter de subliniere (_) și pot să conțină numai caractere alfanumerice, linii de subliniere, cratime (-) și puncte (.).

Pe lângă aceste cerințe, este o bună idee să utilizați numele care descrie conținutul câmpului sau grupului. De exemplu, dacă aveți un grup care conține detalii pe articole ale cheltuielilor, numiți grupul Cheltuieli pe articole. Pentru un câmp din grup care conține volumul total de cheltuieli, numiți câmpul Cheltuieli.

Tip    Definește dacă un element din sursa de date principală este câmp sau grup. Câmpul are o valoare unică, iar grupul conține alte câmpuri.

Tipuri de câmpuri și grupuri

Se tastează

Când se utilizează

Câmp (atribut)

Acest tip se utilizează pentru un câmp dacă se aplică una sau mai multe dintre variantele următoare:

 • Câmpul nu poate conține alte grupuri sau câmpuri.

 • Câmpul trebuie să fie într-un câmp de elemente.

 • Câmpul nu se repetă.

 • Câmpul trebuie să conțină întotdeauna o valoare.

 • Câmpul este orice tip de date cu excepția Text îmbogățit (XHTML).

 • Baza de date sau serviciul Web solicită un câmp de atribute.

Câmp (element)

Acest tip se utilizează pentru un câmp dacă se aplică una sau mai multe dintre variantele următoare:

 • Acest câmp poate să conțină câmpuri atribut.

 • Câmpul face parte dintr-un grup.

 • Câmpul se repetă într-un grup.

 • Baza de date sau serviciul Web solicită un câmp de elemente.

Câmpurile de elemente pot fi toate tipurile de date și pot sau nu să aibă o valoare implicită.

Grup

Acest tip se utilizează pentru un grup care poate conține alte tipuri de câmpuri.

Grup (alegere)

Acest tip se utilizează dacă grupul poate conține doar unul dintre mai multe tipuri de câmpuri sau grupuri de câmpuri.

De exemplu, imaginați-vă că proiectați un șablon formular utilizat de furnizorii din Statele Unite și din țările și regiunile Uniunii Europene și că șablonul formular conține un grup de alegere adresă. Grupul de alegere adresă conține un grup cu câmpuri pentru o adresă din Statele Unite sau un grup cu câmpuri pentru o adresă dintr-o țară sau regiune din Uniunea Europeană. Atunci când utilizatorii deschid formularul bazat pe acest șablon formular, aceștia aleg să introducă o adresă din Statele Unite sau o adresă din altă țară sau regiune. Controalele legate la câmpurile din grupul corespunzător apar în formular.

Schemă XML completă sau document XML

Acest tip de element se utilizează dacă doriți să adăugați o Schemă XML sau un document XML suplimentare la o locație specificată din sursa de date.

Tip de date    Definește felul de date pe care le poate stoca câmpul.

Lista tipurilor de date disponibile

Tip de date

Când se utilizează

Text

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține numere fără valori zecimale.

Zecimal

Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține valori monetare sau numere cu valori zecimale.

Adevărat/Fals

Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține date care pot fi numai una sau două valori.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține o dată calendaristică.

Oră

Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține ore.

Dată și oră

Utilizați acest tip de date pentru un câmp element sau atribut care conține o dată calendaristică și o oră.

Atașare imagine sau fișier

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Notă: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Spațiu de nume de date    Definește identificator Uniform de resurse (URI) pentru a adăuga un spațiu de nume pentru un tip de date particularizate. Această proprietate este disponibilă pentru câmpurile de element sau atribut cu o proprietate de tip de date particularizate . Atunci când adăugați un control particularizat la un șablon formular, această proprietate, de obicei, conține o valoare care este definit de autor control particularizat care este legat la câmpul.

Valoare implicită    Definește valoarea inițială a unui element sau atribut câmp atunci când se deschide mai întâi formular de utilizator. Puteți adăuga, de asemenea, formulele la valorile implicite, cum ar fi data curentă, un calcul matematice sau o referință la un alt câmp.

Se repetă    Definește dacă elementul câmp, atributul câmp sau grup pot apărea mai multe ori într-o formă. Controale listă, care se repetă secțiuni, tabele, care se repetă și controalele care fac parte dintr-o secțiune repetabilă sau care se repetă tabel sunt legat la câmpurile care se repetă și grupuri care se repetă.

Nu poate fi necompletat     Definește dacă câmpul de elemente sau atribute trebuie să conțină o valoare. În cazul în care câmpul nu are o valoare, controlul care se leagă la acest câmp este marcat cu un asterisc roșu sau, pentru unele tipuri de controale, cu o bordură roșie punctată. Această proprietate este disponibilă doar pentru câmpuri. Nu este disponibilă pentru grupuri.

Începutul paginii

Surse de date secundare

Sursele de date secundare sunt sursele de date din formular care conțin datele furnizate prin alte conexiuni de date la surse de date externe. De exemplu, imaginați-vă că creați un șablon formular pentru un raport de cheltuieli și că doriți ca formularele bazate pe șablonul formular să accepte cheltuielile și în alte simboluri monetare. Însă, datele de simboluri monetare se stochează în baza de date. Pentru a afișa datele despre simbolurile monetare, adăugați o conexiune de date la acea bază de date. Datele despre simbolurile monetare se stochează într-o sursă de date secundară și se afișează într-un control casetă listă în șablonul formular.

Datele din conexiunile de date suplimentare se stochează în surse de date secundare, apoi se afișează ca opțiuni în controale, cum ar fi casetă listă, casetă combo sau casetă listă verticală, pentru ca utilizatorii să facă selecția atunci când completează formularul. Atunci când utilizatorii selectează un element dintr-o sursă de date secundară, selecția se copiază într-un câmp din sursa de date principală.

Sursele de date secundare sunt diferite de sursa de date principală în următoarele moduri:

 • Sursele de date secundare sunt opționale într-un șablon formular. Toate șabloanele formular trebuie să aibă o sursă de date principală.

 • Un șablon formular poate avea una sau mai multe surse de date secundare, dar o sursă de date principală unică.

 • Câmpurile și grupurile din sursa de date secundară se bazează pe modul de stocare a datelor în sursa de date externă, care se conectează la formular utilizând o conexiune de date. Aceste câmpuri și grupuri nu se pot modifica utilizând InfoPath.

 • Spre deosebire de sursa de date principală, sursele de date secundare nu se salvează cu formularul.

 • Datele din sursele de date secundare nu se remit de obicei atunci când utilizatorii remit un formular completat. Însă, șablonul formular se poate configura pentru a remite datele din sursa de date secundară către un serviciu Web utilizând reguli sau către un destinatar de poștă electronică utilizând coduri particularizate.

Crearea surselor de date secundare

Atunci când adăugați o conexiune de date la o sursă de date externă care returnează date la formular, InfoPath creează automat o sursă de date secundară. Toate conexiunile de date adăugate la șablonul formular creează o sursă de date secundară corespondentă. În același fel în care se adaugă câmpurile și grupurile la sursa de date principală, InfoPath adaugă câmpuri și grupuri la sursa de date secundară. Aceste câmpuri și grupuri se adaugă la sursa de date secundară, astfel încât să se mapeze la modul în care sursa de date externă stochează datele. Se poate crea o conexiune de date secundară pentru:

 • Serviciu Web

 • Fișier XML

 • Bază de date Microsoft Office Access sau bază de date Microsoft SQL Server

 • Listă pe un site pe care se execută Microsoft Windows SharePoint Services

Atunci când adăugați o conexiune de date la șablonul formular și creați o sursă de date secundară, vedeți câmpurile și grupurile din sursa de date secundară în panoul de activitate Sursă de date. Toate sursele de date secundare sunt afișate în acest panou de activitate cu numele conexiunii de date, urmat de Secundar în paranteze.

Sursă de date secundară din datele sursă panoul de activități.

Modificarea surselor de date secundare

Datorită faptului că grupurile și câmpurile din sursele de date secundare se bazează pe conexiuni de date la surse de date externe, câmpurile și grupurile din sursa de date secundară nu se pot modifica. Atunci când vizualizați o sursă de date secundară în panoul de activitate Sursă de date, câmpurile au pictograma pentru câmp blocat Pictograma Câmp blocat , iar grupurile au pictograma pentru grup blocat Pictograma Grup blocat pentru a indica faptul că nu se pot modifica.

Începutul paginii

Înțelegerea relației dintre o sursă de date și o Schemă XML

Atunci când utilizatorii completează formulare bazate pe un șablon formular, sursele de date principală și secundară ale formularului se stochează ca documente XML pe computerul utilizatorilor. Structura documentelor XML este definită de o Schemă XML. Schema XML este un fișier bazat pe XML care definește structura și elementele documentului XML, în acest caz formularul, și datele pe care pot să le conțină elementele.

Atunci când creați un șablon formular, InfoPath creează automat Schema XML utilizată pentru a defini structura formularelor completate de utilizator. Fiecare câmp din grup sau din sursa de date corespunde unui element din Schema XML. Proprietățile fiecărui câmp sau grup din sursa de date definesc structura elementelor corespondente și a datelor pe care le poate conține fiecare element din documentul XML rezultat. Aveți posibilitatea să vizualizați detalii suplimentare ale schemei pe fila Detalii din caseta de dialog Proprietăți grup sau câmp, care se poate deschide făcând dublu clic pe un câmp sau grup din panoul de activitate Sursă de date.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×