Introducere în SharePoint formule și fuctions

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Puteți utiliza formule și funcții în liste sau biblioteci pentru a calcula datele într-o varietate de moduri. Adăugând o coloană calculată la o listă sau bibliotecă, puteți crea o formulă care include date din alte coloane și efectuează funcții pentru a calcula datele și orele, pentru a efectua ecuații matematice sau a manipula text. De exemplu, pe o listă de activități, puteți utiliza o coloană pentru a calcula numărul de zile necesar pentru a finaliza fiecare activitate, bazat pe coloanele dată de începere și dată finalizat.

Notă: Acest articol descrie conceptele de bază asociate cu utilizarea formulelor și funcțiilor. Pentru informații specifice despre o anumită funcție, consultați articolul despre funcția respectivă.

În acest articol

Prezentare generală a formulelor

Prezentare generală a funcțiilor

Utilizarea referințelor la coloană într-o formulă

Utilizarea constantelor într-o formulă

Utilizarea operatorilor de calcul într-o formulă

Prezentare generală a formulelor

Formulele sunt ecuații ce efectuează operații de calcul pe valorile dintr-o listă sau dintr-o bibliotecă. O formulă începe cu un semn egal (=). De exemplu, următoarea formulă înmulțește 2 cu 3, apoi adună 5 la rezultat.

=5+2*3

Puteți utiliza o formulă într-o coloană calculată și pentru a calcula valorile implicite pentru o coloană. O formulă poate conține funcții, referințelor la coloană, operatori și constante, la fel ca în exemplul următor.

=PI()*[Result]^2

Element

Descriere

Funcție

Funcția PI() returnează valoarea numărului pi: 3,141592654.

Referință (sau nume coloană)

[Rezultat] reprezintă valoare dintr-o coloană Rezultat pentru rândul curent.

Constantă

Numere sau valori text introduse direct într-o formulă, cum ar fi 2.

Operator

Operatorul * (asterisc) înmulțește, iar operatorul ^ (circumflex) ridică un număr la o putere.

O formulă poate utiliza unul sau mai multe dintre elementele din tabelul de mai sus. Iată câteva exemple de formule (în ordinea complexității).

Formule simple (cum ar fi =128+345)

Formulele următoare conțin constante și operatori.

=128+345

Adună 128 cu 345

=5^2

5 la pătrat

Formule care conțin referințe la coloane (cum ar fi =[Venituri] >[Costuri])

Formulele următoare fac referire la alte coloane din aceeași listă sau bibliotecă.

=[Venituri]

Utilizează valoarea din coloana Venituri.

=[Venituri]*10/100

10% din valoarea de pe coloana Venituri.

=[Venituri] > [Costuri]

Returnează Da dacă valoarea din coloana Venituri este mai mare decât valoarea din coloana Costuri.

Formulele care apelează funcții (cum ar fi =AVERAGE(1; 2; 3; 4; 5))

Formulele următoare apelează funcții predefinite.

=AVERAGE(1; 2; 3; 4; 5)

Returnează media aritmetică a unui set de valori.

=MAX([Trim1]; [Trim2]; [Trim3]; [Trim4])

Întoarce valoarea cea mai mare dintr-un set de valori.

=IF([Costuri]>[Venituri], "Nu este OK", "OK")

Returnează Nu este OK dacă costurile sunt mai mari decât veniturile. Altfel, returnează OK.

=DAY("15-apr-2008")

Returnează partea unei date care reprezintă ziua. Această formulă returnează numărul 15.

Formule cu funcții imbricate (cum ar fi =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Formulele următoare specifică una sau mai multe funcții ca argumente de funcție.

=SUM(IF([A]>[B]; [A]-[B]; 10); [C])

Funcția IF returnează diferența între valorile din coloanele A și B sau 10.

Funcția SUM adună valoarea de retur a funcției IF și valoarea coloanei C.

=DEGREES(PI())

Funcția PI returnează numărul 3,141592654.

Funcția DEGREES face conversia valorii specificate din radiani la grade. Această formulă returnează valoarea 180.

=ISNUMBER(FIND("BD",[Coloana1]))

Funcția FIND caută șirul BD în Coloana1 și returnează poziția de început a șirului. Returnează o valoare de eroare dacă șirul nu se găsește.

Funcția ISNUMBER returnează Da dacă funcția FIND returnează o valoare numerică. Altfel, returnează Nu.

Începutul paginii

Prezentare generală a funcțiilor

Funcțiile sunt formule predefinite care efectuează calcule utilizând anumite valori, numite argumente, într-o anumită ordine sau structură. Funcțiile pot fi utilizate pentru efectuarea unor calcule simple sau complexe. De exemplu, următoarea instanță a funcției ROUND rotunjește un număr din coloana Costuri la un număr cu două zecimale.

=ROUND([Cost], 2)

Următorul vocabular este util când învățați funcții și formule:

Structură     Structura unei funcții începe cu semnul egal (=), urmat de numele funcției, o paranteză de deschidere, argumentele funcției separate prin virgule și o paranteză de închidere.

Numele funcției     Acesta este numele unei funcții care este acceptată de liste și de biblioteci. Fiecare funcție ia un anumit număr de argumente, le prelucrează și returnează o valoare.

Argumentele     Argumentele pot fi numere, text, valori logice cum ar fi Adevărat sau Fals sau referințe la coloane. Argumentul precizat trebuie să creeze o valoare validă pentru respectivul argument. Argumentele pot fi, de asemenea, constante, formule sau alte funcții.

În anumite cazuri, se poate să fie nevoie să utilizați o funcție ca unul dintre argumentele altei funcții. De exemplu, formula următoare utilizează o funcție AVERAGE imbricată și compară rezultatul cu suma a două valori din coloană.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Returnări corecte      Când se utilizează drept argument o funcție, aceasta trebuie să returneze același tip de valoare pe care îl utilizează argumentul. De exemplu, dacă argumentul utilizează Da sau Nu, atunci și funcția imbricată trebuie să returneze Da sau Nu. În caz contrar, lista sau biblioteca afișează o valoare de eroare #VALUE!.

Limitele nivelului de imbricare     O formulă poate conține până la opt niveluri de funcții imbricate. Atunci când Funcția B este utilizată ca argument în Funcția A, Funcția B este o funcție de nivelul al doilea. De pildă, în exemplul de mai sus, funcția SUM este o funcție de nivelul al doilea deoarece este un argument al funcției AVERAGE. O funcție imbricată în interiorul funcției SUM ar fi o funcție de nivelul al treilea, ș.a.m.d.

Note: 

 • Listele și bibliotecile nu acceptă funcțiile RAND și NOW.

 • Funcțiile TODAY și ME nu sunt acceptate în coloanele calculate, dar sunt acceptate în setarea de valoare implicită a unei coloane.

Începutul paginii

Utilizarea referințelor la coloană într-o formulă

O referință identifică o celulă în rândul curent și indică unei liste sau biblioteci unde să caute valorile sau datele pe care doriți să le utilizați într-o formulă. De exemplu [Costuri] face referire la valoarea din coloana Costuri din rândul curent. Dacă coloana Costuri are valoarea 100 pentru rândul curent, atunci =[Costuri]*3 returnează 300.

Folosind referințe, se pot utiliza datele care sunt conținute în coloane diferite ale unei liste sau ale unei biblioteci într-o formulă sau în mai multe formule. Într-o formulă se poate face referire la coloanele având următoarele tipuri de date: o singură linie de text, număr, monedă, dată și oră, opțiune, da/nu și coloană calculată.

Utilizați numele afișat al coloanei pentru a face referire la el într-o formulă. Dacă numele conține un spațiu sau un caracter special, trebuie încadrat între paranteze drepte ([ ]). Referințele nu fac deosebire între litere mici și majuscule. De exemplu, aveți posibilitatea să faceți referire într-o formulă la coloana Preț unitar ca [preț unitar] sau [PREȚ UNITAR].

Note: 

 • Nu este posibil să faceți referire la o valoare dintr-un rând diferit de rândul curent.

 • Nu aveți posibilitatea să faceți referire la o valoare dintr-o altă listă sau bibliotecă.

 • Nu aveți posibilitatea să faceți referire la ID-ul unui rând dintr-un rând nou inserat. ID-ul încă nu există când se efectuează calculul.

 • De asemenea, nu aveți posibilitatea să faceți referire la altă coloană dintr-o formulă care creează o valoare implicită pentru o coloană.

Începutul paginii

Utilizarea constantelor într-o formulă

O constantă este o valoare care nu se calculează. De exemplu, data 09.10.2008, numărul 210 și textul „câștiguri trimestriale“ sunt toate constante. Constante pot fi de următoarele tipuri de date:

 • Șir (Exemplu: =[Nume de familie] = "Roman")

  Constantele de șir sunt incluse între ghilimele și pot avea până la 255 de caractere.

 • Număr (Exemplu: =[Cost] >= 29,99)

  Constantele numerice pot include cifre după virgulă și pot fi pozitive sau negative.

 • Dată (Exemplu: =[Dată] > DATE(2007;7;1))

  Constantele de dată necesită utilizarea funcției DATE(an;lună;zi).

 • Boolean (Exemplu: =IF([Cost]>[Venit]; "Pierdere"; "Fără pierdere")

  Da și Nu sunt constante de tip boolean. Acestea se pot utiliza în expresii condiționale. În exemplul de mai sus, dacă valoarea Cost este mai mare ca valoarea Venit, funcția IF returnează Da, iar formula returnează șirul de caractere „Pierdere”. Dacă Cost este mai mic sau egal cu Venit, funcția returnează Nu, iar formula returnează șirul de caractere „Fără pierdere”.

Începutul paginii

Utilizarea operatorilor de calcul într-o formulă

Operatorii indică tipul de calcul pe care doriți să îl efectuați cu elementele unei formule. Listele și bibliotecile acceptă trei tipuri diferite de operatori de calcul: aritmetici, de comparație și text.

Operatori aritmetici

Utilizați următorii operatori aritmetici pentru a efectua operații matematice de bază, cum ar fi adunarea, scăderea sau înmulțirea, pentru a combina numere sau pentru a produce rezultate numerice.

Operator aritmetic

Semnificație (exemplu)

+ (semnul plus)

Adunare (3+3)

– (semnul minus)

Scădere (3–1)
Negativ (–1)

* (asterisc)

Înmulțire (3*3)

/ (linie oblică înclinată spre dreapta)

Împărțire (3/3)

% (semnul procent)

Procent (20%)

^ (accent circumflex)

Exponent (3^2)

Operatori de comparare

Aveți posibilitatea să comparați două valori cu operatorii următori. Atunci când două valori se compară utilizând acești operatori, rezultatul este o valoare logică Da sau Nu.

Operator de comparare

Semnificație (exemplu)

= (semn egal)

Egal cu (A=B)

> (semn mai mare)

Mai mare ca (A>B)

< (semn mai mic)

Mai mic ca (A<B)

>= (semn mai mare sau egal)

Mai mare sau egal cu (A>=B)

<= (semn mai mic sau egal)

Mai mic sau egal cu (A<=B)

<> (semn diferit de)

Nu este egal cu (A<>B)

Operator text

Utilizați caracterul ampersand (&) pentru a uni sau a concatena unul sau mai multe șiruri de text pentru a realiza un singur text.

Operator text

Semnificație (exemplu)

& (ampersand)

Conectează sau concatenează două valori pentru a produce o valoare text continuă ("Nord"&"est")

Ordinea în care o listă sau o bibliotecă execută operațiile dintr-o formulă

Formulele calculează valori într-o anumită ordine. O formulă de listă trebuie să înceapă cu un semn egal (=). După semnul egal urmează elementele de calculat (operanzii), care sunt separate de operatorii de calcul. Listele și bibliotecile calculează formula de la stânga la dreapta, conform unei ordini specifice pentru fiecare operator din formulă.

Prioritatea operatorilor

Dacă combinați mai mulți operatori într-o singură formulă, listele și bibliotecile efectuează operațiile în ordinea arătată în următorul tabel. Dacă formula conține operatori de același grad, de exemplu, dacă formula conține atât operatorul de înmulțire cât și un operator de împărțire, listele și bibliotecile evaluează operatorii de la stânga la dreapta.

Operator

Descriere

Negație (ca în –1)

%

Procent

^

Ridicare la putere

* și /

Înmulțire și împărțire

+ și –

Adunare și scădere

&

Concatenare (unește două șiruri de text)

= < > <= >= <>

Comparare

Utilizarea parantezelor

Pentru a modifica ordinea evaluării, încadrați în paranteze partea formulei care doriți să fie calculată prima. De exemplu, rezultatul formulei următoare este 11, deoarece lista sau biblioteca calculează înmulțirea înaintea adunării. Formula înmulțește 2 cu 3 și apoi adună 5 la rezultat.

=5+2*3

În schimb, dacă utilizați paranteze pentru a modifica sintaxa, lista sau biblioteca adună mai întâi 5 cu 2, apoi înmulțește rezultatul cu 3, obținând 21.

=(5+2)*3

În exemplul de mai jos, parantezele din jurul primei părți a formulei forțează lista sau biblioteca să calculeze mai întâi [Cost]+25, apoi să împartă rezultatul la suma valorilor din coloanele EC1 și EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×