Introducere în remiterea datelor unui formular

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

În acest articol

Prezentare generală

Remiterea datelor de formular la o bază de date Access sau SQL Server

Remiterea datelor la un serviciu Web

Remiterea datelor de formular la un server pe care se execută Microsoft Windows SharePoint Services

Remiterea datelor din formular printr-un mesaj de poștă electronică

Remiterea datelor de formular la o aplicație pe un server Web

Remiterea datelor din formular utilizând un fișier conexiune de date.

Remiterea datelor de formular utilizând coduri

Prezentare generală

Când utilizați formulare Microsoft Office InfoPath pentru a colecta date ca parte a unui proces de afaceri mai larg, acele date nu rămân de obicei în formularele completate de utilizatori. În schimb, datele formularului se mută din formular în următoarea fază a procesului de afaceri- de obicei, într-o sursă de date externă, cum ar fi o bază de date, un serviciu Web sau o aplicație de pe un server Web. De exemplu, un angajat poate utiliza InfoPath pentru a completa un formular raport de cheltuieli, după care să remită formularul respectiv la un serviciu Web în care să poată fi procesat.

Formular InfoPath în curs de remitere către sursa de date externă

Spre deosebire de salvarea unui formular, unde utilizatorii aleg o locație de stocare pentru formular în timp ce îl completează, prin remiterea unui formular datele din formular se trimit către o locație specifică, definită atunci când s-a proiectat șablonul formular asociat cu formularul. Atunci când proiectați un șablon formular și activați remiterea formularului, alegeți ca datele introduse de utilizatori în formular să se remită la locațiile următoare:

 • O bază de date Microsoft Office Access sau Microsoft SQL Server

 • Un serviciu Web

 • Un server pe care se execută Microsoft Windows SharePoint Services

 • Un mesaj de poștă electronică

 • O aplicație pe un server Web

 • O aplicație particularizată care găzduiește InfoPath

Specificarea locației de remitere a datelor din formulare poate clarifica și eficientiza procesele de afaceri, deoarece permite un control mai mare al acestor procese. Înainte ca utilizatorii să poată remite datele lor din formular, InfoPath se asigură că datele din formulare sunt valide și permite utilizatorilor să corecteze toate datele nevalide. Această caracteristică asigură că la sursa de date externă se trimit numai date valide.

În plus față de proiectarea șablonului formular pentru a permite utilizatorilor să remită datele la o locație unică, șablonul formular se poate proiecta pentru ca utilizatorii să poată remită datele formular la mai multe locații simultan. De exemplu, proiectați un șablon formular raport de cheltuieli, astfel încât, atunci când utilizatorii remit formularele completate, datele din formulare să se trimită la o bază de date și o copie a fiecărui formular completat să se trimită printr-un mesaj de poștă electronică către manager.

De fiecare dată când proiectați un șablon formular care se poate remite către o sursă de date externă, InfoPath activează în mod implicit comanda Remitere în meniul Fișier și butonul Remitere pe bara de instrumente Standard. În funcție de necesități, alegeți să modificați numele comenzii Remitere. În plus, se poate insera un buton direct în șablonul formular, pentru ca utilizatorii să poată face clic pentru a remite datele din formular după ce termină de completat formularul.

De asemenea, șablonul formular se poate configura astfel încât, la remiterea formularului, să aibă loc una dintre acțiunile următoare:

 • Formularul existent se închide.

 • Formularul existent se închide și se deschide un formular nou, necompletat.

 • Formularul existent rămâne deschis.

Suplimentar, aveți posibilitatea să scrieți un mesaj care apare după ce utilizatorii remit formularul, care specifică dacă formularul s-a remis cu succes.

Începutul paginii

Remiterea datelor de formular la o bază de date Access sau SQL Server

Formularele InfoPath se remit de obicei către baze de date, fie că se actualizează un tabel unic cu o înregistrare de client, fie în alte situații complicate, cum ar fi modificarea mai multor tabele legate între ele într-un șablon formular raport de cheltuieli. Șablonul formular se poate proiecta în InfoPath, astfel încât acesta să se remită direct la o bază de date Access sau SQL Server fără a solicita utilizarea unui cod de script sau particularizat. De asemenea, datele de formular se pot remite la alte tipuri de baze de date utilizând cod particularizat sau remițând formularul la un serviciu Web conectat la baza de date.

Pentru a remite un formular la o bază de date Access sau SQL Server, trebuie să proiectați un șablonul formular pornind de la această bază de date. Acest lucru asigură de faptul că sursă de date a șablonului formular se potrivește cu structura bazei de date. Dacă se adaugă o conexiune la baza de date într-un șablon formular existent, utilizatorii nu au posibilitatea să remită formularele completate către baza de date, deoarece sursa de date a formularului nu se potrivește cu structura bazei de date. Dacă șablonul formular nu se potrivește cu structura bazei de date, InfoPath nu poate actualiza câmpurile corecte în baza de date atunci când se remit datele.

La proiectarea unui șablon formular InfoPath pornind de la o bază de date, rețineți aspectele următoare:

 • Atunci când conectați șablonul formular la mai multe tabele din baza de date, tabelele trebuie să fie conectate prin câmpuri cheie.

 • Tipurile de date lungi, cum ar fi imagini, obiecte OLE, atașări fișier și tipuri de date Access Memo sau SQL trebuie să fie excluse din conexiunea de date. InfoPath nu acceptă conexiunile de date la aceste tipuri de date lungi. Pentru a exclude câmpuri specifice din baza de date, se utilizează Expertul Conexiune de date pentru a configura conexiunea de date.

Aveți posibilitatea să determinați dacă vreuna dintre aceste probleme se aplică, citind informațiile din caseta Rezumat de pe ultima pagină a Expertului Conexiune de date. Rezumat arată dacă remiterea formularului este activată și, dacă este dezactivată, Rezumat explică de ce.

După configurarea conexiunii de date între șablonul formular și baza de date, se pot particulariza alte opțiuni de remitere. De exemplu, se poate modifica textul care apare pe butonul Remitere din șablonul formular. De asemenea, se pot modifica mesajele care se afișează utilizatorilor pentru a indica dacă formularul s-a remis cu succes și se poate specifica dacă formularul se păstrează deschis după remitere.

Începutul paginii

Remiterea datelor la un serviciu Web

Dacă utilizați un serviciu Web pentru a stabili un flux de lucru pentru un proces de afaceri sau ca șir de mijloc în partea de sus a bazei de date, InfoPath facilitează crearea șabloanelor formular care interacționează cu un serviciu Web. InfoPath are un Expert Conexiune de date care vă ghidează prin procesul conectării șabloanelor formular la un serviciu Web.

Există două metode uzuale pentru proiectarea șabloanelor formular care remit formulare către un serviciu Web:

 • Conectarea unui șablon formular existent la un serviciu Web

 • Proiectarea unui șablon formular nou, bazat pe un serviciu Web

Prin ambele metode, InfoPath creează o sursă de date bazată pe schema serviciului Web. Acest lucru permite formularelor bazate pe un șablon formular să remită date către serviciul Web.

Detalii tehnice

Atunci când utilizatorii remite o formă la un serviciu Web, formularul este trimis ca limbaj extensibil de marcare (XML) datelor dintr-un plic SOAP. Plic SOAP funcționează ca un parametru de intrare pentru operațiunea de serviciu Web specificat. Puteți să comparați acest lucru pentru trimiterea unui formular utilizând HTTP, care rezultă într-un document XML într-o solicitare HTTP publicare.

Înainte de a conecta șablonul formular InfoPath la un serviciu Web, luați în considerare aspectele următoare:

 • InfoPath nu se poate conecta la un serviciu Web care utilizează stilul codat RPC (remote procedure call). Există suport numai pentru codificarea de tip document literal.

 • Atunci când configurați un șablon formular astfel încât formularele acestuia să poată remite datele către un serviciu Web, aveți posibilitatea să specificați că doar datele din anumite câmpuri sau grupuri se pot remite sau că se remit toate datele din formular.

După ce se configurează conexiunea de date la serviciul Web, adăugați butonul Remitere la șablonul formular și particularizați toate opțiunile de remitere dorite.

Începutul paginii

Remiterea datelor de formular la un server pe care se execută Microsoft Windows SharePoint Services

Se poate proiecta un șablon formular care remite date la un server pe care se execută Microsoft Windows SharePoint Services. Astfel se pot stoca și organiza toate formularele utilizatorilor într-o bibliotecă de documente. Suplimentar, utilizatorii au posibilitatea să completeze formulare bazate pe șablonul formular direct din biblioteca de documente. De asemenea, aceștia au posibilitatea să exporte date din formular către Microsoft Office Excel sau să îmbine date din mai multe formulare într-un formular unic. Suplimentar, atunci când activați remiterea de formulare direct la o bibliotecă de documente, predefiniți numele de fișier pentru formulare, cu valori statice, cu valori bazate pe datele din formular sau utilizând o formulă.

După configurarea șablonului formular pentru a permite remiterea formularelor la o bibliotecă de documente SharePoint, adăugați butonul Remitere la formular și particularizați alte opțiuni de remitere, cum ar fi textul de pe butonul Remitere, mesajele afișate utilizatorilor pentru a indica dacă formularul s-a remis cu succes și dacă formularul se păstrează deschis după remitere.

Începutul paginii

Remiterea datelor din formular printr-un mesaj de poștă electronică

Utilizarea unui program de poștă electronică este una dintre cele mai simple și mai comune metode de configurare a unui flux de lucru pentru un proces de afaceri. Șabloanele formular InfoPath se pot proiecta pentru a permite utilizatorilor să facă clic pe butonul Remitere de pe bara de instrumente Standard sau din meniul Fișier pentru a trimite formularul completat, ca atașare sau în corpul unui mesaj de poștă electronică. Adresa de poștă electronică, linia de subiect și numele atașării fișier se pot predefini atunci când proiectați șablonul formular - cu valori statice, cu valori bazate pe intrările din formular sau utilizând o formulă. De exemplu, șablonul formular se poate proiecta astfel încât formularele completate să se trimită automat printr-un mesaj de poștă electronică, cu o linie de subiect predefinită, la o adresă de poștă electronică bazată pe o intrare din formular. Suplimentar, în funcție de datele introduse de utilizatori în formular, se pot defini nume de fișiere dinamice pentru formular.

Pentru ca utilizatorii să remită formularele ca mesaje de poștă electronică, aceștia trebuie să aibă Microsoft Office Outlook 2003 or Microsoft Office Outlook 2007 instalat pe computere. Utilizatorii care completează formulare într-un browser Web nu au nevoie de Outlook pentru a remite formularele ca mesaj de poștă electronică.

După configurarea șablonului formular pentru a permite remiterea formularului într-un mesaj de poștă electronică, adăugați un buton Remitere la bara de instrumente Standard și o comandă Remitere la meniul Fișier la șablonul formular și particularizați alte opțiuni de remitere, cum ar fi textul care apare pe butonul Remitere, mesajele care se afișează utilizatorilor pentru a indica dacă formularul s-a remis cu succes și dacă formularul rămâne deschis după remitere.

Începutul paginii

Remiterea datelor de formular la o aplicație pe un server Web

Dacă aveți o pagină existentă Active Server Pages (ASP) sau alt cod pe un server Web care poate procesul de date XML, puteți să proiectați șablonul de formular, astfel încât utilizatorii pot remite formulare completată acel server Web, utilizând metoda HTTP publicare. Atunci când configurați șablonul formular pentru a permite utilizatorilor să remiteți formulare lor în acest fel, InfoPath creează un mesaj care conține datele din formular și apoi trimite acest mesaj de la serverul Web. Atunci când proiectarea unui șablon formular pentru a trimite date la un server Web, puteți adăugarea unui buton de remitere la șablonul de formular, specificați textul care apare pe butonul remitere , particularizate mesajele care se afișează utilizatorilor să indică dacă formularul a fost trimis cu succes, Specificați dacă să păstrați formularul deschis după remiterea.

Începutul paginii

Remiterea datelor din formular utilizând un fișier conexiune de date.

În Microsoft Office InfoPath 2007 aveți posibilitatea să creați un fișier XML denumit fișier conexiune de date, care include toate setările necesare pentru conexiunea de date. Stocați acest fișier într-o bibliotecă de conexiuni de date pe un site Microsoft Office SharePoint Server 2007, apoi proiectați mai multe șabloane formular care utilizează același fișier XML pentru a configura o conexiune de date. Utilizarea unui fișier conexiune de date înseamnă că, dacă se modifică un element din conexiunea de date - de exemplu, dacă se modifică locația sursei de date externe - se actualizează o dată fișierul conexiune de date și nu întreaga conexiune de date din fiecare șablon formular individual. Toate șabloanele formular care utilizează fișierul conexiune de date se actualizează automat cu setările noi.

Un fișier conexiune de date poate conține setări care determină modul în care utilizatorii remit datele de formular. Șablonul de formular se poate proiecta pentru a utiliza setările din fișierul conexiune de date. După configurarea șablonului de formular pentru a permite remiterea, adăugați comanda Remitere la meniul Fișier și un buton Remitere la bara de instrumente Standard în formularul bazat pe șablonul de formular, apoi particularizați alte opțiuni de remitere, cum ar fi textul care apare pe butonul și comanda Remitere, mesajele afișate utilizatorilor pentru a indica dacă formularul s-a remis cu succes și dacă formularul rămâne deschis după remitere.

Începutul paginii

Remiterea datelor din formular utilizând cod

Pentru a crea o funcționalitate complexă pentru șablonul formular pentru remiterea datelor de formular, scrieți cod gestionat, utilizând Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET sau un script. De exemplu, adăugați la șablonul de formular o funcționalitate care permite remiterea de formulare la mai multe locații simultan sau la o sursă de date externă care nu este acceptată de obicei de InfoPath.

Sfat: Dacă șablonul formular nu se poate configura pentru a permite utilizatorilor să remită formularele la o sursă de date externă utilizând opțiunile InfoPath pentru conexiunea de date, utilizați această caracteristică pentru a scrie propria implementare a conexiunii de date la sursa de date externă.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×