Introducere în Excel Services și în Excel Web Access

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Excel Services este o tehnologie Microsoft Office SharePoint care simplifică utilizarea, partajarea, asigurarea securității și gestionarea registrelor de lucru Microsoft Office Excel 2007 (.xslx, xslb) ca rapoarte interactive într-un mod consistent, în toată întreprinderea.

Componentele de bază ale Excel Web Access

În acest articol

Ce este Excel Services?

Ce este Microsoft Office Excel Web Access?

Cum funcționează împreună Excel Services și Office Excel 2007?

Interacțiunea cu un registru de lucru Excel în Excel Services

Scenarii Excel Services

Crearea unei „versiuni veridice unice”

Conectarea la date într-un mod sigur

Excel Services și Information Rights Management

Utilizarea Excel Services cu alte caracteristici Business Intelligence

Ce este Excel Services?

Există trei componente de bază ale Excel Services care interacționează între ele și formează împreună aspectul structural de ansamblu al Excel Services.

Excel Services - Prezentare generală

1. Servicii de calcul Excel (ECS) reprezintă „motorul” Excel Services care încarcă registrul de lucru, calculează cu fidelitate totală cu Microsoft Office Excel 2007, reîmprospătează datele externe și întreține sesiunile.

2. Excel Web Access (EWA) este o parte Web care afișează și permite interacțiunea cu registrul de lucru Microsoft Office Excel în browser, utilizând DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) și JavaScript fără a fi necesară descărcarea controalelor ActiveX pe computerul client, și se poate conecta la alte părți Web de pe tablourile de bord și alte pagini parte Web.

3. Excel Web Services (EWS) este un serviciu Web găzduit în Microsoft Office SharePoint Services care furnizează mai multe metode pe care un dezvoltator le utilizează ca interfață de programare a aplicației (API) pentru a construi aplicații particularizate bazate pe registrul de lucru Excel.

Deoarece Excel Services este o componentă a Microsoft Office SharePoint Server 2007, aveți posibilitatea să profitați de multe caracteristici ale tehnologiei SharePoint, cum ar fi controlul, securizarea și gestionarea accesului la foile de calcul, performanța bazată pe server și posibilitatea de scalare atunci când se adaugă utilizatori.

Începutul paginii

Ce este Microsoft Office Excel Web Access?

Excel Web Access este o parte Web care afișează date și diagrame dintr-un registru de lucru Excel, are un aspect asemănător cu Microsoft Office Excel, deținând file de foi, butoane de schițare și săgeți verticale, și furnizează un număr de modalități de particularizare a părții Web.

Utilizarea Excel Web Access pentru a partaja registre de lucru Excel

1. Secțiunea din partea de sus conține titlul și o bară de instrumente care are mai multe meniuri, comenzi și o listă verticală.

2. Fereastra principală afișează una sau mai multe foi de lucru în vizualizarea Foaie de lucru, un element numit, cum ar fi o diagramă sau un tabel Excel în vizualizarea Element numit și, opțional, o zonă de schițare.

3. Panoul de activități Parametri are etichete de parametru, casete text pentru introducerea datelor și, opțional, sfaturi ecran care furnizează mai multe informații despre fiecare parametru.

4. Secțiunea din partea de jos afișează mesaje despre reîmprospătarea datelor.

Începutul paginii

Cum funcționează împreună Excel Services și Office Excel 2007?

Întâi, trebuie să creați un registru de lucru Excel utilizând Office Excel 2007, apoi să salvați registrul de lucru în Excel Services. În esență, Office Excel 2007 este instrumentul de creare, iar Excel Services este instrumentul de raportare.

Cum funcționează împreună Excel Services și Excel 2007

1. Autorul registrului de lucru, de obicei un analist economic, utilizează Office Excel 2007 pentru a crea registrul de lucru Excel, opțional, pentru a specifica elemente numite pentru vizualizare și, opțional, pentru a defini parametri.

2. Autorul registrului de lucru salvează registrul de lucru într-o bibliotecă de documente (sau într-o rețea sau folder Web) în Excel Services, unde este gestionat și securizat de către un administrator SharePoint.

3. Autorul registrului de lucru și alți utilizatori au posibilitatea să creeze rapoarte, pagini părți Web și tablouri de bord Business Intelligence care utilizează registrul de lucru.

4. Mulți utilizatori din domeniul afacerilor pot să acceseze registrul de lucru vizualizându-l într-un browser și pot chiar să reîmprospăteze datele, dacă registrul de lucru este conectat la o sursă de date externă.

5. Cu permisiuni corespunzătoare, utilizatorii din domeniul afacerilor pot să copieze starea curentă registrului de lucru și toate interacțiunile din timpul sesiunii curente, cum ar fi sortarea și filtrarea, pe un computer client, pentru analiză ulterioară, ca registru de lucru Excel sau ca instantaneu.

Începutul paginii

Interacțiunea cu un registru de lucru Excel în Excel Services

Deși nu aveți posibilitatea să editați celulele din registrul de lucru Excel în Excel Services, aveți posibilitatea să interacționați cu datele în mai multe moduri. Pentru a răspunde întrebărilor specifice, neanticipate, pe care le aveți în legătură cu datele, aveți posibilitatea să găsiți și să afișați informațiile utilizând caracteristicile interactive următoare:

  • Vizualizarea celor mai recente rezultate ale formulelor prin recalcularea datelor din registrul de lucru.

  • Reîmprospătarea în direct a datelor dintr-o sursă externă de date, cum ar fi o bază de date sau un cub OLAP (Online Analytical Processing).

  • Navigarea în diferite foi de lucru, părți din foi de lucru sau selectarea elementelor denumite într-un registru de lucru, cum ar fi o diagramă sau un tabel Excel.

  • Sortarea și filtrarea datelor.

  • Extinderea sau restrângerea nivelurilor de date și utilizarea unui filtru de raport într-un raport PivotTable.

  • Modificarea temporară a valorilor din celule prin introducerea de parametri pentru actualizarea rezultatelor unei formule sau pentru o analiză „Ce-ar fi dacă”.

  • Obținerea altor rezultate sau vizualizări selectând date din altă parte Web conectată, cum ar fi o parte Web Filtru sau o parte Web Vizualizare listă, pe un tablou de bord sau altă pagină parte Web.

Notă: De asemenea, aveți posibilitatea să copiați registrul de lucru Excel, să-l deschideți în Excel 2007 pe computer, apoi să utilizați toate caracteristicile Excel, inclusiv analiza de tip „Ce-ar fi dacă” și imprimarea formatată corespunzător.

Începutul paginii

Scenarii Excel Services

Desigur, există foarte multe metode de utilizare a Excel Services, dar lista următoare conține scenarii și exemple reprezentative pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine modul de utilizare a Excel Services.

Tablouri de bord de inteligență în afaceri     Un comitet executiv are acces la mai multe tablouri de bord ale firmei care funcționează ca un tabel de indicatori financiari curenți pentru firmă. Pentru a evalua permanent performanța companiei, tabloul de bord principal rezumă lunar Indicatorii cheie de performanță (KPI), cum ar fi obiectivele vânzărilor, veniturile țintă și profitul marginal. Tablourile de bord suplimentare rezumă știrile de pe piață, pentru a contribui la analizarea riscurilor financiare pentru proiectele curente și cele noi și afișează diagrame ale datelor financiare principale, pentru contribui la evaluarea diverselor portofolii de investiții.

Sistem de analiză a informațiilor de piață     Departamentul de marketing dintr-o firmă care comercializează echipamente sportive menține o pagină portal pentru informații, care rezumă datele demografice cheie, cum ar fi sex, vârstă, regiune, categorie de venit și activitățile preferate de timp liber. Cei mai mulți angajați din departamentul de marketing pot să deschidă registrele de lucru Excel pe computer și să efectueze o analiză de tip „ce ar fi dacă” a tuturor datelor sau să imprime rapoarte formatate corespunzător. În timp, utilizatorii pot să adauge cu ușurință rapoarte, pentru a le partaja cu alte persoane.

Statistici despre sportivi profesioniști     O ligă sportivă majoră partajează statistici trecute și prezente despre performanțele și salariile tuturor sportivilor. Aceste date se utilizează pentru schimburi și pentru a negocia contracte de salariu. Rapoartele și analizele noi se creează, se revizuiesc și se partajează de către proprietari, mai ales înaintea campionatului.

Instrument de decizii privind magazinele    Un lanț de magazine rezumă date importante de vânzări pentru magazine, săptămânal, și le partajează cu furnizorii, analiștii financiari și directorii regionali. Rapoartele includ articole curente deficitare, cele mai vândute 20 de articole după categoria de vânzări, date importante de sezon și date contabile ale vânzărilor din fiecare magazin.

Sistem de raportare a datelor contabile de vânzare     Un grup de magazine accesează un set de rapoarte zilnice rezumate care colectează date cheie, cum cum ar fi agenții de vânzări cei mai eficienți, progresul spre țintele de vânzări lunare, programe de vânzări cu succes și canale de distribuție cu eficiență redusă. Rapoartele suplimentare rezumă vânzările după variabile cheie, cum ar fi regiune, linie de produse și lună, cererile de vânzări pentru fiecare săptămână și numărul cererilor directe. Atunci când agenții de vânzări afișează aceste rapoarte, aceștia pot să vadă automat cifrele lor de vânzări, deoarece sistemul îi identifică după numele de utilizator.

Rezumat zilnic pentru proiect de inginerie     Un grup de inginerie dezvoltă o pagină parte Web care rezumă date din programarea proiectului cheie, cum ar fi numărul de defecte, starea specificațiilor, diagrame de progres, tendințe și priorități ale caracteristicilor și linkuri către resurse și contacte cheie. Datele se extrag din mai multe surse de date externe, cum ar fi baze de date ale proiectului și liste de specificații.

Model de calcul brevetat pentru analiză financiară    O instituție financiară mare a cercetat și a dezvoltat un model de stabilire a prețurilor care este proprietate intelectuală privată. Rezultatele formulelor trebuie să fie partajate cu directori de investiții, dar formula utilizată pentru calcularea modelului de prețuri trebuie să fie securizată și nu trebuie să fie făcută publică. Acest model de stabilire a prețurilor este foarte complex, iar calculul necesită mult timp. În fiecare noapte, raportul modelului de stabilire a prețurilor se calculează și se creează pe un server rapid, se salvează într-o locație de încredere și se afișează pe o pagină parte Web, însă doar pentru persoanele care au permisiuni corespunzătoare.

Începutul paginii

Crearea unei „versiuni veridice unice”

În cele mai multe întreprinderi, este nevoie de obicei să se creeze registre de lucru critice la o anumită perioadă de timp, după o programare regulată. De exemplu, creați un registru de lucru securizat la o dată și o oră stabilite conform unui acord, în fiecare trimestru fiscal, pentru a compara în mod confidențial vânzări, stocuri, venituri și profituri între trimestrele fiscale. Nu trebuie să vă faceți griji că informațiile din registrul de lucru sunt modificate de alt utilizator și că diferențe neașteptate de calcul și de rezultate complică luarea deciziilor. Acest lucru se numește uneori crearea unei „versiuni veridice unice”, ceea ce înseamnă că, atunci când comparați același raport al registrului de lucru cu alți utilizatori, vă bazați pe un moment unic în timp (data și ora la care s-a creat registrul de lucru) pentru a verifica o vizualizare concordantă a datelor.

Procesul creării unui instantaneu al registrului de lucru

1. Un registru de lucru principal conține date financiare cumulative, care se actualizează în mod regulat.

2. Un registru de lucru se publică la sfârșitul fiecărui trimestru fiscal.

3. „Versiunea veridică unică” simplifică luarea deciziilor și comparațiile între trimestrele fiscale.

Începutul paginii

Conectarea la date printr-o modalitate securizată

Pentru unele registre de lucru Excel salvate în Excel Services, toate datele se stochează în registrul de lucru. Pentru a actualiza datele din Excel Services, registrul de lucru Excel trebuie să se salveze din nou. Pentru alte registre de lucru, există una sau mai multe conexiuni către surse de date externe, cum ar fi o bază de date sau un cub OLAP. Aceste conexiuni conțin informații despre modalitatea de localizare, de Log in, de interogare și de acces la sursa de date externă. Deși aceste informații de conectare se pot stoca în registrul de lucru, de obicei acestea se stochează într-un fișier de tip conexiune de date Office (.odc), mai ales atunci când datele se partajează cu mai mulți utilizatori, iar informațiile de conectare trebuie să fie actualizate. Autorul registrului de lucru sau un administrator pot să creeze informațiile de conectare utilizând Excel 2007 pentru a crea conexiunea, apoi pentru a exporta informațiile de conectare către un fișier .odc.

O Bibliotecă conexiune de date (DCL) este o bibliotecă de documente SharePoint specială care se poate defini ca o bibliotecă locații de încredere și care simplifică stocarea, securizarea, partajarea și gestionarea fișierelor .odc. De exemplu, este posibil ca un administrator să aibă nevoie să mute baza de date de pe serverul de testare pe un server de producție sau să actualizeze o interogare care accesează datele. Utilizând un fișier .odc salvat într-o DCL, administrarea acestor informații de conectare este mult mai simplă, iar accesul utilizatorului la date este mai comod, deoarece toate registrele de lucru utilizează același fișier de conectare și o operațiune de reîmprospătare pe computerul client sau pe server obține modificările actualizate ale fișierului de conectare. Aveți posibilitatea chiar să setați Office SharePoint Server și computerul client al unui utilizator pentru a detecta automat modificările din fișierul de conectare și pentru a utiliza versiunea cea mai recentă a acelui fișier de conectare.

Pentru mai multe informații, consultați sistemul Ajutor Microsoft Office Excel 2007 și sistemul Ajutor Administrare Centrală Office SharePoint Server.

Începutul paginii

Excel Services și Information Rights Management

Information Rights Management (IRM) este o modalitate de a furniza protecție de confidențialitate pentru un document Microsoft Office și de a asigura faptul că informațiile sensibile sunt vizualizate doar de către persoanele corespunzătoare. De exemplu, doriți să raportați date financiare trimestriale doar membrilor selectați din comitetul executiv, cu o lună înainte ca datele să fie disponibile în mod public într-o declarație financiară, astfel încât aceștia să aibă timp să pregătească răspunsuri de relații publice și să ia deciziile de afaceri corespunzătoare.

Windows SharePoint Services versiunea 3.0 sau mai recent acceptă IRM într-o bibliotecă de documente și în toate documentele din acea bibliotecă (indiferent dacă documentele individuale au sau nu IRM activat). După ce documentul se încarcă într-o bibliotecă de documente în care este activat IRM, IRM se activează și în document.

Excel Services nu acceptă încărcarea registrelor de lucru Excel în care este activat IRM și nu încarcă un registru de lucru Excel dacă pe acesta este activat IRM sau dacă acesta provine dintr-o bibliotecă de documente în care este activat IRM. Însă, dacă doriți să profitați de IRM, aveți posibilitatea să încărcați un registru de lucru Excel fără IRM în Excel Services, să deschideți registrul de lucru ca instantaneu, apoi să salvați instantaneul într-o bibliotecă de documente în care este activat IRM.

Pentru mai multe informații, consultați sistemul Ajutor Microsoft Office Excel 2007 și sistemul Ajutor Administrare Centrală Office SharePoint Server.

Începutul paginii

Utilizarea Excel Services cu alte caracteristici Business Intelligence

Excel Services face parte dintr-o colecție de caracteristici Office SharePoint Server denumite colectiv Business Intelligence, pe care o persoană, o echipă sau o întreprindere le pot utiliza. Aceste caracteristici sunt proiectate pentru a funcționa împreună și pentru a accepta o dezvoltare rapidă și consistentă a instrumentelor particularizate de luare a deciziilor care pot accesa o varietate de surse de date, de obicei fără utilizarea codului.

Centrul de rapoarte

Centrul de rapoarte furnizează o locație centrală pentru diverse date și obiecte Business Intelligence și conține biblioteci de documente speciale pentru stocarea rapoartelor, a listelor, a părților Web, a șabloanelor pentru pagini părți Web și a fișierelor .odc. În interiorul Centrului de rapoarte, utilizatorii au posibilitatea să caute elemente utilizând categorii, să vizualizeze un calendar de rapoarte viitoare și să se aboneze la rapoartele pe care le consideră relevante.

În mod implicit, un registru de lucru Excel publicat și salvat într-o bibliotecă de documente din Centrul de rapoarte permite deschiderea printr-un singur clic pe registrul de lucru în vizualizarea browser, ceea ce este o modalitate convenabilă de a vedea registrul de lucru fără a-l adăuga la o pagină parte Web.

Partea Web Listă KPI

Partea Web Listă KPI obține date din liste SharePoint, registre de lucru Excel, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services sau intrări manuale de date, apoi afișează un Indicator cheie de performanță (KPI), care este un indiciu vizual care comunică progresul către obiectivul măsurabil. Utilizând indicatori KPI, aveți posibilitatea să vizualizați cu ușurință răspunsuri la întrebările următoare:

  • Sunt în avans sau am rămas în urmă?

  • Cât de înainte sau în urmă sunt?

  • Care este minimul realizat?

Utilizatorii pot să foreze în elementele KPI pentru a vedea detaliile din spatele vizualizării. De exemplu, dacă starea unui KPI este roșu, (indicând o problemă), prin clic pe acel KPI utilizatorul va fi direcționat automat către o pagină de rapoarte care afișează tendința indicatorului KPI în timp, care sunt punctele limită și datele utilizate pentru a se determina starea curentă a indicatorului KPI.

Fiecare zonă de afaceri poate alege să urmărească alte tipuri de indicatori KPI, în funcție de obiectivele de îndeplinit ale afacerii. De exemplu, pentru a mări satisfacția clienților, un centru de apeluri poate stabili ca obiectiv să se răspundă la un anumit număr de apeluri telefonice într-o perioadă de timp mai scurtă. Sau, se poate ca departamentul de vânzări să utilizeze indicatori KPI pentru a seta obiective de performanță, cum ar fi numărul de cereri noi de vânzări din fiecare lună.

Părți Web Filtru și butonul Se aplică filtru

Părțile Web Filtru se pot utiliza pentru a afișa doar subsetul de date pe care sunteți interesat să-l vizualizați în alte Părți Web și, opțional, butonul Se aplică filtru pentru a efectua operațiunea de filtrare. De exemplu, o sursă de date care conține un istoric de cinci ani pentru mai multe produse din toată țara/regiunea. Utilizând părțile Web Filtru și butonul Se aplică filtru, aveți posibilitatea să afișați simultan date pertinente pentru o singură regiune de vânzări, un singur produs sau pentru anul curent în mai multe părți Web Excel Web.

Office SharePoint Services are un număr de părți Web Filtru variate, care vă permit să introduceți sau să alegeți una sau mai multe valori pentru a modifica conținutul pentru una sau mai multe părți Web pe o pagină, pentru a se afișa exact informațiile de care aveți nevoie.

Pentru mai multe informații, consultați Conectarea părților Web Filtru la Excel Web Access.

Tablourile de bord ale Serviciilor partajate Office

Tablourile de bord Microsoft Office SharePoint Server 2007 sunt instrumente utilizate la comunicarea stării, la observarea tendințelor, la anticiparea problemelor și a oportunităților, la luarea deciziilor și a acțiunilor de conducere, deseori, cu reprezentări grafice și diagrame. Un tablou de bord este o pagină parte Web care afișează informații precum rapoarte, diagrame, măsuri și indicatorii cheie de performanță (KPI) din surse de date separate.

Aveți posibilitatea să creați un tablou de bord propriu, prin utilizarea unui șablon de tablou de bord, pentru a conecta rapid părți Web existente, pentru a adăuga sau a elimina părți Web sau pentru a particulariza aspectul paginii.

Următoarele părți Web se pot include împreună în șablonul de tablou de bord.

Parte Web

Utilizare

Excel Web Access

Afișează un registru de lucru Excel, foi de lucru selectate sau un element numit, cum ar fi o zonă numită sau o diagramă.

Listă KPI

Afișează o reprezentare grafică KPI și datele din spatele acesteia.

Filtru (și butonul Aplicare filtre)

Specifică modul de filtrare a datelor și de efectuare a operațiunii de filtrare.

Informații asociate

Link la pagini asociate.

Rezumat

Descrie informații despre planuri și stări.

Detalii persoană de contact

Listează numele persoanei de contactat în legătură cu tabloul de bord.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×