Introducere în controale

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Acest articol descrie diversele tipuri de controale disponibile în Access şi vă arată cum să le adăugaţi în formulare şi rapoarte. Controalele sunt părţi dintr-un formular sau dintr-un raport pe care le utilizaţi pentru a introduce, edita sau afişa date. De exemplu, o casetă text este un control popular pentru afişarea datelor în rapoarte sau pentru introducerea şi afişarea datelor în formulare. Alte controale cunoscute sunt butoanele de comandă, casetele de selectare şi casetele combo (liste verticale).

În acest articol

Înțelegerea controale

Înțelegerea aspecte

Despre controale

Controalele vă permit să vizualizaţi şi să lucraţi cu datele din aplicaţia bază de date. Controlul utilizat cel mai des este caseta text, dar alte controale sunt butoanele de comandă, etichetele, casetele de selectare şi controalele de subformular/subraport.

Controalele pot fi legate, nelegate sau calculate:

 • Control legat    Un control a cărui sursă de date este un câmp dintr-un tabel sau dintr-o interogare se numeşte control legat. Controalele legate se pot utiliza pentru a afişa valori care provin din câmpurile bazei de date. Valorile pot fi text, date calendaristice, numere, valori Da/Nu, imagini sau diagrame. De exemplu, o casetă text care afişează numele de familie al unui angajat poate obţine această informaţie din câmpul Nume de familie din tabelul Angajaţi.

 • Control nelegat    Un control care nu are o sursă de date (cum ar fi un câmp sau o expresie) se numeşte control nelegat. Controalele nelegate se pot utiliza pentru a afişa informaţii, imagini, linii sau dreptunghiuri. De exemplu, o etichetă care afişează titlul unui formular este un control nelegat.

 • Control calculat    Un control a cărui sursă de date este o expresie, în loc să fie un câmp, se numeşte control calculat. Valoarea care doriţi să se utilizeze ca sursă de date pentru control se specifică definind o expresie. O expresie poate fi o combinaţie de operatori (cum ar fi = şi + ), nume de controale, nume de câmpuri, funcţii care returnează o singură valoare şi valori constante. De exemplu, expresia următoare calculează preţul unui element, cu reducere de 25 de procente, înmulţind valoarea din câmpul Unit price (Preţ unitar) cu o valoare constantă (0,75).

= [Preț unitar] * 0,75

O expresie poate utiliza date dintr-un câmp din tabelul sau interogarea subiacentă a formularului sau raportului, sau date din alt control din formular sau raport.

Notă: Operaţiile de calcul se pot efectua în tabele şi adăugând un câmp Calculat, sau în interogări, introducând o expresie în rândul Câmp al grilei de interogare. Apoi aveţi posibilitatea să legaţi formularele şi rapoartele la acele tabele sau interogări şi operaţiile de calcul apar în formulare sau rapoarte, fără a fi necesar să creaţi un control calculat.

La crearea unui formular sau raport, este mai eficient să se adauge şi aranjeze toate controalele legate mai întâi, mai ales dacă acestea reprezintă majoritatea controalelor din obiect. Apoi se pot adăuga controalele nelegate şi calculate, care completează proiectul, utilizând instrumentele din grupul Controale din fila Proiect în vizualizarea Aspect sau Proiect.

Un control se leagă la un câmp prin identificarea câmpului din care un control obţine date. Se poate crea un control care este legat de câmpul selectat glisând câmpul din panoul Listă de câmpuri în formular sau raport. Panoul Listă de câmpuri afişează câmpurile din tabelul sau din interogarea subiacentă a formularului. Pentru a afişa panoul Listă de câmpuri, deschideţi obiectul în Vizualizarea Aspect sau Proiect, apoi, în fila Proiect, în grupul Instrumente, faceţi clic pe Adăugare câmpuri existente. Când faceţi clic dublu pe un câmp din panoul Listă de câmpuri, Access adaugă în formular tipul de control corespunzător acelui obiect.

În mod alternativ, se poate lega un câmp la un control tastând numele câmpului direct în control (dacă obiectul este deschis în vizualizarea Proiect) sau în caseta de proprietăţi Sursă pentru control din foaia de proprietăţi a formularului. Foaia de proprietăţi defineşte caracteristicile controlului, cum ar fi numele, sursa de date şi formatul. Pentru a afişa sau a ascunde foaia de proprietăţi, apăsaţi F4.

Utilizarea panoului Listă de câmpuri este cea mai bună metodă de a crea un control legat, din două motive:

 • Access completează automat eticheta ataşată controlului cu numele câmpului (sau legenda definită pentru acel câmp în tabelul sau interogarea subiacentă), aşadar nu mai trebuie tastată eticheta controlului.

 • Access setează automat multe din proprietăţile controlului la valorile corespunzătoare proprietăţilor câmpului din tabelul sau interogarea subiacentă (cum ar fi proprietăţile Format, Zecimale şi Mască intrare).

Dacă aţi creat deja un control nelegat şi doriţi să îl legaţi de un câmp, setaţi valoarea din caseta de proprietăţi Sursă pentru control la numele câmpului. Pentru detalii despre proprietatea Sursă de control, apăsaţi F1 în timp ce cursorul este în lista verticală de proprietăţi.

Începutul paginii

Despre aspecte

Aspectele sunt elemente de ghidaj care aliniază controalele orizontal şi vertical pentru a da formularului un aspect uniform. Un aspect poate fi privit ca un tabel, în care fiecare celulă a tabelului este necompletată sau conţine un singur control. Următoarele proceduri vă arată cum se adaugă, se elimină sau se rearanjează controalele din aspecte.

Notă: Aspectele sunt opţionale dacă construiţi o bază de date desktop care se va deschide numai utilizând Access. Cu toate acestea, dacă intenţionaţi să publicaţi baza de date pe un server SharePoint şi să o utilizaţi într-un browser, trebuie să utilizaţi aspecte pe toate formularele şi rapoartele pe care doriţi să le utilizaţi în browser.

Pentru mai multe informații despre bazele de date web, consultați articolul Construirea unei baze de date pentru partajare pe web.

Aspecte pot fi configurate în mai multe moduri diferite, dar, de obicei sunt configurate într-un tabel sau o formatare stratificată . Din aceste două formate principală, puteți să scindați sau îmbinarea celulelor pentru a particulariza aspectul pentru a se potrivi mai bine cu controalele. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea scindate sau Îmbinare celule într-un aspect.

 • În aspectele control tabelare, controalele sunt aranjate în rânduri şi coloane, la fel ca într-o foaie de calcul, cu etichetele în partea de sus, aşa cum se arată în ilustraţia următoare.

  Un aspect tabelar al unui raport.

  Aspectele tabelare pentru controale se întind întotdeauna pe două secţiuni ale unui formular sau raport. Indiferent de secţiunea în care sunt controalele, etichetele sunt în secţiunea de deasupra.

 • În aspectele în stivă, controalele sunt aranjate vertical, la fel ca într-un formular pe hârtie, cu o etichetă în partea din stânga a fiecărui control, aşa cum se arată în ilustraţia următoare.

  Un aspect în stivă al unui formular.

  Aspectele în stivă apar întotdeauna într-o singură secţiune din formular sau raport.

Access creează automat aspecte tabelare pentru controale în oricare din următoarele circumstanţe:

 • Creaţi un raport nou făcând clic pe Raport în grupul Rapoarte din fila Creare.

 • Creaţi un raport nou făcând clic pe Raport necompletat în grupul Rapoarte din fila Creare, apoi glisând un câmp din panoul Listă de câmpuri în raport.

Access creează automat aspecte de tip stivă pentru controale în oricare din următoarele circumstanţe:

 • Creaţi un formular nou făcând clic pe Formular în grupul Formulare din fila Creare.

 • Creaţi un formular nou făcând clic pe Formular necompletat în grupul Formulare din fila Creare, apoi glisând un câmp din panoul Listă de câmpuri în formular.

În această secţiune

Crearea unui aspect nou

Comutarea unui aspect de tabel la stivuite, sau din stivuite la tabel

Scindarea unui aspect în două aspecte

Adăugarea de rânduri sau coloane într-un aspect

Eliminarea rândurilor sau coloanelor dintr-un aspect

Scindarea sau Îmbinare celule într-un aspect

Rearanjarea controale într-un aspect

Adăugați controale într-un aspect

Eliminarea controalele dintr-un aspect

Crearea unui aspect nou

Într-un formular sau raport existent, se poate crea un nou aspect pentru controale efectuând următoarele acţiuni:

 1. Selectaţi un control pe care doriţi să îl adăugaţi la aspect.

 2. Dacă doriţi să adăugaţi alte controale la acelaşi aspect, ţineţi apăsat pe tasta SHIFT şi selectaţi simultan controalele.

 3. În fila Aranjare, în grupul Tabel, faceţi clic pe Tabelar sau pe În stivă.

Access creează aspectul şi îi adaugă controalele selectate.

Partea de sus a secțiunii

Comutarea de la un aspect tabelar la unul în stivă sau invers

Pentru a comuta un întreg aspect de la un tip de aspect la altul:

 • Selectaţi o celulă din aspectul pe care doriţi să îl modificaţi.

 • Pe fila Aranjare, în grupul Rânduri şi coloane, faceţi clic pe Selectare aspect.

 • În fila Aranjare, în grupul Tabel, faceţi clic pe aspectul dorit (Tabelar sau pe În stivă).

Access rearanjează controalele în tipul de aspect dorit.

Partea de sus a secțiunii

Scindarea unui aspect în două aspecte

Se poate scinda un aspect pentru controale în două aspecte prin efectuarea uneia dintre următoarele acţiuni:

 1. Ţineţi apăsată tasta SHIFT şi faceţi clic pe celulele pe care doriţi să le mutaţi în noul aspect.

 2. În fila Aranjare, în grupul Tabel, faceţi clic pe tipul de aspect dorit pentru noul aspect (Tabelar sau pe În stivă).

Access creează un nou aspect pentru controale şi îi adaugă controalele selectate.

Notă: Este posibil ca aspectul original să conţină rânduri sau coloane necompletate, ca rezultat al scindării aspectului. Pentru a şterge un rând sau o coloană, faceţi clic cu butonul din dreapta pe rând sau pe coloană, apoi faceţi clic pe Ştergere rând sau Ştergere coloană.

Partea de sus a secțiunii

Adăugarea de rânduri sau coloane la un aspect

 1. Selectaţi o celulă de lângă locul unde doriţi să adăugaţi noul rând sau noua coloană.

 2. Pe fila Aranjare, în grupul Rânduri şi coloane, faceţi clic pe Inserare deasupra sau pe Inserare dedesubt pentru a insera un rând nou peste sau sub rândul curent. Faceţi clic pe Inserare la stânga sau pe Inserare la dreapta pentru a insera o coloană nouă la stânga sau la dreapta coloanei curente.

Access adaugă rândul sau coloana nouă la aspect.

Partea de sus a secțiunii

Eliminarea rândurilor sau coloanelor dintr-un aspect

 1. Selectaţi o celulă din rândul sau coloana pe care doriţi să îl/o eliminaţi.

 2. Pe fila Aranjare, în grupul Rânduri , faceţi clic pe Selectare coloană sau pe Selectare rând pentru a selecta coloana sau rândul.

 3. Apăsaţi tasta DELETE.

Access şterge rândul sau coloana din aspect.

Partea de sus a secțiunii

Scindarea sau îmbinarea celulelor dintr-un aspect

La fel ca un tabel dintr-un document de procesare a textului, un aspect este format din celule aranjate în rânduri şi coloane. Fiecare celulă poate conţine un singur control, cum ar fi o casetă text, o etichetă sau un buton de comandă. Aveţi posibilitatea să scindaţi o celulă pe orizontală sau pe verticală pentru a crea două celule sau să îmbinaţi mai multe celule pentru a crea o celulă mare care să conţină mai multe rânduri sau coloane din aspect. Chiar dacă o celulă cuprinde mai multe rânduri sau coloane, ea poate conţine tot un singur control.

Scindarea celulelor

Când scindaţi o celulă pe verticală, creaţi un rând nou în structura aspectului. Dacă există alte celule pe acelaşi rând ca cel pe care îl scindaţi, ele rămân la aceeaşi dimensiune (ele acoperă cele două rânduri ce rezultă din operaţiunea de scindare). Când scindaţi o celulă pe orizontală, creaţi o nouă coloană în structura aspectului. Dacă există alte celule în aceeaşi coloană cu cea pe care o scindaţi, ele rămân la aceeaşi dimensiune (ele acoperă cele două coloane subiacente care rezultă din operaţiunea de scindare).

Îmbinarea celulelor

Notă: Aveţi posibilitatea să îmbinaţi la un loc celulele goale sau să îmbinaţi cu alte celule goale o singură celulă care conţine un control. Totuşi, nu este posibil să îmbinaţi celule care conţin controale multiple, pentru că fiecare celulă poate conţine un singur control.

 1. Selectaţi prima celulă pe care doriţi să o îmbinaţi.

 2. Menţineţi apăsată tasta SHIFT şi selectaţi celelalte celule pe care doriţi să le îmbinaţi.

 3. În fila Aranjare, în grupul Îmbinare/Scindare, faceţi clic pe Îmbinare.

Notă: Pe măsură ce scindaţi şi îmbinaţi mai multe celule dintr-un aspect, structura de rând şi de coloană poate deveni oarecum complexă. În consecinţă, poate fi dificil să redimensionaţi doar celula pe care o doriţi. Recomandăm să ajustaţi mai întâi înălţimea rândurilor şi dimensiunea coloanelor cât mai mult posibil, apoi să scindaţi şi să îmbinaţi celulele pentru a crea aspectul dorit.

Partea de sus a secțiunii

Rearanjarea controalelor dintr-un aspect

Un control se poate muta într-un aspect sau între mai multe aspecte prin glisarea sa către locaţia dorită. Pe măsură ce glisaţi controlul, o bară orizontală sau verticală indică locaţia unde se va amplasa acesta atunci când eliberaţi butonul mouse-ului. Dacă glisaţi controlul peste o celulă goală, Access evidenţiază toată celula pentru a indica unde va fi plasat controlul.

Puteți, de asemenea, să mutați un control dintr-un aspect, selectând-o, ținând apăsată tasta ALT, apoi utilizați tastele săgeată pentru a muta controlul.

Dacă utilizați ALT + SĂGEATĂ combinația de taste pentru a muta un control de la stânga sau la dreapta și mutați-l în afara limitelor de aspect, Access adaugă coloane noi la aspectul după cum este necesar pentru a se potrivi mutare. Aceste coloane noi vor rămâne chiar dacă se mute controlul înapoi în locația sa inițială, și pot avea consecință accidentală a lărgirea raportul, astfel încât aceasta se extinde într-o altă pagină. În rapoarte, aceasta poate cauza pagini necompletate pentru a imprima, din cauza lățimea suplimentar obiectul raport. Pentru a șterge o coloană goală într-un aspect, în vizualizarea aspect, selectați o celulă din coloana respectivă, apoi apăsați tasta DELETE. Atunci când aspectul nu mai traversează marginea paginii, Access redimensionează automat raportul înapoi în jos la lățimea paginii originale.

Partea de sus a secțiunii

Adăugarea controalelor la un aspect

Pentru a adăuga un câmp nou din panoul Listă de câmpuri la un aspect control existent   

 • Glisaţi câmpul din panoul Listă de câmpuri în aspect. O bară orizontală sau verticală indică locul în care se va plasa câmpul după eliberarea butonului mouse-ului. Dacă glisaţi câmpul peste o celulă goală, Access evidenţiază toată celula pentru a indica unde va fi plasat câmpul.

Pentru a adăuga controale existente la un aspect control existent   

 1. În Vizualizare Aspect, selectaţi primul control pe care doriţi să îl adăugaţi la aspectul de controale.

 2. Pentru a adăuga alte controale la acelaşi aspect, ţineţi apăsată tasta SHIFT şi selectaţi simultan controalele. Aveţi posibilitatea să selectaţi controale în alte aspecte de controale.

 3. Glisaţi câmpurile selectate către aspect. O bară orizontală sau verticală indică locaţia unde se vor amplasa câmpurile atunci când eliberaţi butonul mouse-ului.

Partea de sus a secțiunii

Eliminarea controalelor dintr-un aspect

Eliminarea controalelor dintr-un aspect vă permite plasarea lor oriunde în formular sau în raport, fără a afecta poziţionarea altor controale.

Dacă plănuiţi să utilizaţi un formular sau un raport ca parte dintr-o aplicaţie Web, toate controalele sale trebuie cuprinse în aspecte.

 1. Pe fila Pornire, în grupul Vizualizări, faceţi clic pe Vizualizare, apoi faceţi clic pe Vizualizare proiect.

 2. Selectaţi celulele pe care doriţi să le eliminaţi din aspect, inclusiv etichetele. Pentru a selecta mai multe celule, menţineţi apăsată tasta SHIFT, apoi faceţi clic pe celulele pe care doriţi să le eliminaţi. Pentru a selecta toate celulele dintr-un aspect, pe fila Aranjare, în grupul Rânduri şi coloane, faceţi clic pe Selectare aspect.

 3. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe una dintre celulele selectate, indicaţi spre Aspect, apoi faceţi clic pe Eliminare aspect.

  Access elimină celulele selectate din aspect.

 4. Dacă aţi lăsat unele controale în aspect, acestea nu se vor suprapune cu aceste controale pe care le-aţi eliminat. Având controalele selectate încă, glisaţi controalele selectate departe de aspect, având grijă să nu le inseraţi înapoi în aspect.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×